🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 355814

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
Tobias
10.01.2024 kl 08:33 3662

Blir fart i ALT fremover.

Fra Finansavisen

"Går fra kull til sol
Solenergi forventes å være den ledende kilden til vekst for elektrisitetsproduksjon i USA i år og i 2025.
Publisert 9. jan. 2024 kl. 20.35

SPÅR VEKST: Den totale solenergikapasiteten i USA å øke med 84 prosent de neste to årene. Avbildet er solcellepanel i California.
Finans
Sanna Hartmann Sellæg

I en månedlig rapport fra Energy Information Administration (EIA), publisert tirsdag, spår byrået en tilvekst på 36 gigawatt (GW) ny solkapasitet i 2024, tilsvarende totalt 230 milliarder kilowattimer (kWh), samt en tilleggskapasitet på 43 GW i 2025, som vil utgjøre totalt 286 milliarder kWh neste år.
Dette vil øke solens andel av den totale amerikanske produksjonen til 6 prosent i år og 7 prosent neste år, sammenlignet med 4 prosent i 2023, ifølge MarketWatch.
Generelt forventes den totale solenergikapasiteten i USA å øke med 84 prosent de neste to årene, og gjøre solenergi til den ledende kilden til vekst i amerikansk elektrisitetsproduksjon frem til 2025, ifølge EIA.
– Vi opplever en betydelig endring i den amerikanske elektrisitetsproduksjonen, der solenergiproduksjonen vokser raskt og tar markedsandeler fra kull, samtidig som veksten i bruken av naturgass dempes, uttalte administrerende direktør for EIA, Joe DeCarolis, i en pressemelding.
Vindenergiproduksjonen forventes å øke med 30 kWh i år og med 17 milliarder kWh neste år, for å nå en andel på 12 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2025, ifølge EIA."
Rassen
10.01.2024 kl 15:51 3470

Vil bare takke deg som solgt til meg på 9,60 nå. Tusen takk!!
Sjoa
10.01.2024 kl 16:27 3429

Fanken Rassen så det er du som bød over meg i sluttauksjonen også ?
Redigert 10.01.2024 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Rassen
10.01.2024 kl 16:39 3390

Usikker… hadde lagt inn et lite kjøp på 9,54 også. Fikk bare 200 stk til den prisen

Det er meget mulig at jeg er ferdig kjøpt nå.
Redigert 10.01.2024 kl 16:41 Du må logge inn for å svare
Rassen
11.01.2024 kl 16:40 3193

Jøss! En hel børsdag uten kommentarer! 😂
urix
12.01.2024 kl 01:18 3025

Milepæler for Alternus Energy:

Om vi tar utgangspunkt i Scatec som har 3042MW i drift og prises til 12,1 milliarder og tar det for gitt at Alternus Energy skal prises likt ved samme produksjon. (2028) 76, 15 kr. multiplisert med 6 eller 12,1 milliarder dividert på 26321286 = 459 kr.

Her er mine gjetninger på utviklingen framover !

Ønsker seriøse innspill på innlegget!!!Produksjon 300MW vil da gi en hypotetisk tenkt kurs på ca. 46 kr. (Q3 2024)?

Produksjon 600MW ------------------------------------------------ca. 92 kr. (Q1 2025) ?

Produksjon 900MW-------------------------------------------------Ca.138 kr. (Q3 2025)?

Produksjon 1,2GW--------------------------------------------------Ca.184 kr. (Q2 2026)?

Produksjon 1,5GW--------------------------------------------------Ca. 230 kr. (Q4 2026)?

Produksjon 3GW------------------------------------------------------ca. 460 kr. (Q3 2027)?

Så er spørsmålet hvornår oppnår de 300MW, 600MW, 900MW, 1,2GW, 1,5Gw?

Litt oppmuntrende og hyggelig lesning om man har en langsiktig strategi.

Ha en god fredag og en fortreffelig helg!!!
Redigert 12.01.2024 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
altin
12.01.2024 kl 01:48 3041

Alternus sine 3 GW burde også bli høyere verdsatt enn scatec ALT satser i stabile demokratiske land.

Scatec opererer i Botswana, Jordan, Pakistan, Malaysia, Rwanda, Mozambique og Honduras.
Redigert 12.01.2024 kl 01:49 Du må logge inn for å svare
urix
12.01.2024 kl 02:15 3052

Kan forsåvidt være enig i det ALTIN, mindre risiko i USA og Europa, men jeg prøver å være realistisk og ikke hausse, innerst inne tror jeg vi skal høyere når vi når 3GW.

Moro blir det om de leverer, det er 100% sikkert!!!
Codiak73
12.01.2024 kl 03:22 3057

Tør ikke ha slike forventninger,men om det slår til så tar jeg tidlig pensjon i 2027 :)
urix
12.01.2024 kl 04:14 3044

Men hvilke forventninger har du og hvorfor, Codiak73, det er det som er interessant for meg!
Codiak73
12.01.2024 kl 04:44 3043

La meg først si at dette nå er blitt en trygg og solid aksje som bør være risikofritt å eie..Jeg forventer en sakte men sikker oppgang etter hvert som det blir bygd ut solparker og levert strøm,at denne aksjen er underpriset pr nå bør de fleste forstå..Jeg forventer at vi er over 20 kroner i løpet av 2024,håper selvsagt på en langt høyere kurs...Må huske på at i februar så var kursmålet 65 kroner og det bør være realistisk å håpe på innen et par år..Jeg føler meg uansett trygg på å være aksjonær i Alternus..
Sjoa
12.01.2024 kl 07:08 2989

Det er lite som er sikkert på børs, men de fleste aksjer oppdages ikke før flokken løper løpsk. Verdivurderinger er overhodet ikke rettferdig mener jeg, har gått glipp av noen aksjer fordi at jeg ikke har stolt nok på meg selv. Denne sitter jeg lenge og utviklingsforløpet tilsier at denne skal bli MEGA, Solkraft er inn og ren energi som vil omfavnes. At du kunne få denne langt nede på 9 tallet etter de verste avklaringer finner jeg underlig, men som sagt lite sammenheng på børs noen ganger. Kjøpte selv litt mer på 9.30, for etter avklaringen skjønner jeg ikke at det kan være særlig risiko her på dette lave nivået. USA vil bli utviklet i et stort tempo og et sikkert land i henhold til betalinger vil jeg tro. Denne selger jeg ikke før det samsvarer noe mer med SCATEC og andre solselskaper. For linjen de har lagt seg på er fantastisk. Noen forsøker å krisemaksimere og det har de vel fått til, men jeg synes det er morsomt at den ikke har gått opp. Blitt stille i traderfjøset også etterhvert. Vi som er langsiktig her vil nok få belønning antar jeg, noe annet vil forundre meg kraftig. Er så glad for at jeg skjønte caset tidlig sammen med flere som har vært aktiv her lenge. Da fusjonen kom gledet jeg meg for at vi fikk rett, men kursen er en tragedie, men den kommer, det bekymrer meg ikke. Håper de får til flere solparker i USA der de selger produksjonen langt frem slik som i Teennesse. Gleder meg til presentasjonen i dag, men regner med den blir ganske lik den før jul, men vi er nå finansiert og det kan nok komme litt andre toner. Dette går veien såfremt ikke noe meget spesielt skjer Geopolitisk, det er det eneste som kan stanse denne. Vi er enda laaaangt etter verdien der vi egentlig skal være begynner å bli lav kurs i USA på ALCE, men selv 1.23 skal tilsi 27,06 kroner. Håper vi nærmer oss noe mer enn der vi er i dag. Slår dette til så er vi en liten gjeng som vil gjøre det bra. Tvi,tvi og lykke til alle dere andre longere, håper vi har satt oss på riktig soltog. Er Niel avgått ved døden ? i så fall er det traderfjomper som igjen har slått til, med sine forbindelser.

Gleder meg til å høre mer om dette senere i dag :
• An overview of Alternus Clean Energy following the recent business combination with Clean Earth Acquisition Corp.
• A 2024 outlook for the robust project pipeline, including the existing assets, projects in development, and long-term pipeline.
• How the vertical integration of Alternus delivers lower capex and provides greater growth visibility from an earlier stage.
• EBITDA growth from existing assets and visibility for contributions from projects in development.
Redigert 12.01.2024 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
Theo19
12.01.2024 kl 09:10 2879

Hvorfor skal 1,23 tilsi 27,06? Er ikke det 12,78 da?
murpy
12.01.2024 kl 09:21 2869

Vi kan være i starten på et rally her, lurt å være førstemann👍👌🚀
Tobias
12.01.2024 kl 09:52 2893

Ved aksjekurs på Nasdaq 1,23 så tilsvarer det at ALT sin eierandel (80%) utgjør.ca. 28 kr.
Redigert 12.01.2024 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
Tobias
12.01.2024 kl 09:57 2912

Mega kjøpsanledning på dagens nivåer dette.
Theo19
12.01.2024 kl 09:58 2936

Ja da kan man jo lure på hvorfor kursen er på 9 tallet,er det bare noen få på forumet hær som skjønner dette da.Inntressen siste dager har også vert laber.Men får håpe det kommer snart da.Innrømmer glatt at jeg er skuffet etter meldingene vi fikk i juletider.Det tror jeg mange andre er også,men ikke alle vil innrømme det.Dem fleste trodde kursen nå ville ligge på over 20.-
Redigert 12.01.2024 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
12.01.2024 kl 10:06 2910

Alle innrømmer at de er skuffet over kursen. Angrer som en hund at jeg ikke solgte alt på kr 16 og kjøpte meg inn igjen under kr 9. Men sånn er livet. Glasskule er d ingen som har
Tobias
12.01.2024 kl 10:07 2921

Kjøp eller akkumuler hvis du har mulighet . Flokkmentaliteten (alle skal ha) kommer snart.
Fluefiskeren
12.01.2024 kl 10:13 2916

Pen dag i dag så langt. 3,54 % opp, men dette er jo en aksje som kan foreta store forandringer intradag.
Tobias
12.01.2024 kl 10:34 2896


Bir spennende med dagens presentasjon i USA.
Tror nok dette vi få øynene opp på amerikanske investorer. Tipper de snart tar turen over dammen for å kjøpe aksjer i ALT.

Alternus Clean Energy to Participate in Water Tower Research Fireside Chat Series

Dublin, Ireland – 9 January, 2024 - Utility scale transatlantic clean energy independent power producer (IPP) Alternus Energy Group Plc (OSE: ALT) (“AEG”) today announces that Vincent Browne, CEO and Chairman of the Board of AEG and of Alternus Clean Energy, Inc. (NASDAQ: ALCE) (“Alternus” or the “Company”), AEG’s majority owned subsidiary, and Aaron Ratner, Executive Director of Alternus, will be participating in the Water Tower Research Fireside Chat Series on January 12, 2024, at 11:00 am ET.

This event is open access for all investors to participate. Topics will include:
• An overview of Alternus Clean Energy following the recent business combination with Clean Earth Acquisition Corp.;
• A 2024 outlook for the robust project pipeline, including the existing assets, projects in development, and long-term pipeline;
• How the vertical integration of Alternus delivers lower capex and provides greater growth visibility from an earlier stage; and
• EBITDA growth from existing assets and visibility for contributions from projects in development.
Interested parties can register for the event at the link below. Replays of the webcast will also be available after the event.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c7RrHNI2TpCHFYiat3CsWA#/registration
Sjoa
12.01.2024 kl 11:13 2858

Tror ikke det blir trangt om plassene i nærmeste fremtid, for ingen meglere anbefaler denne så her tar det trolig tid. Trodde at fusjonen og flere gode meldinger ville endre på det, men nei. Regner med at når det først skjer, så ryker proppen. Så får vi se om og når dette kan skje.Vi trenger nok et par gode meldinger til om nye solparker og salg av produksjonen o.l. Tror faktisk vi ikke når 15 før det kommer. Men selskapet er solid så jeg har ingen tvil om å fortsette her. Vil ikke bytte ut med noe tull for å "trade" og kanskje tjene noe på annet selskap. Har godt overskudd uansett så jeg skal ikke gå glipp av en evt. megaopptur. Ja, enda merkeligere at ingen snakker om verdiene Alternus aksjonærer nå sitter inne med etter fusjonen, men slik er det desverre. Bare noen timer til en kan høre ledelsens egne planer og syn på fremtiden. Håper at det kan øke interessen noe.
Redigert 12.01.2024 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Niel
12.01.2024 kl 13:03 2793

For alle som følger Alternus og skal eller er investerte så finnes det en facebook gruppe. Formålet til gruppa er å være en base for all informasjon rundt selskapet og være et samlingspunkt for ALT og ALCE aksjonærer.

https://m.facebook.com/groups/1205631174148319/?ref=share
Redigert 12.01.2024 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Sjoa
12.01.2024 kl 13:23 2760

Meget bra tiltak! Godt å høre at du fremdeles er her. Vi får håpe det kommer noe mer interessant senere i dag:)
Tobias
12.01.2024 kl 13:59 2723

Bra initiativ Niel.
Garman
12.01.2024 kl 23:34 2565

Hei!
Jeg har forsøkt å dykke ned i fusjonen og regnskapet til Alternus, både før og etter fusjonen. Har fulgt med på forumet her en stund, og selskapet skrytes opp i skyene. Jeg håper dere har rett da jeg selv eier litt aksjer her, men jeg er nok litt mer skeptisk enn de fleste her. Jeg har gjort meg noen tanker som jeg veldig gjerne ønsker innspill på;

1) Ut fra pro-forma fusjonsbalansen ser det for meg ut som om at omtrent samtlige eiendeler Alternus Energy Group hadde overtas av ALCE (naturligvis, driften flyttes jo over mot at de får aksjer i ALCE). Men videre ser det ut som, ut fra pro forma regnskapet, at Alterns sitter igjen med en stor gjeld på hele 48 millioner USD = 500 millioner NOK! Kan det være riktig? Dersom det er riktig så forklarer dette hvorfor prisingen på ALT er så mye lavere enn prisingen av ALCE på Nasdag. (ALCE = markedsverdi på Nasdaq ca 900 millioner NOK i skrivende stund. ALT eier 80 % av dette = ca 720 millioner, men har da også en egen gjeld (?) på ca 500 millioner = Netto verdi av ALT = 220 millioner. ALT prises idag med sluttkurs ca 250 millioner, som da gir mening.

2) Utbyggingene/oppkjøp av nye parker fremover mot 2025 osv skal finansieres med lån og selskapet kommer til å ha betydelig gjeld i balansen. Er det noen som har sett på dette opp mot hvordan gjeldssituasjonen i Scatec er? Ser mange her inne legger til grunn samme prising som Scatec i dag når produksjonen kommer opp på 3GW. Men Alternus vil trolig ha betydelig mer gjeld/høyere gjeldsgrad enn Scatec på det tidspunktet, slik at det ikke blir riktig å sammenligne dagens verdsettelse av Scatec mot Alternus sin fremtidige drift. Det er min tanke. Scatec hadde pr Q3 2023 en regnskapsmessig egenkapital på 10 milliarder, og prising på Oslo Børs på 12 milliarder. Dvs markedet priser Scatec til 20 % over netto balanseførte verdier (EK). At Alternus kommert il å ha egenkapital på 10 milliarder om 3-4 år er ikke realistisk. Det vil ta lang tid å bygge opp en så solid egenkapital (overskudd årlig), og jeg tror det er helt feil å forvente en prising av Alternus lik Scatec i dag.

Veldig interessert i å høres deres innspill! Mulig jeg tenker helt feil.
Garman
13.01.2024 kl 00:05 2565

For meg blir dette helt feil. Scatec har 10 milliarder i egenkapital, og fortjener en prising på 12 milliarder. Alternus skal bruke de neste årene på å bygge/utvikle 3GW solparker finansiert med gjeld. Det vil ikke slå ut på egenkapitalen før de tjener penger, noe som kan ta tid. Det blir derfor helt feil å si at Alternus skal ha samme prising som Scatec har i dag. Selskapene kommer til å være helt forskjellig finansiert (gjeldsgraden i Alternus kommer til å være MYE høyere).
Sjoa
13.01.2024 kl 00:11 2562

Tenker du på kredittfasiliteten de har hos Deutsche Bank 500 mill Euro ?
De har etter salg av solparker eiendeler ca. 35 millioner Dollar. Slik jeg har skjønt det.

130-140 millioner EURO er brukt til å bygge ut i Italia det er 210 MW, da har selskapet igjen ca. 350 millioner Euro i kreditt som kan brukes på andre prosjekter.
Sammenligningen med SCATEC når vi har lekt med tall forutsetter samme økonomi i 2026. Har de mindre vil dette selvsagt bli mindre aksjekurs, men det er bare gitt som eksempel for å fortelle om SCATEC sin aksjekurs. Da planen er å ha like stor produksjon som dem. For min del er jeg storfornøyd om det halve oppnås. Da snakker vi rett over 200 kroner aksjen i Alternus etterhvert(la oss si at det er pga. noe høyrere gjeld). Kan være meget negativ og si 1/4 av verdiene til SCATEC det tilsier 113,5 kroner. Er sikkert flere som kan si noe om dette, og jeg må kanskje pløye gjennom litt mer for å se etter. De reddet seg uten emisjon(Solis) og det hjelper også en del at akjsonærene ikke ble utvannet. Planen og fremtiden er sikret og de skal gasse på så det blir nok gjeld en stund. Du har fått med deg at de feks. har solgt all produksjon i Tennesee for 30 år frem i tid ? Solparken vil stå klar i starten av 25. Er dog en liten Solpark på 32 MW, men inntekten er sikret der. Så får de til flere slike blir nok gjelden handtert ganske bra/samt "Inflation Reduction Act."

Se også presentasjonen som kom i dag og den som var før jul tror/sjekk dato Ratner som presenterte dette. På den presentasjonen husker jeg at Ratner sa de ikke helt hadde sikret 65 millioner USD for å kunne følge utbyggingsplanen de hadde for 24/25. De virker overbevisende om at de skal holde seg til skissert plan og gasse på med utbyggingen og i dag sa Vince at de forsøker å få til mest mulig prosjekter der produksjonen selges langt frem i tid.(slik som Tennesee.) De håper å ha klar 1 GW når 25 starter. Verdt å merke seg at støtte til prosjekter i USA er meget gunstig og blir større overskudd der, derfor ville de få med seg markedet i USA og fusjonerte. De har 4 land de konsentrerer seg om i Europa og så er det USA.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.
Redigert 13.01.2024 kl 01:02 Du må logge inn for å svare
Garman
13.01.2024 kl 00:52 2516

Strålende med svar!
Nei, tenker ikke på kredittfasiliteten på 500MEUR. Hvis du ser i pro-forma regnskapet så ser det for meg veldig tydelig ut som om alle eiendeler og driften gis til ALCE mens ALT beholder en gjeld selv på 48 millioner USD. ALT ligger isåfall riktig priset ut fra dagens ALCE kurs og jeg tror de profesjonelle investorene også har fanget opp dette.

Ja, jeg er enig i at fremtidig produksjon/inntekter når ALT har solparker for 3GW kan/vil være på nivå med Scatec sine inntekter idag. Da vil selve driften prises likt som Scatec sin drift idag (gitt samme marginer), det er jeg helt enig i! Men for å finne verdien av selskapet (aksjekursen) må en trekke fra langsiktig gjeld som selskapet har. Jo mer gjeld selskapet har, jo lavere vil børsverdien bli. Og det er her jeg tror ALT i fremtiden vil ha mye høyere gjeld enn det Scatec har i dag, noe som vil gi en mye lavere verdi av ALT enn Scatec. Hadde Scatec idag hatt de samme inntektene som de har, men ingen gjeld så ville markedsverdien vært dobbelt av det den er i dag. På den andre siden, hadde Scatec hatt 10 milliarder ytterligere i gjeld idag så ville markedsverdien vært 10 milliarder lavere idag enn det den er. Derfor tror jeg det er feil å tro prisingen av ALT om noen år blir som Scatec sin er i dag.

Kom det akkurat ut en børsmelding nå på at de har utsted 7 millioner nye aksjer som oppgjør for en gjeld på 8 millioner euro? Da er vi utvannet med nesten 10 % (dog til omtrent markedspris av ALCE som forsvarer ALCE kursen).

Det er ikke meningen å være negativ, men for meg virker det som om dette caset er svært overvurdert av enkelte. Dersom Alternus leverer på utviklingen de har forespeilet fremover og gode marginer så er det klart kursen skal oppover, i tillegg med potensiell drahjelp av rentekutt etterhvert. Men at aksjen skal til både 100, 200 og 400kr innen få år har jeg ingen tro på dessverre. Jeg blir veldig fornøyd med 20-30kr innen 2024, det er min spådom. Det er tross alt en dobling/tredobling herfra.

Sjoa
13.01.2024 kl 01:16 2495

Må være Solis gjelden ? du mener er 48 mill USD og det kan stemme ja(den blir nok her), i det gamle selskapet la en til eiendeler og da ble det omlag pluss 35-40 millioner dollar i totale eiendeler. Så skal/skulle Alternus få cash fra CLIN og resultatet av alt dette vet jeg faktisk ikke om er helt klart. Så er noe usikker på hvordan bildet blir når alt er oppgjort. Skulle også være noen bonusaksjer som skulle bli tilgjengelig for Alternus etter en tid om produksjonsmålene blir etter planen. Det er vel derfor de gønner på med utvikling og bygging for å få disse bonusaksjene i 25. Kommer nok mer opplysninger. De mest nødvendige meldinger er nå unnagjort.
Selskapene er fusjonert så uansett er det en plan med det hele så bare å følge med på meldinger fremover. Men måten din å stille spørsmål og komme med svar etterpå er ganske lik som noen andre her inne, det bekymrer meg mer. Jeg såg det bare ikke med en gang. Kan virke som ALCE er ferdig med nedgang på Nasdaq, gikk ikke ned i går. Antar at den lille aksjeutvidelsen som kom er for å få ned gjelden i Solis og at det er siste rest for å fullføre avtaler og belønning for at det ikke ble mer bråk med denne delen. At selskapet fikk tid på seg til å selge og rydde. Jeg antar at dette er siste steg for å få dette vekk. Til slutt om aksjen står i 30 ved årsslutt er det ganske bra. Det er da ikke i veien for at den skal stå i ganske mye mer i 2026 om vi har like stor produksjon som dagens SCATEC. Så vil selvsagt gjeld og det andre avgjøre hvor høyt den går. 20-30 x 3 er 60 - 90. Dine kursmål da kan bety 90 kroner i 2026. Det tror jeg er konservativt vi får se hva fremtiden bringer, men husk at USA gir stort med overskudd tilbake, det er derfor selskapet kun beholder hovedfokus i 4 land i Europa og kjører på med USA. Da gir det 1 GW i 24-1 GW i 25 - 1 GW i 26. Ser også at shortervolumet går ned i ALCE, det minste som har vært siden fusjonen ble fullført.
Redigert 13.01.2024 kl 07:25 Du må logge inn for å svare
loket
13.01.2024 kl 09:35 2323

Hm verdsatt til rundt 11,60 per aksje som oppgjør for lån, ikke dårlig
Garman
13.01.2024 kl 10:22 2273

Veldig bra!
Der er nok den gjelden jeg tenker på, ja. Betryggende å vite at flere er klar over at den blir igjen. For meg var det «nytt», men som sagt så var det først for noen dager siden jeg virkelig dykket ned i materialet.

Angående cash som ble tilført i fusjonen så er jeg spent på å se endelig resultat. Iht proforma balansen så ser det for meg ut som om ikke det tilføres noe cash (kun 9 tusen dollar), men det får jeg ikke til å gi mening/ville vært rart. Da har de isåfall gitt bort 20 % av selskapet for å komme på Nasdaq, og det tror jeg ingenting på. Spesielt ikke den underliggende prisingen fusjonen bygger på. Så her er det nok noe jeg ikke ser helt riktig. Det blir uhyre spennende å se tallene pr 31.12.2023 for det nye selskapet/konsernet, og se cash posisjonen da!

Hva bekymrer deg? Jeg er helt ny her på forumet, og har kun postet en ting til tidligere. Prøver å være objektiv og stille spørsmål for å lære av dere andre som har fulgt selskapet tett over lengre tid enn meg.

God helg!
Niel
13.01.2024 kl 10:33 2247

Velkommen.

Høres rart ut om ALT blir sittende igjen med gjeld. Jeg er litt opptatt nå men skal dobbeltsjekke regnskapet. Hvis det er Solis brudd gebyr som er bokført på ALT så er denne herved betalt med aksjer.

Regnskapet er forvidt frem til 30 sept.

Gjerne join facebook gruppen og send meg en PM.
Redigert 13.01.2024 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
altin
13.01.2024 kl 11:06 2217

Alternus har nå betalt ut den delen av gjelden som skal prioriteres først, og har bedre sikkerhet enn det resterende obligasjonslånet.

senior note:

En seniornota er en type obligasjon som går foran annen gjeld i tilfelle selskapet går konkurs og blir tvunget til avvikling. Fordi de har en lavere grad av risiko, betaler seniorsedler lavere rente enn juniorobligasjoner.
Garman
13.01.2024 kl 11:21 2228

Det er ikke one time fee-et på 11 mill dollar jeg tenker på.
Joinet facebookgruppen for et par dager siden. Sender deg en PM!
Green2030
13.01.2024 kl 11:34 2214

@loket - en liten kommentar....

Alternus har utstedt 7.765.000 aksjer ALCE aksjer som full og endelig betaling av AEGs obligasjonslån på €8 millioner i Solis/Alternus.
Pris per aksje i ALCE utgjør $1,14. Konvertert til ALT så utgjør det NOK 25

Så Greenlight (Nordic ESG and Impact Fund & AVG Group) har valgt å investere NOK 90 mill i ALCE - tilsvarende NOK 25 per aksje i Alternus - det er 150% over sluttkurs på Fredag.

https://greenlightgroup.io/about-us/

Redigert 13.01.2024 kl 11:36 Du må logge inn for å svare
Green2030
13.01.2024 kl 11:51 2207

@Garman - Midco var forbeholdt brudd. - se bond notice av 27.03.2023, side 3, punkt 3.5 Preference Shares
one time fee var 1% av €140mill = €1,4 mill fee men mye har forandret seg siden Q3, så det er ikke sikkert det gebyret er relevant lenger

Det har jo skjedd en hel del i q4 -
Polen & Nederland økte fra €60 til €70 mill.
Italia ble meldt også til ca €23 mill
€8 mill fra obl. lånet er blitt konvertert til aksjer i ALCE.... for å nevne noe

Tipper med 99% sikkerhet at endelig salg av Polen, Nederland og Italia, samt refinansiering av Solis obl. lån blir meldt i løpet av neste uke. Tror videre at refinansieringen er et nytt obligasjonslån vil ha ramme på €150-200 mill hvor ca €40 er refinansiering av det gamle lånet hos Solis - Greenlight vil være hjørnesten investor i det nye obl. lånet

Så og si alt av eiendeler, cash, gjeld, datterselskaper, etc.. ble overført til ALCE, så Alternus sitter ikke med $48 mill i gjeld som du skriver.

Redigert 13.01.2024 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
Tobias
13.01.2024 kl 12:37 2185

Green2030!
Takk for du deler info med oss.

Bør være årets case på børsen dette.
YNWA250505
13.01.2024 kl 12:44 2169

Det er så deilig at du er her inne Green2030. Du kan dette og det meste annet blir bare støy. Blir alltid skeptisk når noen med nyopprettet nick kun skriver om Alternus og stort sett vinkler ting negativt. OK å være negativ, men å slenge ut at selskapet har 500mill i gjeld etc blir patetisk spesielt når det r feil.