ACR,Collections i finans


KREDITT SKAPES
Verdi på eiendelene har løpende blitt priset opp, på en ellevill tidsepoke med lav rente.
Eiendelene er ikke verdsatt ut ifra pris/inntjening. De skapes kun av den pengemengden
som bankene tilfører, for å skape nødvendig kreditt. På lave renter og utvidet låneramme,
med god tilgang på kreditt, så har vi fått tidens høyeste gjeldsforpliktelse, på stigende rente.

LÅNEGJELD
Ved utgangen av Nov. var 12 mnd. (K2) publikums lånegjeld opp til 5,2 % tilsvarer
Kr 6985 Milliarder kroner. Husholdningene har stabiliserer seg på et noe lavere
nivå, ned 4,1 % utgangen Nov. -22 til 4155 Milliarder kroner. Vi har nå en KPI på 6,4 %
der Norges Bank styrer etter nær 2% prisstigning. Dette gir press på vider renteoppgang.

GJELDSGRAD
12 mnd Pengemengden M3, ned for husholdningen 4,1% til 2,8% pr 3 mnd
Den brede pengemengden, et utrykk for tilgjengelig penger i omløp.
Her kan legges til, at det nå registreres lavere sparerate blant husholdningen,
samtidig som forbruksgjelden igjen stiger i en bratt kurve.
Publikums gjeldsrate er 252 % av disponibel inntekt ( i -19 / 236% )
Norge har gjeldsgrad på 239% målt mot BNP mens Danmark har 250%,
Det er blant de høyeste i Europa, men etter Luxembourg og Nederland.

FORLØP VIDERE
Det vil vise seg fremover at høyere rente ikke biter nok på inflasjonen, også fordi kronen
vil svekke seg videre. Det vil i så fall trigge forbruksgjelden, som da vil stige med bratt
kurve. Det er alltid en innledende fase i refinansieringen, foran defoult. Denne utviklingen
kan bane vei for en resesjon. Norges Bank må da bruke sitt mandat i pengepolitikken,
som kan fort vise seg, kom altfor seint. Finanstilsynet foreslo og endre utlånsforskriftene,
samtidig som de 8. desember i fjor, skal ha oppfordret bankene til å sette av mer kapital
enn det de er pålagt å ha, for å møte dårlige tider. Så får vi se da, om nok er nok.
Kanskje er det bare er slik, at historien vil gjentar seg med jevne mellomrom ?

Redigert i går kl 21:56 Du må logge inn for å svare

På slutten av -22 avsluttet jeg min tidligere tråd. Fra den tid vil jeg honorere
SPURSWILD sitt siste og fornuftige innlegg på den tråden. Der oppfordret
han blant annet til langsiktighet, for dette vil ta noe tid. Han skriver videre:
«denne aksjen vil komme, og når den kommer vil det gå raskt»

Jeg skrev samtidig: «Forventningen til Axa, øker proporsjonalt med degraderingen
i økonomien. Dette kommer vi til å se mye klarere i -23 og -24, som vil gi sektoren
og Axa mye større oppmerksomhet.»

Selv om vi kan konstatere at Axa har lagt seg noe tilbake, så er den langsiktige
retningen opp, ettersom degraderingen av økonomien kommer til å fortsette.
Derfor er det ikke et spørsmål OM ,men heller et spørsmål om NÅR verdsettelsen
av Axa, blir påvirket av den langsiktige strukturelle utviklingen, vi ser i økonomien.
Som SPURSWILD sier det: «Det kan gå raskt»

Axa har EV-EBITDA 9 (Annualized) og pris bok 0,34 Total resultat P/E 6 på
Kurs 18kr ved Fair Value.
sisterx
06.06.2023 kl 01:03 34550

Har blitt til en vane å være tålmodig når det kommer til Axactor. Kjøpte meg en stund ytterligere opp når den falt, men sitter nå i ro, da det etter hvert har blitt noen aksjer. Takk for innspill, tenketanken. Dine kunnskapsrike innlegg har gjort det enklere å bevare troen.

Sant nok, tålmod ble en klar avtale, fra den dagen man tok posisjonen.
Tidsepoken var grei den, men Axa ble passivisert fra uante mengder likviditet.
Det er utenkelig det kan skje på nytt. Finanskrisen er nå langt mer omfattende,
som nå presser verdi under pålydende. Utviklingen gå da mot, mer mislighold

Jeg konstaterer at nedsiden har stopper opp, og at sektoren på Stockholmsbörsen
har stege rundt 20-22 % mens B2h er opp 8 %, viser nå Axa konsolidering.
Vi ser for tiden også en noe større omrokering på børsen, som kan være et
speilbilde på en realitetsorientering mot mer defensive vekst aksjer.

Ser de 20 størst sitter rolig ,har fått inn en ny Brenaas som har kjøpt seg jevnt
opp til nå 1,1 Mill og i tillegg så har vi fått et innsidekjøp. Så får vi se da, svaret
ligger i alle fall foran oss, så det beste kan komme til slutt.
Slettet bruker
07.06.2023 kl 09:47 34166

Hvor lenge skal man vente på 32,50 igjen Tenketanken ? Kommer 32,50 før en avnotering av børs, litt sånn Aktiv Kapital v.2 ?
sisterx
08.06.2023 kl 18:01 33673

Jeg har også handlet i B2H. Der fikk jeg litt utbytte inn på konto nettopp. Du foretrekker Axactor fremfor B2H, tenketanken? Eller har du begge?

Hei, sisterx !

Det er ingen grunn til å prate ned B2h, de står seg meget godt.
Axa er undervurderte på resultatet i forhold til B2h utslag 2 poeng
på prefix P/E utgjør ca 3 kr. Dette ser vi og også på P/B Axa 0,34 og B2h 0,4
Det vi ser fort, er at begge selskapa er svært, undervurderte på dagens resultat

Jeg er ikke for utbytte! De bør nå bruke all kapasiteten på kjøp av portefølje,
etter som forventningen til prising blir mer attraktiv (høyere IRR)
Gjeldsgraden bør nå holdes attraktiv, det er meget viktig for handlingsrommet.
På kurs 11,60 så får Axa 459,Mill mindre i gjeld en B2h pr Q1-23

Jeg eier bare Axa og er godt lastet. Har i tillegg en differensiert portefølje
innenfor forsyning, kan man si. Noe av dette vil jeg nok allokere gradvis over
til sektoren, ettersom jeg forventer at der skal man være, når økonomien
må ta innover seg den ubalansen som har bygget seg opp over år.
sisterx
09.06.2023 kl 11:16 33370

Tusen takk for en fyldig gjennomgang!

Axactor har gjennom tidligere emisjoner hentet inn totalt 3,6 milliarder i egenkapital. Dagens aksjekurs verdsetter selskapet til 1,7 milliarder. Investorene sitter med andre ord pd. med betydelige papirtap. Eksempelvis kjøpte Tvenge ifølge min oversikt 2,5 mill. aksjer til 20 mill. på siste emisjon a. kr. 8,- pr. aksje. Dagens aksjekurs er over år blitt grundig tilbaketestet i flere omganger på kr. 5.2, -5.4. Proffene pleier å lempe ut aksjer de ikke har troen på. Her sitter milliardærene Tvenge og Ferd fortsatt rolig på sine poster. Men, Geveran øker tidvis jevnt og trutt sin beholdning. Jeg tror at Axa nå kjøper de smarte porteføljene til rett pris og til en betydelig høyere forventet avkastning enn det de har i bøkene fra før. Blir spennende å følge selskapet i tiden fremover👌
Ønsker alle en fin lørdag😎

https://www.finansavisen.no/finans/2023/06/09/8014286/john-fredriksen-hamster-nordiske-banker

Fa. skriver (SATSER 700 mill) på 4 nordiske banker. Hvordan skal dette tolkes?
DNB Markets spår kraftig kursoppgang, Selvsagt ,forventet noe annet ?
Bankene han kjøper er Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, (Nordiske banker)

Privat gjeld målt mot BNP så har Norge 239% Danmark 250% Sverige 309%,
Finland 231% og Island 243%. Privat gjeld i Norden, er noe av det høyeste i Europa.
Publikums innenlandske lånegjeld i Norge (K2) økte til 7126 Milliarder 5,3 % 12 mnd vekst.
Dette er da gjeld, som nødvendigvis må finnes noe av, i de samme bankene.
Førøvrig, Danske Bank vil kvitte seg med privatmarkedet.

ER BANKENE ALT SATT I SPILL ?

Heddingen i Fa sier ikke at han kjøper aksjer i bankene, men at han SATSER hva er det?
Han kunne eks. ha kjøpt aksjer for lenge siden, og nå tar gevinst med Short gjennom
TRS, som han tidvis bruker. Det gir en eksponering uten å eie aksjene. («total return swap»)
Fra meg blir det dessverre bare spekulasjoner, da jeg IKKE har lest artikkelen.

Liker ikke å synse, setter derfor pris på avklarende info. fra noen som har lest seg opp.
For meg gir det ingen mening å kjøpe seg opp i banker, slik som verden nå utvikler seg.
Derfor min reaksjon på denne hentydningen.

Kvike11
13.06.2023 kl 09:48 32181

Tak for deltagelse i lukket forum
glæder mig meget til kurs 32,50 , så er tabet væk, heldigvis
Jeg må have tålmodighed med Axactor,
ser ud til marked ikke har opdaget at de vil betale udbytte fra næste år.
kan være et plaster på såret og måske give et kursløft..
Analytikere skyder igen for højt, et gammelt tricks for at få en aktie til at se dårlig ud, men hos ACR er Indtjeningen i top,
Redigert 13.06.2023 kl 09:48 Du må logge inn for å svare

Sjekket litt blant de 20 største av våre med aksjonærer og ser at Mesani og Herman
øker og en NY er kommet inn, J.P.Morgan Bank ca 1,3 mill .Dette tyde på at nedsalget
er redigert fra mindretalls aksjonærer. Helt ulogisk at Axa er redusert ned frivillig.

Det er patetisk og gjør meg opprørt å se, bankprognoser i sektoren hviler på økende renter
Selvsagt går renten opp, men det gjør jo også IRR på porteføljene de kjøper!
Innretningen i ny inkasso lov, skyver kostnader mot bankene, det vil skjerme skyldner.
Dette er et klart resultat som følger lovens innretning, som bankene sliter med å akseptere.
Jeg tror de fleste ser utfordringer vi står overfor, for andre vil realisme kun bli et begrep.

Historisk har de fleste bankkrisene blitt forårsaket av store tap på banklån.
Man kan lese at renten for innlån i bankene har skutt opp, og noen renteforvalter mener fortsatt de betaler altfor lite.
Ikke alle Norske banker er bunnsolide, noen små banker har balanser til en lokal entreprenør som tryner, eller at ledelsen tar feil valg.
Derfor er mange banker feilpriset.Å refinansiere seg ut av problemene år for år, vil før eller siden få demningen til å briste.

Det er ikke noen quick fix i dette markedet, på veien mot en lavere inflasjon. Rentevåpenet
har mindre virkningsgrad på importert inflasjon, og løs pengepolitikk som svekker kr.
Dette kommer til å gå sin skjeve gang, inntil alle ser det som noen frykter. Før det, kommer
ikke innstrammende tiltak, som er bedre designete for å ta fremtidig utfordringer.
Alt dette er et resultat av at man enda ikke har innsett, de virkelige utfordringene. Denne
gangen kan man ikke bare snu rundt «gjeldskaka» og pynte den på nytt for å få den spiselig.

«Skomaker bli ved din lest» er et gammelt godt utrykk, som igjen er blitt aktuelt.
Redigert 26.06.2023 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
Arky
26.06.2023 kl 21:16 31564

Nå er ACR kommet ned i bunnen av rektangel mellon 5,20 og 7,40
Rsi er og oversolgt.
Her er det fin kjøpsanledning....
Invesreg
26.06.2023 kl 22:39 31694

Vet, fikk kjøpt på 5,18 fredagen. Trodde egentlig den ikke skulle gå så lavt. La oss håpe på en bra sommer, jeg har god tro!

Jevn og stødig hamring av aksjekursen ned mot kr. 5 mv. siden mars 2023. Tok en liten back track i databasen med kryssjekk på hvor aksjekursen stod seg i mars 2020. Der dukket tidligere axactor sjef Endre Rangnes opp med et kjøp 25.03.2020 på 2,5 mill. aksjer. til ca. kr. 5,-. Rangnes har troen og eier fortsatt en portefølge på i overkant av 2 mill. og er inne på en pen 8 plass innen topp 20. Guidingen på siste kvartalsrapport var positiv for selskapets forretningsområder. Børsverdien er nede i 1,6 milliarder for Axactor virksomheter i 6 land. Lurer på om det er synspunkter på kursen og når aksjerotasjonen svinger tilbake til kjente kursnivåer?
Uansett, ha en fin uke😎
Redigert 27.06.2023 kl 23:45 Du må logge inn for å svare
Kvike11
02.07.2023 kl 12:28 30759

Ingen kan svarer på hvornår vi er tilbage i kurs 32,50.
Har selv en masse aktier, og håber den flotte indtjening de har, vil smitte af på kursen.
Bankerne tjener milliarder for tiden, vi hører ikke ret meget om hvor dårlige de er til at inddrive penge.
ACR tjener heldigvis penge hverdag, og har lovet udbytte , i år.
Tilbagekøb af gæld og aktier ville være at foretrække, så kursen ville stige voldsomt,
sisterx
02.07.2023 kl 12:54 30864

Med tanke på å diversifisere porteføljer, og slik forsøke å hedge risiko mellom de ulike sektorer; Er det ikke slik at inkassoselskaper vil fungere som en hedge mot sektorer som bolig- anlegg/bygg/konsum (dersom disse ikke skal fortsette opp) og finanssektoren (dersom banker må øke sine tap betraktelig, og dermed ikke fortsette til himmels slik ekspertene tror (begrunnet i høyere renter))? En hedge mot de pågående innstramninger (prisstigning; høyere matpriser, rente, strøm, energi/grønt, skatt, reallønnsnedgang, kostbare klimatiltak som lempes over på selskaper og forbrukere (direkte eller gjennom skatt). Investeringer økes i Asia, USA (IRA) - kapitalen vris vekk fra Europa, inkludert Norge (reduserte fremtidige investeringer i olje/gass) - og mindre lønnsomhet i den fornybare sektoren.

sisterx, jeg liker de betraktningene du kommer med,
og burde være en tankevekker for flere!

Utviklingen i finansmarkedet, har fått meg til å innta et mer kalkulert syn på
utviklingen i aksjekursen. Selv når interessen rundt Axa, tidvis har vert fraværende.
Alt endret seg fra den dagen jeg kom over statistikk, som viste at refinansiering
har i de senere åra, tilbakeført tap som god fortjeneste til bankene.

Da skrev jeg at investeringen har sammenfallet med feil tidsepoke, noe som er
grunnlaget for nedskriving, og påfølgende refinansiering. Når vi nå har lagt dette
bak oss, samtidig som Axa leverer gode tall under oppseilingen til en ny finanskrise.
Da er jeg mer en noen gang sikker på, at min investering ikke bare er et godt bidrag
til økonomien, men også kommer til å gi meg, en tilfredsstillende avkastning på investert kapital.
Redigert 03.07.2023 kl 18:06 Du må logge inn for å svare


Vi er nå inne en svak økonomisk verdiutvikling. Det betyr at flere kan komme til å
betale på en verdi, som etter en tid ikke lenger er reel, mens renten vil stige videre.
For bankene så vil dette gi et mindre utfallsrom, ettersom 40% egenkapital er kravet
til avdragsfrihet for 10% av kundene. Førstegangskjøpere har oftest 15% egenkapital
og kan derfor ikke få fritak. Gjeldstaket er fortsatt 5 ganger inntekten.

Finanstilsynet har et mål om bankenes soliditet, målt som en andel av bankenes vektede balanse.
Dette gir banken høyere/mindre rentepåslag ved innlån. Den % sats er nå økende.
Norges bank anslår at nordmenns boligrente når en topp på 5,4 % neste år, men det finnes banker som
alt nå krever betydelig mer. Nye kunder i sparebanker, må tåle rente over 6%

Vi ser en liberaliserings vilje fra intresseorganisasjoner om å avskaffe hele utlånsforskriften,
mens Norges Bank står samlet i sin motstand. Finanstilsynet derimot vil stramme mer inn,
ved å senke både gjeldstaket og fleksibilitetskvotene. Så langt har det ført til at øvrige lån
bil,båt, studielån etc skal nå med i regelen om max 5x inntekten som da blir totallånet.

Alt tyder på at denne gangen er det en lang vei tilbake, for renten gir liten effekt på
importert inflasjon, som har gitt Kr. svekkelse. I det lange løp vil det få følger for
verdsettelsen utover høsten på hytter, hus også eiendommer. Det er grunnlag for å tro
at konkursene øker videre, og at arbeidsledigheten trekke noe opp utover høsten.
Mitt tips er at Finanstilsynet kommer på banen enda sterkere, ettersom det til slutt
bare finnes en kur, det er å strupe ned tilgangen til kapital, for å bekjempe inflasjonen.

Fendi80
07.07.2023 kl 01:10 29623

Ganske sikker på at det vil komme en glede med nyheter samtidig eller rundt Q2 i midten av august. Jeg bruker en god del teknisk analyse, og det pleier å kunne gi en indikasjon på når det vil komme børsmelding. Ikke at jeg er noen spåmann, men som sagt, vil jeg anta det kommer en positiv børsmelding i tiden rundt Q2 (Om ikke samtidig).
Jeg bruker tiden til å kjøpe det jeg klarer på 5-tallet, så får jeg stole på prosessen.

Fint med låst tråd, så slipper man mye støy.
Flere som driver aktivt med teknisk analyse som har noe å tilføye?
Eventuelt noen som driver med mer fundamental analyse som til legge til noe?
Felles kunnskap er veien!

Ønsker dere en fin reise med Axactor fremover!

Fendi80

Koselig med en slik melding, i starten av dagen!
Hele prosessen har helt sikkert for mange, vert litt mer spennende en nødvendig.
Kanskje tiden nå er inne for å tenke litt mer offensivt?
Kommer nå markedet imot oss, til forskjell fra tidligere da vi bare diltet etter?
La oss få en oppdatert meningsytring, fra flere av dere.

Hvordan håndterer vi dagens situasjon?

Er nå tiden kanskje inne, for å ta mer drastiske framtidsvalg?


tenketanken (fra en tidligere tråd)
31.03.2023 kl 16:029290

Jeg liker strategien som selskapet nå kjører for -23, der de også tar høyde
for mindre refinansiering, og mer default. Ut ifra det de sier, basert på faktisk
tallmateriale og progresjonen i markedet, så vil -23 bli starten på et langsiktig
bedre marked utover i de neste åra.

For min del har jeg nå diskontert inn at bunnen er satt, og at markedsverdien
gjennom Mcap vil starte å prise inn dette scenariet i tiden fremover.
Her må enhver ta samme gjennomgangen, og se om dette stemmer inn med
sin egen investerings filosofi. Det vet jeg, at i et hvert henseende så er det viktig.
___________________.
Dette skrev jeg på en tidligere tråd på aksjekurs. 5,40 som nå er støtte i Chart,
for en omvendt hode hals formasjon. Rimelig sikke på, at nå har vi sett bunnen!
Vi har flere signal som støtter opp om dette ,fra bransjen sin generelle børsutvikling,
til makrotall som nå kommer på løpende bånd. (enhver får ta, sin egen gjennomgang)

Denne utviklingen vil ta ned aktiviteten i fler sektorer på børsen, ettersom de blir
direkte råka av stemningskifte i økonomien, som nå tydelig begynner å utvikle seg.

God Helg alle sammen!
Redigert 07.07.2023 kl 16:46 Du må logge inn for å svare
Fendi80
10.07.2023 kl 21:52 28841

Selvom dette dr kjedelig for mange, så er det fint for aksjonærene i Axactor! Follow the money.

https://www.nettavisen.no/nyheter/kredinor-ser-okning-i-inkassosaker-etter-rentehevinger/s/5-95-1212971

Greit å konstatere : Brenaas, J.P. Morgan, Nordnet Livsforsikring, de har øket
sine posisjoner med totalt ca 70 000 aksjer

Axa har stige fra bunnformasjonen ca 11,5% , som er ut av fallende trend.
Fra overkjøpt område, så er bak testen 5,40 der topp testen i samme trenden,
befinner seg med måltarget 7,22.

Handlemønstret på lavt volum og heller store utslag, bærer preg av dag til dag
handel, fra mindretalls aksjonærer. De store sitter stille, eller som vist så øker de.
For de som velger å selge så skal jeg her sette opp selskapsverdien etter
EV= ( Enterprice Value ) som da må løyses ut ,ved tenkt kjøp av selskapet.
Det betyr en betaler ut MCap + gjelden – kontanter = Selskapsverdi
For Axa så er den kurs 43 kr og for B2h så er den 35 kr.

Jeg har ca 35-selskap i min database og denne utregningen viser, at den treffer god
etter kursutviklingen på de selskapa jeg følger. Kahoot kurs Kr 30 EV= Kr 30
Norbit Kr 55 EV= Kr 64. Arribatec Kr 6 EV= Kr 7. Norske Skog Kr 43 EV Kr 102
Skogen er aksjen i min database, som er av de mest nedsolgte etter EV, foruten Axa og B2h.

Jeg har ofte hevdet at sektoren er ned solgt, til et nivå en svært sjelden ser. Derfor så ønsker jeg
å dokumentere mine påstander, ved å synliggjøre verdien til selskapa gjennom EV = Selskapsverdien.

Redigert 11.07.2023 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
Fendi80
11.07.2023 kl 06:55 28654

Spennende! Holder fortsatt god tro på at det vil komme noe spennende i midten av august.
Mor84
11.07.2023 kl 11:45 28498

Veldig bra oppsummert. De underliggende verdiene er mye større en det som fremkommer askjekursen.
Fylte selv på med 30k aksjer for ei god uke siden. Her der det bare å være tolmodig.

Finanskrisen i 2008 kom blant annet fra banklån til husholdningene på 1850 milliarder.
Frem til i dag, har bankene lånt ut over dobbelt så mye, 4300 milliarder kroner iflg SSB.
Dette har de fått til, ved å grine seg til et utlån på 5x inntekten. Fra datidens rente som var nærmest fraværende,
ble hele hovedstolen nesten bare lån. Hvor stor er den i dag, på nær 6% rente?
Denne tilbudsfllommen av lån, har kjørt opp prisene på eiendom. Problem gjeld ble løpende refinansiert ,
og i sum har det utløste tidenes kjøpefest på biler, båter, hytter, feriehus etc.
Gjelden til publikum er nå på 7150 350 millioner 5% vekst i mai -23 iflg. SSB.

Jeg tar med dette, for å belyse hva bagasje finanskrisen drar med seg, når den nå skal
forsøke å få inflasjonen under kontroll, ved ensidig bare å heve rentene. Dette er resepten
Norges Bank kjører, via banksyndikatet vi har i Norge. Finanstilsynet er pr dato redusert ned
til en fotnote, i økonomiske tidsskrifter. De ville redusere utlån, med pålegg til bankene.
Derfor kan nå bankene raljerer med ene foten på bytte (les lånetaker) og forteller de renner
over av penger. Jeg lever i troen på at dette kan slå kraftig tilbake til bankene, enkelt og greit
fordi de må balansere hovedstolen, på fiktive verdier som stadig forvitrer.

Vi ser nå tydelig på børsen, at stadig flere selskap blir slått i bakken av dårlig
Kvartalsrapporter. Kostnadene av ulike årsaker renner på ,uten de kan dekkes opp.
Dette forteller meg at krisen er dypere og breier, en noen orker eller ønsker å fortelle.
Noen vil vel si, at om dette stemmer, så ville Axa og hele sektoren være mer aktuell.
Jeg er gammel nok til å ha opplevet tidligere finanskriser, og parallellene er at omrokeringer
til et mer defensivt og konserverende syn, ofte blir utløyst når man minst venter det.

Skomaker bli ved din leste, der finner du i alle fall meg!

God Helg

Redigert 15.07.2023 kl 16:04 Du må logge inn for å svare

Bossefar,
Jeg beklager på det sterkeste at du av alle, var den som hadde falt ut av listen
for de skribentene jeg la inn manuellt. Når jeg oppdaget det så prøvde jeg å legge
det inn og lagre det i etterkant, det gjekk dessverre ikke.
Om du ønsker å komme på listen må du dessverre og beklageligvis logge deg på og
gjøre en forespørsel.Da vil jeg selvsagt legge deg inn.
Dette ergrer meg, og jeg håper du ikke tror, at dette var tilsiktet fra min side.
Slettet bruker
15.07.2023 kl 17:18 27670

Det er hyggelig for meg som er en gammel mann med lite øknomisk teori, men med stor praktisk erfaring er velkommen med mine meninger. På alle kanter er jeg omgitt av økonomer, hele familien.Men økonomi er ikke noe FAG men teorier( sitat Stensrud.) Det eneste som er sikkert er at teoriene stemmer sjeldent, Dette sier jeg for å beskytte mitt skråblikk på sittvasjonen. Setter pris på teorier og leser dem med stor inntresse. Men i aksjerverden der hender det ting som er vansklig å forklare.Har en aksje som firmaet tjener masse og har store orderereserter, men når dette blir fortalt går kursen ned 12/13 prosent.Dette gjør at jeg prøver å se forbi teorirene.
ACR tror jeg blir en god utbytte aksje, og at kursen kommer til å utvikele seg langsomt. Fortjenesten kommer til å gå til aksjonærene.Tror ikke på noen stor egenkapital i ACR. Det er på lån en blir rik er det noen som har funnet ut.

Litt om mine tanker. Bossefar
Redigert 15.07.2023 kl 23:33 Du må logge inn for å svare

Bossefar, hyggelig at du lar oss høre fra deg, setter pris på dine meninger
Jeg registrerer at du har større tiltro til din intuisjon, og mindre tiltro til økonomiske teorier.
Uansett det er en god egenskap, men økonomi som støttefunksjon bør ikke undervurderes.
Vi er nå i en situasjon der «murer faller», da hender irrelevante ting man ikke forventer.
Slik som du beskriver i din aksje. Problemet et at aksjekursen den ligger foran hendelser,
og har man ikke snappet opp de, så blir man dratt med på en kursjustering. Vi ser nå tydelig
at den økonomiske realitetsendringen, slår nå inn også gjennom kvartalsrapporter.
Kursen justeres da på frykt, og senere diskonteres inn de langsiktige økonomiske endringene.

Axa vil vokse på denne utviklingen, ettersom de i sterkere grad blir dratt inn i økonomien.
De tar nå de «stille» posisjonene ,og på den måten bygger opp et sterkt aktivum i bedriften.
Det er det motsatte til de som får nedskrive verdien, på lavere inntjening og svakere vekst.

Hold på hatten, det kommer til å blåse sterkt i kastene!
Redigert 17.07.2023 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
Fendi80
18.07.2023 kl 01:06 26915

Lest litt gjennom tidligere porteføljer som Axactor har kjøpt av Santander.
Denne kom 5. mai, og er ganske stor størrelse på, uten noe form for børsmelding på dette som jeg kan se.

https://finance.yahoo.com/news/santander-sells-distressed-loan-portfolio-070023176.html

Hvis jeg skal tørre å gjette på noe som står mellom linjene der, så vil jeg anta at de kommer til å inngå større samarbeid senere.

Jeg har pr dato 36 Selskap i min database, 5 stk har blitt plukket fra laveste prising.

P/B (1) Price/book = MCap (kurs x ant. Aksjer) delt på Egenkapitalen
P/S (2) price/sales = MCap (kurs x ant. Aksjer) delt på Salg for året (annualized)
(1)P/B og (2)P/S ,lavere tall jo, billigere er aksjen. Rangert etter kolonnen (3)= SUM

…………..............(1) ----(2) = ..(3)……(4) –--- (5)
Kurs 10,52 Nrc…0,33 - 0,15 = 0,48 / 32,57 – 70,78
Kurs 5,3 Axa....... 0,34 - 0,56 = 0,90 / 15,49 – 9,54
Kurs 42. N-Skog.. 0,65 - 0,32 = 0,97 / 65,86 – 133,43
Kurs 6,7 B2H....... 0,64 - 0,31 = 1,17 / 14,33 – 9,58
Kurs 12 Link Mob.0,64- 0,62 = 1,26 / 18,62 – 19,47

Fra kolonne (1) og (2) vil verdi vurderingen 1,0 være nøytralt område, følgelig
må kursen opp til kolonne (4) og (5) for at alle respektive selskap får verdi 1,0
Axa ligger på plass nr 2 målt på totalsummen 0,90 (3) kolonne
og må ha kurs 15,49 for å få 1,0 i P/B og kurs 9,54 for å få 1,0 i P/S osv.
Alle de øvrige selskaper jeg har i min database er priset høyere en 1,0
ofte det dobbelte og mer .Alt beregnet ut ifra tilgjengelig resultat pr dato.

Håper dette gir mening, og ikke minst gir en innsikt i dagens prising.
Redigert 18.07.2023 kl 12:42 Du må logge inn for å svare

Blir interessant å se hva som presenteres på selskapets halvårsrapport 17.08.2023.. Johnny Tsolis (CEO) har på de siste kvartalsrapportene guidet markedet med målrettet snuoperasjon og positive resultater innen selskapets nøkkel satsinger. Tidligere intervju med CEO i Finansavisen gav et konstruktivt inntrykk, med gode refleksjoner. Aksjekursen har ligget ganske stille den siste tiden på gjennomgående meget lavt volum. Finansmarkedet med bankene i spissen er rigget for å tjene penger, og kanskje tiden nå kommer for en positiv aksjerotasjon for Axactor. Noen synspunkter? Ha en fortsatt fin sommer😎
Arky
19.07.2023 kl 23:40 26384

Det kan være en ohs formasjon for ACR nå. Brudd 5,70 for Target 6,30.

Brudd på 5,40 er taket på en fallende trendkanal. Mao spennende dager for ACR….

Kjempeflott Arky, Jeg og har holt dette frem en stund , uten noen reaksjon.
Jeg applauderer at du reagerer, og legger det ut. Jeg er ganske sikker på at
flere har sett det, men skuffelsen over tid antar jeg har bygget litt motløshet.
Jeg har stor respekt for det. Se nå på signala Arky snakker om, og følge de videre.

Jeg vil legge til som en kuriositet, at jeg tidvis studerer handlemønster med noen
print screen utover dagen. Har sett høyere volum på venstre side, som gjør at selger
sakt kan ta styringen over prisen. Dette kan nå være første signal på en trend endring,
der selger igjen kan sette kjøpspress i aksjen, ved å heve kursen.
Vi går nå inn i formasjonen! Jeg forholder meg til, at den blir fullført etter læreboken.
sisterx
20.07.2023 kl 01:32 26472

Også dette kan tolkes som positivt for kursutviklingen fremover:

RSI er på 50,5 nå, svakt i positivt territorium, og det kan være rom for en pen oppgang herfra før aksjen (igjen) blir overkjøpt.

12/7-23 hadde volumet steget mer enn 30 % over snittet, og indikerte en sterk interesse i instrumentet.

Den 05/7-23 krysset stochastic over 80, og indikerte at instrumentet var overkjøpt. (Som regel blir det da gevinstsikring, før neste eventuelle bevegelse opp)

sisterx
20.07.2023 kl 01:49 26470

🤞Jeg krysser fingrene for at våre observasjoner materialiserer seg snarlig i kursen
Arky
21.07.2023 kl 15:18 25969

Fin dag for ACR og nå testes 5,70 nivået som kan gi mer oppgang….

Brukbar dag for Axactor med 20 øres oppgang. Fint at volumet økte med en omsetning på 1,7 mill. Blir spennende å se om kursen løfter seg videre mot Q2 med videre positivt momentum, eller vender snuten nedover mot trygge tilbaketestede bunn nivåer. Dagens børskurs var i et kort øyeblikk kl.12.30 oppe på magiske kr. 5,77. Tallet minnet meg på at leder/chair for Axa sitt direktør bord v/Terje Mjøs i slutten av februar 2022 kjøpte 100 000,- aksjer til ja, nettopp kr. 5,77. Greit å vite. God helg til alle😎
Redigert 21.07.2023 kl 23:59 Du må logge inn for å svare