Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 162286

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Karbon
01.10.2023 kl 16:50 5817

Naturlig nok er det VGMs bestilling av CHE-reaktoren som vil ha hovedfokus de neste dagene. Men la oss ikke glemme alt det andre Vow er engasjert i. Dere husker kanskje hvilket firma som anbefalte Vow, og dermed sikret ordren for biochar med Green Development LLC (Quonset Soil Solutions)? Det var GECA Environnement.

Nå er GECA Evironnement ute og snakker varmt om Vow igjen, denne gangen i forhold til sewage sludge. Her snakker de om anleggene til japanske Kobelco, og interessen for pyrolyse av sewage sludge. Jeg blir ikke overrasket om det i nær fremtid tikker inn en ordre fra USA innen dette segmentet. Her er hva GECA Environnement skriver;

"Vow ASA's Subsidiary Scores EUR 2.9 Million Order from Japanese Corporation for Advanced Pyrolysis Equipment

In a notable development, a subsidiary of Vow ASA has secured two significant orders totaling EUR 2.9 million from a major Japanese corporation. These orders are for advanced pyrolysis equipment designed to treat sewage sludge.

This Japanese corporation, deeply involved in water and wastewater treatment, has been a long-time partner of Vow. Together, they've promoted Vow's proprietary pyrolysis technology in Japan. These contracts mark a significant milestone in their partnership and are set for delivery in Q1 2024.

Henrik Badin, Vow ASA's CEO, expressed pride in the recognition of their technology's potential to transform sewage sludge into biogenic coal, reducing fossil fuel reliance in power plants. We see at GECA an increase interest for using pyrolysis to turn sludges into value-added products that could even sequester carbon.

The technology, known as Biogreen, is patented by Vow's subsidiary ETIA Ecotechnologies and has been a market leader since 2003, offering versatile decarbonization solutions.

This collaboration highlights Japan's interest in Vow's advanced solutions, reinforcing Vow ASA's global impact in environmental technology.
Stay tuned for more updates! "
Framtia
01.10.2023 kl 18:40 5754

VOW GREEN METALS AS - Ny nyhet i kategori ALL
30.09 12:00:00: Vow Green Metals AS: Placing order for process equipment for the large-scale biocarbon facility at Hønefoss
https://newsweb.oslobors.no/message/600615
Hilsen Sbanken - et konsept fra DNB
Stoppe? Send SBANK STOPP til 2077
The Observer
01.10.2023 kl 18:59 5730

Du har rett. Ordren er meldt på newsweb. Jeg sjekket bare news på Vgm hjemmeside. Den var ikke oppdatert.
Hvordan ser dere på min antagelse at det må ha blitt utført testproduksjon som har tilfredsstilt Elkem kvalitet, og at dette er sannsynlig grunnlaget for beslutning om utvidet ordre til Vow? Hvis så er kommer det nok en melding om ferdigstillelse av 2500 anlegget i morgen, eller en av de nærmeste dagene.
Tror det blir et prisløft både på Vow og Vgm aksjene i morgen om pressen også dekker nyheten.
Redigert 01.10.2023 kl 19:00 Du må logge inn for å svare
CapitaL
01.10.2023 kl 19:01 5743

VGM meldte i går:
https://newsweb.oslobors.no/message/600615

Jeg vil tro at oppstart av 2.500 tonneren meldes prompte.. det er en kortsiktig liten kursdriver for begge selskapene.

Litt fakta her:

-Norsk metallindustri bruker 1 million tonn fossilt kull i året.. 10.000 eller 20.000 tonn biokull årlig er bare småtterier i denne sammenhengen.
-Biokullmarkedet i Europa er estimert til 56 millioner tonn årlig.I hele verden snakker vi 1 milliard tonn. For VGMs del behøves det 280 x Follum2 for å dekke 10 prosent av bare det europeiske markedet.

Hammers
01.10.2023 kl 21:20 5574

Under Q1/23 ble det fortalt at VOW leverte "smaksprøver" av biokarbon til den store amerikanske aktøren.
Trolig 50'-tonneren det da var snakk om (ref børsmelding feb 22).
Helt naturlig at det også har blitt levert smaksprøver til Elkem - som har godkjent produktet.

1 tonn biokull erstatter 1,3 tonn fossilt kull under Elkems produksjon.
Når en slik mengde biokull benyttes som erstatning tilsvarer dette 5 tonn CO2 ut av atmosfæren.
Ellers har Elkem opplyst at bruk av biokull har ca 7% større effektivitet under produksjonen i forhold til fossilt kull.

Nå når vi er inne i Q4 kan man begynne å vente på kontrakten fra ETEL (resirk av bildekk).
HB fortalte under Q1 at denne ville komme i år (we expect revenues from ETEL this year).

JEG tror dette er den første MRD-kontrakten og at det er den som gir grunnlag for utbyttebetaling i 2024.
Resten av året blir mao meget spennende. I hvert fall for aksjonærene i VOW.
Aksjen er for tiden priset som under pandemien.

DEN GANG var cruise stengt ned og lå til kai. NULL Aftersales.
Den nå største enhet "Industry Production" var under oppbygging og bidro minimalt. Sistnevnte er i dag VOW største enhet.
Det er IND PRO som er hovedgrunnen for at utbytte er godkjent utbetalt i 2024 - hvis alt går som planlagt.
Redigert 01.10.2023 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
Karbon
02.10.2023 kl 06:48 5338

"Under Q1/23 ble det fortalt at VOW leverte "smaksprøver" av biokarbon til den store amerikanske aktøren."

Jeg tror du blander kortene litt her Hammers. Den "amerikanske" kunden var Green Development LLC (Quonset Soil Solutions). 50.000-tonn-kunden er ikke amerikansk, det kan du se av alle presentasjonene som Cecilie har holdt. Det var først meningen at VGM kanskje skulle bygge 50.000-tonns-anlegget, men som nå er blitt en deal mellom bare Vow og kunden. Vgm skal riktignok levere biokull denne kunden fra Follum, inntil de selv har kommet opp med sitt anlegg.
Hammers
02.10.2023 kl 11:53 5093

Korrekt, Karbon.
Her blandet jeg kortene.
Karbon
02.10.2023 kl 12:13 5066

Forøvrig er jeg i likhet med deg Hammers, meget spent på hva vi får servert av kontrakter i løpet av q4. "Markedet" mener tydeligvis at det kommer NULL kontrakter i q4, når vi ser på dagens aksjekurs. Jeg tror markedet sover i timen, og at mange vil få seg en real overraskelse.
CapitaL
02.10.2023 kl 13:00 5041

Har fylt på litt i dag.. tror vi passerer 20-tallet om ikke så lenge;)
Framtia
02.10.2023 kl 16:28 4875

Som vanlig tar VOW helt av på gode nyheter!? Ser at kursmålet( gjennomsnitt ) er økt til 26kr, så hvem er det som foretar handelen på lave 14 kr? Så hvorfor faller Oslo pølsebrød 1,5-2% fra børsåpning? Er det noe jeg har gått glipp av?
Hammers
02.10.2023 kl 16:39 4853

Som jeg allerede har kommentert på "lukket avdeling";

- Under "Updates Q1" (Q&A-delen) fortalte HB at VOW vil få inntekter fra ETEL i år.
- Kontrakten må da nødvendigvis komme i Q4 - som vi nå er inne i.
- Personlig tror jeg denne blir i MRD-klassen.

Framtia
02.10.2023 kl 16:49 4865

Tror vi trenger dette, for at det skal bli penger i kassa til utbytte...Tror desverre Q3 må presenteres før vi får kursoppgang, dersom ikke særdeles gode nyheter kommer først...Total omsetning på latterlig lave 872 aksjer i slutt auksjon!? Omsetningen tørket ut ila dagen ser det ut som...!
Mye spennende på gang i alle fall, så vi må bare være tålmodige😉Her er et lite tilbakeblikk;
https://www.linkedin.com/posts/plastics2olefins_research-project-recycling-ugcPost-7114547000301228033-p3oP?utm_source=share&utm_medium=member_android
Redigert 02.10.2023 kl 17:34 Du må logge inn for å svare
Karbon
02.10.2023 kl 17:46 4800

Sparebank1 Markets har skissert at den første kontrakten til ETEL vil ligge i området 350-400 millioner kroner, og jeg ser ikke bort ifra at de har dette fra "sikre kilder". Ellers så vil jo den kontrakten være den første av mange i rekken, så vi snakker etterhvert om kontrakter til ETEL for mange milliarder.

Det nærmer seg kanskje snart en avklaring på Wackers byggeplaner i Holla også. Ordføreren i Heim kommune har tidligere uttalt at de vil gjøre alt de kan for at Wacker skal få satt sine planer ut i livet så snart som mulig. Og her snakker vi om hele 6 CHE-reaktorer til første byggetrinn, som skal være et 50 000-tonns biokullanlegg (dersom mine antagelser er korrekte):

https://www.heim.kommune.no/kunngjoering-av-reguleringsplan-holla-industriomraade.6607114-500317.html

Redigert 02.10.2023 kl 20:40 Du må logge inn for å svare
Stepping
02.10.2023 kl 21:30 4650

Da er det vel ned til 11 igjen. Tåpelige innlegg å si slike kjedelige tall , men hvordan dette skal betales er fortsatt totalt i det blå, hva med å melde samtidig hvordan mann skal betale for smågodtet.
Stepping
02.10.2023 kl 21:45 4614

Hvor mye gjeld eier vi pr aksje?, hvor mye håp kjærlighet og stepping eier vi pr aksje?
The Observer
02.10.2023 kl 21:46 4656

Det forundrer at den nye kontrakten Vgm/Vow ikke har fått oppmerksomhet i media.

Fra newsweb:
Vow Green Metals AS: Legger inn bestilling på prosessutstyr til det storskala biokarbonanlegget på Hønefoss
Vow Green Metals AS (“Vow Green Metals”) og deres teknologipartner, Vow ASA (“Vow”), har i dag signert en avtale om levering av pyrolyseteknologi til Vow Green Metals' store biokarbonanlegg på Hønefoss, Norge. Avtalen er et tillegg til utstyrsbestillingen som ble lagt inn i oktober 2021, og den nye totale kontraktsverdien er 332 millioner kroner. Avtalen er en formalisering av tidligere kommuniserte planer om å doble produksjonskapasiteten gjennom en trinnvis utbygging med en storskala pyrolysereaktor som skal brukes i andre fase.
Listen
03.10.2023 kl 10:37 4293

Er vel lite trolig med 18 før VGM melder hvordan de skal finansiere utvidelsen når det knapt kan være penger i kassa til å starte produksjonen av 2500 tonn....
Framtia
03.10.2023 kl 11:26 4223

Fabrikk Fase 1, 10"tonn er finansiert. Utvidelse fase 2 er priset til 117mill og 2500 tonn'ern vet jeg ikke ståa på, annet enn at den er levert og skal være i drift snart...Fase 1 er godt i gang som d ser ut som( halvveis dit!);
"https://www.linkedin.com/posts/vow-green-metals_greenindustry-biocarbon-ugcPost-7112748922560798720-TFcr?utm_source=share&utm_medium=member_android"
CapitaL
03.10.2023 kl 12:38 4152

VGM hadde ikke gått ut og bestilt en tilleggspakke til 117 mill uten at de hadde sikre garantier på finansiering vel?

Tipper at endelig løsning på dette meldes i løpet av en uke eller to.
CapitaL
03.10.2023 kl 12:40 4191

Nå begynner du å høres ut som Commodore.. det er ikke en fjær i hatten for å si det sånn;)
Commodore27
03.10.2023 kl 14:20 4114

Det er ingen vits i å bry seg om hva CapitalL skriver . Det verste er at vedkommende tror på det han skriver selv.
oivindl
03.10.2023 kl 14:56 4077

Ser du anderledes på hvordan dette bør meldes nå?

"Men, det foreligger jo ingen børsmeldt avtale, ingen finansieringsplan eller betalingsplan for dette 2.500 tonns anlegget."
-CapitaL
CapitaL
03.10.2023 kl 15:11 4043

Jeg forventer at det kommer melding om VGMs finansiering snart. Man kan ikke legge inn bestilling på et anlegg til 117 mill uten at man har fått tilsagn om finansiering først.

Ellers er 2.500 tonns anlegget fortsatt Vows eiendom, så lenge det ikke er meddelt noen overtakelse. Det som er meddelt markedet om det anlegget ( meg bekjent) er følgende:

-Vow ASA ("Vow" or "the Company") is in discussions with Vow Green Metals about the potential sale of a 2,500 tonnes biocarbon production facility at Follum, Norway, featuring a Biogreen line. Construction is underway for completion in the third quarter 2023.

- On this background, Vow and Vow Green Metals have started discussions regarding a possible transfer of the NOK 50-60 million production facility from Vow to Vow Green Metals. A final agreement has yet to be concluded.

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-additional-2-500-tonnes-production-facility-at-follum-to-be

Commodore27
03.10.2023 kl 15:33 4001

Pengeoverføringer selskaper i mellom skal ikke børsmeldes
Karbon
03.10.2023 kl 15:40 3994

Neivel. Men hva med denne? "A final agreement has yet to be concluded."

Synes du ikke en endelig avtale skal børsmeldes heller, dersom den foreligger?
Commodore27
03.10.2023 kl 15:55 3988

Det viktigste er at den er finansiert. Og disse to selskapene har et nært samarbeid. Hvordan de ordner opp seg i mellom synest jeg ikke er så viktig å melde. De leverer regnskap
Framtia
03.10.2023 kl 17:00 3911

Vær så snill å utdype det du skriver! Lik Commadore...!???
Hva var det du tolket feil av det jeg skrev??
Framtia
03.10.2023 kl 17:14 3952

Er finansiering meldepliktig også!? For alt vi vet kan en løsning allerede være på plass...?
CapitaL
03.10.2023 kl 18:32 3903

Vanskelig å tolke dette feil.. "Fabrikk Fase 1, 10"tonn er finansiert."

Det har vært mantraet til Commodore i hele år.. noe du bør ha fått med deg?

Fakta, som du! også linket til for noen dager siden er at prislappen er 700 mill for Follum.. Dvs at det mangler ca en halv milliard for å komme i mål med prosjektet. VGM hadde 230 mill til å begynne med, inkl 80 mill fra Enova.

VGM har børsmeldt finansieringsbehov for Follum:

- Financing update Follum plant
Vow Green Metals’ biocarbon production facility at Follum, Eastern Norway, is progressing well with an early production line ready to produce biocarbon at an industrial scale from the third quarter of this year. The Company expects to produce vast volumes of biocarbon from its first large-scale production facility, one of Europe’s largest, about 12 months later. A second phase, doubling the annual production capacity to 20,000 tons of biocarbon, is already under development.

The company has worked thoroughly with the project throughout this spring and is in process with banks and debt providers, as well as energy offtake partners and infrastructure investors to fund the facility. Process equipment for the Company’s Follum plant phase 1 is fully financed.

Hele meldingen her: https://newsweb.oslobors.no/message/589637

Ettersom finansiering er en forutsetning for å ferdigstille byggetrinn 1 og også for videre drift av selskapet, så anser jeg det for å være meldepliktig.Hammers
03.10.2023 kl 20:01 3816

Like etter oppstart hadde VGM 350 mill - for du glemmer deres disponible kassekreditt på 120 mill.
___________________________
Da jeg bygde mitt første hus manglet jeg 2 mill da jeg flyttet inn.
Helt uproblematisk, siden jeg var i stand til å betale de løpende delbeløpene til banken

Tror det hele er like uproblematisk for VGM i dag som det den gang var for meg.
Selskapet genererer store inntekter når produksjonen kommer i gang.

Man oppskalerer ikke driften hvis man ikke har en klar betalingsplan.
Redigert 03.10.2023 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
Framtia
03.10.2023 kl 20:58 3732

700 mill i total entreprise 'kan være misvisende i den forstand at man ikke vet hvilke utgifter som er inndekt allerede!
Jeg har ingen forutsetning til å bedømme tallene uten å legge til grunn litt historikk! VGM Fase 1 er fullfinansiert! Dette er kostnad for fabrikk lokaler og 10" tonn produksjons linje. VGM tok over bygnigsmasse, som kunne gi innsparinger om jeg ikke husker feil...? Når de nå har besluttet å ta Fase2 med en gang er dette for å ta ut synergier. Ut over dette prøver jeg slettes ikke å fremstå som Commodore...med mindre Commodore glimter til og viser seg fra sin beste side😉
CapitaL
03.10.2023 kl 21:33 3672

Det er bare produksjonsutstyret fra VOW som er fullfinansiert. Se meldingen jeg sakset inn over her;)
Følgende skal bygges:

- Fabrikken vil bestå av flere bygninger. Det skal bygges et mottak for trevirke, tørkeanlegg, siloer, et bygg for prosessutstyr og produksjon av biokarbon og et kjelhus for energiproduksjon, står det i nabovarselet.

Den høyeste delen av fabrikken vil bli 16 meter over terrenget. En fakkel på taket vil rage 36 meter over terrenget, men skal kun fungere som en nødfakkel, opplyses det.

Dette er gammelt nytt som jeg har lagt ut tidligere.. står å lese her:
https://www.ringblad.no/slik-blir-den-nye-follum-fabrikken-byggestart-til-varen/s/5-45-1555089

Som du ser er det temmelig mye som skal bygges og som ikke inngår i VOWs leveranser. 230 mill minus 215 til VOW, og noen titalls mill i driftsunderskudd gir ikke rom for et tørkeanlegg engang.. muligens en tørkerull fra Lambi om man legger godviljen til;)

I meldingen jeg sakset inn nevnes at man ser på ulike løsninger, bl.a investorer mtp bygg og infrastruktur.. Vi får se hva man lander på.
Hammers
03.10.2023 kl 22:24 3848

Det du skriver stemmer ikke.
VGM vil benytte eksisterende bygningsmasse på området.
Hovedproduksjonsbygget blir nytt, men ellers er det en del gjenbruk - uten at jeg har full oversikt.

Når hovedbygget står klart med anlegget på 20' tonn vil VGM være Europas største produsent av biokarbon.
På Follum vil VGM være hovedeier av anlegget.
Trolig fordi all produksjon av biokarbon til Elkems silisium-produksjon består av spesialprodukter.

Som du kanskje vet; Spesialprodukter er spesialvarer med spesialpriser.
Den jamringen du bedriver ang økonomien er bare så bedriten usaklig.

Alt er under kontroll mtp Follum.
Til neste år åpnes Europas største produksjonsfabrikk for biokarbon på Follum.
Deretter vil pengene RENNE inn fra 5 ulike kilder.
Redigert 03.10.2023 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
04.10.2023 kl 10:58 3875

Omsetning på 100.000,- på et par timer... om kursen står i 13 eller 16 så kan hvem som helst kjøre den opp eller ned de 3 kroner.

Ergo...kurs er IKKE av interesse FØR vi får større volum. Gå ut å nyt solen :)
investinor
04.10.2023 kl 11:03 3871

denne CHE-meldingen om FEED-avtale som dukket opp for drøy ukes tid siden, har den noe med denne utvidede kontrakten på Follum å gjøre?
Commodore27
04.10.2023 kl 11:43 3850

For ordens skyld: Når capitaL skriver at jeg har hevdet at 10/20K tonn anlegg er finansiert er dette direkte løgn
Jeg har presisert at det er det minste anlegget som er. det.
Det er lite vits i å diskutere her når en har en lystløgner i fri dressur gåendePS
Framtida:
-Ut over dette prøver jeg slettes ikke å fremstå som Commodore...med mindre Commodore glimter til og viser seg fra sin beste side😉

Jeg vil ha meg frabedt å bli sammenlignet med noen på dette Forumet medmindre de kommer seg opp på mitt laveste nivå
Dette forstår dere kanskje hvis jeg sier det på lavt,lavt nivå:
- 'Jeg er meg og du er deg'
Redigert 04.10.2023 kl 15:11 Du må logge inn for å svare
Karbon
04.10.2023 kl 12:41 3775

Investinor:

FEED-avtalen må gjelde noe helt annet enn Follum. CHE-reaktoren til Follum har en prislapp på 117 millioner, mend FEED-avtalen ser ut til å være relatert til et prosjekt som involverer mange CHE-reaktorer, i og med at det er snakk om en potensiell kontrakt som ifølge meldingen vil overgå alt som tidligere er meldt fra Vow. Fra børsmeldingen:

"This project has the potential to pave the way for a process equipment contract that surpasses in size anything previously delivered by Vow, utilizing CHE's advanced pyrolysis technology."

I tillegg sies det vel indirekte at det er et annet segment enn metallurgisk industri:

“While the metal industry came first, we now see other industries embracing our large-scale pyrolysis solutions to an increasing degree. With this FEED contract, our customer has secured access to our expertise. "
investinor
04.10.2023 kl 13:43 3722

takk for avklaringen, Karbon.