Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 158991

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
18.10.2023 kl 09:35 4407

De store har ikke råd til at kursen går oppover? Da må jeg virkelig lure på hvorfor de er aksjonærer.
The Observer
18.10.2023 kl 10:49 4305

Tviler på at det er noen «store» som holder kursen nede. Se handelsmønstret. I går 58 handler i Vow, og omsetning på 557.254 kroner. Det blir 583 aksjer i snittomsetning. Det er nok bare Vow-menigheten som handler.
Og innlegget om EU pålegg om nye renseanlegg for kloakk er sikkert fint for Vow muligheter en gang langt fremme. Tenk politikere, bevilgninger og tomtereguleringer. Investorer er ikke interessert i muligheter 5 år frem i tid. Så unik er ikke Vow teknologien. Ventetiden er allerede den største hemskoen i denne aksjen.
Record
18.10.2023 kl 14:32 4210

Tror nok at bortfall av CO2 subsidiene til Elkem,Hydro osv vil være positivt for VoW , enten omstiller de eller legger ned i Norge , nedleggelse er kun ett alternativ for Norske eiere pga formueskatten .Men det skjer ikke over natten , men hvem har det travelt :-)
CapitaL
18.10.2023 kl 23:09 3959

Tja, Wacker må visstnok revurdere sin milliardinvestering på Heim pga dette.. Wacker er lansert på forumet som avtalepart til 50.000 tonn LOI'en.

Blir litt ståk og oioi i mediene fremover før kvotegulvet senkes en del i forhold til det som er foreslått.. Blir litt som med lakseskatten.. før den ble kuttet ned fra 40 til 25%.
Typisk norsk politisk klovneri.
Beja27
19.10.2023 kl 13:48 3725

Er det fare for at VOW kan miste bestillinger hvis en reduserer støtten?
The Observer
19.10.2023 kl 15:23 3668

Kan noen legge ut en link til det som omtales som CO2 reduksjon? Og er den ev bare særnorsk?
Beja27
19.10.2023 kl 16:26 3608

Den overordnede avtalen er Parisavtalen
Framtia
19.10.2023 kl 18:15 3512

Hjelp meg å forstå! CO2 kvoter/ prising skal hindre noen å investere i grønn teknologi!?🤔 De som investerer i grønn teknologi kan vel selge kvoter til gjeldende pris, noe som burde vært opplagt. Hvorfor skal noen så være interessert i å redusere kvotepris og subsidiere forurensing via statsbudsjettet? At den norske stat subsidierer kvotekjøp til norske bedrifter gir ingen miljøgevinst! Burde heller gi store nok tilskudd til grønne investeringer, slik at det ble attraktivt! Var ikke norske kvotesubsidier størst i verden!? 10-talls milliarder til ingen nytte! I alle fall ikke miljøet...
CapitaL
19.10.2023 kl 20:44 3379

Wacker har planer om å doble produksjonskapasiteten på Heim.. og i tillegg gjøre anlegget karbonnøytralt innen 2030.
Innen anlegget er karbonnøytralt vil de måtte ut med store summer i utslippskostnader om gulvet for støtteordningen heves. Det er vel der skoen trykker..

Metallindustri som produserer biokull selv vil sannsynligvis ikke ha salgbart overskudd av utslippskvoter, men slipper å betale for egne utslipp, dvs blir karbonnøytrale.

Et par linker:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-gulv-for-co2-kompensasjonsordningen/id2932291/

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/co2-kompensasjon/
Record
19.10.2023 kl 20:58 3348

Det stemmer nok , kvotene skal jo også utfases en gang i fremtiden , enten decarboniserer de eller finner på noe annet i fremtiden .
Men produksjonen av slike volum med VOWs teknologi gir andre synergier i form av oljer ,hydrogen og tilsvarende alt ut fra hva en mater med ,disse utvikles også videre
Sirkulærøkonomiens premisser vil gi uttelling til de som har kapital,vilje til å satse på dette , denne vilje holdes tilbake med subsidierte Co2 kvoter og tilsvarende .
Framtia
19.10.2023 kl 21:38 3281

Forstår den, men da burde myndighetene gi disse selskapene grønne penger til nødvendige investeringer, slik at de får omstilt seg til å bli karbon nøytrale ASAP. Nå pøser statennut penger, som ikke ender i noe permanent endring av industrien, annet enn å ta en byrde av skuldrene til de som forurenser mye...Dvs. kunstig økning av bunnlinjen! Vi har dessverre ikke rause nok tilskuddsordninger her...Staten må ta større del av investeringer i grønn omstilling/ ENØK både for bedrifter og private hjem! Fjern byråkratiske tilnærminger som ENOVA og gi penger uavkortet til sluttbruker uten for mye om og men...
Framtia
19.10.2023 kl 21:49 3276

Der er vi enig! Blir som å "pisse i buksa for å holde varmen"... Burde våre så rause subsidier at bedrifter ikke har råd til å ikke å invester i grønne løsninger...
Beja27
19.10.2023 kl 22:02 3268

Det virker ikke som støtten skal utfases når den stadig stiger. Kanskje støtten er i påvente av at bedriftene selv skal få i stand avkarbonisering av produksjonen sin.
Er det ikke heller en sovepute? Men det er kanskje fordi de har ventet på at selskaper som VOW og VGM skulle dukke opp
Beja27
19.10.2023 kl 22:11 3241

Hvis støtten kan hjelpe bedriftene å investere i avkarboniseringsanlegg er det greit. Forsvinner støtten vil de ikke har råd til det , og må ta et kjipt valg
Rømme landet til et billigere sted eller avvikle
Nsxnsx
20.10.2023 kl 14:55 2971

Nå er det godt å trøste seg med Harmonychain......i Vow er det jo bare sorgen. I hver fall kursen, nærmer seg konkursprising .......
Nsxnsx
20.10.2023 kl 15:36 2931

Hva tror du Hammers....fremdeles ståltro på selskapet og fremtiden ?
CapitaL
20.10.2023 kl 16:00 2893

Støtten stiger fordi kvoteprisen stiger.. Da får staten økte utgifter og ønsker dermed å kutte i støtten ved å heve gulvet for når støtten slår inn..

Metallindustrien har da to alternativer.. flagge ut til land som ikke har kvotesystem.. da må man iallfall utenfor EU, USA.. I tillegg må man ha tilgang på nok energi til sine anlegg.. Da har man egentlig bare et ekstra godt incentiv til å satse på biokull.. ergo økt etterspørsel etter VOWs pyrolyseanlegg.
Beja27
20.10.2023 kl 16:17 2865

Dette forutsetter som jeg skrev at de må ha midler til å omstille seg
Hvis ikke de bruker det de får av staten til omstillig vil de neppe klare å omstille seg i det hele tatt
Staten burde overføre midler med samtidig krav om omstilling
CapitaL
20.10.2023 kl 16:23 2854

Man kan ikke bare rope på statlige midler..

Wacker hadde rekordhøye 900 mill i overskudd i fjor.. så de kan nok betale for omstillingen sin selv... Det kan trolig Elkem og andre og;)
Framtia
20.10.2023 kl 16:29 2843

Støtter den! Ikke riktig at staten tar hele regninga heller, men at insentiver er så bra at bedrifter ila kort tid vil tjene inn å ta nødvendig omstilling...Staten kan gjøre dette, da de pr nå kaster penger inn som subsidier, uten at problemet løses! Dvs. at stadig nye subsidier må på bordet uten at det oppnås noen miljøeffekt...
Redigert 20.10.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare
Beja27
20.10.2023 kl 16:36 2811

Nei, selvsagt er det best at bedriftene står på egne ben Men det ser ikke ut som iver etter å omstille seg e r påtrengende
Og aksjonærene roper på ubytte også skjønner du. Ikke ulikt aksjonærene i VOW
Redigert 20.10.2023 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
Record
20.10.2023 kl 23:41 2602

Norge og Norske bedrifter er en sinke i omstillingsprosessene ,de sitter kanskje å venter på at vi skattebetalere skal ta også den regningen ?
Derfor satser VOW i de landene som stiller krav til omstilling , kansje disse landene ikke har tilsvarende handels overskudd som Norge , med dertil evne å subsidiere bla Co2 kvotene .
Synd for Norge som ser at stadig mer innovativ teknologi også innen miljø og sirkulærøkonomi utvikles i andre land .Det kan bli kostbart for Norge å være rikt , nesten daglig flytter kapitalsterke med rikelig tilgang til risikokapital og vilje ,det er vel vi som må dekke også disse skatte bortfallene ,jagu skal vi "vanlige folk" få det også denne gang .
Er ikke så bekymret for VoWs fremtid all den tid deres kunder stort sett er etablert i andre land og av industri som ser at det er butikk i sirkulærøkonomien og dertil omstillinger .
CapitaL
21.10.2023 kl 08:40 2478

Vel, jeg synes Wacker har en grei iver etter å bli karbonnøytrale.. De har tross alt satt seg et frivillig mål om å oppnå det innen 2030.

Er du forresten fornøyd med det nye nicket ditt?

;)
Beja27
21.10.2023 kl 09:14 2445

Du skriver Wacker vurderer å vrake omstillinger,gjør du ikke?
CapitaL
21.10.2023 kl 09:48 2398

Det er ikke mine ord.. det er Wacker som har gått ut med den problemstillingen for å "skremme" politikerne til å ikke heve innslagspunktet for utslippsstøtten..'

Mye vil ha mer.. for meg er det bare et tåpelig spill for å karre til seg mest mulig offentlige midler. Utvidelsen realiseres uansett.. det er iallfall hva jeg tror;)

https://www.avisa-st.no/nyheter/i/JQ88Qm/maa-revurdere-milliardinvestering-veldig-daarlig-timing-av-regjeringen
Beja27
21.10.2023 kl 10:15 2436

Har ikke sagt det er dine ord, men det er du som skriver det her. Uansett viser det at bedrifter ikke er så villige til å omstille sg hvis de ikke får støtte til det
Nsxnsx
23.10.2023 kl 09:20 2088

Hva kan ligge bak 5kr nedgang på tre måneder ?? Er det skatten i år også ?

Med tanke på posisjon og ordrereserver burde vi vel vært 5kr opp og godt over 20 tallet ??
Redigert 23.10.2023 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
Stepping
23.10.2023 kl 09:28 2092

Var vel ingen som tenkte på at ting kan kanselleres da?
Nsxnsx
23.10.2023 kl 09:54 2027

VGM ned 11%.......alt smuldrer opp ser det ut som..(fra åpning)
Redigert 23.10.2023 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
23.10.2023 kl 12:45 1881

For en marerittaksje. Selv om den dobler seg er jeg såvidt i minus. Er det egentlig mulig å tjene penger på «grønne» aksjer?
Mackook
23.10.2023 kl 12:48 1891

Ja dette er dårlige greier! Håpløst dette her.
Redigert 23.10.2023 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
23.10.2023 kl 12:59 1884

Bare hold ut....Hammers har lovet oss 2 milliarders kontrakt snart. DA dobler vi og det blir fest igjen ;)

Er nok SL som slår inn i dag....
Redigert 23.10.2023 kl 13:00 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
23.10.2023 kl 13:06 1880

Bare han ikke kommer med dette TA - våset sitt igjen.
CapitaL
23.10.2023 kl 13:13 1868

Når den siste optimist har blitt pessimist.. da man skal kjøpe.. gammelt børsord;)

Dagens prising verdsetter industrials til minus 3 kroner.. men nedgangen i dag skyldes nok denne:
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-subsidiary-etia-secures-contract-with-qingdao-deeshenghengxin-food

Alle ordrer under milliarden er verd null og niks på Oslo Børs ;)
Wickstrøm
23.10.2023 kl 13:44 1864

Ned å teste bunnen igjen ? Holder den mon tro ? TA er ikke særlig lystig her.

Minner meg litt om NEL, der man økte omsetning, og påfølgende tap pr omsatte krone suksessivt.
Listen
23.10.2023 kl 14:42 2029

Ser ikke bra ut, selger siden bygger seg opp. Er redd vi igjen må akseptere et nytt dypdykk. Selskapet fremstår heller ikke billig dersom ikke en av elefantene snart slår inn.
Listen
23.10.2023 kl 14:42 2044

Ser ikke bra ut, selger siden bygger seg opp. Er redd vi igjen må akseptere et nytt dypdykk. Selskapet fremstår heller ikke billig dersom ikke en av elefantene snart slår inn.
Nsxnsx
23.10.2023 kl 14:51 2049

Likevel er det bare snaue 170.000 aksjer som bytter eier av totalt 115.000.000,- så omsetningen er så liten at det egentlig bare er en liten fis :)