Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 108503

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
12.03.2024 kl 17:08 5820

RIGG: ARAMCO SIES Å HA SENDT UT SUSPENSJONSBREV FOR NOEN OFFSHORERIGGER
Oslo (Infront TDN Direkt): Nyhetsrapporter antyder at Saudi Aramco nylig har sendt ut suspensjonsbrev knyttet til kontrakter for noen få offshore borerigger. Omfanget og selskapene involvert skal være ukjent.

Det skriver DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

"En reduksjon av rigger ville være i tråd med gårsdagens kommentarer i forbindelse med Aramcos resultatpresentasjon, som antydet at det totale antallet offshore borerigger (jackups) ville være lavere ettersom selskapet vil frigjøre offshore olje-jackups, men legge til gassrigger (på land og offshore). Fra et bransjeperspektiv tror vi at hovedfokuspunktet bør være evnen til det internasjonale markedet å absorbere rigger ettersom inkrementell etterspørsel observeres i flere land", skriver meglerhuset.

For investorer ser meglerhuset fortsatt usikkerhet knyttet til Aramco-situasjonen frem til det er mer klarhet om antallet rigger som blir suspendert eller potensielt frigjort.

"Neste skritt er å få full klarhet over reduksjonen i offshore oljerigger og fordelingen mellom inkrementelle gassrigger (på land versus offshore) for å kvantifisere effekten på antallet offshore jackup-rigger. Vi tror at eventuell volatilitet kan representere en kjøpsmulighet for langsiktige investorer som søker eksponering mot jackup", skriver meglerhuset.

Standardrigger og 'plain vanilla' premium jackup-rigger ventes av meglerhuset å være sannsynlige kandidater til å bli suspendert og/eller frigjort.

Jackup-riggene Saudi Aramco vil flytte fra oljearbeid til gassarbeid ventes av meglerhuset å kun være store høyspesifikasjonsrigger, som de tre jackup-riggene til Borr Drilling. Noe oppgraderinger ville sannsynligvis fortsatt være nødvendig, påpekes det.

"Standardrigger og 'plain vanilla' premium jackup-rigger er etter det vi erfarer ikke egnet for gassarbeid, og vi tror slike rigger ville være kandidater til å bli suspendert og/eller frigjort av Aramco", skriver meglerhuset.
jadden
12.03.2024 kl 17:59 5923

Vet ikke hva man si om de siste dagers bevegelser, men det kan passe med at det er kort vei fra Capitol til den Tarpeiske klippe. Det som syntes avklart i går fremstår høyst uklart i dag. Tosifret kursbegelset på to dager både pluss og minus er ikke holdbart, regner med at selskapet kommer med melding senest før børsåpning i morgen.
Skrik
12.03.2024 kl 18:43 5922

Ser ut til at noen jakter billige aksjer.
Skal se det kommer en ny grisete retta emisjon ,tilrettelagt av DNB.? (Kjøpe SDNS)


https://e24.no/boers-og-finans/i/VPWwPW/vil-at-utvalg-skal-gjennomgaa-rettede-emisjoner
nad.oslo
12.03.2024 kl 20:01 5867

Hvor kommer emisjon inn i bildet her ? Din artikkel fra e24 handler om noe helt annet enn det som egentlig er fakta, nemlig Saudi Aramco og hvem som for oppsigelse på.sine rigg.
Redigert 12.03.2024 kl 20:02 Du må logge inn for å svare
Skrik
12.03.2024 kl 20:22 5859

Shelf skal vel kjøpe siste 40% i SDNS.

Litt hva Aramco sa ,oversatt:


Aramco-sjef sier at kansellering av et massivt oljeprosjekt sannsynligvis ikke vil ramme oljefelttjenester og riggetterspørsel
Saudiarabisk statsselskap forventer at riggflåten på land og til havs vil fortsette å være over 300 i løpet av de neste årene

Saudi Aramco-sjef Amin Nasser.


Oppdatert 12. mars 2024, 10:52
Saudi Aramco-sjef Amin Nasser har sagt at selskapets trekk for å kansellere viktige oljeprosjektbud inkludert Safaniyah er usannsynlig å redusere boreflåten og ikke vil ha noen innvirkning på oljefeltserviceindustrien.

Nasser fortalte analytikere under sin årlige telefonkonferanse at det totale antallet rigger som drives av Aramco er usannsynlig å endre seg på kort sikt, til tross for kanselleringen av noen mega-utvidelsesbud for oljefelt.

"Det burde ikke være noen stor innvirkning ... vi bruker for øyeblikket nesten litt over 300 rigger," bemerket han.

Redigert 12.03.2024 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
jadden
13.03.2024 kl 09:16 5547

Ingen avklarende meldinger fra ledelsen vedrørende eventuelle kontraktskanselleringer. Det kan styrke teorien om at det kun er rykter. Hvis vi legger til grunn det høyeste antall rigger som har florert skal sies opp er det 20-25 rigger. Tallet er karakterisert som sterkt overdrevet, og grunnlaget for overreaksjonen som først oppstod.
25 rigger utgjør 8,3% av de 300 riggene Aramco har kontraktsfestet. Hvis vi legger inn en prorata antagelse på Shelfs Aramcorigger , dvs 8,3% av 9 rigger, får vi 0,75 rigger. Med andre ord kan det forventes at en trekvart rigg fra Shelf må flyttes. Ikke mye å bråke for!
Redigert 13.03.2024 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
minsin
13.03.2024 kl 13:37 5411

verdens behovet for Jack up er uansett formidabelt... ratene er stigende.
Så i utgangs punktet skal ikke Amamcos kunngjøring vil være ett problem i det hele tatt.
Som dnb skriver - kan dette føre til en dreining mot at Aramco vil ha nyere rigger spesielt på gass
Dette vil nok øke ratene på nyerere rigger noe.
På en annen side hvor finnes de riggene ??

Må si jeg synes TA for Shelf virker fantastisk... jeg ser for meg at vi skal opp til omr 33-34 innen kort tid.
Bunnen i aksjen ligger på rundt 24 24,5 - så her er det bare å kjøpe i vei...
Selskapet var tross alt verd ca 3 mrd mere for ett halvt år siden...og er idag kun verd 64 pst av verdien i oktober

kommer nok en re-prising av markedet innen 1-2 mnd
Skrik
13.03.2024 kl 13:42 5701

Etter en sjekk på Marine Traffic, Så ligger 7 av de 9 riggene og borer på Safaniyah. (SA og en av verdens størst oljefelt)
jadden
13.03.2024 kl 15:15 5589

Hvis det medfører riktighet at 7 av 9 Shelfrigger er utplassert på Safaniyahfeltet, medfører det sannsynligvis større sjanse for at selskapet rammes av omrokkeringen fra mindre olje til mere gass. Safaniyah er nettopp det feltet som har vært nevnt som salderingspost. Men jeg vil ikke trekke noen konklusjon basert på det som er fremkommet hittil, til det er det for mange variable. Hvilken fremdriftsplan skal gjelde for omrokkeringen, snakker vi om to-tre år. Og hvilke riggspecer er inn, og hva er ut? En annen variabel er hvor lenge gjelder en beslutning i SA inntil ny beslutning kommer? Leste i går at gass i USA var negativt priset for første gang i år, så økning i gassproduksjonen ikke er det nye saliggjørende likevel? Den som lever får se, når alle springer etter samme ballen blir det sjelden scoring. Jeg velger å sitte i ro inntil utilslørte meldinger foreligger. Og olje er olje, det vet alle, og slik har det alltid vært.
nad.oslo
13.03.2024 kl 19:53 5477

https://www.upstreamonline.com/field-development/saudi-aramco-slashes-four-year-capex-target-by-40-billion-after-shelving-capacity-expansion-projects/2-1-1610416

Utifra det jeg forstår så er det vel ikke umiddelbare det skjer, men mellom 2024 til 2028 ,utvidelsen av noen projekter . Jeg vet ikke om alle riggene til shelf var i arbeid når denne meldingen kom?
Skrik
13.03.2024 kl 20:02 5478

Hmm ,kan SA flaggskip fra 50tallet være tomt for Olje? Mye må legges om på infrastrukturen for og gå over til gass .
Mener Olja kommer i land her ? : https://earth.google.com/web/@28.40661318,48.52719063,1.34178753a,4609.18529814d,35y,0h,0t,0r
BIFFogBÆRNÉ
13.03.2024 kl 21:15 5413

Nydelig innlegg Jadden.

Du nevner at du sitter i ro inntil utilslørte meldinger kommer.
Olje er olje.
Verden trenger olje. SA vil vel ikke sette igang et kaos, som og vil kunne ramme dem selv? Jeg håper og tror det som evt skal endres og justeres. Gjøres på en ryddig og økonomisk bærekraftig måte.
Jeg sitter. Og akter å gå ettertrykkelig i pluss på Hylle.

Håper du fortsetter å servere innlegg.
Skrik
13.03.2024 kl 22:15 5394

Jepp ,Bare og sitte. Det fundamentale er på plass. Plutselig rykker det til igjen : )
Redigert 13.03.2024 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
14.03.2024 kl 00:05 5458Aramco currently utilizing 300 rigs and that count will not change despite the pause on manifa and safaniya


Meldingen sier jo at ikke blir noen endringer. Så jeg forstår ikke hva som er uklart.? Er det DnB som lager uklarhet med sin melding? Lurer om de har forstått Aramco sin investor konferansen? Vi får se.
Stokk Dum
14.03.2024 kl 00:20 5642

Har selv laget meg denne oversikten om det kan være til hjelp.

Rig name Customer Field

Shelf Drilling Achiever Saudi Aramco Manifa
High Island II Saudi Aramco Manifa
High Island IV Saudi Aramco Safaniya
High Island V Saudi Aramco Abu Sa'fah
High Island IX Saudi Aramco Safaniya
Main Pass I Saudi Aramco Safaniya
Main Pass IV Saudi Aramco Safaniya
Shelf Drilling Victory Saudi Aramco Safaniya
Harvey H. Ward Saudi Aramco Zuluf

mvh
jadden
14.03.2024 kl 08:26 5475

Flott oversikt Stokk Dum! Det synes som om det er vanskelig å få skikkelig grep på hva som skjer hos Aramco. Manglende bekreftelsesmeldinger fra riggaktørene kan tolkes som at ryktene er nettopp bare rykter, og kan i liten grad tillegges noe vekt.
Jeg har sjekket litt opp om Safaniyah-feltet som er sentral i Aramco’s ned justering av produksjonsmålsetting fra 13 til 12 mbopd. Feltet er verdens største offshore oljefelt, funnet i 1951, satt i produksjon i 1957. Produksjonskapasitet har lenge/ hele tiden vært oppgitt til 1,3 mbopd. Men så skjer det noe viktig. SA ville øke sin kapasitet fra 12 til 13 mbopd, 0,7 av disse skulle komme fra Safaniyah. I januar 24 var det klart for store kontraktstildelinger, jf link under. Men det spesielle er at disse store investeringene skulle skje på infrastruktur onshore. Det aner meg at det er disse som er kansellert.
Det betyr i såfall at riggene som borrer og produser vil holde frem som før ( og i tråd med Aramco’s orientering til markedet sist helg) . Hvis ikke vil produksjonen falle, dvs det motsatte av intensjonen.
Det er dermed stor sjanse for at Shelf sine 5 rigger lever godt på Safaniyahfeltet inn til videre, og trolig til kontraktstidene er ute. Sjanse for forlengelser er også store når makedet kvesser seg enda mere til.
Hele historien bekrefter det som er en kjent faktor i oljeproduksjon, å få opp de siste fatene er skrekkelig dyrt( selv for SA).
Saudi Aramco poised to award multibillion-dollar deals for world’s largest offshore oilfield (globalflowcontrol.com)
Redigert 14.03.2024 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Skrik
14.03.2024 kl 13:17 5312

Takk for rettelsen SD ,tok bare riggene fortløpende mellom MarineT.

Kan tolkes som om kontrakter går ut løpetiden.?

Oversatt: Den saudiske regjeringen i slutten av januar beordret Aramco til å skrinlegge sin utvidelsesplan for å øke produksjonskapasiteten til 13 millioner fat per dag (mbpd), og returnere til det forrige målet på 12 mbpd.

Kapasitetsbeslutningen "forventes å redusere kapitalinvesteringer med omtrent 40 milliarder dollar mellom 2024 og 2028," sa Aramco.

Mesteparten av besparelsene forventes i løpet av de siste årene, så hvordan den skal brukes vil avgjøres etter hvert som mulighetene byr seg, sa Al-Murshed
jadden
14.03.2024 kl 16:22 5268

Planene til Aramco med økning av produksjonskapasitet fra nåværende 12 mbopd til 13 mbopd er svært godt forklart i linken i mitt forrige innlegg. Linken til artikkelen 2. januar 2024 var ikke helt god, derfor legger jeg et klipp fra det mest essentielle. Som det fremgår er det store og tunge investeringer som nå blir kansellert, både onshore og offshore. Det er vanskelig å se at dette skal ha innvirkning på inngåtte jackupkontrakter. Dermed kan man konkludere med at Shelf falt mer enn 10 kroner på feil premisser:

News - Saudi Aramco poised to award multibillion-dollar deals for world’s largest offshore oilfield

Saudi Aramco is close to finalising its preferred contractors for two large engineering, procurement and construction deals for the onshore infrastructure to handle the expansion of the Safaniyah oilfield.

The new expansion phase at Safaniyah, the world’s largest offshore oilfield, is crucial to Aramco’s ambition to increase its oil production capacity to 13 million barrels per day by 2027, up from the current 12 million bpd.

Multiple offshore and onshore tenders for the project are in the bidding stage, with Aramco expected to finalise the awards within weeks for two onshore EPC packages touted to be together worth between $4 billion and $5 billion, two people with direct knowledge of the development told Upstream.

Indian engineering giant Larsen & Toubro (L&T) is said to be “well positioned” for the first Safaniyah contract comprising a huge gas oil separation plant (GOSP) facility, one person noted.

“L&T is the potential front-runner for Safaniyah GOSP, but the award is not yet placed by the operator,” he added.

South Korea’s Hyundai Engineering & Construction is understood to be the preferred contractor for a second EPC package involving offsite and utilities, another source stated.

The two contracts are a crucial part of Aramco’s Safaniyah incremental expansion programme.


Safaniyah produces about 1.3 million bpd and the latest expansion phase could boost output to up to 2 million bpd.

Chief executive Amin Nasser has confirmed that Aramco is eyeing a boost of almost 700,000 bpd from Safaniyah, but the precise timeline has yet to be disclosed.

Safaniyah offshore projects

In addition to the onshore deals, several leading international contracting giants are vying for up to 10 separate engineering, procurement, construction and installation deals involving offshore facilities at Safaniyah.

The projects are a part of Aramco’s coveted long-term agreement (LTA) arrangement with offshore contracting giants and are expected to be collectively worth more than $10 billion, Upstream understands.

The offshore contracts on offer are dubbed as contract release and purchase orders (CRPO) 104 to 113 and are likely to be awarded later this month, sources have suggested.

The project requires at least four big gathering platforms, 29 wellhead platforms and 22 water injection platforms, as well as an offshore accommodation facility.

Multiple segments of subsea pipelines, composite cables and topsides modification work at some existing facilities are also included.

About 200 kilometres north of Dhahran, Safaniyah began producing in 1957 but still has an estimated 37 billion barrels of heavy crude in place.

Aramco has been developing the oilfield through multiple expansion phases as it aims to maintain its production profile and halt the natural decline.

Capital expenditure plans

Aramco has narrowed its capital expenditure guidance for last year to between $48 billion and $52 billion as it stays on track with the largest upstream expansion plans in its history.

It expects its capital expenditure “to continue to increase until around the middle of the decade”, as it implements major capacity enhancement plans.
jadden
15.03.2024 kl 07:39 5088

Full year rapport for 2023 kom inn i dag. En del interessante oversikter. Blant annet rateutvikling fra 2022 til 2023 for de ulike kategorier jackups. Den ser slik ut:

- All jackups + 26%
- Harsh og ultraharsh +18%
- Premium + 32 %
- Standard + 44 %

Shelf har 13 stk Premium og 22 stk Standard, dvs flest av riggtypen med høyest rateoppgang.
Redigert 15.03.2024 kl 07:40 Du må logge inn for å svare
jadden
15.03.2024 kl 07:51 5060

I rapporten kommenterer Mullen følgende omkring Aramcomeldingen:

Tidligere i år kunngjorde Saudi Aramco et direktiv fra energidepartementet, som stopper planene om å utvide sin maksimale bærekraftige produksjonskapasitet fra 12 til 13 millioner fat per dag, en beslutning som har ført til spekulasjoner i bransjen om den potensielle effekten på kortsiktige riggkrav. Selv om det fulle omfanget av effektene fortsatt er usikkert, er vi sikre på at den langsiktige etterspørselen etter oppjekkbare rigger i kongeriket vil forbli sterk på grunn av et fortsatt skifte mot offshoreaktivitet for å kompensere for fallende væskeproduksjon på land. Videre gir flåtens smidighet, vår forpliktelse til fremragende drift og vår unike driftsplattform oss tillit til vår evne til å tilpasse oss endrede markedsendringer og effektivt omdisponere eventuell frigjort riggkapasitet for å utnytte muligheter globalt
jadden
15.03.2024 kl 15:45 4872

Litt fundamentalt, i sin ukentlige rapport fra OIl & Energy Insider slås det fast at "Bullish Sentiment Finally Breaks Out in Oil Markets. It appears that bullish sentiment has finally broken out in oil markets, helped along by geopolitical uncertainty and an increasingly optimistic demand outlook."

Grei hilsen inn i helgen!
Slettet bruker
15.03.2024 kl 16:03 5201

Denne var fin.Det er på alles lepper nå at Energi er tilbake for fullt.Ja ihvertfall mine lepper. hehe Rotasjon fra it til energi tror jeg.
Redigert 15.03.2024 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
jadden
16.03.2024 kl 07:56 5017

80 dollar fatet i 2024, og Peak demand flytter seg ut i tid forbi 2030 fremkommer i en Bloombergundersøkelse:

The Brent crude oil benchmark is set to exceed $80 per barrel by the end of this year, according to a new Bloomberg Intelligence oil price survey.
The survey showed that the majority of respondents—53%--see Brent crude oil prices above $80 per barrel at the end of 2024. A much smaller percentage—5%--see crude oil prices exceeding $100 per barrel.
The new Bloomberg Intelligence survey also showed that nearly a quarter of respondents see peak oil demand to hit prior to 2030—that's down from 50% of those surveyed in 2022 who saw peak demand by that time.
jadden
16.03.2024 kl 08:23 5036

Les om The Great Jackup Revamp, en meget god og oversiktlig artikkel om jackuputsiktene. Ikke helt ny, men absolutt verdt å lese. Limer inn konklusjon og link:

Concluding Remarks

This once distressed sector is coming back to life and moving towards a tight market in the next three to five years if the current demand remains. Rates will continue to increase, and perhaps opportunities will materialise to build more rigs possibly. This is becoming clearer with about 26% of contracted jackups being 30 years old and above, and many of them reaching the end of their lifecycle. Once this happens, there are not many rigs that can replace standard and shallow-draft units. Interesting times lie ahead.

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/research-analysis/the-great-jackup-revamp.html

Stokk Dum
16.03.2024 kl 10:00 4965

Mulig du har fått med deg denne oppdateringen fra Esgian allerede Jadden.
Minner om at i forrige runde av kontrakter for Shelf med ONGC, lå ratene på 1x68kUSD/day og 2x77kUSD/day.

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) has opened commercial bids for its four-jackup tender, which is estimated to start in Q4 2024. The bidders are Shelf Drilling, Dynamic Drilling, and Greatship. For Category I, Shelf Drilling was the lowest bidder with the 300-ft Baker Marine BMC-300-IC Trident XII with a dayrate of $95k. The other bidders were Dynamic Drilling with the 328-ft LeTourneau 116-C Victory Driller with a dayrate of $96k, and Greatship with the 350-ft LeTourneau Super 116E Class Greatdrill Chaaya with a dayrate of $104k. For Category II, Shelf Drilling offered the 300-ft F&G L-780 MOD II J.T. Angel with a dayrate of $96k. All four rigs are currently working for ONGC. Bidders will need to match the lowest bid to be awarded contracts. ONGC also has the HPHT tender for three jackups for the duration of three years, for which the awards have not been finalised yet.
jadden
16.03.2024 kl 17:36 4769

Alltid godt å få bekreftet at ratenivået stiger Stokk Dum, da er vi på riktig vei og i riktig aksje.

Jackupmarkedet, spesielt i Midtøsten og Asia, synes nærmest å være sprengt eller utsolgt om man vil. Å få tak i "nye" rigger utover de som er i opsjon er blitt vanskeligere og vanskeligere. Flere anbudsrunder har stått igjen uten tilbydere. I tillegg til de omfattende planene som Saudi hadde og har måttet nedtone, har også Qatar meldt om stor ekspansjon på sine gassfelt.

Etterspørselen er godt understøttet av en oljepris som har begynt å krype stadig høyere. Nettopp SA har vært sterkt på for å advare mot en stadig krympende global reservekapasitet og de dramatiske konsekvensene som følge av det hvis det får utvikle seg videre. Før skrytte SA av sine uutømmelige oljekilder, nå står de fremst for å advare om manglende spare capacity, et tegn som må ta tas på alvor.

Nye oljefelt oppdages i liten grad onshore, det er mest offshore som gir uttellinger i nye funn. Og innenfor offshore er shallow water i særklasse det billigste når det gjelder leting, utbygging og produksjon. Når vi så vet at jackupkapasiteten er nærmest fullt utnyttet, vil ratene få et ytterligere press oppover.

For å illustrere manglende ny inndekning av olje globalt er det blitt sammenlignet med at hvis dette skal gå i hop må verden finne et nytt Saudiarabia hvert tredje år. Men det var før, nå sies det hvert annet år. Forsyningen begynner å bli kritisk.
TonyB
17.03.2024 kl 11:40 4535

Ikke direkte Shelf-relatert, men at det skal investeres fremover er det ikke tvil om. Florerer av case som kan gi vann i munn ift prising og potensial, med Shelf som en av de mest attraktive for min del.

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Majors-Set-To-Sanction-125-Billion-Upstream-Projects-in-2024.html

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Bangladesh-Launches-Largest-Offshore-Exploration-Drive-in-a-Decade.html
Redigert 17.03.2024 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.03.2024 kl 12:40 4498

Det ser ut som dette er noe seadrill kan väre med å kjempe om.Her snakker vi om dyptvann. hehe
Komodo
17.03.2024 kl 13:21 4470

Stokk Dum, Tony, eller andre; jeg har blitt utlogget fra discord, og klarer ikke å få logget meg på igjen. Det kan se ut som om jeg i vanvare har klart å forbytte passord, for jeg blir automatisk pålogget kontoen til guttungen... Kunne en av dere sendt meg en invitasjon?
TonyB
17.03.2024 kl 13:39 4749

Jada, vet. Var mer for å vise til bredden i aktivitet innenfor hele segmentet 😊👍
Slettet bruker
17.03.2024 kl 13:53 5046

Ja det er riktig Tony B. Det ser jo fantastisk bra ut for Jackupp også som mere eller mindre begynner å bli utsolgt i flere regioner nå. Det blir höy oljepris lenge nå.og så tror jeg at det blir rotasjon fra it til energi for investorer nå. It tar en pause da det er enda en stund til den ventede rentenedgangen.
Redigert 17.03.2024 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
Komodo
17.03.2024 kl 14:06 5170

Supert, den funket, takk for det!
Da gjenstår det bare å se om jeg får min gamle profil til å funke igjen...
jadden
18.03.2024 kl 20:25 4995

Det mest grunnleggende for jackupnarkedet ser veldig bra ut. Oljeprisen passerte 87 USD i kveld, men kurser og oljeserviceindeksen responderer ikke sålangt.
Shelf hadde beskjeden omsetning i dag på bare 7 mill.
Vi er fortsatt i noe dødvann, Q1 vil som kjent ikke overraske på oppsiden. Men før det er trolig hele SDNS innlemmet. Hvordan det skal finansieres er ikke avklart, la oss håpe prosessen er med å sette fart på kursen.
nad.oslo
18.03.2024 kl 20:43 5056

Hvor gikk brevet.om oppsigelse som DnB rapporterte og gruste kursen. Kommer brevet på Esel?eller bruker man digitale post?
Redigert 18.03.2024 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
Matros
18.03.2024 kl 21:02 5071

Shelf har korrigert ned, men årsakene er sammensatte. Det ene forholdet er at saudi aramco trenger færre rigger. Saudi aramco har stort sett leid inn moderne rigger, og shelf sine er blant de få eldre i porteføljen. Så dersom alle disse blir videreført, er det veldig positivt, men time will show. Den andre grunnen til at shelf er litt slapp, er at guidence for 2024 var skuffende, og omlag 40-50 mill mindre enn mange så for seg. Trodde først dette skyldes at ledelsen ønsket å være konservative som følge av saudi situasjonen, men de trakk faktisk frem økte kostnader. Med 400 mill i ebitda, som guidet, er det ikke mye buffer igjen etter at investeringer, avdrag og renter er betalt. Så selskapet får ikke bygget opp en skikkelig buffer i år, slik mange håpet, men markedet er bra og gamle kontrakter skal fornyes, så dette går veien, dog litt tregere enn forventet.
jadden
19.03.2024 kl 08:09 4749

Ja, støtter dine betraktninger Matros. Om Q1 står det klart at inntektsiden blir på linje med Q4/23 og kostnadssiden noe høyere en Q4/23. Det betyr faktisk litt svakere resultat enn Q4/23. Om Q2 og resten av året sies lite, men vi har total guiding for hele året. I tillegg vet vi at SDNS har fullt lag operativt fra juli, og Barsk generer penger fra mai. Følgelig blir 2H veldig bra.
Oppi dette kommer overtagelse av SDNS med ukjent kostnadskonsekvens, men uansett vil lav kurs for SD ved overtagelse være et drawback, men det er der vi er. Jeg har mindre tro på at Aramco kvitter seg med SD-rigger, men rateoppgangen globalt for jackups får en lavere stigningstakt en periode når Aramco mister rollen som pådriver.
Mye annet er varslet med hensyn til utbygging i shalkow water. Det er absollutt verdt å merke seg Amid Nasser advarsel til verden om å legge bort fantasien om utfasing av olje og gass. Vi får håpe at budskapet går hjem etterhvert, ikke minst her i Europa og Norge der media og politikere virker å være vaksinert for å fremme galskapen. Håper det var mange som fikk med seg dokumentaren om havbunnsmineraler som ble sendt på NRK i går kveld, hvis ikke, let den opp, spol og se! Det grønne skiftet er i ferd med å ta tabben på vesten både ressursmessig og økonomisk. Men det er litt opptimisme å spore når vi hører Nasser, på det seminaret i Houston skulle hele det norske storting vært.
Utviklingen må skje i riktig rekkefølge, godt illustrert i utsagnet om at bilen ikke ble oppfunnet etter at man hadde skutt alle hestene.
Mye som går Shelf sin vei nå, men det tar noe lengre tid enn vi så for oss.
jadden
19.03.2024 kl 08:37 4700

Og så dukker det opp ytterligere bekreftelse på at Nasser har tolket utviklingen riktig. Europeiske «majors» oljeselskaper toner ned fen grønne målsettingen og kar seg ikke lenger styre av ESG slagord, nå er det return to shareholders som gjelder. Og folkens, indirekte og over tid vil dette gi penger i kassen til Shelf:

Big Oil Chases High Fossil Fuel Returns amid Poor Renewable Showing

By Tsvetana Paraskova - Mar 18, 2024, 5:00 PM CDT

- The oil and gas industry has stressed that affordability and energy security are at least as equally important as helping the world reduce carbon emissions.

- Big Oil relies on windfall profits to raise returns to shareholders in an attempt to lure them back after years of ESG-driven reluctance to invest in fossil fuel companies.

- After their U.S. peers, now European majors such as BP and Shell have been hitting the brakes on throwing their cash on clean energy.