Børsens beste over tid

TLO
OLT 03.07.2023 kl 14:50 13353

I forbindelse med Olav Thon sitt 100 års jubileum så sier mange aksjemeglere (tidligere) at OLT er en av de beste aksjene på børsen. Verdien er ikring 17 til 18 milliarder. Årlig overskudd før endringer som lån og eiendomsverdier er på ca 2.5 milliarder. Det er 7 gangen det. For disse meglerne er det viktig å være inne med en post aksjer. Aksjen er ikke spennende som at det blir oppkjøp mv. Dette kommer av at Olav Thon Gruppen sitter på så vidt stor andel av aksjene. Eneste mulighet er at Gruppen tar et oppkjøp av de frie aksjene. Da vil de som sitter til slutt får en stor gevinst. Gruppen vil nok foreta kjøp av egne aksjer og på den måten gjøre oppkjøp. Det er bare de som ikke vil selge i en slik setting som Gruppen over tid vil gjøre et oppkjøp av. Da blir det et rimelig oppkjøp der Gruppen eier alle aksjene.

Inflasjonen gjør også at leieinntektene vil øke og derav verdiene også vil øke. Lav ledighet har jo vært kjennetegnet for OLT. Slik tror jeg det også blir fremover. enkelte butikker utenfor sentrene ser jeg blir mer og mer borte/lagt ned.

Selv om teknisk analyse viser at aksjene bør selges tror jeg det kan være lurt å sitte på en post OLT aksjer fremover.
TLO
15.02.2024 kl 13:41 3831

I morgen kommer 4 kvartal resultat og årsresultatet. Blir kanskje ikke så spennede men fokus blir vel på ledighet av lokaler og endringer i eiendomsverdier.

San francisco var ledighets raten 37 % og det var mye. Slike tilstander vil det nok aldri bli i Norge
Ulogisk
15.02.2024 kl 17:23 3786

OLT
-Husk at forretningsmodellen er en sikker vei mot god oppside av aksjekurs i løpet av 2-3 år-Ta det helt med ro-Legg OLT i skuffen og ikke les for mye i markedet.
TLO
16.02.2024 kl 13:18 3737

Fast eiendom er en sikker investering over tid. OLT har hatt 12 til 13 % avkastning gjennom 40 år så de har masse erfaring med dette. Nå har selskapet vært konservativ og forsiktig. Selskapet ville nok ha vært mye større hvis de har tatt litt mer risiko i eiendomsmarkedet.
Siste kvartal visr igjen en god inntjening. Nedskrivning er noe teknisk hvis man skal kjøpe selskapet av børs. Noen år vil den stige mye og andre år veldig lite. De siste årene har det vært lav økning eller reduksjon av kursen.
Kanskje Olav Thon gruppen ser en mulighet for å kjøpe opp de frie aksjene nå ettersom både bokført egenkapital og virkelig egenkapital er lav. (etter mye nedskrivning i 2023) Da hadde alle aksjonærene gjort et skikkelig aksjekupp. Det er vel for mye å håpe på. Selv tror jeg at det vil skje på ett eller annet tidspunkt. Mulig de viløke verdiene av næringseiendom først. Da har de flere ben å stå på som er viktig for en slikt type selskap.
Alternativet er som Ulogisk sier legge aksjen i en skuff, men han mener veil at de kan stå på VPS kontoen uten at du behøver å tenke så mye på de annet en å motta utbytte en gang i året.
Ulogisk
16.02.2024 kl 16:18 3710

Enig i det du skriver TLO/Det jeg mener er at historien vil gjenta seg med OLT/Putre og gå/flere som har tro på det/God drift med bra folk/De tenker langsiktig og nøkternt/Har stor tro på OLT/Nedgang i renter og bedre utsikter for næringseiendom vil gjøre suse fra andre halvdel av 2024-Bull OLT/jeg er long
TLO
17.02.2024 kl 17:24 3648

Bokført egenkapital ved årets slutt er kr. 296 for hver aksje og det er en nedgang på kr 22 for hver aksje. Det er etter en kraftig nedskrivning av eiendomene som er bokført i selskapet. N¨r rentene vil bli redusert en gang i 2024 og 2025 vil mye av dette bli redusert igjen. Sammen med overskuddet i selskapet så vil det bli en kraftig økning av egenkapitalen igjen. Da vil den raskt bli nærmere 400 enn 300 kroner for hver aksje. Selskapet har beregnet den langsisktige substandsverdien til å være kr 348 for hver aksje. Skal det bli en oppkjøp er det vel dette de må betale. Sperre har jo uttalt at det er mer sannsynlig at det blir oppkjøp enn at de selger seg ned. Signalet er gitt så det er lurt å sitte på disse aksjen til en får ut merverdien ved et oppkjøp. Nå er merverdien et sted mellom kr. 96 og 148 kroner. Dette ved børskurs 200. Rabatten er med andre oird 48 % ved kurs 200.
Olav Thon blir 101 i sommer og snart er det andre som bestemmer veien videre.

Hvis noen vil kjøre kursen ved å kjøpe seg opp er detlett ¨få kursen til å gå mot 250 som er kursmålet til DNB. Andre megnerhus har nesten samme kursmål. De mener at avstanden til egenkapitalen er for høy egentlig. Nå er det jo tid for å eie enendom igjen og.
Ulogisk
18.02.2024 kl 10:24 3582

TLO
Du har god oversikt og "regnestykket" er spot on-Blir en fin reise de neste årene!
TLO
19.02.2024 kl 10:31 3539

Annualisert leieinntektsnivå er ved utangen av 2023 på 3,800 milliarder. Hvis man ser tilbake bare noen få år var leieinntektene ca en milliard lavere.
Det har vært en formidabel økning av leieinntekene. Derfor er vel dette eiendomsselskapet som har holdt seg best av de fleste eiendomsselskaper i Norden. Bare å samenligne med Entra så ser en hvordan det står til her.
Økte inntekter i form av økning pga inflasjon er stor. Når renten kommer ned på normalt nivå som kanskje er mellom null og dagens nivå vil verdien fremkomme og inntektene vil øke sammen med en liten økning av utbytte og.

Her tror jeg det ennå er lurt å laste opp litt aksjer i eiendomselskapet OLT- Aurora med Stordalen og Johansen er milevis unna OLT iflg. Hegnar. Enig med han her.

Det skal lite til før kursen går i 250 for hver aksje. Husk at den har kun gått ca 35 kroner for hver aksje og det er jo nesten en normalresultat for hver aksje det. Så her er det mye og gå på.
TLO
20.02.2024 kl 11:57 3484

Ser Gjelsten selger seg helt ut av Kid gruppen. Den halve milliarden skal gå til Eiendoms kjøp og utvikling. Han har forstått dette han at eiendom er det gode penger men bare over tid.
Det ser også ut til at aksjonærer i OLT tenker det samme. Noen prøver å få aksjen ned men ingen vil selge billig nå. Så den skal vel opp fremover mot GF.

Tipper den når 250 kroner for hver aksje jeg i løpet av året. Et av de få selskaper som stiger til topps i gruppen fast eiendom. Bare se hva Gjelsted tenker om fast eiendom sås vil nok flere kaste seg på her
PerS
22.02.2024 kl 14:24 3372

OLT kan ikke "kjøpes opp". #stiftelse #vedtekter #ønsketenkning
Redigert 22.02.2024 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
TLO
22.02.2024 kl 18:49 3352

Klart OLT kan kjøpes opp. Det har vært snakk lenge om Olav Thon gruppen vil kjøpe resterende aksjer og ta selskapet av Børs. Sperre har også antydet at det er mer sannsynlig at de kjøper flere aksjer enn at de selger seg ned i aksjen. Det stor i Finanssvisen rett før pandemien
PerS
23.02.2024 kl 10:59 3294

Tilbakekjøp er ikke oppkjøp. Stiftelsen har full kontroll i selskapet og plukker noen flere prosent av aksjebeholdningen fra markedet hvert år. Til markedskurs selvsagt.

OLT er kanskje hovedlistens største value trap. Greit at dere koser dere her i ekkokammeret på Hegnar, men det trengtes en input av realitet for å hindre at andre lures inn.
TLO
23.02.2024 kl 13:21 3274

Tilbakekjøp over tid blir oppkjøp og det regner jeg med at de fleste ser. Det er på den måten man får kjøpt opp selskapet og tatt det av børs. De siste prosentene kjøper man opp ved å gi et tilbud som tilsvarer reell egenkapital.
Dette kan gjøres hvis man har tid til å vente på å få 100 % kontroll over selskapet og tatt det av børs. Mulig blir man strøket av børs når få aksjer eies av andre enn Olav Thon Gruppen AS
TLO
26.02.2024 kl 15:00 3180

Tidligere var det rutine at når det var uroligheter så gikk man inn i fast eiendom. Ble det inflasjon så økte leieinntektene også. Ved økning av renter så gikk det litt ned, men ikke så mye som i dag. Man skrev heller ikke ned eiendomsverdiene i regnskapet for å vise et dårligere resultat. Kunne fortelle hva verdien var i en note hvis man hadde noen takster å forholde seg til.

Nå er det litt usikre tider og da skulle jo bety at noen vil kjøpe seg inn i OLT for å bli med på en ytterligere oppgang som det kan se ut til nå iflg. teknisk analyse.

Får håper at den går til 250 slik DNB mener den skal. Da har den en lang vei å gå, men man vet aldri
TLO
08.03.2024 kl 19:02 3023

I Finansavisen i dag står det om kongene i eiendomssektoren med bilde av Olav Thon.

Helt klart at OLT har gjort det bedre i det siste enn de andre gode eiensomsselskapene. Tenk på alle de dårlige som har tapt mesteparten av sin egenkapital.


https://www.finansavisen.no/naeringseiendom/2024/03/08/8107682/disse-blir-kongene-pa-berget-i-eiendomssektoren
Ulogisk
09.03.2024 kl 20:39 2951

OLT:
Her er det penger å tjene fremover-Bull
TLO
11.03.2024 kl 18:55 2850

Teknisk analyse fra DNB viser at det er en sperrre på 205. I dag gikk den glatt over denne sperren. I begynelsen var den på 204 så hoppet den raskt opp på 205 og over det. Den gikk bare oppover i dag. Nå ser vel alle at det er på vei til høyere kurser.

Vil nok nå opp til 220 kanskje i første omgang. Så ser vi om det er kursmålet til DNB som er målet over tid.

En spennende eiendomsaksje med god inntjening.
Ulogisk
11.03.2024 kl 23:28 2801

OLT
Har stor tro på aksjen og ser vel ingen grunn til at OLT ikke står i 250 slutten av året-Bull Long
Ulogisk
11.03.2024 kl 23:30 2801

OLT
Har stor tro på aksjen og ser vel ingen grunn til at OLT ikke skal opp til 250 slutten av året-Lavere renter og bedre utvikling i næringseiendom-Bull-Long
TLO
12.03.2024 kl 09:59 2762

Artikkel i Finansavisen om stor rabatt i OLT.


Stor aksjerabatt i Olav Thon tross kursbyks
Olav Thon Eiendomsselskap har hatt en kraftig oppgang i kursen, men rabatten i aksjen er fremdeles 43 prosent.
Ulogisk
12.03.2024 kl 23:07 2715

OLT
Ulogisk
12.03.2024 kl 23:12 2710

OLT
BULL-Long
Aksjen skal videre opp-Spesielt med stor rabatt på 0ver 40%
Jeg tror at kursmålet løftes videre opp når eiendomsmarkedet blir bedre fremover-Sikker investering for de som er long.Har selv 15000 aksjer og sitter opp til 3 år og kanskje lenger!!!
TLO
13.03.2024 kl 15:52 2640

Enig med Ulogisk her.

DNB Bank ASA har øket sin beholdning med 5146 aksjer så har Verdipapirfondet Nordea plus kommet inn blant de 20 største igjen. J,P, Morgan har nå gått ut av de 20 største eierne.

Altså ingen store endringer her. De største endringene skjer nok blant de mindre aksjonærene som kjøper og selger aksjer.
TLO
14.03.2024 kl 07:33 2584

Enig med det som står i Finansavisen i dag at markedet plutselig kan ta av og da skal alle ha næringseiendom til gode priser. Slik har det vært tidligere og det ser ut til at historien gjentar seg.

Artikkel i Finansavisen i dag:

Dette spår ekspertene om neste halvår i næringseiendom
– Markedet kan plutselig komme, sier nestor Roar Sandnes.
TLO
20.03.2024 kl 13:39 2350

Aksjen stiger også noe i dag. kr. 213 var en liten brems iht teknisk analyse. Den gikk det glatt over og opp til 218 kroner for hver aksje. Nå er den i 215 men likevel bra over kursen som var i går.
Ser ut til at det tapte nå blir tatt igjen. Regner med at den vil stige en del kroner ennå så sterk som den underliggende kjøpere er nå. Når renten også vil gå ned til høsten får vi vel veldig stor kjøpsintr. for aksjen.

Det kan være lurt å kjøpe seg inn for det når nye topper på OLT.

TLO
22.03.2024 kl 09:22 2258


Suksessforvalter avblåser eiendomskrisen
Krisen er nå over for de fleste store, nordiske eiendomsselskapene. Likevel prises sektoren fortsatt med en betydelig rabatt sammenlignet med bokførte verdier, og eiendomsaksjer er derfor fortsatt interessant.

Artikkel i Finansavisen i dag. Eiendom er på full fart tilbake igjen og her gjelder det å satse på de riktige selskapene. OLT er ett av de som ennå kan øke i verdi fremover.

Last opp.
TLO
26.03.2024 kl 11:26 2143

Når stadig nye høyder på aksjen. Det er ikke for sent å laste opp ennå men det går nok mot slutten når det når kursmålet til DNB antar jeg.
TLO
02.04.2024 kl 11:24 1989

Er det en pust i bakken denne uka for aksjen eller vil den stige til nye høyder. Teksnisk annalyse fra DNB sier fortsatt kjøp og den kan gå mye høyere.
TLO
03.04.2024 kl 10:30 1923

Det kan se ut til at OLT aksjen skal høyrer også denne uka. Nå er det ca 230 kroner for hver aksje. Kursmålet til DNB er på 250 så det er vel dit vi skal i første omgang. Utbytte er 7 kroner i mai/juni og det utgjør egentlig en tredjepart av overskuddet utenom endringer i valuta og eiendomsverdier. Dvs at det er et overskudd på kr. 21 for hver aksje. Da sier det seg selv at aksjen skal høyere opp når man hensyntar at renten kanskje vil gå ned i løpet av året.
TLO
04.04.2024 kl 08:48 1847

Noen som vet hvem som solgte og kjøpte 70 000 aksjer forleden dag. Det var avtalt omsetning.
TLO
04.04.2024 kl 15:09 1798

Emndringer i marsk er følgende bl.de 20 største

MP pensjon er redusert med 3 158 aksjer
Verdipapirfondet Nordea Verd er redusedrt med 2818 aksjer
DNB bank har øket beholdningen med 1371 aksjer

JP Morgan Se har øket med 16 000 aksjer og da på to mnd. Siste mnd var ikke de bl. de 20 største.

Konklusjon ingen store endringer som har abetydning
TLO
08.04.2024 kl 11:58 1652

Sjefen for økonomi i OLT Sperre kjøpte en liten aksjepost i olt allerede i november 2023. I desember tok det riktignok en god fart oppover. Dette var nok et signal på at her skal det oppover og det mye.

Viktig å følge med på hva sentrale personer gjør i det elskapet de er ansatt i.

MELDEPLIKTIG HANDEL
Konserndirektør økonomi og finans Arne B. Sperre har den 9. november 2023 kjøpt 250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Oslo børs til kurs 164 kroner per aksje.


Sperre eier etter kjøpet 3.500 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.
TLO
10.04.2024 kl 16:08 1538

Gjør nytt kjempejafs i eiendom
Frederik W. Mohn har tjent rått på kursoppgang i Selvaag Bolig og JM. Nå har han satset tungt i en ny utbombet eiendomsaksje.

Ser det er flere og flere som nå laster opp eiendomsselskaper som kan stige utover vår og sommer i Norge.

Flere som kanskje vil inn i OLT også som er et veldrevet eiendomsselskap med god inntjenening.
TLO
22.04.2024 kl 20:40 1294

Teknisk analyse fra DNB sine bank sider viser fortsatt kjøp av aksjen. Den har veldig støtte på kr. 198.
her er det fortsatt bare å laste opp.
kanskje Olav Thon Gruppen AS kjøper opp alle aksjene til slutt. Ser også at Oljefondet vil kjøpe seg opp i et av verdens største kjøpesenter så det er lav risiko å være inne i OLT.

De vil fortsatt ha rett til å kjøpe opp 10 av aksjen i selskapet med en maks pris på 300 for hver aksje.
TLO
03.05.2024 kl 16:04 1078

Noen som har en formening om den fortsatt skal ligge mellom 220 og 225 en uke til eller skal den opp i 230 og over dette. Får vel kanskje se om hva tenknisk analyse viser på mandag. God helg OLT folk
Ulogisk
03.05.2024 kl 17:33 1054

OLT
Når et kursmål er innfridd pleier en aksje å reagere med svakere stigningstakt og konsolidere mellom 2 nivåer før den reagere over det innfridde kursmål igjen og etablere seg før den går mot nytt kursmål som er 250 i dette tilfellet/Konsolidering pleier å vare noen uker/Så det når OLT vaket under 200 en tid før den etablerte seg over/Gi den litt tid for OLT kommer garantert/Nytt kjøp av eiendom denne uken vil også generere inntekt/Flere vekstdrivere utover året mht til kjøp/Har stor tro kursmål langt over 300 i løpet av neste år/Bare å sitte/Bull OLT
TLO
10.05.2024 kl 08:50 912

Teknisk analyse viser at det begynner å bli trangt i bånn ikirng 223, 224, 225 for hver aksje nå. Skal kanskje stige litt til før GF og 1. kvartal blir presentert.Tallene er vel ingen overaskelse da de fleste vet hva de vil inneholde. Usikkerehten er vel verdiendringene på eiendommene. Med så store verdier vil det slå ut relativt mye i forhold til det vanlige resultatet.
Hadde vært gøy om den toppen over 230 før den tid da.

Hold dere fast den skal nok opp ytteerligere når renten vil bli redusert i løpet av de neste 12 mnd.
TLO
21.05.2024 kl 15:58 748

Nå etter en god ferie ser jeg at DNB øker kursmålet med 15 kroner for hver aksje til 265 for hver aksje.

Første kvartal var ingen overraskelser og de poengterer at ledigheten er veldig lav og de priser eiendommene lavt. Her er det mye og hente i forhold til andre eiendomsselskaper. Følg med og kjøp noen over tid.

Omtalte 31 åringen som kjøper aksjer langsiktig er nok inne i OLT. Stiger mer en renten og da er det jo lurt å sitte med aksjer. Olav Thon har også sittet langsiktig. Riktig nok er han nå over hundre år. Da han børsnoterte OLT så var han ca 60 år så det er aldri for sent å gå inn i fast eiendom.

Ulogisk
21.05.2024 kl 18:04 704

Olav Thon Eiendom skal langt opp de neste 2-3 årene-Alt ligger til rette for en hyggelig reise til langt over 300 pr. aksje i løpet av 2026[Kanskje nærmere 400]First Fondene har trua.
Bull OLT
Ulogisk
21.05.2024 kl 18:04 704

Olav Thon Eiendom skal langt opp de neste 2-3 årene-Alt ligger til rette for en hyggelig reise til langt over 300 pr. aksje i løpet av 2026[Kanskje nærmere 400]First Fondene har trua.
Bull OLT
TLO
04.06.2024 kl 15:14 503

Nå om dagen ser det ut til at OLT tar en pust i bakken. Det positive nå er høy omsetning når den stiger men lav omsetning når det går litt ned. Her er det flere som vil være med på kursfesten når den stiger og så lemper de ut aksjer når det går nedover. Kan fort gjøre et hopp på 20 kroner uten noe nytt egentlig. Den bare stiger med jevne mellomrom.