Harmonychain går 200% denne uken ! VÆR PÅ VAKT.

GMT - Master
HMONY 02.07.2023 kl 17:54 2893

Harmonychain blir garantert ukas vinner eller taper - Må følg med! Sannsynligheten for ASIC chip verifiseres er godt over 70%! Hva vil det bety for selskapet? I mitt innlegg skal jeg komme med innspill, fremtidsutsikter, oppkjøpskandidant og mye mer.
Selskapet som kom på børs 2. kvartal 2021 med sin ASIC scrypt chip er snart klar for markedet. I følge børsmelding forrige uke skal verifisering av ASIC chip bli meldt til markedet innen en liten uke. Det er kommunisert 4. juli i følge nøkkelpersoner i selskapet. Her kommer det melding i kveld eller i løpet av 1-2 børsdager. Hvis du er heldig så får du tak i aksjer i morgen.
Børsmelding som kom i forrige uke:

Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har i dag hatt et møte med ASIC-designerne. Kretskortene med påmonterte komponenter og MPW-ASIC'er er nå returnert laboratoriet, og har påstartet validering. Kretskortene har passert visuell inspeksjon og initielle tester for spenningsintegritet. Validering av basisfunksjonalitet – at kretsen leverer i henhold til simulering - som er neste steg i prosessen, er påbegynt. Vi vil oppdatere markedet så snart denne prosessen er ferdigstilt og resultatet foreligger.

Betydelig kjøpsinteresse for Lokotechs Scrypt kretskort (Hashblades). Prisen for Hashblade skal ligge på ca. 1999$ - 2199$. https://newsweb.oslobors.no/message/580039
Selskapet har nylig deltatt i Litecoin Summit og skal delta i Miami i slutten av juli 2023. Se link under for børsmelding og miningdisrupt.com. Selskapet har hittil brukt null kroner på ekstern markedsføring, og fått bekreftet hypotesen av en betydelig markedsinteresse. De kan erstatte hele den eksisterende Scrypt-hashraten med et sammenlagt forbruk på omlag 80MW.
Harmonychain-gruppen signerer rammeavtale med en estimert brutto kontraktsverdi på 900 millioner kroner med Keytouch Technology AS.
Teknisk chart - Se vedlagt chart.
Kursen har i år vært veldig volalitet innen intervallene 0.600-1.200 og nå etablert seg rundt 1.00 kr. De som kjøpte aksjer 0.600 har delvis gevinst. Aksjen har falt noe tilbake etter en god stund på 1.100. Volumet i aksjen har vært stabilt på ca. 1 million, så avstanden mellom kjøper og selger blir jevnere. Kursen ligger over både SMA100 og SMA200. Siste 100 dagers GG ligger over 200 dagers GG. Det som er meste interessant er MACD, som ser ut til krysse gjennom om ikke lenge. Alt dette til betrakting ser både volum og momentum positivt for kursen videre.
Endring av styreleder fra Bjørn Zachrisson til Yngve Bolstad Johansen. Jeg synes det er veldig positivt at ny styreleder selskapet ikke er som tidligere styreleder, en storeier. Tidligere har det vært noen diskusjoner mellom de 2 største eierne, og med denne endringen har selskapet fått en helt ny kultur og samarbeid. Dagens styreleder Yngve har gjort både styre og aksjonærene veldig fornøyde med sin ledelse. En offensiv men samtidig realist styreleder vil nok reise selskapet til en milliardbedrift.
Innsidehandel i selskapet
13 innsidehandel kun i 2023. Alt fra ny styreleder og styremedlemmer til grunder CFO Ben Miklozek.
Risiko og sannsynlighet - High risk high reward

Med stor oppside så følger det med stor nedside, da kan du lik så godt kjøpe fond og vente i 10 år. Denne aksjen er ikke for mennesker med høy puls. Min sannsynlighetsberegning ut i fra børsmeldinger og min erfaring tilsier at sannsynligheten er høyere for suksess enn ikke.

Velykket - Bør aksjen fort gå til 2.000 - 3.000 i løpet av noen dager. Selskapet er priset 168 mill og bør raskt bli verdsatt til 1 milliard.
Ikke vellykket - Da går turen nok 0.4000 til ca. cashbeholdning. Vil uansett hente seg til dagens verdi med filecoinprosjektet og Øksnes.

Med andre ord så er ikke ASIC chip priset inn noe særlig.
Litecoin Block Reward Halving Countdown - Dato for halving er 2 august.
Etter at hver 840 000 blokker er utvunnet (omtrent hvert 4. år), halveres blokkbelønningen og vil fortsette å halveres til blokkbelønningen per blokk blir 0 (omtrent innen år 2142). Per nå er blokkbelønningen 12,5 mynter per blokk og vil reduseres til 6,25 mynter per blokk etter halvering.
Bitcoin har knust børsene i år, og finansielle giganter posisjonerer seg innen krypto.

Nivået på totalverdiav digitale valuta er fremdeles lavt. Harmonychain fokuserer hovedsaklig på Dogecoin og Litecoin. Jeg mener klima i krypto er veldig god om dagen. Litecoin er opp over 25% siste dager. Litecoin er en av de store altcoins som ser sterkest ut. Dette ser meget positivt for Harmonychains ASIC chip.
Ansvarsfravikelse og ikke anbefaling.

Jeg eier aksjer i selskapet. All kjøp skjer på egenhånd da aksjen er veldig volalitet.
Alt dette i betraktning har jeg økt min beholdning, og har tatt et lodd. Det som er godt er at avklaringen kommer denne uken. Flere tek-selskaper henter seg godt. Med god stemning i USA i år, krypto som reiser seg fint gir jeg Harmonychain mulighet 🙂
https://miningdisrupt.com/...
https://investornytt.no/harmonychain-et-naertliggende.../
Redigert 02.07.2023 kl 17:55 Du må logge inn for å svare
Goliaten15
02.07.2023 kl 18:57 2835

Stebgt i usa på tirsdag 4. juli, så vi må kankje drøye før svaret kommer på onsdag!!!!
Tecinvest
03.07.2023 kl 10:34 2623

Denne kan gå sinnsykt !
Aldara
03.07.2023 kl 10:43 2592

Jada Tec men den vil bare ikke opp!
Aldara
03.07.2023 kl 10:44 2580

Der ble den faen meg punktert igjen! Natta!!
PartnerInv
03.07.2023 kl 11:53 2512

De fleste som følger denne aksjen vet at det er to større aksjonærer som ønsker å selge seg ned. Dette kan fort være en unik mulighet for å få tak i rimelige aksjer. Når de stopper nedsalget vil denne raskt øke i kurs.
Mulla3
03.07.2023 kl 12:49 2445

Hvorfor vi de selge.
PartnerInv
03.07.2023 kl 13:03 2414

De ble begge valgt ut av styret under et ekstra ordinært GF tidligere i år. Jeg tenker det som naturlig at de da også ønsker å redusere sine posisjoner i selskapet.
Mulla3
03.07.2023 kl 13:56 2350

Her på forumet signaliserer dere et kjempe byks i aksjen. Jeg hadde ikke solgt dersom jeg kunne vente for å hente ut 100%+.
Så argumentene dere bruker henger ikke på greip.
PartnerInv
03.07.2023 kl 14:04 2333

Jeg skjønte ikke helt hva du mente her. Hvis selskapet melder at chip er verifisert og testet til å være så effektiv som simulert vil de sitte på en gullgruve. Alternativene for selskapet vil da være mange. Noen gjetter på oppkjøp, andre gjetter på samarbeid med noen store industrielle aktører. Uansett er vi svært nære det aksjonærene har ventet på siden de ble notert for 2 år siden.
herrgrå
03.07.2023 kl 20:58 2213

Det er kanskje et godt øyeblikk å reflektere over det vi forventer å skje nå. Det har ingenting å gjøre med innovasjon eller design. Det har ingenting å gjøre med testing av en design eller å ha en produsentpartner i USA som vurderer det. Det har ingenting å gjøre med oppdeling, sliping og pakking av de integrerte kretsene eller produksjonen av prototyper. Alt det er gjort. Og mer. Produktet er klart. Det er blitt produsert og er klart. Laboratoriet der designerne jobber, tester nå det produserte produktet for å bekrefte at alt er som det skal være. Det er det vi venter på. Når det gjelder salg, er det også gamle nyheter. Uten utgifter til markedsføring har forsalget vært helt fantastisk. Dette vil selge veldig, veldig bra, tror jeg. Hvis produktet er produsert som planlagt... som vi vil finne ut i løpet av timer eller dager... så forvent fyrverkeri. For potensielle nye investorer, se gjennom nyhetsstrømmen nedenfor for bekreftelse på det jeg snakker om:


14.07.22
"Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS har i dag fått bekreftet fra ASIC-designerne at MPW-designet er overlevert MPW-produksjonspartneren. Vi venter nå på bekreftelse fra MPW-produksjonspartneren på at designet er mottatt og akseptert. Med forbehold om slik aksept fra produksjonspartnerne, og med forbehold om at designet ikke har alvorlige feil eller mangler, forventer vi deltakelse på MPW-runnet som starter i Juli. Det forventes at fysisk prototype er ferdigstilt og ferdig testet rundt årsskiftet."

20.07.22
"Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har i dag mottatt endelig informasjon fra ASIC-designerne om at Multi-Project-Wafer-designet ("MPW") er ikke akseptert av MPW-produksjonspartneren. Feilene som forårsaket avvisningen av designet er ikke relatert til vårt utviklede åndsverk, og produksjonspartneren har derfor gitt avkall på det varslede kanselleringsgebyret på USD 80.000. MPW-designet er fullført og deltakelse er derfor satt til medio november 2022."

26.09.22
"For gruppens hovedsatsning, en Scrypt ASIC, nærmer vi oss en fase der ASIC-designerne starter såkalt tørrkjøring av ASIC-designet. Dette innebærer at designet, i potensielt flere omganger, blir oversendt produksjonspartneren for ekstern gjennomgang av designregler («Design Rule Checking»)."

09.11.22
"Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har i dag fått beskjed fra selskapets designpartnere at designet på Multi Project Wafer - Application Specific Integrated Circuit ("MPW-ASIC ") har blitt sendt til produksjonspartneren i god tid før fristen vedrørende deltakelse på MPW-produksjonen med planlagt oppstart 9. november.

Dry runs har vært gjennomført gjentatte ganger; internt og med produksjonspartner, og designet er å anse som «DRC-clean». Dette innebærer at ingen kritiske feil har blitt avdekket, og eventuelle feil har blitt utbedret og andre risiko blitt redusert. Designet har imidlertid blitt forbedret i løpet av prosessen. Disse vil kunne føre til ytelsesforbedringer, reduksjon av strømforbruk, og/eller en reduksjon i størrelse på en kommersiell ASIC, som direkte vil kunne forbedre produksjonskostnader. Dersom ytelse eller strømforbruk skulle vesentlig endre seg fra simuleringene kommunisert i børsmelding den 08.06.2022, vil vi oppdatere markedet.

Når endelig aksept foreligger fra produksjonspartneren, vil vi oppdatere markedet. Dette forventes i nær fremtid. Det forventes å få MPW-ASICene tilbake for påfølgende testing og stress-testing i 1. halvår 2023. "

16.11.22
"Lokotech AS, a wholly owned subsidiary of Harmonychain AS, today met with the company's ASIC design partners where the status of MPW was reviewed. Lokotech AS is pleased to inform you that the progress on MPW is going as expected and production of the MPW has started."

20.01.22
"Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, beregner at waferen fra MPW’en forventes ferdigstilt i slutten av mars.Deretter følger en rekke prosesser, inkludert oppdeling, sliping og pakking av de integrerte kretsene før vi mottar omlag 400 MPW-ASICs for videre testing og produksjon av prototyper som kan demonstreres via USB."

25.05.23
"Lokotech meddeler at verifikasjon av MPW-ASICs først kan forventes i juni 2023. Tidligere var det forespeilet i mai 2023. Årsaken til dette er at vår valgte leverandør ikke kan foreta trådlodding og pakking av den integrerte kretsen grunnet avstanden mellom I/O-pads som først lovet (arealet hvor trådloddingen skal loddes på mellom integrert krets og pakke). Denne type tjenester selges av mange leverandører, og vi arbeider aktivt med å finne en ny leverandør til denne jobben."

28.06.23
"Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har i dag hatt et møte med ASIC-designerne. Kretskortene med påmonterte komponenter og MPW-ASIC'er er nå returnert laboratoriet, og har påstartet validering. Kretskortene har passert visuell inspeksjon og initielle tester for spenningsintegritet. Validering av basisfunksjonalitet – at kretsen leverer i henhold til simulering - som er neste steg i prosessen, er påbegynt. Vi vil oppdatere markedet så snart denne prosessen er ferdigstilt og resultatet foreligger."

12.01.22
"Betydelig kjøpsinteresse for Lokotechs Scrypt kretskort (Hashblades)
Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har siden vår deltakelse på Litecoin Summit i oktober og bekreftelse på Multi Project Wafer (MPW)deltakelse, opplevd stor pågang og interesse for Lokotechs ASIC minere enten som kretskort (hashblades) og komplette selvstendige datamaskiner.

Lokotech har av flere årsaker utvidet utforsket mulighetene som ligger i å tillate mindre aktører å kjøpe minere med færre ASIC chips pr enhet til et lavere prispunkt per miner.

1. Desentralisering
Kretskort vil være sunt for Scrypt baserte nettverk da valideringene (og hashrate) vil bli desentralisert over mange flere noder (datamaskiner/kretskort) og således bli en sterk katalysator for desentralisering.

2. Gjenbruk
Datamaskiner som pleide å jobbe med Ethereums Proof-of-Work (PoW) er nå stort sett inaktive, etter at Ethereum byttet til Proof-of-Stake (PoS). Deler av utstyret vil potensielt kunne gjenbrukes med Lokotech sine kretskort/hashblades i eksisterende datautstyr som ikke lenger brukes til ethereum. Dette er et enormt marked.

Den 12. desember 2022 ble første informasjonsvideo postet på Youtube, og vi har siden da mottatt registreringer fra over 1000 unike kunder for deltakelse på et forhåndssalg på lokotech.no. Registreringene er 100% organisk, og kundene har rangert seg selv med interesse mellom 1 og 6000 stykk, og har ved forespørsel fått indikert en pris ved lansering på mellom USD 1.999 og USD 2.199.

«Vi har hittil brukt kroner null på ekstern markedsføring, og vi mener vi har fått bekreftet hypotesen vår om en betydelig markedsinteresse også blant mindre aktører for det som ligger an til å bli verdens mest energieffektive Scrypt ASIC. Vi kan erstatte hele den eksisterende Scrypt-hashraten med et sammenlagt forbruk på omlag 80 MW. Det er et stort skritt i riktig retning for blokkjeder som benytter Scrypt som hashing-algoritme» kommenterer co-founder og CFO Benjamin Miklozek"
Redigert 03.07.2023 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Andpaal71
03.08.2023 kl 15:46 1685

Har du fortsatt trua?
Gullhaugen
03.08.2023 kl 20:20 1567

JEG banner på at deg kommer chip oppdatering snart. CFO kaster ikke penger ut døren. Han har førstehånds info.
Mulla3
03.08.2023 kl 21:06 1519

Vi har nett hatt en innsidehandel i dag så da tar det 14 dager + før det skjer noe.
Møyfrid
03.08.2023 kl 21:12 1506

Til neste kjøp? Lønn hver 14 dag i selskapet?
Gullhaugen
04.08.2023 kl 07:39 1353

Da bør du øke nå. 10 børsdager går fort. Jeg skal ha litt påfyll i dag.
Redigert 04.08.2023 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Vannkalv
04.08.2023 kl 08:08 1307

Bare tull! At folk bør kjøpe mer. Folk bør selge før de ikke har mer penger igjen. Redde det som kan reddes.

NEDSGLET FORTSTTER PÅ DAGENS LISTER:
Gründer og tidligere styreleder kaster kortene!!

Delta Invest (tidl. styremedlem) - 97 208
Østlandske P AS (Gründer tidl. Leder) - 267 988

Yasin Unal er ikke å finne på salgslistene. Fant han ut at det var dumt å tisse i buksene? Blir kaldt til slutt….
Redigert 04.08.2023 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Viking_I
04.08.2023 kl 09:01 1209

i går volumet er 3,3 millioner, hvem solgte 2,9 millioner?
etter salg i går, ønsker å kjøpe billig?
Patron72
04.08.2023 kl 09:16 1170

Jepp nedsalget fortsetter!
Til opplysning har disse 2 kontoene ca 28 millioner aksjer igjen.(2 dagers forsinkelse i oppdateringer)

Nsxnsx
04.08.2023 kl 09:44 1119

Hvilken uke var det +200% igjen ? :)
Andpaal71
04.08.2023 kl 10:19 1050

Hehe! Har gått ned med 45% siden innlegget ble skrevet. Dvs at den må ta 5-6 gangeren for at overskriften skal bli «sann»!!!
Gullhaugen
04.08.2023 kl 10:44 1003

Sånn går no dagan.....pluttselig er chip ferdig. Da kan du angre på at du ikke kjøpte på dette nivået
Andpaal71
04.08.2023 kl 10:45 999

Men hvorfor går den bare nedover?
Møyfrid
04.08.2023 kl 10:52 970

Fordi de tunge seriøse selge mer enn den ortodokse menigheten klarer å svelge.
Aldara
04.08.2023 kl 10:59 944

De er tunge dessverre men ikke seriøse.
Viking_I
04.08.2023 kl 11:05 918

salget er over
Nsxnsx
04.08.2023 kl 11:16 890

Jeg har kjøpt et lodd på 0,6,- så får vi se. Er jo også Eurojackpot i kveld...har kjøpt et lodd der også :)