Børsens beste over tid

TLO
OLT 03.07.2023 kl 14:50 13352

I forbindelse med Olav Thon sitt 100 års jubileum så sier mange aksjemeglere (tidligere) at OLT er en av de beste aksjene på børsen. Verdien er ikring 17 til 18 milliarder. Årlig overskudd før endringer som lån og eiendomsverdier er på ca 2.5 milliarder. Det er 7 gangen det. For disse meglerne er det viktig å være inne med en post aksjer. Aksjen er ikke spennende som at det blir oppkjøp mv. Dette kommer av at Olav Thon Gruppen sitter på så vidt stor andel av aksjene. Eneste mulighet er at Gruppen tar et oppkjøp av de frie aksjene. Da vil de som sitter til slutt får en stor gevinst. Gruppen vil nok foreta kjøp av egne aksjer og på den måten gjøre oppkjøp. Det er bare de som ikke vil selge i en slik setting som Gruppen over tid vil gjøre et oppkjøp av. Da blir det et rimelig oppkjøp der Gruppen eier alle aksjene.

Inflasjonen gjør også at leieinntektene vil øke og derav verdiene også vil øke. Lav ledighet har jo vært kjennetegnet for OLT. Slik tror jeg det også blir fremover. enkelte butikker utenfor sentrene ser jeg blir mer og mer borte/lagt ned.

Selv om teknisk analyse viser at aksjene bør selges tror jeg det kan være lurt å sitte på en post OLT aksjer fremover.
TLO
06.06.2024 kl 15:43 659

Når renten i Europa går nedover så vil vel også renten på sikt gå nedover i Norge og. Renten i Norge er nok mer påvirket av renten fra USA skulle jeg tro pga oljen og gass.
Så kan man invende å si at nå kan OLT låne i Europa men så enkelt er det ikke. De fleste her har vel hørt om rentepariteten. Valutaendringen og renten tilsvarer renten i en annet land.
Så vi må nok vente litt til på at renten skal ned i Norge. Må bli flere konkurser og ledighet før det kan skje.

Når det skjer vil OLT være en av de første som vil stige fra en lavt nivå som er i dag. Kursmålet til DNB kan raskt nås og utover dette nivå
TLO
11.06.2024 kl 13:37 578

SEr det er flere meglere som nå sier at fast eiendom skal komme tilbake som et godt investerings prosjekt. Det harmange aksjonærer i OLT forstått for en tid siden.
Ser ikke bort fra at når det skjer vil mange små aksjonærer kjøpe seg opp i OLT fordi en tredjedel av overskuddet deles ut i utbytte og det er som en god bankrente samtidig som 2/3 blir igjen i selskapet for at det skal vokse/nedbetale gjeld. OLT er lavat belånt også. Ca 22 milliarder i rentelån og 60 milliarder i eiendeler . De hara veldig god likviditet.
Tror den skal opp igjen ytteerligere i august når halvårs regnskapet skal legges fram. Nå viser teknisk analyse at det er verken lurt å selge eller kjøpe. Haster ikke før i slutten av juli og august
TLO
16.06.2024 kl 09:22 502

Flere og flere begynner nå å se på eiendomsaksjer. Det er traust og kjedelig kanskje! Ja det er en aksje man i perioder kan glemme. Rimelig sikker investering er dette og en må ikke ha slike aksjer hvis man raskt må selge pga private hendelser innen økonomi.
Inflasjon ja da følger verdiene og leiekontraktene også oppover. Viktigheten er å ha sentrale eiendommer som er en pluss for mange som skal leie i området.

OLT er en slik aksje.
Ulogisk
16.06.2024 kl 11:32 453


Gryende opptimisme i næringseiendom-Ref.Kapital Juni 2024
Bull:Olav Thon Eiendom
TLO
18.06.2024 kl 19:59 369

I dag sluttt den på 224. Det kan bety at nå er det litt opp igjen. Husk at den er redusert med kr 7 pga utbytte og.

Spennende dager i alle fall uten for mye risiko
TLO
01.07.2024 kl 08:41 247

Teknisk analyse for OLT som kom i dag hos DNB viser at det er kjøp. Ja da blir det vel å laste opp for de som har ledig kapital antar jeg. Tror også at halvårsresultatet også vil bli bra og går renten nedover vil verdiene av eiendomsmassen øke betraktelig. 1% økning her utgjør et veldig stort beløp. 600 millioner og sammen med et godt resultat vil årsresultatet bli veldig bra
TLO
16.07.2024 kl 20:41 127

Et meglerfirma anbefaler nå å gå inn i og sitte på eiendomsaksjer. Renter går ned over tid og da er det slik at børsen reagerer i forkant.

Lurt å kjøpe OLT nå før halvårsresultatet blir fremlagt
Ulogisk
17.07.2024 kl 08:38 62

EnigLurt å sitte på eiendomsaksjer fremover/Forvalter Thomas Nielsen sitter tungt i OLT.
Bull:OLT
Ulogisk
17.07.2024 kl 08:40 62

EnigLurt å sitte på eiendomsaksjer fremover/Forvalter Thomas Nielsen sitter tungt i OLT.Fondet hans kjøpte OLT des/Jan.
Bull:OLT