Shelf Drilling Analyse - Kursmål 50kr

Slettet bruker
SHLF 02.06.2023 kl 12:18 144417

Shelf Drilling har nylig fått kontrakter på store deler av flåten på forhøyede rater. Rateutviklingen er fremdeles positiv, og det er en bred forventning om at ratene skal fortsette å stige inn mot 2024. Jeg velger å ikke basere utregningene mine på rateforventninger og slutninger, men heller på selskapets egen guiding samt historiske tallgrunnlag for øvrig. Renteutgifter er økt med 2% fra og med 2025 da refinansiering mest sannsynlig vil gi noe høyere rentesats.

Før vi starter videre analyse vil jeg beskrive eierskapet i Shelf Drilling North Sea. SDNS er et børsnotert selskap verdsatt til omlag 2,7 milliarder kroner. Shelf Drilling eier 60% av aksjene i dette selskapet. Det betyr at dersom du kjøper Shelf aksjer, så kjøper du verdier i SDNS. SDNS er verdsatt til 2,7 milliarder kroner. Det betyr at markedsverdien av aksjene til Shelf er 2,7 milliarder/100 x 60(%) = 1,6 milliarder kroner. Disse verdiene skal så deles på alle Shelf aksjonærene, og per dags dato er det ca. 194.000.000 aksjer i Shelf. Vi får da 1,6 milliarder/194 millioner aksjer som utgjør 8,35kr per aksje. Når du kjøper aksjer i Shelf får du altså 8,35kr med på kjøpet i et annet selskap. Dette er viktig å forstå for senere utregninger.

Nå over til Shelf drilling og de 31 riggene de eier (SDNS er altså utelukket fra dette avsnittet). Selskapet guider EBITDA på +350MUSD for 2024. Her er det vanskelig å si hvor mye det blir over 350MUSD. Vi regner da på to scenarioer: EBITDA på (1) 350MUSD eller (2) 400MUSD. Bruker historiske data for nedskrivinger og renteutgifter samt en beregnet skatt på 33% (denne kan diskuteres). Ender da opp med et resultat etter skatt på henholdsvis 90MUSD og 124MUSD. Vi deler dette resultatet på antall aksjer og ender opp med resultat per aksje på 5,15kr og 7kr (2024).

Jeg skal nå dra frem noen nøkkeltall for Shelf. Disse tallene er basert på de forrige avsnittene, og jeg har brukt gjennomsnittet for EBITDA (375MUSD). Shelf handles på følgende multippler basert på guiding:

2023 EV/EBITDA: 5.6
2024 EV/EBITDA: 4.1
2024 P/E: 3.4
P/B: 0.91 (inklusive SDNS)

Den relative analyse:

Nå skal vi gjøre en morsom øvelse. Vi skal se på sammenliknbare selskaper og sjekke hvordan disse er priset. Deretter skal vi sammenlikne prisingen med hvordan Shelf er priset. Under er en tabell med nøkkeltall:

Borr Drilling:
Forward P/E 5.86 — P/B 1.98 —EV/EBITDA 2023e 9.6

Transocean:
Forward P/E 12.54 — P/B 0.43 — EV/EBITDA: ingen guiding fra selskapet

Diamond Offshore:
Forward P/E 7.73 — P/B 1.71 — EV/EBITDA 2023e 8.8

Noble:
Forward P/E 7.86 — P/B 1.46 — EV/EBITDA 2023e 7.4

Vi oppsummerer og finner gjennomsnittelige verdier på (1) forward P/E 8.5 (2) P/B 1.4
(3) EV/EBITDA 8.6. Vil nevne at Transocean er priset ganske likt som Odfjell Drilling hva gjelder P/B. Dette skyldes nok varigheten på kontraktene de har inngått. Vi tar den uansett med i beregningen. Tallene vi ser over skal vi bruke på å finne riktig verdi på Shelf.

Verdivurdering:

Nå kommer det vanskeligste i en analyse. Verdivurderinger kan variere veldig, og det skyldes sensitiviteten og kompleksiteten i regnearkene samt forhold vi ikke kjenner til. Man må også stille seg spørsmålet om Shelf kan sammenliknes med BORR/RIG/DO/Noble. Hva gjør Shelf mer eller mindre attraktiv enn disse selskapene? Jeg bruker uansett gjennomsnittstallene som en pekepinn for videre vurdering. Under er Shelf priset i henhold til disse.

Forward P/E: 51,6 + SDNS = 60kr
P/B: 33kr
EV/EBITDA: 69kr + SDNS = 77kr

Gjennomsnitt kurs: 56,6kr

Nå starter den endeløse diskusjonen hvorvidt vi kan bruke disse multipplene på denne måten. En EV/EBITDA på 8.6 for Shelf er meget stivt, og her vil nok mange synes det er alt for høyt. På den andre siden er en P/B på 1,4 for Shelf sine gamle rigger muligens alt for lavt. Disse riggene er tilnærmet verdiløse ut ifra et bokføringsperspektiv, men i det brennheite riggmarkedet vi ser nå får disse riggene plutselig en enorm verdi. Forward P/E gir en ganske god indikasjon, men her kan også faktoren diskuteres. Vi fortsetter leken og bruker Graham formelen. Dette er en enkel formel laget av Benjamin Graham for å kjapt kunne verdsette en verdiaksje.

√6,075 (EPS 2024) x 21 (NAV) x 22,5 = 53,5kr

Vi kan også leke med tanken om utbytte og se om utbyttet gir en akseptabel direkteavkastning (yield). Jeg gjør det enkelt og bruker 50% av resultat etter skatt som grunnlag for utbytte. Dette blir hypotetisk da selskapet må få på plass en restrukturering av gjeld som tillater utbytte først. Ender opp med følgende:

2023: 6%
2024: 15%
2025: 22%
2026: 27%

Ender med snitt-yield på 17,5% per år. Dette må sies å være ekstremt bra!

Til slutt skal vi se på hva slags kursmål meglerhusene har for Shelf:

SB1M: 50kr
Clarksons: 45kr
Arctic Securities: 55kr
Fernley: 43kr
DNB: 40kr

Gjennomsnitt: 46,6kr

Samlet sett ender vi altså opp med 56,6kr, 53,5kr og 46,6kr. Man kan enkelt skjønne hvorfor kursmål på 50kr er fornuftig, og hvorfor de fleste meglerhus ligger i denne rangen. Skal nevnes her at kursmål fra Fearnley og DNB ikke er oppdatert på en stund da disse to trekker mest ned.

Legger også ved en meget informativ episode fra Arctic podden som omhandler riggmarkedet:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzRjNWExNC9wb2RjYXN0L3Jzcw==/episode/MzJiZjUzNTQtNmM1My00YzUyLTgzNjMtMTVkN2YwZjE0Njhl?fbclid=IwAR2by_9yqRIRnbm2OetmrddCGabAu_1ZWIpXn776JP9SdyHeX-LnXKdxZBg

Teknisk analyse:

Shelf Drilling har falt nesten 41% fra toppen den 7. mars. Tidligere fall fra kurstopper ligger på henholdsvis 30, 54, 35 og 28%. Gjennomsnittlig korreksjon ligger da på ca. 37% etter å ha satt ny topp. Korreksjonene fra ny noteringstopp til bunn har vart henholdsvis 44 dager, 42 dager, 36 dager og 27 dager før bunnen var satt. Det gir et snitt på 37 dager på hver korreksjon. Vi har nå hatt en nedgang på 84 dager fra toppen den 7. mars, og mange investorer begynner å bli nervøse. Aksjen har nettopp brutt ut av en falling wedge, noe som er et signal på videre oppgang. Korreksjonen matcher med snittet, og det kan virke som dagens nivåer er svært attraktive å handle på fra et teknisk standpunkt.

Grafisk fremstilling: https://www.tradingview.com/x/XBOvsqwI/

Risikomomenter:

Dette kunne jeg skrevet et veldig langt avsnitt om, men skal prøve å holde det kort og kun nevne de mest relevante.

1. Shelf har ekstremt høy gjeldsgrad og denne gjelden skal restruktureres i løpet av 2024. En restrukturering vil mest sannsynlig innebære nye lån til noe høyere rente (1,5-2%).
2. India har kommet med nytt lovforslag som innebærer at Shelf sine rigger må flyttes til et annet marked. Jeg har kontaktet selskapet, og de mener det er ekstremt lav sannsynlighet for at lovforslaget kommer til å påvirke Shelf.
3. Resesjon og lavere oljepris

Edit 1: Hadde skrevet P/E i Graham formel i stedet for EPS. Er rettet opp.
Edit 2: Strukturelle endringer
Edit 3: Lagt til et par linker
Redigert 09.08.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
07.07.2024 kl 22:05 4611

Forvirrende informasjon på marinetraffic om Seaway Hawk med våre to rigger om bord. Livekartet viser en posisjon utenfor Pakistan, helt vest i landet. Posisjonsangivelse sier på vestkysten av India. Destinasjon står fortsatt oppført med Luba i Equatorial Guinea, men estimert ankomst er nå 12.august, mot tidligere 21. juli.
Så noe skjer, hvis det jeg har skrevet er fakta, må skipet ha ligget i ro en lengre periode.
Hvis den skal rundt Afrika kan det være en tryggere rute å gå ned langs vedtkysten av India. Men hvorfor har den ligget i ro? Er det nå mer aktuelt med nye kontrakter i Asia fremfor Vestafrika?
StockEmHigher
08.07.2024 kl 08:54 4440

Kan vel ikke være billig å ha Seaway Hawk liggende i flere uker? Er det dagrater som gjelder, eller er det fastpris?
jadden
08.07.2024 kl 09:19 4478

Nei, liker ikke dette. En forskyvelse på beregnet ankomst på 3 uker. Det kan skyldes at Shelf vurderer andre nye oppdragsgivere på i andre områder, men det kan også tenkes at Seaway Hawk har tekniske problemer. Hvis det er Shelf sin strategi på omplassering til nytt marked som medfører vingling i beslutninger, kan dette bli riktig ille når taxameteret går. Skipet endrer stadig fart, marsjfart skal ligge opp mot 12 knots, nå er den 6,8 kn. Kursen mot Pakistan/India indikerer at det er dit den skal i første omgang.
Massimo
08.07.2024 kl 09:41 4529


Mye fokus på små, forbigående hikkups, lite på at over 30 rigger kjører på og soper inn dollars
selvfølgelig ikke investors de som driver med time-for-time-fokus :-)


jadden
08.07.2024 kl 10:08 4538

Blir det mange hikkups vil det til slutt gå utover fortjenesten på sikt, Ebitda vil da stadig ende i nedre del av det guidede intervall, og ventetiden på innhøstingen blir stadig lengre. Nå har vi noen hendelser som trekker inntektssiden ned og kostnadssiden oppover, jeg tenker spesielit på Barsk og Trident VIII, i tillegg utfordringen med nye oppdrag for SA-riggene.
Q2 og Q3 vil nok ende i nedre range, første oppløftende rapport blir trolig Q4-rapporten i feb 25, men det forutsetter at hikkupsbølgen avtar.
Det store linjene tilsier likevel at vi er på riktig vei, belønningen kommer. Underveis synes jeg det er spennende å følge med på de små detaljer, Seaway Hawk sin seilas nå i ferietiden er nettopp en slik, hvor skal een og hvem tar regningen?
Skrik
08.07.2024 kl 10:13 4557

Kanskje de venter på bedre vær ?. Er meldt 30-40 sekm de neste 10 dagene .
https://www.windy.com/?2024071209,12.383,52.910,3,m:fHRaeoe
jadden
08.07.2024 kl 13:02 4533

Det er klart at med to jackups om bord må det være spesifikke bølgebegrensninger for fartøyet. Jeg har prøvd å finne noe om det uten å lykkes, kanskje har andre skribenter erfaring med denne problemstillingen?

Siden Seaway Hawk nå ligger rimelig nær pakistanske offshore olje/gassfelt, kan det være hensiktsmessig å se hvilke planer det er for leting offshore Pakistan. Og de har mye på trappene nå utover i 2H/24 og 25. De gir bonus for de tre første funn, samt også skattefritak osv. Det skal borres i shallow water for seks licenser, upstream har omtale av planene.

Pakistan gears up for landmark offshore licensing round
Twelve blocks including ultra-deepwater acreage to be offered

Published 26 June 2024, 03:55
Pakistan is preparing to launch an offshore licensing round comprising a dozen blocks, which the Islamabad administration hopes will lead to exploration success that could ultimately reduce the South Asian nation’s dependence on imported hydrocarbons.

To date, exploration success offshore Pakistan has proved elusive with the most recent high-profile effort being Eni’s 2019 Kekra ultra-deepwater wildcat, which was targeting multi-trillion cubic feet gas reserves.

The 2024 bid round will comprise six shallow-water blocks in water depths of less than 200 metres, two deepwater blocks (200 to 1000 metres water depth) and four ultra-deepwater blocks (1000 metres-plus WD) spanning a total of around 23,700 square kilometres.

The blocks to be offered in the upcoming bid round will be offered on a sliding scale production sharing arrangement of up to 95% for oil and gas, according to the government's Pakistan Petroleum Information Service (PPIS).

To try to stimulate an exploration renaissance in its territorial waters, the Pakistan government last year revised its petroleum policy.

The government, which has committed to purchase all produced gas, is now offering an improved price of between $7 and $9 per million British thermal units. It is also offering a bonanza of $1 per million Btu above the wellhead price for the first three offshore discoveries.

The revised terms also include a four-year holiday on royalty payments, and 85% cost recovery.
jadden
08.07.2024 kl 14:06 4537

S&P Global har oppstilling over dagrater og kontraktsfestet utnyttelse av jackuprigger for Sørøst Asia og Midtøsten. Kurver og stolper for Sørøstasia viser et hakk ned for rater i april når det gjelder Sørøstasia, rater kan interpoleres til ca USD 140k, utnyttelse har en horisontal utvikling og ligger på ca 95%. Tilsvarende for Midtøsten er rater noe ned for februar og april til ca 110, utnyttelse har horisontal utvikling på ca 95%. Sammenstillingen er gjort pr 14. juni.

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/oil-gas-drilling-rigs-offshore-day-rates.html

jadden
08.07.2024 kl 19:48 4390

Live chart for Seaway Hawk viser nå skipet nær kysten vest i Pakistan. Hvis det er slik at selskapet har fått napp på kontrakt her er det overraskende i forhold til de kryptiske meldinger som er kommet til nå. Men vi tar gjerne mot en melding om at de lemper den ene riggen over bord i Pakistan på ny kontrakt, og seilasen fortsetter videre til Luba utenfor Nigeria hvor fortsettelse av avbrutt kontrakt for Tident VIII venter.
StockEmHigher
09.07.2024 kl 08:44 4169

Det at det nå åpnes opp et større marked for JU utenfor Pakistan må jo være til en stor fordel for Shelf og andre JU aktører. Større etterspørsel etter JU med en utvidelse av aktører som trenger rigger, enda strammere riggmarked og med et mest sannsynlig resultat en økning i rater. De har vel en plan med alt, får bare håpe på at de ikke lemper av en rigg utenfor Pakistan basert på forhåpninger om kontrakt, men at de har et LOI i det minste å vise til i.
Redigert 09.07.2024 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
jadden
09.07.2024 kl 12:47 4027

Det er selvsagt positivt for oss Shelfere at markedet for jackups utvides. Pakistan er ikke det eneste landet som er opptatt av energisikkerhet, det ligger nok potensielle oppdragsgiverere og venter på for dem bedre rater, men det er lite trolig at ratene faller.
Etter hvert som tiden går og selskapet ikke melder om kontrakt eller LOI i Pakistan eller eventuelt i India, er det større sannsynlighet at Seaway Hawks manglende fremdrift skyldes det som Skrik antyder i sitt innlegg i går, det er rett og slett for dårlig vær i området. Hvis dette er tilfelle fortsetter perioden med hikkups, oppdragsgiver må vanligvis dekke kostnader som følge av værhindringer. Når det er sagt så vet vi ikke hva den aktuelle fraktkontrakten innebærer. Drøyer turen ytterligere kommer TridentVIII erstatteren senere i arbeid.
Det er i disse dager, juli/august at Perceverence skal starte sin kontrakt i Viet Nam. Regner med SUT er på plass slik at taxameteret til fordel for Shelf kan starte.
StockEmHigher
09.07.2024 kl 20:20 3846

Stilte Copilot følgende spørsmål; How does Seaway Hawk handle heavy cargo?

The **Seaway Hawk** is designed to handle heavy cargo with impressive capabilities. Here's how it manages the load:

1. **Semi-Submersible Design**: The vessel can partially submerge itself, allowing cargo to be floated onto its deck. This design minimizes the need for complex cranes or ramps.

2. **Ballast System**: The Seaway Hawk has a sophisticated ballast system that adjusts its buoyancy. By flooding or emptying ballast tanks, it can raise or lower its deck to accommodate cargo.

3. **Deck Space**: With a free deck area of 8,700 square meters, it provides ample space for large and heavy items. Cargo can be positioned securely on the deck.

4. **Stability**: The semi-submersible design ensures stability even in rough seas. This stability is crucial when transporting heavy loads.

5. **Lifting Gear**: While the vessel doesn't have onboard cranes, it often works in conjunction with other vessels or floating cranes to lift cargo onto its deck.

In summary, the Seaway Hawk combines innovative engineering, ballast control, and vast deck space to handle heavy cargo efficiently.

Se spesielt punkt 4 :-)

Litt agurk nyheter i påvente av oppdateringer fra Shelf :-)
Redigert 09.07.2024 kl 20:22 Du må logge inn for å svare
jadden
09.07.2024 kl 22:25 3744

Dette gir mange gode svar, uansett må skipet forholde seg til forhåndsdefinerte max bølgehøyder. Jeg tror det er der vi er nå. I tillegg er det en utfordring å sikre de to riggene om bord. Jeg kjenner ikke detaljene om kring dette, men ser for meg at riggbena sveises til dekket på transportskipet. Barduner vil neppe gi tilfredsstillende bevegelsesstramhet, rent statisk vil de medføre noe bevegelse som ikke kan tolereres.

Anyway, hvordan blir fremtiden med hensyn til oljeetterpørsen som er det hovedproduktet vi produserer. Et klipp gjør osd sterkere i troen på at her skal vi være langsiktige:

A lot of forecasts predict an end to the world’s appetite for hydrocarbons. Yet the reality is that oil and gas—and coal, too—are here to stay for a long time, even if demand starts growing more slowly or even stops growing at some point, in post-industrial societies. The problem of these post-industrial societies is that they need the output of industrialized ones and industrialization is inevitably tied to the cheap, round-the-clock energy provided by hydrocarbons. Oil demand doom is nowhere near looming.
Skrik
09.07.2024 kl 23:41 3677

Må nok ta litt ekstra hensyn til været da lasten er 100 m høy .Og blir da svært utsatt for vind.
StockEmHigher
10.07.2024 kl 13:05 3486

Da er Perseverance i bevegelse og har forlatt verftet i Singapore :-)
Massimo
11.07.2024 kl 10:16 3272


Borret må gå, mye og lenge!!

"I første kvartal 2024 ser IEA en etterspørsel på 101,28 millioner fat pr dag (101,49), mens i andre kvartal 2024 ventes det en global etterspørsel på 102,90 millioner fat pr dag (102,96). Anslaget for etterspørselen i tredje kvartal 2024 ligger nå på 104,13 millioner fat pr dag (104,23), mens i fjerde kvartal 2024 anslås etterspørsel til 103,92 millioner fat pr dag (104,10).

IEA venter at global oljeetterspørsel vil stige til 104,04 millioner fat pr dag i 2025"


Gamle reservoarer har en decline på ca 15% årlig,
etterspørselvekst gjør at det må letes, borres og funnraten må opp!

jadden
11.07.2024 kl 16:24 3122

Saudi sørger for sine egne når de gir Ades en ti års fristforlengelse for en standardrigg. En 10 årskontrakt forteller om sterk tro på markedet.
Aramco satser nå sterkt på en ledende rolle innen gassproduksjon, de har mistet hegemoniet innen olje.
Jeg tror det er riktig strategi å flytte Shelfriggene ut av Saudi, det er signal til Aramco at de ikke får diktere betingelser fremover.
En uke med stadig fallende kurs, men ingen grunn til frustrasjon, det ligger mange meldinger like om hjørnet, kursen utover i 2H nordover.
jadden
11.07.2024 kl 22:06 2970

Techras i USA i kveld, samtidig som OSX-indeksen stiger over 2%. Er det endelig vår tur, de tålmodige i oljeservice? Spennende dag i morgen, har vi sett bunnen på 20 for siste gang?
jadden
12.07.2024 kl 08:32 2795

Renault, Geely og Saudi Aramco har skjønt det, og det gjelder ikke bare olje, nei nå er de klare på at fremtiden ikke er bare elektrisk. Det er en meget lang vei å gå, mye lengre enn de fleste tror, og majoriten holder på det utprøvde og tradisjonelle som de vet virker. De tre går sammen om å utvikle nullutslippsbiler som ikke er elektriske. Så hold på riggene, de går ikke av moten, og om tid vil det også bli bygget nye. Innen dess har de gamle fått et realt comeback, nærmest blitt gull.

It is no wonder Aramco is joining the party, especially in light of the recent performance of its EV darling, Lucid Motors. Lucid has seen its share price plummet from over $50 apiece to less than $9 in three years and has missed its own delivery target for the first half of this year even though it boasted record deliveries—of 2,394 cars.

The Saudi oil giant likes to spread its eggs across several baskets, and it looks like the ICE basket is still quite popular. People are still buying a lot more internal combustion engine cars than electric vehicles. A lot of EV drivers want to go back to their internal combustion engine car. Things are not looking good for the electrification of transport, with the normal glitches of new technology still being sorted out. However, they are looking as robust as ever for internal combustion.

“It will be incredibly expensive for the world to completely stamp out, or do without internal combustion engines,” Yasser Mufti, executive vice-president at Saudi Aramco who was in charge of the Horse Powertrain deal, told the Financial Times. “If you look at affordability and a lot of other factors, I do think they will be around for a very, very long time.”

Affordability is indeed one of the factors that make drivers loyal to the ICE technology. For all the efforts EV makers have been putting into lowering the price of their electric vehicles, and for all the government support of the technology, EVs remain costlier than comparable internal combustion engine vehicles.
Massimo
12.07.2024 kl 08:52 2756Grei regel :-))


– Bli rik sakte, ikke fattig fort, mener forvalter Harald Espedal.

– Vi er kontantstrømsfokuserte og målet er at det skal være mest mulig kapital tilgjengelig for oss eiere.
Gjennomsnittlig eierskap av et selskap i porteføljen vår er 6 år, vi ønsker å være veldig langsiktige.
Det gjør at man fokuserer på den langsiktige utviklingen i stedet for det kortsiktige momentumet som danner prisbildet for en aksje, sier han.


https://www.finansavisen.no/finans/2024/07/12/8151672/slik-er-suksessoppskriften-til-milliardaer-harald-espedal
jadden
12.07.2024 kl 12:28 2632

Det tok ikke lang tid før det kvesset seg til i UK med hensyn på fremtidig oljeutvinning. Og knivene slipes , det er lite enighet på om hva som skal skje og hva som er sagt. Tror vi kan glemme UK som marked fremover, trist!:

Editor's note: Shortly after we published this article, the Department for Energy Security and Net Zero denied reports that Ed Miliband has banned the North Sea oil regulator from issuing any outstanding drilling and exploration licences, calling them “a complete fabrication”.

Energy Secretary Ed Miliband has enacted an immediate ban on new North Sea oil drilling licenses, overriding departmental officials and setting the stage for potential legal confrontations with oil companies. This decision halts the expected approval of new drilling in up to 35 areas, a process initiated during the 33rd offshore oil and gas licensing round in late 2023.
jadden
12.07.2024 kl 18:31 2484

4,5% opp for dagen, hyggelig å se at den også kunne stige. Uken var minus 2%, godkjenner det etter alle de røde dagene. OSX fortsetter opp med 1% i kveld og er oppe i 87.
Skal lite volum til før den stiger, det fikk vi bevist i dag. En melding nå så er vi i gang.
Poirot
12.07.2024 kl 19:20 2433

Du finner mye bra og nyttig informasjon om Shelf, Jadden! Fortsett med det :) Tror selv at vi i dag har sett starten på en lengre oppgang.
PerUlv Den ene
12.07.2024 kl 21:14 2342

Tja...

Drepende feilslått politikk som vi viste ville komme. Det eneste dette vil tilføre er en sterkere oppgang i den energi krisen vi har sett starten på. At verden er full av idioter vet vi. Men et sted går skigarden. Greit med miljøhensyn og klimagass utslipp men tilføre kuer kosttilskudd for mindre utslipp av Metan er jo helt på tryne. Så neste års Elg jakt vil bestå av "Bedøvelses piler" for så å sette et måleinstrument i ræva på elgen. Fremtidige fellingstillatelser vil bli gitt basert på målte utslipp.

Toppen av kransekaka må jo være Nederland og Irland som vurderer slakt av husdyr grunnet "for stor fisering". Nei her er det kun en melding som gjelder til disse hjernedøde politikeren...

https://www.youtube.com/watch?v=KXxSu9CG2Pk

tobo581
12.07.2024 kl 23:14 2242

Det er litt vanskelig å få tak i budskapet ditt, PerUlv.
Ønsker at kommentarer blir bittelitt mer
Informative og konstruktive.
noprofit
12.07.2024 kl 23:28 2225

At ballongen eller luftslottet sprekker

Det var en utopi (fornybar energi) som ble solgt inn som kunne bli nådd, men nå er tiden her, tiden som sier at olje og gass også er en del av den fremtidige energi-mixen i lang tid fremover og at fornybart knapt vil dekke halvparten av veksten i fremtidig energiforbruk.

Må sees i lys av at j er 100% investert i olje relatert 😀
kjennvold
13.07.2024 kl 08:17 2117

Kudos til Jadden! I går så vi at bittelitt volum førte til bra oppgang. Kontrakter og dekking av short blir avgjørende framover. Lykke til!😎👍👍👍
jadden
14.07.2024 kl 14:43 1630

Da har de to nabolandene India og Pakistan begge på gang nye tildelingsrunder av leteblokker, og rundene inneholder shallow water og dermed jackupmat. Veldig positivt, og når vi vet at svært mange eksisterende kontrakter rundt forbi har opsjoner og/eller får forlengelser, betyr det at markedet må hoste frem nye rigger. Ikke så lett det når det nærmer seg utsolgt. Det kan forventes mange hyggelige meldinger utover høsten, 2025 kan bli et meget stramt produksjonsår.
Redigert 14.07.2024 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
jadden
14.07.2024 kl 18:55 1516

Flukt til trygge havner, analytikere venter en viss uro og flukt til safe havens etter attentatet på Trump. Det er e24 som omtaler dette, olje nevnes ikke spesifikt som en trygg havn, men bør etter min mening være absolutt en god kandidat:

Venter pengeflukt til «trygge havner» etter Trump-attentatet
Skyting på valgmøtet i USA kan føre til svingninger når markedene åpner, ifølge eksperter. Det er usikkert hvor store utslagene blir.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Donald Trump ble utsatt for et attentat på et valgkampmøte i Pennsylvania natt til søndag norsk tid.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, sier man etter slike dramatiske hendelser kan forvente at investorene får lavere risikoappetitt.

– Det betyr ofte lavere markedsrenter, dempede børser og sterkere dollar, sier Haugland på telefon til E24.


Kjersti Haugland
Sjeføkonom

Marius Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, deler dette synet.

– Forvent økt volatilitet og typisk flukt til trygge havner når markedene åpner, skriver Hov i en melding til E24.


Marius Hov
Sjeføkonom i Handelsbanken

Begrepet «trygge havner» brukes om stabile investeringsobjekter som gull, dollar, sveitsiske franc og amerikanske statsrenter – som investorer ofte flytter pengene til når det hersker uro i markedene.

https://e24.no/boers-og-finans/i/xmm4xj/venter-pengeflukt-til-trygge-havner-etter-trump-attentatet
jadden
14.07.2024 kl 22:46 1376

EM pågår, 10 min igjen, blir Southgate sør eller nord og ned , det er spørsmålet.
jadden
14.07.2024 kl 23:16 1328

Det ble nord for Southgate, vi Shelfere slår gjerne følge!
Massimo
15.07.2024 kl 07:47 1180


Alle ser behovet


https://geo365.no/ser-fortsatt-behov-for-leting/


Ser fortsatt behov for leting
Så lenge etterspørselen etter olje og gass er høy og økende, må vi også fortsette jakten på nye petroleumsforekomster.Massimo
15.07.2024 kl 07:57 1158


Jack-up rig heads to Vietnam for 12-well campaign

The $73 million contract sees Shelf Drilling Perseverance rig depart Singapore for PVEP gig


https://www.upstreamonline.com/field-development/jack-up-rig-heads-to-vietnam-for-12-well-campaign/2-1-1677384
Massimo
15.07.2024 kl 08:01 1153


Her blir det moro de neste åreneIndia poised to launch new exploration round, eyes $100 billion investment opportunities by 2030

Country has awarded 144 blocks to leading oil and gas players under eight rounds of its OALP regime


https://www.upstreamonline.com/exploration/india-poised-to-launch-new-exploration-round-eyes-100-billion-investment-opportunities-by-2030/2-1-1677371


jadden
15.07.2024 kl 14:43 962

Mange positive meldinger om nye tildelingsrunder for leteborring og produksjon. Oppi dette melder Kuwait om nytt stort olje- og gassfunn. Det er offshore øst for Failaka Island, regner med det er shallow water så langt inne i Persiabukta. Det kan bli tøff kamp om riggene fremover:

Kuwait Announces Massive Offshore Oil and Gas Discovery

By Tsvetana Paraskova - Jul 15, 2024, 1:00 AM CDT
Kuwait has discovered a significant amount of oil and gas in the Al-Noukhitha offshore field, estimated at around 3.2 billion barrels of oil equivalent.
The discovery includes 2.1 billion barrels of light oil and 5.1 trillion standard cubic feet of natural gas.
Kuwait plans to develop plans for extracting resources from the field as soon as possible, aiming to increase its oil production capacity to 4 million barrels per day by 2035.
jadden
16.07.2024 kl 08:32 697

Etter gårsdagens pene oppgang for OSX kan det forventes at Shelfkursen blir tilsvarende inspirert i dag. Vi ser at tungløftefartøyet Seaway Hawk stevner sørover for å runde Sør-Afrika på vei mot Equatorial Guinea med sin dyrbare last, våre to jackuprigger. De er nå kommet noe sør for Maldivene, og været er bra. Verre har det vært utenfor Sør-Afrika hvor et containerskip har mistet containere i stormen som var mens Seaway Hawk lå og sveiste fast riggene i Omanbukta:

French liner CMA CGM has stated that one of its containerships lost 44 containers at sea due to adverse weather conditions off the coast of South Africa.

The 2005-built, 17,859 teu CMA CGM Benjamin Franklin faced severe weather on Tuesday, July 9, during a westbound voyage from Asia to Europe and suffered and loss of 44 containers at sea while another 30 were damaged on the vessel.

Fortunately, there were no injuries to the crew, pollution, or damage to the vessel which remains fully seaworthy. After inspection, it was assessed that all containers lost at sea contained harmless goods and did not contain any dangerous cargo.
Massimo
16.07.2024 kl 09:36 596


Enda mer på gang også her

Egypt set for $7.2 billion exploration drilling boom

Petroleum minister outlines plan by 40 companies to drill almost 600 wells by 2030https://www.upstreamonline.com/exploration/egypt-set-for-7-2-billion-exploration-drilling-boom-amid-plans-for-second-fsru/2-1-1677617