Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 88331

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Poirot
02.06.2023 kl 12:52 37519

Flott analyse!
noprofit
02.06.2023 kl 12:58 37529

Ja meget bra, og bekrefter det jeg også tror og har derfor ikke solgt noe selv etter det formidable kursraset siden mars i år. Hadde jeg solgt kunne jeg selvsagt ha kjøp tilbake mye mer, men sånn er det jo bestandig i etterpåklokskapens lys.
noprofit
02.06.2023 kl 13:02 37505

En annen sak spm jeg mener har stor betydning er dollarkursen, og tror det er noe av grunnen til at BORR er så høyt vurdert, siden den er notert på NYSE. Syntes det er merkelig at ikke alle selskapene som har inntekter i USD, EUR, GBP på OSE har fått en verdioppjustering grunnet valutakursen de siste månedene.
Slettet bruker
02.06.2023 kl 13:21 37457

Takk for det @noprofit og @poirot! Jeg er helt enig med deg. Shelf kommer til å ha overskudd i Dollar, og da vil også utbyttene være høyere pga svak kronekurs. Dette trekker egentlig opp mener jeg :-)
Redigert 02.06.2023 kl 13:22 Du må logge inn for å svare
TonyB
02.06.2023 kl 18:41 37291

Takk for at du legger sjel i dette og deler. Ingen selvfølge det👍

Interessant 👌
Redigert 02.06.2023 kl 18:45 Du må logge inn for å svare
kjennvold
03.06.2023 kl 22:48 36993

Denne kommer som en kule de neste årene! Husker husa hadde kursmål over 100 da de kom på børs i 2018.Etter det har Noble-dealen kommet og markedet sterkere nå enn da.
Slettet bruker
04.06.2023 kl 10:13 36748

Etter dette har også antall utestående aksjer blitt litt mer enn doblet, så 50kr er det nye 100 kan man si. Det er ikke utenkelig med 100kr om noen år, men jeg tror ikke vi ser det før man sitter på svært langsiktige kontrakter (+ 5 år) på høyere rater enn dagens nivå. Eventuelt vedvarende høye rater over flere år. Da vil investorene måtte forholde seg til en ny virkelighet og prise deretter👌
Matros
04.06.2023 kl 12:38 36604

Markedet strammer seg til for hver dag, og i andre halvår vil selskaper ha en run rate ebitda på 400 mill årlig. Med rentekostnader,skatt og kap x på under 250 mill, vil gjelden starte å falle og det er også rom for oppgradering av eldre rigger som skal på lengre kontrakter. De siste par månedene har sykliske selskaper, smal cap og aksjer med lav omsettelighet fått juling på børs. Har man i tillegg en del gjeld å skal refinansiere så har investorene rømt. En oljepris ned mot 70 dollar er ok, men dersom den faller ned til 60 vil aktiviteten avta. India historien er bare tull og tøys så den tror jeg har betydd lite.

Fundamentalt går det imidlertid så det griner, og selskapet er klare på at ratene fortsetter videre oppover. Det sammen melder borr. Med en fri kontantstrøm på minst 200 mill neste år, så vil gjelden også falle raskt, og refinansiering bør ikke være et problem. Selskapet trekker frem sikrede banklån fra midt østen i q1 presentasjonen og forventer å fornye lånene allerede i 2023, kanskje tidlig 2024. Det innebærer at selskapet har kommet langt i samtalene med finansinstitusjoner fra midt østen, så kanskje vi allerede i q2 presentasjonen får info som gjør at vi kan avskrive usikkerheten rundt lånefornyelse. Bra at management tar tak i dette så raskt som mulig, ettersom resesjonen kan komme i 2024….kanskje. Dagens kurs er en meget attraktiv inngang, til en aksje som kan doble seg både 1 og 2 ganger, fortsatt en konstruktiv oljepris.
Poirot
04.06.2023 kl 13:48 36518

Skjønner ikke annet enn at Shelf vil stige bra fremover
minsin
06.06.2023 kl 11:32 35944

En litt glemt aksje dette , og godt er det!
Ikke tvil i at aksjen har ett godt potensiale... snitt ratene er litt sen sykliske, men vi ser klar oppgang mellom kvartalene.
Akkumulerer aksjen , regner med den virkelige oppgangen starter til høsten , etter Q3.
Dobler aksje kjøpet for hver krone aksjen faller , bør være en grei strategi i dette tilfelle.
Kursmålene til megler husene er opp rundt 100 pst

Gjelden som forfaller bør være greit håndterbar

Kuttene fra OPEC er etter min mening ett klart signal at de ønsker oljeprisen opp i 80, som underbygger at det vil være ett godt riggmarked fremover.
Samtidig så er det svært få ledige jack ups i markedet.
Ratene bør derfor fortsette stigningen, spesielt på "eldre rigger"


adralamach
07.06.2023 kl 09:53 35576

Fortsatt ingen tegn til at denne vil snu. Virker som vi skal under 20-tallet.
Uforståelig. Bra analyse!
minsin
07.06.2023 kl 12:20 35376

Teknisk ser jeg klare tegn på at vi er på bunnen nå , på rundt 20 kr.
Aksjen har lav RSI - noe som tegner for oppgang.

Tipper kjøperne kommer tilbake på dette nivået , aksjen har falt alt for mye og vil korrigere opp.
Selv om oljeprisen er relativt lav og kutt i oljeproduksjonen , så er ikke dette nok til å få aksjen ned på disse nivåene.
Verden er i ferd med å gå tom for Jack ups - ratene er på tur oppover og shelf har sikret gode fremtidige rater

Fikk kjøpt meg yt ligere inn på dette nivået, stopper kjøpet nå ettersom jeg tror aksjen snur på dette nivået
Ender aksjen i pluss for dagen ??
Neste stopp 25 kr - er min vurdering
Redigert 07.06.2023 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
Bolster
09.06.2023 kl 19:12 34859

God analyse!
Slettet bruker
20.06.2023 kl 10:32 34107

Siden verdiene av SDNS ligger på rundt 8kr per Shelf aksje får du nå kjøpt Shelf drilling til 10kr per aksje. 10kr per aksje impliserer en P/B på 0,7 og markerer en fundamental underprising av riggene. En P/B på 0,7 hadde vært greit dersom selskapet skulle tape penger de nærmeste årene, men det er ikke tilfellet.

Legger ved utsagn fra en artikkel om P/B med Hermansrud og Fredly:

«I januar foreslo investor Arne Fredly i et intervju med E24 en ny modell for Oljefondet som har som formål å selge på topp og kjøpe på bunn og dermed unngå bobler.

Fredly foreslo å kjøpe når pris/bok, justert for avskrivninger og goodwill, er på 1,3 og selge når pris/bok er på 2,2.»

Slettet bruker
20.07.2023 kl 08:28 33534

Da har vi fått et brudd opp som nevnt i analysen. Det betyr at det tekniske legger til rette for en pen oppgang basert på et sterkt fundamentalt grunnlag. Det nevnes i flere medier at riggmarkedet er utsolgt, og ratene vil etter all sannsynlighet gjøre et nytt hopp i løpet av H2. Eventuelt økt varighet med høye rater.
5198
24.07.2023 kl 10:22 33198

Analysen er veldig fin og det kan nå se ut til at denne endelig snur oppover. Dette caser er et skikkelig turn around case, selskapet har nå startet på sitt første kvartal der de tjener penger og inntektene vil øke veldig fremover. Er ikke lenge siden Shelf ble dratt frem som det billigste selskapet på OB for 2024.
weed
24.07.2023 kl 12:27 33175

Hadde håpet på et dykk ned mot 21 etter den fine oppgangen den siste uka, men det ser ut som om oljeprisen motarbeider meg. Er 25.00 neste target om ikke korreksjonen inntreffer?
StockEmHigher
25.07.2023 kl 09:58 32908

"On completing the progressive implementation schedule set out by the D G Shipping on the up gradation, the offshore drilling rigs shall hold a valid MODU safety certificate per the 1989 MODU Code or higher before 31 October 2027."

"The relaxation follows strong lobbying from the stakeholders, oil field operators including ONGC – India’s biggest oil and gas explorer - and intervention from the Ministry of Petroleum and Natural Gas."

"The relaxation is applicable only to self-elevating types of drilling units operating in Indian waters, certified under the MODU Code. The relaxation applies to existing drilling rigs operating in Indian waters, as well as those drilling rigs participating in tenders and being awarded the contract by 30 June 2024."

https://infra.economictimes.indiatimes.com/news/ports-shipping/d-g-shipping-grants-three-year-extension-to-drilling-rig-upgrade/101213739?redirect=1
BIFFogBÆRNÉ
25.07.2023 kl 10:39 32817

Interessant... hva tenker dere sluggere om dette? Vil dette påvirke Shelf i noen grad?

La også merke til følgende i artikkelen:

Further, an older rig's day rate - the daily cost of employing the rig - is substantially lower than that of the latest generation semi-submersible DP3 MODU, he pointed out

Newer is better" is not always accurate"
5198
25.07.2023 kl 12:03 32720

Dette vil påvirke Shelf minimalt, riggene oppgraderer til denne klassen når de rulles inn på nye prosjekter. Ratene vil gjenspeile markedet så i realiteten er det kunden som betaler for dette gjennom høyere dagrater.
JUICEitUP
25.07.2023 kl 15:54 32682

Jeg er absolutt ingen rigg ekspert, men jeg klarer ikke å se at ikke dette er veldig positivt for Shelf. Har forstått det slik at de har flere eldre rigger på oppdrag i India som man lurte på om ble terminert da riggene har lavere sikkerhetsklassifisering enn hva som lå i kravene.

Hvis jeg har forstått dette riktig økes tidsfristen for upgrades fra 2025 til 2027 og ingen rigger blir fjernet.

Rigg oppdrag er alltid ute på anbud. Da er det ikke bare å velte kostnader over på oppdragsgiver. Det beste anbudet vinner.
Odium
25.07.2023 kl 16:37 32617

Det har aldri vært noen risiko for at disse riggene ble terminert fra kontraktene sine. Det er ikke slik dette fungerer. Verste konsekvens et at de ikke hadde fått nye kontrakter ved kontraktslutt. Problemet med det er at det fins ingen andre leverandører som kan levere alternative rigger til India.

i et så trangt marked som nå, så handler det ikke lenger om det beste anbudet. Alle rigger som kan jobbe får jobb og sånn vil det være i lang tid fremover. Det er ikke lenger buyers market, det er et sellers market og nå er det riggselskapene som bestemmer.
BIFFogBÆRNÉ
26.07.2023 kl 10:36 32364

Helt nydelig analyse.

Usikkerhetsmomentene med
Resesjon og lavere oljepris. Samt india. Er vel iferd med å bli betraktelig mindre størrelser nå?

Så er det dette du omtaler som ekstrem høy gjeldsgrad.. og restrukturering i 2024. Dette holder meg litt igjen. Ellers kunne jeg tenkt meg å gå enda hardere inn i denne aksjen. Er forholdsvis bra lastet, men nivåene nå virker lukerative..
Kan d komme en ny emisjon? Eller vil forhøyede rater viske ut dette "spøkelset"
5198
26.07.2023 kl 11:17 32287

At selskapet må ut etter penger når de skal refinansiere ser jeg på som veldig veldig liten, i dagens marked er denne sannsynligheten nesten lik null. Men om det virkelig skulle smelle med en finanskrise vil selvfølgelig Shelf også lide under dette. Refi kommer mest sannsynlig rundt nyttår, dette er også børsen billigste selskap i 2024 så her vil nok mye skje. Kommer nok også melding om utbytte så snart refi er på plass. Personlig har jeg store problemer med å forstå kursen men er flere med meg de fleste kursmål ligger på ca 50 kr.

Hilsen CA :)
citius
01.08.2023 kl 13:38 31645


SHELF har en del rigger/kontrakter koblet mot oljeprisen, burde i grunnen stått i 30 nå

men det kommer............
citius
02.08.2023 kl 08:52 31424


Ser de klarer stadig å hanke inn kontrakter

i dag

https://newsweb.oslobors.no/message/596015

citius
02.08.2023 kl 08:55 31414

Har han samme teften med SHELF som med Transocean mon tro

Fredrik har skaffet seg en ganske stor post i denne riggaksjen også

sitat
Frederik Mohn var og er langt mer glad i hydrokarboner.

På Oslo Børs har han store eierandeler i DOF og Shelf Drilling.Frederik Mohn knuser pappa på børs

https://www.finansavisen.no/finans/2023/08/02/8025936/frederik-mohn-knuser-pappa-pa-bors

citius
02.08.2023 kl 09:09 31365


4 analyser

2 sier overvekt

2 sier Kjøp

40 kroner

sist denne var i vinden lå jo kursene på 70 ++
så har ingen problemer med og se både 40 og 50 kroner her etterhvert

BIFFogBÆRNÉ
02.08.2023 kl 12:59 30999

Takk citius. Det har vært en liten prøvelse å sitte her å se kontoen krympe mange 100k men det fundamentale er sterkt. Så det er bare å holde ut.
minsin
02.08.2023 kl 13:24 30953

Liten motstand på omr 25-25,2 ... men regner med den tas ut rimelig kjapt dvs inneværende uke - i såfall går den fort oppover til 27,5 og 30
citius
02.08.2023 kl 14:08 30885


Håper og tror på et nytt løft i ukene som kommer ja
Tamotama
16.08.2023 kl 19:11 29487

Her har vi nå Shelf på fullt fart mot nok en dobling. Her sitter jeg godt i det og blir med videre.
minsin
16.08.2023 kl 19:36 29417

Hadde grei innertier her ...
Nå stanger den mot mikro mostanden rundt 28,5 - denne vil brytes kjapt - da er området 33,5 neste stopp..
innen 1-2 uker ??

Tamotama
16.08.2023 kl 21:27 29302

Rimelig trygg på at Shelf drar opp 12-15% innen to uker og får en midlertidig pause rundt motstand 33,5.

Har selv kursmål på 42 kr per nå.
minsin
16.08.2023 kl 22:12 29217

Tja , mye tyder på det .
Er dog noen usikkerhets momenter inne - bla effekten av rentehevingene, frykt indexen , litt fallende olje inntekter mm
Tamotama
16.08.2023 kl 22:35 29175

Det er alltid noen usikkerhetsmomenter når det kommer til investeringer. Alle momentene du lister opp vil påvirke alle energi aksjer, samt tildels alle selskap på børsen (les: Vix fear index)

Dog skal Shelf prises inn videre mot 2024 med helt andre rater enn vi har sett til nå i år. Så skal det også nevnes at olje- og gass prisen vil presses oppover så lenge tilbud og etterspørsel holder seg på dette nivået videre- og det er det god grunn for å tro. Mine egne notater beskriver en oljepris på 95-100$ pboe. Man kan jo tenke seg hvilken tilleggs effekt det vil ha på børsens billigste rigg aksje. Gratis penger er mitt inntrykk og jeg skal ha min bit av kaka med en medium long posisjon.
Odium
17.08.2023 kl 08:21 28926

Hvilke usikkerheter rundt rentehevingene er det du snakker om? Hva er det som er usikkert her?
Og hvilke fallende oljeinntekter er det du snakker om? Shelf Drilling selger ikke olje og oljeprisen er jo i stigende trend.
Jeg lurer også på hva du trekker ut av Vix. Per nå er markedet risk on og shelf stiger. Etter hvert når markedet blir mer risk off så skulle en da tro at shelf også vil stige slik det har vært tidligere når markedet er risk off.

Jeg vil ikke være for kritisk her, men det virker som du hiver rundt deg en del utsagn du ikke har så god forståelse for selv. Kanskje jeg tar feil? Gå gjerne litt mer i dybden på det du sier slik at vi andre kan forstå hva du tenker.
Redigert 17.08.2023 kl 08:22 Du må logge inn for å svare
minsin
17.08.2023 kl 11:26 28792

Selv om næringen går bra - så vet vi relativt lite om inflasjons presset, vi vet at renten er verktøyet som brukes for å holde inflasjonen nede.
Hvor høyt renten vil gå har vi bare visse indikasjoner på .- NB har bommet litt på rentebanen de siste par årene og vi tror renten i norge stopper på rundt 4,24 - usikkerhetren kan gjerne få renten opp i 5
Ett høyt rentenivå vil uansett påvirke oljeprisen , til syvende og sist- som igjen vil påvirke aktiviteten også for olje service.
Pr nå tror markedet på oljepriser på omtrent dette nivået.. 80-95 Usd, dette kan midlertidig snu fort
Blir verdens økonomien kraftig nedkjølt gr inflasjon eller andre geo politiske forhold kan oljeprisen falle ned mot 50-60 USD.
Eks fra Mars / April 2020 ser vi klart en viss sammenheng mellom fallende oljepris og Vix, (under bestemte forhold)
Har friskt i minne 2014 der alle trudde ting skulle rett i himmelen..

For Shelfs del står en større refinansiering rett rundt hjørnet- rente nivået de havner på her vil selvsagt påvirke fremtidig resultat.
F

Pr nå ser det lyst ut for sektoren og Shelf - men det kan fort snu.. shelf er nok litt mer sensyklisk og vil merke endringene noe senere enn oljeselskapene ,. da selskapet har sikret seg endel kontrakter frem til -31.Redigert 17.08.2023 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
Odium
17.08.2023 kl 17:40 28627

Bruker du norsk rentepolitikk og norsk rentenivå i modellene dine?