Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 158881

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Framtia
13.11.2023 kl 19:49 4506

Husken var ikke så god! Men tallene var bedre enn husken😉Storskala innen 2025 og 150" tonn innen 2030 ifølge Envigas...
https://www.envigas.com/production
Redigert 13.11.2023 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Karbon
13.11.2023 kl 20:01 4492

Envigas har spesialisert seg på å levere biokull til stålindustrien. Med Vows patenterte biogreen-teknologi. Fra Bubleslurps link kan man lese følgende:

"Several companies in the steel industry have since long validated Envigas biocarbon with good results, says the company's CEO, Lars-Gunnar Almryd. Since its inception, Envigas has built significant competence in the area, which has been appreciated by industries throughout Europe, Almryd further says."

Nok en bekreftelse på Vows velfungerende teknologi, på samme måte som Vow får samme type lovord for sin teknologi for produksjon av biochar i USA. Og for utvinning av carbon black fra brukte bildekk fra ETEL. Og for plastgjenvinning fra UniPetrol.
Hammers
13.11.2023 kl 20:58 4410

Apropos utstyrslevering til USA:
- I Q3 bestilte Quonset Soil Solutions (QSS) pyrolyseutstyr + nødvendig ekstra for prod av 6' tonn biochar pr år. Levering starter(t) i Q4.
- Pris 270 mill.
- Det kommende anlegget på 25.000 tonn til Envigas vil være mer enn 4x så omfattende som QSS' bestilling.
Redigert 13.11.2023 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
Karbon
13.11.2023 kl 21:53 4351

Vel vel, Hammers. La oss ikke ta for hardt i her. To CHE-reaktorer vil vel være tilstrekkelig til 20 000 tonn. Så det er vel mer nærliggende at den første ordren til Envigas vil være på 2 CHE-reaktorer.
Redigert 13.11.2023 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
Karbon
13.11.2023 kl 22:30 4310

Jeg må få lov til å legge inn kveldens 2 kommentarer fra Henrik Badin (Vow) og Martti Sassi (Outokumpu).

Henrik Badin:

"I am thrilled to endorse Outokumpu for groundbreaking investment in our friends at Envigas AB This move is not only significant for the biocarbon industry but also sends a powerful message to the peers. Outokumpu's commitment to transitioning away from petroleum coke is commendable and sets them apart as a true leader in the field. By investing in first movers like Envigas and even committing to future off-takes, Outokumpu is actively driving the build-up of new green industries. They are not just talking the talk, but walking it too. Kudos to their dedication to a greener future!"

Martti Sassi:

"An important step achieved in our ferrochrome decarbonization roadmap. Thanks to our Biocoke and Envigas teams for making this happen!"

Martti Sassi kunne like gjerne skrevet: "Thanks to our Biocoke and Envigas teams and Vow for making this happen.

Hammers
14.11.2023 kl 00:27 4202

Leser man mellom linjene sier Henrik B følgende i sin uttalelse:
- "VOW "bekrefter" en kommende ordre på pyrolyseutstyr + annet nødvendig for produksjon av 25.000 tonn biokarbon.
- Vi vet ikke når den formelle ordren kommer. Men, den kommer"!

Eget utsagn:
- Vi snakker fort om utstyr i milliard-klassen!
- Var det DENNE som først skulle på plass da ledelsen i sommer anbefalte og fikk aksept for mulig utbyttebetaling til neste år?
Redigert 14.11.2023 kl 00:42 Du må logge inn for å svare
Framtia
14.11.2023 kl 08:54 4031

Så lenge utbyttet betales ut som følge av positiv økonomi fremover så er ingenting bedre enn det! Slik der ser ut i øyeblikket tror jeg VOW har nok med å få på plass kvalitetssikring av prosjekter de står forran og allerede står midt oppi, med tanke på kostnadskontroll mm...De har lenge frontet modulbaserte løsninger som skal gi økte marginer ved oppskalering, men innen Cruise aner jeg at mye fremdeles bygges på plassen og derfor blir mer utsatt for overskridelser...Nå har Cruise normalt hatt høye marginer, så jeg håper det er andre sider av prosjektene som har medført tap...
The Observer
14.11.2023 kl 12:34 3933

Jeg leser siste meldinger som en betydelig modning av markedet for Vow`s teknologi og produkter. Det er utrolig mange stål og metallprodusenter som vil bli tvunget over til biokull. Sverige er tidlig ute, men alle i bransjen følger med og vurderer hvordan fossilt kull kan fases ut eller reduseres. Det samme innen biokull til jordforbedring. Destruksjon av plast, bildekk og annet avfall får større og større oppmerksomhet for hvert kvartal og år.
Vow kan ikke dekke opp alle behov for pyrolysebasert materialdestruering. Det være seg kapasitet og pris, men selskapet ligger langt fremme som en teknisk/teknologisk trygg leverandør i high end markedet. Vow er leverandør innen et forholdsvis nytt marked og da det tar ofte lengre tid å oppnå gode leveranser og lønnsomhet enn det aksjonærene forstiller seg. Men, at pyrolysemarkedet er i ferd med å ta av er jeg overbevist om, liksom at Vow nå står på terskelen til virkelig å gjøre det bra fremover.
Redigert 14.11.2023 kl 12:36 Du må logge inn for å svare
Karbon
14.11.2023 kl 18:05 3681

Dette utsagnet fra Badin i forbindelse med Outokumpus inntreden som eier i Envigas kan tolkes som et hint til f.eks Arcelor Mittal:

"This move is not only significant for the biocarbon industry but also sends a powerful message to the peers"

Eller hva sier du Beja27? Kanskje Arcelor Mittal går inn som medeier i VGM? Jeg regner med at Elkem gjør det, men det hadde jo vært hyggelig å få med verdens største stålprodusent på laget også?
Redigert 14.11.2023 kl 18:06 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
14.11.2023 kl 23:36 3581

Admin slettet mine innlegg. Må jo være lov å påpeke opplagte feil. Jeg logger av og går til Discord. Sikkert noen som blir glad for det 😉
Fluefiskeren
15.11.2023 kl 16:07 3451

Viser litt styrke nå heldigvis. Åtte dager på rad uten fall og 6,46 % opp nå. Nesten hele fallet som kom ved Q3 er tatt inn igjen.
Nsxnsx
15.11.2023 kl 18:55 3385

Ser nå at mine innlegg ble slettet fordi bruker Beja....eller hva han kalte seg har blitt slettet.

I m good......og tydeligvis er det flere enn meg som synes aksjen er verdt mer enn 5 kroner som enkelte her inne mente var riktig pris.
Beja27
15.11.2023 kl 19:58 3420

En skal ikke se bort fra at det kan bli et samarbeid i fremtiden selv om Arcelor Mittal har et pågående samarbeid med en annen leverandør
På den annen side er det vel rundt 500 stålprodusenter bare i Europa så jeg tror ikke en behøver å være redd for noe konkurranse
At det stort behov er ikke tvil om,og ledelsen i VGM har antydet at de har et volum på opp til 600k tonn i kikkerten
Karbon
16.11.2023 kl 21:52 3105

Biochar er for alvor begynt å bli ansett som en potensiell løsning for sementprodusentene når det gjelder å redusere co2-utslippet. Sementprodusentene er pr i dag kjent en av klimaverstingene.

Denne relativt ferske artikkelen fremheves av Wakefield biochar:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01662-7

Og her er en enda ferskere artikkel, men den er på tysk:

https://www.derstandard.at/story/3000000195166/beton-mit-weniger-zement-dafuer-holzkohle-soll-80-prozent-klimafreundlicher-sein


Norske myndigheter er klar over problemet, men de har dessverre ikke hørt om biochar enda. De vil heller "løse" klimaproblemet i forhold til sementproduksjon ved å etablere et forskningssenter......:

https://www.nrk.no/innlandet/dette-selskapet-i-nord-odal-vil-redusere-co2-utsleppet-fra-industrien-med-7_5-prosent-1.16637101


Redigert 16.11.2023 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
Karbon
16.11.2023 kl 22:36 3053

Og denne ble publisert i går. Dette er en meget leseverdig artikkel, som beskriver hvorfor biochar som karbonlagring er løsningen på planetens co2-problem:

https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/analysis-why-biomass-removals-credits-like-biochar-are-luring-investors-2023-11-15/?trk=feed_main-feed-card_feed-article-content

Det kan se ut til at flere og flere miljøer er i ferd med å få opp øynene for at biochar kan være et av de beste verktøyene vi har for å bekjempe klimaproblemet vi står overfor.
Redigert 16.11.2023 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
Hammers
16.11.2023 kl 23:53 2978

- Når VGM's fabrikk på Follum starter med 20.000 tonn produksjon av biokarbon ila 2024 fanger man AUTOMATISK ca 100.000 tonn CO2.
- Hvor mange andre CCS-selskaper er i stand til å fange noe som helst - og i så fall til hvilken pris og i hvilket ÅR?
- For VGM sin del er Follum den første fabrikken av mange kommende. Muligens noe stort i omr Frankrike!

I tillegg til karbonfangsten blir det etter MINE beregninger v/20.000 tonn produsert;
- 20' tonn biokarbon. Høye spesialpris til silisiumindustrien - oppgis ikke.
- Ca 130 GWH elektrisitet via produsert gass. Dette tilsvarer ca 130 millioner kilowattimer.
- Store mengder fjernvarme (vanskelig å anslå salgbar mengde - noe benyttes lokalt i omr Treklyngen - resten i omr Hønefoss)
- Ca 8' tonn biooljer ut fra hva ENVIGAS opplyser ved bruk av tilsvarende anlegg. Høye speialpriser som ikke oppgis.
- Ca 100' tonn Carbon Permits (markedspris ca nok 1000 pr tonn).

Hver gang Cecilie Jonassen blir spurt om fortjenestepotensialet sitter hun bare og smiler, vrir seg i stolen og svarer at de trolig blir meget gode. Finansiering for videre vekst ordnes av en partnerskapsmodell der interesserte kjøper seg inn.

Eksempel på slikt partnerskap så man for få dager siden.
Outokumpu kjøpte en andel på 20% av Envigas......som OGSÅ kjøper sin teknologien fra VOW. Pris EUR 9,9 mill.
Redigert 17.11.2023 kl 01:11 Du må logge inn for å svare
CapitaL
17.11.2023 kl 14:16 2656

Så om eksempelvis Elkem spytter inn penger for en eierandel i VGM.. og det trykkes opp nye aksjer i den forbindelse.. blir eksisterende eiere da utvannet eller ikke?

Det er jo akkurat det samme som en rettet emisjon.. men det skulle jo aldri skje i følge deg.
The Observer
17.11.2023 kl 14:35 2631

Spennende aksje nå. "Lovet" sannsynlig storkontrakt før nyttår gir sakte kursløft dag for dag. Fordi vi også plukker dag for dag fra kalenderen.
Verden har bruk for biokull og destruksjon av alt avfallet vår stadig økende levestandard og forbruk har medført. Forskere, politikere og oppgående mennesker ser behovet, og Vow har en del av løsningen. Men, kostnadene er store og pengene sitter ikke så løst som før. Hammers tegner nesten et bilde av en evighetsmaskin om Vow får innpass som leverandør med sin teknologi og tekniske løsninger.
Ære være han for hans innsiktsfulle og gode innlegg an Vow, men han er ikke like ivrig til å følge opp om når vi kan forvente tidligere annonserte storkontrakter skal komme. Vi er halvveis i Q4 og det er bare en og en halv måned igjen av året. Vi som har satset på store ordrer i Q4 er fryktelig spente.
Hammers
17.11.2023 kl 15:51 2574

- VOW ASA eier over 30% av VGM.
- Top 4 i VOW eier i tillegg 36,9%.
- VOW-systemet eier mao over 67% av VGM.
- Tror du virkelig de vil la seg vanne ut på dagens kursen? LAVMÅL tanke!

- Da VGM kom på børs lå kursen på NOK 5-6, mener jeg å huske. Det var den gang beregnet som fair value.
- I ettertid har man vært gjennom diverse rusk ang grunnforholdene og de salgbare energiproduktene har steget kraftig i pris.
- ALT har i mellomtiden forbedret seg og i dag begynner man å ane slutten på byggeprosesen litt fram i tid.
- Den gang på 5-6 sto man på bar bakke - bokstavlig talt. I dag ser man målsnøret.

Skal noen kjøpe seg inn, og kanskje samtidig få garanti for tilgang til en %-vis del av produksjonen vil nok det skje på langt høyere kurser enn i dag.
Da snakker vi ikke om utvanning, men stikk motsatt effekt.

Fabrikken (den store) står etter planene klar ila 2024 og den første industrielle produksjonen på Linje 7 starter ila veldig kort tid.
Slutten av november i år er tidligere nevnt.
Redigert 17.11.2023 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
Beja27
17.11.2023 kl 16:35 2627

Jeg kan tenke meg at de som selger i VGM til dagens kurs er ulykkelig sjeler som har fått beskjed fra sine lågivere om å styrke kredittverdigheten
Kanskje på grunn av det kraftige fallet i moderselskapet? Greit nok dette ,slik at en kan toppe beholdningen
I tilleg kommer en ikke ubetydelig manipulering av kursen slik det ofte er i selskaper med lav omsetning
Når kursen nærmer seg det tidobbelte vil undertegnede vurdere å ta en aldri så liten gevinst ;)
Redigert 17.11.2023 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
Karbon
17.11.2023 kl 17:23 2605

Paal Jahre Nilsen befinner seg nå i Manchester, der han representerer Vow i "the European Biosolids & Bioresources Conference & Exhibition".

Paal har nettopp holdt 2 presentasjoner:

1. “Research on biogas production from pyrolysis of biosolids”, og

2. “How pyrolysis removes pollutants from biosolids”.

Sist gang Paal holdt en tilsvarende presentasjon, meldte Vow en ordre for pyrolyse av kloakkslam i Japan kort tid etterpå.
CapitaL
17.11.2023 kl 18:26 2543

Jaja, du har nå kommet et stykke på vei fra disse utsagnene dine:
VGM har finansieringsbehov? hvor har du det fra? Sludder, du er ingen rakettforsker!!

Til å nå erkjenne at VGM, joda de trenger visst litt penger allikevel....... Jeg ser også at du har endret tidsperspektivet fra sommer 24 til ila 24...

Jeg tipper at Jonassen vrir seg i stolen pga uavklart finansiering;)

Men fortsatt tror du at eks. Elkem skal gi ved dørene og sponse gutta boys som skåler i champagne ved å betale overkurs for en eierandel i VGM... slik at de aller nådigst kan få kjøpt seg litt biokull.. Minner her om avtalen som var en forutsetning for hele Follumprosjektet..

Nei, en innvannende emisjon i VGM kan du bare glemme.. og den manglende halve milliarden for å fullføre Follum har man fortsatt ikke servert markedet en løsning på hvordan skal fremskaffes.. Det har ikke manglet tid for å få dette på plass, og kursraset vi ser i VGM er akkurat som jeg har forventet og spådd i lengre tid.


Glad jeg ikke er rakettforsker gitt.. det hadde blitt kostbart;)
CapitaL
17.11.2023 kl 19:06 2490

Vow ASA (OSE: VOW) is pleased to invite investors, analysts, and other
stakeholders to a capital markets update with information about the company's
financial status, markets and outlook.

Date: 28 November 2023

Venue: Haakon VIIs gate 2, Oslo (Norway)


https://newsweb.oslobors.no/message/604354
Beja27
17.11.2023 kl 19:28 2481

Ja,dette skal bli interessant. Særlig hvordan de skal klare seg finansielt med så mye lån og kreditter- liabilities 1 milliard +

VGM derimot har alt på det tørre. Der går kundene inn som medeiere til en bra overkurs fra dagens selvsagt, samt at inntektene begynner å komme i en jevn strøm
Og de kan i verste fall ta opp et rimelig stort lån siden de er omtrent gjeldfri (At kursen i VGM har falt siste tiden har jeg vært inne på i et innlegg over)
Dette er en ganske smart løsning. Slik de også har funnet ut i Sverige
Redigert 17.11.2023 kl 19:37 Du må logge inn for å svare
Karbon
17.11.2023 kl 21:45 2437

Det er ganske spesielt, å kontinuerlig rakke ned på Vow i nesten hvert eneste innlegg du skriver, samtidig som du snakker varmt om Vgm. Jeg prøver å overse spammingen din, men det begynner å bli nok nå Beja27, eller Commodore27, eller Mg3344 og Merida som du kalte deg før.

Har du forresten lest forumreglene? Der står blant annet følgende om hva som ikke er tillatt:

"Gjentatt innlegg med samme innhold, "spamming", eller andre forsøk på å ødelegge debattene og forumet."

Det er fint at du skriver om Vgm på Vow-trådene, ettersom Vgm er en av Vows viktigste kunder. Fortsett gjerne med det, men tror du det er mulig at du kan gjøre det uten å skrive dritt om Vow samtidig?
Hammers
17.11.2023 kl 22:19 2462

Du glemte å ta med:
- "Less is" og "Skogens" (begge skrev om gamle NSG før selskapet KONKET). Jeg advarte om NSG fra 80 på gml forum.
- Jeg hadde også årskonkurranse med Skogens i 2 år - da jeg eide HEX. Slo ham begge årene.
- Så har du Skipssjefen som skrev om ACR. Også der ble det en heisatur da min varslede støtte på 18 ble brutt. 18 til 4-5 ila NO TIME.
- Reserven var opptatt av QFUEL. Jeg fortalte på egen tråd om fortsettelsen etter "first oil". Det ble en krans der og. Fra 80 til dagens 4-tall.
- Deretter brukte Reserven sin siste slant på BCS. Da også DEN crashet slik jeg spådde forsvant han - og er siden aldri observert.
- YNWA drev på i MLTW. Jeg advarte på sedvanlig vis på egen tråd. Ny crashlanding for den samme fyren der.
- KLART han har mye å HEVNE - derfor han spammer forumet med usakligheter som det han gjør.
- Jeg opprettet egne tråder om de aktuelle aksjene, så de ligger vel under deres ticker - hvis noen er interessert.

JEG tror det er samme person eller max 2 stk som står bak alle disse nickene - for han avslører seg selv på ulike måter.
Stjeler mine overskrifter, bruker mine overskrifter MOT meg, omskriver sitater jeg har kommet med og lager direkte FAKE NEWS.
EN gang kom det en ny usannhet om VOW hver eneste dag i en hel uke - inkl GLEM ELKEM! Jeg besvarte alt med ETT saklig innlegg.

Han avslører seg ikke for den normale forumbruker eller admin, men for MEG gjør han det.
Det ville vært fint å fått det nye og SIKRE forumet på plass slik at slik DRITT kan spyles ned for godt!

Når man leser hans "historikk" burde det være lett å skjønne hvorfor han driver på som han gjør!
Redigert 17.11.2023 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
Bubleslurp
17.11.2023 kl 22:55 2432

For en gjeng med tullebukker
oivindl
18.11.2023 kl 00:30 2462

”VOW ASA eier over 30% av VGM.
- Top 4 i VOW eier i tillegg 36,9%.
- VOW-systemet eier mao over 67% av VGM.”

Det gjør de dessverre ikke, prosentregning kan være vanskelig til tider.
Hadde stemt om VOW-systemet eide hele VOW, men det gjør de jo heller ikke.
Redigert 18.11.2023 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Framtia
18.11.2023 kl 08:33 2356

Takk for historisk " flashback"! Lett å kjenne igjen penneføringen til enkelte over tid! Da kan man selvfølgelig spørre seg om hvorfor enkelte så opplagt opererer med flere nicks!🤔 Bajsing er eneste forklaring. Noen får tydeligvis næring av å være yrkeskverulanter!
Nok om det Karbon og takk for at du klarer å holde en konstruktiv flyt i dette heksebrygget!
Jeg klarer forsåvidt IKKE å finne noen beviser på Bajas 27's påstander om 1 milliard i "liabilities"! Noe som selvfølgelig bare er en udokumentert påstand fra den siden også!🤔
Beja27
18.11.2023 kl 09:44 2332

Jeg håper Karbon, Hammers og Framtida har hatt litt for mye innenbords fredagskvelden når de skrev sine innlegg. De de driver med er direkte mobbing fordi det ikke samsvarer med det de selv mener
Et selskaps økonomi er helt avgjørende for om de lykkes.Og kan ikke gjentas for ofte selv om det kan virke irriterende Karbon
Det ser ikke ut som alle forstår det selv hvor ofte jeg har skrevet det (Har de en god forklaring på kommende presentasjon så tar jeg selvsagt det til etterretning)
Tiraden til Hammers har ikke jeg noe forhold til
At Framtida ikke finner fram i regnskapet er vel vedkommendes problem
Redigert 18.11.2023 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
Framtia
18.11.2023 kl 10:25 2295

Dokumenter dine påstander for en med manglende tallforståelse. Jeg må desverre be om å få det inn med teskje!🤔