Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 144348

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
09.06.2024 kl 10:06 5370

Guterres vil ha windfall-tax for de store oljeselskapene, dette for å begrense produksjonen. Men akk, hva blir resultatet av det? Neppe som forventet:

The idea of a windfall profit tax specially leveled on the oil and gas industry to pay for alleged climate damages is another one that seems to have the favor of many in top political circles who are no doubt wondering how governments would foot the bill for the transition. Yet, the effect of actual windfall profit taxes, such as the one in the UK, seems to be discouraging wider adoption. Because this effect has been counterproductive, leading to lower investments and consequently lower local oil and gas production.


In theory, this is exactly what windfall tax and ad ban proponents want: lower oil and gas production. What they don't want are the consequences of that lowered production such as a cost of living crisis compared to which the current one would look like a picnic and, as a result, riots. It seems those anti-oil activists need to reconcile their attitude to the energy industry with their future career plans.
Massimo
10.06.2024 kl 09:48 5108

Brennhett i rigg igjen

De store ser kraftig økning i inntjeningen og vil ha mer av kaken

https://www.finansavisen.no/energi/2024/06/10/8140776/riggigant-kjoper-konkurrentSHELF vil tjene mye mer de 3 neste årene, se på raten på siste kontrakt!

https://newsweb.oslobors.no/message/620704

147 000 USD/dagen, mange rigger skal fornye avtaler og rater

Aksjen burde selvsagt stått over 30 kroner allerede, men markedet holder på med sitt

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/KYG236271055
Redigert 10.06.2024 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
noprofit
10.06.2024 kl 09:54 5107

Kursmålet er nedgradert kraftig pga Aramco (36)
jadden
10.06.2024 kl 16:00 4943

Aramcomeldingen sendte oss ned fra medio 30-tallet og til 18-19 i kurs, nærmest en halvering. Nedturen skjedde i flere trinn etter hvert som omfang og konsekvenser kom for en dag. Nedturen var en stor overreaksjon, signalene for de suspenderte riggene er nå gode. Det ventes avklarende meldinger innen kort tid om nye kontrakter for tre av susp-riggene. I tillegg venter vi på avklaring vedrørende riggen som er påført skade i ene leggen, dette er ganske sikkert en forsikringssak. Blir riggen kondemnert er forsikringssummen USD 50 mill. Jeg tror sannsynligheten er mye større for at den blir reparert.
Det som holder kursen nede i kjelleren nå er først og fremst Barsk, den saken er todelt. Barsk har vært skrevet mye om i ventetiden før kontraktsoppstart med Equinor. Den største riggen med de beste ratene skulle endelig begynne å gi avkastning, men den gang ei. Saken er todelt, det gjelder påviste riss i sveiser nede på leggene der de har anlegg mot bunnen. Disse rissene antar jeg vil bli utbedret først når Equinorkontrakten er ferdigstilt. Skal den tas nå er vi rett og slett ille ute.
Den andre Barsksaken gjelder manglende SUT, det går på kvalitetssikring og rapporteringssystemer. At dette skjer samtidig som riggen skal starte på et prosjekt er sterkt uheldig, og ledelsen må ta det fulle og hele ansvar. De har hatt et helt år til å få dette på plass.
Jeg regner med at SUT er på plass i løpet av juni, og at riggen starter Equinorjobben i juli, to måneder etter plan. Det samsvarer med hva selskapet guider etterat saken ble kjent, oppstart i perioden mai-juli.
Da står vi igjen med en rekke avklaringsmeldinger i de tre ukene som er igjen av juni, det gjelder Barsk sin SUT, forsikringssaken på skadet løfteben og susp-riggene som med stor sannsynlighet skal til Vest-Afrika (2) og Asia(1).
Eventuelt utbytte og sammenslåing med SDNS tviler jeg på at vi hører noe om før Q3-presentasjonen i november, i august er det omrokkering i ledelse/styre.
jadden
10.06.2024 kl 17:34 4870

Oljeprisen er nå oppe på 81 dollar fatet, OSX er opp ca 2 %. Oljeproduksjonsveksten avtar betydelig i USA, høsten blir spennende i så måte:

Growth in U.S. Oil and Gas Output Slows Down

By Tsvetana Paraskova - Jun 09, 2024, 4:00 PM CDT
U.S. crude oil production stayed the same for the eleventh week in a row.
Crude production has averaged 13.1 million bpd over the last eleven weeks, down from an all-time high of 13.3 million bpd.
As a result, growth from the Lower 48 basins was no more than 500,000 bpd in March 2024 from the same month last year.
Colorado rig
Oil and gas production in the United States hit record highs at the end of 2023 but has since trended lower, and the growth in output has slowed year-over-year.

U.S. companies have slowed production growth rates as oil prices stabilized at lower levels last year compared to the 2022 highs, and U.S. natural gas prices saw a slump to multi-decade lows early this year.
This year's increase in shale and overall U.S. crude production will be much lower than in the past two years, analysts and forecasters say.

The decline in oil and gas prices compared to the spikes seen in 2022, the ongoing merger wave in the U.S. shale industry, and the focus on shareholder returns—instead of production growth—have all combined to drag output growth lower in recent months.
Stokk Dum
10.06.2024 kl 21:51 4746

Re: "...det gjelder påviste riss i sveiser nede på leggene der de har anlegg mot bunnen. "
Her er jeg på gyngende grunn, men jeg forstår ikke av tilsynsrapporten(e) at det er påvist riss/sprekk på Barsk, men heller på en annen rigg, og det er inspeksjonen av Barsk Havtil ikke er fornøyd med.

mvh
jadden
11.06.2024 kl 07:55 4593

Da Barskmeldingen kom om utsatt oppstart dukket det opp flere linker, blant annet en som beskrev i detalj hvordan en inspeksjon var gjennomført i vinter, og hvor det ble avdekket hydrogenriss i sveiser. Jeg har stusset på at dette i liten grad har vært fokusert på senere. Forklaringen kan gjerne være som Stokk Dum påpeker at dette gjelder en annen rigg. Intet kunne vært bedre, da er totalbildet mye gunstigere for Barsk. Vi står da igjen med noe som i hovedsak er papirarbeid, på dette området kan handles gode rådgivningstenester, og selvsagt har man også mye internt. En viktig avklaring hvis det medfører riktighet, plikter kaller så det er liten anledning til å søke og bla på morgenen.
Massimo
11.06.2024 kl 11:57 4550


Her er det "kun" snakk om avvik, ingen pålegg eller forbedringspunkter

Dette er greie saker og få på plass,
tror ikke operatørselskapet (her Equinor) bestiller en rigg uten god gjennomgang og sitt eget tilsyn før signering.

Null bekymring for denne fra mitt synspunkt.

Mer opptatt av at EBITDA skal kraftig opp! :-))
over 500 mill USD for 2025 og legg på 50 til i 2026

Da skal utbyttene rulle


jadden
11.06.2024 kl 12:11 4523

Det er følgende link som beskriver inspeksjon og det konkluderes med riss i sveiser:

https://www.havtil.no/contentassets/14add528228649a5a67ff51b2cbc56af/tilsynsrapport-shelf-drilling-barsk---konstruksjoner

Men det er riktig at rissene ikke er oppført i rapporten som avvik, men som forbedringspunkt, klipp fra rapportens konklusjon:

4 Resultat
4.1 Generelt
SD la til rette for et godt tilsyn, og tilsynet ble gjennomført med en god og åpen
dialog med mannskapet om bord. Det ble ikke identifisert avvik. Det ble identifisert
ett forbedringspunkt knyttet til undervannsinspeksjon av leggene.

Det betyr at rissene ikke har betydning for forestående kontrakt med Equinor, men rissene må før eller siden utbedres, så frem i tid en gang ligger det noen kostnader. Men som Massimo påpeker, det skal store beløp inn på konto før den tid.
Stokk Dum
11.06.2024 kl 15:01 4428

Det er samme rapporten jeg har lest og (foreløpig) konkludert med at det er funnet sprekk på en annen rigg enn Barsk.

mvh
StockEmHigher
11.06.2024 kl 15:53 4414

Enig med deg Stokk.
Fra rapporten:
"I september 2022 fikk Havtil informasjon om flere sprekkfunn på «chord» til «spudcan» forbindelsene på en oppjekkbar innretning. Det ble senere antatt med stor sannsynlighet at sprekkene skyldtes hydrogenpåvirkning av sveiseforbindelse fra fabrikasjon, som videre forårsaket såkalte kaldsprekker."

Dette ble informert om til alle relevante redere med JU på norsk sokkel:
"Havtil adresserte problemstillingen med HISC til samtlige relevante redere med SUTvedtak for drift av oppjekkbare innretninger på norsk sokkel. De ble samtidig
oppfordret til å undersøke muligheten for tilsvarende forhold på sine egne innretninger."

"SD la til rette for et godt tilsyn, og tilsynet ble gjennomført med en god og åpen dialog med mannskapet om bord. Det ble ikke identifisert avvik. Det ble identifisert
ett forbedringspunkt knyttet til undervannsinspeksjon av leggene. "

"Forbedringspunkt:
Det er uklart om tilstanden på leggene var tilfredsstillende dokumentert."
Forbedringspunktet her er da en tilstandsrapport av leggene.
Redigert 11.06.2024 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
jadden
11.06.2024 kl 15:54 4544

Ja det er riktig, rapporten viser til annen rigg som fikk påvist riss jf kap Bakgrunn. Alle riggeiere ble kontaktet av Havtil og skulle kontrollere mot tilsvarende riss. Det er ikke påvist riss, men anmerkning hvor vidt dokumentasjonen er tilfredsstillende/tilstrekkelig. Da lander vi på en god konklusjon for Barsk! God oppklaring Stokk Dum!
jadden
11.06.2024 kl 15:57 4583

Dette nærmer seg å være den mest leste rapporten fra Havtil, tinglysing neste!
jadden
11.06.2024 kl 16:21 4608

Det er tragisk å være vitne til hvor lite påaktet det er for oss som er villig til å ta risiko og satse sparepengene på olje og gassproduksjon. Etter mange røde dager på rad kan vi lure på om vi noen gang får belønning, en utakknemlig oppgave. Her et klipp hvordan de behandler de som tar risiko i California:

California Goes After Big Oil Profits

By Irina Slav - Jun 11, 2024, 2:29 AM CDT

California’s Attorney General this week added a so-called disgorgement remedy to a lawsuit filed against Big Oil majors last year, demanding that they gave up profits made on allegedly illegal business practices.

The original lawsuit accused Big Oil of downplaying the risks associated with the use of oil and gas, and climate change. It targeted Exxon, Chevron, BP, and ConocoPhillips.


“Big Oil has been lying to us – covering up the fact that they’ve long known how dangerous the fossil fuels they produce are for our planet. It has been decades of damage & deception. California is taking action to hold big polluters accountable,” Governor Gavin Newsom said in a Tweet at the time.

U.S. Could Accelerate Refill Rate of Strategic Petroleum Reserve
Now, Attorney General Rob Bonta who is leading the charge against Big Oil has added a clause that requires “a party who profits from illegal or wrongful acts to give up any profits they made as a result of that illegal or wrongful conduct. The purpose of this remedy is to prevent unjust enrichment and make illegal conduct unprofitable.”

In other words, California claims that the oil and gas industry selling oil and gas it extracts and refines amounts to illegal activity or a wrongful act. It also claims, in the original lawsuit, that Big Oil made billions in profits while causing billions in damages resulting from climate change. The companies named in the suit were also accused of deceiving the public about their business and climate change.

The American Petroleum Institute was quick to react to the news.

“This ongoing, coordinated campaign to wage meritless, politicized lawsuits against a foundational American industry and its workers is nothing more than a distraction from important national conversations and an enormous waste of taxpayer resources,” said API General Counsel Ryan Meyers. “Climate policy is for Congress to debate and decide, not a patchwork of courts,” he added.
Redigert 11.06.2024 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
jadden
11.06.2024 kl 21:54 4493

Japan sliter med å skaffe nok flydrivstoff, det var et nytt tegn, og da må det borres mer intenst:

Airlines in Japan are struggling to obtain enough jet fuel while some overseas air carriers have dropped plans to increase the number of flights to Japan due to a shortage of the fuel amid a booming tourist season.

Eneos Holdings, Japan’s top refiner, has been overwhelmed by airline demand for more supply and is currently working with the government to boost the availability of jet fuel in the country, a spokesperson for the company told Bloomberg on Tuesday.

Massimo
12.06.2024 kl 08:41 4288

Oljen, som ventet rekyl opp på 82-tallet igjen

https://www.cnbc.com/quotes/@LCO.1


Shelf bør ta samme rekyl opp, utsiktene er de samme.....meget gode


https://www.reuters.com/markets/commodities/opec-sticks-2024-oil-demand-growth-forecast-trims-q1-view-2024-06-11/

LONDON, June 11 (Reuters) - OPEC on Tuesday stuck to its forecast for relatively strong growth in global oil demand in 2024, despite lower-than-expected use in the first quarter, saying travel and tourism would support consumption in the second half of the year.
The Organization of the Petroleum Exporting Countries, in a monthly report, said world oil demand will rise by 2.25 million barrels per day (bpd) in 2024 and by 1.85 million bpd in 2025. Both forecasts were unchanged from last month.Redigert 12.06.2024 kl 08:43 Du må logge inn for å svare
jadden
12.06.2024 kl 08:45 4290

Jackupselskapet Velesto vil ikke ha Aramcorigger til Asia, de har likevel en solid guiding for de nærmeste par år og med sterke og økende rater samt høy utnyttelsesgrad:
Concerns over more jack-up rigs entering South-East Asia
CORPORATE NEWS
Monday, 13 May 2024

PETALING JAYA: Despite an earnings-estimate upgrade by Maybank Investment Bank (Maybank IB) Research, Velesto Energy Bhd saw its target earnings multiple reduced over concerns about new jack-up rigs entering South-East Asia.

Citing Upstream, an online news portal which focuses on the international energy industry, Maybank IB Research said Saudi Aramco has suspended about 20 jack-up rig contracts for about 12 months, following the country’s decision to pause further expansion of its oil production capacity beyond 12 million barrels per day (bpd).


“Concerns are lingering on the possibility of some of these new rigs entering the South-East Asia, which may put downward pressure on future daily charters rates (DCRs) beyond 2026 and 2027,” it said.

Due to these concerns, Maybank IB Research reduced its target price-to-earnings ratio on Velesto to 13 times from 14 times and its target price on the stock by one sen to 34 sen a share

However, the research house noted that Velesto is protected by its high utilisation rate at least until the end of 2025.

Maybank IB Research increased its utilisation rate assumption for the year to align with Velesto’s guidance on its rig schedule during its recent analyst briefing, resulting in a 5% increase in forecast earnings for its financial year 2025 (FY25).

However, the earnings forecast for FY24 and FY26 were unchanged.

STARPICKS
Navigating psychology in the digital age
The research house updated the utilisation rates to 83%, 88%, and 83% for FY24, FY25 and FY26, respectively.

Additionally, blended average DCRs were adjusted to US$112,000, US$130,000, and US$132,000, respectively.

Maybank IB Research expects Velesto to report strong first quarter (1Q24) results, in line with the group’s current high utilisation rate.

“We expect its 1Q24 utilisation rate to be flat quarter-on-quarter at 94%, with all jack-up rigs utilised, and an average blended DCR of US$98,000,” it said.

All in, the research house expects Velesto to report a core net profit of between RM45mil and RM50mil, versus the RM57.7mil recorded in 4Q23, barring any unforeseen cost swings.
Redigert 12.06.2024 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
Massimo
12.06.2024 kl 10:58 4170


"Noen" skal skaffe ca 6 millioner aksjer

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/KYG236271055

Tror ikke det er mulig uten at aksjen blir løftet en 5-er

StockEmHigher
12.06.2024 kl 11:01 4172

Ref MarineTraffic er nå SD Achiever lastet opp på Seaway Hawk for transport. Destinasjon er enda ikke oppdatert.
Massimo
12.06.2024 kl 13:02 4102


Rigg er digg og mer skal det bli
leste jeg i dag

Noen som skjønner hvor mye drilling som må til de neste 5-6 årene for at dette skal skje???

MYE !!!!!


Fra IEA i dag

The Paris-based energy watchdog sees supply capacity hitting nearly 114 million barrels per day (bpd) by 2030
jadden
12.06.2024 kl 14:21 4111

IEA og Fatih Birol spår oljekaos, overproduksjon innen 2030. Vi har hørt han rope ulv før, og markedet hverken hører på eller har tillit til han. Han er i godt selskap med Jarand Rystad som var skråsikker på oljekollaps i 2024, men se, prisen ligger på 80-tallet og produsentene har god kontroll. USA prioriterer aksjonærene og kjører utbytte i stedet for produksjonsøkning. Utfordringen fremover blir å ha nok energi, og da snakker vi olje og gass, intet annet når opp for å tilfredsstille en energihungrig verden. Ingen aksepterer å sitte i mørke i kjelleren og fryse. Faren med det grønne skiftet ligger i at det tar investeringsmidler vekk fra olje og gass, det er livsfarlig for en stabil verden. Se heller hvordan Opec karakteriserer IEA sin villfarelse:

OPECs generalsekretær Haitham Al Ghais har tidligere karakterisert prognosene fra IEA, som i fjor uttalte at verden står ved «begynnelsen på slutten» av den fossile æraen, som farlige og advart mot et energikaos uten sidestykke hvis produsenter sluttet å investere i ny olje og gass.
jadden
12.06.2024 kl 15:05 4117

Vi venter stadig på utfyllende informasjon om den skadede riggen Trident VIII. Skaden er på et ben, forsikring kan dekke skaden, eller evt full kondemnering, full forsikring er ca USD 50 mill. Det er ikke egenandel på konstruktive skader. Det er neppe sannsynlig at selskapet har forsikring for driftsavbrudd, dette er noe jeg antar og har ingen dokumentasjon på, men slik forsikring er som regel meget kostbar.
Uansett er selskapet i en forhandlingsposisjon overfor oppdragsgiver, og det spekuleres i at Shelf får inn en av sine susp-rigger som erstatning. Litt vinn-vinn der.
Massimo
12.06.2024 kl 15:59 4062


Folk som ikke vet hva som skjer om 3 måneder, prøver å fortelle hvordan verden ser ut om 5-6 år !!??<

Ikke til å tro

Oljen ruller videre er passert 83,3 USD i dag

Shelf skal i range 35 - 45 og betale utbytter i 2025 osv :-))


StockEmHigher
12.06.2024 kl 20:09 3951

Ser da ut til at Main Pass 4 skal slå følge med SD Achiever (MarineTraffic). Destinasjon for SD Achiever er Ekvatorial-Guinea, så da er, mest sannsynlig, 2 av 4 suspenderte rigger på vei bort fra SA. Da gjenstår SD Victory, Main Pass 1 blir liggende igjen. Da blir det å vente på offisiell melding fra selskapet.
jadden
13.06.2024 kl 07:58 3744

Det er rimelig sikkert at riggene forbereder uttransport fra SA og at Vest-Afrika er destinasjonen. Når Shelf iverksetter dette uten børsmelding om kontrakter, betyr det at det er enighet om kontrakt, men mangler foreløpig signatur. Den er nok like rundt hjørnet. Melding bør absolutt være kursløftende.
Massimo
13.06.2024 kl 08:07 3744


Det ser lovende ut!

Det blir fullt trøkk i årevis :-))

5198
13.06.2024 kl 12:13 3615

Hver bekreftelse på kontrakt vil nå være utrolig viktig for alle investorer da det er mange løse tråder i selskapet nå, for hver tråd vi blir kvitt blir dette caset tryggere og det vil bli verdsatt i aksjemarkedet.
Redigert 13.06.2024 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
jadden
13.06.2024 kl 13:00 3607

I dag er det svært så beskjeden omsetning, bare vel 1 mill kroner så langt når halve handledagen er tilbakelagt. Det kan være at mange sitter og venter på utløsende melding, få vil selge nå.
Det blir mye skriving om oljeprisen på oljeservicetrådene, det er helt naturlig når vi vet at oljeprisen er grunnleggende for det meste som angår investeringer og produksjon. Så hva er risikoen? Ser vi historisk på det, jeg tenker 15-20 år så hadde vi en oljepris som krøp stadig oppover. Etter finanskrisen kom en del år hvor prisen lenge lå over 100 USD. Bakgrunnen for dette var at olje ikke er en fornybar energiressurs, og hvor nye funn ikke oppveide for løpende produksjon. Typisk debatt var peak oil, og med det mente man at verdens produksjon ville nå the tipping point.
Dette bildet varte helt til 2014 da oljekrisen inntraff. Da fant de i USA løsningen på shale-produksjon, fracking metoden. Det hadde i mange år blitt gjort forsøk på å løse utfordringen med å trekke olje ut av de store olje- og gassførende skiferforekomstene. Når løsningen lå på bordet var resultatet at det flommet ut olje fra de amerikanske feltene, og oljeprisen kom i fritt fall. Det gav imidlertid lite tilbake til de risikovillige investorene.
Nå 10 år senere begynner det å butte mot med hensyn til utnyttbare shaleressurser, declineraten er mye høyere i shalefelt/brønner enn konvensjonelle felt. Som produksjonsstatistikk viser så produseres på jevnt nivå i USA, men hvilken vei tar det? Det har vært en kjent oljelov som sier at når en brønn/felt har begynt med decline, vil den aldri komme opp igjen. Så hva skjer nå?
Skal verden gamble på at det kommer enda en energiform tilsvarende den som knekket shalekoden? Så kan man si at det finnes shaleolje andre steder. Det er riktig, men det kan ta mange år å utvikle kompetansen for utvinning, og som USA er nærmest alene om.
Hva med andre store funn? Det siste store på norsk sokkel er Johan Sverdrup med sine 2,7 mrd fat. Det høres stort ut, men skulle feltet forsyne verden alene ville det holde en knapp måned. Så har vi andre store funn, de senere år er Guiana blant de største, Namibia har også store reserver. Men faktum er at funnraten er bare en brøkdel av påviste reserver, det går ubønnhørlig nedover.
Oppi dette hevder noen at markedene vil oversvømmes av olje, er det troverdig? Og det i en tid der de største investeringene world wide settes inn mot det grønne skifte for å løse klimamålene. I Norge lar man f.eks være å konsekvensutrede Lo-Ve-Se fordi området er spesielt sårbart. Hvordan kan man vite at det er før en konsekvensutredning? Kanskje ligger det et nytt Johan Sverdrup der, det vil vi trolig aldri få vite.
Koblingen mot klimamål kan føre verden mye raskere mot energikrise slik det utvikler seg nå. For de som tør å satse på olje- og oljeservice ser jeg ingen større risiko de kommende tiår enn politikernes styringsverktøy, Parisavtalen. Den kan vise seg å bli en svøpe for menneskeheten.
Massimo
13.06.2024 kl 15:20 3525oljen

https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil

Short i SHELF

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/KYG236271055


Det bir tøft å skaffe tilbake ca 6 millioner aksjer i dette systemet


skviiiis i SHELF og tempo oppover
jadden
14.06.2024 kl 07:22 3308

Ingen tvil om hva vi venter på nå, meldinger om Barsk, Achiever, Main Pass IV og Trident VIII. I tillegg er det en fra SA til Østen. Det er dokumentert at Achiever og Main Pass er lastet om bord i tungløftefartøyer Sesway Hawk bound for Ekvatorial Guinea, Vestafrika. Hvor lang tid det tar å sikre riggene er ikke kjent, men det er ikke lenge til vi kan registrere Seaway Hawk i bevegelse. Shelf med sin konservative kontraktspolitikk, vil neppe sende riggene til Vestafrika basert på spekulasjon, så kontrakter er nok inngått.
Vi venter i spenning på oppfølgingen.
Massimo
14.06.2024 kl 09:41 3212


Etter Q1 -24 var dette status

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 2,175 milliarder dollar, med 35 rigger på kontrakt til en vektet gjennomsnittsdagrate på 83.600 dollar.
Shelf Drilling venter nå en justert ebitda på 330-375 millioner dollar i 2024Siste kontrakt inngått i juni -24 er slik, dagrater på ca 147 000 USD pr dag

05.06.2024 07:11:35
SHLF: KONTRAKT FOR "TENACIOUS" PÅ 15 MND I VEST-AFRIKA, VERDI CA USD 66M
Oslo (Infront TDN Direkt): Shelf Drilling har sikret en kontrakt på 15 måneder offshore Vest-Afrika for jack-up riggen " Tenacious",
med en verdi på om lag 66 millioner dollar.


Det sier en god del om snittrater fremover 2025 - 26 - 27 +++

At aksjen skal runde minimum 40 kroner er det ingen tvil om :-))
jadden
14.06.2024 kl 12:22 3126

Fredag er helligdag i Dubai, og Mullen er på picnic med kona. Jeg antar det er derfor det ikke kom noen kontraktsmelding i dag morges for de to riggene opplastet på Seaway Hawk. Dermed stiger forventningene til melding innen børsåpning mandag. Men aller mest ser jeg frem til hurtig og positiv avklaring for Barsk, den føler jeg betyr mest å få på plass, ripen i lakken øker for hver dag.
jadden
14.06.2024 kl 16:26 3075

God sluttauksjon med 165000 aksjer på kjøp, 2,2 mill kroner, tegner godt for neste uke. Og oljepris over 83.
StockEmHigher
15.06.2024 kl 06:38 2883

I påvente av kontrakts nyheter på SD Achiever og Main Pass 4, har vi også riggen Shelf Drilling Mentor som går av kontrakt nå i juli. Denne riggen har heller ingen opsjoner som kan forlenge nåværende kontrakt. Kan ikke huske at det har kommet noe nytt kontraktsmessig om denne riggen. Det ble meldt 8 måneders kontrakt tilbake i oktober, sammen med Adriatic 1 som gikk på en 16 måneders kontrakt. Total kontraktsum var da 93 mill. dollar. Da har vi 3 rigger i vest Afrika som vi kan forvente nyheter om innen kort tid.
Redigert 15.06.2024 kl 06:55 Du må logge inn for å svare
jadden
15.06.2024 kl 10:34 2800

Det kommende meldingsbildet ser åpenbart sterkt ut, og meldingene har positivt potensiale. Etterhvert kan dette gi aksjen videre oppdrift og skape nytt momentum
En motsatt frykt synes å bre seg blant en del investorer, det legges vekt på f. eks artikkelen i FA der det slås fast at offshoreaktiviteten i Nordsjøen er for liten til å drive ratene videre til de store høyder, det henvises spesielt til offshorefartøyer, ikke rigger.
Det som imidlertid ikke blir fortalt er hvorfor. UK har kjørt en skattepolitikk for sin sokkel, den såkalte Windfalltaxen, som legger en sterk demper på interessen fra oljeselskapene når det gjelder investeringsvilje. Vi har rett nok en stor tildelingsrunde for nye felt på gang, men så er det også et valg der gamle Labour ligger godt an til å score høyt. Intet parti er mer klimamålvennlig og dermed drepende for ny oppsving på britisk sektor. Så får vi se hvordan dette utvikler seg.
Takket være Ukrainakrigen, hvis vi kan si det på den måten, er norske politikere og regjering mye mer på hugget for å skaffe EU olje og gass, ellers hadde nok også Norge endt i samme sumpen når oljepolitikk overlates til jentungene i SV, Rødt og MDG.
Ser vi på oljeserviceindeksen er den ned de siste måneder, men fortsatt opp det siste året med 3%. Siste år har det vært to markante topper, og vi er nede og toucher bunn igjen. Jeg er ingen TA- person, men tør likevel påstå at det nå ligger til rette for en rekyl opp. Husk også at Shelf er til de grader utbombet for tiden, så jeg har ingen frykt for at vi skal like ned til nederste kjeller.
Jeg registrerer også at ESG-aksjer blir mer og mer upopulære, i USA selges de ut av fondene. Og hvem kjøpes inn? Jo gode gamle trygge energiaksjer som man vet leverer. Typisk ser vi det vår hjemlige EQNR at blårusseierne i KLP og Storebrand etc ikke får selskapet grønt nok. Heldigvis har majoritetseierne( staten) både vilje og evne til å stå imot, de tenker for tiden mest på EU, så det er beleilig. Og dermed drypper det oppdrag på Shelf, Mullen uttrykte seg optimistisk på siste presentasjon.

Jeg legger inn et klipp vedrørende holdningen til ESG-akssjer i USA, at vi nå ser et nytt skifte tilbake mot tech har jeg liten tro, i så fall vil det ikke gå på bekostning av offshore. Så ingen grunn til uro folkens, for Shelf går vi inn i heftig meldingssesong.
Her om hvordan det tenkes i USA:

Sjakk matt for ESG-aksjer
Investorer verden over, særlig de amerikanske, selger seg ut av ESG-fond i ekspressfart. Utsikter til fortsatt høye renter spås å sette ytterligere fart i nedsalgene.
Publisert 11:54 14. juni 2024

Sigurd E. Roll
Det er dystre tall som Storbritannias tredje største bank, Barclays, nå kommer med, nylig presentert i Financial Times. Dataene viser at investorer så langt i år har nettosolgt andeler i ESG-fond til en samlet verdi av 40 milliarder dollar, tilsvarende rundt 420 milliarder kroner. Den britiske investeringsbanken peker på at det er første gang i historien man ser slike netto salgstall, og dette i dyp kontrast til årene rundt 2020 da denne fondsklassen tiltrakk seg betydelig tegningsinteresse.
Årsakene til uttrekkene synes å være flere: Én grunn er koblet til at ESG-fondene spesielt det siste året har gjort det avkastningsmessig svakere enn globale aksjefond. Det siste året er minus-differensen på rundt ti prosentpoeng. Samtidig har investorene heller flokket seg rundt energitunge fond som har fått gleden av den brede kursoppgangen fossile energiaksjer har hatt seneste år. Særlig amerikanske ESG-investorer takker nå for seg. I april var deres netto uttrekk fra denne fondsklassen på rundt fire og en halv milliard dollar, rundt 47 milliarder kroner.
Trenden synes ikke å stoppe opp. Fortsatt høye renter er svært utfordrende for vekstselskaper i sin alminnelighet. Dette fordi inntjeningen til typisk ESG-foretak ligger såpass langt frem i tid at det i dag er vanskelig å få regnet frem robuste nåverdier. Enkelte analytikere som den britiske næringslivsavisen har vært i kontakt med, mener dessuten at ESG-bølgen har klare paralleller til dotcom-boblen i 2000 – et IT-krakk utløst av manglende fundamental støtte.
Redigert 15.06.2024 kl 12:40 Du må logge inn for å svare
jadden
16.06.2024 kl 22:48 2562

Denne anbefales å leses for de som frykter at USA skal øke shaleproduksjonen. Opec har 70% av påviste oljereserver, USA 4%. Det bør være opplagt hvem som vinner priskampen og kjøpernes gunst:

OPEC’s Trillion-Dollar Bet Against U.S. Shale

By Robert Rapier - Jun 14, 2024, 5:00 PM CDT
OPEC's strategy to defend market share against US shale oil production has cost them trillions in lost revenue.
OPEC's strategy may finally be paying off as US shale oil production appears to be flattening.
OPEC's patience and persistence could result in regaining market dominance if US oil production declines.
Redigert 16.06.2024 kl 22:49 Du må logge inn for å svare
jadden
17.06.2024 kl 07:39 2463

Seaway Hawk ligger fortsatt og sikrer de to riggene Achiever og Main Pass IV i Persiabukten. Varmen er ganske intens, så dette er krevende arbeider.
Samtidig jobbes det fra selskapet med å få på plass kontraktsdetaljer slik at børsmelding kan gå ut. Det hele er en noe eksepsjonell situasjon når vi sårt trenger input for å stake ut kursen videre, bokstavelig talt.
Massimo
17.06.2024 kl 07:48 2475


Det jobbes godt også

https://newsweb.oslobors.no/message/621611

Oslo, 17 June 2024: BlueNord ASA ("BlueNord" or the "Company") is pleased to
announce that drilling operations on the Harald East Middle Jurassic well
("HEMJ") has commenced with the well successfully spudded by the jackup rig
Shelf Drilling Winner.
jadden
17.06.2024 kl 08:20 2486

Ja, gledelig å se at det bygges stein på stein for å sikre verden bærekraftig energi.
Verre er det med det vi leser i E24 om hvordan Equinor nærmest blir kneblet av ytterliggående partier for at de skal holde seg til den hellige Parisavtalen. Haltbrekken er til og med av den formening at selskapet skal ta ansvar for co2-utslipp fra olje solgt til sine kunder. Fri og bevare meg vel, sjølpisking av verste sort, og en sikker død for vårt fremste energiselskap og landets flaggskip. Måtte SV og Venste med doldisen Elvestuen aldri få nærme seg regjeringskontorene.
Høyres Nicolai Astrup er et nummer bedre, men han sakner enda mer penger til fornybar energi, men lar være å nevne det viktigste, mer penger og investeringer i fossile energiformer. Uten slike investeringer går vi imøte med en irreversibel og utmattende energimangel, pussig nok er det Opec og ikke IEA som har skjønt dette.

Det grønne skiftet
Staten stemte mot klimagrep i Equinor: – Lar seg forlede
Venstre og SV mener staten må sikre at Equinors planer er i tråd med klimamålene. – Stoler blindt på det Equinor sier, sier Lars Haltbrekken (SV).

(Hele artikkelen anbefales lest, god innledning til arbeidsuken)