Børsens beste over tid

TLO
OLT 03.07.2023 kl 14:50 12402

I forbindelse med Olav Thon sitt 100 års jubileum så sier mange aksjemeglere (tidligere) at OLT er en av de beste aksjene på børsen. Verdien er ikring 17 til 18 milliarder. Årlig overskudd før endringer som lån og eiendomsverdier er på ca 2.5 milliarder. Det er 7 gangen det. For disse meglerne er det viktig å være inne med en post aksjer. Aksjen er ikke spennende som at det blir oppkjøp mv. Dette kommer av at Olav Thon Gruppen sitter på så vidt stor andel av aksjene. Eneste mulighet er at Gruppen tar et oppkjøp av de frie aksjene. Da vil de som sitter til slutt får en stor gevinst. Gruppen vil nok foreta kjøp av egne aksjer og på den måten gjøre oppkjøp. Det er bare de som ikke vil selge i en slik setting som Gruppen over tid vil gjøre et oppkjøp av. Da blir det et rimelig oppkjøp der Gruppen eier alle aksjene.

Inflasjonen gjør også at leieinntektene vil øke og derav verdiene også vil øke. Lav ledighet har jo vært kjennetegnet for OLT. Slik tror jeg det også blir fremover. enkelte butikker utenfor sentrene ser jeg blir mer og mer borte/lagt ned.

Selv om teknisk analyse viser at aksjene bør selges tror jeg det kan være lurt å sitte på en post OLT aksjer fremover.
TLO
29.07.2023 kl 12:07 8964

Ser at veldig mange investorer sitter på en del aksjer i OLT. Det kan komme av at inflasjonen er med på å øke verdien av eiendommene som selskapet eier. Øker verdiene med 5 % vil det utgjøre ca 3 milliarder. Et betydelig økning av egenkapitalen i selskapet. Dette er jo som følge av økning av leieinntektene når kontraktene justeres i hht til KPI.

Det å sitte litt på fast eiendom gjennom drift av et annet selskap så er det også mye mindre jobb enn å eie eiendom direkte.

Teknisk analyse viser fortsatt at det er mulig å komme seg inn i aksjen med små poster før den vil stige.
TLO
10.08.2023 kl 15:23 8631

I morgen legges 2 kvartals og halvårs regnskapet fram. Antar vel at det er på linje med tilsvarende kvartaler både 1. kvartal og fjorårets kvartals regnskap med liten økning.

Noen overraskelser tror jeg ikke vil komme. Hvordan det går med justeringer av eiendomsverdiene er ikke godt å si så lenge inflasjonen har vært så vidt høy i siste året. Leieinntektene vil nok øke litt og da vil det kompensere litt for at verdien kanskje burde nedskrives.

Kursen vil kanskje gå litt opp i etterkant da den har ligget veldig lavt i lang tid. Teknisk analyse vier vel nå at det er svakt salg
TLO
15.08.2023 kl 15:31 8453

OLT: ABG oppjusterer kursmål til 230 (200), gjentar kjøp
Oslo (Infront TDN Direkt): ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet på Olav Thon Eiendomsselskap til 230 kroner, fra 200 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling.


Det fremgår av en analyse fra meglerhuset mandag.


Etter at selskapet leverte tall for andre kvartal over meglerhusets forventinger, finner ABG aksjen "svært attraktivt priset".
Meglerhuset anbefaler kjøp

Ifølge meglerhuset handler aksjen på rundt 8,3 ganger gjentagende inntjening, en rabatt til netto eiendelsverdier (NAV) på 58 prosent og en direkteavkastning på 4,2 prosent.
TLO
15.08.2023 kl 15:36 8440

DNB har et kursmål på 240 for hver aksje. Hvem er det som kan ha rett i sine kursmål.
TLO
21.08.2023 kl 12:42 8253

Lite bevegelser i juli. Ser at Harald Espedal har kjøpt 25 000 aksjer i OLT og Folketrygdfondet har solgt 10 000 aksjer. De selger jo hele tiden så det er ikke så merkelig. Ellers bare en av de 20 store som det er bevegelse på.
Espedal sitt selskap skal man følge med på. han ser nok muligheten nå som det er så billig aksjer i OLT.
Redcloud
21.08.2023 kl 14:09 8212

Har den ligget i ro i 2 år kan den gjøre det i 2 år til.
TLO
21.08.2023 kl 16:16 8170

Riktig det- OLT aksjen har stort sett gått opp veldig når den først har gått litt opp og så ligger den i ro også lenge. Viktig å være inne når det får sitt hopp i verdi.
Den gir jo en avkastning på 6.5 X 3 dvs nesten 20 kroner for hver år der 6.5 blir utbetalt som utbytte. Så kan man regne på hvilken avkastning man får på det nivået den ligger på. Størrelsen på overskuddet vil nok øke over tid også. Kommer økningen av verdien av aksjene vil dette forsterke at det er en god aksje å være i nå.
TLO
24.08.2023 kl 11:59 8021

Artikkel i Finansavisen i dag. Teknisk analyse viser nå at aksjen skraper i en bunn og skal opp snart.


Ser 50 prosent oppside for eiendomsaksje
DNB-analytiker Simen Mortensen mener enkelte eiendomseiere og entreprenører har fått altfor store kursfall, gitt deres solide balanser og gode kontantstrøm.
TLO
28.08.2023 kl 12:56 7896

Etter siste ukes salg og omsetning så viser teknisk analyse at en ikke skal selge aksjer i OLT. Hold er ordet de bruker.
Kan se ut til at det nå snur etter lang tid de teknisk analyse viser salg. Bare den går over 173 for hver aksje så blir det kanskje slik at alle skal kjøpe seg inn og da blir dte en fin oppgang.
Blir en spannede uke dette her
TLO
30.08.2023 kl 15:38 7771

Nå har jeg sjekket om endringer av aksjeeierskap fram til den 20. august.

Den viser at DNB bank ASA har øket sin beholdning med 7600 aksjer ellers ingen endring bortsett fra at egne aksjer er nå borte fra aksjeboken. Dette gjelder de 20 største aksjonærene .
TLO
04.09.2023 kl 18:48 7652

Robert Næss anbefaler igjen OLT sammen med tre til fire andre selskaper. Skal vi få en rask stigning ab kursen fremover?
TLO
09.09.2023 kl 20:26 7491

Fra 22. august har Lærdal gått ut av listen over de 20 største aksjonærene. Inn kom Asker kommune. Så har I.P. Morgan økt sin beholdning med 50.000 aksjer og er høyt oppe på listen over store aksjonærer .
ibyx
19.09.2023 kl 22:48 7274

Hvorfor holder denne seg så godt?
Svenske børsnoterte eiendomsselskap har jo stort sett megakræsjet og det er gjerne ikke bunnet ennå?
Se fx selskap i dette fondet: https://www.nordnet.no/market/funds/17059439-first-nordic-real

Denne "tunge smellen" i OLT ser jo ikke ut til å være annet enn tomme ord, for kursen virker helt upåvirket?

Tung smell.
Massiv resultatnedgang for Olav Thon Gruppen.
Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.
osv.
Publisert torsdag 07. september 2023 - 08:59
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/tung-smell/80162266
TLO
21.09.2023 kl 11:28 7160

Selv mener jeg at det kommer av lav belåning totalt sett. Solide eiere og da mener jeg Olav Thon Gruppen. Så har de leiekontrakter som også er inflasjonsjustert. På den måten vil nedskrivningene bli betydelig redusert. Dette nevner de også i sine rapporter. Så vet de at muligheten for å kjøpe billige eiendommer er stor når rentene har steget kraftig i den siste tiden. Dette ligger som et potensial i selskapet.
Derfor tror jeg ikke at vi får noe krakk i aksjen i det hele tatt. På kort sikt tror jeg heller ikke at det kommer noen kraftig økning av verdien for hver aksje. Når rentetoppen er nådd og det er meningen blant de fleste så vil vi nok se en stigning av kursen.
Ser bare at de store kjøper seg litt opp. I forrige uka gikk en post på nesten 60 000 aksjer. Mange av de store investorene har en del verdier i denne aksjen.
ibyx
21.09.2023 kl 12:27 7136

Takk for svar! Det er åpenbart det med belåning som skiller dem fra mange andre da. Ikke minst mange svenske åpenbart! :-)
Har Thon mange eiendommer der? Kan jo bli attraktive muligheter snart?
Redcloud
21.09.2023 kl 15:57 7102

Den kan i alle fall kalles en av børsens stødigste og mest sympatiske.
TLO
22.09.2023 kl 12:49 7016

OLT driver med kjøpesenter segmentet innen fast eiendom. I tillegg har de ca. 400 leiligheter sentralt i Oslo området. I tillegg har de også noen hoteller slik som Atrium i Vika i Oslo.
Ser ikke bort fra at eiendommene må nedskrives ytterligere, men det meste er nok tatt allerede. Det kan jo tenkes at Olav Thon Gruppen som er største eier vil kjøpe opp selskapet hvis prisen blir billig nok for han. Da må han betale virkelig verdi og det er langt over børsverdien i dag. Finansdirektør Sperre har jo uttalt det for lenge siden i Finansavisen. De eier jo tre kjøpesenter i vårt naboland
TLO
29.09.2023 kl 19:24 6682

I dag gikk det en post på nesten 182 000 aksjer i OLT. Noen som vet hva som solgte og kjøpte denne posten. Ser at det har ligget en post på ca 11000 like over omsetningskursen. Den flyttes stadig nedover som gjør at de som må selge må ligge under. Noen som presser kursen for å få ta i billige aksjer?
TLO
09.10.2023 kl 12:49 6475

Folketrygdfondet fortsetter å selge seg ut av OLT. I september solgte de 326761 aksjer mens Verdipapir Nordea kjøpte 181 810 aksjer samt J.P. Morgan kjøpte 100 000 aksjer i OLT- Ellers solgte DNB ASA ut 8 200 aksjer. Dette blant de 20 største aksjonærene.

Da er det kanskje Folketrygdfondet som skal ha og må ha krav til likviditet i aksjene de er inne i. Det kan man ikke si gjelder OLT fortiden. Olav Thon gruppen sitter på alt for stor eierandel til det. Da hjar de redusert sin eierandel med ca 16 % som må sies å være en stor andel av OLT aksjene. Når de har solgt seg ned så vil vel kursen gå oppover antar jeg eller hva mener andre eiere av OLT aksjer?
TLO
02.11.2023 kl 20:11 5743

Snart nytt kvartal og det vil vel vise at alt er på skinner som vanlig. Usikkerheten er vel endringer i eiendomsmassen. Når man har 60 milliarder så er det ikke uvanlig heller at det er endringer. Leiekontraktene og en eventuell økning vil nok motvirke dette noe i alle fall
TLO
03.11.2023 kl 21:28 5631

Rentefall gir byks i eiendomsaksjer
Rentefall sender havarerte svenske eiendomsaksjer inn i full eufori. Odin-forvalter Nils Hast forklarer hvorfor sektoren får seg et løft.
Publisert 3. nov. 2023 kl. 09.54 I Finansavisa
TLO
06.11.2023 kl 12:57 5474

Ingen store endringer i siste måned for de 20 største aksjonærene. DNB Bank ASA har øket sin beholdning med 8200 aksjer. Det kan tyde på at det er de samme aksjene som omsettes flere ganger og at ingen i hovedsak endrer sin eiersits.

De venter nok på hvilken retning kursen skal gå og når de vet det så vil kjøpsintr. eller salgsintr. øke igjen. Teknisk analyse viser at man ikke skal kjøpe eller selge ut fra siste ukes analyse.

Hvis det bli kjøpsintr da vil nok kursen gå rett opp på nivå det er mer riktig å være. Det er begrenset hvor mye den skal falle også gitt de gode resultater den viser utenom endringer på verdien på eiendommen.

Noe som vil posisjonere seg så er det nok et kjøpstidspunkt nå før det blir bekreftet at rentetoppen er nådd. .
TLO
09.11.2023 kl 15:30 5339

Finansdirektør kjøper aksjer i OLT

Konserndirektør økonomi og finans Arne B. Sperre har den 9. november 2023 kjøpt 250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Oslo børs til kurs 164 kroner per aksje.

Sperre eier etter kjøpet 3.500 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.
TLO
14.11.2023 kl 22:05 5217

.
TLO
21.11.2023 kl 16:06 5009

I dag også er det omsatt 150 000 aksjer i OLT- Er det lånte aksjer som tilbakeføres eller er det en reell omsetning avtalt utenom børs. For et par tre dager siden var det også tilsvarende poster som ble registrert omsatt.

Noen som vet hva som skjer her?
TLO
28.11.2023 kl 13:31 4798

Tydeligvis ikke noen som vet hva som skjer. I dag er det også omsatt to poster på hhv 50 000 og 70 000 aksjer ikring børskurs. Er det tilbakeføring av lånte aksjer eller bare vanlig lån av aksjer. Nå ser det kanskje ut til at renteøkningen er over og at den neste endringen vil være lavere rente. Da vil OLT aksjen gå oppover igjen på normal måte.

Chri$tian
30.11.2023 kl 19:11 4714

Svaret ligger vel i å lese aksjonærlistene og se hvor det er endringer. Volumet er ikke ekstremt høyt på disse postene, selv om det er mer enn normalt. Det er ikke så store volumer i ordreboka, så litt større poster må handles utenfor børs.
TLO
03.12.2023 kl 19:16 4610

Det er riktig at listen over de 20 største aksjonærene vil vise om det er endringer i toppen. Listen blir nok lagt ut på hjemmesidene til OLT i uka som kommer. Det ser i alle fall ut som at nå skal aksjen opp igjen. Hvor mye den skal opp skal bli spennende å se.
TLO
07.12.2023 kl 09:06 4453

Av de som har solgt seg ned i november er Folketrygdfondet på 420.000 aksjer. Holmen spesialfond har øket sin beholdning på 125.000. Så må Asker Kommune solgt seg ned da de er ute av listen over de 20 største. Inn kom Verdipapirfondet Nordea Norge Plus.

Ellers har DNB ASA kjøpt seg opp 8 aksjer sikkert for å få en jevnt tall o antall aksjer.

Som oversikten viser vil nok Folketrygdfondet ut av dette da det er lite omsetning og en hovedeier. Det er vel slik at når de har solgt alle sine aksjer vil verdien øke betraktelig.
TLO
14.12.2023 kl 09:12 4282

Nå ser i alle fall teknisk analyse ut til at OLT skal stige. Det har vel med at folk tror rentetoppen er nådd. I Sverige har eiendomsaksjene begynt å stige også.
Spørsmålet er hvor mye OLT vil øke i verdi før det stopper opp. Kursmålet til DNB er på 230 kroner per aksje.
TLO
18.12.2023 kl 14:54 4187

Nå viser også teknisk analyse at man skal kjøpe OLT aksjer. Klart kjøp. Riktig nok en uke for sent men likevel. Den kan gå høyt nå i kurs da det ikke er noen nivå den møter motstand på akkurat slik kursen har gått til nå-
TLO
29.12.2023 kl 10:53 3950

I dag ser det ut til å bli en god dag for aksjeeiere i OLT. Teknisk analyse viste også at det kunne bli det. Likevel er det mange som kanskje ikke har fått med seg dette og kommer for sent inn på årets siste dag. De vil kanskje ikke ha aksjer i sine bøker over årsskifte.
TLO
04.01.2024 kl 11:38 3725

Folketrygdfondet selger seg fortsatt ned. i Desember solgte de 71.815 aksjer. Noen få aksjer i endring i J.P. Morgan og DNB Bank ASA.
Som forventet er vel dette.
I dag går aksjene fortsatt opp og den har steget fra 165 til nesten 195 som må sies å være veldig bra. Nesten 30 kroner opp og det etter en lang periode med nedgang og flat kursutvikling. Eiendommene vil jo være mer verd ettersom det har vært en god inflasjon i perioden også. Selvsagt har det med økning av leieinntektene i perioden med inflasjon og.

Lykke til på reisen OLT aksjonærer
TLO
06.01.2024 kl 11:51 3604

Suksessforvalter Thomas Nielsen: – Det er en doblingskandidat med begrenset risiko

Ja det er flere som har tro på OLT om dagen og har hatt det en tid. Her er det bare å laste opp og være med på gevinstene som vil komme.
Til uka vil den nok stige ytterligere ser det ut til. Den har nå gått ca 30 kroner for hver aksje og kursmålet for DNB er 230 kroner for hver aksje. Da er det ytterligere 35 kroner å gå på for hver aksje. Egenkapitalen er jo som kjent mye høyere. Noen vil nok legge inn større orderer på mandag regner jeg med.
TLO
09.01.2024 kl 11:35 3385

DNB har øket sitt kursmål på OLT til kr. 250 kroner for hver aksje. Dette er en økning på 20 kroner. Flere og flere ser optimismen med kjøpesenter igjen.

TLO
17.01.2024 kl 13:33 3154

Er det et pust i bakken på OLT aksjen nå denne uka. Gevinstsikring kan det ikke være da det er lav omsetning. Blir det lite omsetning og ingen endringer i kursen er det nok flere som går ut igjen. Stiger det vil flere hoppe på oppgangen. Tror det skal videre opp for at rabatten skal minke og når renten vil gå ned igjen vil verdiene øke betraktelig. Kursen er alltid foran tidskjema på renteendringer. Følg med den vil stige litt til ennå.
Ulogisk
22.01.2024 kl 10:08 3004

OLT:Aksjen kommer til å stige fremover så det er bare å legge den i skuffen/DNB:250/Den skal videre etter dette kursmålet også:2-3 år frem i tid vil den krype og gå mot 300-350.Konseptet og forretningsmodellen er meget solid.til OLT.Uundervurderr aksje.Sitt long!!!
TLO
29.01.2024 kl 17:53 2877

Ja nå venter vi på årsregnskapet og siste kvartal for OLT. Det blir vel det samme som det har vært i alle kvartal. Inntektene har øket mye de siste årene og det vil kanskje gjenspeile driften utenom verdiendringer og renter. Det har jo vært en økning gjennom mange år på den normale driften og vi kan se fram til et godt resultat. Egenkapitalen og den verdijusterte egenkapitalen er mye høyere enn børskursen og her er detmye å gå på. At den ikke stiger har vel sammenheng med at Stiftelsen sitter på en så høy andel av aksjene. På sikt vil kanskje utbytte gå opp og forhåpentlig også resultatt. Rabatten mot egenkapitalen bør minke og da vil aksjen stige vesentlig. Her er det bare å sitte på aksjen uten å tenke så mye på om den går opp eller ned neste dag.
Ulogisk
05.02.2024 kl 19:19 2686

OLT
Aksjen er helt klart et godt kjøp for de som er long-Tror aksjen mht egenkapital,solid drift og god forretningsmodel samnt utsikter generelt vil bli en vinner de neste årene-Denne aksjen vil putre og gå og ser for meg en aksjekurs opp mot 300 i løpet av en 2 års periode-Noen antyder opp mot 360 tallet men da snakker vi om 3 års tid.Liten nedside og sikker investering.BULL

Sitter selv på 15000 aksjer!
TLO
07.02.2024 kl 19:23 2599

Enig med ulogisk her at dette er en aksje som over tid har god avkastning. Virkelig god vil den være hvis hovedeien kjøper selskapet av børs.

Listen over de 20 største eiene har endret seg lite i januar. Kun et par små poster på endringen siste mnd. Så har det kommet opp en ny blant de 20største og en annen gikk ut. Hva vedkommende aksjonær hadde ved årsslutt vet jeg ikke. Store poster som gikk i januar ble nok omsatt av de som ikke hadde så mange aksjer. Kan jo være de samme postene også da traderne går ut og inn hele tiden.