Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 160269

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Karbon
02.10.2023 kl 17:46 4761

Sparebank1 Markets har skissert at den første kontrakten til ETEL vil ligge i området 350-400 millioner kroner, og jeg ser ikke bort ifra at de har dette fra "sikre kilder". Ellers så vil jo den kontrakten være den første av mange i rekken, så vi snakker etterhvert om kontrakter til ETEL for mange milliarder.

Det nærmer seg kanskje snart en avklaring på Wackers byggeplaner i Holla også. Ordføreren i Heim kommune har tidligere uttalt at de vil gjøre alt de kan for at Wacker skal få satt sine planer ut i livet så snart som mulig. Og her snakker vi om hele 6 CHE-reaktorer til første byggetrinn, som skal være et 50 000-tonns biokullanlegg (dersom mine antagelser er korrekte):

https://www.heim.kommune.no/kunngjoering-av-reguleringsplan-holla-industriomraade.6607114-500317.html

Redigert 02.10.2023 kl 20:40 Du må logge inn for å svare
Framtia
02.10.2023 kl 16:49 4826

Tror vi trenger dette, for at det skal bli penger i kassa til utbytte...Tror desverre Q3 må presenteres før vi får kursoppgang, dersom ikke særdeles gode nyheter kommer først...Total omsetning på latterlig lave 872 aksjer i slutt auksjon!? Omsetningen tørket ut ila dagen ser det ut som...!
Mye spennende på gang i alle fall, så vi må bare være tålmodige😉Her er et lite tilbakeblikk;
https://www.linkedin.com/posts/plastics2olefins_research-project-recycling-ugcPost-7114547000301228033-p3oP?utm_source=share&utm_medium=member_android
Redigert 02.10.2023 kl 17:34 Du må logge inn for å svare
Hammers
02.10.2023 kl 16:39 4814

Som jeg allerede har kommentert på "lukket avdeling";

- Under "Updates Q1" (Q&A-delen) fortalte HB at VOW vil få inntekter fra ETEL i år.
- Kontrakten må da nødvendigvis komme i Q4 - som vi nå er inne i.
- Personlig tror jeg denne blir i MRD-klassen.

Framtia
02.10.2023 kl 16:28 4836

Som vanlig tar VOW helt av på gode nyheter!? Ser at kursmålet( gjennomsnitt ) er økt til 26kr, så hvem er det som foretar handelen på lave 14 kr? Så hvorfor faller Oslo pølsebrød 1,5-2% fra børsåpning? Er det noe jeg har gått glipp av?
CapitaL
02.10.2023 kl 13:00 5002

Har fylt på litt i dag.. tror vi passerer 20-tallet om ikke så lenge;)
Karbon
02.10.2023 kl 12:13 5027

Forøvrig er jeg i likhet med deg Hammers, meget spent på hva vi får servert av kontrakter i løpet av q4. "Markedet" mener tydeligvis at det kommer NULL kontrakter i q4, når vi ser på dagens aksjekurs. Jeg tror markedet sover i timen, og at mange vil få seg en real overraskelse.
Karbon
02.10.2023 kl 06:48 5299

"Under Q1/23 ble det fortalt at VOW leverte "smaksprøver" av biokarbon til den store amerikanske aktøren."

Jeg tror du blander kortene litt her Hammers. Den "amerikanske" kunden var Green Development LLC (Quonset Soil Solutions). 50.000-tonn-kunden er ikke amerikansk, det kan du se av alle presentasjonene som Cecilie har holdt. Det var først meningen at VGM kanskje skulle bygge 50.000-tonns-anlegget, men som nå er blitt en deal mellom bare Vow og kunden. Vgm skal riktignok levere biokull denne kunden fra Follum, inntil de selv har kommet opp med sitt anlegg.
Hammers
01.10.2023 kl 21:20 5535

Under Q1/23 ble det fortalt at VOW leverte "smaksprøver" av biokarbon til den store amerikanske aktøren.
Trolig 50'-tonneren det da var snakk om (ref børsmelding feb 22).
Helt naturlig at det også har blitt levert smaksprøver til Elkem - som har godkjent produktet.

1 tonn biokull erstatter 1,3 tonn fossilt kull under Elkems produksjon.
Når en slik mengde biokull benyttes som erstatning tilsvarer dette 5 tonn CO2 ut av atmosfæren.
Ellers har Elkem opplyst at bruk av biokull har ca 7% større effektivitet under produksjonen i forhold til fossilt kull.

Nå når vi er inne i Q4 kan man begynne å vente på kontrakten fra ETEL (resirk av bildekk).
HB fortalte under Q1 at denne ville komme i år (we expect revenues from ETEL this year).

JEG tror dette er den første MRD-kontrakten og at det er den som gir grunnlag for utbyttebetaling i 2024.
Resten av året blir mao meget spennende. I hvert fall for aksjonærene i VOW.
Aksjen er for tiden priset som under pandemien.

DEN GANG var cruise stengt ned og lå til kai. NULL Aftersales.
Den nå største enhet "Industry Production" var under oppbygging og bidro minimalt. Sistnevnte er i dag VOW største enhet.
Det er IND PRO som er hovedgrunnen for at utbytte er godkjent utbetalt i 2024 - hvis alt går som planlagt.
Redigert 01.10.2023 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
CapitaL
01.10.2023 kl 19:01 5704

VGM meldte i går:
https://newsweb.oslobors.no/message/600615

Jeg vil tro at oppstart av 2.500 tonneren meldes prompte.. det er en kortsiktig liten kursdriver for begge selskapene.

Litt fakta her:

-Norsk metallindustri bruker 1 million tonn fossilt kull i året.. 10.000 eller 20.000 tonn biokull årlig er bare småtterier i denne sammenhengen.
-Biokullmarkedet i Europa er estimert til 56 millioner tonn årlig.I hele verden snakker vi 1 milliard tonn. For VGMs del behøves det 280 x Follum2 for å dekke 10 prosent av bare det europeiske markedet.

The Observer
01.10.2023 kl 18:59 5691

Du har rett. Ordren er meldt på newsweb. Jeg sjekket bare news på Vgm hjemmeside. Den var ikke oppdatert.
Hvordan ser dere på min antagelse at det må ha blitt utført testproduksjon som har tilfredsstilt Elkem kvalitet, og at dette er sannsynlig grunnlaget for beslutning om utvidet ordre til Vow? Hvis så er kommer det nok en melding om ferdigstillelse av 2500 anlegget i morgen, eller en av de nærmeste dagene.
Tror det blir et prisløft både på Vow og Vgm aksjene i morgen om pressen også dekker nyheten.
Redigert 01.10.2023 kl 19:00 Du må logge inn for å svare
Framtia
01.10.2023 kl 18:40 5715

VOW GREEN METALS AS - Ny nyhet i kategori ALL
30.09 12:00:00: Vow Green Metals AS: Placing order for process equipment for the large-scale biocarbon facility at Hønefoss
https://newsweb.oslobors.no/message/600615
Hilsen Sbanken - et konsept fra DNB
Stoppe? Send SBANK STOPP til 2077
Karbon
01.10.2023 kl 16:50 5778

Naturlig nok er det VGMs bestilling av CHE-reaktoren som vil ha hovedfokus de neste dagene. Men la oss ikke glemme alt det andre Vow er engasjert i. Dere husker kanskje hvilket firma som anbefalte Vow, og dermed sikret ordren for biochar med Green Development LLC (Quonset Soil Solutions)? Det var GECA Environnement.

Nå er GECA Evironnement ute og snakker varmt om Vow igjen, denne gangen i forhold til sewage sludge. Her snakker de om anleggene til japanske Kobelco, og interessen for pyrolyse av sewage sludge. Jeg blir ikke overrasket om det i nær fremtid tikker inn en ordre fra USA innen dette segmentet. Her er hva GECA Environnement skriver;

"Vow ASA's Subsidiary Scores EUR 2.9 Million Order from Japanese Corporation for Advanced Pyrolysis Equipment

In a notable development, a subsidiary of Vow ASA has secured two significant orders totaling EUR 2.9 million from a major Japanese corporation. These orders are for advanced pyrolysis equipment designed to treat sewage sludge.

This Japanese corporation, deeply involved in water and wastewater treatment, has been a long-time partner of Vow. Together, they've promoted Vow's proprietary pyrolysis technology in Japan. These contracts mark a significant milestone in their partnership and are set for delivery in Q1 2024.

Henrik Badin, Vow ASA's CEO, expressed pride in the recognition of their technology's potential to transform sewage sludge into biogenic coal, reducing fossil fuel reliance in power plants. We see at GECA an increase interest for using pyrolysis to turn sludges into value-added products that could even sequester carbon.

The technology, known as Biogreen, is patented by Vow's subsidiary ETIA Ecotechnologies and has been a market leader since 2003, offering versatile decarbonization solutions.

This collaboration highlights Japan's interest in Vow's advanced solutions, reinforcing Vow ASA's global impact in environmental technology.
Stay tuned for more updates! "
The Observer
01.10.2023 kl 15:53 2814

Vgm har ikke meldt noe om ny ordre. Egentlig litt rart. Men, det må kunne antas at anlegget på Follum nå har drevet tilfredsstillende produksjonstesting, og antakelig levert prøver til Elkem som har godkjent kvalitet.

Det ville kanskje vært rart å bestille utvidet produksjon om ikke Elkem var fornøyd og hadde diskutert kvalitet og utvidet mottak.
TheKurgan
01.10.2023 kl 09:11 3083

Tidspunktet nyheter sendes ut på er nok ikke tilfeldig. Vi vet jo at HB tidligere har vært frustrert over dette med formueskatten som går til værs proposjonalt med kursen og selskapsverdiene slik systemet fungerer i Norge i dag. Dette kan kanskje også forklare utbyttestrategien deres, da slipper de å selge seg sakte ned og beholder sitt eierskap.
Karbon
30.09.2023 kl 22:14 3307

CapitaL:

Ja, jeg tror det var genialt å få Follum-ordren inn på q3. Fra før har vi 270-millioners-kontrakten i q3, og med 117 millioner på denne, så blir det et "pent" kvartal.

I q4 forventes det minst en stor-kontrakt vi ikke tidligere har sett maken til, og Follum-kontrakten ville fort "druknet" i den sammenheng.

Et smart trekk dette. Først et godt q3 - betydelig bedre enn q2, og så forhåpentligvis et enda bedre q4.
Framtia
30.09.2023 kl 21:34 3344

Badin har hele tiden hevdet at de har kontroll
på kostnadene og ikke har vært for eksponert mht. prisstigningen vi har vært vitne til ellers i samfunnet...
Foggy
30.09.2023 kl 20:12 3451

Ja, vi får vel tro at vi som har kjøpt jamt og trutt på disse lave nivåer - i begge selskaper - "snart" får igjen for det. Hvor er vi om 3, 5, eller 8 år mon tro...
CapitaL
30.09.2023 kl 19:32 3427

Burde bli et innbringende Q4 da...

Litt fakta fra halvårsrapporten om Industrials:

80 prosjekter i pipeline.
33 av disse jobbes det med eller er gitt tilbud på.
Gjennomsnittlig ordresum på disse potensielle bestillingene er intet mindre enn 450 mill NOK.

Skulle eksempelvis alle disse 33 realiseres ville det bety ordrer for 15 milliarder.. (usannsynlig), men i tillegg ligger det 47 andre prosjekter i løypa..

17 september ble det annonsert en FEED-kontrakt på 10 mill.. Dersom det prosjektet realiseres vil det være VOWs største ordre noensinne. Det er ikke å forvente noen avgjørelse der på en god stund ennå, men det er med på å synliggjøre potensialet som ligger i Industrial Solutions..
Litt morsomt da at man på dagens kursnivå får hele denne delen av VOW GRATIS!

Det ligger iallfall an til å bli en meget spennende senhøst for Vows aksjonærer;)
BMW_E30
30.09.2023 kl 18:17 3499

De er vell her CHE reaktoren skal. Også siste dag i q3 før bestillingen kom :)
upsidedown
30.09.2023 kl 17:57 3517

Godt at oppdateringen kom i Q3. Jeg merker meg at VOW er i stand til å skalere opp anlegg uten at prisen går berserk. Drøyt 54 prosent kostnadsøkning for å doble produksjonen.

Det er en fjær i hatten til VOW og vil gjøre VGM mer attraktiv når de skal hente inn kapital/ samarbeidspartnere.

Siden 2.500 anlegget ikke nevnes kommer det trolig mer opplysninger når snora klippes. Kan ikke være lenge igjen ifølge de bilder Badin har lagt ut på LinkedIn.
Karbon
30.09.2023 kl 17:46 3524

Det har vært litt diskusjon rundt dette med hvor stor andel av kontraktsverdien som skal innbetales for landbaserte ordre. Hvis dere ser i note 5 til årsrapporten, så fremgår det at ca 40 % av kontaktsverdien skal innbetales ved signering for landbaserte ordre gjennom ETIA. Det står altså ingenting om store landbaserte orde for CHE-reaktorer. Så hva kan vi forvente av innbetaling ved signering for eksempel for "50 000-tonns kunden", som skal ha hele 6 CHE-reaktorer?

Note 5 fra årsrapporten lyder:

"The payment terms for retrofit cruise contracts has a higher share of payments at the time of contract signing, normally around 40%. This is also the case for the landbased projects through ETIA, which also normally has a 40% payment term at contract signing."

For en tid tilbake svarte jeg CapitaL at jeg skulle spørre Henrik om dette en dag jeg hadde anledning, og det har jeg gjort. Jeg spurte blant annet spesifikt om hvor stor andel som ville innbetales ved bruk av CHE-reaktorer, og ved kontrakter i milliardklassen.

Jeg fikk opplyst at dette ville være en del av forhandlingene mellom Vow og de enkelte kundene, men at kunden normalt ville akseptere ca 30 % innbetaling ved kontraktssignering for ordre i denne størrelsesorden.

Så da er det oppklart, og vi kan legge til grunn rundt 30 % innbetaling ved kontraktssignering på de store ordrene som etterhvert vil komme framover.
Redigert 30.09.2023 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
30.09.2023 kl 17:40 3509

Fjellbris
I går kl 23:22
793
Er nok pga denne VOW gikk litt i dag, Vow, Magnora, Scatec, Golden O og Crayon nevnes som doblingskandidater😀
https://www.dn.no/bors/dn-investor/fantasyfond/her-er-de-heteste-doblingskandidatene-pa-oslo-bors/2-1-1518483
Framtia
30.09.2023 kl 17:12 3532

Du har helt rett! Blandet kortene litt i all denne ventingen...2500 tonns anlegget som skulle være i drift nå...
CapitaL
30.09.2023 kl 16:03 3603

Morsom du.. hvorfor i all verden skal jeg finne på dritt å kritisere et selskap jeg selv har aksjer i?

Jeg leser ikke DN.. steg de andre omtalte aksjene også?
Hammers
30.09.2023 kl 15:34 3652

"Jeg liker dog ikke gårsdagens oppgang mtp ulik informasjon i markedet.."

Nei, enkelte finner alltid på ett eller annet dritt de kan kritisere VOW for.
I gårdagens DN var det en artikkel om 4-5 aksjer som kunne doble seg i verdi.
VOW var ett av dem. Ikke rart kursen da steg uten at det hadde noe med dagens kontrakt å gjøre.
Record
30.09.2023 kl 15:23 3673

Blir nok bra dette etterhvert , når de endelig er i gang på Follum og kan vise interessentene ferdige produkter i større scala vil jeg tro det kan bli mange pene ordrer fremover , rart at selv om det er flere anlegg som er i drift allerede er det liksom Follum som har hatt focus hele veien .

Ulik informasjon ja, får håpe de klarer å rydde litt i Sverie der er det vistnok flere aktører som sitter dypt i det , i Norge er det jo bare de små som etterfølges og straffes .
Ser at det er i enkelte kretser ett ønske om en ny børs ,Euronext er dårlig likt vistnok ,kansje en sammenheng ?
Karbon
30.09.2023 kl 15:20 3666

Capital:

Det ble omsatt Vow-aksjer for ca 2,2 millioner kroner i går, og VGM-aksjer for "hele" 153 900 kroner. Jeg synes ikke den puslete omsetningen tyder på at noen visste noe som helst.
CapitaL
30.09.2023 kl 14:48 3702

Det er iallfall naturlig å tro at det foreligger en løsning på finansiering av hele Follumprosjektet, evt at det bare gjenstår formaliteter. Her er det jo ved normal prosedyre ca 47 mill som skal inn i Vows kasse nå. Løsning på denne hemskoen meldes nok umiddelbart når alt er på plass. Det samme bør jo gjelde 2.500 tonneren også, som slik jeg tolker dagens melding ikke er medtatt her.

Jeg antar at dette også betyr at Billerud har tatt en avgjørelse om etablering på Follum.
Jeg liker dog ikke gårsdagens oppgang mtp ulik informasjon i markedet..
Karbon
30.09.2023 kl 13:30 3761

Framtia og inference:

Det er ikke lovet noe om q3 for denne ordren. Ifølge presentasjonen skulle beslutningen tas i andre halvår 2023, som dere vil se av slide 8 her:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/3Lz2oZCj4l4hahL1UDCyjY/7dc5b52882a6820334f98ef64029fa54/Vow_Green_Metals_-_Half-year_2023_presentation.pdf

Det faktum at beslutningen OG ordren kommer 3 måneder før "deadline" oppfatter jeg som svært positivt, og det MÅ bety at Vow Green Metals har funnet en finansieringsløsning. Denne håper jeg blir kommunisert til markedet snarest. Vow skal normalt få betalt en god del av kontraktsverdien ved ordreinngåelsen.
Redigert 30.09.2023 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
Framtia
30.09.2023 kl 13:23 3778

Bærre lækkert😉
CapitaL
30.09.2023 kl 13:04 3782

Der kom den endelig.. Prislapp på CHE-reaktoren og modifiseringer blir da 117 mill.. Mitt anslag over her på 200 mill blir ikke så galt når man tar med 2.500 tonnerens prislapp på 50-60 mill. Det bør komme noe om den dealen snart og..
Karbon
30.09.2023 kl 12:21 3815

Dette er beslutningen om å doble produksjonen fra 10 000 Tonn til 20 000 tonn, med bestilling av CHE-reaktoren. Akkurat i tråd med hva jeg skrev over her i tråden.

https://newsweb.oslobors.no/message/600616

"This order is an extension of the equipment order received in October 2021, resulting in a new total contract value of NOK 332 million.

In addition to some modification on the original equipment order, the expansion will involve the addition of a new process line, effectively doubling the factory's capacity. This will enable the production of up to 20,000 tons of biocarbon annually.

The increased capacity is made possible by utilizing self-sufficient renewable gas to power the new reactor technology developed and manufactured by Vow's subsidiary, C. H. Evensen Industriovner AS. This ensures that the expanded capacity remains within the site's power supply limits."

Denne beslutningen skulle tas i løpet av andre halvår 2023, så har de faktisk godt innenfor skjema!
Redigert 30.09.2023 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
Framtia
30.09.2023 kl 12:04 3708

Der tikket ordren inn på Follum😉 Ledelsen så vel behovet for å holde seg til hva de lovet om Q3😄
Fjellbris
29.09.2023 kl 23:22 3940

Er nok pga denne VOW gikk litt i dag, Vow, Magnora, Scatec, Golden O og Crayon nevnes som doblingskandidater😀
https://www.dn.no/bors/dn-investor/fantasyfond/her-er-de-heteste-doblingskandidatene-pa-oslo-bors/2-1-1518483
Redigert 29.09.2023 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.09.2023 kl 23:20 3931

(Innlegg fjernet, da det jeg skrev ikke hadde noe med Vow å gjøre).
Redigert 30.09.2023 kl 00:04 Du må logge inn for å svare