Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 125650

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Stokk Dum
22.04.2024 kl 10:14 6949

311 MUSD i total backlog for SDNS og du forventer en total EBIDTA for andre halvår -24 og hele -25 på 255MUSD, noe som gir en ratio på 0,82. Shelf opererer vel stort sett med EBITDA margin på 30-tallet?
Hvilke forventninger har du til (ny) kontrakt på Fortress og evt Winner når du kommer til de tallene?

mvh
hatitchi
22.04.2024 kl 12:10 6837

jadden bommer vel på tolkingen av denne setningen:
"Consistent with the guidance provided on the Q4 2023 earnings call in March 2024, the Company expects to have all 5 rigs in operation and generate annualized EBITDA of approximately $85m during the second half of 2024."

Følgelig er samlet EBITDA for H1 24 - 25 estimert til 127 MUSD ifølge SDNS sin egen guiding.
jadden
22.04.2024 kl 12:41 6770

Ja ser den, det kan lønne seg å gni søvnen ut av øynene før man hiver seg på tastaturet og konkluderer!
jadden
23.04.2024 kl 20:47 6381

Oilprice.com melder om portugisiske Galp som skal ha gjort et gigafunn i Namibia som kan inneholde hele 10 mrd fat. Johan Sverdrup er som kjent på 2,7 mrd.
Uten å ha sjekket så er namibisk produksjon på dypvann, så ingen jackups her.
Men uansett, dette fyrer opp for mer oljeproduksjon og mer leting som verden sårt trenger. Fra omtalen av funnet legger jeg inn:

Despite the ongoing clean energy transition, most energy analysts have predicted that oil demand will continue growing for years, if not decades. The U.S. Energy Information Administration (EIA) is the most bullish on long-term oil demand, and has predicted a demand peak will not come before 2050, while the OPEC Secretariat sees it coming in 2045.

Meanwhile, Standard Chartered has predicted global oil demand will hit 110.2 mb/d in 2030 and increase further to 113.5 mb/d in 2035.
Gas1
23.04.2024 kl 21:31 6363

Det kan ikke være en dårlig investering og om et år eller to får vi forhåbentlig udbytte af vores investering:)
jadden
24.04.2024 kl 10:13 6281

Ikke mye handleinteresse i dag, men greit å se kontoen vokse med flere titallstusen pga handel med 10 aksjer.
Det vi ser er at gulvet på 19 fortsatt holder og at stigning opp mot normale nivåer er i emning. Vi får tro at negative meldinger er over for denne gang.
I forbindelse med refi av SDNS er det ikke nevnt noen steder om overtagelse fra moderselskapet slik det er forventet. Det er nok naturlig at SD vil samle styrke på høyere kurs før utspill kommer, selskapsverdien er så godt som halvert de siste par månedene. Intet godt grunnlag for å legge ut på handletur.
Oljeprisen har etablert seg godt opp på 80-tallet. Kommer det signaler om utflating av shaleproduksjonen i USA med det første, og som i neste omgang vil medføre at supply sliter, har oljeprisen definitivt tatt farvel med 70-tallet. Intervallet 80-100 USD er trolig et nytt leie for en lengre periode. Det vil lokke frem borring i områder og felt som ligger på vent. Her har det nok skjedd en opphopning av behov i påvente av tilgjengelige rigger. I tillegg kan det melde seg aktører som fisker i det opprørte vannet som Aramco skapte. H2/24 kan bli et spennende halvår som SD-aksjonær for de som holder ut.
Redigert 24.04.2024 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
24.04.2024 kl 22:17 6263

Det er så lite omsetning i aksjen at interessen nærmest er borte, det er vel å anses som negativt. For håpe shelf overrasker positivt på q1 . La oss håpe det kommer noen kontrakter snart.

Takk til deg Jadden for at du holder liv i denne tråden.
jadden
26.04.2024 kl 07:56 6029

Ja lite omsetning og i går sluttet den under 19-tallet, enda et svakhetstegn, men vi får se i dag om det fortsetter. Akkuarat nå kan vi spekulere om Postgirobygget får rett, «Den festen som skulle bli lang kom aldri i gang»?
Tre uker til Q1, iflg hjemmesiden kommer den 15. mai. Guidingen er ikke noe sprek, på linje med Q4/23. Men så kommer det ny guiding videre, det kan jo dukke opp noe positivt der. Nye kontrakter er alltid kjærkomne, spesielt nå etter suspenderingene.
Jeg la merke til at HydrogenPro fikk lansert forslag til alternativt styre på sin generalforsamling, årsak, grynder var ikke fornøyd med kursutviklingen. Forslaget ble nedstemt.
Analogien til oss er kun at kursen oppfattes som feil , vår ledelse og styre nyter stor tillit. Fra august går Mullen over i styrelederfunksjon, han vil nok gjøre god jobb der også.

Inntil videre får vi synge med Postgirobygget.
jadden
26.04.2024 kl 09:14 6150

SDNS bekrefter refi i boks. Kupongrente 9,875, 4,5 års løpetid. Det er absolutt godkjent, SDNS går inn i en ny era nå med alle riggene i jobb.
nad.oslo
26.04.2024 kl 10:48 6173

Snds ser meget bra ut, så venter vi på hva shelf leverer på q1. Aksjen har ikke mye omsetning i senere tid noe som ikke indikerer mye interesse akkurat nå. Men vi får håpe på noe positivt på q1 . Eller hva de melder om de 4 riggene som ble terminert. Blir de på jobb en tid og får betalt? Eller får de noen kompensasjon? Detaljene.
nad.oslo
26.04.2024 kl 18:34 6053

Selv på sterk børs så faller den under støtten på 19 idag. Ser ikke lovende ut?
TonyB
26.04.2024 kl 19:32 6056

Dette er veldig bra 👍

Over til noe annet som er lovende:
Suspenderte Ades-rigger får ikke mye dødtid. La oss håpe alle disse absorberes først og tar unna lav-rate-bunnen.

Når det gjelder hva som skrives under.., gjelder dette alle riggoperatørene der mon tro? Gjør vel det, mener jeg. Dvs at en etter 1 år suspensjon, så kan man teoretisk gjenoppta kontraktene når suspensjon oppheves (dvs det ligger i backlog). Det gjelder vel evt selvfølgelig kun dersom ikke f.eks Shelf velger bryte kontraktene? Og det kan vel rett og slett kanskje være fordelaktig i noen scenarier. Om en bl a får de over på andre langsiktige kontrakter på bedre rater

“We are very pleased with our ability to quickly market and secure new campaigns for the five recently suspended rigs in Kingdom of Saudi Arabia. New capacities made available have allowed us to quickly find a technically suitable unit to maintain our three-rig presence in Qatar following the planned departure of our jack-up rig, Emerald Driller, from Qatar to Indonesia in the second half of 2024«

«To remind, five of ADES Holding’s 33 offshore jack-ups operating in the Kingdom of Saudi Arabia received notice of temporary suspension from Saudi Aramco earlier in April, for a period of 12 months.
The said at the time that the original term of the suspended contracts will automatically be extended for a period equal to the suspension for each rig, preserving the remaining backlog for the respective contracts.»

https://www.oedigital.com/news/513257-saudi-oil-and-gas-driller-nets-93m-for-jack-up-rig-deal
Redigert 26.04.2024 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
jadden
26.04.2024 kl 21:44 5978

Det er selvsagt godt for markedssituasjonen at suspenderte rigger finner ny jobb. Det er med å fylle ut utnyttelsesgraden, en faktor som er avgjørende for ratenivået på fremtidige kontrakter. Ades riggene, med sin tilknytning til Aramco, må gjerne gå foran og absorbere de billigste kontraktene, jeg unner dem det.
Historisk har Saudi vært svingprodusent, sittet med makten over død og liv når det gjelder oljetilgang. I perioder har dette vært utfordret av USA, spesielt da shalekoden ble knekket. Saudi slet med å finne sin nye rolle, var de produksjonsledende eller ikke, og hvem satt på de største produserbare reservene?
Denne svingprodusentrollen har de uheldigvis tatt med seg inn i riggmarkedet. Som største riggoperatør, innleie eller egne, har de inntatt en holdning der de dikterer riggeierne. Dette er en arrogant holdning og dette vil de slite med å materialisere over tid. Skal riggeierne finne seg i å bli parkert på sidelinjen så lenge Saudierne bestemmer, for deretter å hoppe når de sier hopp?
Det vil snart gå opp for Aramco at utviklingen ikke går som planlagt, kanskje hadde de ikke den markedsmakten de trodde?
Følgelig befinner vi oss i en overgangsperiode, riggeierne vil ta mer kontroll over markedet, utnyttelsesgraden vil øke, og når Saudi knipser er det neppe noen som hopper. Det er da vi skal eie Shelf!
TonyB
26.04.2024 kl 21:51 6002

Bra innlegg 👍

Raten på Ades-kontrakten er forøvrig $103k per dag

Ja, og det er nå en kjøper, ikke når scenarioet er utspilt. Da er Shelf allerede gjenreist på mye dyrere nivåer.
Redigert 27.04.2024 kl 08:20 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
26.04.2024 kl 22:35 6101

Hva forventer man på q1 rapporten om 2 uker ? Markdet er avventende til det defor lite handel. Kan man få en overraskelse på de suspenderte riggene ? Jeg sitter rolig med aksjene mine uansett.
jadden
27.04.2024 kl 12:17 5919

Litt sekundering fra USA, antall rigger avtar, oljeproduksjonen holder seg konstant:

The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States fell this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday.

The total rig count fell by 6 to 613 this week, compared to 755 rigs this same time last year.


The number of oil rigs fell by 5 this week, after gaining 5 in the week prior. Oil rigs now stand at 506--down by 85 compared to this time last year. The number of gas rigs fell by 1 this week to 105, a loss of 56 active gas rigs from this time last year. Miscellaneous rigs stayed the same at 2.

Meanwhile, U.S. crude oil production stayed the same for the seventh week in a row at an average of 13.1 million bpd for the week ending April 12—down 200,000 bpd from the all-time high of 13.3 million bpd.

jadden
29.04.2024 kl 14:56 5564

SA setter opp sin oljepris, fra før vet vi at de suspenderer en rekke rigger. De trenger nok penger eller kanskje bedre budsjettdisiplin?

Saudi Arabia Is Expected to Raise Its Oil Prices to Asia to a 5-Month High

By Tsvetana Paraskova - Apr 29, 2024, 7:00 AM CDT

Saudi Arabia is likely to raise the price of its flagship Arab Light crude loading for Asia in June to the highest premium over benchmarks as the Middle Eastern quotes have strengthened this month, a Reuters survey of seven refining sources showed on Monday.

Saudi Aramco, the world’s top crude oil exporter, could raise later this week the price of Arab Light for Asia in June by $0.70-$0.90 to nearly a $3.00 a barrel premium over the Oman/Dubai average, the benchmark off which Middle Eastern crude going to Asia is priced, according to the survey.
nad.oslo
29.04.2024 kl 16:30 5562

Shelf bare faller og faller, virker som alle vil ut?
jadden
30.04.2024 kl 07:21 5374

Veldig bra å få endelig bekreftelse på Fortress, da er full utnyttelse for SDNS spikret for 2H/24, 60 % går som kjent til modern.
Det registeres forøvrig om kontraktsforhandlinger i India for flere rigger der Shelf er blant favorittene til å vinne, men ratenivået er under press etter suependeringsmeldingen.
Flere investorer er klare på at vi nå skraper bunnen, mye tyder på det ut fra historikk. Jobb nummer 1 er å tette gapet til 25. Når vi først kommer i sving er 30-tallet neste mål.
nad.oslo
30.04.2024 kl 17:34 5152

Shelfen holdt seg bra selvom oljen falt på slutten.
nad.oslo
30.04.2024 kl 22:38 4993

Transocean falt kraftig I usa 10,40% , rigg sektoren er i krise når forbildet faller 10.4%
jadden
03.05.2024 kl 09:46 4885

Hva er best, fortsatt Opec- kutt eller ikke? For oss i Shelf kan opphevelse av Opec-kutt faktisk være gunstigst. Da vil Saudi produsere mer og mange av de suspenderte riggene fortsette i arbeid med fullt honorar. Oljeprisen kan gå noe ned, men over 80 USD påvirker den neppe kursutvikling i Shelf mye. Konklusjon, oppheving av kutt gagner Shelf best.

Fa omtaler forventninger til fortsatt kutt her:
OPEC-spekulasjoner
Overraskende lagerbygging i USA bidro til et markant fall i oljeprisene onsdag kveld, og det spekuleres også i om OPEC+ vil forlenge produksjonskuttene. En undersøkelse nyhetsbyrået har utført blant analytikere og tradere viser at nesten 90 prosent av de spurte venter at kartellet vil forlenge kuttene på neste møte 1. juni.
Tre kilder i tett tilknytning til OPEC+ uttalte til Reuters torsdag at de frivillige kuttene på 2,2 millioner fat pr. dag utover juni kan forlenges om oljeetterspørselen ikke tar seg opp.
jadden
03.05.2024 kl 15:44 4834

På oedigital.com kan du lese om historikken til jackups i midtøsten, antall og rater. Den nærmer seg et år, men forteller likevel om et marked i sterk vekst. Veksten er så sterk at man skjønner fort at noen suspenderte kontrakter ikke klarer å rokke ved den sterke markedsveksten og etterspørselen. Det som skjer er at midtøsten går til sjøs, fra onshore til offshore. Så tro ikke at verdens største oljeproduserende region kan gjennommføre dette uten dramatisk økning i bruk av jackuprigger. Da de prøvde seg på en finte for å få ned ratenivået gikk vi ikke på den, de kommer tilbake, ikke gående, men på sine knær:

The Rise of the Mighty Middle Eastern Jackup Market
Teresa Wilkie, Contributor
Research Director of RigLogix at Westwood Global Energy...

Jun 16, 2023
Figure 1: Middle East marketed jackup supply, demand and utilisation Jan 2000-May 2023. Source: Westwood RigLogix.
It’s hard to believe that once upon a time the Middle Eastern jackup segment comprised of less than 60 units when today marketed supply sits just shy of three times that amount (180 units). Over the past two decades, this region has suffered similar blows as the rest of world off the back of oil price crashes and global pandemics, but overall, supply and demand growth has been monumental, and it doesn’t appear to be showing signs of slowing.
Redigert 03.05.2024 kl 18:31 Du må logge inn for å svare
jadden
03.05.2024 kl 18:58 4850

Oljeserviceindeksen er litt opp i kveld, men har fallt fra 95 til 85 siste måneden. Transicean og Borr har sterk oppgang på henholdsvis 5 og 3,5 % i skrivende stund. De tynges altså ikke av den fallende oljeprisen som nå er nede på 83-tallet.
Det kan konkluderes med at den forventede oljeserviceoppgangen fortsatt lar vente på seg.
Positivt er det at Shelf har krøpet opp 3 dgr på rad, ikke store prosenter, men likevel. Bunnen på 18-19 bygges sterkere for hver dag, det vil overraske om den skal lenger ned. Det som har kommet av kontraktsmeldinger i bransjen etter Aramco er stort sett ok, det beveger seg i riktig retning. Og Barsk er i sving om to uker!
Massimo
05.05.2024 kl 10:34 4681


Gode ting siste uken

Refinans på plass
https://newsweb.oslobors.no/message/616978

også en ny kontrakt kom på plass
https://newsweb.oslobors.no/message/617230"Noen" styrer mye på også med div finansielle instrumenter ++
https://newsweb.oslobors.no/message/617473


jadden
06.05.2024 kl 08:23 4466

Skraper bunnen, og laveste kursmål fra husa er mer enn 100 % opp. Det er nå det gamle munnhellet tas frem og gjelder:
« Buy in May and stay all the Way!»
jadden
07.05.2024 kl 10:10 4129

Alle meldinger om kontraktsslutninger, også for andre selskaper er gode selv om ratenivået ikke er allverden, men det viser at markedet er i bevegelse.

Shelf er råbillig om dagen, så billig at større selskap kan gjøre et kupp. Aramco som var med og sendte Shelf i kjelleren, er storforbruker av jackups, og trenger et stort antall fremover. De kan fremsette et bud på selskapet med 100% premie, og det er fortsatt råbillig. Da kan de sortere ut sitt jackupbehov og plukke de beste riggene for decades to come. Bare en konspirasjonsteori (som jeg strengt tatt ikke giller).
nad.oslo
07.05.2024 kl 11:02 4325

Aramco’s Q1 results are out: Net income is at $27.27 billion, down from $31.88 billion in Q1 2023. #OOTT #Aramco
jadden
07.05.2024 kl 19:19 4362

David Messler utreder Peak Demand i et bear- og et bullscenario. Produksjon og etterspørsel kan matche hverandre allerede i 2025. Dette er interessant for hvor long vi skal være, og hva er Shelfkursen da? Les David Messler på oilprice.com

Why the IEA is Wrong About Peak Oil Demand

By David Messler - May 06, 2024, 7:00 PM CDT
The IEA predicts peak oil demand in 2028 due to the shift towards cleaner energy technologies.
OPEC disagrees, forecasting rising oil demand driven by increasing energy needs in emerging economies.
Two key factors often overlooked in oil demand forecasts are the growth of the middle class in emerging economies and the energy demand for artificial intelligence.
Redigert 07.05.2024 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
jadden
08.05.2024 kl 07:37 4223

Staten trenger penger og Aramco må pøse ut dividend til tross for svakere resultat. Når det står en sulten eier bak og forlanger cash til alle sine utsvevende investeringer, blir det lite igjen til kortsiktig produksjonsdrilling. Da må riggkontrakter suspenderes, greit da å gjemme seg bak å ta ned utopiske produksjonsmålsettinger som uansett ikke er aktuelle i tiden.

Saudi Arabia’s Oil Giant Keeps $31-Billion Q1 Dividend Despite Profit Drop

By Charles Kennedy - May 07, 2024, 9:00 AM CDT
Saudi Aramco's net income for Q1 2024 fell due to lower crude sales.
The company maintained its $31.1 billion dividend payout despite the profit dip.
This prioritization of shareholder payouts over short-term profit raises questions about Aramco's strategy.
Redigert 08.05.2024 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
jadden
08.05.2024 kl 08:35 4151

De store oljeselskapene, majors, øker investeringene i offshoreaktivitet, det er offshore løsningene ligger for energisikkerhet. Nasjonale selskaper følger på etterhvert som den grønne fornybarbølgen sliter mer og mer. Jeg legger inn et ferskt klipp som gir et godt bilde av situasjonen, riktignok er deepwater tema, men shallow water er minst like interessant for selskapene:

Oil and gas companies have boosted offshore drilling in recent months, finding large resources in the newest exploration hotspots and aiming to develop huge low-cost, low-emission oil and gas fields that will yield decades of high returns.

The majors are investing more in deepwater exploration as they are doubling down on their pledge to continue delivering oil and gas to meet global demand. The high offshore drilling activity is already showing in the rising profits and backlogs of the world's top oilfield services providers and rig charterers.
jadden
08.05.2024 kl 14:58 4104

Regjeringen utlyser nye leteblokker, vi får tro det er noe shallow-water i disse områdene. Meget positivt uansett, og det kommer når demand og produksjon krysser bane til neste år:
Fra E24:

Regjeringen utlyser nytt leteareal på norsk sokkel
Energidepartementet har utlyst årets konsesjonsrunde med 37 nye blokker i Barentshavet og Norskehavet.
jadden
08.05.2024 kl 20:25 4102

Seismikk, som utgjør fortroppen i oljeservice, la i dag frem sine Q1-tall og guiding, det gjelder spesifikt PGS og TGS som fusjonerer innen juni. Oljeservicemarkedet er i litt smult farvann, men mye tyder på at det vil eksplodere i 2025, her et klipp fra ceo i TGS:

Press på å lete
Samtidig ser markedet bra ut fremover, ifølge TGS-sjefen, selv om oljeselskapene ikke har gjort store justeringer i sine letebudsjetter på kort sikt til tross for at energietterspørselen fortsetter å vokse.
– Produksjonen fra eksisterende felt faller kraftig, og det krever mye leting eller at man setter oljereservene inn i produksjon, sier Johansen, og fortsetter:
– Basert på dette kunne man ha ventet en «boom» i leteaktiviteten. Det er imidlertid ikke tilfellet. Oljeselskapenes leteinvesteringer øker ikke. I stedet gjennomfører de oppkjøp. Det kan man bare gjøre en viss tid, og det bidrar ikke til å møte etterspørselen.
På sikt tror han det vil bli problemer med å forsyne verden med den energien som trengs – både når det gjelder olje/gass, vind og solenergi. Han viser til tall fra både Opec, Exxon og IEA som alle tilsier vekst i energietterspørselen i minst fem år til. Dette vil ikke alternativ energi alene klare å dekke, og oljeselskapene må trå på gassen.
jadden
10.05.2024 kl 20:14 3707

Syv handledageri igrønt på rad applauderes! Vi er begynt å spise av gapet opp til 25, det kjennes bra.

Når vi løfter blikket ut av børs er det mest iøynefallende hvordan nyhetsformidlerne i Nrk fremstår etterhvert som resultatene fra Malmø dropper inn, nå frykter man at det utenkelige skal skje i SV-bastionen, og ansiktsuttrykkene ser ut som de har slept en fjert i kaldt vann. For oss med stemmerett er det anledning til å stemme hele 20 ganger, på samme land eller ulike. For de som har levd en stund er det toner og rytmer fra øst i Middelhavet som passer best i øret, dette såfremt høreapparatene er riktig innstilt og lyden er sterkere enn tinitus. Men akk, hva skjer til neste år hvis det verste skulle skje? Valget er ditt i morgen, hele 20 stemmer kan avgis, men det koster deg 100 kroner, kanskje verdt det ?
StockEmHigher
11.05.2024 kl 06:52 3489

SD Victory, SD Achiever, Main Pass I og Main Pass IV ligger nå ankret opp sammen ved Ras Al Khair, og da har vi mest sannsynlig fasiten på hvilke rigger som er suspendert. Ut ifra siste fleet status report var sluttdato for kontraktene som følger: SD Victory (Mars 28), SD Achiever (Des 25), Main Pass I (Jan 31) og Main Pass IV (Mars 25). De 2 siste riggene er på kontrakter som ut i fra fleet report beskrives slik: "Contract includes an annual rate adjustment linked to the Brent oil price".
Redigert 11.05.2024 kl 06:53 Du må logge inn for å svare