Næringen tar grep

milk
SALM 02.08.2023 kl 20:24 16081

Nå ser vi at stadig flere selskap kommer "Vedum" i forkjøpet! Det siste konkrete jeg kan referere til er "Sinkaberg danner nytt selskap" Dette har jeg påpekt tidligere så det burde ikke komme som en bombe... Spørsmålet er når og hvordan de store aktørene løser problemet med Gr skatt... Jeg benytter en hver mulighet til å laste opp der selskapene faller mest på kort sikt. Jeg må bare vende tilbake til mitt motto, sitt stille på tofta eller løp å kjøp :-))
mofs
26.01.2024 kl 00:13 3773

Det er innenfor Kommisjonens myndighetsområde å påse at det ikke oppstår priskartellisering. Dette er en viktig oppgave for å beskytte forbrukere og håndheve prinsippene i det frie marked. Nå får EU-kommisjonen legge fram saken sin, og så får laksenæringen svare. Til slutt ender det vel med et forlik tenker jeg. Synes anslagene for "enden på visa" slik DNB antydet virker ganske fornuftig. Etter mitt syn bør dette få marginale utslag på kursutviklingen framover.
vicktor
26.01.2024 kl 00:37 3783

mofs
Som du sikkert vet, så var det også en slik sak i USA, hvor oppdretterne betalte inn et beløp, for å bli ferdig med saken.
Jeg har ikke noe tro på at selskapene driver med noe pris samarbeid. Til det synes jeg prisene varierer alt for mye, det er
tilbud og etterspørselen som setter prisene.
Men at selskapene gjennom kjøperne og omsetningene, for innblikk i prisnivået, det sier seg selv.
mofs
26.01.2024 kl 14:15 3695

Ser ikke bort fra at du har 100 % rett. Mitt poeng er at slike hendelser normalt bare fører til ørsmå bevegelser i fair value for selskaper. Investorer betrakter det ofte som one-offs og fokuserer på comps. Tech-gigantene får jo bøter både nå og da. SALM har sikkert betalt bøter, og må betale flere bøter i framtiden. Likevel har kursene gått riktig vei, og vil sannsynligvis fortsette den positive utviklingen. SALM er opp over 600 % det siste tiåret. Andre aktører i bransjen er også rammet mye hardere enn SALM av dette. Dette er en kjøpsmulighet vil jeg si.

Blant selskapene som sliter (LSG/GSF) er det en litt annen historie. Ikke bare har de driftsproblemer og lønnsomhetsproblemer. Nå kom dette på toppen.
Redigert 26.01.2024 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
vicktor
15.02.2024 kl 10:05 3429

milk
Det var nesten innertier, utbytte for 2023 = kr 35,-
Sitt rolig i denne aksjen, den vil ganske sikkert være tilbake til ny toppnotering om 2 år, opp mot 800.
mofs
15.02.2024 kl 10:28 3424

Utbytte var bra ja. Jeg hadde ventet 20NOK, som i fjor.Det er vel bare å si takk som byr. Slaktevolumsguidingen for 2024 var dog litt skuffende. men naturen er det jo ikke noe å få gjort noe med. Kanskje denne guidingen vil endre seg i løpet av året. Hvor langvarig er slike manetangrep?
Cilberman
15.02.2024 kl 12:19 3388

Må bare slutte meg til dere milk og Victor. Husker vi diskuterte laksjeaksjene mye for noen år tilbake.

Tilbudssiden og prisene har strammet seg til omtrent som vi spådde da.
Men kursene på lakseselskapene har gått nokså sidelengs de siste årene..

Nå ser selskapene igjen ut til å gå inn i stigende trend. Jeg tror det fundamentale nokså greit bør gi en dobling i kursene de neste fem årene.

Men det blir stadig mer viktig å sitte med de riktige lakseaksjene. Selv med dagens rekordhøye priser, er det kun Norge, Færøyene og Island som tjener penger.. Oppdretterne i Chile, Kanada og Skotland har knapt nok cash flow til å reinvestere i ny smolt. Synes disse slipper billig unna av analytikerne. Strengt tatt har ikke disse virksomhetene noen verdi slik det nå er, og det ser heller ikke lyst ut for dem fremover.

Så Salmar er mitt klare førstevalg.

Redigert 15.02.2024 kl 12:29 Du må logge inn for å svare
mofs
15.02.2024 kl 12:24 3379

Enig med du Cilber. Jeg siter og leser kvartalsrapporten nå. Se på hvor mye Salmar har satt av til selskapskatt, over 4 mrd. Helt utrolig. Det er ca 60% av EBT, målt opp mot fjoråret 20%.
mofs
15.02.2024 kl 12:28 3424

En annen liten detalj. Salmar øker EBIT med nesten 100% fra 2022. Likevel kommer EPS inn lavere enn fjoråret. Hele EBIT økningen blir motpostert mot skattekostnaden. Helt utrolig, jeg gjentar helt utrolig.
Cilberman
15.02.2024 kl 13:02 3410

Gode poeng mofs,

Her kommer noen flere betraktninger om bransjen fra meg:

- Tilbudsveksten i år vil bli enda lavere enn de to prosentene man nå opererer med. Salmar var"ærlige" og nedjustert guidingen. Mowi var lite keen på det, da de nettopp hadde lansert den magiske 500 000 produksjonen. Her kommer det nok nedjustering senere i år, sammen med resten av bransjen. Og ennå snakker vi bare om Norge.

- "Alle" de lønnsomme i bransjen har de senere årene tabbet seg ut med å kjøpe seg inn i dårlige områder. Mowi i Kanada, Bakkafrost i Skottland, Salmar i Skottland. Nå har de lært. Fremover vil de først og fremst investere i Norge, Island og Færøyene.

- GSF har tatt en rekke dårlige valg, og det kan også stilles spørsmål ved om det har vært sammenblanding av interesser. LER sitter på noen av de dårligste konsesjonene i Norge, hvor det bilogiske bare blir verre.

- Salmar er i ferd med å utfordre Mowi som det ledende lakseselskapet. Men aksjen er lite likvid. Økt interesse vil legge stor press på kursen. Witzøe er samme type som Fredriksen, redelig og aksjonærvennlig.

- Mowi har investert mye og fått imponerende bra lønnsomhet i Norge. Skottland, Kanada og Chile bidrar negativt, og har stort behov for investeringer. Her er det bare å vente på negative nyheter i årene fremover, som økte skatter, økte miljøkrav, forbud mot åpne merder og dårligere biologi.
Redigert 15.02.2024 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
Cilberman
15.02.2024 kl 14:58 3392

- Selskaper i Kina har begynt å sette ut store havinstallasjoner. Dette kan tilsynelatende se ut som en fremtidig utfordring for de norske. Men det er noe som ikke går opp. Basert på byggekostnadene så langt, må de investere noe sånt som 700 mrd. kroner for å produsere like mye som det Mowi gjør i dag. Markedsverdien til Mowi er til sammenligning omtrent 100 mrd. kroner. Så enten skal verdien av selskaper som Salmar og Mowi mye opp, eller så er det ikke lønnsom for kineserne å produsere laks på denne måten.
Redigert 15.02.2024 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
Cilberman
15.02.2024 kl 15:23 3397

- Analytikerne spår hele tiden knapphet i tilbudsveksten de nest ett til to årene. Men sannsynligvis vil det aldri mer bli noen stor tilbudsvekst. Selv i Norge, som har vært det mest vekstvennlige landet, er det nå så sterke woke- og miljøinteresser, at det blir lite vekst fremover. Installasjoner på land krever så store investeringer up front at de er veldig vanskelig å få i gang, og cash flowen blir ikke tilstrekkelig til å finansiere nye byggetrinn. Laks vil fremover gå tilbake til den luksusnisjen det var tilbake på 50- og 60-tallet, og dra fra storfekjøtt i pris.
Redigert 15.02.2024 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
Cilberman
15.02.2024 kl 15:23 3404

- Hovedtrusselen for lakseselskapene er at myndighetene tar ytterligere penger fra dem gjennom nye skatter og avgifter.. Det er ikke riktig at det er grunnrente i oppdrett. Det er bare høy lønnsomhet som følge av at det er vekst i etterspørselen og stigende grensekostnader på tilbudssiden. Det samme som vi for øyeblikket ser for mange andre varer på verdensmarkedet, som for eksempel kaffe og kakao.
Redigert 16.02.2024 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
milk
15.02.2024 kl 21:50 3350

Myndighetene er generelt ingen "trussel" Det vil uansett bli en dialog mellom stat og næring.... Kunsten er å finne en gylden middelveg. Estimatene for SALM i 24 er noe redusert, men synergi effektene fra oppkjøp og fusjonering vil slå inn i 24, Dette vil ikke Hus og analytikere greie å beregne med så noen lunde sikkerhet. Jeg har en enkel kalkulator med enkle innfallsfaktorer som er faktabasert. Konklusjon, sitt rolig på tofta, SALM vil overraske . Utbytte på 35 nok var faktisk hakke bedre en jeg forventet. :-) Jeg deler mye av synspunktene som ligger på denne tråden. Tilbud og etterspørsel, biologiske faktorer som kan ramme enkelte lokaliteter hardt. GSF er et klassisk eksempel på hvordan man ikke skal utvide sine arealer uten å ha full kontroll.. SALM har bygget sin kunnskap på lokal kompetanse og viten. Mange investorer glemmer at vi er i en næring med levende vesen...Da tenker jeg ikke på de respektive styrene å styremedlemmene :-) Landbasert er fremdeles et fremtidig kasus med store risikofaktorer .. Ser at SALME går i null i år. Det er alt for dårlig. Når skal noen som driver på land gå i pluss? sannsynlig vis aldri .....
Redigert 15.02.2024 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
mofs
15.02.2024 kl 22:01 3362

Mange gode innlegg her i dag. Ikke bare er SALM et kvalitetsselskap. Kvaliteten på tråden og tråddeltakerne er også høyere her enn på de andre laksetrådene.
mofs
21.02.2024 kl 11:34 3064

Her jeg sitter og koper, så begynte jeg tenke på hva som er slaktevolumsmålet tik SALM. Jeg husker at det var noe med 300 000, men jeg husker ikke for hvilket år målet var for. Er det noen her som husker det eksakte slaktevolumsmålet og året det gjaldt for?
mofs
21.02.2024 kl 17:58 3055

Fant det ut selv. SALM har tallfestet potensialet for organisk vekst på tilgjengelige lokaliteter, men har ikke tallfestet hvilket år dette potensialet er ventet å bli tatt ut. Det totale potensialet er et slaktevolum på 362 000 tonn. Det er opp 30 % fra 2023. Om potensialet skal opp fra dette tallet, så krever det nye investeringer i lokaliteter. jeg forventer at investeringer i Ocean segmentet vil ta seg opp igjen for å skape vekst. Til neste år skal det imidlertid ikke investeres i Ocean oppdrett foruten vedlikeholdsarbeider. Vi få se hvordan kvalieten er på den fiske som slaktes i dette segmentet. Kanskje det vil bidra til å endre SALMs oppfatninger rundt dette allerede til neste år.
cover
23.02.2024 kl 14:52 2985

Hvorfor er SALM så voldsom i støtet nå (kursmessig)? 8 børsdager med bare opptur, 12% stigning.
Kanskje det er påske-rykket som milk var inne på...
mofs
23.02.2024 kl 20:34 2960

Det kan være en kombinasjon av mange ting. Tror kvalitet er viktig. Investorer antar at SALM vil levere varene. Mange andre produsenter melder om driftsproblemer oppå nye driftsproblemer. SALM sees på som et safe play innenfor sektoren.
milk
24.02.2024 kl 08:22 2891

Verdiene av NRS, Salmonor og NTS er i ferd med å gjenspeiles i aksjekursen! Vi skal videre opp. Et meget godt utbytte legges nok merke til....
Kåre Grønn
24.02.2024 kl 14:19 2845

Salmon Evolution er best!
milk
24.02.2024 kl 21:10 2802

Kåre! vår alles kjære grønn.... :-) Måtte hell å lykke stå deg bi ...
milk
24.02.2024 kl 21:11 2871

Kåre Grønn skrev Salmon Evolution er best!
Kåre! vår alles kjære grønn.... :-) Måtte hell å lykke stå deg bi ...
cover
29.02.2024 kl 21:27 2659

Hva nå? Opp 10% siden 4Q torsdag 15 februar. Opp 16% siden tirsdag 13. februar. Vil det ingen ende ta :)
Jeg ramla av dessverre rundt 630-kurs. Klarte ikke se denne voldsomme oppturen.
***
https://newsweb.oslobors.no/message/612129
Selvfølgelig! Flagging, Folketrygdefondet. Det forklarer 5% opp de to siste børsdager.
Redigert 29.02.2024 kl 21:47 Du må logge inn for å svare
SomSa
02.03.2024 kl 18:05 25571. mars 2024
Lakseprisen: – Mismatch i hele markedet
– Akkurat nå er det ganske svart, det er ikke mer å si om det. Jeg lurer på hvordan i helsike vi skal løse dette, sier en eksportør om lakseprisen denne fredagen.
https://www.intrafish.no/priser/lakseprisen-mismatch-i-hele-markedet/2-1-1606436
milk
02.03.2024 kl 18:28 2537

Det suttres over en lav sko... Det blir manko på fisk til påska ;-)
mofs
02.03.2024 kl 20:03 2507

Jeg tror at på lang sikt så er både produsentene og investorene tjent med litt mer stabile priser enn i dag. Forøvrig mener jeg SALM er en aksje som bør eies og ikke trades. Jeg vet ikke om jeg vil klassifisere så mange andre lakseoppdrettere i samme klasse, kanskje MOWI, men that's it!
milk
02.03.2024 kl 23:11 2460

Med andre ord "mofs, Mitt fasit svar, Sitt rolig på tofta i båten... La utbytte fylle kontoen :-)
LONG-INVEST
03.03.2024 kl 12:33 2380

Konge aksje
Hva tror du skjer med kursen dersom de borgerlige vinner valget og fjerner denne grunnrente skatten ?
mofs
03.03.2024 kl 17:45 2324

Det har jeg ikke regnet på, men hvis du går inn i 4Q tallene ser du at skattekostnaden har doblet seg under Vedum. Uten skatten, kan du, sånn på tommelen si at Salmar ville sittet igjen med 2 mrd mer på bunnlinjen for 2023. Dette ville bety veldig mye for verden av SALM, grovt regnet, sånn ca. mellom 1050 - 1200 i fair value på aksjekursen.
LONG-INVEST
06.03.2024 kl 07:33 2146

Takk takk
Det er der jeg trodde
Men så er det da dette om Erna følger opp sine løfter om å fjerne skatten dersom hun blir statsminister
Blir det Sylvi som blir statsminister , så kommer det i alle fall å bli foreslått
mofs
06.03.2024 kl 09:58 2097

Vi får se. Jeg er ikke så entusiastisk for hva de borgerlige kommer til å få til. At Venstre var med på forliket om grunnrenteskatten forstyrer bildet litt. Forandringer kommer tidligst i budsjetter for 2027. Høyre ønsker primært å endre dagens grunnrente til et generell skatt på overskudd, så vidt jeg har forstått. Hva den effektive skattesatsen for oppdretterne eventuelt kommer til å bli, er i så fall litt ut i det blå.
LONG-INVEST
06.03.2024 kl 11:03 2066

Ja noen av disse politikerne blir aldri mett
Vedum er verstingen
Handelsbalansen for 2022 gikk med 1500 milliarder i overskudd i 2023 noe lavere
De har jo en måte å oppføre seg på som bør skremme alle
milk
06.03.2024 kl 20:00 1996

Jeg kan ikke gjøre annet enn å hylle Gustav witzøe for hans siste utspill ang laks i sjø... Jeg har påpekt i mange år at analytikere, hus å meglere aldri har tatt høyde for at næringen driver med levende vesen. De skyter fra hofta hele gjengen å refererer til P/E i selskapene... Bare tull. De som kan mest å har de beste folka driver best med størst differanse på kost /pris. Per Grieg er den største tosken som har vert involvert i oppdrett. GSF sliter fremdeles med den gamle ledelsens retorikk. Det verste er at de fremdeles ikke har skjønt poenget med å drive oppdrett av levende vesen.... Hvert enkelt individ i hver enkelt merd er avgjørende for en god eller dårlig drift.... Gustav og ledelsen har skjønt dette for lenge siden....
mofs
06.03.2024 kl 21:54 1959

Investeringen i fiskehelse var et sjakktrekk. Grieg kan bli kjøpt opp og splittet. En utenlandsk gruppering kan finne på å ditche Finnmark og satse videre på New Foundland.
mofs
07.03.2024 kl 20:59 1838

Salmar planlegger å legge Aker Ocean utenlandsk. Slaktevolumet er planlagt å bli 150 000 tusen tonn. Igjen, et sjakktrekk fra Witsøe. Vedum går glipp av massive framtidige skatteinntekter.
milk
07.03.2024 kl 21:22 1820

Jepp! ref trådstart "næringen tar grep" :-)
mofs
07.03.2024 kl 23:48 1774

din framsynthet kjenner ingen grenser Milk
mofs
13.03.2024 kl 17:02 1517

700,-
mofs
13.03.2024 kl 17:02 1516

700,-