Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 158990

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Framtia
13.10.2023 kl 16:40 3581

Antydning til høy gjeld var mer en stikker til C27, da jeg ikke får den til å henge helt på greip...Mangel på interesse er en annen mulighet og ikke minst at ledelsen ikke foretar innsidekjøp på historisk lave kurser! Her tror jeg hovedårsaken ligger...Er VOW latterlig lavt priset, da kjøper innsidere om de er opptatt av å vise vei for meningmann og sørge for aksjonærverdier!
Karbon
13.10.2023 kl 18:07 3504

CEO i Vow, Henrik Badin eier 9 900 000 aksjer i Vow, tilsvarende 8,62 % av selskapet.
COO i Vow, Jonny Hansen eier 9 960 000 aksjer i Vow, tilsvarende 8,68 % av selskapet.
CDO i Scanship, Asgeir Wien eier 10 000 000 aksjer i Vow, tilsvarende 8,71 % av selskapet.

I tillegg til dette eier styreformann Narve Reiten 31 145 000 aksjer i Vow (gjennom INGERØ REITEN
INVESTMENT COMPANY) tilsvarende 27,12 % av selskapet.

Når styreformann og ledende personer eier en så stor andel av aksjene i et børsnotert selskap, da kan man etter min mening ikke mase om noe innsidekjøp.

For bare ca to og et halvt år siden måtte disse personene selge en liten andel av aksjene sine for å kunne betale formuesskatten. Så nei, det faller faktisk på sin egen urimelighet å forvente noe innsidekjøp her. Hvilket annet børsnotert selskap har så store eierinteresser av ledelsen enn nettopp Vow ASA?
Redigert 13.10.2023 kl 18:09 Du må logge inn for å svare
mai2003
13.10.2023 kl 18:24 3578

Det er jo noen storeiere som også har krasjet selskapet sitt selv om de har eid mye aksjer i eget selskap (ref. xxl)
I Vow er det flere enn disse som sitter i innsideposisjon som ikke kjøper. Er de uten hjerne som ikke kjøper?
Karbon
13.10.2023 kl 18:40 3575

"Det er jo noen storeiere som også har krasjet selskapet sitt selv om de har eid mye aksjer i eget selskap (ref. xxl)"

Nettopp! Som jeg har skrevet tidligere, vi har sett nok av eksempler på jallaselskaper der innsiderene har flagget kjøp på kjøp, og saueflokken har fulgt etter, mens selskapet har vært på vei ned mot avgrunnen.

Det er ikke innsidekjøp som skal verdsette et selskap, det er forventet fremtidig inntjening. Så får vi se hvordan markedet verdsetter fremtidig inntjening i Vow om et års tid, i forhold til i dag. Jeg kommer tilbake til min mening om nettopp det om noen uker.
Hammers
13.10.2023 kl 18:59 3574

Det hører med til historien ledelsens lille nedsalg på 5,1% av egen beholdning også bidro med å skaffet arbeidskapital til VGM.

Resultatet av dette ser du i Ringerike Blad - etter at "en abonnent" tipset dem om å sende journalist for å dekke utvidelsen av anlegget.
https://www.ringblad.no/narmer-seg-oppstart-na-blir-vow-fabrikken-dobbelt-sa-stor/s/5-45-1737937

I artikkelen får man svar på mange av de spørsmålene kjente "forumgnagere" aldri blir ferdige med å "debattere".
Ved å åpne nedtrekksmenyen i starten får man en pekepinn ang videre eskalering og div annet interessant fakta.
Tid for produksjonsstart av linje 7 (den på 2.5' tonn) står i sluttdelen av artikklen.

NB;
I tilllegg til de varene som nevnes blir det etter MINE beregninger (v/20' tonn) også produsert:
- ca 8.000 tonn biooljer
- stor mengde fjernvarme
- 100.000 tonn Carbon Permits for det karbonet som tas ut av kretsløpet når Biokarbon erstatter fossilt under produksjonen.

- Sistnevnte ut fra CJ's opplysninger om at 1 tonn biokarbon erstatter 5 tonn fossilt.
- Markedsprisen på Carbon Permits ligger i dag like over NOK 1000 pr tonn.
- Personlig tror jeg dette blir solide saker etter hvert.
Redigert 13.10.2023 kl 19:02 Du må logge inn for å svare
Karbon
13.10.2023 kl 19:08 3570

Selvsagt blir det solide saker etterhvert. Det er bare å se hen til suksessen til Wakefield Biochar, Circular Carbon og Envigas AB, som alle har fantastisk fortjeneste på sine anlegg som Vow har levert. Wakefield Biochar sier at de har tjent så mye på salg av carbon permits at dette delvis vil finansiere oppskalering av anlegget med kjøp av nytt pyrolyseutstur i 2024.
Hammers
13.10.2023 kl 20:49 3472

Grunnen til at VOW kan ta "godt betalt" for sine anlegg er at man VET at kundene tjener inn alle kostnader på dem etter få års drift.
Deretter genererer anleggene overkudd til kundene.
Dette var i sin tid et prinsipp for Scanship innen cruise og nå som VOW med anleggene til lands.

Det eneste som hittil har manglet i VOW er VOLUM, men det begynner man etter hvert å få.
- 2022 totalt ordre for 217,3 mill.
- 2023 (pr dd); 623 mill, hvorav 481 ila Q3. Det kvartalet som rapporteres i november.
Redigert 13.10.2023 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
Karbon
13.10.2023 kl 22:21 3400

Hei Framtia.

10 millioner aksjer til kurs 46 (husker ikke hva den var ved årsskiftet) gir en formuesverdi på ca 460 millioner. Så kan du regne ut hva formuesskatten blir på det. Så kan du se hva Badin har i årslønn. Så kan du regne på om årslønna etter skatt er tilstrekkelig til å betale formuesskatten. Hvis nei, hva skulle Badin og de to andre grunnleggerne gjøre, annet enn å selge en liten andel av aksjene? Flytte til Sveits?

Du vil altså at de skal kjøpe mer aksjer i selskapet, og iallefall ikke selge noe. Hvordan går det regnestykket opp? Så lenge vi som et av de to eneste landene i Europa har formuesskatt, så er nok innsidesalg dessverre mer nærliggende å forvente enn innsidekjøp. Utbytteutdeling kan kanskje være redningen.
Redigert 13.10.2023 kl 22:25 Du må logge inn for å svare
Framtia
13.10.2023 kl 23:35 3327

Selvfølgelig er jeg helt enig med deg om at skattesystemet er bedrifts fiendtlig...Hadde ikke et ønske om å lage en stor sak av dette, men innsidesalg 'er og 'blir en dødssynd uansett formål! Kursen rakner etter innsidesalg...Først gir selger rabatt for å kvitte seg med aksjer, så faller kursen 10-20 %videre...Når man i tillegg snakker ned kursen, ved å dekreditere selskapsverdien for å forsvare et nødvendig salg, så er man plutselig på kurs 11kr fra ATH 60kr...
Jeg tar et hint og logger av, for å ikke fremstå selskapsfientlig som formuesskatten...
oivindl
13.10.2023 kl 23:51 3324

Hammers skrev Innlegget er slettet
"- Foruten å eie 53% av VOW eier ledelsen hele 68% av aksjene i VGM. Direkte og indirekte."

Da må de vel enten ha solgt seg ned i VOW eller kjøpt seg opp i VGM?
TheKurgan
14.10.2023 kl 14:09 3080

Enig, jeg tror også at dette har noe med strategien om utbytte fremover.
Utbyttet kan bidra til å betale ned eiendomsskatt i stedet fra å stadig selge seg ned i egen «baby», selskap.
Redigert 14.10.2023 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
14.10.2023 kl 14:28 3082

Hvorfor skal de største innsiderne kjøpe mer når de sitter på +/- 10 mill aksjer? Noen måtte også foreta mindre nedsalg tidligere for å få betalt formuesskatten?
Nei, det er ikke noe argument, tror de færreste da ville kjøpt enda mer når man er såpass tungt lastet☺️
Hammers
14.10.2023 kl 20:37 2941

Hvorfor er det ingen/få som har en positiv vinkling på sine innlegg?

Eks dette med utbytte.
Hvorfor forbereder VOW å betale utbytte i 2024?
Jo, fordi selskapet forventer minst EN stor ordre ila 2023.
Med STOR ORDRE snakker jeg om MRD-klassen, noe Henrik Badin nevnte under Q1.

Som jeg har sagt flere ganger.
- Børsmeldt kontraktinngang i 2022 var på 217 mill.
- Børsmeldt kontraktsinngang hittil i 2023 er på 623 mill.
- Av denne pene summen kom hele 481 mill ila Q3.
- Hvordan vil markedet reagere på slike tall?

Sagt med andre ord:
- Q3 har altså 122% høyere børsmeldt ordreinngang en summen av hele fjoråret (2022).
- Eller nesten 400 % høyere enn i H1/2023 (Q1+Q2).

Andre som skriver om VOW velger å se bort fra slike fantastiske tall, men konsentrerer seg om bagateller.
Er det pga manglende forståelse for caset, eller blir det for krevende å snakke positivt om et selskap som endelig har fått vind i seilene?
Redigert 14.10.2023 kl 20:38 Du må logge inn for å svare
Karbon
14.10.2023 kl 21:15 2893

Jeg følger med på hva som rører seg, skriver om det, og lar det være opp til den enkelte å gjøre seg opp sin mening.

Hva vet vi pr i dag?

- ETEL skal etter alle solemerker tildele Vow en kontrakt på flere hundre millioner i inneværende kvartal, pluss mange flere kontrakter videre framover.

- Wakefield Biochar skal gå til innkjøp av nytt pyrolyseutstyr i 2024.

- UniPetrol skal tildele en storkontrakt innen slutten av juli 2024.

- Wacker Chemie skal bestille et 50 000-tonnsanlegg i løpet av kort tid.

- Envigas AB skal i henhold til kommuniserte planer oppskalere fra 5000 tonn til 50 000 tonn innen 2025

- Outokumpu skal ta endelig investeringsbeslutning for et biogassanlegg innen 2023 er omme.

- VGM skal ta endelig investeringsbeslutning for Viken Park neste år.

Så har vi selvsagt mange prosjekter som ingen av oss har hørt noe om, men som det jobbes kontinuerlig med fram mot kontraktsannonsering, f.eks. innen sewage sludge.

Det begynner å dra seg til.
Redigert 14.10.2023 kl 22:01 Du må logge inn for å svare
TheKurgan
14.10.2023 kl 21:55 2869

Vet ikke helt hvem du tenker på her. Jeg er positiv til utbytte, blir digg det.
Tenker bare at det er en helt bevisst strategi dette og ønsker å forstå mest mulig.
En konsekvens er vel bla at man får mindre cash til å invester i vekst eller andre fremtididige prisjekter.
Karbon
14.10.2023 kl 22:09 2866

Det er en ting til som mange kanskje kan tenke litt på. Aksjekursen fikk etter q2 juling, pga lave marginer innen industrial solutions. De lave marginene var blant annet et resultat av at Vow har produsert både en biogreenlinje og en CHE-reaktor for "egen regning". Vanligvis vil produksjon og betaling gå hånd i hånd.

Men hva betyr nå dette senere? Jo, da vil betalingen for biogreen-linjen og CHE-reaktoren bli "ren netto". Produksjonskostnadene er allerede tatt!
Redigert 14.10.2023 kl 22:09 Du må logge inn for å svare
Hammers
14.10.2023 kl 22:33 2876

Dette er et typisk eksempel på det jeg mener ang konstante negative meldinger på forumet:
- "Jeg er positiv, MEN er BEKYMRET pga mindre cash å investere for".
- Selvsagt måtte det komme en "bekymring eller negativ konsekvens" av evt utbyttebetaling!

Hvis utbytte gis vil det være pga et KNALLBRA forutgående år (som ved siste utbytte i 2019).
DVS: Ledelsen er IKKE like bekymret som "TheKurgan" angivelig er.

VOW er ikke en bedrift som investerer all verden - selv om en del går til videreutvikling +.
VOW er leverandør av de utstyrsbestillingene som har begynt å renne inn fra alle kanter!
Framtia
15.10.2023 kl 07:26 2691

Sa ikke Badin nettopp det du nå nevner! Det tikket inn en stor utestående betaling rett etter H1...?Mener det var fra Wakefield, men dette er kun på husk, så ikke heng meg om det svikter der😉
Framtia
15.10.2023 kl 07:43 2666

Det positive med en antydning om utbytte er at vi beveger oss inn i en fase med positiv kontantstrøm.( mer penger inn enn ut...) Dette betyr lavere renteutgifter og mindre bruk av "kassa kreditt". Gode nyheter til bla C27, men også oss andre aksjonærer...VOW vil over tid bygge seg opp egenkapital, noe som reduserer risiko generelt. Hvor mange kjedekonkurser ser vi ikke i dagens samfunn fordi 'en aktør ikke får inn pengene sine, som igjen tar livet av en eller flere under entreprenører🤔 Nå får VOW inn penger ved kontrakt inngåelse, men det kan jo hende at noen kunder i fremtiden ikke klarer å betale for seg...Å bygge seg opp litt økonomiske muskler er uansett bra for VOW😉
CapitaL
15.10.2023 kl 08:33 2711

Lave marginer innen industrials.. men hvordan hadde det sett ut om innbetalingen på 70 mill fra en kunde ( sannsynligvis Quonset) hadde kommet i juni istedet for i juli? Man hadde passert halvmilliarden med god margin.. og hatt positiv kontantstrøm på 55 mill... Det var bare snakk om at timingen ikke var på første halvårs side.

Badin i forbindelse med H1:

- "We are consistently delivering good results in our well-established business. We are strategically building capacity and intensifying our bidding for projects in new industry verticals. The demand for our offerings is evident, and we possess the relevance and capability to meet these needs. As a result, we remain steadfast in our commitment to seize these opportunities, even if it temporarily impacts our EBITDA," said Henrik Badin, CEO of Vow ASA.

I tillegg til alle utgiftene up front mht 2.500 tonneren og CHE-reaktoren, har selvsagt kapasitetsbygging, anbudsarbeider osv gått på marginene løs.

VOW vil etter alle solemerker å dømme få et meget sterkt H2, spesielt innen landbasert. Skal man regne etter tidligere fremkommede tall, så vil det komme minst 80 mill fra VGM, pluss tidligere nevnte 70 mill.. Det blir 150 mill bare der.. Blir det ca likedan innen maritim og aftersales i H2 som i H1 så er 450 mill i H2 et minimumsestimat.. 2023 blir uansett et rekordår for VOW.. og samtidig er kursen kjørt i dass av et marked som ikke kjenner sin besøkelsestid;)

Framtia
15.10.2023 kl 08:59 2669

Så da er spørsmålet om hvem " markedet" består av....Imponerende men ikke vanskelig å kjøre kursen ned 10% på minimal omsetning...🤔
Vi har sett sluttauksjoner i det siste på magre 2000 aksjer totalt omsatt...Som sagt er det siste aksje omsatt, som setter dagen! Her er det mye spill og 10% pluss er ikke uvanlig avvik mellom kjøp og salg...🤔 Enig med deg Capital om at H1 var "skive ut" mtp timing av salg/ inntekter. Dette kommer som netto i nåværende periode pluss resten...Som sagt er Cruise industrien i ATH for tiden og pengene renner inn! For VOW betyr dette økte inntekter i en stadig større markedsandel😉
TheKurgan
15.10.2023 kl 10:40 2563

Jeg har lest hva du skriver på alle trådene i MANGE år Hamers og satt stor pris på dine innlegg og gjør det fortsatt. Men dette skal vel være en info-tråd mer enn en hausse-tråd, og da må også DU tåle spørsmål og kommentarer som ikke bare peker rett oppover i skyene. At du er lastet til ripa i VOW gjør deg strengt tatt inhabil til å svare på enkelte kommentarer her😊 Du leser dårlig om du konluderer mitt innlegg med at jeg er bekymret, da hadde jeg ikke vært her i flere år. Som mange andre her har jeg vært tålmodig lenge, til tross for bla. dine kommentarer som «det eneste grønne selskapet som tjener penger» osv. Det finnes en haug årsaker som vi kjenner til, mens fakta er at VOW har jo ligget lavt lenge. Hadde jeg puttet pengene i flere andre steder (gidder ikke ramse opp) hadde jeg hatt GOD fortjeneste nå. Men avslutter nå med å si (igjen) at jeg har stor tro på at VOW skal lykkes, og nå føles det enda nærmere.
Er fristet til å ramse opp noe dypere her men nøyer meg med å håpe at vi slipper å høre mer om alle dine Nick-paranoia, og Quantafuel da😂 Gjorde ei lita kule der selv, nesten doblet innsatsen før jeg hoppet ut. Skal aldri inn der igjen. Nå er det VOW som gjelder, og jeg har fortsatt god tid😀
Londonmannen
15.10.2023 kl 10:49 2551

Har selv valgt å ta posisjon i VOW etter at jeg har lest meg opp på selskapet. Det synes som om VOW står foran det virkelig store gjennombruddet og at dette vil merkes på bunnlinjen de kommende kvartalene. At styret har gitt grønt lys for utbetaling av utbytte i 2024 tyder også på st selskapet står på terskelen til å tjene gode penger. Det er noe jeg godt ken tenke meg å ta del i.
Karbon
15.10.2023 kl 17:17 2295

Velkommen Londonmannen! Hyggelig å se at en seriøs og kunnskapsrik skribent som deg har fattet interesse for Vow.
Slettet bruker
15.10.2023 kl 19:21 2262

Tror du egentlig ikke at fullmakten til å bestemme utbytte kun er en formalitet eller standard formular? På samme måte som at de fleste selskaper har fullmakter til å trykke aksjer, men at det ikke nødvendigvis brukes?
Det har også gitt seg selv fullmakt til å gjøre tilbakekjøp på opptil 1.4m NOK. Men er jo ikke garanti for at den benyttes.

Jeg er jo med og håper at Vow skal være i posisjon til å betale utbytte og faktisk gjøre det, men har liten tro på at det skjer.
Redigert 15.10.2023 kl 21:18 Du må logge inn for å svare
Hammers
15.10.2023 kl 19:51 2217

"Jeg er jo med å håper at Vow skal være i posisjon til å betale utbytte og faktisk gjøre det, men har liten tro på at det skjer".
Hva baserer du denne "troen" på? Fortell oss uvitende....!

Er det ingen av dere "som er med" som har noe saklig å skrive om ang VOW?
Redigert 15.10.2023 kl 20:00 Du må logge inn for å svare
mai2003
15.10.2023 kl 20:06 2195

Jeg tenker det er veldig god info Siderius kommer med og som nyanserer det du hele tiden har skrevet. Det er nemlig slik at selskap ofte tar med både emisjonsmuligheter, tilbakekjøp og utbytte for å sikre mulighet hvis de ønsker det påfølgende år etter GF. Du Hammers lanserer dette som om det kommer til å skje. Så takk til dem som nyanserer haussingen din.
Hammers
15.10.2023 kl 20:26 2158

Jeg hausser ikke.
Jeg foretrekker å fortelle fakta - eller som i forrige innlegg;
Stille et saklig spørsmål. Et jeg selvsagt ikke forventer å få svar på - for det hele dreier seg om grunnløse påstander.

Top 4 - som styrer ca 53% av aksjene har foreslått at det betales utbytte HVIS resultatet tilsier at dette kan skje.
Top 4 har senere stemt gjennom at dette SKAL skje - hvis mulig.

På forumet sitter annonyme nettroll og antyder annet.
Hvor lav kan den være - den flate delen av hodeskallen som ligger over øynene?

Den nyttigste lærdommen av de siste innleggene:
- Flere "kjente nicks" støtter hverandre med sin tvil om alt som sies av oss som baserer oss på fakta.
- Kan det være slik at samtlige nicks disponeres av den samme personen?
- En sak for ADMIN å finne ut av!
Redigert 15.10.2023 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
upsidedown
15.10.2023 kl 20:36 2144

Vet ikke hvor mye erfaring du har, men det er sjelden kost at selskaper tidfester utbytte uten at det kommer. Størrelsen kan diskuteres, men utbytte blir det ellers så har Badin & Co et forklaringsproblem. Med eiersitsen er det heller ingen som kan stoppe dem i å ta utbytte, så GF blir i så måte uvesentlig om ledelsen mener det er rom for belønning til aksjonærene.
Slettet bruker
15.10.2023 kl 21:10 2089

Det er saklig, og det er vanlig med fullmakt til utbytte. Det er ingen automasjon i at fullmakten blir benyttet.
YNWA250505
15.10.2023 kl 21:40 2040

Det er jo ingen tvil om at selskapet vil utbetale utbytte om de kommer i den posisjonen. Dette er jo vedtatt av styre. Men så langt har det bare vært sorgen i mange år. VOW har ikke klart å tjene penger uansett om det er meldt store millionkontrakter flere ganger. Alltid er det neste Q blir bra, skal bare osv. Dette har vi lest ræfra diverse believers her inne i altfor mange år. Når det er sagt så tror jeg det kan være lurt å være inne når neste godmelding kommer
Londonmannen
15.10.2023 kl 21:47 2034

Joda, det sier seg selv at dette er en fullmakt. Men jeg liker at top 4 har sikret selskapet den fullmakten. Det signaliserer at ledelsen vil gi aksjonærene utbytter såfremt selskapet sitter i en økonomisk situasjon som kan forsvare utbetaling av utbytter. Og ettersom det ligger at til en betydelig omsetningsvekst i Q3 og Q4 så bør det ikke overraske noen dersom det kommer utbytter i 2024. Men, dette vil jo være avhengig av flere faktorer. Bare greit å vite at selskapet nå har den opsjonen. Ser ikke noe negativt i det, snarere tvert imot.
Framtia
15.10.2023 kl 21:48 2053

Tenker vi kan avslutte med å si at utbytte kommer når det er grunnlag for det! Selvfølgelig vil en slik melding også vise at VOW er kommet til et lenge etterlengtet veiskille økonomisk...
oivindl
15.10.2023 kl 23:18 1956

"Top 4 har senere stemt gjennom at dette SKAL skje - hvis mulig."

Hvis mulig?
Hvorfor så negativ, Hammers?