🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 350716

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
altin
13.01.2024 kl 13:09 3571

Betale lån med aksjer til 150 % overkurs (25 kr), det har jeg aldri sett tidligere i noen selskaper. imponerende ☺️
Sjoa
13.01.2024 kl 13:25 3595

Er klart at selskapet trenger tid til å rydde alt på plass etter "rotet" som hadde blitt til. Dette er det noen få som utnytter for å tenke og vinkle det verst mulig. Det kan også være rom for "tvil og spekulasjoner" så lenge alt ikke er meldt i orden. Nå har faktisk selskapet styrt unna alle verst tenkelige scenarioer og de har holdt det de har lovet og planlagt. Så selvsagt vil gjelden være på plass(noe annet vil være en bombe verre enn det meste), men skjønner jo at dette tar litt tid. Ja, jeg er uhyre skeptisk når det er flere nick som såvidt er innom og kommer med mye rart alltid. Selskapet har stort sett fått til bedre resultater og priser(enn først antatt) med alt de har utført. Så jeg er meget positiv med tanke på Ratner og Vince som forteller om sine fremtidsplaner. Det tror jeg 100 % på og det har de gjort seg FORTJENT til.. .Veien har vært ruglete men de har gjort seg fortjent til å bli trodd. Ser virkelig frem til å være aksjonær her fremover. At kursen er på 9-tallet nå betyr ingenting. Ting tar tid. Mulig vi stiger noe mer når alt dette er på plass slik at ingen kan komme med mulig vinkling som "worst case". Planen er selvsagt at Solis lånet er helt borte noe annet vil være utenkelig(det er heller ikke så mye igjen nå). Vince er opptatt av bonusen så dette går veien.
Markedet må nok se refinasieringsmeldingen, det vil trolig komme flere kritiske spørsmål helt til dette er meldt. Vi som har handlet aksjer og sitter er allerede "sikre" på at det blir i orden. Ingen liker å se at det blir flere aksjer i selskapet som siste melding i går kveld, men dette er et ledd i å sluttføre prosessen og at noen skal være med på veien videre. Så jeg har full tillitt til at de gjør det som er best for selskapet.

La oss gå tilbake i tid, i mai måned 23. Hvordan var ståa da ? At vi ender opp med en liten andel nye aksjer til slutt må jeg si er helt akseptabelt. Det var mange kritiske røster som kom med dommedag opptil flere ganger i den perioden. Av de få selskaper jeg har investert i på børsen underveis så vil jeg faktisk si at dette er det selskapet jeg har fått mest tillit til ledelse(de har de siste 2 mnd vært meget overbevisende) og informasjon de utgir, de gjør det beste for aksjonærene. Mulig jeg er NAIV, men har sett endel stygt på Børsen, og noen ganger regelrett SVINDEL, heldigvis de gangene jeg har hatt mistanke om "lurendreiere" har jeg kommet meg ut i tide. Den følelsen sitter jeg ikke med i det hele tatt NÅ!

Bare nesehårene på Zoom i går gir meg tillit, han er ikke interessert i å fremstå som en annen enn det han er. Det vitner om en helt vanlig fyr som jobber for å få til ting, men om han skal til USA og være frontfigur, anbefaler jeg han likevel å ta de der :) Det gir faktisk og tillit på et vis. Det er de millionærene som går i t-skjorte og hullete bukser av og til som er mest liketil og til å stole på.
Redigert 13.01.2024 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
Niel
13.01.2024 kl 13:50 3599

Gårsdagens børsmelding oppfatter jeg som positiv og det er nærliggende å tro at refinansiering er nesten klar. De har tross alt ut februar. Salg av solparkene er allerede meldt men vi mangler "Definite Agreement". Personlig trenger jeg ikke flere bekreftelser for å vite at dette går i orden nå.

Jeg tar utgangspunkt i at de 7 765 000 aksjene som utstedes til "Greenlight Group" er nye aksjer. Dette er restricted aksjer og tipper det er restriksjoner på når disse aksjene kan selges, for eksempel en "lock up". Dette gir ALCE nå 79 670 633 aksjer og gir ALT en utvanning på ca. 8 %. Vårt eierskap blir nå 72,1 %. Prisen for disse aksjene er på ca. 1,13 USD, og forhåpentligvis bidrar dette til å sette en bunn for ALCE. Uansett oppfatter jeg personlig det som lite sannsynlig at ALCE skal under $1 på Nasdaq. Denne betalingen av aksjer utgjør en ALT verdi på ca. 24 kroner, tatt i betraktning 72 % eierskap.

Jeg tar forbehold om at dette regnestykket blir helt feil hvis betalingen til Greenlight Group er eksisterende aksjer som ALT eier.

Videre ser jeg dette på som positivt. Ved en lock up på aksjene så er det sannsynlig at obligasjonseierne har tro på selskapet og ønsker å bli med videre. Om dette stemmer så tror jeg at det er de samme obligasjonseiere som refinansierer lånet og at vi sitter igjen med en større låneramme som gir ALCE frihet fremover med sine planer. Kanskje dette kan føre til en hyggelig rente? Dette er bare mine tanker. Min logikk tilsier at det er større avkastning i ALCE ved kursstigning på utstedte aksjer kontra en rente på et lån på 4-500 mill NOK. Ved å gi en hyggelig rente så bidrar de til vekstplanene til ALCE og gir seg selv avkastning i ALCE.

Fra de som fryktet en emisjon i Alternus som virkelig kunne gi en stor utvanning så ender vi opp med en utvanning på 8 %. Hadde refinansieringen tatt sted før fusjonen så ville Alternus utstedt egne aksjer for å betale obligasjonseierne, og dette på en pris langt under 10 kroner. Dette er nok det beste av alle løsninger så vidt jeg kan se.


Jeg har oppdatert verdigrunnlaget til ALT basert på verdien til ALCE.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UKFlXuF9TflPA-6dBL7aYyL9TKnXmjAZ37hBSx8p91k/edit#gid=0
Redigert 13.01.2024 kl 15:20 Du må logge inn for å svare
Green2030
13.01.2024 kl 14:13 3573

@Neil - veldig bra innspill.

Det er utstedt 7,765,000 nye aksjer i ALCE, da alt av Eiendeler, Gjeld, Datterselskaper, IP, etc er overført fra Alternus Group til ALCE som en del av fusjonen.

Så alle datterskaper inklusive Solis sine solparker og obl.lån er nå underlagt ALCE. ALT er aksjonær i ALCE på lik linje med Sponsor og alle andre aksjonærer.


Garman
13.01.2024 kl 18:11 3420

Men har du sett på proforma regnskapet? Der står det svart på hvitt at Alternus sitter igjen med en gjeld (carve out = tas ikke med inn i fusjonen) på 48 Millioner USD. Se proforma regnskapet, kolonnen som heter «Carve Out». Et av vedleggene til endelig fusjonsmelding/filingen.

Som nevnt mange ganger så nevner jeg det for å diskutere det med dere. Eier selv aksjer og er ikke ute etter å spre falske negative nyheter. Jeg prøver å forstå hva de 48 millionene er, og ingenting er bedre enn om dere kan overbevise meg om at det er feil! Ser du og Green er veldig sikre på at det er feil slik jeg tolker det, og det vil jeg gjerne forstå. Håper virkelig det er feil for da er jeg enig i at prisen på ALT er langt under den implisitte verdien en får fra ALCE og oppsiden er stor allerede idag. Men dersom de 48 mill usd er riktig så forklarer det dagens prisingen veldig bra, og det er det som gjør at jeg føler det kan ligge noe i det?

Helt sinnsykt barnslig holdning på enkelte her, når alt man prøver er å diskutere det fundamentale! Og lære. (Mange dyktige her og altså!).

Noen som kan ta en titt på proforma regnskapet og forklare meg hvorfor de 48 mill i lån under «carve out» IKKE er gjeld som ligger igjen i ALT? Står flere steder i fusjonsplanen at det er flere ting som ikke overdras i fusjonen.
Garman
13.01.2024 kl 18:14 3416

Proforma regnskapet justerer også for alle salgene av parker osv som har skjedd i det siste. Så det regnskapet er svært «up to date» og har allerede hensyntatt alt dette.

Fasit får vi når Q4 tallene legges frem. Blir veldig spennende, håper selvfølgelig dere har rett!
Sjoa
13.01.2024 kl 19:35 3310

Ja, gullpusen det blir spennende. Ingen som tror at det kan være annet enn aksjer i ALCE dette dreier seg om, står i mld. Før fusjonen var det også mye snakk om restricted aksjer som ikke kunne selges før en tid senere. Har ikke sett mer snakk om dette i senere meldinger. Tror faktisk ikke regnskapet er fullstendig i Q4 for de siste transaksjoner/salg solparker vil bli fullført på nyåret. De forteller muligens det som er verdt å vite da ? Refinansiering må i boks/meldes og den kommer heller ikke med på Q4, men vil trolig børsmeldes før februar er ferdig. Jeg tror på spennende tider og dine kursantydninger er da ikke helt på jordet, synes at over 200 % opp før 2024 slutter er bra nok. Blir det mer så skal jeg heller ikke nekte på det, men trolig litt tyngre etter de nye aksjene ble meldt i går kveld.
Redigert 13.01.2024 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
M.Y.Peng
13.01.2024 kl 21:17 3230

Det har vært mye å holde orden på, men jeg mener det var noe om at de som ikke solgte innen en viss tid ville ble «premiert» med noe. Mener å huske det var noe slikt, noen som har noe om dette ? Antar det var info for ca 6 mnd siden.
Garman
13.01.2024 kl 22:05 3201

Hei!
Ja, jeg har akkurat lest gjennom en rekke dokumenter. I et brev til aksjonærene før fusjonen så ble aksjonærene oppfordret/bedt om å ikke benytte seg av redemption muligheten. De som ikke benyttet seg av redemption skulle belønnes med 0,5 aksjer pr aksje de hadde fra før, mener jeg. Tar det litt fra husken. Hva det betyr i praksis og for regnskapet har jeg ingen formening om.
M.Y.Peng
13.01.2024 kl 22:17 3239

Takk. Det var den jeg tenkte på. Vet heller ikke hva dette vil ha å si, men de aksjene må jo på en eller annen måte være beregnet i videre antall aksjer.
Niel
13.01.2024 kl 22:23 3261

Denne belønningen nevnt i aksjonærbrevet fra CLIN ble skrotet som omhandlet 0.5 aksje for hver ikke innløst aksje. Husker ikke når, lurer kanskje på om det omtalt i det siste fusjons dokumentet.
Redigert 13.01.2024 kl 22:23 Du må logge inn for å svare
M.Y.Peng
13.01.2024 kl 23:04 3217

Så da er ikke dette med i det endelige oppgjøret i forbindelse med fusjonen om jeg forstår det rett ?
altin
13.01.2024 kl 23:07 3224

Fremtiden ser lovende ut, 75%, fornybart vil komme fra solenergi, som vil stå for over 30% av verdens energibehov innen 2028. ☀

"The IEA’s latest report found that solar power accounted for three-quarters of the new renewable energy capacity installed worldwide last year."

"Record rates of growth across Europe, the US and Brazil have put renewables on track to overtake coal as the largest source of global electricity generation by early 2025, the IEA said. By 2028, it forecasts renewable energy sources will account for more than 42% of global electricity generation."

https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/11/worlds-renewable-energy-capacity-grew-at-record-pace-in-2023
Sjoa
13.01.2024 kl 23:56 3238

Klart dette vokser enormt fremover. Irritert for at jeg ikke kastet meg på First Solar eller SEDG for lenge siden:) Men trolig ikke for sent. I disse miljøverntider der det er paniske tilstander så vil solkraft bli lovpriset og kanskje få enda mer økonomiske fordeler. I USA forsøker de med gulrot og det virker. Håper bare ALCE klarer bygge fort nok ut solparker i gode områder. Det eneste som irriterer meg er å få Greta Thunberg på lag. Slike idioter har ikke omløp i toppen i det hele tatt. Men skal ikke nekte på å få tjene penger med slike hjernevaskede tomsinger som hyler halleluja. En må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Det har ikke disse MDG pøblene somregel. En person i slekta er en slik hjernevasket bedreviter så orker faktisk ikke ha kontakt med personen. Kjendiser, politikere og overalt frontes dette som eneste løsning på verdensproblemen så vi stiller med gode forutsetninger for økonomisk vekst i ALCE. Solparker bør bygges der det er sol og ikke langt oppe i gokk. Men politikk har jeg gitt opp for det er få som klarer tenke klart der. Nå får en heller gå med bølgen og tjene penger. Hva kunne feks. ikke solparker gjort i Afrika ?

"Solenergi vil øke massivt mot 2050. " Her er setningen innbakt i klimamålene og da er det bare å kaste seg på bølgen. https://www.energiogklima.no/nyhet/rapporter/fremtiden-under-lupen-vi-skaper-en-ny-energivirkelighet-men-sliter-likevel-med-klimamalene

"Fornybart: Strålende fremtid for solenergi
Solen er den raskest voksende energikilden i verden." fra en annen artikkel som ikke er nødvendig å gjenngi.

Jeg vil også tro det er mye lettere å få solgt kraftproduksjonen for lang tid som i Tennessee/at en sikrer utbyggingen og kostnader ganske tidlig. Politikere og firmaer vil kappes om å SKRYTE av at akkurat de har Co2 regnskapet i orden og at de er miljøvennlige. Der Altin vil vi og andre solutbyggere ha enorm fordel antagelig. Her er det viktig å være tidlig nok ute og det føler jeg at ALCE er. Har også selv installert litt i Spania og det er deilig å slippe være avhengig av strømmafian.
Redigert 14.01.2024 kl 07:44 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 07:54 3112

Får det ikke til å stemme at en som investerer i solenergi hater Greta Thunberg og MDG. Det gir jo ingen mening. Greta Thunberg sier rett ut at hun ikke er en klimaforsker, men at hun tror på vitenskapen. Det burde flere gjøre. På samme måte som man tror på legevitenskapen framfor kvakksalvere og shamaner.

Denne hersketeknikken fra godt voksne menn ovenfor de som skal overta Jorden etter oss er utrolig lite sjarmerende. Hele innlegget ditt oser av forakt for andre mennesker som ikke deler dine egne meninger om klimakrisen.
Redigert 14.01.2024 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
14.01.2024 kl 10:50 2986

De fleste investerer i solenergi for å tjene penger. Klima er av null betydning for mine investeringer i alle fall. Akkurat som de fleste som kjøper El-bil driter i klima så lenge de kan kjøre billig. Tunberg er ei hjernevasket redd liten jente som sliter med nerver og angst etter å ha blitt bombardert med dommedagsprofetier siden hun ble født. Og hun er ikke alene. Les boken "Klimakunnskapskrisen". En av de bedre på markedet.
Og hvordan utøver man hersketeknikk mot GT som ikke er med i diskusjonen her inne? Fluefiskeren derimot driver med hersketeknikk i sitt innlegg. Takker heller ja til en flytende GT 😉
Redigert 14.01.2024 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 11:37 3017

Og der dukka du opp gitt. Ikke overraskende. Enda jeg ikke kommenterte deg. Jeg snakker generelt om hersketeknikk ovenfor unge som er bekymret for sin fremtid.

Du er av samme ulla så ikke rart du forsvarer han.
Redigert 14.01.2024 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Sjoa
14.01.2024 kl 13:06 2944

Har ikke sagt et eneste ord om klimakrise, bare at de ikke har et hode til å tenke med. Er de så konsekvente bør de slutte å få barn. Økt befolkning er økt forbruk altså miljøfiendtlig, men er du dum så er du dum. Og at de sitter i veien og raserer arrangement må slås hardt ned på. De slipper altfor billig unna. Det som irriterer meg er at er noe " miljøvennlig" så er det umulig å diskutere noe etterpå. Feks elbiler. Mye større dekkslitasje du er hater om du nevner dette. Har drøssevis og komme med, men det blir et annet sted. Nei folk kan ikke bruke hodet. Derfor diskuterer jeg og lite politikk. Det er det kun pk tullinger stort sett. Og heldigvis for oss som investerer i sol. Det blir innbringende. Hva folk mener om meg driter jeg I. Jeg omgås folk kun som er hel ved, har mange venner som er uenig med meg, men de er flinke til å argumentere og kan fakstisk se flere ulike sider. Sier du at du har miljøfokus slipper du faen unna alt nesten. Hvor mange dobbeltmoralister er det av tullingene ? Jeg har så lang utdanning og praksis med kjemi og annet at jeg kan se nyanser bak opplyste vedtatte "sannheter". Helst skal en ikke stille spørsmål. Skål for solenergi!
Dere får begynne å følge pengene også i vitenskapen, kan det tenkes at enkelte resultater er "kjøpt og betalt". Litt på siden, men det ble "bevist" at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen og derfor gikk USA til krig mot dem. I etterkant vet vi at det var våpenselskaper og gamle forvarsministere som var pådrivere og bløffet seg til krig for å tjene store penger, men det er best å ikke snakke om det heller. De burde kanskje heller gitt irakerne solparker ? Ligger i et område der de kunne brukt det allefall, men tviler på at kulturen kan ta vare på slikt. Ganske likt "såkalte miljøvernere" spør du meg. Personlig har jeg aldri kastet en eneste plastbit et sted det ikke skal være, men jeg går ikke og skryter av det. Jeg går heller og rydder når jeg får lyst. Så mulig jeg burde investert i PRYME ? Nei, jeg elsker simpelten solen og da vil jeg holde meg der. Som tidligere nevnt Solpanelet mitt i Spania er innbringende, så regner med at ALCE også blir det.
Redigert 14.01.2024 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
14.01.2024 kl 13:06 2949

Flua, du kommenterte på Sjoa enda han ikke snakket om deg. Nå prøver du hersketeknikk på meg. Det funker dårlig. Unge mennesker i Skandinavia som er bekymret for sin fremtid hahahaha, det r jo bare for dumt
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 13:46 2908

Kvakk litt når jeg så at du var aksjonær i denne. Kjenner deg fra IOX - trådene der du oppførte deg som en sinna rottweiler dersom noen ikke var udelt positive og enige med deg. Vi vet jo hvordan det gikk der. Håper for min egen del at du har bedre lykke her.
Sjoa
14.01.2024 kl 14:10 2876

Jeg har hatt Pen og Vår lenge. Disse har jeg solgt meg ut av i dag. Gikk glipp av OKEA. den irriterer meg kraftig. Tenker på å bli miljøverner. Har et oljeselskap på radaren, men forteller ikke hvilket. Diskuterer det med noen "venner" om det er verdt det. Har også info nærme kilden, men får se om jeg orker. Nå er det grønn energi som gjelder, inntil videre.
Redigert 14.01.2024 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
Rassen
14.01.2024 kl 14:53 2845

Har vi trua på høyere sluttkurs neste fredag enn denne ukes fredag? Jeg tror vi skal opp et par kroner neste uke.
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 15:06 2887

Ja, det har jeg troen på. Var jo på 14 for ikke lenge siden. Forstår ikke at selskapet bare skal være verdt 262 mill kroner.
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 15:35 2888

Tror ikke du skal irritere deg over OKEA. Har falt fra 40 kr til 26 kr siden november.
Rassen
14.01.2024 kl 15:46 2924

Tenker at alt ALT har vært med på siste uken gjør at flere for opp øynene og at kursen stiger neste uke.
Codiak73
14.01.2024 kl 16:19 2883

Nå ble det kjørt ut nesten 8 millioner nye aksjer i Alce..Vi vet hvordan markedet reagerer på en emisjon,selv om den er liten..Tror dessverre på en liten nedgang denne uken,men håper selvsagt at jeg tar feil..
altin
14.01.2024 kl 16:50 2854

jeg tror du tar feil. Markedet fryktet nok en dårligere løsning enn å bytte gjeld mot 8 mill aksjer til overkurs . Blir svært overasket om vi ikke skal opp i morgen. Men ingenting er sikkert i ALT ☺️
M.Y.Peng
14.01.2024 kl 20:02 2777

Unnskyld meg, men hva er hensikten med innlegget er skjult når det bare er å trykke på øyet ?
YNWA250505
14.01.2024 kl 20:06 2765

Ja IOX var en artig greie. Husker reisen fra kr 1 til kr 10. D var hyggelig. Så tidlig hvordan IOX vil bli så kom meg ut i tide.
M.Y.Peng
14.01.2024 kl 20:15 2778

Forstår det slik at du er for miljøet. Kan du gi meg noen enkle svar ?

1 hvilken bil har du ?
2 går eller sykler du til jobb og handletur ?
3 har du senket temperaturen i hjemmet
4 senker du temperaturen om natten
5 tar du på deg mer klær slik at du klarer deg med lavere innetemperatur ?
6 har du stengt av arealer du ikke trenger om vinteren ?
7 dusjer du kortere eller sjeldnere ?
8 husk at du kan koke eggene med bare litt vann. Med lokk dampes de ?
9 har du tenkt på at du kaster Stein i glasshus ?

Så kunne vi tatt noen hundre til !!!! Vær ydmyk her inne er du grei !
Green2030
14.01.2024 kl 20:20 2853

@Codiak73 - du har fått med deg at eierne av obligasjonslånet som vi holder på refinansiere som investerer NOK 90 mill i ALCE USA til en kurs som tilsvarer NOK 24 i Alternus ??? Det er nesten 150% over dagen kurs i ALT.

Basert på investeringen, tror du da refinansieringen går i orden?

Tror du VB & ALCE har gjort emisjonen og det er det?

Eller tror du tilbudet om å kjøpe 7,764,000 aksjer i ALCE er en del av en større handel??? som f.eks at det refinansierte lånet på ca €45 mill blir inkludert i et ny obligasjons-kreditt ramme på €150-200 mill...

Når våre obligasjonseiere velger å investere NOK 90 mill i Alternus med 150% overkurs med tanke på hva vi har vært gjennom i 2023, ja da har klokketro på selskapet.
PS: Husk at de har vært involvert i prosessene og sitter med inside informasjon i ALT/ALCE - mao, de vet mer enn deg og meg 😉
Fluefiskeren
14.01.2024 kl 20:43 2804

Ser ingen grunn til å svare deg på spørsmålene dine. Det har du ikke noe med. Jeg reagerer bare på folk som viser full forakt for klimakrisen.

Bare minner om selskapets visjon

« We aim to provide our future generations with a cleaner, more sustainable world. Our flexible structure and entrepreneurial ethos enables us to accelerate this journey as we strive towards our long-term vision of a greener future. Our intention is to reach this destination through sustainable means, protecting the planet as well as powering it.»

Og mission:

« Delivering a sustainable future of renewable power with people and planet in harmony.
We think globally and act locally working towards a clean energy future by developing, installing and operating renewable assets across America and Europe that positively benefits both the planet and our business while creating value for society as a whole.
We are committed to the highest levels of integrity in our operations and with our partnerships to encourage diversity and equity across our industry. We believe economic, social, and climate benefits are not mutually exclusive. Therefore, along with financial returns, we offer investors and stakeholders the opportunity to choose a better future today.»

Merkelig aksje å møte en rekke mennesker som ikke tror at solenergi er til for et grønt skifte med mindre klimagassutslipp.

Jeg kunne aldri tenkt meg å investere i noe jeg er totalt uenig i.

I rest my case.
M.Y.Peng
14.01.2024 kl 20:46 2841

Takk for svar. Da kan vi sende en t-skjorte i posten. Du fornekter deg ikke
M.Y.Peng
14.01.2024 kl 20:48 2834

Håper denne personen som kaller seg fluefiskeren utestenges fra denne tråden !!!!
YNWA250505
14.01.2024 kl 21:17 2763

Flua d r greit nå. Du har ikke bidrat med noe som helst etter du kjøpte deg inn i Alternus. Ingen er vel totalt uenig om at solenergi er flott og et meget viktig bidrag til fornybar energi som verden trenger. Slutt med denne idiotiske hersketeknikken din og tilegn andre meninger de ikke har.
altin
14.01.2024 kl 21:30 2740

Ja, ALT har gjort en god deal ☺️ Skulle Alternus hentet disse pengene i ALT "OSE" med kun 8% utvanning. Ville det vært tilsvarende 2,1 mill aksjer til 42 kr = 90 mill kr.
Sjoa
14.01.2024 kl 22:17 2676

Dette er bare med og forsterker inntrykket av Vince og Ratner. De har jobbet knallgodt siden i mai. Og det de har fått til står det respekt av. Vi mangler bare aksjekursen🤣🤭. Håper vi får en god melding til i nær fremtid og aller helst refinansieringen. Markedet tror ikje på dette før det er børsmeldt. Jeg Håper at ALCE har funnet bunnen nå. Shortvolumet minsker på Nasdaq.

https://fintel.io/ssv/us/alce
Redigert 14.01.2024 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
Codiak73
15.01.2024 kl 00:51 2540

Jeg sier ikke at det ikke er positivt..Bare nevner at markedet har en tendens til å reagere negativt når det blir trykt opp nye aksjer,uansett grunn :) Så jeg forventer ikke oppgang denne uken,men senere derimot så forventer jeg stor oppgang :)
Codiak73
15.01.2024 kl 00:55 2529

Er du aksjonær i ALT kun pga den såkalte klimakrisen? Jeg er personlig aksjonær i ALT pga at jeg tror de vil tjene penger fremover..