Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 158989

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
The Observer
28.11.2023 kl 15:38 3749

Litt uklart hvordan VOW og VGM hver for seg skal opptre i markedet. Det ser ut til at VGM primært skal satse på biokull mot metallurgisk industri med utsyr levert av VOW, men i praksis også drive anleggene de selger. I hvert fall en tid.
VOW skal slik jeg oppfatter det, selge og bygge anlegg i samarbeid med kunden. Dette inkluderer vel alt innen destruksjon hvor pyrolyse kan anvendes. Her bør Hammers og ekspertene komme på banen og si noe om fordelingen mellom de to selskapene.
Framtia
28.11.2023 kl 15:38 3743

Det kan bli bra fremover! Du spør om det er mange forbehold? Badin ble " svar skyldig" da han ble spurt om Circon hadde finansieringen klar...Det er vel ingen som sjekker finansene til en potensiell kunde på dette stadiet, er det vel!? Må anta Circon må basere seg på " up front" finansiering som andre kunder, så dette går sikkert greit! At VGM bruker 'en måned++ på å få ut et glass med biokull synes jeg også er drøyt! Forstår at det er noen oppstart hensyn å ta, men på den andre side så har VOW tidligere erfaring med å kjøre opp tilsvarende anlegg og kunnskap/ erfaring til å oppnå ønsket kvalitet. Dette burde være en "no brainer"...Men så er ikke jeg noen ekspert på å produsere kull, så jeg tenker at dette får de med rett kompetanse ta seg av...
Sesam12
28.11.2023 kl 16:10 3684

Slik jeg ser det bør EPS i 2024 bli over 1.5 kr.
Ellers har de utrolig dårlige marginer. Noen tanker? Regnestykker?
Stepping
28.11.2023 kl 16:10 3680

Noen som kan forklare dagen i dag? Nå har pasienten( aksjonærer) gispet etter luft her i noen år og inntatt fargen mørke lilla , så kommer dagen der det blir tilbudt oksygen i bøtter og spann , Ikke interessert !
Sesam12
28.11.2023 kl 16:15 3662

Se første del av presentasjonen. Inflasjons frykt blir speilet til investorene dessverre.
Redigert 28.11.2023 kl 16:15 Du må logge inn for å svare
Stepping
28.11.2023 kl 16:25 3696

Er pasienten død? Frykter pasienten at det er noe annet en oksygen han blir tilbudt?
upsidedown
28.11.2023 kl 16:49 3632

Markedet er i tvil om VOW når målsettingen om 15 prosent margin i andre halvdel av 2024. Neste Q vil gi en pekepinne om hvordan det har utviklet seg siste seks måneder. Det skjer også mye rundt VGM som markedet rett og slett ikke forstår. Vi får håpe de som styrer vet hvor profitten ender til slutt.
Record
28.11.2023 kl 17:07 3588

Vi ser ett todelt #marked# noen tjener på ytterligere fall ,om ikke terrenget matcher kartet ,skrives kartet om og vi er i heisen igjen .
Enkel papir å kjøre med så mange små og noen få topptunge , plutselig kommer det noen store som ser potensialet ,da snur nok heisen og det kan bli gøy å satt store verdier i selskapet igjen :-)
Framtia
28.11.2023 kl 17:19 3560

Blir ikke mye PR i selskap med grønn profil, med mindre du har etternavn Røkke el tilsvarende...Ikke ett ord i FA mht. siste dagers begivenheter i VOW/ VGM. Tilsynelatende ingen analytikere som ser seg tjent med å komme med nye analyser...Spetalen trenger bare å sette opp et ulovlig gjerde, så blir det forsidestoff...🤔
Record
28.11.2023 kl 17:26 3561

If you can,t beat them, then join them :-)
Framtia
28.11.2023 kl 17:42 3532

Ble mange plusser og minuser i dag...Etter å ha fulgt markeds oppdateringen i dag tenkte jeg at VOW sannsynligvis hadde steget mere bare på nyheten alene...Spørsmål om betjening av lån, Q3 resultat, forsinkelser mm er med på å skape usikkerhet...Jeg klarer ikke selv å bli begeistret av hverken Badin eller Cecilie Jonassen...Nå heller ikke av Tina Tønnessen...Det er noe med troverdighet som mangler, eller er det rett og slett for vanskelig å formidle dette når det er så mange uavklarte variabler!, Når VOW heller ikke overbeviser at de har kontroll på kostnader på inngåtte kontrakter, så vil ikke markedet heller la seg begeistre...Når kontrakter innen Cruise strekker seg lenger enn 2030, så lurer jeg selv på om dette er prissatte kontrakter...? Forhåpentligvis ikke!
Her har Badin og Co en vei å gå og vi må vente nok et kvartal på "tallenes tale"...Jeg pleier å være tålmodig inntil et visst punkt🤔
Karbon
28.11.2023 kl 17:45 3536

Selv om vi i dag fikk presentert nye "breaking news", spesielt i forhold til Circon og aktøren innen sewage sludge, så endte aksjekursen ned over 5 %.

Dette har sannsynligvis sammenheng med at man var litt stotrete og vage i forhold til arbeidskapitalbehovet fremover. Og på slutten av presentasjonen bekreftet Cecilie Jonassen i VGM at de fortsatt manglet finansiering til Follum fase 2 (CHE-reaktoren).

Jeg har sagt det før (til protester fra et par skribenter), og jeg sier det igjen:

Vow har tatt hele kostnaden med byggingen av denne reaktoren, men foreløpig ikke fått betalt fra kunden (VGM). Det vil si at Vow foreløpig "mangler" 117 millioner i cash, som de skal ha som oppgjør for levering av reaktoren til VGM.

Dersom Vow hadde mottatt betaling (i det minste en delbetaling) for reaktoren, så hadde man neppe hatt grunn til å stille spørsmål rundt arbeidskapitalen til Vow.

Når det er sagt, så mente CJ at de vil ha finansieringen på plass innen utløpet av året, så jeg regner med at dette går helt fint. Men en viss usikkerhet er det tydeligvis, i og med at markedet reagerte med å sende aksjen ned i dag.
Redigert 28.11.2023 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
Karbon
28.11.2023 kl 18:25 3474

La oss likevel se litt nærmere på det jeg mener var ekstremt positivt i dag. For et par dager siden skrev jeg at jeg var spent på om vi ville få noe mer informasjon vedr "feed-kontrakten" som ble annonsert tidligere i høst, hvor følgende ble uttalt:

"The larger of the three contracts is a NOK 10 million front-end-engineering design (FEED) agreement for a major international pyrolysis project. This project has the potential to pave the way for a process equipment contract that surpasses in size anything previously delivered by Vow, utilizing CHE's advanced pyrolysis technology.

I dag fikk vi altså opplyst at dette er en aktør innen sewage sludge, og at denne kunden vil bestille 4 CHE-reaktorer til det kommende anlegget. Dette får meg til å tenke tilbake på animasjonen av "Vow biosolids", som ble lagt ut for en tid tilbake. Fire CHE-reaktorer ++ vil fort beløpe seg til en kontrakt på minst en halv milliard kroner. Og i og med at Vow allerede er i gang med ingeniørarbeid til dette anlegget, så bør vi kunne forvente selve kontraktsannonseringen innen et rimelig tidsforløp. Jeg tenker da i løpet av første halvår 2024. Hvem kunden er kunne de ikke si, men jeg holder en knapp på japanske Kobelco.

Det andre ekstremt positive i dag var selvsagt nyheten om prosjektet i Caribbean. Her bekreftet CEO i Circon Energy, David Duren, at de ville bestille hele 19 linjer i q1 2024. Og det som første fase i prosjektet. Dette ble også børsmeldt i dag tidlig:

https://www.vowasa.com/blog/vow-in-position-for-caribbean-carbon-recycling-project

Kontraktsverdi 800 millioner ++?

Det er ikke så langt fram i tid vi snakker om her, altså q1 2024. Vi er der snart.

La oss heller ikke glemme at det i dag ble bekreftet at det er Vow som er partner med Outokumpu i planene om å bygge et anlegg for biogass og biokull. Jeg har hintet om det mange ganger før på forumet, og i dag kom bekreftelsen. Vow og Outokumpu har samarbeidet om dette prosjektet i ca 2 år allerede:

https://www.outokumpu.com/en/news/2022/outokumpu-plans-a-significant-investment-in-a-biocoke-and-biomethane-plant,-aims-at-reducing-climate-emissions-and-increasing-self-sufficiency-in-energy-in-finland-3162097
Redigert 28.11.2023 kl 18:35 Du må logge inn for å svare
CapitaL
28.11.2023 kl 18:38 3440

Er det betalt noe for 2500 tonneren da?

Mye jeg ikke liker mht VGM.. Det er kun ett år siden det het seg at pilotanlegget var fullt finansiert. Altså 10.000 tonns pilotanlegget. I ettertid har det vist seg at totalkostnaden med kapasitetsutvidelsen? blir på hele 700 millioner, dvs at det manglet en halv milliard!
Man har nå sikret seg halvparten av de manglende midlene, hva med resten? Lån? Emisjon?
Ja, det gjenstår å se. Jeg forventet at finansene var spikret i det øyeblikket ordren på CHE-reaktoren kom.. så feil kan man ta.

Når det gjelder Circon, så høres det ut som CHE-reaktorer alt sammen.. Karibien og elektrisk drevne biogreen reaktorer skurrer litt? Dersom det er snakk om 19 CHE-linjer så er det en ordre i 2 mrd klassen… om da ikke Circon tar en Betula;)Karbon
28.11.2023 kl 18:43 3488

CapitaL:

Ifølge børsmeldingen skal det benyttes en eller flere CHE-reaktorer. Men på spørsmål fra salen i dag, uttalte Henrik at prisen på de 19 linjene ville variere fra ca 40 millioner og oppover pr stk. Jeg tenker da at det blir en kombinasjon. Da nyheten om byggingen av den første CHE-reaktoren ble sluppet for en tid tilbake, ble det poengtert at den var godt egnet i kombinasjon med biogreen-linjer.
Record
28.11.2023 kl 20:14 3401

Var faktisk positivt overasket at de har såpass kontroll på økonomien i VGM, greie forutsetninger for at det løser seg spessielt med de siste dager nyheter .
Circon er i gang med fremtidsrettet utvikling innen sirkulærøkonomi som det nok vil komme flere tilsvarende prosjekter ut av , elektrisk drevene reaktorer som tar en stor bredde feedstock med dertil variasjon i andre ende , de produserer egen energi , flere andre nullutslipp energier og kan selge C02 kvoter i stor scala .
Denne kom som en overaskenlde på meg pga bredden i feedstock , her får vi resirkulering av dekk ,plast ,alle typer papir/kartong samt flere fraksjoner fastematerialer . Denne blir en driver for teknologien hos VOW , når dette kompliseres med sewaysludge anlegget til den fortsatt ukjente kunde, samt modellen til Outokumpu som også vil gagne VGM . Jeg må si meg over forventet fornøyd med dagens nyheter totalt sett , det vil nok komme overraskelser også i fremtiden men trenden har nok snudd ,de positive vil igjen være i flertall og i favør oss som sitter i papiret .
I mellomtiden kan vi nok få billige aksjer fra de som har sin innovasjon i kursbevegelser generelt :-)
Framtia
28.11.2023 kl 21:00 3310

Da VOW steg fra 19 til i første omgang 40kr fra august til sept. 2020 var dagsomsetningen ofte mellom 30-240 millioner!!!Før dette kjøpte jeg i det stille da omsetningen var som nå...Noen få hundre tusen knapt...
Om vi vil oppleve slik omsetningen igjen vil tiden vise. Jeg hadde 114% avkastning på 14 dager den gang...Nå er kursen rasert og som Hammers sier lavere enn etter sjokkfallet i starten av Pandemien...Mye er positivt nå, med noe dryss av tåkelegging og rot, men ikke noe som burde drive kursen som nå...Kursfall I grønne aksjer har vært sinnsykt siden våren 2021, da Sissner sa "selg alt!" Han fikk desverre rett! Jeg solgte, kjøpte tilbake, solgte osv. , mens kursen gikk nedover...Fordelen nå er at jeg sitter med fem ganger så mange aksjer. Nå som fremtiden er så lys, hvorfor er det ingenting som bærer preg av dagens situasjon!? For ikke å snakke om forventninger 12 måneder fram i tid!??? Er det ingen som leser tallene litt fram i tid lenger! Noen holder i alle fall kursen sjakk matt enn så lenge.🤔
Karbon
28.11.2023 kl 21:54 3222

Vow ASA på linkedin:

"Exciting news! 🎊 We are joining forces with Circon Energy LLC for carbon recycling. The first of multiple projects will deploy 19 lines of our equipment to process feedstocks into low-carbon fuels, biochar and recovered carbon black without any direct emissions.

We have signed a long-term cooperation agreement and a long-term equipment supply agreement and been selected to be the exclusive provider for large-scale Carbon Refinery® projects expected to break ground in the Caribbean in 2024."


Kommentar fra Henrik Badin:

"We would like to express our gratitude for the amazing opportunities that lie ahead for the Vow team to be part of significant and impactful circular economy projects in the Caribbean. These projects aim to convert various waste streams into valuable chemicals, fuels, and recycled carbon. Our entire Vow team is so inspired by Circon Energy LLC ambition, vision, and innovation. Together, we will drive green transformation, eliminate pollution, and reduce greenhouse gas emissions. We are excited about this collaboration and thankful for the chance to contribute to a sustainable future."

ulla
29.11.2023 kl 07:37 2987

Viktig at den ikke stiger før nyttår, ref formue på selvangivelelsen.😄😄😄
Nsxnsx
29.11.2023 kl 08:34 2943

Kan se ut som man kan få seg noen billige aksjer i dag....presentasjonen anses tydeligvis som en gjeng med amatører som bare surret og momlet.

Og han duden fra Texas er det ingen som har tro på.......jo forresten.....jeg syntes han virket genuint opptatt av miljø(penger mener jeg), så jeg er med videre :)
Framtia
29.11.2023 kl 09:11 2866

Ja dessverre gjentar dette seg kvartal for kvartal! Ledelsen snakker kursen ned 10-15% hver gang...🤔Når dro de den motsatt vei sist!?? Dersom nyhetene i går kom alene hadde vi vært i pluss i dag, noe jeg syns er en begredelig erkjennelse...
Framtia
29.11.2023 kl 09:26 2832

Skal ikke mistenke noen for slik planlegging, men man kan bli i tvil enkelte ganger...Mye er sagt siste året som får meg til å tvile på ledelsens kunnskap ut over ingeniørfaget...Badin har tidligere sagt at de ikke var eksponert for inflasjon, noe som fikk meg til å lure på uttalelsen den gang... Nå vet jeg hvem som hadde rett i sin mistanke🤔
Redigert 29.11.2023 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
CapitaL
29.11.2023 kl 09:44 2813

Det er vel en del aksjonærer som forventet ordre fra UK før årsskiftet ( ETEL ).. nå vet vi at det vil gå ytterligere 6-7 mnd før det skjer noe der. Er det positivt? Nei. Dermed ligger det, alt tatt i betraktning, an til et dårlig H2 for VOW. Med uteblitte landordre som kunne løftet kursen er det bare tallene som gjelder. Dersom innbetaling fra VGM ikke kommer med på Q4 er det vel ingen grunn til kursoppgang på en stund, er det vel? Markedet tror jo ikke på det ledelsen i VOW sier engang… Circon er håpet i hengende snøre, men det var ikke mye å finne ved å Google selskapet.. så den ordren tror jeg når jeg ser den. I likhet med de fleste?


Framtia
29.11.2023 kl 10:06 2785

Tønnessen snakket om et etterslep på betalinger kommet inn siste tiden av betydelig størrelse, uten videre utdyping. Dette er en gjentagelse fra uttalelse etter Q2!...Når vi vet resultatet etter Q3, så blir det lite å se fram til...Tror okke det var noen som så for seg Q3 som fremlagt! Quonset skulle vel sluttføres ila dette halvåret om jeg ikke husker feil...?
CapitaL
29.11.2023 kl 10:17 2784

Quonset blir ikke ferdigstilt før i 2025.. blir ikke mye å hente der i Q4.
Framtia
29.11.2023 kl 11:25 2747

Regner ikke med at VOW legger ut 40% av 270 millioner frem til 2025, men hvem vet når man ser tilbake på CH Evensen reaktoren,...Litt forskjell mellom disse to prosjekter, da CH E var på initiativ fra VOW og burde vært kalkulert som en risiko. Fremdeles ubesvart tema fra de ansvarlige...Fristet til å tro at noe av underskuddet fra Q3 stammer fra dette prosjektet( CH Evensen reaktoren altså...) Dette blir bare med spekulasjoner, som igjen er med på å drive negative vibber rundt VOW/VGM...enn så lenge...Tåkelegging er ikke noen god kursdriver!
Redigert 29.11.2023 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
CapitaL
29.11.2023 kl 12:09 2691

Nå skal vel Vow ha fått en god slump fra Quonset i Q3.. var det ikke snakk om 25% da? uten at det hjalp på tallene. Hvordan hadde det sett ut uten?

Listen
29.11.2023 kl 12:10 2686

NOK 650 mill i rentebærende gjeld, brudd på covenants (hva blir kravet fra banken for å gi waiver?), svak inntjening/ting tar tid, iverksettelse kostnadsbesparende tiltak (med den støy det medfører), krysseierskap VGM som fremdeles ikke er fullt finansiert - nok å gripe tak i for såvel ledelse, styre og analytikere..........
Nsxnsx
29.11.2023 kl 13:02 2620

For å sette det litt i perspektiv, under en promille av aksjene er i dag omsatt. Resten av aksjonærene sitter.

Det vil si at en promille av eierene prøver å tjene noen hundrelapper, men ender opp med å senke verdien for alle andre med et par 100 millioner på få dager.

Skjønner ikke at vi finner oss i det.....men det er bare min mening :)
Framtia
29.11.2023 kl 13:32 2621

Eneste løsning er å kjøpe, da beveger kursen seg opp, dersom målet for de få er å presse kursen ned...
Nsxnsx
29.11.2023 kl 13:47 2626

Jeg kjøper litt hver dag, men har ikke ubegrenset med midler :)
Framtia
29.11.2023 kl 14:23 2583

Litt uoversiktlig akkurat nå må jeg si, selv med estimerte inntekter i "nær" framtid...Syns Badin og Co lett blir satt ut av spørsmål fra publikum mf...Får håpe det kommer på rett kjøl snart, selv om det fremdeles tåkelegges litt rundt inntekter, kontrakter, utestående, lån, Acetal Mittal( som skulle være ferdig ila 2023...!? eksempelvis...) Eller de bare slutter å snakke om dette...Synes de kan utdype hvorfor inngåtte kontrakter uteblir, men mulig det er kommunisert for alt jeg vet...
Redigert 29.11.2023 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
Beja27
29.11.2023 kl 16:43 2484

Ja,slik er det. At ikke dette største anlegget for VGM er fullfinansiert tror jeg imidlertid er mer eller mindre en formalitet, Med så solide kunder og investorer er dette sikkert gjennomgått grundig. Det er heller ikke så veldig store summer som gjenstår,og VGM kan gjerne ta et lån også. Forhåpentligvis forstår Elkem sitt eget beste og får dette i havn ganske raskt. I motsatt fall er der mange rikinger på Romerike. Og jeg kunne tenkt meg Olav Thon som aksjonær
Karbon
29.11.2023 kl 20:40 2347

Dersom de kontraktannonseringene som er skissert i q1 2024 faktisk blir en realitet, så vil den pessimismen vi ser nå om dagen fort snus til ekstrem optimisme.

Følgende 2 kontrakter er skissert å komme i løpet av q1 2024:

- 19 linjer fra Cicron Energy til prosjektet i Caribbean.

- Utstyrsbestilling fra ETEL til deres første anlegg til utvinning av carbon black fra brukte bildekk.

I tillegg har vi anlegget til sewage sludge hvor det skal bestilles 4 CHE-reaktorer. Her er der ikke gitt noen tidsramme, men i og med at Vow jobber, og får betalt for ingeniørarbeidet i disse dager, så er det grunn til å anta en kontraktsannonsering i enten q1 eller q2 2024.

Andre kontraktsannonseringer i 2024 vil sannsynligvis komme fra Envigas, Wakefield Biochar, kanskje UniPetrol og kanskje Wacker Chemie.

2023 ligger an til å bli et skuffende år i forhold til forventningene, men 2024 ligger an til å bli desto bedre, og med en mulig pangstart på året med et rekordkvartal i q1.


Framtia
29.11.2023 kl 21:28 2282

Bare ett eller flere "men" her....Kan vi være sikre på at de holder tidsskjema nå, når det ikke har vært så brånøye tidligere, selv om mye er ute av deres kontroll, som det sies.....Blir det ett nytt kvartal uten en lyd om kontrakter og utsettelser først blir fremlagt ved Q1, da er dette et alvorlig tillitsbrudd mellom ledelse og aksjonærer...
Nå står vi midt i en "ramp up" av leveranser til Quonset Soil Solutions, en kontrakt inngått i mai 2022 og verifisert i juni 2023...Vi vet at anlegget er under oppføring, så da bør " pre-payment" være mottatt allerede...Disse pengene vil ikke gi noe annet enn dekning av reelle utgifter.. Det betyr at dette prosjektet ikke gir klingende mynt før om enda ett år+++Da først får vi verifisert om dette prosjektet går i pluss eller ei; Ref."Equipment delivery will begin in the fourth quarter of 2023, and commissioning of the up to 6,000 tonnes per year biochar production plant is anticipated in early 2025."
Vi får vel bare vente og se hvorden ting blir og beklager for at jeg har en noe mistenksom vinkling...Ingen tro uten en stor porsjon tvil😉
CapitaL
29.11.2023 kl 21:41 2250

I går kom det fram at ordre fra ETEL ikke forventes før i Q2 2024.. og i størrelsesorden 20 mill euro.
Dette står i gårsdagens pdf. Ingen grunn til ekstrem optimisme med det første altså…
Karbon
29.11.2023 kl 21:47 2231

Du er ikke alene om å være skeptisk, Framtia, det vises på aksjekursen. Og jeg blir ikke overrasket om bestillingen fra Circon blir utsatt. Men det er klart, når CEO i Circon taler til aksjonærene og forteller at bestillingen vil skje i q1 2024, da velger jeg å tro at de har kommet såpass langt i prosessen at det er hold i det. Men uforutsette ting kan dukke opp, og forsinke prosessen. Men husk en ting - det er ikke Badin og Vow som isåfall lover noe de ikke kan holde - det er kunden/partneren. Jeg synes ikke vi kan laste Badin for det, men det gjør dessverre store utslag på aksjekursen i negativ retning.

Etter regn kommer sol! Jeg håper 2024 blir et år hvor Vow-aksjonærene endelig igjen kan løfte glasset og feire gode nyheter på løpende bånd.
Fjellbris
29.11.2023 kl 21:48 2322

Blir spennende å høre om Hammers fortsatt venter på en stor milliard ordre før nyttår, eller om det var den vi fikk info om i går han tenkte på (Karibien).Tror dog ikke helt det var det siden det ikke var en bekreftet ordre for Q4 2023.
Redigert 29.11.2023 kl 21:50 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.11.2023 kl 21:48 2354

Capital:

Jeg tror det er en trykkfeil i presentasjonsmaterialet. Står det ikke q2024? Det mangler altså et ett-tall. Badin sier klart og tydelig q1 2024 mens foilen vises.
CapitaL
29.11.2023 kl 22:05 2306

2Q24 står det. Da velger jeg å tro det og evt bli overrasket innen påske ;)