Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 148493

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
TonyB
11.05.2024 kl 09:59 6980

Ikke direkte Shelf, men det lysner litt i hodene på enkelte politikere?

"It is clear we will need continued exploration, investment and development in the sector to support the path to net zero for Australia and for our export partners, and to avoid a shortfall in gas supplies," she said, launching the government's Future Gas Strategy.»

https://www.oedigital.com/news/513614-australia-backs-long-term-gas-drilling-despite-2050-climate-goals

"The strategy also makes it clear that we can't rely on past investments to get us through the next decades, as existing fields deplete," King said in a column in the Australian Financial Review on Thursday
jadden
11.05.2024 kl 10:34 7107

Av disse fire riggene er det bare Main Pass IV sin kontrakt som utløper innenfor suspenderingsperioden. Men det er likevel usikkerhet om varigheter av kontraktene med hensyn på kanskje ytterligere suspenderinger. Ser vi andre veien er det muligheter for at riggene blir tilbakekalt før susp-perioden er over, oljeprisen betyr mye, og ikke minst Opec+ sine pålagte kutt. Opphevelse av kutt forventes ikke ved første Opec-møtet i juni, men øker oljeprisen utover høsten som følge av deficit, mangel, så kan kuttene bli opphevet, blir spennende å se. Og da må Aramco straks ha flere rigger i produksjon.
Jeg legger inn et klipp som illustrerer denne deficit-problemstilingen:
However, Standard Chartered has predicted that global oil markets will record the biggest stock draws in the first half of 2024 in May and June, implying we have entered a key period for oil fundamentals that will determine whether the market will tighten further or disappoint. StanChart says to watch global oil demand closely, predicting demand will hit an all-time high of 103.1 mb/d in May and increase further to 103.8 mb/d in June. The analysts have also predicted a y/y demand growth of 1.62 mb/d in May and 1.74 mb/d in June.
Meanwhile, OPEC+ is set to hold its next ministerial meeting on June 1 in Vienna. StanChart’s model shows that the organization has ample room to increase output by over 1 mb/d in Q3 without negatively impacting global inventories. However, analysts have pointed out that OPEC is unlikely to make any drastic moves when it meets in June because it won’t have full information on whether the expected H1 tightening was fully delivered. Given this backdrop, StanChart sees the global supply deficit exceeding 2 mb/d in August if production stays at current levels, noting the markets are yet to price in the potential deficit.

jadden
11.05.2024 kl 10:44 7192

Ja det er godt å lese at det siger inn konsekvensene dersom man lar klimamålene styre hele tilværelsen. Paradoksalt nok var det en vekker da russisk gass ble faset ut i Europa ved Russlands sitt brutale overfall på Ukraina, og blant annet norsk gass ble redningen. En fjær i hatten til Jonas som kunne opptre som gasselger, og på hjemmebane ble det mye lettere å håndtere og overkjøre SV med utlysning av nye felt.
Dersom man skulle tatt de klimafrelste på ordet og stengt ned alt fossilt, har kompetente kalkulatører (hvem nå det er?) beregnet at fire milliarder av klodens befolkning ville være døde inne 6 måneder. Sjelden man hører noe fra den siden i vårt msm-media.
Mrhifi
11.05.2024 kl 13:16 7197

Fantastisk engagement og information fra Mr.Jadden.
Jeg troede Shelf tråden var død her på HO.
It's Alive !!!!
Jeg er all in i shelf og sidder tålmodigt og venter på 2027ish.
Keep it up Mr.Jadden.
SAUDIKING
11.05.2024 kl 13:48 7199

Yes. Jadden blir lagt merke til😎
jadden
11.05.2024 kl 16:31 7158

Hei alle Shelfvenner! Siden det er helg og børsfri er det mange som i aften tar vandringen fra Golanhøyden og videre ned i Edens have. Viktig da å huske på å ta de riktigtige grep og finne de rette knapper, ellers kan det ende opp eller ned med fallosv..(noen vet ikke forskjellen). I kveld er det mer enn en knapp!
Lykke til folkens, husk også å fylle gapet!
5198
12.05.2024 kl 08:27 6979

Veldig gode refleksjoner du kommermed her, litt typisk at oljeservice gjennom året har oppturer og nedturer etter hvordan ekspertene tror fremtiden skal bli. Er selv av den oppfatning at det vil bli «tight» med olje men usikker på akkurat når dette vil skje. Shale virker å ha stoppet veksten dette vil ha en stor påvirkning på markedet på sikt, hva skjer om/når shal produksjonen faller?

Shelf har fått ufortjent mye juling men dette er mest pga usikkerheten med hva som skjer med de fire riggene. Tror dette vil roe seg etter Q presentasjonen da ledelsen helt sikkert vil kommentere litt rundt dette. Uansett ser jeg på dagens kurs som en overreaksjon, men nå kan det i det minste se ut til at vi har bunnet. Ser ingen grunn til at ikke Shelf skal passere gamle topper før året er omme, vi trenger bare stabil drift få kontrakter/sikkerhet rundt disse fire riggene så vil denne gå jevnt og trutt.
jadden
13.05.2024 kl 08:34 6725

Interesssant artikkel Skrik! Sissener er positiv, han pleier å treffe, har god trackrecord. Uggedal mene at momentumet er vekke, det er også riktig. Men med momentumet menes her i ratenivået og ikke kursutviklingen. Det ble tidlig etter at Aramcomeldingen kom konkludert med at momentumet ville svekkes, så Uggedal gjentar bare tidligere konklusjoner. Men det påpekes også at riggene i Saudi går på meget lave rater. Dermed kan det bli høyere rater ved nye kontrakter selv i et flatt marked. Guidingen fra Mullen på onsdag blir meget spennende !
jadden
13.05.2024 kl 20:18 6562

Stian Wibstad i AB Sundal Collier uttrykker seg som følger i en analyse vedrørende situasjonen i jackupmarkedet etter Aramcosuspenderingene:

«Selv om volatiliteten kan fortsette i det korte bildet, så tror vi jackup-aksjer i stor grad har falt fra seg (aksjer er ned 23–40 prosent siden nyheten kom, i en periode hvor oljeprisen også har vært sterk), og at sentimentet gradvis vil snu. Kortsiktig derimot ser vi best risk/reward hos selskaper med dypvannsrigger, som Seadrill, der dagrate-momentet har tatt seg opp igjen i år, etter rundt 12 måneder med sidelengs ratebevegelser. «

Jeg er usikker på om det er større potensiale i dypvannsrigger nå, jackups har fallt mer, og dypvann har for enkelte selskaper steget en del. Leste også at jackups har falt 23-40%, Shelf falt hele 50%.
Veldig mye avhenger nå om oljedemand, blir det mangel til høsten smeller oljen raskt opp på 90-tallet. Da ryker Opec-kuttene. Biden vil legge enormt press på Saudi for å pumpe mer, ingen sittende president vinner valg i USA med høye bensinpriser. Høsten i år kan bli både spennende og trivelig for oss Shelfere.
Og i dag registrerer vi åtte grønne dager på rad, nevnte noen manglende momentum?
Redigert 13.05.2024 kl 20:22 Du må logge inn for å svare
jadden
14.05.2024 kl 08:34 6436

Det har gått noen år siden kunnskapsminister Grande ikke kunne skjønne at ungdommen søkte utdannelse innenfor olje og offshore, en bransje på vei inn i solnedgangen som hun kallte det. Heldigvis er det andre som tenker og ser muligheter i dette landet, så får vi heller være overbærende med at de som står fremst for å dele ut oljemilliardene er de samme som sier nei til leting og produksjon. E24 har en bred statusoppdatering for virksomhetene i olje og gass, intervjuer gitt i forbindelse med at Johan Castbergskipet nærmer seg ferdigstillelse på norges ledende offshoreverft på Stord. Av intervjuobjektene legger jeg inn et utdrag fra Equinorsjef Anders Opedal, han er optimist og har fortsatt store planer selv om eierne prøver så godt de kan å kneble initiativene med ESG og grønnt, han uttaler:

Så det tørker ikke inn helt ennå?

– Vi skal ha 30 letebrønner hvert år, vi har prosjekter for økt utvinning og elektrifisering, så her er det en stor prosjektportefølje fremover. Vi har sagt vi skal investere 6–7 milliarder dollar hvert år de neste ti årene på norsk sokkel for å holde en jevn prosjektportefølje, sier Opedal.

– Det blir veldig mye subsea tie-in-prosjekter, vi har gjort mange funn i det siste som nå modnes frem. Med rundt 30 letebrønner forventer vi også at det blir en del funn rundt eksisterende infrastruktur, som vil generere nye prosjekter, sier Equinor-sjefen.

Mitt ønske er å åpne opp og sjekke ut hva som finnes i området Lo-Ve-Se, det får jeg nok aldri oppleve. Men om noen tiår når global olje virkelig minker, prisen er kanskje 200+, så skal man være sterk for å stå i mot. Verden må ha energi, og med det menes olje og gass.
jadden
14.05.2024 kl 17:37 6267

Les Simon Watkins sin analyse av Saudi sin produksjonskapasitet, snakker de sant eller bløffer de markedet. Her er en bit av analysen, les hele for å få korrekt bilde:

The only real power that Saudi Arabia has in the world comes from its oil sector. The greater its production appears to be, the more it is taken seriously by countries that otherwise would have nothing to do with it. Given this, it has been clear for many years that a closer look at the Kingdom’s crude oil production capabilities and its reserves figures plainly show that they are much lower than Saudi Arabia has said they are, as analysed in full in my new book on the new global oil market order. The release last week of Saudi Aramco’s Q1 2024 results underlines the point again, with an obvious dichotomy between a notable increase in capital expenditure over the quarter on the one hand, and the January directive from the Energy Ministry to the company to cancel a planned 1 million barrels per day (bpd) expansion in oil production capacity. So the question is: if the money is there for other capital expenditure, why is it not there for an expansion in production capacity? Is it because Saudi Arabia knows it cannot increase its crude oil production capacity any further? Or is it because the Kingdom simply cannot afford to increase production capacity and spending on other things? In fact, it is both these things, as delineated below.

According to Saudi Arabia, it has a maximum sustainable capacity (MSC) for crude oil production right now of 12 million barrels per day (bpd). However, the fact is that Saudi Arabia produced an average of 8.267 million barrels per day (bpd) of crude oil from 1973 to 1 May 2024, according to figures from OPEC itself. In its entire history, it has only managed to produce 12 million bpd on one occasion – in April 2020 – after which it immediately went back down to 8.49 million bpd. This month marked the beginning of the very short Third Oil Price War, as also analysed in full in my new book on the new global oil market order, in which Saudi Arabia sought once again to delay progress in the U.S. shale oil sector which is a direct threat to its economic well-being into the future. However, even this very temporary spike to 12 million bpd was not what it seemed, according to a very senior source in the European Union’s (E.U.) energy security complex spoken to exclusively by OilPrice.com at the time. “The Saudis use deliberately obfuscatory language about their oil sector, talking of ‘capacity’ and of ‘supply to the market’ rather than of ‘output’ or ‘production’ – and these are not the same things at all,” he said. Indeed they are not. The true meaning of ‘production’ and ‘output’ in the international oil market is crude oil that is drilled from wellheads in the ground. Crude oil ‘spare capacity’, according to the accepted definition in the markets from the Energy Information Administration is, “the volume of production that can be brought on within 30 days and sustained for at least 90 days”.

Her er overskrift og heading som gjør det lettere å finne frem:

Aramco’s Q1 2024 Results: Saudi Arabia is at a Dangerous Tipping Point

English - OilPrice.comEnglish
Español -
By Simon Watkins - May 13, 2024, 6:00 PM CDT
According to Saudi Arabia, it has a maximum sustainable capacity for crude oil production right now of 12 million barrels per day.
Saudi Arabia canceled its plan to expand its maximum production capacity from 12 to 13 million bpd.
The huge burden of the massive dividends Aramco is set to pay may further weaken the company.
Redigert 14.05.2024 kl 17:45 Du må logge inn for å svare
5198
14.05.2024 kl 18:08 6320

Fantastisk Jadden, her er det utrolig mange seriøse innlegg. Du belyser også noen av de aller viktigeste poengene når det komme til oljemarkedet. Shelf står midt i dettte er er priset utrolig lavt. Q1 i morgen vil mest sannsynlig gi noen svar etter meldingen fra SA.
jadden
14.05.2024 kl 20:42 6262

Denne analysen forklarer mye av det som har vært etterlyst med hensyn på Aramco sine suspenderinger. Det står ikke til troende å suspendere en rekke rigger for å ta ned produksjonsmålet fra 13 til 12 mbpd når produksjonen ligger på 9 mbpd. Det rare er at ingen av husa tar tak i dette, men svelger det som god fisk. Fakta er åpenbart at Saudi trenger cash, og da er det kun Aramco som kan hjelpe. Men problemet er at Aramco har ikke tilgjengelige likvider, følgelig sendes riggene på dør for å betale utbytte, den saudiarabiske stat er i særklasse største eier.
SA har mange svulstige planer, i helgen kunne vi lese om de enorme planene for å bygge verdens største flyplass. Ikke nok med det, den største eksisterende flyplassen skal oppgraderes til samme kategori. Her er det stormannsgalskap ute og går så det holder. Skal Aramco fortsette og levere cash må de produsere. Løsningen blir nok å låne til driften, våre jackups kan bli innkalt på ny til tjeneste før vi aner det. Det kommer et nytt kvartalsresultat om tre måneder, da skal de ut med nye milliarder i dividends.
Saudis reelle reservekapasitet vil få stadig mer fokus utover, dette kan bli brettet ut i sin hele pinlighet utover høsten. Ikke rart at ceo Amid Nasser har vært ivrigste misjonær i å få i gang mer oljeinvesteringer, han kjenner mer enn noen hvordan skoen trykker.
TonyB
14.05.2024 kl 21:02 6273

Focus on re-contracting
(DNB)

Focus for the Q1 report is on revised 2024 guidance following the four Aramco rig suspensions, an update on re-contracting opportunities for those, and progress on an ONGC tender, where it is well placed to extend two incumbents. We consider the 2025e EV/EBITDA of 2.9x and cash flow yield to EV of 15% as compelling. Being among the most leveraged offshore drillers in our coverage, we reiterate our BUY and NOK40 target price.

Q1 preview, and guidance set to be revised. We forecast Q1 adj. EBITDA of USD86m standalone (no reliable consensus). In relation to the suspended rigs, the company said it would provide guidance together with the Q1 results. We expect 2024 EBITDA of USD307m standalone, versus the current 2024 guidance of USD350m–390m. The results are due after market close on 15 May.
Focus on re-contracting and ONGC tenders. The four suspended Aramco jackups are seen on stacking location: two premium (Achiever and Victory) and two standard (Main Pass I and IV). We find the company well placed to secure contracts for the two premium jackups (recently emerged in tenders outside Aramco) starting later this year, while there is a risk of longer idle periods for the latter two. Another key element relates to progress on an ONGC tender, where we expect it to be awarded extensions for two of its incumbent rigs.
Leveraged exposure to jackup market. On a standalone basis, its market cap equals c21% of the EV, making it the most leveraged offshore driller under our coverage. For 2025–2026e, it has backlog coverage for 47–21% of our EBITDA, giving greater operational leverage than deepwater-focused peers.

BUY and NOK40 target price reiterated, supported by our NAV of NOK42/share. Valuing its nine premium jackups at NAV, the current share price implies c1.1x on 2024e EBITDA for its standard rigs, which should see EBITDA growth in 2025e due to already secured contracts at higher dayrates and suspended rigs potentially returning. The stock is trading at 2025–2026e EV/EBITDAs of 2.9–2.2x.
Stokk Dum
14.05.2024 kl 21:51 6229

Hva tenker dere om at en av de suspenderte riggene, Achiever, er tauet fra ankerlokasjon til kai ved IMI, SA i ettermiddag? Er det noe på gang, eller er det helt uten dramatikk?
(Ref marinetraffic)

mvh
Redigert 14.05.2024 kl 21:51 Du må logge inn for å svare
jadden
15.05.2024 kl 11:42 5938

Ades inngår kontrakt, noen som ikke er på jobb kan gjerne regne på den:

ADES Holding Signs $94M Jack-Up Rig Deal with PTTEP
Saudi oil and gas drilling contractor ADES Holding has signed a contract with Thai national oil and gas company PTTEP for one of its modern jack-up drilling rigs, worth $94 million.The contract, signed on May 14, 2024, is for an 18-month firm term plus a nine-month optional extension, according to the letter of intent (LOI) agreed by the companies in March 2024.
Stokk Dum
15.05.2024 kl 12:07 5974

94,4 MUSD er inkl opsjonsperioden og mobilisering.
Antar vi 5 MUSD til mobilisering gir dette en dagrate rett i underkant av 110 kUSD/day.
(Kontrakt signert nå, men LOI ble annonsert i mars.)

mvh
jadden
15.05.2024 kl 15:29 5993

Ja ser det er kjente tall det der, Stokk D.
Ikke så sprek guiding for Q1 som vi venter inn i kveld, her er hva de guidet i forbindelse med Q3/23:

375-420 fy 2024 justert ebitda
Sdns q1 -15 musd i forberedelse nye kontrakter
Bidrag Sdns fy 25-30 musd
Sd Q1 på linje med inntekter i q4/23
Kostnader moderat opp i forhold til q4/23
nad.oslo
15.05.2024 kl 17:52 5969

Fleet Status Report 15 May 2024 Revisions Noted in "Bold” Recent Events • As of 31 March 2024, Shelf Drilling contracted backlog was $2.2 billion with 35 of 36 rigs under contract representing a marketed utilization of 97%. • Shelf Drilling Barsk secured extension for 2 firm wells and 3 optional wells at the Gudrun field in Norway with Equinor ahead of its contract commencement expected to occur in May 2024. In addition, Equinor exercised the first optional well at the Sleipner Vest field. The additional firm term of ~11 months carries a total contract value of ~$81 million. • Shelf Drilling Fortress secured a 400-day firm contract with a customer in the UK North Sea with total contract value of ~$54 million. Expected commencement date is August 2024 in direct continuation of its current contract. • Rig 141 secured a 2-year extension with Gempetco in Egypt with a contract value of ~$51 million. One year of the extension will be farmed out to Petrogulf. • Trident II commenced a new 3-year contract with ONGC in India in March 2024. • Baltic commenced a new 3-well contract with a customer in Nigeria in April 2024, with an estimated firm term of ~90 days. • Shelf Drilling Achiever, Shelf Drilling Victory, Main Pass I, and Main Pass IV received notices of suspension from Saudi Aramco. Each rig may be suspended at zero rate for up to one year. During the suspension period, the Company has the right to market the rigs to other customers, and to terminate the applicable contracts. All four rigs have commenced their suspension periods. • Trident VIII suffered structural damage in April 2024. The rig is now out of service, and a remediation plan is being developed. Fleet Status Report 15 May 2024 Revisions Noted in "Bold” Fleet Status Report 15 May 2024 Revisions Noted in "Bold” FOOTNOTES 1 MLT: Marathon LeTourneau, LT: LeTourneau, F&G: Friede & Goldman, BMC: Baker Marine Corp. 2 The Contract End Date typically does not include the duration to complete the customer's last well if permitted under the "Well in Progress" clause in the rig contract. 3 OOS – Out of Service. Included if planned OOS duration is greater than 30 days. 4 Contract includes an annual rate adjustment linked to the Brent oil price. 5 Owned by subsidiaries of Shelf Drilling (North Sea), Ltd. FORWARD-LOOKING STATEMENTS The information contained in this Fleet Status Report is as of the date of the report only and is subject to change without notice to the recipient, and we assume no duty to update any portion of the information contained herein. This Fleet Status Report contains statements that are not historical facts, which are “forward‐looking statements”. Forward‐looking statements include, but are not limited to, statements about estimated duration of customer contracts, contract dayrate amounts, future contract commencement dates, shipyard projects, our business, financial performance and prospects. Although we believe that the expectations reflected in such forward‐looking statements are reasonable, we cannot assure you that such expectations will prove to have been correct. Various factors could cause actual results to differ materially. The actual results of the Company could differ materially from those indicated by the forward-looking statements because of various risks and uncertainties, including, without limitation: • the impact of variations in oil and gas production, prices, and demand for hydrocarbons, which drives activity in resource exploration and drilling activity; • changes in general economic, fiscal and business conditions in jurisdictions in which we operate and elsewhere; • the decline in demand as oil and gas fossil fuels are replaced by sustainable/clean energy; • future regulatory requirements or customer expectations to reduce carbon emissions; • the effects of supply chain disruptions such as supplier capacity constraints or shortages in parts or equipment, supplier production disruptions, supplier quality and sourcing issues or price increases; • public health issues, including epidemics and pandemics such as COVID-19 and their effect on demand for our services, global demand for oil and natural gas, the U.S. and world financial markets, our financial condition, results of operations and cash flows; • changes in worldwide rig supply and demand, competition or technology, including as a result of delivery of newbuild rigs; • the demand for our rigs, including the preferences of some of our customers for newer and/or higher specification rigs; • our and our customers’ ability to obtain permits and approvals for operations; • our ability to renew or extend contracts, enter into new contracts when such contracts expire or are terminated, and negotiate the dayrates and other terms of such contracts; • expectations, trends and outlook regarding operating revenues, operating and maintenance expense, insurance coverage, insurance expense and deductibles, interest expense and other matters with regard to outlook and future earnings; • the effect of disproportionate changes in our costs compared to changes in operating revenues; • complex and changing laws, treaties and regulations, including environmental, anti-corruption and tax laws and regulations, that can adversely affect our business; • the effects and results of our strategies; • downtime and other risks associated with offshore rig operations or rig relocations, including rig or equipment failure, damage and other unplanned repairs; • the expected completion of shipyard projects including the timing of rig construction or reactivation and delivery and the return of idle rigs to operations; • future capital expenditures and deferred costs, refurbishment, reactivation, transportation, repair and upgrade costs; • the cost and timing of acquisitions and integration of additional rigs; • sufficiency and availability of funds and adequate liquidity for required capital expenditures and deferred costs, working capital, share repurchases and debt service; • our levels of indebtedness, covenant compliance, access to future capital, and liquidity sufficient to service our debt; • the market value of our rigs and of any rigs we acquire in the future, which may decrease and/or be impaired as a result of Company specific, industry specific or market factors; • the level of reserves for accounts receivable and other financial assets, as appropriate; • the proceeds and timing of asset dispositions; • litigation, investigations, claims and disputes and their effects on our financial condition and results of operations; • effects of accounting changes and adoption of accounting policies; • our ability to attract and retain skilled personnel on commercially reasonable terms, whether due to labor regulations, unionization or otherwise; • the security and reliability of our technology systems and service providers; • the adverse changes in foreign currency exchange rates and currency convertibility; • our incorporation under the laws of the Cayman Islands and the limited rights to relief that may be available compared to United States (“U.S.”) laws; and • other risks indicated in the Company's filings and/or financial reports. All of the foregoing risks and uncertainties are beyond the ability of the Company to control, and in many cases, the Company cannot predict the risks and uncertainties that could cause its actual results to differ materially from those indicated by the forward-looking statements.
jadden
15.05.2024 kl 19:28 5827

Dette var en heftig informasjon, men Shelf har jo vært litt tung de siste månedene, så dette takler vi.
Q1 kom inn stort sett som forventet. Aramcomeldingen vil koste oss 50 musd, vel en halv milliard NOK. Det må vi leve med. Det som er vanskeligere å forstå er at dette har halvert selskapsverdien, når vi tross alt opererer 36 rigger og kun fire er berørt.
Jeg tror oppgangen som er påbegynt vil vedvare og forsterke seg. SDNS er fra juli i posisjon til positve bidrag med alle sine rigger i arbeid, i stedet for en klamp om foten som det har vært til nå. Guidingen viste en økning i Ebitda på 5 musd andre halvår totalt 30-35 musd.
Og Mullen sier at Nordsjøen har snudd og er nå på vei opp.
Her er mye å glede seg over, retningen vil fortsatt være opp. Det hører ingensteds hjemme at et selskap skal knuses pga en liten del av produksjonsmidlene står uvirksomme i en kort periode. Verden trenger mer og mer av sustainible energi, og for å skaffe bærekraftig energi trengs blant annet jackup-rigger, og vi har mange. Verdien på riggene vil øke, så også kursen.
Skrik
15.05.2024 kl 19:34 5843

Oversatt : Vi ser økende etterspørsel i de fleste regioner, spesielt i Vest-Afrika og Sørøst-Asia, og vi forventer at utnyttelsen vil
raskt komme seg og forbli på forhøyede nivåer i overskuelig fremtid.
Suspensjonen av fire av riggene våre i Saudi-Arabia vil ha en kortsiktig innvirkning på selskapets resultater, men vi er
sikre på at vi vil sikre attraktive muligheter for flere av disse riggene på kort sikt med forventede startdatoer før slutt
av 2024.

Til tross for den kortsiktige utfordringen i Midtøsten, er vi fortsatt godt posisjonert for å generere betydelig fri kontantstrøm i 2025 og utover. "
: )
Redigert 15.05.2024 kl 20:03 Du må logge inn for å svare
TonyB
15.05.2024 kl 20:10 5749

Ja, Aramcomeldingen koster litt nå «in the present». Samtidig vil vi muligens i et skjæringspunkt i horisonten spise inn på dette og vel så det, pga at vi får riggene over på kontrakter med høyere rater og dekning..

Ingenting her som gjør meg ukomfortabel ift å akkumulere på disse griselave nivåer.
Redigert 15.05.2024 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
jadden
16.05.2024 kl 18:38 5210

Det er en del ukjente variable hvis vi skal sammenligne kjøpet av jackups som SD gjorde og dagens meldte Seadrill- salg. SD kjøpte 5 premiumrigger for 3,75 mrd , mens Seadrill selger 3 stk inkl eierdel i Gulf Drilling for 3,6 mrd. hvis vi setter selskapsverdien av Gulf til 0,6 mrd, blir riggprisen 1 mrd pr stk. SD sitt kjøp utgjør 0,75 mrd pr stk. Følgelig er SD sitt kjøp 33% bedre enn Seadrills salg. Men som sagt, her er det mange faktorer som spiller inn, og mange et ukjente. Hysa kommer sikkert med mer riktige tall når de får brutt det ned.
Uansett, det er nå fremover vi skal høste av SDNS investeringen, fra minus til pluss i bidrag fra Q3 og vi er der om halvannen måned. Kanskje skjer det allerede nå når Eqnr får første faktura for Barsk når mai er slutt om to uker.
jadden
17.05.2024 kl 07:32 4982


Gratulerer med dagen Shelfere! Hva er da bedre enn å starte med en situasjonsbeskrivelse av det globale olje- og gassmarkedet.

Oljeservice på vei inn i gullalder, hør hva Lars Peder Solstad sier om et av nabosegmenta:


Vedlikehold av eksisterende infrastruktur og utbygging av nye oljefelt driver etterspørsel. Det samme gjør vedlikehold av offshore vindparker, ifølge Omdal.

– Kanskje sterkeste marked noensinne

Solstad-sjef Lars Peder Solstad sier under kvartalspresentasjonen torsdag at offshorerederiet er «på vei inn i det som trolig er det sterkeste offshore energimarkedet noensinne».
jadden
17.05.2024 kl 14:48 4783

Seekingalpha har en omfattende oppsumering/avskrift av Shelfpresentasjonen fra i går, her et også medtatt spørsmålsrunden som ble holdt i avslutttingsrunden. Hele sekvensen er detajert og grundig, men det anbefales å ha god tid for å lese den. Derfor passer det utmerket nå i langhelgen.
Jeg skal ikke gå inn på detajene, det blir for mye. Men totalintrykket er godt.
Likviditen og kapitaltilgangen er meget sterk. Det his skryt til refien i SDNS.
Ledelsen er klar på at tre av de suspenderte riggene vil være sluttet innen få uker/måneder, de tre vil trolig være operative innen Q4. Nytt ratenivå vil være over hva de hadde med Aramco. To av riggene ender sannsynligvis i Vest-Afrika, hittil er bare gode samtaler, men optimismen er påtagelig.
Den skadede riggen med strukturskade er til utreding. Trolig dekkes det helt eller delvis av forsikring, men ingen konklusjon før om noen uket. Riggen har typisk verdi 40-50 musd.
Jeg registrerte intet nevnt om overtagelse av hele SDNS. Tenker som før nevnt at de vil ha opp kursen først, men man kan risikere at SDNS nå vil gå enda sterkere.
For de som ikke er fullastet ennå er tiden inne for action. Med de skisserte utsiktene ser 25 og 26 ut til å være meget lovende. Hvis forventning legges til grunn for kjøp er det nå og ut året det må handles, chance of a lifetime. Buy in May og stay all the way som ordtaket sier!

Poirot
17.05.2024 kl 19:46 4713

Er det ikke "sell in may and stay away"?
Om det er i Q4 ting bedrer seg og overskudd først kommer i 25 er det vel ingen grunn til å kjøpe nå
Redigert 17.05.2024 kl 20:00 Du må logge inn for å svare
TonyB
17.05.2024 kl 20:42 4766

Du nevner nok det originale ordtaket ja.

Dog kan det nok være at det er nå det er lurt å kjøpe. Jackup har rast på SA-saken og herav Shelf i særklasse. De fleste vil si - alt for mye ift main impact. Om en har tro på at den «korte» negative påvirkningen dette har på inntekter og kontantbidrag vil «absorberes» i høy grad ved at en får minst 3 av de 4 riggene over på kontrakter med bedre rater og bidrag, ja da er det kanskje bedre å handle nå enn når «hordene» innser det samme og aksjen er blitt mye dyrere. Mr Mullen var rimelig overbevisst om at to av riggene snart komner på kontrakter (sannsynlig Vest-Afrika) og kommer i arbeid q4.

Det som har skjedd er altså at vi fikk et vakum med tap av inntekter/bidrag, men at inntektsstrømmer og dekningsbidrag vil bortimot normaliseres i 2025 og fremover (med hell med et q4 som presterer bortimot samme som q1) når riggene er tilbake i arbeid. Så vi skal da ved «common sense» og godt sentiment i oilservice med andre ord tilbake dit vi var kursmessig FØR Aramco-meldingen, i 2025 (eller før). Og husk, aksjen ble da betraktet som grisebillig på kurser i sjiktet 30-35, med kursmål i range 45-60.

Har en tro på dette, så er det en no-brainer å utnytte dette mens sentimentet for Jackup fortsatt er lav og hordene fortsatt er usikre på ratepåvirkning og utilization. JU-markedet globalt er fortsatt varmt/stramt og min tro er at ratene etterhvert stabiliserer seg da riggene absorberes relativt raskt. For SA-riggene har vel Ades vært «først ut» og tatt ut noen billige (som forventet da de (noe lettvint sagt) søker max utilization fremfor rater). Shelf hopper nok ikke på noe som ikke har akseptable rater og bedre enn de ratene SA-riggene var på.

Jeg tror ikke denne aksjen blir mye billigere enn nå og derfor akkumulerer jeg det jeg kan nå, fremfor å vente på «bevisene» og at aksjen er blitt mye dyrere. Er nå en kan danne grunnlaget for en rå avkastning om antagelsene om Shelf og fremtidens JU marked slår til (slik mye antyder pr nå).
Redigert 17.05.2024 kl 20:45 Du må logge inn for å svare
jadden
17.05.2024 kl 21:05 4749

Jeg bøyer meg i hatten når det gjelder kunskaper om ordtak.
Hvis det går slik som guidet er man rimelig seint ute for å handle når Q4 kommer og vi får bekreftelse på spådommene hvis man kan kalle guidingen det. Når bekreftelsen på nye kontrakter for susp-riggene kommer vil det gå fort i svingene. Jeg tror også på stigning inntil dess.
5198
18.05.2024 kl 15:19 4535

Ja en bekreftelse dvs melding om kontrakter vil kunne ha mye å si. Om det da også er kontrakter med greie rater, dvs bedre en SA kontraktene har vi nok kommet langt. Tipper det er mange som vil være med når den først starter å gå, samtidig ligger det jo endel aksjer short så her kan mye skje på kort tid. Fallet vi har sett er så til de grader en overreaksjon, vi passerer gamle topper i løpet av en 12 mnd periode.
jadden
19.05.2024 kl 16:40 4238

De som har vært innom seismikkselskapene på børsen kjenner til at markedsmulighetene også har åpnet seg for havvind. Litt nytt er det kanskje at jack-ups kan finne mye godt arbeid her, det er med og øker utnyttelsesgraden ytterligere. Her et klipp på dette temaet:

Winds of Change: Renewables Drive Growth

The landscape is now shifting, with the rise of offshore wind farms presenting exciting new opportunities for the jackup industry. These rigs are proving adept at installing the massive wind turbines that form the backbone of offshore wind farms. The global demand for clean energy and ambitious renewable energy targets are fueling the growth of this segment, creating a positive outlook for the jackup market.

Market Dynamics: A Balancing Act

While the outlook is promising, the jackup industry still grapples with certain challenges. The oil and gas sector, though showing signs of recovery with rising oil prices, remains volatile. Additionally, fierce competition within the jackup market keeps day rates, the daily cost of hiring a rig, under pressure.

Looking Ahead: A Promising Future

Despite these challenges, the jackup industry exhibits potential for sustained growth. The combined push for cleaner energy and the gradual recovery of the oil and gas sector position jackup rigs as valuable assets. As the industry embraces innovation and efficiency, it is poised to navigate the evolving market landscape and secure its place in the future of offshore operations.
jadden
21.05.2024 kl 17:34 3928

Flott oppgang i dag på 6%. Det tolker jeg som at markedet har skjønt at Q1 var som guidet, og at ny guiding spesielt for de suspenderte riggene er sterk, og at ledelsen har god kontroll. Minst tre av riggene forventes i arbeid innen året, det bekrefter igjen at det hele var en gedigen overreaksjon der kurshalvveringen nå skal tas igjen. Den første del av turen opp til 25-26 kan gå rimelig fort, og jafs tilsvarende dagens på 6% blir neppe enestående.
Fra før vet vi at oljedemand står i fare for å overgå produksjon, det er beregnet at det vil skje i 2025, men kanskje allerede til høsten. Uansett en helt ny situasjon for verdens energiforsyning, vi som eier borrerigger blir garantert ikke tapere i den prosessen.
Redigert 21.05.2024 kl 17:37 Du må logge inn for å svare
jadden
21.05.2024 kl 21:08 3794

Så bekreftes det forumet alltid har visst, analytikerne leser forumet. Nå vil alle kjøpe i mai og stå til det the bitter end, så da får min salige far rett i sitt klassiske ordtak, egget faller ikke langt fra høna!

Tror på «bull»-marked: – «Buy in May – and stay»
Forvalteren i Stolt Explorer øyner flere tegn til at man burde være «bull» i sommer. – Det å selge i mai og holde seg unna er en dårlig idé – særlig i år, sier Bernt Berg-Nielsen.
jadden
21.05.2024 kl 21:47 3776

Biden administrasjonen pøser ut 1 mill fat bensin fra steategiske lagre før drivingseason og valget til høsten for å sikre tilstrekkelig med drivstoff og unngå høye priser. Så hva betyr dette, er demand allerede begynt å overgå produksjon og tilgang, begynner myndighetene å få litt angst for ikke å si panikk? Hvem har oversikt over det store bildet vedr energisituasjonen og forsyningene? Man kan virkelig lure når dette skjer nå. Omtale her:

News
U.S. Department of Energy to Release 1 Million Barrels of Gasoline from Northeas

By Julianne Geiger - May 21, 2024, 1:30 PM CDT

The U.S. Department of Energy (DOE) has announced the sale of 1 million barrels (42 million gallons) of gasoline from the Northeast Gasoline Supply Reserve (NGSR) aimed at alleviating gasoline prices as Americans gear up for the summer driving season and ahead of U.S. elections this fall.
Redigert 21.05.2024 kl 21:48 Du må logge inn for å svare
jadden
22.05.2024 kl 08:00 3682

Lang vei å gå for de som sverger til ESG. I Nettavisen kan man lese en dekkende rapport om stoda innen lastebilnæringen, det ropes på politikerne. Men er det ikke nettopp politikerne som har ført verden ut i energielendigheten ved å vedta fremtiden før teknikken er på plass og utviklet. Kanskje vil den aldri bli det, menneskeheten har sine begrensninger.
Transportnæringen er storforbruker av olje og gass, det er vanskelig å se at energiiomleggingen der skal true vår riggbransje på flere tiår.

Elbil
Elektriske lastebiler flopper: – Problemet er at det koster 3,5 ganger så mye


TUNGSOLGT: Lastebilprodusentene sliter med å finne kunder til sine elektriske lastebiler. Foto: Scania
Kundene har ikke stilt seg i kø for å bytte ut diesel med elektroner.
jadden
23.05.2024 kl 08:35 3605

Mens vi venter på meldinger får vi heller lese om konkurrende selskaper. Borr dobler utbyttet etter gode tall. De forventer ny slutning av susoendert rigg innen Q3:

Tor Olav Trøim-selskapet legger frem resultatene for første kvartal torsdag.

Kvartalsrapporten viser et resultat før skatt på 32,6 millioner dollar, opp fra 7,9 millioner dollar i første kvartal fjor.
Driftsresultatet landet på 85 millioner dollar i kvartalet, opp fra 46 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.
Inntektene ble på 234 millioner dollar, opp fra 172 millioner dollar i fjorårsperioden.
Styret har godkjent et utbytte på 0,10 dollar per aksje for kvartalet, opp fra 0,05 dollar per aksje i det foregående kvartalet.
Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 231 millioner dollar, driftsresultat på 90 millioner dollar og et resultat før skatt på 49 millioner dollar, ifølge Bloomberg.
Tror på ny kontrakt for suspendert rigg

Borr Drilling-aksjen har som andre riggaksjer med eksponering mot Saudi Aramco vært under press i år, etter at oljegiganten varslet om lavere produksjonsmål.

Flere selskaper har i etterkant meldt om suspenderte kontrakter. I april varslet Borr Drilling at kontrakten for den oppjekkbare riggen «Arabia I» ble suspendert.

Borr Drilling-sjef Patrick Schorn sier at selskapet, basert på samtaler med kunder, er «optimistiske» til at den vil få ny kontrakt før utgangen av tredje kvartal.

Borr Drilling trekker frem at det har blitt tildelt 11 nye kontrakter så langt i år, hvorav fem etter utgangen av første kvartal, tilsvarende inntekter på 318 millioner dollar.

Schorn peker på at den gjennomsnittlige dagraten på de nye kontraktene er på rundt 183.000 dollar.
jadden
23.05.2024 kl 08:47 3697

Ny oljeboom på gang? Ja, ekspertene mener det, les det her:

Why Oil May Regain Upward

By Alex Kimani - May 22, 2024, 7:00 PM CDT
Oil markets continue to be lackluster compared with the strength displayed by metals and gas markets.
StanChart has predicted that the bearish sentiment coupled with low market volatility are likely to persist until OPEC+ announces its new policy.
Experts have predicted that positive developments by OPEC+ could trigger another oil price rally.
Redigert 23.05.2024 kl 08:48 Du må logge inn for å svare