Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 160252

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Karbon
01.08.2023 kl 21:18 5235

Nei Hammers, 2-milliarders-kontrakten MÅ slettes ikke komme i år. Under trading update for q1 ble det opplyst at man for tiden jobber med 80 forskjellige prosjekter for perioden 2023 til 2029, og at det største prosjektet alene av disse vil medføre utstyrsleveranser for 2 milliarder. Så det kan godt dra ut i tid før dette prosjektet resulterer i en kontrakt. Ikke noe hadde vært bedre enn en snarlig kontrakt i en slik størrelsesorden, men personlig er jeg fornøyd om vi i første omgang får en eller to kontrakter av noe mindre størrelse.
Redigert 01.08.2023 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
Hammers
01.08.2023 kl 22:06 5166

Jeg er ikke uenig med deg i at den ikke MÅ komme i år. Likevel tror jeg den gjør det.

Eventuell utbyttebetaling fra neste år krever at noe STORT kommer senere i år.
Det eneste jeg ser for meg er den på 2 mrd. Da får VOW normalt inn ca 800 mill ved signering.

Den eneste kandidaten jeg ser for meg er ETEL - som fikk veldig mye plass under Updates Q1.
Det ble også sagt at ETEL-kontrakten ville få innvirkning "this year".

Jeg bankertipper ETEL til "neste løp"!
Dere andre kan gjøre akkurat som dere vil - inkl de tilløpene til hetsing av undertegnede (gjelder enkelte).

Hvem bryr seg? Ikke jeg - for dette har jeg vært med på i over 20 år. Alltid med det samme nicket.
Dere andre (i hvert fall noen) bytter i ett sett etter hvert som dere går på ratta-ta rundt om.
Redigert 01.08.2023 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
Karbon
01.08.2023 kl 22:15 5157

Jeg tror årsaken til at ETEL fikk så mye plass under presentasjonen, er at man med sikkerhet VET at det vil komme kontrakter her framover. Ikke bare EN, men etterhvert mange kontrakter. Da partnerskapet med ETEL ble presentert før jul i fjor, jobbet man med 3 forskjellige anlegg. Under trading update i mai i år hadde antallet allerede vokst til 10. Og man har altså identifisert hele 300 lokasjoner for slike anlegg i forskjellige verdensdeler. Men for all del, selvsagt kan det være en storkontrakt på trappene her.
Hammers
01.08.2023 kl 22:30 5125

Hvorfor skal ETEL/ITOCHU vente?
Selskapet har jobbet i 8 år med ETIA (kjøpt av VOW) for å komme fram til en prosess med resirkulering av ELT.
De siste 3-4 år har de også testet ut pyrolyseprosessen i England for å makse resultatene.

ETEL er størst innen resirkulering av dekk i Storbritannia og vi snakker om ENORME mengder/verdier.
Jeg TROR selskapet nå går rett på - for de vet akkurat hvilke kvaliteter og hvilke verdier de får tilbake.

Hilsen Hammers..........som aldri har "trodd så mye og så kraftig" siden han i sin tid sto som konfirmant foran presten!
Redigert 01.08.2023 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
Framtia
01.08.2023 kl 23:10 5114

Enig med deg i resonnementet mht antydning om utbytte innen første halvdel 2024. Dette må bety at det er større inntektstrømmer på gang innen den tid! Da begynner det allerede å haste og "noe" må nødvendigvis bli annonsert snarlig...eller hva?
Hammers
01.08.2023 kl 23:15 5089

Jepp og det må komme ila resten av 2023.

Få nå bare ferietiden unna - så skjer det vel noe etter hvert.
Etter mitt syn ligger alt i kortene!
Slettet bruker
01.08.2023 kl 23:21 5106

Kan fort bli kjøpt opp og. Priset som en burger kjede
Hammers
02.08.2023 kl 00:02 5042

Jeg er helt enig i at VOW prises som en burgerkjede, men oppkjøp har jeg NULL tro på!
Top 4 eier 53% og de bestemmer alt.

De er opptatt av å vokse og videreutvikle selskapet slik som planlagt.
De er opptatt av å foredle avfallet til grønne verdier.
På land og gjennom mange år også til vanns.
Ikke minst; VOW lykkes!

VOW er i dag i startgropa og foran en enorm utvikling.
Tenke seg til; For 3 år siden fantes ikke noen operativ landlig side.
I dag er det full trøkk og man jobber med 80 ulike prosjekter med potensiell verdi på 25 MRD.

Vi snakker om en potensiell vekst av dimensjoner - og man lar seg ikke bli kjøpt opp FØR startskuddet går!
I dag er det heller VOW som kjøper (ETIA/CH EVENSEN) - for å bli enda større og enda sterkere på det spesialfeltet de kan best.

PYROLYSE!
Redigert 02.08.2023 kl 01:05 Du må logge inn for å svare
Karbon
02.08.2023 kl 08:52 4822

Apropos store prosjekter:

Henning Mohn ble i juni "Senior Project Manager". Han leder tydeligvis et nytt stort prosjekt. Følgende står å lese på linkedin i forbindelse med den nye rollen hans:

Main project: Building Europe's largest waste-to-energy plant by pyrolysis in Norway

Record
02.08.2023 kl 09:18 4760

Ingen tvil om finansene, ordrene kommer, store og små i tilfeldig rekkevidde , ligger an til tidenes rekyl i denne , kommer når som helst .
Nsxnsx
02.08.2023 kl 10:07 4642

Men kjøperne har forsvunnet......har dem fått høydeskrekk etter fin oppgang siste tiden ?
Record
02.08.2023 kl 10:23 4594

Stor grad av trading,snitter ned og håper på nervøse småsparere .
Ser på listene at bla NNett trader hardt , når det kommer en kjøper av litt volum spretter nok kursen ,tradere kjører utelukkende teknisk ,tror enkelte har solgt i overkant av hva som var intensjonen .
Vi får bare vente å se , ingenting galt med det fundamentale, nå som finansieringen er tydeliggjort kan ting skje raskt :-)
The Observer
02.08.2023 kl 10:29 4595

Fra Karbon innlegg i dag:

Henning Mohn ble i juni "Senior Project Manager".
Main project: Building Europe's largest waste-to-energy plant by pyrolysis in Norway

Antakelig på Follum?
Commodore27
02.08.2023 kl 11:41 4565

Ja, de er godt i gang allerede. Oppscalering til 20 000 tonns fabrikk vil vekke oppmerksomhet
Dette vil bli som olje- og dataevetyret på børen. Og det er ingen boble som spekker
Carbon griper inn i alle levende organismer og planter på jorda
Redigert 02.08.2023 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
Karbon
02.08.2023 kl 13:25 4488

The observer:

Nei, dette har ikke noe med Follum å gjøre. Det er nok relatert til de to nye skipene til Royal Caribbean.
Commodore27
02.08.2023 kl 14:17 4614

RCCL er vel Bermuda-registrert. Så da kan en vel ikke kalle det Norges største vil jeg tro
Redigert 02.08.2023 kl 16:53 Du må logge inn for å svare
Karbon
04.08.2023 kl 22:05 4178

For de som måtte ha interesse av å følge med på prosessen vedr. UniPetrol og pyrolyseanlegget for plastgjenvinning, så er anbudsfristen for dette forlenget til 16. august pga avvikling av sommerferie for sentrale personer.

Redigert 04.08.2023 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
CapitaL
05.08.2023 kl 18:53 3964

Etter deadline er tilbudene bundet i 6 mnd.. Tror man kan glemme noen bestilling fra Unipetrol allerede i år da det nok er mye som skal gjennomgåes.. Med et lite forbehold om at man ikke allerede har bestemt seg for leverandør og kjører anbudsprosessen pga regelverk. Blir interessant å se om Spirajoulen når opp i konkurransen med annen pyrolyseteknologi.
Karbon
05.08.2023 kl 20:20 3915

CapitaL:

"Med et lite forbehold om at man ikke allerede har bestemt seg for leverandør og kjører anbudsprosessen pga regelverk."

Jeg har tenkt litt i de baner selv. Jeg har sett flere artikler der UniPetrol har hatt besøk fra representanter fra andre land, der de får demonstrert anlegget som Vow leverte for noen år siden. Jeg tror et ev tilbud fra en annen aktør enn Vow må overbevise kraftig for at UniPetrol skal ta sjansen på å velge noe annet enn det som har vist seg velfungerende. Kanskje Pyrum kan komme på banen, de er en kvalifisert konkurrent til Vow, både på utvinning av carbon black fra bildekk og pyrolyse ellers.
Redigert 05.08.2023 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
Hammers
05.08.2023 kl 21:29 4071

Nå er det slik at VOW har jobbet med Uni Petrol siden februar 2020 - i 3,5 år. Har Pyrum?
Hvorfor skal ikke VOW's anlegget fungere 100% for Uni P når det gjør for alle andre?

Uni Petrol vet hva de får fra VOW og har fått testet utstyret i disse 3-4 årene.
Selvsagt er anbudsprosessen en formalitet. Det tror i hvert fall jeg.

PS; Ingen må glemme at VOW er valgt som EU's tekniske representant i prosjektet Horizon Europe. Det sier sitt om kvaliteten.
Det sier også litt om hvilken reise VOW får bli med på videre - når skarpskodde teoretiske eksperter innen ulike områder kommer med sine innspill - som deles med VOW. De får selvsagt også prøvd ut sine teorier. VOW blir uansett sittende igjen med en enorm kunnskapsbase pga dette. På sett og vis en tilsvarende "kunnskapsbank" som det seismikkselskapene sitter igjen med etter avsluttede "skytinger".
Redigert 05.08.2023 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
Karbon
05.08.2023 kl 22:13 4055

Jada, som jeg har skrevet tidligere så mener jeg Vow har svært gode kort på hånda her. Den naturlige prosessen er at samme leverandør som leverte pilotanlegget også blir leverandør av et senere fullskalaanlegg. Men et langt liv har lært meg at det er lurt å aldri være skråsikker.
Framtia
06.08.2023 kl 12:49 3788

Hvorfor var det nettopp VOW som ble tatt med på dette prosjektet!? Må vel kunne anta at de tok med de som ligger fremst i utvikling og teknologi om det skulle ha noen hensikt å starte opp og potensielt lede et slikt prosjekt mot et ønsket resultat!
Karbon
06.08.2023 kl 14:25 3719

Vow ble valgt fordi Etia hadde mange års erfaring og ekspertise, samt et meget godt renommé relatert til sin teknologi.

Her er pressemeldingen fra UniPetrol fra mars 2020:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/6CyWKIM75szzzVPpMRCf9B/306712c92475df6b12cd8820ee803e6f/20200309-TZ-Unipetrol-pyrolyza-EN.pdf

"The supplier of the pyrolytic unit for testing waste-plastic and polymer processing is the Norwegian company Vow
ASA via its French subsidiary ETIA, who delivers its patented Biogreen process, protected by intellectual
property and proven in the industrial applications since 2003."

Børsmeldingen fra Vow i samme forbindelse:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-new-pyrolysis-unit-focused-on-plastics-recycling-for-unipetrol-group/


I mai 2021 var anlegget klart:

https://www.orlenunipetrol.cz/en/Media/PressReleases/Pages/20210513-TZ_OrlenUnipetrol-pyrolyza-EN.aspx

Det finnes mange artikler om anlegget, blant annet hvor UniPetrol har hatt prominent besøk av representanter fra andre land, for å iaktta anleggets funksjonalitet og velfungerende teknologi.Karbon
06.08.2023 kl 15:28 3701

Det som også kan sies, et at jeg i utgangspunktet hadde slått meg til ro med at det tidligst i 2024 ville bli tatt noen beslutning om å gå videre med planene om et storskala anlegg, pga den oppgitte testperioden på 3 år for pilotanlegget.

Ettersom det nå, allerede etter 2 år med testing, gås for et storskala anlegg, så kan vel ikke det bety noe annet enn at testingen av Vow sin teknologi har vært så vellykket at man fremskynder prosessen?
royroy
06.08.2023 kl 17:33 3645

Godt poeng
The Observer
06.08.2023 kl 19:02 3598

Karbon
Logisk slik du peker på det. Vi får gi det en ny høyere plass på forventningstavla.
Hammers
06.08.2023 kl 19:52 3529

Jeg har aldri skjønt hvorfor enkelte er så opptatt av "barnets navn". Alt kommer uansett når det kommer!
For min del er det spesielt 2 soleklare fundamentale forhold som har desidert størst betydning:

1. VOW har klargjort for utbyttebetaling fra neste år. ALTSÅ; Man forventer m.a.o. unormalt store inntekter ila resten av dette året.
2. Under Updates Q1 fortalte HB; "A significant part of our backlog will come off THIS year".
- Videre; "But we are ALSO working with new projects that will have impact THIS year".
- Kan man på klarere måte antyde at H2 blir et ENORMT halvår for VOW?

Som tidligere sagt;
- JEG tror at den første ordren (av mange flere) til ETEL kommmer i H2.
- Jeg tror samtidig dette er den store på 2 MRD HB nevnte under updates!
- Etter mitt syn er noe annet nærmest utenkelig - etter hvor stor vekt HB la på nettopp ETEL under oppdateringen.
Redigert 06.08.2023 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
Karbon
06.08.2023 kl 21:04 3423

Det at man har fullmakt til å KUNNE vedta utbytte er ikke ensbetydende med at det BLIR vedtatt å utbetale utbytte neste år. Jeg for min del håper at man heller investerer i videre vekst, fremfor å utbetale utbytte allerede i 2024. At Vow på sikt ligger an til å bli en utbyttemaskin, ja det tror jeg bestemt.

Jeg har i likhet med deg Hammers, stor tro på andre halvår 2023, men jeg synes ikke vi skal selge skinnet før bjørnen er skutt.
Hammers
06.08.2023 kl 21:21 3417

Slik jeg oppfattet utbyttemeldingen; Hvis forholdene ligger til rette for det (selvsagt betales ikke utbytte hvis en NY sort svane kommer).
Altså; Man betaler utbytte hvis alt går som man i dag har planlagt!

Jeg tror fort det også blir penger til vekst - samtidig som top 4 får cash for å betjene skattetrykket på sitt eierskap.
Nei, ingen av oss ønskar at også top 4 i VOW skal flytte til Sveits......eller andre gunstigere land!
Den flukten fra Norge man har sett er et REELT problem for slike som f.eks Top 4 i VOW!
Commodore27
06.08.2023 kl 21:52 3352

Det kan de fikse enkelt ved å si som sant er at kursen på VOW ASA er i høyeste laget. Så slipper de å reise til Sveits
Det er nok ikke særlig lurt å betale utbytte i den situasjon selskapet er i . Uttalelsen var nok ment som en trøst til mer eller mindre frustrerte aksjonærer som later som de er langsiktige
Hammers
06.08.2023 kl 22:30 3303

Hva er det DU vet som ikke styret kjenner til?

Følgende påstand bør du selvsagt utdype i detalj i stedet for å sende ut generelle påstander:
Det er nok ikke særlig lurt å betale utbytte i den situasjon selskapet er i.

Hvis du synes kursen i dag er høy står du i fare for å få bakoversveis når året ringes inn!
Innen den tid har vi forhåpentligvis fått et sikkert forum. Et som er fritt for slikt pi.. som du har serverer!
Redigert 06.08.2023 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Framtia
06.08.2023 kl 22:44 3291

Ser at GRT Gaz sliter med progresjon i prosjektet med VOW pga finansielle/ regulstoriske utfordringer...
Utdrag GRTGaz hjemmeside:
"The boom in methanisation that got underway last year has continued, and the sector has real potential. Nevertheless, the current economic framework is preventing projects from emerging – even though they are vital for France's energy independence and for decarbonising the economy. Our aim of having renewable gas account for 20% of the energy mix by 2030 is within reach – provided powerful measures are quickly implemented by the state authorities in order to prevent the abrupt slow-down which has already started across a dynamic sector – one which is a source of numerous environmental and societal benefits."
Ref:"https://www.grtgaz.com/en/medias/press-releases/2022-renewable-gas-overview


Framtia
06.08.2023 kl 22:49 3492

Tolket jeg ordlyden feil!? Er det bare stagnasjon i tilsvarende nye prosjekter og at VOW 's prosjekt går som planlagt...?
Hammers
06.08.2023 kl 22:57 3643

Siden du viser til er fra 2022. Hva er ståa 1 år senere?
Det virker ikke som om det er noen stagnering noen steder som helst siden man nå har ryddet veien for utbyttebetaling fra 2024.

Ellers, som jeg flere ganger har gjentatt;
Under updates nevnte HB at den største enkeltordren man jobbet med innebærer VOW-utstyr for 2 MRD.
Dvs at VOW's samlede inntekter etter annonsering vil ligge rundt 3 mrd det året (ja, for de 2 kommer i tillegg til annen drift).
Jeg tror "det året" vil være nå i 2023! Alle signaler tyder på det.
Framtia
06.08.2023 kl 23:17 3613

Håper du har rett...Leste bare artikkelen uten å studere teksten nøye nok.. Var egentlig bare på leit etter noe nytt mtp GRT Gaz Prosjektet? Noen andre som vet noe, da det er
mye prestisje i dette prosjektet...
Hammers
06.08.2023 kl 23:39 3572

Mye prestisje? Hva mener du med det?

Prosjektet går ut på å knytte kommende produksjon av enorme mengder gass rundt om i Europa til gassnettverket.
Gass som bl.a. skal hjelpe til å erstatte bortfall av russisk.

Gassen produseres uansett under pyrolysen, men klart en fordel å finne produksjonssteder som ligger i nærheten av "grid".
Det er ikke snakk om prestisje i det hele tatt for VOW sin del. Det er GRT Gaz som tester ut mulighetene.

Personlig tror jeg at også DET går utmerket - så nok en ball å legge DØD!
Framtia
07.08.2023 kl 08:18 3328

Må vel være lov å si det er et prestisje prosjekt, når det ble igangsatt av GRT Gaz og ETIA i 2016!? Fremdeles i 2023 er ikke prosjektet passert teststadiet...Dvs at testperioden ble vel erklært vellykket en liten tid tilbake, viss jeg husker rett, men ikke noe nytt deretter.. Jeg prøvde bare å nøste opp i bekymringer publisert på GRT GAZ sin hjemmeside, når vi nærmer oss 2024 mht finansiering fra offentlige myndigheter...Da er mitt spørsmål om REPowerEU kom før eller etter disse bekymringene ble lansert...? Hvorfor står det fremdeles på GRT GAZ sin side om det ikke er grunn til bekymring lenger?
Ref ;"Launched in May 2022, REPowerEU is helping the EU"
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
Ser at informasjonen er rotete og det er ikke min intensjon å bidra i negativ retning, noe jeg føler du muligens prøver å si meg Hammers...Jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at åpning for utbytte innen 30 juni 2024 er ensbetydende med at alle brikker faller på plass innen den tid...Jeg håper og tror fremdeles, men har også levd lenge nok til at å forstå at ikke alt blir som man tror og håper på.. Spesielt når mye står og hviler på andre enn deg selv.
Redigert 07.08.2023 kl 08:29 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
07.08.2023 kl 08:29 3295

Skal man ha aksjer under 18,- så er det ikke mye volum nei....ikke under 20,- heller for den saks skyld :)
Redigert 07.08.2023 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
CapitaL
07.08.2023 kl 09:06 3182

Oppsummeringen av 2022 ble sluppet i mars i år, så det er ferskt nok.. Politisk sommel er tydeligvis ikke bare et norsk fenomen.
Jeg fant imidlertid et interessant avsnitt:

- This law brought in to speed up development of renewable energies provides access to gas infrastructure for all renewable and low-carbon gas (biomethane, synthetic methane, etc.), regardless of how it was produced. Nearly 70 projects have already been identified which are ready for launch in order to develop innovative technologies, such as power to gas, pyrogasification and hydrothermal gasification, which supplement methanisation. Quickly implementing calls for projects funded via the trial contract scheme will also help support their development. These technologies are already operational in Europe (Sweden, the Netherlands, UK), and in France, the first synthetic methane was injected into the distribution network in 2022. This means that these technologies are now mature enough to be deployed.


Utbytte i 2024 er totalt uinteressant, her er det bare en ting som teller fremover.. Håndfaste ordre innen industrials.