ACR,Collections i finans

Slettet bruker
ACR 05.06.2023 kl 13:54 108351

KREDITT SKAPES
Verdi på eiendelene har løpende blitt priset opp, på en ellevill tidsepoke med lav rente.
Eiendelene er ikke verdsatt ut ifra pris/inntjening. De skapes kun av den pengemengden
som bankene tilfører, for å skape nødvendig kreditt. På lave renter og utvidet låneramme,
med god tilgang på kreditt, så har vi fått tidens høyeste gjeldsforpliktelse, på stigende rente.

LÅNEGJELD
Ved utgangen av Nov. var 12 mnd. (K2) publikums lånegjeld opp til 5,2 % tilsvarer
Kr 6985 Milliarder kroner. Husholdningene har stabiliserer seg på et noe lavere
nivå, ned 4,1 % utgangen Nov. -22 til 4155 Milliarder kroner. Vi har nå en KPI på 6,4 %
der Norges Bank styrer etter nær 2% prisstigning. Dette gir press på vider renteoppgang.

GJELDSGRAD
12 mnd Pengemengden M3, ned for husholdningen 4,1% til 2,8% pr 3 mnd
Den brede pengemengden, et utrykk for tilgjengelig penger i omløp.
Her kan legges til, at det nå registreres lavere sparerate blant husholdningen,
samtidig som forbruksgjelden igjen stiger i en bratt kurve.
Publikums gjeldsrate er 252 % av disponibel inntekt ( i -19 / 236% )
Norge har gjeldsgrad på 239% målt mot BNP mens Danmark har 250%,
Det er blant de høyeste i Europa, men etter Luxembourg og Nederland.

FORLØP VIDERE
Det vil vise seg fremover at høyere rente ikke biter nok på inflasjonen, også fordi kronen
vil svekke seg videre. Det vil i så fall trigge forbruksgjelden, som da vil stige med bratt
kurve. Det er alltid en innledende fase i refinansieringen, foran defoult. Denne utviklingen
kan bane vei for en resesjon. Norges Bank må da bruke sitt mandat i pengepolitikken,
som kan fort vise seg, kom altfor seint. Finanstilsynet foreslo og endre utlånsforskriftene,
samtidig som de 8. desember i fjor, skal ha oppfordret bankene til å sette av mer kapital
enn det de er pålagt å ha, for å møte dårlige tider. Så får vi se da, om nok er nok.
Kanskje er det bare er slik, at historien vil gjentar seg med jevne mellomrom ?Denne tråden er nå avsluttet, og ny tråd om tema hilses velkommen !

Redigert 15.07.2024 kl 22:00 Du må logge inn for å svare
Placeyourbet
08.05.2024 kl 21:01 6227

Johnny Tsolis svar på spm rundt behov for emisjon for å supportere de planlagte investeringene på 100-200m EUR etter 1. kv presentasjonen (og jeg siterer):

1. «Vi har ikke et egenkapital problem. Vi har mer enn 400m EUR i egenkapital»
2. «Vi har ingen låneforfall på 2-2,5 år»
3. «Vi har det vi trenger av investeringskapasitet»
4. «Emisjon er ikke et spørsmål/ikke aktuelt»

Tsolis virker heller ikke veldig bekymret for bond covenants. Axactor har en svært sunn balanse med reelle verdier og obligasjonseierne forventes å være løsningsorienterte dersom det kommer til det.

Den fremste bidragsyteren for å hindre brudd på covenants er Accretive Investments / kjøp av NPL porteføljer med gunstig IRR. Axactor mener prisene i markedet nå er attraktive og de har planer om å gi mer gass videre i 2024. Mitt tips er at de gjør ganske mye nå i 2. kv. og gjennom det oppnår en bedring på leverage ratio covenant.

Axactor:
400m EUR i EK
Børsverdi på 1,3mrd
P/B på 0,28

Axactor blir ikke liggende på dette nivået lenge…
Heggøyen
09.05.2024 kl 00:20 6106

Høvdingen var med siden 1,98 i denne. Stoppet på 3,25 ( ja det var kursen den gang før spleis og spleis. Høvdingen var med til toppen og minnet der på Aktiv kapital og så 20 kr, 10 kr og 5 kr for så å melde om 1 kr. Blander du høvdingen og tenketanken mon tro ?
upsidedown
09.05.2024 kl 02:55 6109

Nei, blander ikke SS. Min første kommentar til Tenketanken var rundt 12 og videre ned da jeg skrev med store bokstaver at Fredriksen ikke ville nøye seg med ca 30 prosent…
EnAksjeTil
10.05.2024 kl 10:23 5767

Håper du har rett. Blanding av nedgradering er og innsidekhjøp i kjølvannet av rapporten gjør nok at mange blir usikre nå. Enten har selskapet is i magen og holder seg til strategien de mener vil gi suksess, eller så bør det være hektisk møtevirksomhet for å få fart på skuta. Eneste som nok er sikkert er at det vil være musestille før neste Q der resultatet vil slå ned som et lyn enten positivt eller negativt...
Redigert 10.05.2024 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Goldsmith
10.05.2024 kl 11:35 5695

Det synes jeg er et dårlig forslag.

CEO kan påvirke kostnadsposisjonen og investeringsbeslutningene. ACR har vel bransjens laveste kostnadsnivå, og det synes som om selskapet investerer i nye porteføljer som stadig øker brutto IRR. Han gjør jobben sin og mer til!

Utfordringene til selskapet er strukturelle. 1) Selskapet har en betydelig psoisjon i Norden o Tyskland. Norden har fått lavere lønnsomhet pga regulatoriske endringer, noe som slår hardt når Norden porteføljen for det meste er kjøpt inn i 2016-2020 - da reguleringene var mer fordelaktige. I Tyskland er det dårlige tider med betydelig reallønnsnedgang. Det slår på muligehten til inndrivelse. Dette er to faktorer som vedvarer, 2) Rentene har kommet opp. Dette er også vedvarende, men kanskje blir renetene noe lavere fremover. Men det tar tid før det slår godt igjennom i ACR sitt regnskap.

Min hypotese er at vi her står overfor et selskap med god ledelse men med en strukturelt svak posisjon i et dårlig marked. Her blir det trått lenge!
Redigert 10.05.2024 kl 11:36 Du må logge inn for å svare
YL
10.05.2024 kl 12:27 5679

Hvis du har rett, noe jeg er usikker på, blir det double trouble. Selskapet vil da måtte foreta en verdiregulering(aka nedskrivning) av porteføljene nok en gang. Da snakker vi fort en del hundre mill NOK. DA blir det ragnarok. At dette kommer sånn ut av det blå etter fremleggelsen av q4-23 synes jeg er mildt sagt underlig. Verken regulatoriske endringer eller betalingsdyktighet i Norden generelt burde kunne medføre det plutselige inntekts- og resultattapet på 5-6 mill EUR. For meg er det noe som skurrer. De seneste kvartalene har jeg hatt en god dialog med IR Svae. Ingen tilbakemelding denne gang forsterker min skepsis til selskapets forklaringer.
Goldsmith
10.05.2024 kl 13:55 5656

Selvfølgelig må de gjøre verdireguleringer. I 1Q var kreditttapet EUR 9.9 millioner. Det kan fortsette i 2024. Men det er ikke snakk om hundrevis av millioner, fordi betalingene mest sannsynlig bare kommer senere enn forventet og Norden er kun en andel av porteføljen. Husk at Spania er størst. Det er nok mer realistisk med EUR 0 - 10 millioner per kvartal.
Husk at mindreinnkrevingen på ca 5 millioner er ikke så mye. Totalt sett for konsernet så havnet innkrevingen på -8% av forventet innkrevingskurve. Selv om et slikt avvik ikke skjer ofte - så er det nok innenfor hva en bør forvente i et svært krevende økonomisk miljø for skyldnerne.
YL
10.05.2024 kl 15:33 5608

5-6 mill EUR vekk fra bunnlinjen i flere kvartal på rad blir en del NOK det da. Og vi har sett før at når inkassovirksomheter må legge inn endret betalingsprogresjon i sine modeller så blir verdireguleringene (ikke konstanterte tap) ofte substansielle. Det har vi sett tidligere år både I acr og b2i.
Redigert 10.05.2024 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
Marvellous
13.05.2024 kl 17:10 5169

Hva tenker dere om utsiktene for Axactor fremover?

Er det sannsynlig at vi vil se aksjekursen gå over 4,56 eller under 4,01?
Goldsmith
13.05.2024 kl 17:18 5255

Begge deler er sannsynlig.
Men jeg tror mest på at under 4 skjer før over 4.56.
Dessverre
Marvellous
13.05.2024 kl 17:24 5397

Postiv med insidekjøp i dag, 44090 aksjer. Ikke så mye, men gode signaler. Forstår ikke helt hvorfor aksjen blir gruset i dag.
99999
13.05.2024 kl 20:23 5374

2 kvartal blir bedre. Påsken er ikke med og feriepengene kommer snart.
Marvellous
14.05.2024 kl 10:14 5157

Tror nok det er flere utfordringer enn at påsken kom i Q1. Folk får feriepenger i Q2 er bra.
Effektivisering internt er nøkkelen til suksess. Samt at rentene er på vei ned.

Motstand på 4.55 nå. Håper vi suser forbi det tallet.
Marvellous
15.05.2024 kl 09:43 4901

Da kom Q1 resultatet til B2I. Noen synspunkter?
Oslo (Infront TDN Direkt): B2Impact fikk driftsresultat på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, mot et driftsresultat på 402 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Nettoresultat ble 96 millioner kroner i kvartalet (112), av en omsetning på 882 millioner kroner (914).

Porteføljeinvesteringene i kvartalet var på 290 millioner kroner (767).

Estimert gjenværende forventet inndrivelse (ERC) ved utgangen av kvartalet var 22.759 millioner kroner, sammenlignet med 22.504 millioner ved inngangen til 2024.

-I første kvartal leverte vi en sterk innkreving og solid kontantstrøm. Visibiliteten i pipeline har blitt bedre og vi ser økende aktivitet inn i andre kvartal. Vi har vært disiplinerte i vår tilnærming til investeringer og forventer et gunstig konkurransemiljø fremover. Inn i andre kvartal har vi investert og forpliktet volumer på over 1 milliard kroner, som åpner for selektiv tilnærming for året, der vi tar sikte på å dra nytte av en forventet økning i NPL-volumer og kapitalrestriksjoner for bransjen som helhet, kommenterer konsernsjef Erik Just Johnsen.
YL
15.05.2024 kl 11:52 4793

Dette var bra. Egentlig på linje med både Q1-23 og Q4-23(korrigert for engangskostnad). Dermed har vi sett at verken B2I eller Hoist sliter med innkrevingen. Fortsetter det slik kan det bli et greit utbytte også når -24 er kommet til en ende. Selv om B2I og Hoist har en litt annerledes geografisk miks så så synes jeg dette underbygger min mistanke om at den brå svikten fra Q4-23 til Q1-24 (acr) ikke kun skyldes "markedet".
Redigert 15.05.2024 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
YL
15.05.2024 kl 12:47 4771

Svar fra IR Svae i dag. Hele -24 kommer til å bli utfordrende på linje med Q1 for Axactors del.
YL
15.05.2024 kl 12:50 4859

Her henvises det spesielt til cash metrics.
Marvellous
15.05.2024 kl 12:54 4915

Det vil være utfordrende for alle i samme bransje, da renten fortsatt er høy. Samtidig må aksjekursen vurderes basert på fremtidsutsikter. Hvis Axactor gjør gode kjøp av porteføljer i både andre kvartal og resten av året, bør aksjekursen reflektere dette. Både Axactor og B2I har vært disiplinerte og prisbevisste når det gjelder kjøp av porteføljer, mens Hoist har kjøpt mange nye porteføljer, noe som "kan" smelle for Hoist senere på året.
Redigert 15.05.2024 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
Marvellous
15.05.2024 kl 12:57 4952

Axactor har tidligere kunngjort at de har fokusert på effektivisering, en strategi som forventes å generere positive resultater i fremtiden. I tillegg har Axactor de laveste innkrevningskostnadene i bransjen.

Det kan være på tide å vurdere utskifting av IR-apparatet for å sikre en mer konsistent kommunikasjon.
Redigert 15.05.2024 kl 13:23 Du må logge inn for å svare
YL
15.05.2024 kl 13:27 5001

Er vel i denne bransjen som i alle andre bransjer. Noen gjør d bra og andre ikke fullt så bra. Så får vi se hva framtiden bringer. Blir kjempeoverrasket hvis d smelle for Hoist. De er veldig disiplinerte og har nok ikke betalt overpris. Men OK, jeg ble overrasket over d acr la fram så kan jo bli overrasket igjen.
Marvellous
15.05.2024 kl 13:30 5194

Definitivt spennende! Jeg håper virkelig at kursen holder seg over 4 til andre kvartal :)
YL
15.05.2024 kl 13:38 5324

Kanskje hvis alle krysser fingre, tær og annet som kan krysses.
Marvellous
16.05.2024 kl 09:46 5163

Aksjen synker på lave volumer. Noen vil ha den under 4-tallet Men det er jo knapt selgere igjen.
Lurer på om det er meglerselskapene som presser kursen ned.
Mange dager med nedgang. På tide å snu nå.

Hva er dine tanker nå TenkeTanken? Stille fra deg siste uken...


Redigert 16.05.2024 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.05.2024 kl 11:10 5124

Ny side logget meg ut, men har nå endelig fått rettet opp i feilen.
Jeg takker for alle som har vert inne på siden og delt sine meninger.
Placeyourbet, har et velredigert innlegg, til nå den beste meningsytringen.

Det er viktig å holde fast ved at all informasjon man legger ut ,ikke må være
synsing tatt i fra løse luften, da er man plutselig på bærtur uten å vite det.
Her finnes informasjon på siden, som er av en slik karakter at det burde ha vert børsmeldt
Derfor står det ikke til troende for meg, at kursen på død og liv må forklares i hjel av
påstander helt på kanten, til å sende mistillit til ledelsen. Vi er ikke der enda, med det
jeg greier å se. Ja, resultatet var ikke oppløftende, av flere sammenfallende årsaker.
Jeg skal prøve å legge ut en oppstilling som viser det.

Slettet bruker
16.05.2024 kl 11:12 5148

Q1-24 ble svakest av de øvrige i Q1 22-23
Har listet opp 6 grunner til det. Q1 er tradisjonelt
bransjens SVAKESTE kvartal.

Q1-24 /Euro
Collections on own portefolio……..66726
amortization, revaluation…………..22388 33,55 %
………………………………………..44338
Revenue from repossessed asset…..499
Change in fair value………………………0
3PC…………………………………..11731
Total income…………………………56568

1-Collections noe ned ca 2,530 forhold til Q1-23
men høyere en Q1-22
2-Cange in fair value ... 0,- ( snitt fraværende -1675 Euro)
3-Litt mindre 3PC ca -1,000 Euro
4-Avskrivingen knappe 1% høyere
5-Noe høyere Finans ca -4,800 Euro
6-Noe høyere personalkost -0,569 Euro

Sum av alt dette på en gang, så ble Q1-24 svekket
mest mot Q1-23 og mer marginalt mot Q1-22

Q1-23 /Euro
Collections on own portefolio……..69664
amortization, revaluation…………..22794 32,72 %
………………………………………..46870
Revenue from repossessed asset….389
Change in fair value……………….. 2120
3PC…………………………………..12729
Total income…………………………62108

Q1-22 /Euro
Collections on own portefolio…….64017
amortization, revaluation………….21041 32,86 %
………………………………………42976
Revenue from repossessed asset…..14
Change in fair value………………..1230
3PC………………………………….13212
Total income………………………..57432

Har holt utenfor Comprehensiv i denne omgang, da
det går direkte på salderingen av egenkapitalen
YL
16.05.2024 kl 13:48 5110

Når man vurderer sine investeringer gjøres dette ved å analysere den informasjon som er tilgjengelig. Dette være seg informasjon fra et aktuelt selskap, informasjon fra andre selskap, markedsmessige- og samfunnsmessige forhold. Her MÅ det alltid være en viss grad av "synsing" inne i bildet. Man kan heller ikke ta alt som kommer fra et selskap for god fisk. Vi har ofte sett at det som er "true gospel" en dag blir bortforklart litt senere. Når det gjelder acr så er MIN hovedinnvending her at når q4-23 ble lagt fram så var hovedbudskapet; selskapet vil fortsette å legge fram stabil inntjening. Dette var 15 februar. Bortsett fra de vanlige uttalelser om risiko var det ikke noe som tilsa at hele 24 skulle bli et år med store utfordringer med å gå I pluss. Som vi har sett har verken b2i eller Hoist møtt store innkrevingsproblemer i q1. Desverre så gjør nok dette at selskapets tidligere frynsete rykte nok ennå har et stykke igjen før det er rettet opp. Selv hadde jeg nesten friskmeldt selskapet. Så feil kan man ta.
Slettet bruker
19.05.2024 kl 14:13 4852

Det er ingen plass jeg kan lese, at de i -24 får store problemer med å gå i pluss.
Heller ikke vet jeg at det er uttalt, eller bekreftet. Om så skulle være tilfelle, så måtte
noe merkbart ha inntruffet ,som etter loven mest sannsynlig var pliktig å børsmelde.
Man raderer ikke vekk Oms. på 2,890 mill. og et netto driftsresultat 379 Mill.
fra ene året til det andre, uten at det kan forklares. Det er nesten helt utenkelig påstand!
Heller ikke et middelmådig Q1 resultat, har endret noe på denne forutsetningen.

Akilleshælen til ACR har vert og er UTSATT KJØP av NPL, over en lenger tidsperiode.
Endelig hevder de NÅ at prisene er på et attraktivt nivå, og samtidig bekrefter de at de
vil øke investeringstakten. Jeg lar meg overbevise, dette kan blir en god strategi til slutt.
Vel vitende om at det tar tid å løfte boken ,så vet jeg også at nye kjøp påvirker omg.
og gjøre en forskjell. Når boken er 18 og nyeste kjøp 35 IRR ,så er potensiale stort.

Det er flott å registrere at de omorganiserer seg i Norden under et management og lanserer
et nytt digitalt 3PC produkt. Samtidig avslutter/reforhandler de tapsgivende, 3PC kontrakter.
Jeg våger meg til og tro at de som andre, jobber nå steinhardt mot automatiserte driftsprosesser
selv over grensene .Det reduserer ned og frigi personell, for en sterkere «en til en» oppfølging.

Fra alt som er fremlagt fra selskapet, sagt og gjort ,så tyder det på at -24 bør
bli det årete selskapet STARTER å ta ut alle synergieffekter fra langsiktige omstilling.

Det er en grunn til de stiller spørsmålet: Er det nå man skal kjøpe ACR ?
Redigert 19.05.2024 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
navnkalle
21.05.2024 kl 13:58 4617

Jeg gikk nettopp collection performance i alle kvartaler siden Q1 2019. Det ser dessverre ikke så oppløftende ut. Legger ved data her, tallene er i %:
Q1 2019- Q1-2024 ---112 - 106 - 101 -98 - 92 - 93 - 97 - 96 - 98 - 98 - 95 - 94 (Q4 2021 - store nedskrivinger ble tatt)
100 - 99 -99 -99 -98 - 102 - 98 -99 - 92 (siste rapporterte kvartal som er Q1 24)
Hvorfor er dette relevant? Jo fordi hvis de ikke klarer å opprettholde rundt 100% må de foreta nedskrivninger som de altså gjorde i Q4 2021. De har klart 2 kvartaler på eller over collection siden nedskrivningen. Dermed frykter jeg en ny runde ila 2024. Hva er konsekvensen av en nedskrivning? Negativ avkastning for kvartalet det tas i (og redusert for året?) og lavere egenkapital vs gjeld. Dermed vil bond covenants igjen komme til å kreve endringer. Mest sannsynlig tror jeg ikke det blir emisjon, dette har også ledelsen sagt, men kan ikke utelukkes. Jeg solgte 2/3 av min beholdning etter Q1 tallene på 4,6 tallet, så er "fornøyd" med det, jeg antar at jeg kan kjøpe dette tilbake betydelig lavere ila året.

Moodys nedgraderte i dag Axactor og dette hjelper heller ikke med tanke på bunnlinjen. Sannsynligvis vil kostnader til gjeld øke på grunn av dette.
https://newsweb.oslobors.no/message/619169

At det blir noe utbytte i år er utopi.
Så til spørsmålet ditt TT. Nei, det er ikke nå man skal kjøpe. Men det er mulig at 2024 er året man skal kjøpe, altså seinere i året, etter nedskrivningen er tatt. Innsidere og storeiere ser ut til å vente på lavere priser, med noen små symbolske unntak.

Sist gang det ble tatt nedskrivninger ble det gjort på det 9ende kvartalet med under 100% collection performance. Vi har nå hatt 7 negative kvartal siden denne nedskrivningen, men et par kvartaler på eller over forecast.
YL
21.05.2024 kl 16:13 4583

Jeg forholder meg til tilbakemelding fra IR på konkret spørsmål ad hvordan resten av 24 blir. Svaret var at resten av 24 ville bli utfordrende på linje med Q1. Jeg setter det kanskje på spissen, men hvis resultatene blir tilsvarende Q1 så kaller jeg det "nullresultat". Jeg hadde forventet 30-35 mill EUR på bunnlinjen i 24. Dette endret seg ikke etter guiding 15 februar når de måtte ha visst at Q1 ble miserabelt. Blir Q2 også dårlig spørs det om ikke revisor ymter frampå om nødvendigheten av nedskrivninger. Håper selvsagt at din tolkning av informasjon stemmer, men det er uansett ikke aksjonærene som må ha troa for å få kursen opp. Det er de som ikke har aksjer ennå.
Marvellous
21.05.2024 kl 18:45 4582

Axactor has not explicitly published their Q2 2024 revenue forecast in the publicly available information. However, their past financial performance and strategic outlook can provide some insights. In Q2 2023, Axactor reported a gross revenue of EUR 91 million, which was an increase of 5% from the previous year​ (Axactor Group)​. For the first half of 2023, they achieved a gross revenue of EUR 174 million, up 5% from H1 2022​.

Given their strategic focus on improving collection efficiency and maintaining a stable EBITDA margin of around 50% despite macroeconomic challenges, Axactor likely aims for continued growth in 2024​. While exact forecast numbers for Q2 2024 are not detailed, the company’s historical trend of gradual revenue increases suggests a similar upward trajectory for future quarters.
Redigert 22.05.2024 kl 10:52 Du må logge inn for å svare
Marvellous
21.05.2024 kl 19:33 4665

Og heller ikke glem dette:

"De siste avtalene som er gjort er på betydelig høyere brutto IRR-nivåer sammenlignet med tidligere år. Dette har ledet til en gradvis økning av gjennomsnittlig brutto IRR for selskapets portefølje på kvartalsbasis, til 18 prosent VED UTGANGEN AV FØRSTE KVARTAL 2024".

Dette indikerer at selskapets nyeste investeringer genererer høyere avkastning før kostnader og utgifter blir trukket fra.

Betyr det at Q2 2024 starter bedre enn Q1 2024? JA, jeg velger å tro det!
Hentet fra:

ACR: BRUTTO IRR FOR PORTEFØLJEN VAR PÅ 18% VED UTGANGEN AV 1.KV
7 mai 07:20 ∙ TDN Finans
Oslo (Infront TDN Direkt): Markedsprisene for NPL-porteføljer har justert seg ned mot nivåer som Axactor anser som fair, gitt de økte lånekostnadene. De siste avtalene som er gjort er på betydelig høyere brutto IRR-nivåer sammenlignet med tidligere år. Dette har ledet til en gradvis økning av gjennomsnittlig brutto IRR for selskapets portefølje på kvartalsbasis, til 18 prosent ved utgangen av første kvartal 2024.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Den anslåtte erstatningsinvesteringen (replacement capex) for 2024 er om lag 106 millioner euro, og det tidligere kommuniserte målet på 100-200 millioner euro i investeringer bør dermed sikre en relativt stabil og voksende bokverdi gjennom året, ifølge rapporten.
Redigert 21.05.2024 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
99999
21.05.2024 kl 20:41 4749

Den Europeiske sentralbanken har også signalisert at de setter ned renten i juni. Positivt for Axactor.
Marvellous
21.05.2024 kl 21:59 4769

Det er gode nyheter for Acr. Mesteparten av lånet er i euro
Vågakallen
22.05.2024 kl 00:37 4784

Fint! Riktig å presentere faktagrunnlaget fra kvartalsrapporten. Da slipper vi å tro & synes.
Markedsverdien til Axactor er pd. litt i overkant av 100 mill euro. Børskursen er gradvis blitt ristet ned de siste dagene på lave volumer. Dagens omsetning er på 1,73 mill. Ferd blokk solgte seg ut i september 2023. Klotind har over tid solgt seg ut av selskapet i mai 2024. Innen topp 20 sitter investorer tilsynelatende fortsatt rolige. Noen eks.—> Geveran, Tvenge, SEB og Nordea sitter stand by på sine portefølger. Nordnet livsforsikring, Spectatio Finans AS, Nordnet Bank øker beholdningen. Avanza Bank AB har flydd oppover listene til en respektabel topp 18.plass. Dagens investorliste for topp 50 (to - tre dagers etterslep) viser kun et kjøp på 30000 aksjer og et salg på 25000 aksjer. Vi får se hva de neste månedene bringer, og det hadde vært artig med en eller to oppbyggende børsmeldinger😎
Marvellous
22.05.2024 kl 10:21 4596

Bra oppsummert. Men liten interesse for aksjen per nå:( Rast på lav omsetning.
Trenger 1-2 fine meldinger, så er det game on. Kyrre & Co bør være mer på her.
Redigert 22.05.2024 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
YL
22.05.2024 kl 14:10 4587

Ja, man skal være forsiktig med å beskylde andre for å "synse" når man selv prøver på noe som minner om en bløff på kanten av det akseptable. Heldigvis tok du til vettet og "redigerte" dette. Da hadde jeg lett grundig etter det jeg lurte på om jeg hadde oversett ad Q2. Så vil jeg for n`te gang presisere at det er selskapets IR som har svart meg at også følgende Qs vil ha samme utfordringer som Q1. Vil også minne om at Q1 kom overraskende på alle, ikke bare meg. Jamfør også de få analytikere som følger selskapet. Ble dette børsmeldt på noe vis i forkant ? Nei. Man må vel hausse, men det må gjøres på eneste måten det kan gjøres. Nemlig "synsing" med de nødvendige forbehold, ikke triks med tall.Marvellous
22.05.2024 kl 14:35 4702

Jeg gjorde en feil da jeg ved en feil hentet tallene for q2 2020. Jeg oppdaget feilen og har allerede rettet den. Jeg beklager dette.
Redigert 22.05.2024 kl 23:19 Du må logge inn for å svare
Marvellous
23.05.2024 kl 14:57 4502

Noen som har erfaring med Tradingview, og kan finne ut hvem de fire analytikerne er?

https://www.tradingview.com/symbols/OSL-ACR/forecast/