MPC Utbytteaksje nummer 1

Nadok
MPCC 18.08.2023 kl 07:49 287263

Da ble den gamle tråden lagt ned med over 10 000 kommentarer.

Men nytt forum gir oss forhåpentligvis en nyansert og god samtaletråd videre om gullkalven MPCC.

Med kun dager unna Q2 rapport for selskapet kan man merke forventningene stiger. Før forrige utbytte lå kursen og stanget litt over 21,1kr pr aksje. Altså rundt 5% over dagens inngangsbillett.

Ifølge finanstilsynet er plasserte shorter på selskapet 0.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010791353

Videre har 6 meglerhus en kjøpsanbefaling på aksjen.

Her er alle velkommen til å utveksle synspunkter. Om en er fan eller skeptiker kan meninger rundt aksjen deles. Uansett hva man velger må jeg si lykke til for alle investorer. Store eller små.

Legger ved et investeringsark for MPC. Det kan du finne her

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1a3YdATxno422KLYmlJAnTShft2cEaPunfYXI1AEQrTk/htmlview#

Noe som kan gi trygghet i investeringen din. Øverst i arket kan du velge år(2023 + NCT for å se 2023) for å se avtaler som er gående på hvert enkelt skip, om den har avtalte fraktpriser pr skip og hele selskapet. Helt øverst i selve arket kan man se forventet avkastning LIVE oppdatert, samt kurs for både aksjen, dollar, og Euro. Jeg bruker dette arket for å finne ro og trygghet. Her kan man se tidligere år for aksjen samt avtaler MPC har gjort frem i tid på sine skip.
Redigert 25.08.2023 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Nadok
28.08.2023 kl 09:16 12002

Er det noen som helst grunn til at vi ikke kan snakke om MPC som en oppkjøpskandidat? Innspill mottas med takk 🙂
Skytta
28.08.2023 kl 09:26 12220

Endringer i infrastruktur er en faktor som ofte kan være med å endre på forutsetninger, men dessverre så har situasjonen som du nevner null påvirkning på charter ratene i feeder segmentet.

Det er allerede overkapasitet på feeder nettverket på vestlandet og nordover.
Majoriteten av varene som går nordover benytter alternative ruter, bla via Sverige.
Varemengden som går nordover er uansett såpass beskjedne at det ikke vil være grunnlag for å etablere egne feeder ruter.

Angående laks ut via Gardermoen, så antar jeg det er "fersk" fisken du sikter til og her er sjøveien ingen alternativt pga led tiden og kostnader. Når sjømat er nevnt så har vell samtlige fiskeoppdrettere fyllt opp egne og andres coldstores til randen siste 6-12 månedene i påvente av bedre priser for fisken, så her må eksportørene mest sansynlig senke prisene for å få solgt fisken, noe som kan medføre at produsentene må skrive ned store bokførte verdier.
Redigert 28.08.2023 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
Skytta
28.08.2023 kl 09:49 12247

God morgen,

Redergjør gjerne på:
2024 - Hvordan MPC i dine estimater vil levere høyere resultater i 2024 enn inneværende år?
2024 og 2025 - hvilke charter rater legger du til grunn i din vurdering?

Resterende av 2023: ca 10 båter på utgående kontrakt, samtlige kan forvente nye kontrakter på charter rater som ligger mellom 25% og 60% under eksisterende. 2024 fartøy på utgående kontrakt: Q1 ca 10 / Q2 ca 10 / 2H ca 20

Det er pt følgende fartøy i bøye (her nevnes ikke aktive fartøy uten kontrakt / på utgående kontrakt)
<1000 TEU = 27 fartøy
1000-1999 TEU = 22 fartøy
2000-2999 TEU = 13 fartøy

Situasjonen i Panama kanalen kan potensielt påvirke charter ratene i segmentet 4500 -> 8000 TEU, og andre skipsstørrelser som er designet til å gå igjennom kanalen (Panmax). Situasjonen løses delvis med å innføre begrensninger i draft som betyr at noen skip ikke kan gå fulllastet igjennom kanalen. Linjerederiene ser ut til å tilpasse seg situasjonen ved å velge alternativer ruter for lasten som går fra Asia til US gulf/øst kyst.
Oilbaron
28.08.2023 kl 09:50 12318

Registrerer at 3dje største aksjonær i Mpcc har øket sin beholdning fra 4 til 4,2%.
Fikk selv øket min beholdning på Fredag på Ask kontoen min på en grei kurs.
Har en del aksjer her fra før men, når denne stuper 10% på søppelanalysen til DnB så måtte jeg bare fylle på litt.
velkjent
28.08.2023 kl 10:15 12377

I første bkvartal -24 kommer det inn to 5500-TEU-ere med rater på 70000$/dag. og også et par mindre, tilsammen 68 skip. Ratene jeg legger inn er ellers basert på eksisterende kontrakter og de reviderte ratene for 6 og 12 mnd. i ConTex.
For 2025 ser det foreløpig ut til at litt for mange skip med høye rater går over på de lave spotratene og overskuddene vil synke.Det er rmulig utbyttene for 2025 vil gå ned til 10c/aksje (kvartalsvis), men vil likevel gi en avkastning på dagens kurs, som få andre selskap, om noen, kan matche. Hva det endelige resultatet for 2025 kommer på vet vel ingen i dag.

Min generelle mening om aksjekursene på OSE (bortsett fra MPCC), er at de er for høye i forhold til avkastningene og at "ekspertenes" spådommer om enda høyere resultater er basert på synsing.
Redigert 28.08.2023 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Skytta
28.08.2023 kl 12:00 12157

Takk for tilsvar.
Har du inkludert kapitalkostnaden for disse 2 skipene i ditt estimat, her er det lagt til grunne en ganske agressive nedskrivningen over 7 år, og som konsekvens gjør at det ikke vil være dekning for dividende fra denne investeringen før etter 8 år, tidligst. Jeg skriver tidligst siden rentekostnadene sansynligvis vil bli betydelig høyere enn hva som pt er informert (kalkulert med) fra MPC på caset.

Basert på endrede markedsforhold og utviklingen i chartermarkedet så vil kunden (ZIM) garantert prøve å reforhandle charter avtalen. Vi snakker her om Israelere, som er ganske velkjent for sin forretningsmodell. Nå kjenner selvsagt ikke jeg til innholdet i avtalen, så viktig å nevne at dette kun er spekulasjoner fra min side.

Støtter forøvrig din oppfatning vedrørende dagens prising av MPC som på en god måte reflekterer verdiskapningen i selskapet og ROI til aksjonærene.
Redigert 28.08.2023 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
velkjent
28.08.2023 kl 12:26 12076

Takk for tilbakemelding. Jeg benytter den vanlige nedskrivningstiden på 25 år samt en driftsutnyttelse på 98%. Hvordan MPCC vil forholde seg til utbytter etc. om nedskrivningene blir 7 år, vet jeg selvsagt ikke, men det påvirker jo ikke cash-flow, så hva cashen ellers skal benyttes til, bortsett fra rask tilbakebetaling av lån, får vi tålmodige se etter hvert.
Vi har allerede sett eksempler på at ratene reforhandles, men det skjer ved neddiskotering av fraktforskjeller mellom gammel og ny rate og verdiene tilfaller likevel MPCC, selv om de blir noe mindre ved neddiskonteringen enn om de ville løpt videre (rentepåvirkning ved diskotering til nåtid). Vi får vel vite i november om skipssalg og neddiskotering vil påvirke utbetalingene for 3Q/23.
Redigert 28.08.2023 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
velkjent
28.08.2023 kl 13:13 12066

Hei igjen!
Jeg mener de 7 år med avskriivning du nevte, gjelder lengden på fraktavtalen som er inngått med disse to skipene, ikke avskrivningstiden. Det ble oppgitt at gjennomsnittsraten for disse årene ville bli $39000/dag og 70000 de første to årene.
Skytta
28.08.2023 kl 13:42 12121

jeg mener jeg leste ett sted at ambisjonene til MPC var å nedbetale ila kontraktslengden, aka 7 år. men korriger meg gjerne om det ikke stemmer:

Kalkulator: (jeg benytter runde tall)
Gjennomsnittelig årlig inntekt ihht charter avtale per skip USD 14 mill, totalt over 7 år totalt USD 100 mill.
*Kost per skip USD 72 mill.
*Driftskostnader ca USD 4 mill per år, over 7 år totalt ca USD 30 mill
*Kapital kostnader (renter)
velkjent
28.08.2023 kl 14:21 12026

At lånene nedbetales over7 år behøver ikke bety at skipene avskrives i samme periode. Avskrivninger har ikke skattemessig effekt i denne næringen og er nøytrale likviditetsmessig.
Er ikke kjent med driftskostnadene for disse skipene, men de "gamle" ser ut til å være på ca.$12K/dag i gj.snitt,inkl. avskr. og fin.kost. (ca.$ 22M/kvartal for 63 skip)
Nadok
31.08.2023 kl 11:08 11006

Etter en heftig diskusjon i forumstråden de siste dagene om nedbetalingene på de nye skipene håper jeg mange har lært mye av shipping. Takk til både Skytta og Velkjent for en god diskusjon som vi andre kan lære mye av.

Så for nye og gamle aksjonærer så vil nok den store snakkisen fremover være Ex dato før utbytteutbetalingen. Vil nok helt sikkert se mange aksjonærer som ønsker seg inn for å rekke utbytteutbetalingen om 3 uker. Nå ligger aksjen på 18,465NOK. Ved forrige utbytteutbetaling lå høyeste kurs på 21,23NOK. Noe som vil si at mange tok ut et utbytte og reinvesterte i MPC,og kanskje litt andre aksjer for å spre risiko. Jeg regner med ganske mange ønsker å være med på festen om 3 uker, samt kanskje sitte litt lenger med aksjene enn en liten kort tid. Vi som har sittet med aksjen siden nyttår sitter i alle fall med ca 50% mer penger enn vi gikk inn med. Så utbytte+aksjekursen har vært en fin investering. Jeg føler meg i alle fall fortsatt rolig og avslappet i forhold til både dagens aksjekurs og fremover inn i 24/25.

Hva er deres syn? Jeg har god tro på aksjen. Spesielt etter betryggende rapporteringer i Q2 presentasjonen.
abbos
31.08.2023 kl 11:24 11022

Nå ligger aksjen på vent - enda mulighet for grei inngang for et saftig utbytte på kr 1,59 i slutten av september
velkjent
31.08.2023 kl 11:40 11058

Som du skriver har ledelsen god tro, ihvertfall på resultatet for 2023. EBITDA på ca. $ 500m tilsier en utbetaling på $0,693/aksje (500 minus avskr. og finans på 90 og 75% av dette). For 1.halvår utbetales det $0,30,så det gjenstår altså$ 0,39/aksje for 2.halvår (ca. NOK4/aksje med kurs 10,50)
En kan selvsagt lure på hvorfor folk selger denne aksjen; kanskje grunnet forvirrede analyser fra analytikere med diverse agendaer, eller kanskje de ikke gidder å regne.
Men x-dato er altså den 20.9.og utbetaling for de fleste den 30.9. ("on or about")
abbos
06.09.2023 kl 15:35 9823

Stille i fjøset - er denne shortet - høyt volum
Rek2
06.09.2023 kl 17:19 9650

Naar det harves,blir det stille i fjoset,420k aksjer til naa,utbytte naermer seg,legger meg paa lave 18...
..gaar den lavere kjopes det mere.....
Redigert 06.09.2023 kl 17:20 Du må logge inn for å svare
karve
06.09.2023 kl 20:01 9430

Så du har 420.000 aksjer til nå, er det det du sier ? Hva er din GAV ?
velkjent
06.09.2023 kl 20:12 9490

Harves? Du mener vel høstes? Når det harves er det ikke en gang sådd (altså ikke investert).
Ellers enig. Jeg kjøper også det jeg har råd til i denne aksjen.
karve
06.09.2023 kl 20:36 9462

Du sa det bedre enn meg velkjent 😁
Rek2
08.09.2023 kl 08:57 9195

459491 aksjer for oyeblikket,virkelig noen som selger meg 491 aksjer ?!!! Snitt lave 18.....
Husk utbytte denne maaned....
Redigert 08.09.2023 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
Jungelen
08.09.2023 kl 10:21 9172

Warren buffet?
Mortey
09.09.2023 kl 18:17 8913

30.000 aksjer til gav 18,67, vurderer å bli sittende og sanke utbytter fremover
velkjent
09.09.2023 kl 19:36 8998

Fikk ikke kjøpt så mye i juni grunnet restskatt etter å ha solgt Aker i fjor. Aker betaler 4% pa, MPCC ca. 40%, så det blir mer MPCC når utbyttet er på konto den 30.9.
Jeg fatter ikke at noen kjøper de andre dyre skipsaksjene pt. Bil, tank og tørrbulk er alle overpriset om en tar hensyn til skatter og rentenivå.
Disse analytikerne må ha god betaling for å dokumentere dårlige regneferdigheter.
Redigert 09.09.2023 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Jungelen
09.09.2023 kl 23:28 8876

Trur personelig aksjekursen ikke blir høyere enn 18.50ish pga DnB analysen som alle ser ut til å høre på. Trur leksen er fint lært ifra alle man, når DnB hyll følg etter og blås i deres egne og andre sine når det gjelder tall og mening.
Redigert 09.09.2023 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
OZZY
10.09.2023 kl 00:17 8839

At den surrer rundt GAV 18,50 er helt ok så lenge det tikker inn 30 - 40 % hvert år på konto
Rek2
15.09.2023 kl 10:23 7861

En uke til x dato... og her prøves det å skvise ut noen aksjer ...
Ifra når beregnes usd/nok 0.15 USD utbytte( idag på 10.70)
Mr Jinx
15.09.2023 kl 11:59 7756

Hvordan ligger det an med Q3-utbytte egentlig? Var det ikke noe med "solgte skip" som kan øke utbytte for Q3??
Rek2
15.09.2023 kl 12:30 7761

Håper di legger til side noen peng,for nye skip,....
Nå er det Q2 som gjelder...:)
Men det kommer nok noe:
Selskapet har jekket opp forventningene for 2023 til driftsinntekter på mellom 675 og 690 millioner dollar, fra tidligere mellom 610 og 630 millioner dollar.

Helårsforventningen for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) er høynet til mellom 490 og 510 millioner dollar, fra tidligere mellom 420 og 450 millioner dollar.
Redigert 15.09.2023 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
Skytta
15.09.2023 kl 14:39 7664

Utbyttepolitikken i MPC er godkjent av aksjonærene, så den er velkjent.

På generelt grunnlag så er det ingen historikk blandt redere å legge til side penger for fremtidige bestillinger av nye båter. Til det så er bransjen for syklisk og bla inflasjon vil påvirke verdiene negativt, som investor så vil du reinvestere pengene, enten i selskapet eller ta det ut som utbytte. (Mulig jeg missforstår hva du skriver?)

Jeg tviler på at MPC ønsker å sette nye båter i bestilling i dagens marked, rett og slett fordi nybygg er dyrt, stor usikkerhet i forbindelse med ESG/Miljø/børekraft, og kanskje den største begrunnelse, det begynner å brenne på dass for majoriten av kundene til MPC (containerrederiene). Det kan for en periode fremover, på 2-4 år, være hensiktsmessig for MPC å vekte seg noe ned på antall skip, igjennom salg av de eldste båter og/eller mindre populære båtstørrelser, så når markedet snur er de i possisjon til oppkjøp av nyere båter fra bruktmarkedet fra konkurrenter og redere som er i en finansielt utfordende situasjon.

Ingen kritikk av hva du skriver og min subjektive mening selvfølgelig...
Mortey
19.11.2023 kl 11:36 5695

Spennende med kvartals rapport tirsdag, kontrakts dekning og størrelse på utbytte
Bullmarked
19.11.2023 kl 12:51 6086

Denne påstanden er jo et gulleksempel på hvor utrolig tullete syn man kan ha på utbytter og hva som liksom er gode kjøp. Hjelper ingenting at et selskap midlertidig pøser ut all kapitalen til aksjonærene når det etterpå er null igjen i andre enden. Gode utbytteaksjer stiger i verdi sakte og har en kombinasjon av å utbetale en fast del av kontantstrømmen i tillegg til å nedbetale gjeld og bygge opp kapital. Du bør si unnskyld til alle trådene du spammet ned med hvor dumme alle andre aksjekjøp enn MPC var. Det var faktisk helt motsatt.
OZZY
19.11.2023 kl 13:39 6106

godt å vite at MPcC har en utrolig dyktig ledelse som er fremoverlente og som betaler ut utbytte samtidig som de tar av det enorme overskuddet til å betale ned på gjeld.
velkjent
19.11.2023 kl 15:13 6045

Ingen ting å be om unnskyldning for. MPCC tjener bedre pr. aksje enn de fleste selskap på børsen og betaler slett ikke ut hele overskuddet. Derimot har to aktører begynt å shorte MPCC etter at DnB kom med sin siste famøse nedgradering. Det blir vanskelig å stå i mot når shorte-aktørene pøser ut 100K aksjer pr. gang og soper med seg alle kjøp som ligger på vent. Pr. 15.11. var det shortet 9,2 M aksjer på kort tid.
Disse skal kjøpes tilbake en gang.
Redigert 19.11.2023 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
KommersK
19.11.2023 kl 15:35 6569

Tror du de shorter MPCC på dette nivået for at de tror at kursen skal gå opp eller ned? Veldig mange tror at kursen på containertransport-aksjer skal videre ned, mens menigheten her inne selvsagt tror på oppgang, eventuelt status qou og gode utbytter. Ellers hadde de selvsagt solgt seg ut. Jeg solgte meg helt ut for ''noen kroner siden'', fordi jeg tror ratene skal videre ned. Men ingen sitter på fasit, selvsagt.
Men bare tiden vil vise, så det er bare å slutte å rakke ned på shorterne. De gjør selvsagt dette for å tjene penger. Først når de har tatt et eventuelt tap kan du/dere komme med ''hva var det jeg sa''. Ikke før. Noe annet er direkte latterlig.
Superoptimist
19.11.2023 kl 15:47 6682

Ja KommerK. Shorting er et spillebuleprodukt og skulle aldri vært tillatt. De eneste som hittil ar forstått og tatt konsekvensen av dette er Sør Korea!
Bullmarked
19.11.2023 kl 15:50 6688

Da registrerer jeg at du mener MPC siste år har vært den beste investeringen innen utbytteaksjer og at MPC fremdeles vil være den beste investeringen. Ser denne såkalte genierklærte ledelsen utraderte 99% av alle aksjonærverdier innen to år fra notering. Høres langt mer ut som en katastrofal ledelse som ble reddet litt av Korona.
velkjent
19.11.2023 kl 16:06 6629

Første kv-2021 var EK i MPCC $387M og i 2 kv-23 $ 778M. I samme tidsrom ble rentebærende gjeld redusert og renten har stort sett bare utgjort $ 8m/år.
Dagens kurs gir en selskapsverdi på $ 550M. De neste 12 mnd. vil det sannsynlig generes nye $ 200M til EK og aksjonærene tilføres minst NOK 6/aksje.
Som trøst for oss aksjonærer er det lite trolig kursen kan bli negativ, selv om inngangsverdienfor detidligste kjøpene er det.
KommersK
19.11.2023 kl 17:28 6704

Hadde ikke gjort meg noe om det ikke var tillatt. En litt merkelig ordning... Men den er nå der, og da må vi forholde oss til det.
Og det er forresten absolutt ikke sikkert at jeg gjorde rett i å selge meg ut av MPCC. Men jeg valgte å ta gevinst, fremfor det usikre. Og noen topp traff jeg slettes ikke.
abbos
20.11.2023 kl 09:19 6171

Basert på dagens kurs virker det som investorene har mistet trua på fremtiden - svaret får vi nok imorgen 🧐😀⛴