Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 148480

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
24.05.2024 kl 19:36 6737

En hyggelig uke for oss som har satset på Shelf. 16% stigning er sterkt, ikke minst når oljeprisen har falt hver dag denne uken. Når det er sagt, i kveld er oljeprisen i grønt terreng.
Kursen har nå tatt igjen mer enn halvparten av fritt fall stupet fra ca 26 utløst av suspensjonsmeldingene. Regner med vi skal opp dit før videre oppgang til medio 30-tallet som var nivået før første melding.
I løpet av uken har vi fått husas laveste kursmål fra Fearnley på 37, det er likevel langt under snittet på 40-tallet. Det er 70% stigning opp til laveste kursmål, så vi har mye å strekke oss etter.
Borr har vist vei med sterkt Q1 og samt utbytte. De er mindre rammet av SA suspensjoner, kun 1 rigg mot våre 4. Når Shelf viser såpass styrke nå, kan vi forvente ytterligere rykk når susp-riggene har funnet nye markeder, det nærmer seg.
jadden
26.05.2024 kl 08:59 6580

Operative rigger faller stadig i USA. Oljeproduksjonen er på 13,1 mbpd for tiende uke på rad, imponerende stabilt, men med fallende riggandel er det fare for at produksjonen bryter ned:


The number of oil rigs stayed the same this week, after rising by 1 in the week prior. Oil rigs stand at 497--down by 73 compared to this time last year. The number of gas rigs fell by 4 this week to 99, a loss of 38 active gas rigs from this time last year. Miscellaneous rigs stayed the same at 4.

Meanwhile, U.S. crude oil production stayed the same for the tenth week in a row at an average of 13.1 million bpd for the week ending May 17—down 200,000 bpd from the all-time high of 13.3 million bpd.
jadden
26.05.2024 kl 15:04 6379

Franske banker er på ville veier og er med på å fremskynde den kommende energikrisen. BMP Paribas og Credit Agricole vil ikke lenger være med og finansiere olje og gass. Dette er alvorlig, de tror fortsatt på det grønne skiftet, noen her hjemme gjør det samme f.eks KLP. Gudene vet hvor mye dette vil påføre eierne i tap og manglende inndekning i pensjonsforpliktelser. Det mest alvorlige er likevel forsterkning av den begynnende krisen innen bærekraftig energi. Dette vil smelle, og når det blir fyrt innunder med så stor kraft, blir det intet pent skue, som å bære bensin til bålet.
Verden har ingen mulighet for å styre klar den kommende energikrisen, men de som fremskynder krisen under det falske grønne klimaflagget bærer er spesielt ansvar. Det værste er at de tror de er i god tro.

Environmental group Reclaim Finance said that it “welcomes this change at a time when the bank is reducing its financing for major companies in the sector, and calls on BNP Paribas to formalize this approach by including this rule in its climate policy and extending it to other financial services likely to contribute to oil and gas expansion.”

BNP Paribas said in May 2023 that it would no longer provide any financing for developing new oil and gas fields, regardless of the financing methods. The bank also pledged to reduce its oil exploration and production financing by 80% by 2030 as part of its energy transition goals.

Another major French bank, Credit Agricole, also said it had effectively ceased bond issues for oil and gas. At the bank’s AGM on Wednesday, director general Philippe Brassac, said “We no longer participate in [bond] issues that are not clearly green, or at least that do not correspond to our green framework,” as cited by Reclaim Finance.
Redigert 26.05.2024 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
jadden
26.05.2024 kl 21:40 6251

Klimamålene har noen utfordringer som det snakkes lite om, et av de er hvordan etterspørselen etter kobber skal tilfredsstilles. I praksis et uoppnåelig mål. Svaret her er selvsagt å droppe klimamålene, men når hørte du sist en politiker si det?
I mellomtiden kan det være lurt satse på metallet som alt er avhengig av, nemlig kobber. Så vet vi fra før at verden raser inn i energimangel, så ja takk, begge deler, både kobber og jackups!


A new report from the International Energy Forum warns that global copper production may soon be critically outpaced by soaring global demand for the metal, which is a key component of many clean energy technologies. As such, the metal could soon act as an acute bottleneck in the world’s feasible pathways to meeting key climate goals by mid-century.

Staying on a net-zero pathway by 2030 will require 12.8 million tons of additional copper supplies over the next five and a half years according to recent calculations from BloombergNEF. For comparison, just about 27 million tons last year. Achieving net-zero carbon emissions by 2050 will require a whopping 460% increase in copper production, which will require 194 new large-scale mines to be brought online over the next 32 years. According to the International Energy Forum report, in a business-as-usual scenario, just 35 will be added by that time. Meeting net-zero goals will therefore require a leap from the baseline never before seen in human history.


Many renewable energy technologies require larger amounts of copper than their fossil fuel powered equivalents. T“An EV requires 2.5 times as much copper as an internal combustion engine vehicle,” reports CNBC. “Meanwhile, solar and offshore wind need two times and five times, respectively, more copper per megawatt of installed capacity than power generated using natural gas or coal.” Copper will also be an essential ingredient for the truly gargantuan grid expansion that will be needed to support the broad electrification of our energy system.


Redigert 26.05.2024 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
china
26.05.2024 kl 23:50 6182

Hva tenker vi om dette.Er oljerelatert fremtiden? NTNU-professor slår alarm: Klimakutt vil skape finanskrise
NTNU-professor Jan Emblemsvåg og Jørgen Grønneberg spår enorme kutt i fossil energi om få år for å nå klimamål, og at global finanskrise vil ramme Norge knallhardt.
jadden
27.05.2024 kl 08:05 6112

Oljerelatert er fremtiden inn til alternativer er modnet og kommersielle. Det kan ta lang tid hvis det da overhode lar seg gjøre. Det som skjer nå med klimamål som overstyrer det meste, og som kommer i kategorien tenk på et tall, er selvsagt totalt uholdbart og slettes ikke bærekraftig. Konsekvensutredninger finnes ikke, det blir for vanskelig, gå heller rett på målet! Hvis dette får fortsette blir det utradering av vestens velstand, det blir ikke bare finanskrise, men finanskriser, og menneskeheten løper rett inn i livskriser. Det er fortsatt tid å tenke nytt, i mellomtid kan vi leve godt på fossilt.

Legger inn et lite klipp fra Emblemsvåg, ikke sikkert alle har tilgang:

Problemet gjelder mange vestlige land. Norge ikke spesielt, men vi har signert en veldig ambisiøs klimaavtale når vi skal senke utslippene våre med 55 prosent. Det er vanskeligere når man har 50 prosent fossil energi og 50 prosent vannkraft, som i Norge, og ikke 80 prosent fossilt, sier Emblemsvåg.
– Polen har mye kullkraft. En enkel måte er da å få ned kullkraftandelen. Norge har mye ren kraft, og må gå inn på vanskelige områder slik som mobile enheter som fly og båter for å redusere utslipp. Det å redusere utslippene fra fly er mye vanskeligere enn å redusere fra kraftkrevende industri.
Det han kaller inngripende grep mener han vil redusere verdien av fossil-relaterte selskaper betydelig, og viser til at klima- og naturkrise er spådd å halvere den globale økonomien innen 2070.
NTNU-professoren spår derfor ikke bare energikrise, men også global finanskrise. Nå etterlyser han forebyggende og krisedempende tiltak.
– Norsk kraftindustri har som følge av høye skatter ikke løfteevne til å gjøre det grønne skiftet i dag. Man får aldri oppkapitalisert seg når vannkraften må betale 95 prosent skatt. Da er det vanskelig å bygge kapital.
Skrik
27.05.2024 kl 10:21 6055

Hadde de grønnmalt gassen i 20-30 år til. Så hadde det grønne skiftet vært gjort på en mer smidig måte.
De har begynt i feil ende og midt på. Verden har for lite energi for og omstille oss .
jadden
28.05.2024 kl 09:03 5854

Økende offshoreinvesteringer i 2025, det setter vi pris på! Se NTB-melding:

08:32|NTB
Optimistisk oljenæring tror på høyere investeringer neste år
Investeringene i oljenæringen anslås nå til å bli 216 milliarder kroner i 2025, tror operatørene på norsk sokkel. Det er 5,2 prosent mer enn det forrige anslaget.

Oppjusteringen for 2025 drives i stor grad av høyere anslag innenfor feltutbygging og leting.

Investeringsanslaget for 2025 indikerer en vekst i løpende verdi på 19 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2024, gitt for ett år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det vil også til neste år være høy investeringsaktivitet på de mange feltutbyggingene som ble startet opp i slutten av 2022. Det bygges også ut nye rør i tilknytning til noen av disse utbyggingene, noe som øker investeringene innen rørtransport. I tillegg planlegges det klart høyere investeringsaktivitet innen felt i drift til neste år.

Investeringene på norsk sokkel blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 247 milliarder kroner, som er historisk sett det høyeste nominelle anslaget gitt siden SSB begynner å føre statistikk på dette området.
jadden
28.05.2024 kl 10:15 5807

Høyre vil ha leteborring utenfor Lofoten sør, det hilses sterkt velkommen! Så får man ta områdene videre nordover etter hvert som spennende funn dukker opp:

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/nyheter/bekrefter-til-nettavisen-h%C3%B8yre-vil-ha-oljeleting-utenfor-lofoten/ar-BB1namx0?ocid=msedgntp&pc=ASTS&cvid=bb44ceaff1d84ac092ca8a8ad4140648&ei=63
jadden
28.05.2024 kl 19:04 5647

Det løsner noe for oljeservice nå, OSX er opp over 2%. Videre kryper oljen over 84 USD, Transocean er i øyeblikket opp 5%. Kanskje er det starten på en sektoroppgang, det har vært skrevet lenge om den forestående oppgangssyklusen innen olje og gass. Det er i hvert fall ingenting som tyder på at den må avlives.
Vi ser at stadig flere bilmerker nedtoner satsingen på elektrisk, salget faller i store bilnasjoner. Det er også et faktum at mye av det som skal til for å få til det grønne skiftet fremstår som ren utopi. Jeg nevner kraftnettet i vesten, Europa og USA er gammelt og slitt, og ikke i nærheten av å ha den kapasiteten som trengs. Kobbermangelen blir mer og mer merkbar, mineraler og metaller er allerede mangelvare.
Utover dette registrerer vi at grønne foretak sliter, konkurser florerer. Veldig mye er avhengig av offentlug tilskudd, det er selvsagt ikke bærekraftig.
Gledelig i dag at Høyre har tenkt seg om og vil leteborre utenfor søre del av Lofoten. Støyen fra de andre som bare vil ha godene, er allerede merkbar. Men vi ser aldri at de fremkommer med troverdige alternativ, mye viktigere å skru av og stenge ned. Det eneste sikre med det er at det til slutt blir kaldt og mørkt for alle.
På den andre siden, og heldigvis er det en annen side, er det vi som tør å satse på fossilt som vil score, og det er viktig å holde ut inn til vi blir honorert, det kommer!
Redigert 28.05.2024 kl 19:08 Du må logge inn for å svare
jadden
29.05.2024 kl 07:51 5471

Hva venter vi på? Først og fremst kontraktsmeldinger for tre av de fire suspenderte riggene. To er forventet skal til Vest-Afrika, den tredje til Sør-Østasia. Meldinger kan komme når som helst, man snakker trolig om få uker, men det kan også drøye til etter ferien. Riggene er forventet i arbeid innen Q4.
Den fjerde suspenderte riggen blir værende i SA, den har spesielle kvaliteter, slik at det er grunn til å tro at Aramco ikke gir slipp den. Det betyr at også her kan det skje noe når som helst, men også drøye til Q1/25.
Melding vil også komme vedrørende den skadde riggen Trident VIII som er til kartlegging av skadeomfang. Et av bena er skadet. Trolig forsikringssak. Riggen er på kontrakt for Chevron, melding kommer på hvordan saken løses. Melding er iikke langt unna.
Utover dette vil det også komme meldinger om andre nye kontrakter/kontraktsforlengninger og opsjonsutrop. Det blir neppe stille på meldingsfronten til Shelf de kommende ukene og måneder, og latent i dette ligger positive og kursdrivende avklaringer.
2. juni samles Opec+ for å beslutte produksjonsvolum for 2H. De fleste forventer at produksjonsbegrensningene fortsetter som nå, men det er alltid rom for overraskelser. Blir det produksjonsøkning tenker jeg det er stor sjanse for at den ene SA-riggen begynner å borre igjen ganske snart. Så får vi også følge med på balansen mellom demand og tilbud av olje, rykker demand i fra allerede i 2H har vi et nytt og utfordrende bilde, da kan det være enda hyggeligere å være riggeier.
Annet i loopen? Ja, nyheter vedr sammenslåing med SDNS kan skje anytime, men jeg tenker kursen skal opp noe først, og omrokkeringen for Mullen og ny CEO. Eventuell Nyseregistrering og utbytte-oppdatering ligger trolig lengre frem i tid. Men det vil plinge hyppig i meldingsboksen fremover.
jadden
29.05.2024 kl 10:16 5359

Det er kanskje på sin plass å presisere at skaden på Trident VIII skyldes en incident, dvs uhell/ulykke, og ikke som følge av aldring, utmatning eller lignende. Det er viktig med hensyn til forsikringsoppgjør. Skaden skjedde på port leg, babord løfteben, så har vi lært at det er babord og styrbord også på de triangelformede jackupriggene.
Hvor vidt Shelfs forsikring dekker produsjonsavbrudd vites ikke, men skulle skaden medføre opphugning er det annet sted anført forsikringsbeløp typisk på 40-50 musd. Kommende melding vil forhåpentligvis gi alle svar.
jadden
30.05.2024 kl 09:26 5136

Har US-shale produksjon nådd toppen og begynner å falle? Oil-gass ratio stiger i favør av gass. Les denne interessante kronikken på oilprice.com, dette kan brty mye for oljeprisen fremover:

Is a Tipping Point Approaching for America's Most Prolific Oil Basin?


By David Messler - May 29, 2024, 7:00 PM CDT
The Permian Basin has been the driver of growth in shale output for several years, but some fear its production may soon peak.
A number of factors have contributed to the flattening and potential peaking of Permian shale output, but one factor has been largely overlooked: gas-to-oil ratios.
The increasing gassiness of the Permian basin could hinder production in the coming years, providing a good opportunity for midstream companies.
Pipeline
Midstream companies are benefiting from the Permian gas problem. The Permian basin has been the driver of growth in shale output for a number of years now, adding about 4-mm BOPD and 18 BCFD of gas to its output. Other key shale oil basins - notably the Eagle Ford and the Bakken, have fallen off their 2014 highs for oil production. Today we are producing about 9.8 mm BOPD and have been at or near those levels for several months now. Could a tipping point be approaching?
jadden
31.05.2024 kl 07:57 4937

Oilprice.com har i dag to artikler på beslektede temaer, den ene gjelder drivstoff til skip, den andre går på drivstoff til fly. Dette er bransjer som er blant de største synderne med hensyn til co2-utslipp og dermed en stor utfordring for de som mener at co2 spiller en avgjørende rolle for menneskeskapte klimaendringer. Ikke uventet er det både motvind og motstrøm for den nye drivstoffomleggingen. Det er forskjellige utfordringer, bioflydrivstoff beslaglegger enorme landarealer. Skipstrafikken har fått lengre seilingsdistanser, sanksjoner ligger i veien, og en dark uregistrert piratflåte bare vokser. I tillegg kommer tekniske utfordringer.
Nei folkens, ikke dette heller. Skal kloden gå rundt er det den velkjente oljen som fortsatt gjelder, utfordrerne når ikke opp, og det ligger heller ingen trusler i loopen. Imens kan vi borre som før, lenge!
Redigert 31.05.2024 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
Skrik
31.05.2024 kl 09:31 4835

https://www.reuters.com/markets/commodities/extreme-asian-heat-spurs-lng-demand-ahead-summer-months-2024-05-31/
---------
Drivstoff til skip går nok over mot gass.
Redigert 31.05.2024 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Massimo
31.05.2024 kl 11:11 4824


Veldig bra teknisk nå!!

neste stopp ca 35 kroner

strekkmål er ca 40
jadden
31.05.2024 kl 21:33 4694

Klar for helg og stengt børs, da kan man nyte det virkelige livet! Shelf opp 5% siste uken, og 32% siste måneden, dettte til tross for røde tall i dag.
USA er fortsatt åpen, OSX et par prosent opp og RIG hele 5% . Rart med Transocean, enormt volatil til tross for sin størrelse, en av sektorens største aktører. Snnsynligvis kan de konkurrere med Shelf når det gjelder volalitet. Men hvis det er sånn det skal være må det bare aksepteres.
Oljeprisen har seget noe ned i forkant på Opec-møtet, trolig ikke mye sprell der og nåværende kutt forventes videreført. Søndag/mandag vet vi svaret.
Nå venter vi mest på kontraktsmeldinger som skal løfte oss ytterligere, men vi kan fort bli utskjemte med 5% i uken og 30% i måneden, fortsetter det har vi dobling på et kvartal. Gjerne for meg!
God helg til Shelferne!
Massimo
03.06.2024 kl 10:43 4348

I riggsektoren er det nå SHELF som har den største oppsiden

Stigende rater, backlog på ca 23,5 Milliarder ser det unektelig bra ut for de neste årene

selskapet hadde i Q1 1,1 Milliarder i cash, beholdingen er stigende
ser ikke bort fra at de vil dele dette med aksjonærene i slutten av året
med sine 213 mill aksjer kan det bli flere kroner pr aksjeRedigert 03.06.2024 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
Skrik
04.06.2024 kl 10:03 4029

Snodig at SDNS mangler en del dokumentasjon på riggen Barsk.
Massimo
04.06.2024 kl 10:37 3996


Slike ting ordner seg
God dialog og orden i hyllene så går riggen på jobb

SHELF til 45 kroner

d12m
04.06.2024 kl 10:38 4011

Er det vedlikeholdsstyringen som er utfordringen?
Redigert 04.06.2024 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
Massimo
04.06.2024 kl 12:22 3924

Oljeprisen, som er førende for disse olje/service aksjene, har gjennomgått en HS

Nå venter 82 USD og et pent løft for aksjene som har fått en trøkk

Sammen med short-skvis bør SHELF nå 28 kroner innen akseptabel tid

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/KYG236271055


Redigert 04.06.2024 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
Skrik
04.06.2024 kl 12:34 3952

d12m , Mulig det. Ekstrem papirmølle på Norsk sokkel.
jadden
04.06.2024 kl 16:18 3936

Det er ikke lett å være aksjonær i Shelf, når vi venter på gode meldinger dukker det opp noe negativt. Selskapet har nok en tid visst om disse svakhetene og risiko for manglende godkjenning. Det hele blir presentert samtidig med gode meldinger for de suspenderte riggene, neppe tilfeldig. Vi fikk først to godt røde dager etter hverandre, før den eller de negative omkring Barsk ble kjent i markedet. Dagens nedgang kan dermed legges sammen med de to foregående handledagene, og de negative meldingene drar oss ned mer enn 10%. Det betyr at problemene har lekket ut, det er for så vidt ikke underlig med så mange personer involvert i kontroll og rapportering.
Saken som går på riss i sveiser blir ganske sikkert utsatt inn til videre og eventuelt tas når riggen er ute av kontrakt. Det er en omfattende og kostbar reparasjon, krever sannsynligvis dokking.
De andre sakene er mer på dokumentasjon, rapportering, kvalitetssikring som er lettere å få på plass, bør ikke ta mange uker. Jeg synes det er mer trasig at det fremkommer manglende kompetanse hos mannskapet, det er typisk nå i starten av en bredere oppgang i bransjen. Mange nye skal inn, eldre er faset ut, og driftsoperatører vokser ikke på trær.
Ekstra ille er det selvsagt at det vår rigg med høyest rate som er rammet, og det når den endelig skulle ut å tjene sårt tiltrengte penger.
Redigert 04.06.2024 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
Poirot
04.06.2024 kl 16:54 3879

Litt rot er det, men håper du fortsatt har troa :)
Er nok bare et tidsspørsmål før vi får meldinger om kontrakter på andre rigger, samt jeg tror EQNR er mer enn behjelpelige med å bistå vedr. godkjenning på Barsk-riggen.
Skrik
04.06.2024 kl 17:05 3927

Stusset også over at de pekte på mannskapet . Kanskje det er nå Shelf bør kjøpe de siste 40% med god rabatt. Og sende riggen sørover.
Husk at det meste av oljerelaterte selskaper også falt fra ca 3 til 6 %.
Redigert 04.06.2024 kl 19:17 Du må logge inn for å svare
BIFFogBÆRNÉ
04.06.2024 kl 19:20 3823

Er ikke lett å være aksjonær at all. Mye rødt idag....

Blir litt apatisk.... . men har klart å riste det av meg nå.
Får vel bare se enda litt lenger frem da
SAUDIKING
05.06.2024 kl 07:13 3620

Dette liker vi bedre.
146.6 K 15 mnd forlengelse.
Her kommer det mer😎

https://newsweb.oslobors.no/message/620704
Massimo
05.06.2024 kl 07:20 3728


Sterk kontrakt og solide rater, viser det sterke markedet!

Stor oppside her gjennom de neste årene :-)

45 kroner!

jadden
05.06.2024 kl 08:50 3623

Det passer godt å få denne sterke kontraktsforlengelsen midt i støyen omkring Barsk. Sammen med signalene om at to av SA-riggene er så godt som klare for Vest-Afrika, og kan være i arbeid innen få måneder, samt at den tredje går til Asia og er i jobb senest Q4, gjør at bildet er i ferd med å snu, kontraktsbekreftelsene er ikke langt unna.
Når det gjelder Barsk ble det uttalt skuffelse ved kontraktsmeldingen i 2023 at det var veldig langt frem til oppstart. Nå kan det se ut som tiden ikke er brukt godt nok., men Equinor har nok visst at Shelf trang tiden. Opprinnelig skulle oppstart være primo mai, så ble det mai, og nå mai-juli. Det siste etter at ledelsen har skjønt at mai ville sprekke.
En lang liste med anmerkninger som det blir ryddet opp i, men er selskapet så dårlig? Nei, det er ikke lenge siden vi noterte uhemmet skryt fra amerikanske major Chevron. Jeg legger mer vekt på de som har erfart oss enn begynnervansker i et nytt marked og ekstra krevende oppdragsgiver.
Redigert 05.06.2024 kl 09:12 Du må logge inn for å svare
jadden
06.06.2024 kl 08:55 3382

FN’s generalsekretær lefler med tanken om en windfall tax for oljeselskapene. Dette er meget farlig og betenkelig. Det vil føre til høyere energipriser og større belastning på vestens befolkning, selvsagt i det grønne skiftets navn. Man ser allerede nå hvordan vedtatte klimamål er i ferd med å tyne vestllige økonomier, nok er nok for lenge siden. Verden er helt avhengig av billig energi for at ting skal gå rundt, ig menneskeheten skal ha levelige forhold:

UN Secretary-General Calls for Windfall Profit Tax on Oil Industry

By Irina Slav - Jun 06, 2024, 1:11 AM CDT

The secretary-general of the United Nations Antonio Guterres has renewed his calls for a special tax on oil companies to help fund the energy transition.

Calling oil companies “the godfathers of climate chaos”, Guterres said this week in a speech for World Environment Day, as the EU’s Copernicus weather service claimed May had been the 12th hottest month in a row.
Kvisla
06.06.2024 kl 09:28 3422

Alt kan gjøres om den gode siden vil ta vare på miljøet. Om det fører folk til fattigdom og død er ubetydeligt i den store sammenhengen.
Hva med heller støtte gode oppfinnelser og teknologier enn å straffe det som vi fremdeles trenger. Da vil dette naturlig få mindre betydning etterhvert.
Vi trenger olje de neste 50 år også, men la oss håpe behovet blir mye mindre med riktige tanker.
SHLF trenger bare noen kontrakter så er det på rett sti igjen.
Redigert 06.06.2024 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
jadden
06.06.2024 kl 12:03 3392

Markedet har overreagert på varslede reduksjoner i kutt fra Opec, det hele skal være positivt for oljeprisen, stigning er i kjømda:

Markets Have Overreacted to OPEC’s Plan To Phase Out Production Cuts

English - OilPrice.comEnglish

By Alex Kimani - Jun 05, 2024, 7:00 PM CDT
Standard Chartered: the price undershooting was the consequence of markets being dominated by a combination of extreme macroeconomic pessimism; speculative shorts and over-enthusiastic algorithmic trading.
Standard Chartered: OPEC+ decisions will ultimately prove positive for oil prices.
Brent crude declined almost $8 from last week's high.
Redigert 06.06.2024 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
jadden
06.06.2024 kl 20:42 3362

Amatørene i Nrk forstår null skriver Hegnar, men forstår Vedum det? Tema er fremførbart underskudd, slik forklarer Vedum problemstillingen gjenfortalt i nettavisen.no:

– Det gode med det norske skattesystemet
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lot seg ikke hisse opp av NRKs tall.

– Noe av det gode med det norske skattesystemet er at det er veldig investeringsvennlig. Vi har en lav selskapsskatt i Norge, hvis du for eksempel investerer en million kroner, tar en risiko, og når du første året får et overskudd på en million, så ville det vært feil om du må skatte av den millionen, derfor får du fradrag for det investerte beløp, såkalt fremførbart underskudd, vi vil jo at folk skal investere, innledet Vedum

Så har vi Hegnar sin bedømmelse av NRK, den kan du lese her: https://www.finansavisen.no/politikk/2024/06/06/8139608/amatorene-i-nrk-forstar-null

Jeg tror at også Vedum inngår i amatørenes rekker, ingen skatt før investeringen er gått til fradrag, bevaremegvel! Vi får håpe at Shelf aldri kommer i skatteposisjon, hvem skulle i så fall regne ut betalbar skatt, Vedum eller NRK?
jadden
06.06.2024 kl 21:26 3360

Shelfinvestorene vil sikkert lese mer Shelfstoff og om jackups, men jeg klarte ikke å motstå denne i E24. Vår oppdragsgiver har sitt å stri med, ikke bare en plagsom hovedaksjonær som ønsker alt grønt, slik beskriver de sin hverdag, les også de meget gode kommentarene som følger i etterkant:

https://e24.no/energi-og-klima/i/3M61g9/equinors-energirapport-stoerre-utfordring-aa-naa-15-gradersmaalet
jadden
08.06.2024 kl 10:17 3004

I påvente av nyheter fra Shelf, kan vi se på produksjonstall og rigger i USA. Produksjonen er imponerende stabil, 13,1 mbpd i 12 uker! Antall rigger faller, så hvor kommer bruddet, opp eller ned?

The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States fell this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday.

The total rig count fell by 6 to 594 this week, compared to 695 rigs this same time last year.


The number of oil rigs fell by 4 this week, after staying the same in the week prior. Oil rigs now stand at 492--down by 64 compared to this time last year. The number of gas rigs fell by 2 this week to 98, a loss of 37 active gas rigs from this time last year. Miscellaneous rigs stayed the same at 4.

Meanwhile, U.S. crude oil production stayed the same for the twelfth week in a row at an average of 13.1 million bpd for the week ending May 31—down 200,000 bpd from the all-time high of 13.3 million bpd.
jadden
09.06.2024 kl 09:38 2769

Hvor går oljeprisen? Den falt under 80 etter Opecmøtet, men har nå touchet 80 igjen, her fra FA’s analyse:

Brent-oljen i fallende trend
Etter mandagens kraftige fall hentet oljeprisen (Brent) seg inn og testet den tekniske motstanden på 80-nivået fredag. Det ble punktert, men den sluttet under. RSI snudde opp igjen, men nådde ikke opp til den fallende trendlinjen, som fremdeles da støtter den fallende sekundærtrenden i hovedchartet.

BRENT: Den fallende sekundærtrenden fortsatte i hovedchartet. Den mulige hode-skulder-formasjonen kan fremdeles åpne for fall til 73,30 og kanskje 72 dollar.
Som vi gjorde oppmerksom på for to uker siden, kan det ha blitt dannet en hode-skulder-formasjon med litt flate skuldre og en halslinje på 81,45-nivået. Bruddet på det nivået forrige fredag åpnet for fall ned mot 72 dollar og bunnene fra mai og juni 2023. Fallet stoppet (foreløpig) på 76,79 dollar tirsdag.
Brudd opp?
For å signalisere en vending opp må RSI bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet. Brudd på den fallende trendlinjen og 50-nivået vil signalisere økende stigningstakt og åpne for en korreksjon opp igjen i hovedchartet.
På oversiden er det teknisk motstand på 80- og 81,45-nivået, i underkant av 83 dollar og mer på 83,40-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. Disse må brytes for å åpne opp for videre oppgang mot 84 dollar, og kanskje 85 dollar og 87 dollar igjen.