Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 144260

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
17.06.2024 kl 09:59 4097

Som ventet når melding ikke kom før børsåpning, er det en del som selger ut etter uroen og frykten som ble registrert før helgen. Med meldinger i kjømda for 4-5 riggenheter, og med positiv forventning til innhold, er det nå man må holde på aksjene. Men hvis man er sterkere i troen på at vi skal ned nok en gang, er det bare å selge, jeg beholder mine som skal være pensjonen når den tid kommer. Og jeg frykter ingen mager pensjonisttid.
Gas1
17.06.2024 kl 10:21 4042

Hvor langt kigger du frem? Du frygter ikke den her udskamning af olien i vores del af verden?
Jeg håber på at udbytte kan blive gevinsten.
jadden
17.06.2024 kl 10:43 4014

Selv om jeg har danske aner måtte jeg for sikkerhets skyld sjekke ordet udskamning, ifølge Google translate betyr det kort og godt skam.
Nei jeg frykter egentlig ikke udskamning i stor grad fordi når vi kommer en tid frem vil energimangel sette inn for fullt. Årsaken er todelt, rett og slett at det minker på ressursene, og mangel på investeringer. Når mangel setter inn vil selvsagt energiprisene gå opp. Det er da investeringene kommer for fullt, og ordene fornybart og ikke fornybart teller mindre. Den politiker som ikke forsyner sitt land med energi blir ikke gjenvalgt.
Energimangel kan gjøre seg gjeldende innen kort tid, 2025 har vært nevnt. De kommende fem år vil det tilta. Shelf vil i den perioden ha rikelig med cash til utbytte og som blir våres pensjon. Ser vi lenger frem må riggene fornyes, men da er egenkapitalen og kontantbeholdningen så høy at både fornying og utbytter blir en lek.
Redigert 17.06.2024 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
Gas1
17.06.2024 kl 10:52 3990

Tak for den Jadden ja jeg bruger også lidt Google translate af og til, men generelt er det let at forstå det skrevne norske sprog for en dansker :-)

Ja jeg ser også udbytte, som den helt store joker. Jeg kunne dog godt snart tænke mig, at de melder noget ud omkring det. Men der går nok mindst 6 måneder måske længere.
Store udbytter er vel også vejen til at få flere til at investere i olie/oliservice. Men kræver virkelig tålmodighed. Og tak for dine mange fremragende indlæg. Ser frem til dem hver dag.
Marve
17.06.2024 kl 10:54 4010

Dagens kurs i utbytte om et par år er vel ingen umulighet. Det skal ihvertfall jeg være med på.
Massimo
17.06.2024 kl 11:09 4047


Svært mye tyder på at det kommer utbytte i 2025, ikke lenge til i et investorperspektiv
Aksjen er skikkelig rimelig nå!

Antall aksjer i selskapet er 213 700 000 stk

Med en EBITDA på over 5 MRD NOK i 2025, så kan det jo ramle inn en 10-er pr. aksje neste år
det bør presse kursen til 50 kroner
2026 blir enda bedre :-))

jadden
17.06.2024 kl 12:59 3928

Nettavisen skriver om enighet i revidert nasjonalbudsjett, et industrieventyr loves og som skal gi oss billigere strøm. Riktig et solid stykke valgflesk som vi gleder oss til, se her, bør rammes inn og tas frem om to-tre år:

STORTINGET (Nettavisen): 11:30 mandag la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fram enigheten om revidert nasjonalbudsjett .

– Dette gir folk bedre råd og sikrer tilgang til mer strøm, sa finanspolitisk talsperson i Ap, Tuva Moflag.

– Vi legger til rette for et industrieventyr på havvind sånn at det kan produseres mer strøm, gi lavere strømpriser og elektrifisere mer på sokkelen, la hun til.
jadden
17.06.2024 kl 15:13 3827

Er det likevel karbonfangst som skal berge oss? Jeg må innrømme at jeg har rangert karbonfangst som enda mer håpløst og bortkastet enn elektrifisering av sokkelen, men nå må dette kanskje revideres, og man må innta en mer ydmyk holdning, se her hvorfor:

80 More Years of Oil: The Big Attraction of Carbon Capture

English - OilPrice.comEnglish

By Alex Kimani - Jun 16, 2024, 6:00 PM CDT
Carbon capture and storage (CCS) technology can significantly extend the productivity of near-depleted oilfields.
CCS could potential extend the lifespan of oilfields by many decades.
Governments, including those of Canada, the UK, and the US, are heavily subsidizing CCS projects with billions in tax credits and incentives.
Massimo
18.06.2024 kl 07:53 3684Oljen tikker oppover, passerte 84

https://www.dn.no/investor/ravare/C1/Brent+Spot

jadden
18.06.2024 kl 07:55 3708

Ikke alltid det går bra å gå ut og inn når man skriver på forumet, prøvde meg på to ulike saker, men må begynne på nytt og lager to innlegg. Det første gjelder Rystad som nå har helt andre beregninger for oljesupply i 2024, kun 80000 økning. For to år siden het det at markedet skulle oversvømmmes av olje og prisen falle til 30USD.
Det gikk ikke slik.

Rystad Predicts Near Zero Oil Supply Growth in 2024

By Michael Kern - Jun 17, 2024, 1:30 PM CDT

Rystad Energy on Monday projected that global oil supply growth would slow in 2024 and potentially the following year, due to the extension of OPEC+ voluntary cuts and the cartel’s demand forecast.


Based on the most recent OPEC+ guidance, total global oil supply growth will be near zero in 2024, which could render this year the first since 2020 with zero supply growth, Rystad said, estimating expect supply growth at around 80,000 barrels per day for 2024, down from earlier expectations of 900,000 bpd, which had been made in early June Reuters reported on Monday.
jadden
18.06.2024 kl 08:04 3703

De fleste venter nok nå på melding om våre to rigger som ligger opplastet for Vestafrika. I mellomttid kan vi lese om det grønne skiftet som har fått slikkelig motbør når det gjelder El-biler. Folket vil ikke ha dem med mindre veien er strødd med subsidierte gulerøtter, og de blir ferre og ferre og koster for mye. Det var jo nettopp el-bilene som skulle gjøre vei i vellinga, og vi nordmenn trodde at verden utenfor så ut som Norge, men den gjorde ikke det. Andre land har ikke oljepenger å bolse rundt med. Også her er det oilprice.com som er premissleverandør, et av markedets beste forum på energi:

From Fantasy to Fact: The EV Slowdown Gets Real

English - OilPrice.comEnglish

By Irina Slav - Jun 16, 2024, 4:00 PM CDT
Despite significant efforts and investments, the growth in demand for electric vehicles is declining rapidly.
The European Commission's new tariffs on China-made EVs, and on European carmakers outsourcing to China, will increase prices, potentially hindering EV adoption in Europe.
The removal of government subsidies for EVs in countries like New Zealand and Germany has led to a significant drop in sales.
jadden
18.06.2024 kl 08:46 3687

I dag forventes Shelfkursen å stige, godt hjulpet av oljeprisen og oppgang på børsene i USA og andre steder. Melding fra Persiabukta lar vente på seg. Det meldes om 45 grader der i dag, så mannskapet kan speile frokostegga på dekket. Shelfmannskapene blir trolig permitert under overfarten, men det er sikkert også mye forberedende arbeider som skal gjøres.
Ny melding om Barsk er heller ikke registrert. Kanskje får vi en samlemelding på alle enhetene vi går og venter på, lite trolig, ett og ett drypp er bedre for kursen.
Opec+ skal øke sin produksjon igjen fra oktober, da må Aramco ha flere rigger inn i produksjon igjen. Susprigger som ikke er flyttet innen da kommer nok i arbeid, det er noen måneder før det annonserte suspåret er ute.
Redigert 18.06.2024 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
jadden
19.06.2024 kl 07:30 3534

Det vil seg ikke i oljeservice om dagen, selv om oljeprisen har styrket seg markant. I Shelf venter vi på en rekke forløsende meldinger, i mellomtiden tynger ulike dystre TA-teorier. Foreløpig er det sistnevnte som scorer best.
Riggene som ligger opplastet på Seaway Hawk i Persiabukta har ikke kommet i bevegelse. Jeg tenker at klargjøring og sikring av lasten nå må være ferdig, og at vi er på overtid med hensyn på avreise. Det gjør det ikke bedre at rigger og fartøy ligger i krigsrisikoområde med skyhøye forsikringer, så hvem betaler gildet?
Ellers ser vi at anbudsrunder/tenders kanselleres, og det gjelder tenders der Shelf er involvert. Så kan en tenke at der røk også den muligheten. Men det trenger slett ikke være slik, kunden skal fortsatt ha rigger. Så er det også viktig å være obs på at de fleste kontraktslutninger skjer uten offentlige tenders utbrettet i media. Det er fortsatt god kundekontakt som gjelder, og her scorer Shelf høyt.
Akkurat nå er Shelf overmoden for positive meldinger, vi må ikke la TA trykke oss enda lengre ned.
Mz1
19.06.2024 kl 09:19 3442

OPEC kontrollerer ca 70% av verdens kjente olje reserver.
Russland ca 6%, USA ca 4 %.
(tall fra OilPrice.com)

Dersom Demand for olje holder seg sånn ca på samme nivå de neste 5-10 årene, blir det DIGG med RIGG.

Om Demand øker litt de neste årene blir det Extra DIGG med RIGG.

Synker demand, ja da kan det fortsatt gå helt greit også.
Lange linjer her altså.

Litt krig & fred & renter & TA & sånn som også støyer til i det korte bilde, men ikke endrer faktum.

En faktor jeg ikke ser så mye diskusjon rundt er at Saudi nå kan ta betalt for oljen sin i andre valutaer enn U$D.
Hvordan dette påvirker verdensbildet de neste 5-10 år er vrient å forutse, men at det er et ledd i å gjenvinne kontrollen i oljesektoren er helt tydelig.
jadden
19.06.2024 kl 11:05 3471

Det store energibildet og rigg støtter jeg, nesten uansett hva som skjer vil energisikkerhet være i fokus de kommende årene. Selv har jeg ikke tro på noe revolusjonerende gjennombrudd for fornybar energi. Det vil selvsagt skje en utvikling, men at det kommer noe som over natten som vipper olje og gass av pinnen har jeg liten tro på. Når supply kommer i skvis blir alt innen olje og oljeservice digg som du sier.
Det polariserende verdensbildet der Kina, Russland, kanskje også Saudi har lyst til å kvitte seg med dollars blir neppe innfridd. Dollaren er så innarbeid i verdensøkonomien, og såpass dominerende at det hegemoniet vil den fortsatt ha. Når utbyttene kommer i Shelf blir det i dollars.

Må si det er en en unik og spennende situasjon som utspiller seg i Persiabukten med de to riggene våre opplastet og klar for transport. Man kan selvsagt la det ligge og tenke man er jo langsiktig, så dette betyr fint lite. Men det er alltid fascinerende med det man kan følge i sanntid. Vi vet at børsmeldinger sjelden kommer i åpningstiden, derfor tidligst melding i kveld, som regel skjer det på morgenen før børsåpning. Men så har vi marinetraffic som registrerer skipsbevegelser og nye destinasjoner oppgis, de følger ikke åpning og lukking av børs. Så hva skal man legge i at to rigger ligger nærmest på overtid opplastet uten nærmere melding? Vi har fått indikasjoner på hvor de skal, men hvorfor starter ikke seilasen? Så kan man spekulere, er det fordi Aramco innser at de likevel trenger riggene og det har oppstått en tautrekkingssituasjon? Er ikke kontraktene i andre enden, dvs i Vestafrika på plass likevel? Hva gjør Shelfledelsen hvis Aramco likevel vil beholde riggene, Aramco er største kunde både på kort og lang sikt. Eller er det slik at Shelf er så tøffe at de gambler på kontrakter i Vestafrika og vil fortelle Aramco og saudierne hvem som bestemmer?

Dette var en god knippe konspirasjonsteorier, fasiten kan komme når som helst. Konspirasjonsteorier bør man ikke tro på, i hvert fall ikke når det gjelder aksjehandel. Ofte er enkle svar det riktige.
jadden
19.06.2024 kl 14:07 3462

Da er Seaway Hawk med Achiever og Main Pass om bord i siget, ny destinasjon er foreløpig ikke oppgitt. Følg med, følg med!
SAUDIKING
19.06.2024 kl 14:20 3496

Kan du helt sikkert bekrefte at riggene er med på Seaway hawk?
På Discord ser det ut som riggene er igjen, men kan det stemme da🤔
jadden
19.06.2024 kl 14:29 3542

Seaway Hawk har over 7 knop, Achiever kun 3,4 knop. Da har de skilt lag, mystisk.
jadden
19.06.2024 kl 14:37 3570

Og Main Pass IV lligger i ro for anker, wtf er dette?
jadden
19.06.2024 kl 14:56 3562

Med alle forbehold, riggenes posisjon kan være før avreise og like etter, AIS trolig skrudd av. Farlig å drive aksjespekulasjon på marinetraffic!
jadden
19.06.2024 kl 15:35 3595

Og det gjør ikke forvirringen mindre når det avdekkes en PSV som heter Shelf Achiever og som ligger godt fortøyd nær New Orleans, mens vår rigg forhåpentlig med samme fart som som Seaway Hawk ( og Shelf Drilling Main Pass IV) heter Shelf Drilling Achiever. Vi ønsker dem alle en god seilas rundt Kapp det gode Håp!

Seaway Hawk har ennå ikke fått oppdatert sin destinasjon, kan komme hvert øyeblikk.
Redigert 19.06.2024 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
jadden
19.06.2024 kl 20:25 3474

Vi får la Seaway Hawk seile i fred en stund, regner med de har god klaring på raketter fra Houthiene, samt at de legger kursen langt til havs utenfor våre venner i Somalia.
Det er mange betraktninger på supply og demand av olje de kommende årene, IEA legger til grunn at USA øker sin produksjon med 2 mill bpd frem til 2030. Men er dette realistisk på toppen av dagens rekordproduksjonsnivåer, jeg tvilet. Se andres tvil her:

I don’t know if the IEA projection will prove to be accurate. I do know that over the past 10 months, U.S. oil production — although still near record levels — has flattened. Most of the best tight oil sites in the U.S. have been drilled. U.S. oil production may be reaching a plateau, while the IEA is projecting another 2 million BPD of growth in the U.S. by 2030.

There are many assumptions behind the IEA’s projection. All it takes is for one or two of those assumptions to be wrong, and the IEA’s projections of a “staggering” excess could be staggeringly wrong.
jadden
19.06.2024 kl 22:43 3413

E24 omtaler riggbransjen, og refererer DNB’s Peter Behnche. De mener det nå snur, og mye penger er på vei inn i segmentet, det tar vi gjerne i mot i Shelf, omsetningen trenger en innsprøytning:

– Nå har verden skjønt at vi kommer til å trenge olje fremover for å dekke energibehovet. Det gjør at aktiviteten har økt, som igjen gjør at det er en underliggende kontantstrøm som investorer gjerne vil ta del i og investere i.

Behncke peker på investorinteresse for oljeservice- og riggaksjer.

– Vi ser at det også er god appetitt blant utlendingene for å investere. En periode var det bare spesialister, nå er det også generalistene som investerer i sektoren.

Det gir en effekt på kapitaltilstrømmingen, ifølge Behncke.

– Effekten er at da er det er mye mer penger som kommer inn i sektoren. Da får du mye mer etterspørsel. Det er i seg selv positivt for aksjene.
flaggstad
20.06.2024 kl 00:18 3488

Får vi håpe ja. Tar tid dette.
d12m
20.06.2024 kl 07:51 3360

"Jeg regner med at SUT er på plass i løpet av juni,"

Ehh.. der bommer du nok greit. Det er jo ingen SUT-søknad til behandling så da kan det heller ikke komme på plass. Først må selskapet sende SUT-søknad på ny og så må saksbehandling startes. Jeg tipper at det er blitt høstmåned før man kan håpe på at det er i boks.
jadden
20.06.2024 kl 08:21 3366

Sutlaus er et godt ord, betyr uten sut. Det er godt dekkende for situasjonen hos Barsk nå, de har ikke sut som de skulle hatt. Men strengt tatt er situasjonen det motsatte, det er absolutt grunn til bekymring.
Men nok ordspill. Det jobbes på høygir med SUT. I dette arbeidet begynnes ikke med blanke ark, man har Shelfs eget system og Noble sin SUT for Barsk. Dette er mye papirarbeid som i stor grad kan kjøpes av konsulenter. Men den vanskeligste og krevende delen er å få implementert dette i produksjonen, og heri ligger utfordringen.
Saksbehandling av søknad er nok forberedt, Equinor er også selvsagt på hugget for at dette skal gå smidig. Verre er det hvis de riktige saksbehandlerne skal ha ferie i saksbehandlingsperioden. Jeg er fortsatt optimist på at SUT foreligger i juli, da må dokumentene og dokumentasjon foreligge senest kommende uke.
Redigert 20.06.2024 kl 08:27 Du må logge inn for å svare
d12m
20.06.2024 kl 08:34 3361

Først må selskapet sende en oppdatert SUT-søknad og deretter er det arbeidet med å korrigere avvik og få systemer, rutiner, kompetanse osv på plass. Juli tror jeg også du kan glemme.
jadden
20.06.2024 kl 10:23 3265

Fra 28 juni kan man handle Paratus på Euronext. De har også en rekke jackups i stallen, så her er en ny mulighet å investere hvis man sverger til jackuprigger. Innhenting av cash, 75 musd, gikk smertefritt. Man får ha den i øyekroken dersom man blir forbarsket
jadden
20.06.2024 kl 10:55 3269

Siden det er litt Hawaii nå, kan man spekulere i når fadesen med Barsk ble kjent for ledelsen, det har neppe kommet som lyn fra klar himmel. Vi fikk Aramcomeldingen i januar, det ble et dypt kursfall og klar overreaksjon i følge de fleste analytikerne som følger aksjen. Lå det det egentlig noe annet bak, var det allerede noen som visste om den potensielle minen som lå i Barskkontrakten? Og så, når vi er i det konspiratoriske hjørnet, hvorfor kom omrokkeringen i ledelsen med skifte av CEO nå, melding kom i mars, Mullen tiltrer som styreleder i august. Tilfeldig? Ikke godt å vite, men hele Barskhistorien vitner om at noen ikke har vært helt på høyden, og da er det lett å peke på øverste operasjonelle leder. Men for all del, bare en konspirasjonsteori som vi selvsagt ikke handler aksjer på, men avklarende meldinger fra selskapet er sårt tiltrengt nå, ellers tror jeg det er mange som stikker.
5198
20.06.2024 kl 11:44 3237

Går rykter i markedet nå om at Barsk ikke er i drift før 2025, men jeg syns dette høres veldig rart ut. Som du også sier vet jeg at man kan få konsulenter til å ordne dokumentene men riggen må selvfølgelig implementere dette på riggen. De må ha de rette folkene, rutinene osv på plass, denne riggen bør følges tett fra selskapet i lang tid. Men klarer fremdeles ikke forstå at SDNS ikke kan få dette løst innen kort tid. Barsk blir en joker fremover, men det bør også komme 3-4 kontraksmeldinger ganske så raskt nå dette kan i det minste få bort noe av usikkerheten på kort sikt. Så over til konspirasjonsteoriene dine, Shelf har ikke all verdens av omsetning og selv små lekkasjer kan påvirke kursen ganske så mye. Ville heller ikke forundre meg mye om ny innsendt SUT søknad ble kjent i markedet ganske så raskt.
d12m
20.06.2024 kl 12:59 3183

Hva hvis det ikke bare er dokumenter, men selve systemene, implementering av de og å sikre kompetanse i organisasjonen? Jeg må si at dere virker å ta overraskende lett på hva som kreves. Kanskje dere jobber i ledelsen i Shelf? :D De virker heller ikke å ha hatt helt kontroll på hva som forventes og kreves for å få SUT i boks

Jeg tror dere bør lese rapporten etter SUT-tilsynet innen vedlikeholdsstyring. Og med lese så mener jeg både lese -og- forstå manglene. De virker meget omfattende, spør du meg, og noe som krever lengre tid med arbeid.

https://www.havtil.no/tilsyn/tilsynsrapporter/2024/shelf-drilling--shelf-drilling-barsk--sut-tilsyn--vedlikeholdsstyring/
Redigert 20.06.2024 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
Massimo
20.06.2024 kl 14:25 3122


siste oppdat er kr 40
jadden
20.06.2024 kl 18:00 3017

Ser ut som Sparebank1Markets tar ned spenningen vedrørende riggene på vei til Vestafrika. De mener at Main Pass IV skal erstatte den strukturskadde riggen Trident VIII, og Shelf Drilling Achiever markedsføres i området. Det betyr ingen nye inngåtte kontrakter, trolig sitter vi igjen med forsikringssummen på USD 50 mill for Trident. Dette føyer seg inn i rekken av skuffelser som har kommet i siste halvår, og forklarer den vedvarende nedturen.
Forflytning av Achiever ville vel neppe skjedd uten leilighettransporten sammen med Main Pass IV.
Skal kursen stabiliseres må selskapet komme med avklarende meldinger straks.
Man kan jo håpe på at forsikringen dekker forflytningen av Main Pass IV, men det er kanskje for optimistisk i disse tider.
Redigert 20.06.2024 kl 18:03 Du må logge inn for å svare
StockEmHigher
20.06.2024 kl 18:42 2983

Tok en rask gjennomgang av rapporten nå. Minner om rett og slett udugelighet og latskap, spesielt fra de som har hatt et overordnet ansvar for vedlikehold og utbedringer.
Utdrag: "Selskapet klarte ikke i tilstrekkelig grad å få gjennomført vedlikehold på barriere- og høyprioritetsjobber. Selv om det var fullt bemannet innen vedlikeholdsfaget og riggen ikke er i operasjon. Selskapet kunne ikke forklare hvor mye sikkerhetskritisk arbeid som hadde arbeidsordre prioritet PS og Høy, hvorfor dette ikke var utført innen tidsfrist." "Selskapet har under landligge slettet mange vedlikeholdsordre med høy prioritet eller PS (Performance Standard)-jobber. Årsaken til hvorfor vedlikehold er slettet var ikke beskrevet." "Selskapet hadde ikke en oversikt over de saker som er pågående for Shelf Drilling Barsk i ticket-systemet (behov for endring). Det var over 105 000 tickets i systemet. Det var ikke kjent hvilke saker som tilhørte Shelf Drilling Barsk."
d12m
20.06.2024 kl 20:52 2942

Men da hopper du over punktene på samsvarsmålinger, barrierer og vedlikeholdsprogram. For å si det sånn, når de mangler samsvarsmålinger så kreves det gjerne bortimot full gjennomgang for å ha kontroll på samsvar mot krav. Kjempejobb!

Snakkes til høsten, tenker jeg.
Redigert 21.06.2024 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
jadden
21.06.2024 kl 08:51 2747

Utover høsten vil vi ganske sikkert få en tiltagende utbyttediskusjon i Shelf. Vi vil da ha lagt bak oss alle kurshindringene som har dukket opp etter tur det siste året og som formodentlig etter hvert blir historie, det kan være greit å løfte blikket i blant.
E24 har en artikkel om hvordan bygge en utbytteportefølge. Som eksempel har de med en del banker etc, i hovedsak selskaper som leverer 3-5% utbytte i året. Oljeservice og shipping frarådes, dette sammenlignes med å pisse i buksa. De er ustabile som utbytteleverandører. Heller ikke oljeselskaper er medregnet, vi kjenner jo solide selskaper som Eqnr, AkerBp, Vår for å nevne noen. Mange på forumet vil nok også etterlyse Mpcc, et solid selskap, kanskje markedets beste på utbytte.
Så hvorfor nevnes ikke Eqnr og AkerBp med sine jevne 10% i året, jo fordi klima. Vi kjenner etter hvert E24 sin politikk der. Men en dag står kanskje både Eqnr og Shelf på listen, tyngdekraften kommer ingen forbi.

Kan leses her i E24:

Slik bygger du en robust utbytteportefølje: – Pengene triller inn hele tiden
Redigert 21.06.2024 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
jadden
21.06.2024 kl 13:58 2651

I fleetrapport fra november 23 står det at riggen med skade Trident VIII har jobb ut august 24, ingen opsjon er angitt. Oppdragsgiver er Chevron.
Det betyr at Main Pass IV har ca et halvt års borring igjen på kontrakten når de er klar om ca en måneds tid. For denne perioden kan forventes ordinært rate som for Trident VIII. Selvsagt kan riggen også få forlengelse, det blir i så fall til oppgraderte rater.
Achiever skal markedsføres i området Nigeria, det kan jo tenkes at kontraktsforhandlinger er kommet langt allerede. Mullen var positiv til området og muligheter i siste oppdatering.
Seaway Hawk har passert Hormuz stredet og er nå i Oman bukta, cruisefart er 12 knop. Sterkt det med så tung last og10 m dyptgående.
Redigert 21.06.2024 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
5198
21.06.2024 kl 14:53 2608

Jadden

Veldig enig her, Barsk er en kjedelig sak som er selskapets skyld. SA nyheten kunne ingen noe for, men her ser selskapet ut til å løse problemet raskt og elegant.
De neste 6 mnd vil det skje utrolig mye på kontrakt/nyhetsfronten i Shelf og det skulle forundre meg mye om ikke det aller meste er på stell før nyttår. Da kan man begynne å diskutere utbytte noe som mange aksjonærer i denne har sett veldig fremtil. Folk er ofte dårlige til å løfte blikket er det sistemeldte som får størst oppmerksomhet. Et par kontrakter nå så hadde plutselig alle blitt positive.
hatitchi
21.06.2024 kl 20:18 2500

Du har et tydelig bias mot at olje skal være place to be det neste tiåret. Du nevner "robust utbytteportefølje", hva leverte EQNR og for øvrig MPCC i gjennomsnittlig utbytteyield i perioden 2014 til 2019?