Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 162285

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Karbon
28.09.2023 kl 21:53 4131

Spennende nyheter vedr Wakefield Biochar!

Dere husker sikkert børsmeldingen fra 18. juni 2021, da Vow fikk kontrakt med Wakefield Biochar?
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-secures-breakthrough-landbase-contract-in-the-usa

I børsmeldingen står blant annet følgende:

"The solution represents a first of multiple units that are planned to be implemented in the upcoming years by Wakefield Biochar to realise their “Better Soil. Better World” products strategy."

Så når kan vi forvente flere bestillinger?

Dere husker kanskje også at Vow for en tid tilbake inngikk partnerskap med Carbonfuture? Nå har Sebastian Manhart i Carbonfuture lagt ut følgende:

"This week’s carbon dioxide removal (#CDR) supplier spotlight: Wakefield BioChar 💸🔦

In a new series, we will be featuring leading suppliers of CDR technologies. Each time we will focus on one company, looking at their strategy and what this means for the voluntary carbon market (#VCM).

Today, we start with Wakefield BioChar: a US company based in Valdosta, Georgia. Wakefield is the largest supplier of durable CDR to date with more than 25,000 tons delivered to date (latest figures from July 2023).

How does Wakefield operate?

🇺🇸 Wakefield repurposes primarily wood biomass into branded biochar items and compost blends in the US. These are used in agriculture to enhance yields and improve soil health.

🌳 The overall supply of wood biomass is sufficient to meet their production needs at present. However, they are looking to increase production and are continuously evaluating alternative biomass sources based on the application requirements of customers.

🌻 Wakefield emphasise that increasing demand for biochar-based products hinges on delivering tangible benefits, such as improved crop growth when used as a soil conditioner or enhanced filtration performance, ensuring its effectiveness surpasses that of conventional filters.

What is Wakefield’s carbon removal strategy?

🌾 At its inception, Wakefield Biochar's primary objective was to supply biochar for soil health enhancement. However, as the demand for biochar CDR sector gains momentum, the company has embraced the potential of generating removal credits.

💵 These funds are being reinvested to expand their operations, with new pyrolysis facilities for 2024 funded partially through carbon credit sales. This exemplifies the value-sharing objective of negative emission credits.

💼 Wakefield’s top buyer is JPMorgan Chase & Co., who purchased over 9,000 tons in December 2022. Other significant buyers include Tide Platform, Swiss Re, and IMC Trading, who have each purchased at least 1,000 tons.

Across multiple industries, biochar carbon removal (#BCR) is proving itself to be an ideal solution with primary application benefits and the added bonus of CDR. At the same time, demand for biochar-based products will only increase given the wide scale of applications. Biochar suppliers like Wakefield are leading the way in this regard."


Merk dere setningen jeg har uthevet med fet skrift!

Merk dere også at salg av Carbon credits er en så innbringende del av biocharproduksjonen at den er med på å finansiere senere utvidelser av anlegget og kjøp av nytt pyrolyseutstyr.


Redigert 28.09.2023 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.09.2023 kl 09:09 4007

Da vet vi altså at Wakefield Biochar skal utvide kapasiteten sin i 2024, og bestille pyrolyseutstyr fra Vow. Jeg tar for gitt at de fortsetter med Vow som leverandør, i og med at anlegget fra Vow som var klart i 2022 har vært en kjempesuksess. En bestilling fra Wakefield Biochar bør faktisk være nær forestående. Det vi foreløpig ikke vet, er hvor stort anlegg de går for denne gangen. Når de ser hvor innbringende virksomheten er, blant annet at salg av carbon credits delfinansierer utvidelsen, så er det vel liten grunn til å ikke slå til skikkelig.

Her er forøvrig en relativt fersk publikasjon som beskriver det økende behovet for biochar i årene framover:

https://www.bdlaw.com/publications/demand-heats-up-for-biochar-carbon-projects/?trk=organization_guest_main-feed-card_reshare_feed-article-content

Et par avsnitt fra publikasjonen:

"A recent report indicates that the global biochar market is expected to nearly triple from its current value of $160 million to over $450 million by 2030."

"Biochar Carbon Credits
In addition to biochar, these thermochemical processes can produce environmental benefits from permanently removing carbon from the atmosphere by capturing it in the biochar for hundreds, if not thousands, of years."

Biochar carbon credits can be verified by carbon registries and sold in the Voluntary Carbon Market, and each credit represents the permanent removal of GHG emissions from the atmosphere. Unlike forest carbon credits and soil carbon credits, biochar carbon credits are consistently sold well north of $100/credit."Redigert 29.09.2023 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.09.2023 kl 16:14 3856

Det er ikke umulig at "ingeniørkontrakten" som ble meldt nylig, dvs betalingen for forberedelseafasen for et større anlegg gjelder nettopp Wakefield Biochar. Uansett blir det spennende å følge med framover her.
The Observer
29.09.2023 kl 18:18 3758

Vow har vært annonsert her på forumet med en ganske stor mengde mulige storkontrakter. Dette har holdt kursen oppe til en viss grad. Men mange som har investert i denne aksjen har begynt å gå lei av å vente og vente på signering av slike kontrakter. Mange av disse mulige kontrakter er i en størrelsesorden som tilsier at endelige beslutninger tar tid, men tiden begynner å bli moden som en pærehøst i oktober.
Likevel skal man ha en god del god tru og tålmodighet for å bli sittende i måneder og år, og vente og vente, mens kursen stadig tenderer nedover. Tålmodigheten har nå lenge vært gjødslet med at store kontrakter vil komme høsthalvåret 2023. Gid det er så vel, for Hammes og flere haussere på forumet begynner å miste kredibilitet.
La oss virkelig håpe med stor H, at Wakefield er innledningen til et høstrally for slitte tålmodighetsnerver.
Redigert 29.09.2023 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
29.09.2023 kl 18:39 3809

Viste litt takter i dag. Det gjør den av og til. Bare så synd den hver gang faller fort tilbake igjen.
Karbon
29.09.2023 kl 18:42 3887

The Observer:

Ja, ting tar tid. Og som vi nylig har sett et eksempel på; det tok ETT år fra kontraktssignering til byggetillatelse ble gitt for biochar-anlegget til Green Development LLC (Quonset Soil Solutions).

Det er altså de enkelte lands myndigheter (byråkratiet) som utgjør den største tidstyven i prosjektene. Kundene har pengene, og er klare for igangsetting, men offentlige myndigheter har det tydeligvis ikke travelt med å godkjenne prosjektene. Det er jo litt pussig - alt snakket om det grønne skiftet og satsingen på klimavennlige løsninger fra politikerene i Norge, EU og USA - å omgjøre ord til handling sitter tydeligvis langt inne.

For alt vi vet kan det ta tid før byggetillatelsen for Wakefield Biochar er klar også. Vi VET at ETEL har sendt søknad om byggetillatelse for minst en, kanskje 3 fabrikker til utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk. Så fort tillatelsen er på plass, vil også bestillingen (e) komme. Vi VET at Outokumpu venter på svar på søknad om investeringsstøtte for sitt prosjekt (søknad sendt for ca ett år siden). Vi VET at Wacker har sin søknad inne til behandling, vi VET at UniPetrol måtte gjennom prosessen for offentlige anskaffelser med anbudsrunde osv.

Det er altså verken Vow eller kundene det står på, det er det offentlige byråkratiet.

Men med så mange søknader inne samtidig, så håper jeg i likhet med deg at når det først løsner, ja så løsner det skikkelig.
Redigert 29.09.2023 kl 18:44 Du må logge inn for å svare
CapitaL
29.09.2023 kl 19:21 3949

Såvidt jeg husker så var planen å sende 3 søknader om dekkresirk i løpet av første halvår.
Så spørs det på det som du er inne på, nemlig saksbehandlingstiden.. er engelskmenn kjent for effektivitet?

Vi er straks inne i Q4 uten at det er meldt noe stort på land. Men, det er faktisk ikke utenkelig at det tikker inn ordrer for oppimot milliarden før Jul. Bare fra VGM kan det jo komme ordre for ca 200 mill når de har finansene i boks.
Karbon
29.09.2023 kl 19:33 3940

Ellers så er det god grunn til å ta en ekstra titt på innlegget jeg skrev over her vedr salg av carbon credits. Jeg tenker da på dette avsnittet:

"Wakefield’s top buyer is JPMorgan Chase & Co., who purchased over 9,000 tons in December 2022. Other significant buyers include Tide Platform, Swiss Re, and IMC Trading, who have each purchased at least 1,000 tons."

1 carbon credit = 1 tonn. Og en carbon credit ift biochar koster godt over hundre dollar. Dvs at Wakefield Biochar bare i desember 2022 solgte carbon credits for godt over 12 millioner kroner. Hvor mye de har solgt for i 2023 opplyses ikke. Anlegget fra Vow kostet ca 52 millioner kroner. Så i løpet av noen få år er hele kostnaden til Vows utstyr finansiert bare med salg av carbon credits. Salg av selve biocharet (produktet) kommer i tillegg.

Som man kan se er det god butikk å drive denne type anlegg. Dette lover også godt for Vow Green Metals, som også vil tilby samme løsning (uten at jeg vet prisen for carbon credits for biokull - har kun beløpet for biochar).
Framtia
29.09.2023 kl 19:37 3948

Må si som Hammers! Hvorfor åpner de for utbytte første halvdel av 2024, viss det ikke ligger større ordre i "pipelinen"? Noe bør VOW ha en viss oversikt over...Det kommer ikke kontrakter dalende uten forvarsel i denne bransjen heller...
Karbon
29.09.2023 kl 19:42 4027

Ja Capital, jeg er veldig spent på hvor lang tid man bruker på saksbehandlingstiden i England. Badin har iallefall opplyst at han forventer bestilling fra ETEL i inneværende år, men det er dessverre helt og holdent opp til myndighetene i England. Ifølge Sp1 Markets vil den første ordren til ETEL beløpe seg til mellom 350 og 400 millioner kroner, så vi får krysse fingrene for en snarlig avgjørelse.
Redigert 29.09.2023 kl 19:43 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.09.2023 kl 19:47 4021

Framtia:

Jeg håper virkelig ikke at de utbetaler utbytte allerede i 2024, selv om fullmakten ligger der. I den fasen Vow er i nå, bør tilgjengelig cash benyttes til investeringer i fremtidig vekst. Utbytteutbetalinger bør avventes til "pengestrømmen" er økende og vedvarende. Men det er min mening....
The Observer
29.09.2023 kl 22:48 3921

Takk til Karbon Capital.
Jo da jeg har slitt litt med tålmodigheten i aksjen. Jeg har også blitt rådet til å droppe caset og konsentrere meg om stødige selskaper med utbyttebetaling og mer sannsynlig forutsigbarhet. Men det er noe eget med Vow. Jeg har vært med siden tidlig Scanship og fått stor tiltro til Badin. Ute en periode, men inn igjen på en alt for høy kurs.
Vel, vel, jeg gifter meg alt for ofte med en aksje og kan spesielt ikke skille meg fra Vow. Mitt innlegg ovenfor var rett og slett ment for å få dere på banen (og Hammers) som jeg betrakter som tungvektere i det å følge med på hva som kan dra aksjen opp i en ny liga. Få til litt entusiasme hos meg selv og de som ennå vurderer nykjøp eller tilleggskjøp i aksjen.
Carbon credit og eksemplet fra Wakefield er interessant Karbon. Et godt argument for Vow.
Dette begynner mer og mer å ligne «tampen brenner», og jeg er ikke modig nok til å selge meg ut.
BMW_E30
29.09.2023 kl 22:50 3951

Tror desverre utbyttet er ett nødvendig virke grunnet en feilslått politikk. Hadde selv helst sett pengene blei i selskapet.
Karbon
29.09.2023 kl 23:07 3996

BMW_E30:

Ja, utbytte kan bli nødvendig for å kunne betale formuesskatten for grunnleggerne av selskapet. For alle oss andre er det max avkastning som bør bety noe. Dersom max avkastning oppnås ved å investere i videre vekst for selskapet (med påfølgende høyere aksjekurs) er det selvsagt å foretrekke. Men jeg ser utfordringen med formuesskatten som rammer norske eiere, som for grunnleggerne av Vow kanskje betyr at utbytte er eneste mulighet for å unngå å selge unna aksjer.
Redigert 29.09.2023 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.09.2023 kl 23:20 3994

(Innlegg fjernet, da det jeg skrev ikke hadde noe med Vow å gjøre).
Redigert 30.09.2023 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
29.09.2023 kl 23:22 4003

Er nok pga denne VOW gikk litt i dag, Vow, Magnora, Scatec, Golden O og Crayon nevnes som doblingskandidater😀
https://www.dn.no/bors/dn-investor/fantasyfond/her-er-de-heteste-doblingskandidatene-pa-oslo-bors/2-1-1518483
Redigert 29.09.2023 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
Framtia
30.09.2023 kl 12:04 3771

Der tikket ordren inn på Follum😉 Ledelsen så vel behovet for å holde seg til hva de lovet om Q3😄
inference
30.09.2023 kl 12:12 3845

Ganske tett på q4 nå ja 😂
Karbon
30.09.2023 kl 12:21 3878

Dette er beslutningen om å doble produksjonen fra 10 000 Tonn til 20 000 tonn, med bestilling av CHE-reaktoren. Akkurat i tråd med hva jeg skrev over her i tråden.

https://newsweb.oslobors.no/message/600616

"This order is an extension of the equipment order received in October 2021, resulting in a new total contract value of NOK 332 million.

In addition to some modification on the original equipment order, the expansion will involve the addition of a new process line, effectively doubling the factory's capacity. This will enable the production of up to 20,000 tons of biocarbon annually.

The increased capacity is made possible by utilizing self-sufficient renewable gas to power the new reactor technology developed and manufactured by Vow's subsidiary, C. H. Evensen Industriovner AS. This ensures that the expanded capacity remains within the site's power supply limits."

Denne beslutningen skulle tas i løpet av andre halvår 2023, så har de faktisk godt innenfor skjema!
Redigert 30.09.2023 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
CapitaL
30.09.2023 kl 13:04 3845

Der kom den endelig.. Prislapp på CHE-reaktoren og modifiseringer blir da 117 mill.. Mitt anslag over her på 200 mill blir ikke så galt når man tar med 2.500 tonnerens prislapp på 50-60 mill. Det bør komme noe om den dealen snart og..
Framtia
30.09.2023 kl 13:23 3841

Bærre lækkert😉
Karbon
30.09.2023 kl 13:30 3824

Framtia og inference:

Det er ikke lovet noe om q3 for denne ordren. Ifølge presentasjonen skulle beslutningen tas i andre halvår 2023, som dere vil se av slide 8 her:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/3Lz2oZCj4l4hahL1UDCyjY/7dc5b52882a6820334f98ef64029fa54/Vow_Green_Metals_-_Half-year_2023_presentation.pdf

Det faktum at beslutningen OG ordren kommer 3 måneder før "deadline" oppfatter jeg som svært positivt, og det MÅ bety at Vow Green Metals har funnet en finansieringsløsning. Denne håper jeg blir kommunisert til markedet snarest. Vow skal normalt få betalt en god del av kontraktsverdien ved ordreinngåelsen.
Redigert 30.09.2023 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
CapitaL
30.09.2023 kl 14:48 3765

Det er iallfall naturlig å tro at det foreligger en løsning på finansiering av hele Follumprosjektet, evt at det bare gjenstår formaliteter. Her er det jo ved normal prosedyre ca 47 mill som skal inn i Vows kasse nå. Løsning på denne hemskoen meldes nok umiddelbart når alt er på plass. Det samme bør jo gjelde 2.500 tonneren også, som slik jeg tolker dagens melding ikke er medtatt her.

Jeg antar at dette også betyr at Billerud har tatt en avgjørelse om etablering på Follum.
Jeg liker dog ikke gårsdagens oppgang mtp ulik informasjon i markedet..
Karbon
30.09.2023 kl 15:20 3729

Capital:

Det ble omsatt Vow-aksjer for ca 2,2 millioner kroner i går, og VGM-aksjer for "hele" 153 900 kroner. Jeg synes ikke den puslete omsetningen tyder på at noen visste noe som helst.
Record
30.09.2023 kl 15:23 3736

Blir nok bra dette etterhvert , når de endelig er i gang på Follum og kan vise interessentene ferdige produkter i større scala vil jeg tro det kan bli mange pene ordrer fremover , rart at selv om det er flere anlegg som er i drift allerede er det liksom Follum som har hatt focus hele veien .

Ulik informasjon ja, får håpe de klarer å rydde litt i Sverie der er det vistnok flere aktører som sitter dypt i det , i Norge er det jo bare de små som etterfølges og straffes .
Ser at det er i enkelte kretser ett ønske om en ny børs ,Euronext er dårlig likt vistnok ,kansje en sammenheng ?
Hammers
30.09.2023 kl 15:34 3715

"Jeg liker dog ikke gårsdagens oppgang mtp ulik informasjon i markedet.."

Nei, enkelte finner alltid på ett eller annet dritt de kan kritisere VOW for.
I gårdagens DN var det en artikkel om 4-5 aksjer som kunne doble seg i verdi.
VOW var ett av dem. Ikke rart kursen da steg uten at det hadde noe med dagens kontrakt å gjøre.
CapitaL
30.09.2023 kl 16:03 3666

Morsom du.. hvorfor i all verden skal jeg finne på dritt å kritisere et selskap jeg selv har aksjer i?

Jeg leser ikke DN.. steg de andre omtalte aksjene også?
Framtia
30.09.2023 kl 17:12 3595

Du har helt rett! Blandet kortene litt i all denne ventingen...2500 tonns anlegget som skulle være i drift nå...
Fjellbris
30.09.2023 kl 17:40 3572

Fjellbris
I går kl 23:22
793
Er nok pga denne VOW gikk litt i dag, Vow, Magnora, Scatec, Golden O og Crayon nevnes som doblingskandidater😀
https://www.dn.no/bors/dn-investor/fantasyfond/her-er-de-heteste-doblingskandidatene-pa-oslo-bors/2-1-1518483
Karbon
30.09.2023 kl 17:46 3587

Det har vært litt diskusjon rundt dette med hvor stor andel av kontraktsverdien som skal innbetales for landbaserte ordre. Hvis dere ser i note 5 til årsrapporten, så fremgår det at ca 40 % av kontaktsverdien skal innbetales ved signering for landbaserte ordre gjennom ETIA. Det står altså ingenting om store landbaserte orde for CHE-reaktorer. Så hva kan vi forvente av innbetaling ved signering for eksempel for "50 000-tonns kunden", som skal ha hele 6 CHE-reaktorer?

Note 5 fra årsrapporten lyder:

"The payment terms for retrofit cruise contracts has a higher share of payments at the time of contract signing, normally around 40%. This is also the case for the landbased projects through ETIA, which also normally has a 40% payment term at contract signing."

For en tid tilbake svarte jeg CapitaL at jeg skulle spørre Henrik om dette en dag jeg hadde anledning, og det har jeg gjort. Jeg spurte blant annet spesifikt om hvor stor andel som ville innbetales ved bruk av CHE-reaktorer, og ved kontrakter i milliardklassen.

Jeg fikk opplyst at dette ville være en del av forhandlingene mellom Vow og de enkelte kundene, men at kunden normalt ville akseptere ca 30 % innbetaling ved kontraktssignering for ordre i denne størrelsesorden.

Så da er det oppklart, og vi kan legge til grunn rundt 30 % innbetaling ved kontraktssignering på de store ordrene som etterhvert vil komme framover.
Redigert 30.09.2023 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
upsidedown
30.09.2023 kl 17:57 3580

Godt at oppdateringen kom i Q3. Jeg merker meg at VOW er i stand til å skalere opp anlegg uten at prisen går berserk. Drøyt 54 prosent kostnadsøkning for å doble produksjonen.

Det er en fjær i hatten til VOW og vil gjøre VGM mer attraktiv når de skal hente inn kapital/ samarbeidspartnere.

Siden 2.500 anlegget ikke nevnes kommer det trolig mer opplysninger når snora klippes. Kan ikke være lenge igjen ifølge de bilder Badin har lagt ut på LinkedIn.
BMW_E30
30.09.2023 kl 18:17 3562

De er vell her CHE reaktoren skal. Også siste dag i q3 før bestillingen kom :)
CapitaL
30.09.2023 kl 19:32 3490

Burde bli et innbringende Q4 da...

Litt fakta fra halvårsrapporten om Industrials:

80 prosjekter i pipeline.
33 av disse jobbes det med eller er gitt tilbud på.
Gjennomsnittlig ordresum på disse potensielle bestillingene er intet mindre enn 450 mill NOK.

Skulle eksempelvis alle disse 33 realiseres ville det bety ordrer for 15 milliarder.. (usannsynlig), men i tillegg ligger det 47 andre prosjekter i løypa..

17 september ble det annonsert en FEED-kontrakt på 10 mill.. Dersom det prosjektet realiseres vil det være VOWs største ordre noensinne. Det er ikke å forvente noen avgjørelse der på en god stund ennå, men det er med på å synliggjøre potensialet som ligger i Industrial Solutions..
Litt morsomt da at man på dagens kursnivå får hele denne delen av VOW GRATIS!

Det ligger iallfall an til å bli en meget spennende senhøst for Vows aksjonærer;)
Foggy
30.09.2023 kl 20:12 3514

Ja, vi får vel tro at vi som har kjøpt jamt og trutt på disse lave nivåer - i begge selskaper - "snart" får igjen for det. Hvor er vi om 3, 5, eller 8 år mon tro...
Framtia
30.09.2023 kl 21:34 3407

Badin har hele tiden hevdet at de har kontroll
på kostnadene og ikke har vært for eksponert mht. prisstigningen vi har vært vitne til ellers i samfunnet...
Karbon
30.09.2023 kl 22:14 3370

CapitaL:

Ja, jeg tror det var genialt å få Follum-ordren inn på q3. Fra før har vi 270-millioners-kontrakten i q3, og med 117 millioner på denne, så blir det et "pent" kvartal.

I q4 forventes det minst en stor-kontrakt vi ikke tidligere har sett maken til, og Follum-kontrakten ville fort "druknet" i den sammenheng.

Et smart trekk dette. Først et godt q3 - betydelig bedre enn q2, og så forhåpentligvis et enda bedre q4.
TheKurgan
01.10.2023 kl 09:11 3146

Tidspunktet nyheter sendes ut på er nok ikke tilfeldig. Vi vet jo at HB tidligere har vært frustrert over dette med formueskatten som går til værs proposjonalt med kursen og selskapsverdiene slik systemet fungerer i Norge i dag. Dette kan kanskje også forklare utbyttestrategien deres, da slipper de å selge seg sakte ned og beholder sitt eierskap.
The Observer
01.10.2023 kl 15:53 2877

Vgm har ikke meldt noe om ny ordre. Egentlig litt rart. Men, det må kunne antas at anlegget på Follum nå har drevet tilfredsstillende produksjonstesting, og antakelig levert prøver til Elkem som har godkjent kvalitet.

Det ville kanskje vært rart å bestille utvidet produksjon om ikke Elkem var fornøyd og hadde diskutert kvalitet og utvidet mottak.