Axa,Collections i finans


KREDITT SKAPES
Verdi på eiendelene har løpende blitt priset opp, på en ellevill tidsepoke med lav rente.
Eiendelene er ikke verdsatt ut ifra pris/inntjening. De skapes kun av den pengemengden
som bankene tilfører, for å skape nødvendig kreditt. På lave renter og utvidet låneramme,
med god tilgang på kreditt, så har vi fått tidens høyeste gjeldsforpliktelse, på stigende rente.

LÅNEGJELD
Ved utgangen av Nov. var 12 mnd. (K2) publikums lånegjeld opp til 5,2 % tilsvarer
Kr 6985 Milliarder kroner. Husholdningene har stabiliserer seg på et noe lavere
nivå, ned 4,1 % utgangen Nov. -22 til 4155 Milliarder kroner. Vi har nå en KPI på 6,4 %
der Norges Bank styrer etter nær 2% prisstigning. Dette gir press på vider renteoppgang.

GJELDSGRAD
12 mnd Pengemengden M3, ned for husholdningen 4,1% til 2,8% pr 3 mnd
Den brede pengemengden, et utrykk for tilgjengelig penger i omløp.
Her kan legges til, at det nå registreres lavere sparerate blant husholdningen,
samtidig som forbruksgjelden igjen stiger i en bratt kurve.
Publikums gjeldsrate er 252 % av disponibel inntekt ( i -19 / 236% )
Norge har gjeldsgrad på 239% målt mot BNP mens Danmark har 250%,
Det er blant de høyeste i Europa, men etter Luxembourg og Nederland.

FORLØP VIDERE
Det vil vise seg fremover at høyere rente ikke biter nok på inflasjonen, også fordi kronen
vil svekke seg videre. Det vil i så fall trigge forbruksgjelden, som da vil stige med bratt
kurve. Det er alltid en innledende fase i refinansieringen, foran defoult. Denne utviklingen
kan bane vei for en resesjon. Norges Bank må da bruke sitt mandat i pengepolitikken,
som kan fort vise seg, kom altfor seint. Finanstilsynet foreslo og endre utlånsforskriftene,
samtidig som de 8. desember i fjor, skal ha oppfordret bankene til å sette av mer kapital
enn det de er pålagt å ha, for å møte dårlige tider. Så får vi se da, om nok er nok.
Kanskje er det bare er slik, at historien vil gjentar seg med jevne mellomrom?

Redigert 22.01.2024 kl 09:54 Du må logge inn for å svare


Flott Fendi80 , det har for mange blitt tøffe tak! Derfor håper også jeg at «hendelsen
kan bli en gest til et marked i villrede, der mang har gått trøtt og lei.
La oss alle sammen håpe, at det blir utfallet.

Når jeg leser meg gjennom økonomiske artikler fra ulike tidsskrifter, så slår det meg
hvordan de ulike profesjonene i økonomien, spiller ut egen overbevisende fortreffelighet.
Finansdepartementet og Norges Bank fastsetter de nødvendige makroreguleringer, mens
Finanstilsynet på deres vegne, fører tilsyn med blant annet bankene.
Finansdepartementet satte seg føre å «kneble» inkassobransjen med ny inkassolov, hvis hensikt skulle være, som de skriver,
«å øke rettsikkerheten for skyldner». Det er nesten som man tror,
at den ene hånden ikke har snakker med den andre, og i alle tilfelle ikke informert hode.
Hvordan kunne de samme aktørene gå med på å endre utlånsforksriftene til 5 x inntekten
og derigjennom sendt Norges husholdning helt opp i verdenstoppen, som de mest forgjeldede.
Resultatet er at alle typer bruks konstruksjoner i Norge som nå har et tak, er på en eller annen måte en mulig gjeldsbombe.
For mange selskap, betyr dette også nedskriving av verdi.

Hvordan kan Norges Bank skrive ut stigende rente som en god medisin, for å hjelpe de samme menneskene som
Finansdepartementet hadde så stor omtanke for? Det hjelper svært lite å hovere med tall, om at nå går gjeldsveksten ned K2 3,7 %.
Statistisk gjør den selvsagt det, når ingen lenger låner penger og alt stopper opp. Det forandrer ingenting for de som er «fanget»
Hvor har Finanstilsynet vert under denne «Økonomiske oppturen» ? var det behov for å dempe veksten tidligere?
Har vi en for sterk binding mellom bankene og Norges Bank, som hindrer Finansdepartementet via Finanstilsynet å utøve pålitelig tilsyn?

Nå vil noen si at sykdomsproblematikken i Norsk økonomi, kan ligge akkurat i skjæringspunktet mellom byggebransjen og industrien generelt.
Stadig mer penger har blitt kanalisert inn i bygge bransjen på attraktiv verdiutvikling,
mens verdien gjennom industriforetak, bare har blitt notorisk skatteskjerpet bort fra eiers hånd.
Dette har svekket konkurransekraften og redusert ned invasjonstyrken, i takt med at tilgangen på intelligent kapital, svinner hen og trekkes ut.

Så iøynefallende som dette er, så undrer vi oss likevel på hvorfor kronen svekker seg ?
Systematisk vanskjøtsel av nasjonalt eierskap, startet kronesvekkelsen for mange år tilbake.
Dette forholde kommer tidvis til å slå sterkere ut, ettersom importert prisstigning NÅ kommer
til å bli en sterkere komponent i økonomien. Vi ser fra handelsbalansen at eksporten har
vert fallende fra 315,3 Milliarder til dagens 131,9 Milliarder, mens importen tilbake til -18 var på
65,5 Milliarder er den nå stigende på 86,3 Milliarder. Dette gir et fallende overskudd på handelsbalansen
fra 225,3 Milliarder Aug -22 til dagens 45,6 Milliarder.
Tidvis tilbake til i -19 og -20, var det underskudd på handelsbalansen. Svikter olje eller fisk er vi kjapt tilbake der.

Summen av det overstående, er det som betyr noe for finansnæringen i Norge. Dette påvirker økonomien,
helt ned i hvermanns lommebok. Når vi nå må reversere tilbake veksten, ved å sette opp renten for å ta ned prisstigning,
så vil vi erfare det har begrenset effekt. Importert prisstigning gjennom en svak kr, vil dessverre holde oppe prisveksten.
Vi må derfor velge mellom høy rente lenge, eller motsatt en resesjon på fallende priser og økt ledighet.

Det som beskrives her, er det MOTSATTE av hva markedet nå diskonterer inn.
Danske Bank mener at vi vil begynne å kutte rentene, allerede i mars, dette er synspunkter som har vert positive for finansmarkedet.

Jeg låser opp tråden, og håper på en saklig meningsutveksling, rundt dette fremtids tema.
Deretter legger jeg tråden dø, og avslutter for denne gang mitt engasjement om tema.
Redigert 26.11.2023 kl 11:47 Du må logge inn for å svare

Jeg har stresser her i denne slutt sekvensen med de lange tankene, for å prøve å se
hvordan driverne i økonomien nå utspiller sin rolle. Jeg skjønner at dere kanskje ikke har
sammenfallende makrointeresse, og derfor kanskje ikke ser samme hensikten/nytten.
Axa tilhører en bransje som er svært konjunkturavhengig, som andre aksjer også er på sin måte.
Det som er viktig å vite med Axa er at det er en motsyklisk aksje, som har en tendens til å
overgå markedet i perioder med økonomisk resesjon. Dette er et marked som generelt sett
er lite attraktivt, for overtallige andre aksjer på børsen. Da vekstkomponenten blir svak/uteblir.

For å forstå noe av dette markedet så må man vite noe om makroøkonomi og hvordan det utfolder seg.
Her kan vi huske tilbake til Kick startet vekst i -19-20 ,da bankene refinansierte
seg ut av knipa, inn i en ny formidabel vekst til hit vi er i dag. Ja hva nå ? Kan det skje igjen?
Ja, teoretisk kan det det, men fra et makroøkonomisk perspektiv er jeg på nytt svært skeptisk, hensynstat dagens situasjon.


Det er noe av dette jeg i mitt overforstående innlegg forsøker å svare på, ettersom forventningene til Axa IKKE hviler på selskapet,
men kun på om markedet vil overbevise.
Det er her markedet nå kan ta feil på et heller diffust valg, ut ifra de makroøkonomiske hensyn som nå utfolder seg.

sisterx
29.11.2023 kl 10:49 7422

Holder en knapp på det motsykliske aspektet, der lønnsomheten og utbyttene vil komme når rentene faller -som tegn på at ting begynner å briste i økonomien. Da kommer også kursoppgaven, senest, da aksjemarkedet gjerne er fremadskuende. Er vi ikke på et optimalt sted for å materialisere deler av ovennevnte akkurat her vi er nå?
Redigert 29.11.2023 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Klarer ikke bestemme meg ang denne aksjen. Skjønner at folk hopper av etter ørkenvandringen vi ser i kursen her. Jeg har selv sittet med fingeren på selg knappen men er med enn så lenge. Her må det komme et bra kvartal neste gang og utbytte i sikte for min del.
YL
30.11.2023 kl 10:46 7237

Axactor, og også B2, verdsettes nå til nærmest historisk lave nivåer. Begge leverer greit, men ikke strålende, og handles til PE 4-5. Fremtrer altså som "billige" begge to. Begge lider dessverre litt under dårlig kommunikasjon med "markedet". Litt svake Q3 og usikkerhet hva angår utbytte for 2023 holder nok en klam hånd over begge. Spesielt ACR har vel fått ufortjent mye juling. Fortjener nok ikke enda samme prising som B2, men litt nærmere i børsverdi burde de nok vært. Er kanskje en negativ Fredriksen effekt også i ACR. Med et bra Q4, ok guiding OG utbytte på 30-50 øre bør turen tilbake til 10tallet starte for begge.
sisterx
30.11.2023 kl 11:40 7182

Nå har i vært fall B2I begynt å stige. Og Norske bull hadde kjøp på 4,93 og «long»-anbefaling. Får bare se om det slår til, så er det bare å håpe at en vending opp legger historisk dårlig kurs permanent bak seg 🤞

YL, takker for et godt innlegg her på min tråd. Det var nyanserte og velfunderte
observasjoner, som helt klart er til ettertanke.
Når det kommer til Axa så er der mange myter, men rett skal være rett ,
Her trenger vi en oppklaring.
B2 EPS er 0,75 og Axa 0,93 / ROE B2 7,78% Axa 7,82% annualized
EBITDA B2 41,88% EBITDA Axa 50,94% Riktig utsagn! de følger hverandre bra.

Det som har irritert meg med Axa, er hensynet til REO .Like vel, her berømmer jeg
ledelsen, som taktfast har solgt ned til NÅ en liten saldo. De bekrefter igjen
nå ved fremleggelse av Q3, at de tar sikte på å endelig avvikle innen -23
Jeg vet litt om hva dette eventyret har kostet, og hva det vil tilføre resultatet når
dette er avviklet. Til nå har vi faktisk hatt et «lite» utbytte, rett i luften!

Glem det! Skuer vi litt lenger frem mot Q1-24 og da vet vi på alle måter, at resultatet
vil bli rendyrket på porteføljer på høyere IRR, som på flere måter vil løfte resultatet i-24.
Den som tror han ikke har noen gode ting i vente på Axa, har sove i timen!

Siden saldo på Reo er så liten , kan jeg ikke tenke meg sluttsalget i Q4-23 vil avvike stort
fra tidligere kvartal. Det kan like fort balansere andre veien, hvem vet?Redigert 30.11.2023 kl 15:59 Du må logge inn for å svare


Brennås Herman solgt helt ut : 1.180.000
Nordea Avkastning kom inn ny 1.035.709
Nordnet Livsforsikring øker 23.551
Spectatio Finans øker 60.000,- ( kjøpt jevnlig eier 2.770.541 )

20 største fra 66,13 % til 66,11 % minimal endring!

Tror nok de transaksjonene her, var de som startet kurs presset på lavt volum.
Granly
30.11.2023 kl 18:05 7015

Ha vel ikke skrevet på denne her før, eg sitter med en liten andel i dette selskapet, inngang på rundt 20 krone, samt lastet opp mer på rundt 15-16 kroner (så tapet er høyt) solgte meg ut på 7 kroner og var ute et par mnd til eg kjøpte de tilbake. (lider et stort tap her)

Men eg hadde troen på dette selskapet, eg fikk også mer troen når fredriksen startet å kjøpe mer og mer. men nokk om det

LIten oppsummering av mnd som har gått:

22 November Terje Mjøs (Chair of Board of Axactor ASA), has on 22 November 2023 acquired 50,000 shares in the Company at
an average price of 4.92 per share.

2 November:
Axactor: Økte inntekter, men resultatnedgang
Det John Fredriksen-dominerte inkassoselskapet Axactor har lagt frem rapporten for årets tredje kvartal.
Tallene viser en svak oppgang i inntektene fra 59 millioner euro i fjorårets tredje kvartal til 64 millioner euro i årets tredje kvartal.
Driftsresultatet (ebitda) gikk opp til 34 fra 30 millioner, mens resultat før skatt på videreført virksomhet gikk ned til 8 fra 14 millioner euro.
Nedgangen i resultat før skatt kommer i hovedsak grunnet høyere finansieringskostnader.
Selskapet har i kvartalet refinansiert et obligasjonslån.
– Planen vår er å bruke de tilgjengelige midlene fra refinansieringen til å investere i porteføljer, sier toppsjef Johnny Tsolis i en uttalelse.

November vart avsluttet med en kurs på 4,80, det gir en nedgang på 8,65% (5,34 var kursen i starten av mnd også høyeste) lavest var i dag på 4,80.

På sikt har eg troen på selskapet selv om eg har et sviende tap. eg tror at selskapet jobber hardt med å gi oss solide resultater og grunner til å smile, men ting tar lenger tid en planlagt, så vi må nokk være tålmodig en stund til.
Lucky88
30.11.2023 kl 18:23 7095

Jeg har lyst på ny IR og CEO jeg. Makan til tafatt gjeng. Underskriftskampanje? vi klarer sikkert 20 prosent av aksjene.

Spennende timing nå. Alltid vanskelig å gå inn i en aksje som gjør det dårlig. Men det er vel best å kjøpe når kursen er lav, gitt at man har sjekket at selskapet har gode utsikter.
trani
30.11.2023 kl 21:10 7052

Det dummeste ACR kan gjøre nå er å dele ut utbytte...

Jeg gleder meg over engasjementet her på siden, og tar meg den friheten å
understreke og oppklare utsagn rundt økonomien til Axa .Det er ikke synonymt
med at fordi en aksje synker i kurs ,så har den nødvendigvis levert dårlig resultat.
Ja , Q3-23 ble først og fremst råka av det vi kaller «Investering til inntekts ervervelse»
Det var refinansiering av forfall og i tillegg etablert de en «ny ekstraordinær fremtidig
Arbeidskapital». Det er lett å gå i tankene til ledelse, å se at de nå posisjonerer seg.

Det at kursen vert kjørt ned er selvsagt beklagelig, det får vi ikke gjort noe med,
foruten og holde fast ved at gjeninnhentingen i sektoren er definitivt på gang.
I Axa har vi sett det tydelig i -22 vi ser det i -23 og kommer til å se det bedre i -24
Vær dissiplinert på utvikling, pengene vil komme, så lenge selskapet tjener de.

Det er bedre å bruke penger til å kjøpe penger, som man gjør i denne sektoren,
det vil gi større avkastning over egenkapitalen, som igjen løfter verdien på selskapet.
Jeg tenker ledelsen ut i -24, vil mene noe fremtidsrettet om dette.

Ledelsen skal man som aksjonær alltid mene noe om .Jeg oppfordrer alle til å ta
kontakt for hva det enn måtte være, selv har jeg fått utmerket hjelp flere ganger.
YL
01.12.2023 kl 09:04 6850

Har selv vært i kontakt med Svae noen ganger. Får alltid svar og en liten diskusjon. Når det gjelder utbytte så er det kanskje for tidlig med utgangspunkt i selskapets drift, MEN med tanke på aksjonærer og kursutvikling er det nok et must. Både ACR og B2 er nok avhengige av utbytte, eller i det minste klarhet i når og hvor mye, for å få et kursløft som monner. Trur eg.
laazarus
01.12.2023 kl 09:33 6883

Siste jeg vil nå er at IR og CEO skal gå. De har vært akkurat det Axactor har hatt behov for etter min mening: en gjeng som fokuserer på et standardisert og ryddig presentasjonsformat per kvartal og med en stødig hånd på rattet som har ført til en god, stabil EBITDA-margin de siste årene. Problemet til Axactor var den volatile prestasjonen og de uhyggelige overaskelsene (nedskrivinger) som gjorde det skummelt å investere i aksjen. Her har investorene skreket etter stabil, positiv utvikling og flere datapunkter for å bevise at dette går riktig vei - det er akkurat dette selskapet har levert.

Den eneste sliden du trenger se på er den de viser hvert kvartal som viser IRR på kjøpte porteføljer vs. eksisterende portefølje. Her vil miksen bli bedre og bedre for hvert kvartal som går - det er akkurat samme historie som B2, bare noen år bak.

Slik jeg ser det leverer selskapet nå veldig bra og caset går forhåpentligvis 1 av 2 veier etter nyttår:

1) Axactor fortsetter den stabile inntjeningen og begynner betale utbytte. ROE øker for hvert kvartal etterhvert som de gode porteføljene utgjør større del av miksen
2) Axactor blir kjøpt opp i en konsolidering av markedet eller av en PE-aktør (slik ledelsen har spådd flere ganger i kvartalspresentasjonene). Da tror jeg man får en meget fin premie mot dagens aksjekurs

Nedsiderisikoen er er forverring av økonomien og at folk ikke klarer nedbetale gjelden sin, samt at myndighetene får et mer negativt syn på inkassobransjen og ber dem redusere salærene ytterligere. Jeg tror imidlertid at vi ikke er langt unna rentetoppen, og at ting vil bli bedre både for forbrukerne og Axactors finansieringssituasjon det neste året

Fylt på i dag på 4,76. Skal man vinne må man satse...

Godt innlegg👌 Har stor forståelse for at det er smertefullt å sitte investert i et selskap hvor kursen gradvis hamres nedover. Opplevde det selv en lang periode i Akastor under pandemien. Kjølig vurdert tjener Axactor penger kvartal for kvartal. Ledelsen har en stødig hånd på investeringene, og de tenker fremover og forstår det økonomiske landskapet. Handler om å balansere kommende muligheter og utfordringer.
Topp 20 sitter med unntak av Ferd som tidligere solgte seg ut, stødig på sine poster. Tvenge (nr. 2) har et stort papirtap på sin mangeårige posisjon. Spectatio Finans AS har troen på Axactor, og kjøper seg raskt opp fra 0 aksjer 1.august 2023 til i dag å ha en respektabel beholdning på 2 762 992 aksjer. Fin 7 plass innen topp 20. Ønsker alle en trivelig helg😎
Redigert 02.12.2023 kl 11:13 Du må logge inn for å svare

Tror et utbytte hadde gitt en veldig bra signaleffekt i forhold til kursen. Mange som har vært med på en lang reise med nedturer her.

Jeg tror, vi ikke lenger skal "overtenke" kursen på Axa. De som har solgt den ned, på den
utviklingen som nå utspinner seg i økonomien, de skylder vi en ærbødig STOR TAKK!
De plasserte kursen på Axa, ned på det ultimate nivå ,innenfor den ultimate tidsepoken.

1000 Takk, jeg tar imot tilbudet !
Hilsen Tenketanken.
Redigert 14.12.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare


Flott å være på kjøper`n igjen! Nå fyller jeg på, og takker ærbødigst
alle mine medinvestorer, som har vert med å bidratt.

Ulk
15.12.2023 kl 11:12 4557

Hvorfor er det så få som handler hvis aksjen er så billig ? Ingen store inside handel heller?

Vi er ved årsavslutningen, se opp fordi som har behov for penger, noen må selge.
Utover det så er aktiviteten nå generelt laber, og ikke representativ.
Joda, vi har innsidehandler så det holder i Axa
Jeg handler uansett ikke på de kriteriene du her skisserer, jeg ser på aksjens
beskaffenhet i markedet. Den er nå etter mitt syn økende, ettersom utviklingen
i økonomien nå bærer den frem. Når de i tillegg har lagt frem gode resultater
i -22 og nå i 23- så har jeg det jeg trenger for å eksponere meg i selskapet.
Redigert 15.12.2023 kl 12:32 Du må logge inn for å svare

Utviklingen mellom de ulike selskapa, fra brudd opp og ut
av den lange fallende trend,slik den ble testet

B2 Impact
Test opp og ut av den lange fallende trend, på ca 6,9 kr
Tilbake test til 6,6 kr med ny oppgang på ca 11% til 7,3 kr
Kurs er nå 7,5 kr Permanent brudd 7,5 varsler videre oppgang.

Axa
Test opp og ut av den lange fallende trend, på ca 6 kr
Tilbake test 4,52 med ny oppgang på ca 15% til 5,2
Kurs er nå 4,87 kr Permanent brudd 5,2 kr varsler videre oppgang.

Hoist Finans
Test opp og ut av den lange fallende trenden, på ca 28 kr
Tilbake test til 26 kr med ny oppgang på ca 46% til 38 kr
Kurs er nå 33,8 kr Permanent brudd 38 kr varsler videre oppgang.

Intrum
Test opp og ut av den lange fallende trenden, på ca 57 kr
Tilbake test til 48 kr med ny oppgang på ca 53% til 73,4 kr
Kurs er nå 68,3 kr Permanent brudd 74 kr varsler videre oppgang

Vi ser at Axa av hvilken grunn har korr. mest tilbake fra brudd på den
lange fallende trend, men har hentet mest tilbake i det korte bilde.
Fra fallende trend har stigningen vert Intrum 53%, Holst på 46%
Axa 15% og B2 11% Alle selskapa ligger nå i sin egen opptrend.

Så lenge den fallende trend er brutt på oppsiden, testet og bekreftet
på ny oppgang ,så er en ny langsiktig oppgang i aksjekursen intakt.

NB! Det er synd at vi ikke greier å opprettholde en tråd, vi kan samles
om for å få diskutert løpende endringer i markedet. Jeg håpet noen
stod frem og tok tak i denne problemstillingen. Jeg åpner igjen min
tråd, for en periode. Jeg ønsker å ta en noe laver profil, da jeg har
flere interesser både på børsen og privat, som dessverre tar tiden.

Hei tenketanken!
Denne tråden du startet inneholder interessant historikk og godt kunnskapsgrunnlag. Foreslår at du holder denne tråden åpen til den går ut av tiden. Forresten, interessant vurdering av Axactor vs. Intrum, Hoist Finans og B2 Impact👌
Har ikke registrert noen profit warning eller annet negativt før kommende årsrapport. Regner med at positiv guiding fra de siste kvartalsrapportene også fortsetter i 2024. Artig at kursen i dag vrikket seg opp til 5 tallet😎

Vågakallen

Da må du og andre gode skribenter hjelpe meg å holde liv i siden
Jeg disponerer en tid fremover, noe mindre tid i døgnet for dette.

Ja, brytes 5,2 permanent, da starter gjenhentingen!

( Mitt beste tips er den kommer til og blir brutt, fordi baktesten ikke
tok ut bunnen 4,52 men stoppet på 4,76 -4,82 og 4,87 og nå 5 kr )
Jeg vil helst se den stopper for dagen over 5,2)

Motsatt utvikles omvendt hode hals før bruddet kommer på noe lavere nivå
Dette alternative er noe mer defensivt, og tar mer tid å utvikle.

Rent teknisk er brudd opp og ut av den lange fallende trend, en sterk
endring av styrken i Chart, som understøtter at sterkere oppgang er underveis.
Dette samme ser en igjen fra de 3 andre selskapa.

Intrum kom med resultat Q4 det var vesentlig bedre, som også
sende resultatet for året i pluss.
Nytt portefølje kjøp i Q4 gir 19% IRR
De betaler utbytte
De selger Asset i -24 som tilføres egenkapitalen, for å øke likviditeten
og forberede evnen til å møte forfallende gjeld fremover.

Nye koster på toppen har satt inn støtet å forbedre balansen og selge
ut det som gir penge i kassa. Likevel betaler de utbytte, Jeg skjønner
ikke helt den beslutningen, men de må se mer penger i horisonten.
Jeg mener å se fra talla og hva de skriver, at de møter nå et marked
som i større grad er i «pay back» modus. Det holder for meg!

Vi får nå se hvordan markedet vurderer talla, og den strategien de nå velger!
Redigert 25.01.2024 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Arky
25.01.2024 kl 10:00 3542

Bra oppgang på Intrum i dag opp over 8 % på tall.

Både ACR og B2I ser ut til å ha bunnet ut. Motstand ved 5,20 og deretter 5,70. Rsi over 50 nå...

ser bedre ut enn på lenge...

Flott observert Arky, jeg er enige med deg der.
Har vert/er på kjøper`n som jeg tidligere også har skrive om.

Vi fikk inn enda en realitetsorientering fra Norges Bank, at mer renter
kan være mulig, for nå så blir renten mest sannsynlig høy lenge.
Dette er i samsvar med hva jeg hele tiden har skrive, her på min tråd.
Finansindustrien snakker ned hele tiden behovet for lavere rente, fordi
de vil starte lånekarusellen så fort som mulig. Det kommer ikke til å skje!

Reprising mot lavere gjeld, er ønskelig at det tar lang tid. Jo kortere tid, desto
høyere blir nedskrivingen via default Det er lite ønskelig da det spiller over
i høyere arbeidsledighet. Dessverre dette blir uansett, ingen Quick Fix
Litt av alt, over noe lenger tid, en hva markedet nå bør tar inn over seg.

NB! Jeg kom over en bemerkning, om at Intrum IKKE betalte utbytte.
Jeg skriver det motsatte, fordi det er trukket et beløp i skjema
for ny egenkapital Q4-23 . Jeg får ikke dette til å stemme, og kan selvsagt
ha tatt feil, men skjønner ikke hvorfor? (for nå, lar jeg det ligge)


Interessant å følge Intrum. De er den store som nok øvrige konkurrenter blir målt opp i mot. De hadde et tøft fjorår, men store nedskrivninger, spesielt i Italia, samt høy belåning. Har sånn sett påvirket verdisetting og risikotaking i hele sektoren. Ser ut til at de gjør grep som markedet tror på og som gjør at de snur skuta. De klarer å tjene gode penger og levere bedre enn ventet, til tross for en betydelig omlegging av virksomheten.

ACR er jo fortsatt en tålmodighetsprøve. Har vektet meg noe ned, fordi det er lite som vil trekke aksjen opp over disse nivåene. Sånn det er nå. Har fortsatt ståltro på selskapet, men hjelper lite når de fleste andre ikke har det eller ikke bryr seg. Synes fortsatt selskapet gjør alt for lite for å bli synliggjort og skape tillit etter nedskrivningen i 2020 og et trått marked siden. Var jo også noe overrasket over renten på obligasjonen de tok opp i fjor. Fundamentalt er selskapet billig og har alle nøkkeltall med seg, så om de levererer greit i Q1, så håper jeg nå at historien er med de og ikke mot de. Blir spennende å se effektene av nedleggelse i Sverige og Finland og avkastningsoppgangen øker på nye porteføljer.

Det er litt rart og teit, hvor tålmodig man kan være i en aksje når man har kunnskap nok til å se det fundamentale, men markedet vil ikke være med deg. Så har nok vært litt forelsket, men tjente samtidig veldig på på aksjen i 2020 etter pandemien kom. Aksjen var på sammen nivå da, som nå, men var vel opp i over 11 kroner. Så kom nedskrivningen og emisjonen på kr 8.

Lykke til dere tålmodige sjeler :-)

Vedr utbytte i Intrum på høsten i fjor (for 2022),så ble dette vedtatt lenge før de fikk problemene som nevnt. Mer overraskende var det at de valgte å opprettholde det. For 2023 blir det ikke utbytte (som betales ut i 2024).
Redigert 26.01.2024 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
Arky
26.01.2024 kl 15:26 3222

Intrum bra opp i dag og, opp ca 10 % etter tall. Det er jo håpe at dette kan være med på å sette fokus på Acr og B2 også. Vi fikk en washout før jul som jeg mner var nødvendig få å starte en opptur...Det er noe motstand rundt dette nivået og opp til 5,20....next ca 5,7....

mannenutennavn

Det streifet meg, men jeg fant ingen bevis. 1000 takk, for oppklaringen!
Ja, det har vert en langdryg historie. Under denne «lange perioden» kan
vi være ærlig på, at Axa og sektoren har vert mindre nødvendige.
Dette fordi gjeldsoppbygging gir verdiutvikling, som ikke gir mislighold.

Når verdien synker under gjelden, da utvikles en konjunkturendring. Det er
den markedsbalansen, som nå må gjenopprettes. Med andre ord, så
skulle bransjen kjøpes nå i -24, og ikke for flere år siden.
Dette må settes på "langtids" læring!

Teknisk er vi i brudd sonen, slik som Arky skisserer.
Mist nå ikke oppturen, først da blir du en ekte stayer!

God Helg !

Gode observasjoner👌 Topp 50 har denne uka sittet stille på sine poster. Øen Holding As (nr. 24) har riktignok gafler innpå en småpost på 42 166 aksjer. Vi får se om tidligere guiding fra ledelsen i Axactor innfrir på Q4 den 15.02.2024😎
Mor84
29.01.2024 kl 10:00 2628

Hvor mange aksjer må en ha for å være på topp 50 ? Har du lista :)

Mor84

Beklager, jeg har den ikke i mitt system. Hadde helt klart vert
morsomt, om noen vil ta på seg, å legge den ut her på tråden.
Snofall
29.01.2024 kl 11:48 2535

Geveran Trading Co Ltd 140 784 692 46,595 %
Torstein Ingvald Tvenge
Født 1952, 4770 Høvåg
10 000 000 3,31 %
FERD AS
Org nr 930 185 930
7 864 139 2,603 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Org nr 502 032 9081
5 649 500 1,87 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak
Org nr 971 049 944
4 500 000 1,489 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERDI
Org nr 977 464 811
4 454 162 1,474 %
NORDNET LIVSFORSIKRING AS
Org nr 914 350 956
2 442 029 0,808 %
Endre Rangnes
Født 1959, 3133 Duken
2 017 000 0,668 %
GVEPSEBORG AS
Org nr 912 815 307
2 009 694 0,665 %
STAVERN HELSE OG FORVALTNING AS
Org nr 988 621 420
2 000 000 0,662 %
Citibank, N.A. 1 873 343 0,62 %
ALPETTE AS
Org nr 895 023 612
1 661 643 0,55 %
KLOTIND AS
Org nr 899 151 372
1 532 704 0,507 %
VELDE HOLDING AS
Org nr 989 220 071
1 500 000 0,496 %
MASANI AS
Org nr 916 931 026
1 400 000 0,463 %
Ibeas David Martin
Født ,
1 177 525 0,39 %
Sanchez Andres Lopez
Født ,
1 177 525 0,39 %
LATINO INVEST AS
Org nr 989 851 225
1 040 000 0,344 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING
Org nr 958 131 089
1 035 709 0,343 %
NORDEA BANK ABP
Org nr 920 156 762
1 005 689 0,333 %
KISTEFOS INVESTMENT AS
Org nr 881 337 452
1 000 000 0,331 %
TITAS EIENDOM AS
Org nr 922 255 326
1 000 000 0,331 %
Nordnet Bank AB
Org nr 516 406 0021
954 942 0,316 %
VARDFJELL AS
Org nr 912 815 102
919 372 0,304 %
ELENA HOLDING AS
Org nr 912 815 315
860 000 0,285 %
Ragnar Flak Thomassen
Født 1957, 0862 Oslo
824 000 0,273 %
Magnus Tvenge
Født 1979, 0286 Oslo
810 000 0,268 %
Herman Alfred Brenaas
Født 1965, 1170 Oslo
810 000 0,268 %
J.P. MORGAN SE
Org nr 921 667 701
781 802 0,259 %
Marianne Tvenge
Født 1978, 1367 Snarøya
764 689 0,253 %
Annicken Tvenge
Født 1982, 0264 Oslo
750 000 0,248 %
ØVRUM INVEST AS
Org nr 992 104 783
726 267 0,24 %
Vasili Johnny Tsolis
Født 1974, 3425 Reistad
670 000 0,222 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUSS
Org nr 996 665 836
661 421 0,219 %
AKTIV KAPITALINVEST AS
Org nr 989 582 593
610 000 0,202 %
Banca Sistema S.P.A 604 504 0,2 %
FRYDEN AS
Org nr 997 454 421
576 000 0,191 %
Avanza Bank AB
Org nr 556 573 5668
566 044 0,187 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
Org nr 973 050 982
555 847 0,184 %
Arne Harstad
Født 1962, 0279 Oslo
536 590 0,178 %
Kjartan Kvamme
Født 1968, 1387 Asker
530 000 0,175 %
NIKI AS
Org nr 831 758 562
522 350 0,173 %
Richard Dyve Jones
Født , 5221 Nesttun
520 000 0,172 %
TERJE MJØS HOLDING AS
Org nr 915 432 530
500 000 0,165 %
Franciscus J M Hauzer
Født ,
500 000 0,165 %
VIKHOLMEN AS
Org nr 962 391 605
500 000 0,165 %
PAACS INVEST AS
Org nr 990 735 441
493 262 0,163 %
Carl Christian Wahl
Født 1963, 0371 Oslo
490 000 0,162 %
VIKA TRADING AS
Org nr 993 372 560
486 000 0,161 %
Finn Trudvang
Født 1954, 1464 Fjellhamar
474 141 0,157 %
Shahbaz Aslam
Født 1978, 0187 Oslo
441 000 0,146 %
Tor Colka Evensen
Født 1962, 2003 Lillestrøm
436 000 0,144 %
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORGE
Org nr 913 222 679
419 653 0,139 %
Njål Hove
Født , 4351 Kleppe
414 702 0,137 %
Jan Erik Svensson
Født 1946, 2609 Lillehammer
400 000 0,132 %
ØEN HOLDING AS
Org nr 988 706 167
400 000 0,132 %
Jan Heggelund
Født 1959, 0273 Oslo
390 000 0,129 %
Barclays Capital Sec. Ltd Firm 368 442 0,122 %
CARUN HOLDING AS
Org nr 925 557 951
362 600 0,12 %
Dnb Bank ASA
Født ,