XXL - Freddy Sobin er en råtass, han snur dette!

Thoma$
XXL 17.07.2023 kl 22:05 29438

Om man ser på Freddy Sobin’s snu operasjoner fra tidligere, så er jeg ikke overrasket om han for det første kjøper en stor aksjepost innen kort tid og at han knuser til med gode resultater innen 3q.

Mannen er helt rå, XXL med Freddy Sobin som leder går 10 gangeren innen 2023 er over.

Så selges selskapet til et oppkjøpsfond når verdien i selskapet er på rundt 5 til 6 milliarder, 1/3 av toppen.

Merk mine ord…
minsin
28.06.2024 kl 20:54 4847

Ser ut til at Frontfaget på 5,2 pst - forplanter seg direkte inn i detaljhandelen.
Folk får bedre råd , uten tvil...


https://e24.no/norsk-oekonomi/i/4B7nQo/kraftig-shoppehopp-i-mai
"For næringen «Butikkhandel med klær» viser ujusterte verdiindekser at det ble omsatt for 19,2 prosent mer i mai 2024 enn i tilsvarende måned i fjor"
Dette går rett inn på bunnlinjen i XXL , og bør vise gode salgstall på halvårs rapporten som kommer 12 July 2024
Klær har XXL nok av :-)
Er skuta endelig snudd ???
Aksjen skal nok videre opp frem mot 12.07 når tallene legges frem - blir uten tvil en positiv rapport !

Oppgangen på «Butikkhandel med klær» var så bemerkelsverdig stor (19,2 prosent) - at her kommer nok meglerhus på banen, med nye kursmål - på oppsiden av dagens kurs vel og merke

"28.06.2024 08:01:27
NORGE: DETALJHANDEL +3,2% I MAI PÅ MÅNEDSBASIS (VENTET +0,2%)
Oslo (Infront TDN Direkt): Omsetningsvolumet i detaljhandelen var opp 3,2 prosent fra april til mai.
Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
På forhånd var det forventet en oppgang i detaljhandelen på 0,2 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.
- I mai økte det sesongjusterte omsetningsvolumet til de fleste detaljhandelsnæringene, men dagligvarebutikker og klesbutikker skilte seg klart ut. Disse to næringene sto for en klar majoritet av samlet vekst i detaljhandelen denne måneden, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i Statistisk sentralbyrå."
Redigert 28.06.2024 kl 21:17 Du må logge inn for å svare
Dansekongen
28.06.2024 kl 23:15 4829

Å påstå at det "blir uten tvil en positiv rapport", høres ut som vill haussing. XXL har sikkert solgt mye klær, men til hvilken margin? Har det ikke vært non-stop tømmesalg i hele år? Sikkert flere gode argumenter for å kjøpe XXL-aksjen, men bunnlinja i 2. kvartal 2024 er ikke ett av dem.
minsin
29.06.2024 kl 00:49 4829

Tja ... er faktisk mer og mer positiv til XXL og at de klarer å snu skuta... og jeg er "hellig" overbevist at tallene blir relativt gode.
Positiv rapport er relativt , men sammenlignet med forgående rapporter ja - så blir den uten tvil positiv

Siden sist har XXL nedbetalt gjeld med 300 mill , noe som førte til at gjelda ble redusert fra 1.150 mill til ca 850 mill. likvideten er øket med 3-400 mll
Dette reduserer rente belastningen betraktelig.
Vi vet at XXL har kjørt "en kampanje" mot utleierne - også her vil det ligge en gevinst ved neste q rapport

Samtidig kan vi håpe på en omsetning i omr 2,1 - 2,3 mrd. Noe som er en betraktelig bedring fra årets Q1 ( ca 1,5-1,6 mrd)
sammenlignet med Q1-24 bør vi derfor gjøre det betraktelig bedre enn 19 pst
Sverige på sin side har satt ned renten og signalisert ytt ligere rentekutt i år- så detaljhandelen har sikkert økt tilsvarende som i Norge
Basert på dette tror jeg at "skuta er snudd" med neste Q-fremleggelse og følgelig blir da selskapet mer interessant for oppkjøp
Ebita bør derfor reduseres betraktelig i forhold til forgående kvartaler, selv om de har jobbet aktivt med tilbud for å få ned varelagrene

Dette vil gjenspeile seg i aksjekursen til uka ...og neste

Etter hvert vil også de nye innkjøpsavtalene til Fraser gi en gevinst i regnskapet.
Redigert 29.06.2024 kl 02:55 Du må logge inn for å svare
Bullen
29.06.2024 kl 17:44 4682

XXL er vel kanskje den klareste oppkjøps kandidaten på Oslo Børs akkurat nå. Fraser, som er markedsleder i Storbritannia, har til hensikt å bli størst i Skandinavia. Å tro at investeringen i XXL er av finansiell art blir for dumt. Å benytte seg av XXL, som ligger ned med brukket rygg er genialt. Bra for oss at Altor er en stor aksjonær som Fraser må gjennom for å sluke selskapet. Det betyr at prisen skal mye høyere enn dagens kurs.
kokkohill
29.06.2024 kl 19:34 4629

Det er gåstol ved inngangen om du trenger det og de gamle varene er som i de andre kjedene. Blir nytt alt nå fremover så kanskje du finner noe da😜
minsin
30.06.2024 kl 13:03 4438

XXL er ett ypperlig "turn Around case"

I forhold til Q1 vil tallene vise en markant bedring - og vi vil få gode indikasjoner at skuta er snudd.
Detalj handelen vist overraskende gode tall , uten tvil - Jeg antar dette har med årets lønnsoppgjør , der frontfaget endte med 5,2 pst
"For næringen «Butikkhandel med klær» viser ujusterte verdiindekser at det ble omsatt for 19,2 prosent mer i mai 2024 enn i tilsvarende måned i fjor"

Resultatene av flere av de kostnadsbesparende tiltakene som XXL har satt i gang - bør ved neste fremleggelse klart synlig gjøres.
Er XXL i en posisjon der de kan "blåse av" fremtidige emisjoner- bør aksjen ha ett bra stignings potensiale.
Teknisk ser jeg en viss motstand på rundt 0,9 , i det korte bildet.
Innfrir XXL Q2 tallene , der vi ser økninga "detaljhandelen " også forplanter seg inn i XXL - er det lite skyer på himmelen før 1,18-1,2 kr.
Dette er opp ca 50 pst fra i dag.
Q1 til XXL viste ett elendig kvartal - skal ikke mye til for å overgå de tallene.
Det at XXL har avsluttet Danmark satsinga bør gi en relativ gevinst, noe som har redusert taps tallene
XXL ga egentlig Danmark til Fraser v/ Sports direct - som har ført til at de er nå Danmarks største leverandør innen sportsutstyr.

Stormberg med sine "aksje kromspring" i XXL - der de har videresolgt aksjene sine til Fraser - Gjør at de blir fremtidig leverandør til kjeden.


Videre er det en viss spenning på hva Fraser/Altor gjør , med sine eierandeler.
Indikasjonene er at XXL , vil i fremtiden ikke bestå i sin nåværende form.

Selv mener jeg at ett bud på XXL , under 50 pst av aksjekurs er lite aktuelt.
Eks i dag ved aksjekurs på 0,8 - kunne ett bud på 1,2 gått igjennom
" i morgen" ved aksjekurs på 1,2 - kan ett bud på 1,8 gå igjennom
Forskjellen er ca 1,5 mrd i pris..
For Frasers( eier 1/3 av aksjene) del vil ett bud på senere stadium ( ved aksjekurs på 1,2 ) bli ca 1 mrd dyrere.

Så har jeg rett i mine antakelser - vil jeg tro at de kommende uker blir spennende og at Fraser vil komme på banen igjen... utelukker derfor ikke snarlig bud på XXL og at XXL plutselig blir "Sports Direct"

Uansett e siste dagene har vi sett en økende omsetning i aksjen , til tross for småe enkelt kjøp - så strekker kjøperne seg helt klart etter selgerne.
Min konkonklusjon er at "ingen" vil selge , samtidig som vil kjøpe - kjøper i småe poster for ikke å strekke ut kursen for langt oppover.
Kommende uke kan vi se større kjøpe-poster , rett og slett for at det knutter seg større forventninger både mot Fraser og at Q2 blir betraktelig bedre
Redigert 30.06.2024 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
karve
30.06.2024 kl 15:48 4362

😊👏👏👏👏👏👏👍
minsin
02.07.2024 kl 11:01 3932

Ingen store handler enda , i aksjen - selv tror jeg kjøpersiden bygger seg opp mot 12.07
Det vil uten tvil være forventninger rundt tallene... time will show.

Siste dagers handel , tyder på lite bevegelser rundt topp 50 aksjeeiere.
Ingen fremstøt fra hverken Altor , Fraser eller Ferd.
Eneste som man kan merke seg er at kontoen "J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK"(13 største aksjonær) øker pittelitt litt- ingen store bevegelser men en jevn økning de siste dagene. Vi får se videre utvikling.
50 Største aksjonærer ligger eier nå 91,76%
minsin
02.07.2024 kl 23:57 3750

Her spekuleres videre...

Dagens handel blant det 50 største
Det kan dog virke som om Fraser Group trimmer kontoen litt( øker med kun 5k aksjer)
J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK øker med 211 k
hvem som ligger bak den kontoen er uvisst.
Fraser Group og investerings banken J.P. MORGAN . har i alle fall tidligere hatt samarbeid

Dersom Fraser eier denne kontoen , EUROCLEAR BANK S.A./N.V. - KONTO #1A og HSBC BANK PLC - KONTO #1AY vil dette utgjøre 32,996 pst av alle A-Aksjene
I såfall kan neste kjøp føre til bud-plikt

Spekulasjoner eller fakta ? time will show
Redigert 02.07.2024 kl 23:58 Du må logge inn for å svare
minsin
04.07.2024 kl 11:52 3490

Hmm dagens oppdatering

J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK er den kontoen som øker mest blant de 50 største.
Det kan være verd å følge med den kontoen , fremover

Trenden set ut til aksjene flytter seg, sakte men sikkert, fra små aksjonærene til de blant topp 50.
Dagens topp 50 eier ca 91,81 pst noe som er en økning på 1 pst fra mai , 2 mnd tilbake
Det er uansett ingen gevinst sikring eller nedsalg å spore etter forrige emisjon , på 0,7 kr
Få handler tyder på at ingen har det travelt med å selge

Holder fortsatt en knapp på at vi skal opp å teste 0,9 kr i nær fremtidminsin
06.07.2024 kl 00:41 3305

En oppdatering ..i hobby innvesteringen min

Når ryker strikken ?

Siste uke ( siden forrige fredag) har topp50 økt med 3,3 mill aksjer de har nå 91,88 pst av aksjene
Økningen, blant topp 50, er 570 k pr dag
Siden april har trenden vært klar - Topp 50 øker sine posisjoner gradvis og har økt med ca 2 pst i denne perioden , på bekostning av små aksjonærene
Topp var rundt 20 juni med 92,3 pst
Siste uke var spesiell i forhold til tidligere uker - vi har ikke hatt enkelt dager med netto nedsalg, blant topp 50

Den som har økt mest er "J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK" - med 2650 K aksjer noe som tilsvarer en daglig økning på 460 K aksjer.
Kontoen er steget fra 16 plass til 11 plass, siste uke
Siden 17 juni har de økt sin eksponering mot aksjen med 55 pst( fra 6,8 mill til 10,6 mill aksjer)

I dag under sluttauksjonen lå det 1 mill aksjer som flyttet seg gradvis fra 0,81 til 0,90 kr - før kjøpet ble trukket helt
Som kjent gikk avsluttet aksjonen på 0,82 ( ca 180 K aksjer)
Jeg antar at kjøpet på 1 mill aksjer ikke ble gjennomført er fordi det ikke fantes aksjer å kjøpe , salgs siden var helt borte.
Det er rimelig å tro at det var "J.P. MORGAN SE - KONTO #1BL" som la ut denne ordren , da de er de mest aktive på XXL
I går hadde vi noe lignende tilfelle i slutt auksjonen

Fortsetter trenden uti neste uke , kan strikken fort ryke og aksjen stiger til nye høyder.
små sparerne selger og de blant topp 50 kjøper.- dette vil føre til "en aksje mangel" som resulterer at aksjekursen spretter opp til ett nytt nivå.
0,90 er ett slikt nivå . forholdet topp 50 og øvrige er ca 92 pst / 8 pst

Litt spekulasjoner - jeg tror mulig oppkjøp og/eller positive forventninger til halvårsrapporten til XXL er det som driver aksjen oppover, i øyeblikket.
Vi får se hva neste uke bringer , men følges trenden fra forrige uka - skal nok aksjen videre oppover - neste motstand ligger rundt 0,9


Redigert 06.07.2024 kl 01:26 Du må logge inn for å svare
holidayfun
06.07.2024 kl 21:28 3149

Veldig lei av denne svake og ensidige antall innlegg
Merkevarene som Frasier kan tilby er mange men ikke det som Norske kunder etterspør, tviler på at dette redder xxl og sine priser med norske favoritter som i fleng Bergans, Norrøna, Hagløfs, Swix, Bula, , Devold, osv, mange andre merker
Hva er deres snitt for kjøp, fint om det kan opplyses om så vi kan se agenda for denne tydelige beundringen fra enkelte
Fakta er at XXl er en skandale med sine svake ledere helt tilbake fra Anders Kjellen ,


minsin
07.07.2024 kl 00:13 3085

Prøvde å hente inspirasjon fra dine tidligere sterke innlegg - og der var det ikke mye å hente- nok om det!

Fraser kommer på banen med sine innkjøps avtaler og merkevarer . Endel av de merkevarene det har er eks Hugo boss, Adidas Nike mm
Innkjøpsavtalene er uten tvil mye bedre enn XXLs avtaler- da Fraser har mye større volum omsetning.
Mange av de merkevarene du nevner, vil også være i XXL i fremtiden , også etter Fraser evt overtar driften.
Eks Bergans vil kunne få plass i XXL , men seff til dårligere marginer - gjenytelsen vil være at merkevaren kan selges i flere land.
Bergans vil måtte øke salgs volumet for å berge inntjeningen, selv om netto pr enhet faller
Bergans må kunne konkurrere får å få innpass.
Stormberg har allerede signalisert, etter de solgte aksjene sine i XXL, til Fraser , de vil nå satse på egen produksjon.
Jeg tror at de allerede har fått innpass i Fraser kjeden( uoffisielt) - og posisjonerer seg nå mot ett betraktelig større marked.
Det e naivt å tro at det ikke finnes "tur klær" i Europa - leverandørene i XXL må konkurrere mot disse

Mye av feilen til XXL var jo nettopp kun å satse på "luxus-brands " som Bergans , Norrøna,Hagløfs mm
XXL "glemte" for endel år siden - "lav terkel tilbudet" og mistet mye av konkurranse evnen og kundene i markedet.
omsetningen i XXL har falt som en sten. Lekkasjen gikk til de andre kjedene , med sport outlet som den store vinneren
XXL må i fremtiden ha både "high end brands" og "regular brands" - det må være en kjede for alle - der det satses på volum omsetning
Nytter lite å kun satse på Oakley og Ray Ban - når kanskje kun 5-10 pst av de potensielle kundene har råd til disse merkene.
Resultatet med å selge varer de færreste har råd til- ender kun opp med en ting "lager bygging" og økte kostnader med det.
Til slutt er kostnadene med å ha merkevaren i porteføljen , større enn inntektene - altså en netto utgift

Feilen til XXL førte til at det ble åpning for "lav terkel tilbud" bla "sport outlet"- som oppnådde 13-14 pst omsetningsvekst i ett fallende marked ( 2023 )
Sport outlets merkevarer bekrefter på mange måter at vi er ikke så avhengig av "Bergans" som mange skulle tro- Sport outlets "Vikafjell" gir stort sett samme effekt.
Identiteten er norsk, inspirerer til norsk natur(både hav og fjell ) og prisen er halvert. "Vikafjell" er vel den merkevaren som har hatt størst omsetningsvekst for turklær, i Norge.
På mange måter så kan man si at nettoen til XXL - Stikker "Sport outlet" av med.

Freddy Sobin’s snu operasjon innebærer at ALLE skal kunne kjøpe på XXL- XXLs varer har nå stort sett vært på salg i hele 2024
Det innebærer at "Bergans " blir litt som "Vikafjell" - billige gode turklær for alle.
Aksepterer ikke Bergans betingelsene - så blir de erstattet - enklere er det ikke.- i såfall vil omsetningen for bergans reduseres betraktelig.
Får Bergans videre innpass - kan de få tilgang i nye markeder eks danmark , uk, nedeland mm

Eks "Devold" greit, det er en merkevare som folk kjenner- selskapet bare for 4-500 mill i året . Dette er ett brand som lett lar seg erstatte.
Ullklær om det heter kari trå , devold - er stort sett det samme - kommer fraser på banen med ett nytt brand , som er produsert i kina- og heter "rondane" el "Jotunheim". - så vil det endre kundenes tanker fra eks devold. Spesiellt når de får det til halv pris.

Forbrukerne tilpasser seg nye "brands" mye enklere enn man skal tro. Merkevarene kommer og går de... stadig nye dukker opp.
Forsvinner Bergans utav markedet - vil merkevaren være glemt om ett års tid
Fraser har økonomi til å bygge nye merkevarer , med samme eller bedre identitet enn eks Bergans

Ser du konkluderer med at XXL er skandale - vel for meg ser det ut som det blir en suksess... for meg. Alt er relativt , historien er ofte ett tilbakelagt stadie !
Redigert 07.07.2024 kl 01:14 Du må logge inn for å svare
karve
07.07.2024 kl 08:38 3004

Minsin har troen på XXL , og han er ikke den eneste. Ditt innlegg viser jo bare en negativ holding til andre som prøver å definere XXL og hvorfor han har troen. Skal du komme med saklige motargumenter bør du nok fordype deg litt mer i selskapet.
minsin
07.07.2024 kl 16:25 2889

Viktig med folk som er negative , som kan belyse saken slik de ser på den.
Jeg er positiv...

Med Fraser på laget ser vi store fordeler - "stordrifts fordelene" til Fraser blir litt nøkkelen her.

Freddy Sobin på sin side kjører ett løp på besparelser og øke omsetningen.
Freddy satser offensivt og mener det heller blir flere XXL-butikker
Over sommeren vil XXL kjøre ett løp mot utleierne. der valget er billigere leie eller XXL flytter ut.
Q3 ser vi nok en synlig gjøring av dette.
Ved Q2 ( 12.07) tror jeg vi begynner å se resultater av «Reset & Rethink» - noe som allerede høster frukter
DK og Østerrike - er avsluttet tapssluk.


Litt om Fraser samarbeidet :
*Det foreslåtte partnerskapet vil utnytte gjensidig fordelaktige synergier mellom XXL ASA og Frasers Group innen produkt innkjøp, service og finansiering.
*Samarbeidet skal bygge videre på, og akselerere, XXLs implementering av Reset & Rethink-strategien, lansert sommeren 2023.
*XXL vil dra nytte av Frasers Groups suksess med store elevation og partnersamarbeid, tilgang til selskapets kontrollerte merkevarer og merke vareinnkjøp.

Spørsmålet blir vel etter hvert om Fraser aksepterer , om deres innsats på å rette opp XXL - kun skal belønnes med deres eierandel i selskapet ( 32,5 pst)
Tror nok det blir snakk om at Fraser overtar hele selskapet og innlemmer det i "sports direct".

For meg virker det som om det vil skje "mere før enn siden". Viktige aksjonærer posisjonerer seg mot bud, etter min mening.

Bullen
07.07.2024 kl 18:10 2836

Fraser, Storbritannias største selskap innen sitt felt kjøper garantert XXL som start punktet for å bli størst i Norden. Å tro noe annet er jo naivt. Kanskje det mest opplagte kjøps caset på børsen akkurat nå.
minsin
07.07.2024 kl 21:27 2740

Tror nok at Fraser ønsker å kjøpe hele XXL...
På den annen side så sitter bla Altor med trump-kortet, avhengig av hva Altor aksepterer å selge aksjene sine for.
Er Altor for kravstor ... satt på spissen, krever Altor eks 3 kr aksjen(XXl verdi ca 7-8 mrd) - tror jeg Fraser ikke finner det forsvarlig å kjøpe hele selskapet- men søker mot andre løsninger.
Da kan løsningen være at Ferd , Altor,Funkybiz , og Fraser( samlet ca 80 pst eierskap) danner eget selskap - som kjøper øvrige aksjonærer( 20 pst) ut.
Er dette løsningen - kan det være lurt å følge med på utviklingen på aksje beholdningen til Ferd og Funkybiz.
Kontoene J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK / CITIBANK, N.A. - KONTO #629A - kan være verd å ha ett øye til er også mitt tips.
Vi vet at ved over 90 pst eierskap kan man tvangsinnløse aksjene til øvrige aksjonærer.

Etter å ha studert aksjelista - tror jeg allikevel de skal slite med å " snike" til seg 10 -12 prosent av aksjene uten å komme med en eller anna form for bud til aksjonærene, slik at øvrige kan tvangs innløses. Til det er det for mange som har interesse i å optimalisere investeringen sin og håper på oppkjøp. Relativt få "trading-aksjer" til salgs. kanskje kun 2-4 pst av aksjene i XXL. Vi ser det på omsetnings mønstret til XXL- få eller ingen vil selge / lav omsetning mm

Etter mitt skjønn skal det jaggu ikke mye til for å kjøre kursen opp til 1-1,2 kr
Redigert 07.07.2024 kl 22:36 Du må logge inn for å svare
holidayfun
08.07.2024 kl 14:49 2583

Ser at dette ikke funker, man forstår ikke merkene sin makt i Norge, tydelig liten kunnskap om dette fra trådstarter
Jeg spør igjen, hva er deres inngang i aksjen, setter ting i perspektiv om vi kan få se hva trådstarter og andre sitter på av aksjer , tydelig ønske om oppgang her, vi som har tjent masse på vei ned mener dette er et selskap uten en plan og med svake ledere
Kom med din inngangs kurs, vi tar det derifra, selv ingen aksjer pr idag ette tap på short siste ukene, kun mindre beløp og kun for å være med,
minsin
08.07.2024 kl 15:37 2547

Min inngang er endel under dagens kurs, har en del aksjer- med det er faktisk helt irrelevant og nærmest barnslig å diskutere.
Vurderer å øke beholdningen , snarere enn å selge meg ned
Tråden omhandler XXL og det er vel det som er relevant.

Fortsatt øker de store beholdningen sin - vi ser at kjøper siden hele tiden trekker seg etter salgs siden, til tross for lite omsetning.
Til tross for at aksjen har steget med over 15 pst siden forrige emisjon er det ingen som realiserer.
Virker som om de holder på aksjene - det er uansett ikke snakk om massivt nedsalg.
Tror fortsatt at aksjen ikke vil møte nevneverdig motstand før 0,9


Du henviser til trådstarter ang "Ser at dette ikke funker, man forstår ikke merkene sin makt i Norge, tydelig liten kunnskap om dette fra trådstarter" ??
Kan ikke se at trådstarter har skrevet noe om "merkene sin makt" i det hele tatt??


Redigert 08.07.2024 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
minsin
08.07.2024 kl 23:23 2413

Update ...
Stikken blir strammere og strammere , stadig flyttes aksjene opp til topp 50.
Etterhvert vil det bli "mangelvare" på aksjer - nå er 91,9 pst av aksjene blant topp 50

Kontoen det er fokus på er fortsatt :
11. J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK +2 804 948 +26,56% 13 365 103 0,6832%

I dag har Morgan kontoen økt med 2,8 mill aksjer - I Juni og Juli har Morgan doblet sin investering i XXL og beholdningen er nå 13,4 mill aksjer.kokkohill
10.07.2024 kl 13:37 2175

Da får vi kanskje ett svar denne uken om hvor xxl går 😜
minsin
11.07.2024 kl 00:03 2047

update ...

J.P. MORGAN SE - KONTO #1BK +437 366 +3,27% 13 802 468 0,7055%
Øker stadig riktig nok er det bare 0,7 pst aksjene - men det er dog den kontoen med mest spenning.
Ikke tvil i at kontoen hadde økt betraktelig mer , dersom flere aksjer var til salgs.
Selgersiden er i praksis borte

Siste nyhet rundt XXL/ Stormberg :
Stormberg-sjefen spår kjempevekst
https://www.finansavisen.no/handel/2024/07/09/8151939/stormberg-sjefen-spar-kjempevekst

Med bakgrunn i at Stormberg har "gitt" sine XXL akjser til Fraser - er det helt naturlig å tro at Fraser er nøkkelen til Stormbergs fremtidige vekst
"Nå spår Stormberg og Olsen imidlertid en dobling av omsetningen. Og dermed skal bunnlinjen tilbake i sort"
En dobling av omsetningen , må nødvendigvis skje uten for Norge.

Tror derfor mye er allerede avtalt, også med Altor., spørr du meg er det kun formaliteter igjen.
Fraser, Altor , Ferd & Funkybiz vil heller ikke ha "tjangs" på å snikinnføre - tvangs innløsning av aksjene.
De kan selvsagt dumpe aksjer i siste innspurt for å redusere ett evt bud , men bud kommer uansett


Redigert 11.07.2024 kl 00:06 Du må logge inn for å svare
RGTBJØRN
11.07.2024 kl 22:52 1819

Vi får nå se men tror ikke oppsiden ved et event bud er så stor som du sier. Kan se for meg et bytteforhold fra Fraser på en eller annen måte for at Fraser skal komme til bordet og overta selskapet. Tipper kr 1 kan være en mulighet, Også usikker på om de tar XXL av børs etter hvert. Kun mine tanker.....
holidayfun
12.07.2024 kl 07:18 1720

Freddy leverer igjen møkkatall
Fot en leder dette er
Null kunnskap om bransjen, egne merkevarer skal redde deg ,?
holidayfun
12.07.2024 kl 09:09 1536

Svakeste capex ever, for en leder,
karve
12.07.2024 kl 11:32 1396

Siste melding i dag : Aksjesplitt . Noen som blir klok på realiteten der ??? 🤔
minsin
12.07.2024 kl 12:46 1339

Aksje-split var varslet for en god stund siden, ingen dramatikk i det. Du beholder verdiene sine uansett.
Fra PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 04.06.24
"Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i (i)
forholdet 100:1, slik at 100 eksisterende
aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,40,
skal slås sammen til en aksje med pålydende
verdi NOK 40. "

Tallene på omsetning var skuffende , trodde omsetningen ville passere 2 mrd
Uansett XXL sa at de ser positive tendenser i mai og Juni - noe som kanskje har sammenheng med lønnsoppgjøret

Omsetningen i dag er kun 2,1 milll aksjer - noe som jeg tolker at de større aktørene ikke har solgt aksjer- er mest de mindre utenfor topp 50 som har solgt.
Tipper aksjene om omsettes i dag igjen flyttes fra små investorene og opp til topp 50
Har selv økt beholdningen med 20 pst - og avventer.
Fraser kjøpte Odin - aksjene på 0,77 - så tydeligvis ser de det som en grei pris. Det holder for meg.
Etterhvert roer markedet seg - og selskapet er tilbake on track...og at aksjonærene igjen ser mot Frasers mulige oppkjøp av aksjen

Oppkjøp? - tja utgangspunktet mitt er 50 pst over aktuell børskurs( tommelfinger regel)
Ved dagens kurs på 0,79 bør budet komme inn på 1,2 pluss.
Nøkkelen er uansett altor - og hva de aksepterer...
Trodde opprinnelig oppkjøp skulle komme før Q2- det skjedde ikke...
Nå får vi se mot Q3 - da forventer jeg yttligere bedring og at si ser helt klare tegn på at skuta er snudd - slik at vi igjen kan sikte mot overskudd og positivt terreng :-)

XXL ASA – Q2 2024
STRENGTHENED EBITDA AND EARLY SIGNS OF POTENTIAL MARKET RECOVERY,
BUT SOMEWHAT DISAPPOINTING SALES IN THE QUARTER HELD BACK FURTHER PROFITABILITY UPLIFT
https://www.xxlasa.com/wp-content/uploads/2024/07/Q2-24-presentation.pdfRedigert 12.07.2024 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
elnomi
12.07.2024 kl 13:01 1316

En aksjesplitt er neste alltid negativt for det etableres en ny fallhøyde i aksjen.
minsin
12.07.2024 kl 13:17 1297

Aksje fall pga aksjesplitt - tror jeg er usannsynlig i XXL
Topp 50 eier 92 pst av aksjene - tendensen i XXL er at aksjene flyttes daglig opp til topp 50, med ca 250-260 k aksjer daglig, siden 26 Juni.
De store øker tydeligvis sin eksponering i XXL
tror topp 50 har tatt ett nytt "jafs" , etter dagens handel... 92-92,5 pst av aksjene ???
De mest nervøse har sikkert solgt en masse i dag , de er som regel utenfor topp 50
Gjelden er tydeligvis håndterbar nå , kun -18 mill økning i net debt forrige kvartal.
Tror vi kan avskrive fremtidig emisjoner
Utfordringen nå er å øke omsetningen frem til Q3 - det tror jeg de klarer fint.

Selv tror jeg at Fraser kommer til å kjøpe opp XXL, og at tidspunktet er nært forestående .
XXL blir endel dyrere å kjøpe opp , når skuta er endelig snudd

Time will show :-)


Redigert 12.07.2024 kl 13:27 Du må logge inn for å svare
minsin
12.07.2024 kl 16:26 1183

Vel - ferdig handlet for dagen .... ca 5 mill aksjer omsatt
Aksjen er 5 pst ned , noe som sier markedet er skuffet

Blir spennende å se på aksjonær oppdateringen litt senere, tror topp 50 har økt beholdningen sin , dersom tidligere trend følges
Mandag er en ny dag , men nye muligheter :-)
kokkohill
12.07.2024 kl 17:38 1113

Oppkjøps vennlig resultat dette , motparten kan ikke være for steil og risikere at Fraser finner annen inngang til norden. God helg
minsin
13.07.2024 kl 12:45 933

Tja ... finnes det andre innganger til Norden ???Tviler sterkt...det vil uansett koste milliarder
Skulle Fraser danne en konkurrent til XXL - vil de i praksis klare det "kunst stykket" - å nulle ut egne aksjer i XXL
Har Fraser sagt A - er de tvunget å si B også :-)

Tilbake til Aksjehandelen..Siste oppdatering blant topp 50
Topp 50 total +707 518 +0,04% 1 798 722 148 91,9342%

Siden 24.06 er tendensen rimelig klar - ca 285 k aksjer øker topp 50 daglig- aksjene flyttes opp
De siste 15 handelsdagene - så er det 12 netto kjøp og 3 dager netto salg blant topp 50

Fortsetter tendensen vil det bli "mangel på tilgjengelige aksjer" - noe som vil naturligvis legge press på kursen.

Det er 2 senario som er skissert - enten kjøper Fraser opp hele XXL , eller så gjør de det sammen med Altor, Ferd og showbiz( i eget selskap )
1) Fraser eier 32,5 pst
2) Fraser , Altor , Ferd & showbiz eier til sammen 78,92 pst

Regelen er at aksjene kan tvangsinløses dersom det oppnåes 90 pst eierskap i selskapet.
Etter å ha lest gjennom aksjonærlistene kan jeg ikke skjønne at Fraser , Altor , Ferd & showbiz klarer å "snik-kjøpe" seg opp til 90 pst.
Så da er ett bud eneste alternativ.
Fraser, Altor , Ferd & showbiz må i såfall by på gjenværende 21 pst av aksjene - i såfall er det 412454398 aksjer de må by på
Ved bud
0,8 kr - 329963518
0,9 Kr - 371208957
1,0 Kr - 412454398
1,1 Kr - 453699837
1,2 Kr - 494945277
1,3 Kr - 536190717

Kort oppsummert - så vil det koste Fraser , Altor , Ferd & Showbiz ca 200 mill (extra i forhold til dagens kurs)nok å kjøpe opp XXL , med bud på 1,3 kroner
Skal Fraser alene by på XXL - å de by på 1319973014 aksjer vil da det koste selskapet ca 660 mill (extra i forhold til dagens kurs) , dersom ett bud på 1,3 skal gå inn.

Noe annet er om ett bud på 1,3 går igjennom ...
Beregningene er kun tatt hensyn til A-Aksjene... Altor har som nevnt endel B-AksjerRedigert 13.07.2024 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
SAMISKBONDE
13.07.2024 kl 15:41 859

De brenner over 200 millioner i kvartalet, og de hentet nylig 500 millioner i en rettet emisjon. Her må det hentes mer penger snart. Tenker Fraser ikke er utålmodige men velger å ta del i emisjoner gitt at det øremerkes en god del av pengene til restruktureringer. Fraser sitt inntog i Asol er et eksempel på at dette ikke er noe stresser med.
minsin
13.07.2024 kl 17:36 811

Vel ...
Tror det haster litt med å restrukturere XXL , siden kjeden taper såpass med penger.
Slik som det er nå - blir det "kastet perler for svin". Ingen er tjent med slik løsning og restruktureringen må gå raskere fremover.
Er ikke tvil i at Fraser - får fart på tingene om de overtar
Innkjøps avtalene som Fraser tilbyr XXL har helt sikkert en netto verdi på 0,3-0,7 mrd netto, i forhold til XXLs innkjøpsavtaler.

Uansett så tror jeg Fraser neppe vil godta at andre enn de selv - skal ha fortjenesten med bla innkjøpsavtalene...Redigert 13.07.2024 kl 19:32 Du må logge inn for å svare
holidayfun
14.07.2024 kl 08:21 675

Jeg beklager men en kjede som opplever salgssvikt i sitt største marked gang på gang, leverer svake tall igjen og igjen og etter å ha snakket om å spare å kutte ikke leverer noe særlig på det heller blir dette veldig skralt
De klarte vekst i fortjeneste og det er bra men den strategien de velger nå med ukjente merker, Stormberg jalla og Frasier ukjente merker kommer ikke til å redde denne kjeden
Nordmenn vil ha merkevarer og mye Norske produkter, det er Frasier direkte svake på
Tipper vi får nyheter snart om at Altor gir opp og ikke vil blø mer, da blir det salgskurs under 0.50 og Ferd blir nok også med på dette !, Kjeden er utrolig svakt ledet på mange plan, markedsføringen er en vits med AI produserte annonser på Engelsk i Norske medier og en trist blanding av produkter i sesong mer og mer høye priser og ukjente merker
minsin
14.07.2024 kl 13:17 578

Tja ikke tvil i at Q resultatet ikke var der det burde være. Trodde selv salget ville bli endel høyere.
Sverige viser bedring , Norge litt under pari mens salget i Finland var ett stykke under pari - sykkel salget var vel det som skuffet mest.

I ei "dyrtid" så er det , etter min filosofi - at XXL har satset for mye på dyre merkevarer- varer vanlige folk ikke har råd til.
Det er nettopp det som har tatt knekken på omsetningen.
"Sport outlet " går så det griner- har omtrent samme omsetning , ingen "merkevarer" og opplevde en vekst på 12-13 prosent.
Paradoksalt nok opplever XXL tilsvarende salgs svikt
Det forteller meg at kundene har i stor grad, byttet ut XXL med Lavpris kjeden Sport outlet.
Mye av grunnen til at det ble åpning for "sport outlet er nettopp det at XXL satset på "high end markedet" - med Helly Hansen , Bergans , Haglöfs, swix,Norrøna mm
Nytter lite med en Helly Hansen jakke til 6000 kr på veggen når det bare selges 1 stk i mnd- da blir jakken faktisk en "lager kostnad".
På toppen av dette har flere av merkevarene startet konkurrerende egeneide butikker som faktisk er i konkurranse med XXL, eks stormberg , Norrøna.
Da er XXL mest tjent med egne brands - tilpasset markedet .
XXL må øke omsetning - få folk tilbake i butikkene - Kort sagt stjele tilbake "sport outlet" kundene

Det blir litt feil at XXL skal satse kun på "norske produkter " når de er etablert i både Norge , Sverige og Finland.

Som Odin fondene antydet går omstillingen for sakte, og signaliserte nye kapitalbehov/emisjoner fremover dersom ikke XXL får opp farta
Dette bekreftes av siste Q - resultat, selv om XXL har gjort noen varige grep.

Tror at situasjonen presser Fraser , Altor til snarlige grep.
Begge eier ca 630 mill A-Aksjer hver - som tilsvarer ca 500 mill nok.
Ingen av disse aktørene vil være i stand til å selge aksjene sine for 0,5, i det åpne markedet - vi snakker gjerne om 0,2 nok
Dersom Altor vil selge på 0,2 vil de være nødt til å realisere ett nytt tap på 400-500 mill (A aksjer og B aksjer)

Dersom Fraser el Altor , tvertimot velger å kjøpe aksjer - vil det utlyse budplikt på hele selskapet.
Da kommer det ann på, hva restrerene aksjonærer vil selge aksjene sine for
Fraser viser fortsatt tendens til å kjøpe flere aksjer
På fredag kjøpte de nye aksjer , småbeløp riktignok
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. - KONTO #1A +130 025 +0,04% 331 910 274 16,9664%

Dersom Det kommer inn bud på 1 kr på XXL - vil det koste Fraser , Ferd & Showbiz ca 412 mill. ved bud på 1,2 koster det 500 mill.

Vi er uansett enige om at XXL må restruktureres , vi får se om det gjøres utenfor eller innenfor børsn.
Bud eller ei...
Fraser er uansett klinkende klar i sin filosofi - de skal bli størst i Europa

Fra finansavisen 29.04 :
Norske sportsleverandører frykter britisk XXL-raid
Norske sportsleverandører frykter at britiske Frasers Groups skal sluke hele XXL.– Det vil være natta for mange leverandører, sier en av dem.

Det er nok derfor Ferd er inne som aksjonær i XXL- de skal forsvare sine verdier i Swix
Ser ut til at Stormberg og Swix har valgt hver sine veier , Stormberg har solgt aksje beholdningen til Fraser mens Ferd velger å beholde den, for å forsvare sine verdier i Swix.
Ferd på sin side har 12,17 % pst av aksjene , som er nok til å stoppe ett bud på selskapet.
Noe som kan innebære at - Dersom ikke Swix får en avtale med Fraser - vil de ikke godta bud.
Alternativt at de går sammen som eiere sammen med Altor
Redigert 14.07.2024 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
holidayfun
15.07.2024 kl 00:31 427

Endel gode poeng fra deg her men

Ferd eier ikke sine aksjer på grunn av salg av Swix varer, det er direkte feil og ikke historisk korrekt, Swix selger mer og mer på Obs Coop og andre egne butikker, de ser ikke lenger på XXL som et super viktig sted , de har også sviktende salg hos andre gode butikker som Anton osv og svake tall siste årenen, neppe noe som reddes av XXL sport


Ferd har tapt utrolig mye poenger på XXL, samme med Altor, tviler på om de gidder tape så mye mer, XXL kommer til å trenger mye penger fremover om det ikke skjer noe og byttes ut svært svake butikk ledere mange steder, de kan ikke butikk,

Det er største årsak til enorm vekst hos Sport Outlet du sier de ikke selger merkevarer, det er helt feil og de har laget sine merker som de selger til gode priser som Vertikal, Monsen, OR Research er et Knall merke, virkelig bra ting sammen med Treksa , Mizuno, Diadora Hooka, masse gode partivarer og mange andre merker , merker som selger bra på grunn av oversiktlige butikker, bra ledere og mye bra lagerhold, noe som mangler helt siste år hos XXL , det er rett å slett ikke fristende å gå inn i XXL å måte gå rundt hele butikken for å kjøpe en liten vare som ikke finnes eller en som ikke kan noe som finne frem til deg

XXl har bommet helt skandaløst på sine lager innkjøp, de blir knust av steder som Coop sport og klarer ikke tilby riktig vare til riktig tid i markedet, det ser ikke ut til å bli bedre nå, se på denne linken, dette er dagens start side for kjeden, helt enormt svakt med fokus på lagertømming enda og ikke tjene penger https://www.xxl.no/
Du kommer rett inn i billigkroken og der er det 70 prosent vintervare, det er sykt svakt


Jeg tipper aksjene lempes ut, folk er så lei så lei av dette svake selskapet som ikke har bevist noe som helst siste 3 år og at det swnart skjer, dette lukter kraftig tap videre


Redigert 15.07.2024 kl 00:33 Du må logge inn for å svare