Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 108613

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
19.03.2024 kl 19:50 8829

Ok dag, litt opp, men 26,20 stenger foreløpig. Omsetning er lav, ca 9 mill, men over gårsdagens 7.
Shelf ligger godt an i pågående anbudskonkurranse i India. Hvis kontrakt blir ratene flergangen i forhold til siste kontrakt.

Gårsdagens utblåsning fra Amin Nasser om å legge vekk den grønne fantasien står i grell kontrast til dagens FN- rapport som for n’te gang forteller om en verden som koker, bare å åpne vinduet og se som klimaminister Rotevatn forklarte det på i sin vakt i sin tid.
NRK gjør som alltid før, kaller inn et panel til debatt. Men akk, med de samme samstemte aktørene blir det kun et ekkokammer. I motsetning til Shelf sine anbudskonkurranser mener analytikerne at Eqnr vil få kursfall dersom de vinner den pågående havvindauksjonen. Heldigvis holder Shelf seg til jackups.

Med nærstående kontraktsavgjørelser i Shelfs favør, og der innleide hus som skal forestå overtagelse av SDNS gjør jobben sin med noe pump, kan vi på håpe på en pen påskeoppgang, det er tillatt.jadden
20.03.2024 kl 22:24 8514

Saudi Aramco switcher over til mer gass og mindre olje, det er i tråd med det som er kommunisert tidligere. Så får vi se om dette innvirker på innleid jackuprigger og eventuell spec:

Saudi Aramco To Expand Natural Gas Output Capacity by 60%

By Charles Kennedy - Mar 20, 2024, 2:30 PM CDT

After scrapping oil capacity expansion plans earlier this year, Saudi state oil giant Aramco is now poised to boost natural gas output by 60% by 2030, Reuters reports, citing an Aramco eLxecutive on the sidelines of the Houston CERAWeek energy conference.

In the third quarter of last year, Saudi Arabia made two significant natural gas discoveries in two fields in the Empty Quarter, along with the discovery of five reservoirs in previously discovered fields.


At the Al-Hiran field, gas flowed at a rate of 30 million cubic feet daily. At the Al-Mahakik field, the gas flow was 0.85 million cubic feet daily.

Demand for gas is seen increasing significantly amid a global energy transition, which has prompted Saudi Arabia to move more quickly to open up the development of unconventional natural gas fields. LNG demand is expected to grow by 50% by 2030.
jadden
21.03.2024 kl 09:05 8341

Lovende åpning i dag, over 2 mill omsatt i åpningsauksjonen. La oss håpe det er tegn på at noe er i ferd med å skje vedrørende overtagelse av SDNS, pump baby, pump!
jadden
21.03.2024 kl 13:09 8298

Ser vi tilbake på hvordan Shelfkursen har beveget seg hittil i år, er det en påfallende stigning i januar som toppet ut på ca 36 kroner. Som følge av Aramcomeldingen i slutten av januar falt aksjekursen brutalt med mer enn 10 kroner, over 30%. Etter noen uker har den krabbet litt opp fra 24 til 26-27, men lite fres i utviklingen.
Så hva var det som drev kursen bratt opp til 36 i løpet av januar? Det korresponderer ikke med noe særlig løft i oljeprisen. Det var også guidet svakt Q4/23, så heri ligger ikke forklaringen. Men man hadde signaler på at full overtagelse av SDNS hadde førsteprioritet, spesielt etter at refien i november var på plass.
Jeg tenker at det kan ha vært igangsatt en prosess med tanke på overtagelse av SDNS, og at denne prosessen satte fart i kursen som planlagt. Prosessen var kanskje kommet så langt at Mullen og co satt med fingern på avtrekkeren da den famøse meldingen fra Aramco ramlet inn og veltet hele planen.
Hvis dette er riktig er det grunn til å forvente at vi vil oppleve et nytt "januarløp" innen kort tid når prosessen restartes. Q1-resultatet vil ikke hjelpe, den er som kjent varslet på linje med Q4/23, resultatet kommer ikke før i juni. Men det finnes andre virkemidler, gode kontraktsmeldinger hjelper som regel. Det samme gjelder innsiderkjøp, og det kan gjerne kommuniseres mer til markedet om fremtidige utbytter etc. Og skjer det noe med Aramcoriggene?
Her er mye å ta av, det som er sikkert er at Shelfkursen sjelden ligger i ro sidesveis lenge.
Redigert 21.03.2024 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
jadden
21.03.2024 kl 15:05 8268

SEB spår takeoff for norske aksjer, de handles til en rabatt på 40% mot normalt 18%. Her et klipp fra FA som omtaler analysen:

Oslo Børs handles nå til en P/E på 10,6, mot en historisk median på 11,7-gangeren. Sammenlignet med MSCI World P/E er Norge historisk blitt handlet til en rabatt på 18 prosent, men nå utgjør rabatten 40 prosent. Det omtaler SEB som ekstremt.

Hvis estimatene stabiliserer seg, vil estimatet for inntjeningen de neste 12 månedene begynne å stige etter hvert som inntjeningen for 2025 erstatter inntjeningen for 2024 i beregningene. SEB forventer at oljeprisen vil forbli godt støttet i de kommende månedene, noe som antyder at det norske markedet kan være nær et vendepunkt».
jadden
25.03.2024 kl 11:49 7690

Det begynner å bli slitsomt med alle negative meldinger innen jackups som stadig rammer Shelf. Nå er det tredje fritt-falldagen som følge av Aramcomeldingen, ser ikke ut som det tar slutt. Men det kan neppe være mye nedside igjen, mange som letter seg i dag med høy omsetning og det til tross for at vi er i den stille uken. Det er vanskelig å finne rasjonelle kommentarer til det som skjer, jeg velger å se det an før beslutning om exit eller double up.
Marve
25.03.2024 kl 13:24 7724

Er man langsiktig type 3-5 år er dette bare støy. Det må letes og da må det borres, og antall rigger tilgjengelig er på et historisk lavnivå.
Skrik
25.03.2024 kl 14:18 7720

I Midt Østen var det 127 rigger (Jack-ups) på kontrakt i 2014 . 2024 var det 181 rigger på kontrakt . 54 flere rigger på 10 år.
Vi vet MØ har mange modne og overmodne felt. Som betyr at de må bore mer og mer på felta for og holde produksjons-nivået oppe.
: )
Redigert 25.03.2024 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
jadden
26.03.2024 kl 07:31 7522

Det er ulike reaksjoner på meldingen om Adesriggen som er solgt inn med betydelig markedsrabatt i Thailand. Fearnleys påpeker at Ades slett ikke har noen vesentlig trackrecord utenom sitt "hjemmemarked" som er Egypt, India og Midtøsten. De påpeker at selskapet kun har én kontrakt utenfor dette området, og det var forventet at Ades ville komme med skambud når de skulle sikre ytterligere kontrakter på bortebane.

Dermed er det på en måte business as usual og Fearnley konkluderer som følger:

All-in-all we expect the slump in dayrates to endure only for a limited period and expect “off to the races” again when the exodus is absorbed. The jackup plays have already sold off massively since the Aramco announcement late January. Thus, the effect is – as we see it – already absorbed though (and as previously stated) we expect share prices to be volatile related to “fear“ on news out of the Kingdom. At current share price levels and assuming dayrates to hold in the USD 140-160k range for premium benign jackups for the established players when “the dust is settled” – the jackup plays are attractive priced in our view. Volatility is currently the name of the game, however.

Lat oss håpe dette var det siste noen klarte å få kokt substans ut av Aramcobenet.
Redigert 26.03.2024 kl 07:33 Du må logge inn for å svare
jadden
28.03.2024 kl 07:37 7153

Nå er det energiaksjer som gjelder, amerikanske analytikere snur til bull over det meste:

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Morgan-Stanley-Says-to-Buy-Energy-Stocks-Right-Now.html
nad.oslo
01.04.2024 kl 13:29 6733

PRESS RELEASE

SHELF DRILLING ANNOUNCES CONTRACTS UPDATE

Dubai, April 1, 2024 – Shelf Drilling, Ltd. (“Shelf Drilling” or the “Company”,
OSE: SHLF) announced today that it has received a notice of suspension of
operations of four jack-up rigs from a customer in the Middle East. The Company
is in active discussions with the customer to determine which rigs will be
suspended and the exact timing of the suspensions. Shelf Drilling understands
that during the suspension period it will have the right to actively market the
rigs to other customers and opportunities and to terminate the applicable
contracts.

It is anticipated that the suspensions will impact the financial guidance given
in Shelf Drilling’s Q4 2023 reports and therefore, once precise details on the
rigs and timing are known, the Company will assess the impact and provide an
update to the guidance as part of its Q1 2024 reporting.

David Mullen said “We are disappointed with the decision to suspend four of our
rigs, particularly in light of the outstanding operating performance of our rigs
and teams over many years in the Middle East. This recent development will
create near-term challenges, but we remain optimistic on the long-term outlook
for the business. We have a leading position in multiple regions and see
opportunities across our geographic footprint for our fleet of rigs.”
nad.oslo
01.04.2024 kl 14:12 6832

Hvor langt ned skal shelf.imorgen tro?
skadi
01.04.2024 kl 14:21 6815

Shit. Stygg påskehilsen dette. 🤮
jadden
01.04.2024 kl 16:05 6782

Ja da endte Aramcomeldingen opp med at Shelf får kansellering av 4 kontrakter. Nå er kursen mer enn 30 prosent ned som følge av meldingen, og det i en periode med økende oljepris. Dersom vi tenker oss 4 kontraktskanselleringer uten denne meldingen ville neppe kursen falt tilsvarende. Med andre ord en klar overreaksjon, som trolig blir ytterligere forsterket ved børsåpning i morgen.
Dette forteller at Saudi sliter med sine reserver, og at de har lettere tilgjengelig gass enn olje. Rollen som ratedriver er forbi, hvordan det går med rollen som svingprodusent gjenstår å se, kanskje vil de slite også her.
Sammen med denne nyheten, men også andre i det siste, bekrefter frykten for at demand olje ikke blir stettet, og dermed økende oljepris. Det skal vi ikke grine av som riggaksjonærer, men går dette for fort blir vi alle tapere.

Russland på Opec+ laget driver for tiden og struper sin produksjon, og det skyldes ikke bare ubehagelige dronetreff fra Ukraina i deres raffinerier. Nei, det er villet politikk for å øke oljeprisen foran presidentvalget til høsten. Ingen president vinner som kjent US-valget med høy oljepris, og Putin får sin foretrukne president, Trump. Gud forby!

Overtagelse av SDNS vil bli utsatt, ikke klima for denne operasjonen nå. 1H24 blir som forventet dårlig, men 2H har jeg tro på. To solide kontrakter for Barsk og Perceverence veier mer enn nok opp for fire Saudikontrakter, og vær obs på at de går ikke i bøyene, snarere kan det bli plusskontrakter nærmest fra dag e’n. Tenker vi får en kjøpsanledning nå som er meget kort, hvorpå rekylen kommer og folket løper etter.
Redigert 01.04.2024 kl 16:25 Du må logge inn for å svare
nad.oslo
01.04.2024 kl 16:53 6723

Borr er nesten 10% i usa nå. Det blir nok ikke pent selvom den har falt endel siste tid. Men detaljer mangler fremdeles . Riggene blir ikke fjernet asap. Som det står i meldingen så har nok tid til å finne nye steder de blir flyttet til som selskapet melder.
Redigert 01.04.2024 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
Dølle
01.04.2024 kl 16:59 6936

Får trøste Dere Shelf gutta med at Borr er uhyre sensitiv og har ekstremt skvetne aksjomærer på laget. Resepten bør være å unngå Araberne og få plassert riggene der de er ønsket.
jadden
01.04.2024 kl 18:05 6814

Oljeserviceindeksen opp 1% til 92 poeng. Samtidig anbefaler flere amerikanske hus å vekte opp i energi, tiden er inne nå, tech har sin tid.
Fakta er at 4 av 36 rigger vil gå av kontrakt før kontraktstiden er ute. Når vi vet at segmentet har tilnærmet full utnyttelse er dette ikke dramatisk. I en periode har vi mottatt utelukkende negative nyheter, det tar slutt, vår tid kommer. Ikke Q1, heller ikke Q2, men Q3 se det, i november. Da er det også valg i USA, jeg velger Shelf både før og efter.
nad.oslo
02.04.2024 kl 18:27 6081

Fearnley er raskt ute og kutter kursmålet i Shelf til NOK 39 (47), gjentar kjøp.
Bolster
02.04.2024 kl 18:50 6144

Kjøp på dagens nivåer er ett godt kjøp om man ser litt fram i tid, tror nå jeg.
nad.oslo
02.04.2024 kl 19:29 6094

Jeg har kjøpt masse idag, støyen legger seg snart. Alt negativt er ute, man vet enda ikke om rigg detaljer på de 4 , om hbor lenge de blir værende der, eventuelt om de får noen kompensasjon.
TonyB
02.04.2024 kl 19:44 6101

På slike dager minner jeg meg selv om NÅR er det jeg skal være opptatt av avkastningen. Svaret er 2028-2030ish. Så lenge en tror på heftig marked kommer en fort i bedre relax-modus. Disse riggene kommer på kontrakt igjen. Forkludrer selvfølgelig kontantstrømmen nå, men det skal før eller siden komme over på nye (formodentlig på høyere rater). Da vil også drakraften oppover bli formidabel, I suspect 😊. Og i fremtidig retrospekt, om tesen holder stikk, vil en kanskje bli takknemlig for kjøpsmulighetene her nede 💰
Gas1
02.04.2024 kl 19:48 6099

Tror du først at får udbytte i 2028-30 eller mener du kursgevinst i de år?
TonyB
02.04.2024 kl 20:17 6078

Årene 28-30 var bare min initielle horisont ift å akkumulere seg opp og deretter i de tider prøve se om syklus ebber ut og evt selge på årenes forhåpentligvis kraftige verdiøkning (men det er selvfølgelig ikke skrevet i stein og forutsetter at grunnleggende «tese» står seg). Utbytter tror jeg kommer tidligere
Redigert 02.04.2024 kl 20:18 Du må logge inn for å svare
minsin
02.04.2024 kl 20:50 6058

Kan virke som om aksjen skal ned til omr 17,8.
Pga Usikkerheten i markedet /Aramco - utelukker jeg ikke nedgang mot 14,6.

3 dobbler beh rundt 18 og 6 dobbler rundt 15 - blir min foreløpige taktikk
jadden
02.04.2024 kl 21:11 6032

Vi får tro at denne negative tretrinnsraketten fra Aramco nå har blåst ut, kursen er nærmest halvert på et par måneder. Dagens fall er det heftigste jeg kan se de siste årene. Greit att Shelf er volatil,men man bør kunne vente bedre i et seelskap med store verdier og tross alt en historisk god kontraktsdekning. Dette er tross alt ikke et nyetablert grønt selskap uten substanser.
Men uansett gjelder fakta. Når vi først er kommet hit må vi også tåle noen minusdager til før grønnfargen overtar. Ledelsen har tidligere vært flinke til å sikre nye kontrakter, ingen grunn til å tro at det vil endre seg. Dermed kan vi se frem til flere meldinger om kontraktsslutninger fremover, det gjelder ikke bare de suspenderte riggene.
Selv om Ebitda vil bli mindre enn guidet for 2024, vil det likevel være muligheter avhengig hvor raskt nye kontrakter medfører inntekter.
Eventuelle utbytter blir skjøvet ut i tid, jeg har tidligere forventet det skulle skje i 2025, nå blir det heller i 2026. Personlig foretrekker jeg høyere kurs før vi snakker utbytte.
Jeg kan vanskelig se noen overtagelse av SDNS slik tingenes tilstand er nå, men det gjør strengt tatt ikke så mye. En eventuell emisjon kan gjerne utsettes til kursen nærmer seg husas mål på 40-tallet, det vil komme.
jadden
04.04.2024 kl 09:17 5486

Oppdatering på suspenderte rigger:

Offshore Drilling: Aramco suspends 4 COSL as announced y`day, this morning ADES and Arabian Drilling indicating that they are must suspend 5 + 3 additional jackups, taking total suspended rigs to 16!
Yesterday China Oilfield Services (COSL) received letter of suspension of four rigs from middle Eastern customer (Aramco) and this morning ADES and Arabian Drilling has agreed to suspend five of its 33 jackups and 3 out of 9 contracted to Aramco.
jadden
04.04.2024 kl 13:38 5362

Offisielt er det SA sin beslutning å redusere fremtidig målsetting for oljeproduksjon på 13 mbpd til 12 mbpd, dette skulle gjennomføres innen 2029. For å oppnå målsettingen på 13 mbpd ble det kontrahert inn en rekke jackups, hvorpå en del nå blir til overs etter det endrede produksjonsmålet. Rigger som er overs blir suspendert, det innebærer en periode uten aktivitet/produksjon og dermed intet honorar. Men kontraktene er ikke kansellert, det kan imidlertid riggeier gjøre hvis det dukker opp alternative jobber. Slik vi leser dette, er det offshore økningen i produksjon var planlagt, på land i SA minker feltene betydelig av, som kjent er trolig Ghawar døende.

Så hvorfor kom denne endrede målsettingen nå?

For det første forventes global økning i oljedemand flere år for ikke å si tiår fremover. SA sin produksjon ligger på ca 9 mbpd etter selvpålagt reduksjon/kutt ihht Opec+ forpliktelser der de er i særklasse største bidragsyter til kuttene. En forklaring på at oljeproduksjonsambisjonen kuttes kan være at det satses mer på gass. Dette skjer etter at russisk gass ble tatt ut av det europeiske markedet som følge av Ukrainakrigen, samtidig er gass blitt hvitvasket som spiselig for EU som fremtidig energiforsyning, de hadde neppe noe valg.
Størst på gass er USA, Australia og Qatar. Sistnevnte har varslet betydelig økning av sin produksjon frem mot 2030. I konkurransen om gasskunder vil SA være med, og de har sitt enorme Jafurahfelt som de holder på å utvikle. Det er et ukonvensjonelt (skifer) gassfelt og ligger onshore, følgelig ingen jackups. Men det koster, og investeringsestimatene stiger, inflasjonen merkes også for dem. Heri kan ligge at de velger å skyve på oljeproduksjon til fordel for gass, dette for ikke å komme i bakleksa med hensyn på markeder og kunder. I tillegg til EU er det viktig å få frem gass til de store asiatiske kundene før russerne klarer å bygge rørledninger østover.

For det andre tror jeg SA måtte erkjenne at de med sin produksjonsmålsetting som krevde et stort antall jackuprigger, ble prisdrivende, og det for en fremtidig produksjon som de strengt tatt ikke hadde bruk for dersom kuttene skulle fortsette, og alt tyder på det. Men det kan også ligge andre forklaringer bak, som f.eks at SA rett og slett sliter med sin oljeproduksjon, ikke bare onshore men også offshore. Da er det ikke noe poeng å strebe mot et mål som i praksis er uoppnåelig og vil få en svært høy pris. Bedre da å slakke av på tempo og sjokke riggmarkedet litt slik at ratene slutter å stige, kanskje flater ut, eller endog faller. Aramco's CEO Amin Nasser har vært ivrig til å fortelle verden at det må investeres i mer olje, reservekapasiteten minker world wide, og det vil være et nederlag for SA å måtte erkjenne at nå har de ikke mer å gå på. De har vært verdens svingprodusent i hele etterkrigstiden. Hvis det er slik det henger sammen vil det neppe gå lang tid før de fleste riggene er i fullt arbeid igjen, og i mellomtiden vil oljeprisen fortsette å stige.
Redigert 04.04.2024 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
Massimo
05.04.2024 kl 13:00 5041


Har støyen lagt seg?
Regner med at dette er/var et triks for å redusere ratene som har steget mye.

Litt mer normaliserte forhold, Shelf vil tjene gode penger og riggene vil få alternativer
aksjen kan rusle forbi 25 kroner innen relativ kort tid

Massimo
05.04.2024 kl 15:25 5002


Noe(n) forteller at noen kommer til å sove dårlig fremover

https://ssr.finanstilsynet.no/

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/KYG236271055
jadden
06.04.2024 kl 10:18 4788

Heldigvis lar ikke landene rundt Nordsjøen seg påvirke i stor hrad når det kommer til klimamålsettinger og nedstengninger. Kun Danmark som foretar noe reduksjon. En oppsummering kan leses her:


North Sea Oil and Gas Firms Continue Drilling Despite Climate Goals

By Felicity Bradstock - Apr 05, 2024, 6:00 PM CDT
Major North Sea oil and gas companies have no plans to stop drilling to achieve the 1.5oC global heating limit.
Norway, the UK, Germany, the Netherlands, and Denmark have not aligned their oil and gas policies with their climate promises under the Paris Agreement.
Denmark stands out in reducing oil production by half in the last five years, but environmentalists call for closing loopholes in licensing.

Forøvrig anbefales å sette av tid i helgen til å se den nye filmen «Climate The Movie» som ligger på youtube. Herlig avklarende av forskere som ikke legger noe i mellom. Hvis noen fortsatt tviler kan de søke ny jobb i Klimaavdelingen i Oslo, de søker etter ny «subsidiesøker», vedkommende får 55 kolleger.
Massimo
08.04.2024 kl 09:53 4206

Som ventet kommer nedjusteringer av kursmål disse dagene

Likevel ligger disse 100% eller mer over dagens kurs
100% oppside er sjelden vare i disse dager


eksempel

SHLF: DNB MARKETS NEDJUSTERER KURSMÅL TIL 40 FRA 50, GJENTAR KJØP
Oslo (Infront TDN Direkt): DNB Markets nedjusterer kursmålet på Shelf Drilling til 40 kroner pr aksje, fra 50 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en analyse mandag.


Meglerhuset kutter ebitda-estimatene for 2024-2026 med 16-28 prosent.


"Ettersom Shelf Drilling er det mest eksponerte selskapet mot Aramco-situasjonen, har aksjen allerede fått juling, og vi ser på dagens nivåer som et attraktivt inngangspunkt. Vi ser ingen problemer for balansen. Mens selskapets utbyttehistorie åpenbart har fått noen riper, synes vi at en selskapsverdi (EV) på 2,8 ganger ebitda-estimatet for 2025 og en kontantstrømavkastning til EV på 15 prosent er overbevisende", skriver meglerhuset.
SHLF: FEARNLEY NEDJUSTERER KURSMÅL TIL 39 FRA 47, GJENTAR KJØP
Oslo (Infront TDN Direkt): Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Shelf Drilling til 39 kroner pr aksje, fra 47 kroner,
og gjentar en kjøpsanbefaling
Redigert 08.04.2024 kl 10:12 Du må logge inn for å svare
jadden
08.04.2024 kl 13:52 4272

SA reduserer sine produksjonsambisjoner for olje med 1 mbpd, dvs de beholder nåværende produksjonskapasitet på 12 mbpd. Den ambisiøse målsettingen på 13 mbpd er 8% høyere enn dagens max produksjonskapasitet. Søm følge av de reduserte ambisjonene blir ca 23 jackuprigger suspendert, det utgjør 26% av jackuprigger Aramco har kontraktsfestet. Så hvordan henger dette sammen? Svaret er at det henger ikke sammen, heller ikke på greip. Hvis dette skulle ha en sammenheng ville det bety at en rekke antall rigger bare går på tomgang uten å produsere. Det er ikke tilfellet, de produserer nok for fullt for å holde produksjonsvolumet på ca 9 mbpd som SA har forpliktet seg til i Opec+.
Begrunnelsen for suspensjonen av de 23 riggene holder ikke vatn, det er andre årsaker som ligger bak, man kan bare spekulere i hva. Selv heller jeg til den oppfatning at SA sine ressurser ikke er hva de har vært kommunisert. I en rekke år ble reservene oppskrevet tilsvarende foregående års produksjon, dette står ikke til troende. Det er spesielt landproduksjonen som avtar, og så tenket jeg at offshore kanskje har overrasket i vanskelighetsgrad, og at de dermed tar en "time out"

Jeg legger inn en en link til bred omtale av den foreliggende situasjonen:
https://www.bairdmaritime.com/work-boat-world/offshore-world/column-correcting-course-aramco-and-jackups-siem-offshore-and-kristian-siem-ferguson-marine-mma-offshore-maersk-svitzer-offshore-accounts/
Massimo
08.04.2024 kl 15:43 4264Har utført litt bunnfiske i SHELF på svært attraktiv pris på aksjen

Den er jo veldig billig nå, så fordel for de som kjøper på disse nivåene


https://www.finansavisen.no/energi/2024/04/08/8116161/ikke-for-de-feige?internal_source=aksjeanalyse

jadden
08.04.2024 kl 15:54 4261

I serien av pressedekning av Aramcos nedskriving av produksjonsmål tar jeg med et klipp som understreker at nettopp det selskapet har spesiell fokus på reservekapasitet globalt fremover, så hva skal man tro?

Meanwhile, Aramco officials have on numerous occasions warned that the world’s oil production capacity is insufficient in light of expected demand trends, and more investment was needed to ensure a balance between demand and supply.

In February, Aramco’s chief financial officer said that Due to the natural decline in operating fields, as many as 6 million barrels per day of global oil production is being lost every year and needs to be replaced—which was not happening.
Gas1
08.04.2024 kl 16:02 4274

Så giver det jo meget god mening, at det her drejer sig om at få presset olieprisen opad på sigt? Mindre supply
jadden
08.04.2024 kl 16:07 4266

Ja, og med høyere oljepris må Aramco velge om de skal starte riggpumpene igjen eller risikere at konkurrentene stikker av med riggene, slettes ikke sikkert at Shelf er i noen dårlig posisjon nå!