Vow 2.0

Karbon
VOW 08.06.2023 kl 12:13 159790

I perioder hvor man går og venter på de utløsende kontraktsmeldingene, kan det være greit å se på presentasjonen på nytt (trading update q1) som ble avholdt 9. mai 2023. Jeg vil gjenta noen av hovedpunktene her, dvs de punktene jeg ser på som mest spennende, og som vi kommer til å høre mer om i månedene framover.

Cruisedelen (som nå har endret navn til «Maritime Solutions» leverer rekordresultater, og har en imponerende ordrereserve inkl opsjoner fram til 2031. Allerede i andre halvår 2023 vil 6 nye skip klargjøres med Vow-teknologi. Det nye innen maritime Solutions er MAP-systemet, som er installert på Royal Caribbeans «Icon of the Sea». Her anbefales det på sterkeste å se på presentasjonen i opptak for å få et godt bilde av de utrolige resultatene som leveres av Vow innen dette segmentet. Det er likevel den landbaserte delen (som er helt i sin spede oppstart) som vil stå for den store veksten i Vow i årene framover.

Landbasert (jeg bruker fortsatt betegnelsen landbasert, selv om dette nå har endret navn til «Industrial solutions» står etter alle solemerker foran en eksepsjonell vekst, hvor man pr 9. mai 2023 er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Og her er det viktig å merke seg en ting. Disse 80 anleggene er altså det man er i samtaler om pr. 9. mai 2023. Da er det selvsagt ikke slik at det stopper her. Det har bare så vidt begynt. Det vil komme til flere kunder etter hvert som anleggene rulles ut, og om et par år vil jeg tro vi snakker om et betydelig større antall enn 80. Og dette bare innen landbasert! Cruisedelen kommer i tillegg.

Når det gjelder de 80 forskjellige anleggene som man er i samtaler om pr i dag, så fordeler de seg på 20 i USA, 19 i Europa, 19 i Norden, 20 i Asia, samt 1 i Karibia. Med andre ord, vi snakker allerede nå om en verdensomspennende landbasert virksomhet for Vow.

Sewage sludge
Når det gjelder de forskjellige segmentene innen landbasert kan vi jo først komme inn på anlegg til pyrolyse av kloakkslam (sewage sludge). 28. april 2023 ble det børsmeldt en kontrakt for sewage sludge for 2,9 millioner Euro til japanske Kobelco (navnet er ikke offentliggjort, men for den som har fulgt med i timen, så vet vi at det er Kobelco):
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Kobelco er en kunde av Vow som fikk levert et pilotanlegg i andre halvår 2020, og som nå er klare for å sette opp anlegg i industriell skala. Henrik sier følgende ca 6 minutter ut i presentasjonen: «they are planning to build multiple plants….»

Paal Jahre Nilsen i Vow hadde tidligere i år (i februar) en presentasjon i Frankrike, hvor det kom fram at de hadde startet opp «three new industrial scale prosjects» i Japan. Paal Jahre Nilsen skal forresten presentere «Vow 2.0» i «The Biochar Summit 2023» i Helsingborg 14. juni kl 13.30. Pyrolyse av kloakkslam vil bli en helt sentral løsning i årene framover for å bli kvitt de farlige PFAS-stoffene, som ikke forsvinner før man bruker høy temperatur under pyrolyse. I presentasjonsmaterialet fremgår det at man allerede er i samtaler med kunder for levering av hele 28 anlegg innen sewage sludge.

End of Life Tires (ELT)
Utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk ligger an til å bli en vanvittig pengemaskin for Vow i årene framover. 20. desember 2022 ble partnerskapet mellom Vow, ETEL og Itochu presentert, og her kom det fram at de allerede hadde identifisert mer enn 300 lokasjoner for slike anlegg:

https://www.tyrenews.co.uk/posts/vow-asa-and-european-tyre-enterprise-join-forces-to-tackle-end-of-life-tyre-problem

De første 3 anleggene var allerede under planlegging med søknader om byggetillatelse. Av presentasjonen 9. mai 2023 kommer det fram at man nå er i samtaler om 10 anlegg til dette segmentet. I presentasjonen forteller Henrik at man forventer inntekter fra kontrakter her allerede i 2023, og som det står i presentasjonsmaterialet : «Final investment decision by ETEL next key milestone» og «Systems order for Vow will follow shortly.»


Vow Green Metals
Når det gjelder utstyrsleveranser til metallindustrien framover til Vow Green Metals, så er det enklest å vise til denne presentasjonen, som sier det meste:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6MDhMPcnryxI2jmv3odGQG/fe65fdb36ef04b335fc610dea35ee665/Market_update_Q1_2023_final_no_video.pdf

I første omgang så venter vi på den første produksjonen av biokull i 2500-tonns fabrikken som er nesten ferdigstilt, og senere den ferdige 10 000-tonns fabrikken, og utvidelsen av denne til en 20 000-tonns fabrikk like etterpå. Neste år vil det også tas endelig investeringsbeslutning for en ny 30 000-tonns fabrikk i Viken Park.

Vow Green Metals er i samtaler med ulike aktører med et samlet behov for totalt 600 000 tonn biokarbon, fordelt på 200 000 tonn i Norge, 150 000 tonn ellers i Norden, 40 000 tonn i Nord-Amerika og 230 000 tonn i Europa utenom Norge og Norden. Vow vil stille som utstyrsleverandør til samtlige prosjekter i årene framover.

Det er mye mye mer man kunne skrevet om når det gjelder Vows forskjellige forretningsområder framover, blant annet plastgjenvinning (Repsol, UniPetrol +++), og ikke minst kommende biogassprosjekter, men det får bli ved en senere anledning. Det som er sikkert, er at det vil bli en storm av bestillinger av Vows løsninger i årene framover, så får vi leve med at det pr i dag er stille før stormen.

Link til presentasjonsmaterialet for trading update q1 2023:

https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/rkUNw0FVmdLWb8X9oxH0L/9bbde1306527acac7d3ebb66462db9f4/Vow_-_Presentation_Trading_Update_Q1_2023.pdf

Link til selve presentasjonen:

https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20230509_1
Redigert 21.12.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
IvanBliminse
02.12.2023 kl 18:35 5667

Det synes å være en betydelig grad av usikkerhet blant brukerne her når det gjelder Circon, så la meg belyse avtalen med litt informasjon og refleksjon.

I Karibien står man overfor betydelige utfordringer med underdimensjonerte og ustabile strømnett. Samtidig har flere stater forpliktet seg til å inkorporere store mengder fornybare energikilder. For eksempel har Puerto Rico satt seg mål om at 40% av elektrisiteten skal genereres fra fornybare kilder innen 2025, og øke dette til 60% innen 2040. Tidligere har det blitt installert betydelige mengder solceller, men dette er ikke lenger en attraktiv løsning. Dette skyldes gjennomsnittlig kun 6 effektive soltimer, hvor all produksjon finner sted. Med et underdimensjonert strømnett gir dette opphav til store problemer, inkludert skader på nettet, blackouts og ødeleggelser.

En løsning som noen har begynt å implementere, er bruk av batteribanker i tillegg til solenergi. Overskuddet blir benyttet til å lade batteriene om dagen, for deretter å utnytte denne lagrede strømmen resten av døgnet.

I første omgang skal Circon bygge et CHP-anlegg på 150MW med planer om utvidelse til 310MW, utelukkende med utstyr fra VOW. Til sammenligning skal VGM levere 8MW effekt til Vardar (70GWh).

Fordelen med VOW sitt anlegg sammenlignet med sol og vind er at det tilbyr on-demand base-load produksjon 24/7/365, altså ikke avhengig av at det er vind eller sol. Dette gir stabil og forutsigbar produksjon, som er mye mer verdifull enn annen fornybar energi når man tar hensyn til kostnaden av belastning på strømnettet. Faktisk er det en veldig verdifull ressurs for en stat som har mye uregulerbar kraft siden det kan hjelpe med nettbalansering i perioder med overproduksjon og etterspørselstopper ved å skru opp og ned kapasitet i forhold til annen produksjon og nettets kapasitet.

For å realisere verdien av dette kreves nøye gjennomtenkte og detaljerte kontrakter mellom netteier, operatør, kunde og andre interessenter. Det kan ta tid å formulere en slik avtale så alle parter er enige om innholdet og ordlyden av innholdet, så det ikke skal oppstå misforståelser, spesielt når partene har flere forskjellige morsmål. Dette er essensielt for å tydeliggjøre ansvar, forpliktelser og garantier. Det er i alles interesse å utarbeide en god avtale, og det er denne avtalen som vil bestemme hvilken kapitalstruktur som er mest attraktiv. Dette stadiet er hvor Circon befinner seg nå, og det forventes å være avklart tidlig i 2024, etterfulgt av bestillingen av 19 enheter fra VOW.

Sammenligninger har blitt trukket mellom Circon og Betula. Jeg vil, i likhet med Karbon, påpeke at Circon er et seriøst selskap med en solid ledelse. Finansieringen vil bli ett av de minste problemene om man ser på lønnsomheten til prosjektet.

Det planlagte Circon-anlegget kan sammenlignes med allerede eksisterende «solkraft med batterilagring» i området og jeg tar utgangspunkt i de siste kjente fastpriskontraktene i dette eksempelet:

Med utgangspunkt i 6 effektive soltimer (reelle data viser 5,5 timer i området) vil Circon’s 150MW anlegg (3 600MWh/døgn) tilsvare et 150MW*24t/6t = 600MW solkraft-anlegg. Man må altså ha 4X så stort solkraftanlegg for å produsere samme mengde energi, og da tar jeg ikke hensyn til energitapet ved å lade batteriene. I tillegg er det nødvendig med batterikapasitet som kan levere 150MW/t i de resterende 18 timene pr. døgn. De siste fastpriskontraktene fra området viser at solcelle gir $97/MWh ($0,097/kWh) for de timene med sol, og kraft fra batteribankene gir $257/MWh de resterende 18 timene. Dette tilsvarer inntekter på 6t*150MW*$97 + 18t*150MW*$257 = $781 200 pr døgn, og burde være sammenlignbart med ratene Circon kan forvente.
Dette tilsvarer årlige inntekter for kraften på $781 200 * 365 = $285 138 000, eller med dagens kurs i overkant av 3 milliarder kroner årlig. Dette er inntekter ekskludert inntektene man også vil få fra karbonkvoter, biokull, RCB, etc.

Med inntekter i denne størrelsesorden, og statlige finansieringsmuligheter som også kan benyttes flere steder i Karibien gjennom DOE, EPA, USDA, HUD og Inflation Reduction Act, vil det ikke være noe problem å skaffe hverken offentlig eller privat risikokapital. Jeg ser noen forventer at ordren skal bli 760 millioner. Personlig tror jeg den blir på over 1 milliard, da det vil være mest hensiktsmessig å kjøpe det nødvendige tilleggsutstyret fra samme leverandør. Selv om de kanskje kan spare noen kroner på å kjøpe den "dumme" delen av systemet fra andre aktører, er det en billig penge å betale for å redusere potensiell risiko forbundet med interoperabilitet. For de som mener det er en høy pris, anbefaler jeg dem å sjekke prisen på et tilsvarende solkraft-anlegg med tilhørende batterikapasitet som beskrevet ovenfor, som stadig får finansiering i samme område.
Redigert 02.12.2023 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
Bubleslurp
02.12.2023 kl 19:23 5655

Takk for oppklarende og meget spennende innlegg IvanBlimse!
CapitaL
02.12.2023 kl 20:07 5634

Hva med Outokumpu? 2 år med tekniske og kommersielle diskusjoner.. og tydeligvis sultne på biokull.

Om alt klaffer det neste året så spørs det hvem som skal produsere alle linjene. Ikke minst CHE-reaktorene. In-house hos Evensen vil medføre investeringer i kapasitetsøkning ettersom det allerede går for full gass der.. og polakkene har blitt dyrere. Snur Badin blikket mot Kina kanskje.

Min utgang er basert på det korte bildet.. til over nyåret engang, så får jeg se.. Økte litt i et solselskap bare.
CapitaL
02.12.2023 kl 20:13 5619

Hadde du hørt om Circon før denne avtalen?

Eller hva baserer du «seriøst selskap med solid ledelse» på?
Karbon
02.12.2023 kl 20:42 5581

Takk for et imponerende godt innlegg IvanBliminse. Kanskje det beste innlegget noensinne skrevet på en Vow-tråd.
Hammers
02.12.2023 kl 20:53 5573

Fytti rakker'n så naiv og kunnskapsløs som du viser at du er!
Skjønner du virkelig ikke noe som helst av de opplysningene "Ivan" gir dere eller hvor kilden kommer fra?

Hilsen Hammers.......som ikke gidder å skrive stort mer på dette useriøse forumet, men som registrerer at mitt "gode navn (Hammers) og rykte" fortsatt lever i beste velgående i noen av dagens innlegg. Innlegg fra skribenten(r) som er mer opptatt av "hva Hammers sa" enn noe som helst saklig om VOW.
Jeg skyter likevel inn at jeg registrerer flere ukorrekte utsagn som jeg absolutt ikke kjenner meg igjen i.
IvanBliminse
02.12.2023 kl 20:59 5648

Det hadde jeg selvfølgelig ikke. Grunnlaget for påstanden er informasjon jeg har tilegnet meg om styret og ledelsen gjennom ulike kanaler, blant annet LinkedIn og hjemmesiden circondevelopment.com, samt deres historikk med vellykkede prosjekter. De har for eksempel allerede utviklet og operert energiinfrastruktur med en samlet effekt på 22 700 megawatt – til sammenligning tilsvarer dette omtrent all elektrisitet som blir brukt i Norge.
I tillegg har jeg dannet et solid inntrykk etter å ha gjennomgått flere hundre sider med kommunikasjon mellom Circon og relevante aktører i de spesifikke områdene.
At de nå utforsker en ny vertikal innen pyrolyse er superspennende, og kan bli veldig lønnsomt for VOW.
Sesam12
03.12.2023 kl 02:40 5523

Takk for at du deler. Det var veldig nyttig informasjon. Kilde?

Så skriver du at vow skal levere CHP-anlegg utstyr?
Vow skal vel kanskje levere biokullet som skal brukes i CHP anlegget og ikke noe mer enn det?
CapitaL
03.12.2023 kl 06:25 5521

Lærte du ikke folkeskikk i klosteret? Spør du meg så burde du vært kastet ut av forumet for lenge siden!

Naiv er det forøvrig du som er.. VOW har gått fra marginer på 20-tallet og ned til 2 prosent.. VGM mangler fortsatt finansiering, CHE-reaktoren som skulle ferdigstilles og selges for ett år siden har man fortsatt ikke fått inn fem øre for.. Forespeilede ordre har heller ikke kommet, men du fortsetter med rosemalingen av VOW uten å komme med kritiske spørsmål i det hele tatt.
oivindl
03.12.2023 kl 08:31 5531

CapitaL,
Om du etterlyser folkeskikk, hvorfor ikke starte med deg selv?
Forbausende mange som setter andre standarder for andre enn seg selv.
Redigert 03.12.2023 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
Strauss
03.12.2023 kl 08:37 5528

Kunne ikke vært mere enig!!
Beja27
03.12.2023 kl 08:38 5669

CapitaLbør i hvert fall slutte å bekymre seg over finansiering av anlegget på Follum
At VOW skal involveres i noe på Haiti er det derimot god grunn til å være skeptisk til
Landet er ikke stort bedre nå enn da 'Papa Doc' og 'Baby Doc' satt ved roret.
VOW ASA bør i hvert fall sikre seg ved å ha en helt vanntett kontrakt opp mot Circon
Redigert 03.12.2023 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
Bubleslurp
03.12.2023 kl 08:44 5687

Denne dissingen din av VOW blir bare mer og mer patetisk. Skriv gjerne på egen VGM-tråd heretter så vi slipper sytingen din.
CapitaL
03.12.2023 kl 08:50 5705

Det er ikke jeg som slenger dritt på forumet.. men du synes kanskje det er greit at Hammers serverer personangrep gang på gang?
CapitaL
03.12.2023 kl 08:54 5792

Og begrunnelsen din for det er?
CapitaL
03.12.2023 kl 09:01 5807

Det er forskjell på å være bekymret for finansieringen og på å påpeke at den faktisk ikke er helt på plass ennå.. Jeg er helt ute av begge selskapene så null bekymringer rundt det her i gården;)

Det er som påpekt av Karbon bare 3-4 mnd før vi vet om ordren fra Circon faktisk kommer som forespeilet. Da blir VOW straks mere interessant igjen.. Vi får se.
oivindl
03.12.2023 kl 09:22 5800

Nei, har ingen sans for Hammers metode, det tror jeg har kommet klart frem i lang tid.
Men har heller ikke sans for slike kommentarer:
"Ser ingen grunn til at du skal føle deg truffet av sludderet fra Oivindl.. evige pessimister har aldri oppnådd noe som helst her i verden.. har de vel?”
-CapitaL
CapitaL
03.12.2023 kl 09:30 5793

Det er ikke sammenlignbart i det hele tatt.. Du har etter et utall innlegg på Vow-trådene ennå til gode å komme med en egen mening om selskapet. Det du bedriver er diskusjoner om skribentene på forumet og ingenting annet. Derfor anser jeg dine innlegg for å være rent sludder. Jeg kaller deg ikke for dust, hjernedød og slikt av den grunn. Regner med at du klarer å se forskjellen…

Har du en mening om Vows utvikling det siste året?

Beja27
03.12.2023 kl 09:42 5771

Jeg er i hvert fall glad på VOW sine vegne at du ikke har noe med økonomien og kontraktsforhandlinger i VOW å gjøre.
Jeg er lei av folk som ikke tåler å høre motforestillinger. Det er ikke bare å sitte bak tastaturet og håve inn penger skjønner du
VOW sin teknologi er fin den. men økonomien er et trist kapittel
oivindl
03.12.2023 kl 09:43 5847

Jeg har da heller ikke sammenlignet, bare etterlyst folkeskikk.
Jeg diskuterer i svært liten grad personer, jeg forholder meg til hva de faktisk skriver. Jeg prøver også å unngå å tillegge dem synspunkter eller meninger de ikke har.
Slik som dette, udokumentert selvfølgelig:
"Morsom du.. som påberoper deg å ha forutsett både pandemi, russisk invasjon av nabolandet, energikrise, inflasjon og kvikkleire på Follum.. Kommer her og serverer "hva var det jeg sa liksom". Det blir bare for dumt Oyvindl.”
-CapitaL

Dårlig debattform og langt fra god folkeskikk,spør du meg.
oivindl
03.12.2023 kl 09:52 5902

"Har du en mening om Vows utvikling det siste året?”

Har ikke den vært dårlig, da?
Ned ca 30% er vel tydelig nok.
Forøvrig stilte jeg kritiske spørsmål lenge før den tid, og presenterte relevant info og vurderinger.
Beja27
03.12.2023 kl 09:57 5899

Det strider i mot all fornuft å tro at finansieringen ikke er i havn Hadde det vært slik du mener så ville de fleste bedrifter i Norge vært uten finansieringmuligheter
Man melder ikke alt skjønner du. Det skulle ta seg ut for Vardar og Staten hvis så ikke var tilfelle
Redigert 03.12.2023 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Karbon
03.12.2023 kl 13:49 5743

Istedet for å sitte å krangle og slenge ut meningsløse påstander om hverandre, bør dere heller sette dere ned og lese innlegget til IvanBliminse en og to ganger til.

Ta en ekstra titt på de potensielle kraftinntektene dette anlegget vil generere.

Og tenk gjennom en ting til:

Nå som de fleste land i verden står overfor problemer med å produsere nok kraft, samtidig som klimavennlige løsninger MÅ tvinge seg fram - Dersom denne type anlegg som Vow/Circon skal bygge faktisk viser seg å fungere som beskrevet - Hva tror dere det vil bety for selskaper som Vow i årene framover?
Redigert 03.12.2023 kl 13:50 Du må logge inn for å svare
Karbon
03.12.2023 kl 13:56 5772

Sesam12:

Nei, Vow er ingen leverandør av biokull, slik som Vgm. Vow produserer og leverer utstyret som kan produsere blant annet biokull og biogass.
Sesam12
03.12.2023 kl 18:33 5618

Full klar over det. Men posten virket som om den indikerte at vow vil hjelpe til med å bygge CHP-anlegget/ene også. Men regner meg at det ikke stemmer..
IvanBliminse
03.12.2023 kl 19:41 5600

Vow lever utstyr og tilhørende design/ingeniørtjenester.

Informasjonen er primært basert på data fra Puerto Ricos energidepartement (NEPR). Informasjonen er spredt over flere dokumenter over en lengre periode, og det er ikke mulig å oppgi en enkelt lenke med all informasjonen fordi man må se det som en helhet. NEPR-nettstedet er komplekst, mangler en effektiv søkefunksjon, og inneholder både skannede papirdokumenter og tekster på spansk.

For helheten er det viktig å vite at Circon gjennom flere år har samarbeidet med myndighetene i Puerto Rico for å utforme landets lovverk for base-load fornybar energi. Dette partnerskapet har utviklet seg positivt, og nå tar Circon initiativ til å bygge et kraftverk som vil ha en betydelig innvirkning på øyas energiforsyning.

Min tilnærming har vært innsamling av en stor mengde offentlige dokumenter, inkludert søknader, vedtekter, kommentarer, forslag, og forespørsler fra NEPRs nettside.
For å håndtere og vaske dataen burde man også ha tilgang til AI-baserte OCR og text-mining verktøy, som er uvurderlige når det kommer til å trekke ut meningsfull informasjon fra komplekse og språkmangfoldige kilder som dette.
Framtia
03.12.2023 kl 19:48 5596

Det er bare 'en måned til vi er i Q1/24...Nyheter kan godt komme før😉, viss vi velger en optimister tilnærming nok en gang...
The Observer
03.12.2023 kl 21:26 5518

IvanB
Du er i en høyere divisjon mht kompleks datasanking og tyding av dokumenter i andre språk. Takk for at du deler.
BoostSeeker
04.12.2023 kl 13:10 5191

RE - Jeg kaller deg ikke for dust, hjernedød og slikt av den grunn.

Nei, forstår den og enig. Det er jo ikke nødvendig og fortelle alt hva man mener, slik man egentlig mener det - alltid 😊
Redigert 04.12.2023 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
nolast
05.12.2023 kl 21:22 4759

Spennende med prosjektet CIRCON. Kanskje finansiering er kommet langt på vei. Vow(Henrik) blir gratulert av Luis Leon
Senior Vice President and Private Wealth Advisor at U.S. Bank i Housten Texas.
Record
06.12.2023 kl 07:02 4645

Tror ikke det er mangel på kapital til slike prosjekt ,dette er rett og slett en revolusjonerende utvikling der teknologien har blitt finslipet over noe tid og beviselig fungerer tilfredstillende .
Mistenker at det er en lobby som ønsker å holde utviklingen tilbake , hvorfor i all verden skal plastics to olefin testes ytterligere i flere år , her er det kanskje noen som vil kjøre den fossile linjen fullt ut før den sirkulære teknologiens fremtog ?
Det har bestandig hvert utfordrende å implementere ny teknologi som gir den fossile industrien konkurranse / alternativ , VOWs teknologiske løsninger er vel tilfredstillende dokumentert fungerende i flere vertikaler ,så noe/noen holder tilbake her det er jeg rimelig sikker på .
Men om det nå kommer ett slikt prosjekt som Circon legger opp til vil synergiene visualiseres med ett slikt potensiale at det blir vanskelig å ikke gå for slike løsninger .
Dette er energiproduksjon i en scala med råvarer( som alle ønsker fjernet) som kan scaleres etter behov med lav innsats i ytteligere infrastruktur som linzjeutbygging og tilsvarende .
Vil nok bli bra etterhvert :-)
Sesam12
06.12.2023 kl 18:06 4431

Å bruke pyrolyse på plastic fører til gifte gasser som må håndteres bedre. De driver å oppfinner den beste løsningen løse det problemet. Trevirke er materialet som lager mindere giftige stoffer og er enklere å håndtere.

https://theintercept.com/2023/09/28/braven-plastic-recycling-toxic-waste/
Framtia
06.12.2023 kl 18:34 4490

Hva har dette med VOW å gjøre!? Dette ser ut som et resultat fra et totalt useriøst firma, med utstyr som ikke holder mål!
Sesam12
06.12.2023 kl 20:33 4515

Det ble lagt ut en rapport for noen uker siden der vow rapporterte gifte gass utslipp fra pyrolyse av plast som var over terskel verdien. Så de jobber absolutt med å finne gode løsninger på det.

Nei selvsagt kan ikke vow sammenlignes med det selskapet. Men poenget var bare at det er en utfordring som må løses.
Redigert 06.12.2023 kl 20:36 Du må logge inn for å svare
The Observer
07.12.2023 kl 13:45 4224

Giftig gass kan selvfølgelig også være et problem for Vow, men dette har så langt jeg har fulgt med, aldri vært tatt opp her. Plastdestruksjon er jo så i dagen presserende over hele verden at det burde vært solgt pyrolysanlegg som hakka møkk. Er gassutviklingen (giftig) ved pyrolysen et så stort problem at det er til hinder for bestillinger?
Beja27
07.12.2023 kl 15:25 4218

Pyrolyse er uansett plast eller ikke plast slett ikke ufarlig. Jeg jobbet en tid for mange år siden på en komfyrfabrikk der vi leverte ovner med pyrolyse(Rensing av stekeovn)
Og de som har en slik funksjon bør sørge for maksimal utlufting.
Forbrenningen ved så høy temp. danner mange farlige gasser

Nå regner jeg med at VOW har god kontroll på dette problemet i sine anlegg uansett hva de forbrenner
IvanBliminse
08.12.2023 kl 00:24 4038

Så vidt jeg vet, har ikke VOW publisert noen forskning på utslipp i forbindelse med pyrolyse av plast som råmateriale ennå. De har derimot nylig publisert utslippsdata på pyrolyse av ulikt organisk nedbrytbart avfall, inkludert kloakkslam, tre og matavfall med for høye konsentrasjoner av plast til å kunne brukes til kompost.

Hvis det er matavfallet med plast du refererer til, så stemmer det at det er for høy konsentrasjon av enkelte gasser i forhold til hva som er EUs grenser for utslipp. Men det som er viktig å påpeke her er at dette er målt direkte fra "eksosen" uten utslippsreduserende tiltak. Nivåene er mye lavere enn hva de er for avfallsforbrenning, som sammen med deponier er dagens løsninger. Forbrenningsanlegg benytter avanserte og dyre utslippsreduserende teknologier for å komme seg under grensen, og de høye investeringskostnadene gjør at man må bygge gigantiske, sentraliserte anlegg for at det skal være lønnsomt. Til sammenligning trenger pyrolyse mye enklere tiltak for å tilfredsstille kravene, noe som er en stor fordel, da man kan bygge mye mindre lokale anlegg som fortsatt er lønnsome.

For matavfall med plast er gassene som er over EUs grense NOx, SO2 og HCl. HCl er på grunn av mye salt i maten, ikke på grunn av plast. HCl og SO2 kan uansett reduseres med en enkel og billig våtskrubber. NOx er heller ikke noe problem å få kontroll på; det eneste som trengs er en enkel lambda-sensor som kontrollerer at det ikke tilføres for mye oksygen.

Merk at dette kun gjelder i EU, og de fleste andre markeder har mye løsere reguleringer. Uansett viser studien at pyrolyse har signifikant lavere utslipp sammenlignet med dagens løsninger, og betydelig lavere kostnader i forbindelse med utslippsreduserende tiltak. I prinsippet skal dette også gjelde når man bruker ren plast som råmateriale, og det blir nok publisert i forbindelse med Plastic2Olefins-prosjektet.

Avslutningsvis konkluderer studien, utført av G. Flatabø, et al. ved USN, ved bruk av en Biogreen reaktor fra VOW, publisert i "Journal of Cleaner Production", at kontinuerlig pyrolyse med kondensering er et lovende alternativ til dagens avfallshåndtering, med potensial for forenklet utslippskontroll sammenlignet med avfallsforbrenning.
nolast
08.12.2023 kl 08:17 3920

Nyheter fra Plastic2olefins prosjektet.
https://plastics2olefins.eu/
Nsxnsx
08.12.2023 kl 08:56 3857

Tror vi ender dagen over 13,- i dag. God fredagsfølelse :)