Panoro - DNBs top pick! P/E 1.8x i 2024!


DNB er ute med ny oljerapport og har Panoro som top pick og ser en P/E på 1.8x for 2024:
Our top pick among small caps remains Panoro Energy, where we believe ~50% YOY production growth in 2024e should mean significant dividend capacity (~40% cash flow to equity yield) in the coming years.

Om ikke folk forstår at dette er billig!
d12m
03.09.2023 kl 23:39 30457

DnB påpeker at det er high risk også sånn at det er nevnt
bmw5
04.09.2023 kl 10:17 30249

Den ene Finansguruen etter den andre fremhever Pen som et meget lukrativt kjøp og med 9 kjøpsanbefalinger skulle man tru at aksjen ville stige til nye høyder, men for Pen er det fremdeles traderne som bestemmer. Det er ingen shortere over 0.5%, men er det shortere under 0.5% har de mange aksjer til rådighet. Snart er det x dagen for utbytte og av den grunn samt de gode anbefalingene fra finansguruene burde aksjen ha steget til 32 kr, men som skrevet, det er traderne som styrer Pen kursen enn så lenge. Spennende er det og spennende blir det fremover.
Paypal
04.09.2023 kl 10:26 30205

Har jeg forstått det slik at de aksjene man selger nå ikke blir gjenstand for registrering for utbyttebetaling den 11.09 ?

Nei, det blir de ikke. Skulle bare mangle.
bmw5
05.09.2023 kl 10:51 29966

De Europeiske aksjemarkedene faller tirsdag etter skuffende nøkkeltall fra Kina. Ja trist at hele Europa er blitt så avhengig av Kina. Oljeprisen er høy og over 88 usd fat, men det betyr svert lite for oljeaksjer når nøkkeltallene fra Kina skuffer. Pen produserer nå mer olje enn de har gjort noen gang i Pen historien og mer skal det bli, men traderne kjører aksjen ned selv om det er stille og rolig i Gabon etter militære tok over styringen.
I EG skal det bores 3 produserende brønner samt en letebrønn Akeng deep. I Tunisia skal det også bores et par brønner i slutten av året og med alle disse nye brønnene kan Pen produksjonen av olje komme opp i ca 15 k dag. Vell spennende blir det fremover okke som.
bmw5
05.09.2023 kl 15:08 29834

Oljeprisen er nå over 90 usd
bmw5
05.09.2023 kl 15:14 29812

Saudi-Arabia forlenger produksjonskutt – oljeprisen bikker 90 dollar
Saudi-Arabia forlenger perioden med frivillig oljeproduksjonskutt på én million fat per dag med tre måneder frem til utgangen av desember 2023.

Det melder Reuters tirsdag.

Saudi-Arabias produksjon vil være på om lag ni millioner fat per dag i oktober, november og desember.

Videre melder Reuters at Russland forlenger landets frivillige reduksjon av oljeeksporten med 300.000 fat per dag frem til utgangen av året for å «fastholde stabiliteten og balansen» til oljemarkedet.

Dette blir jo gull med 2 liftinger i år.
Ynkelig reaksjon i % hitinntil.

Blir en flott direkteavkastning neste år hvis dette holder seg.

Oljebyks skriver E24. Hvilket Oljebyks. Ikke mye reaksjon fra oljeaksjene.
Jo, 2 aksjer Aker BP og Equinor. Alle andre gikk jo ned så pass mye mer enn oljeprisen som har vært nok så stabil gjennom uka.
Slik det så ut etter at opec+ skulle videreføre kuttene så stakk kursen oppover, men så fortsatte nedsalget som jeg ikke vet er om at september er en dårlig måned og derfor skal man ikke sitte med aksjer, eller om det kun er for å lure til seg rimelige aksjer gjennom å seigpine kursen nedover.
Hva skjer i morgen hvis olja står seg eller länder på 92 før midnatt og intradag i morgen havner i minus. FF og jeg har jo sagt tidligere at det som skjer med brent etter close Oslo ikke godskrives dagen etter.
La oss håpe at dette tullet med børs slutter og at vi får en tydeligere speiling av verdiene i selskapet.
Redigert 05.09.2023 kl 21:33 Du må logge inn for å svare
Trond.heim
06.09.2023 kl 09:32 29415

Viser til rapport fra DNB:

production growth in 2024e should mean significant dividend capacity (~40% cash flow to equity yield) in the coming years.

Kan noen beskrive litt nærmere hva det kan bety for selskapets utbyttekapasitet i 2024?

Utbyttekapasitet / evne er en ting, men har selskapet egentlig sagt noe om strategi?

Jeg savner en angivelse av mulig prosent av overskuddet el.l.

Enkelte selskap opererer med årlig utbytte tilsvarende 50% av overskudd. Det hadde vært noe for oss PEN aksjonærer

PEN hopper opp med oljeprisoppgangene,men til forskjell til oljeprisen som holder seg oppe, så detter PEN ned. Sannsynlig grunnet liten omsetning i aksjen. Foreløpig så handles det meste i Majors. Bekymrer meg siden de fleste vet at opec+ nå kutter i 3 måneder til,Pen har 2 liftings som er kjent, at triggern ikke utløser så dtort kursutslag. For hvorfor avvente med å gå inn i en aksje som både betaler utbytte og nesten inndekket produksjon?
Buy on romurs,sell on news heter det jo. Kan ikke dirkete påstå at triggerne er rykter, men fakta.
MERKELIG!

BWE «lover» faktisk 50 % utbytte på 50 % av fortjenesten. Men det er når deres felt Maromba i Brasil starter opp og det er ikke forventet før på slutten av 2026…….
Spitzer
06.09.2023 kl 11:34 29274

Trond.heim
Selskapet har ikke sagt noe om utbyttestrategi videre. De skal adressere dette ved neste Q-presentasjon i november. Da får vi vite hva selskapets plan for utbytte blir i 2024. I år har var de konkrete på utbyttebeløp (20 MUSD ved gj.sn.oljepris 80 USD) og opptrapping ved høyere oljepris.
Blir spennende å se om selskapet velger en annen innretning for utbytte i 2024 når de får både oftere lifting og dermed jevnere kontantstrøm. I alle tilfelle vil vi nok se betydelig økning i utbytte. Noe av "utbytte" kan og kanaliseres i et gjenkjøpsprogram. Håper de initierer dette.

Vi er nå på overtid på brønn nr. fire hvis vi sammenligner med brønn nummer tre som gikk overraskende fort i forhold til de to første. Riggen ligger fortsatt i ro. Har de bestemt seg for å fikse brønn nr. to som jo hadde problemer og derfor hadde redusert produksjon med 2500 bopd? BWE var usikre på hvorvidt de trengte riggen for dette. Kanskje har de nå bestemt seg for å fikse den og da blir nok riggen liggende en stund til. De trenger nok ikke å gjøre det for å komme opp i 40 000 bopd, men det er nå tidspunktet for å gjøre det er der. Men melding fra brønn nr. fire vil jeg tro kommer raskt nå.
Paypal
06.09.2023 kl 14:11 29110

SB1M......Equinor NOK 360 (370), gjentar nøytral. Okea NOK 55 (49), gjentar kjøp. Panoro NOK 40 (37), gjentar kjøp. Spiller disse anbefalingene egentlig noen rolle ?
Trond.heim
06.09.2023 kl 15:50 29030

De er tilsynelatende ikke kursdrivende.
Oppfatter det som analytikernes antagelse om oppnåelig kurs innen et bestemt tisdrom (6 mnd?) gitt at produksjon og utgifter forblir som guidet og oljeprisen holder seg iomkring 85-90 usd.
I mitt hode beskriver det forventet kurs de neste 3-6 mnd

Jo men slik som intradag kurs så kan målet være etter 3 måneder og etter 6 måneder lik 1e måned. Intradagsvingninger foregår på samme måte.
Nesten så at sterkest momentum er når tradere tar første initiativ og så kaster seg analytikerne på det samme.
Flere dager der ikke en gang Roger Berntsen ikke greier å spå børsåpning opp eller ned. Han ser på det fundamentale og andre børser rundt om i verden. Tradere med algo og kunstig intelligens analyserer hva aktørene på børs kommer til å gjøre. Derfor vil ikke analytikerne treffe i det korte bilde. Men heller ikke i det lange. För när vet vi när og hvor i kurven over F eks 6 måneder när peak vil skje?
Sarlig i PEN så har vi kursytterpunkter som pendler 5-6 nok i hver syklus.
Det betyr at den aktive traderen kan cashe inn (hvis) man treffer topp og er villig til å risikere at aksjen går videre opp, men man har da ikke tapt penger, men kun gått glipp av en høyere gevinst, samtidig så kan den samme shorte aksjen nedover og få dobbel gevinst, mens den langsiktige ikke har tjent eller tapt noen ting.
Problemet er at når det cashes inn så vil ikke det fundamentale greie å gjenskape verdien i aksjen, men man må da bruke neste trigger for å løfte kursen tilbake.
Derfor vil jeg mene at den som tar risiko i et solid selskap som pen kommer til å høste mer enn oss som sitter passiv. Dvs at tradere både tilføre r kapital men også ødelegger for de langsiktige.
Det er også en grunn til at jeg ønsker mer av både tilbakekjøp og utbytte, hvilket premierer oss langsiktige. Men dog vil vi også selge til slutt og hvem slukker lyset når vi tar med oss tilbakekjøp og utbytte?
Tajming er cluet.
Redigert 06.09.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare

Brent opp fra igår, alle oljeselskaper ned. Business as usual
bmw5
07.09.2023 kl 09:35 28745

Verdien av et selskap betyr ikke så mye lenger, det er hedgefondene som styrer kursen på aksjemarkedene samt Brent spott med sine algomaskiner. Pen aksjen styres av traderne (shortere under 0,5%).

FSB har pekt ut en gruppe hedgefond som en potensiell kilde til ustabilitet i markedet. Onsdag advarer organisasjonen om at enkelte hedgefond har veldig høye nivåer av syntetisk eksponering/belåning, skriver Financial Times.
Foreigner
07.09.2023 kl 10:05 28702

Buying oil companies which pay dividends NOW seems to be the only way to secure profit. The good thing is that the ones that pay good dividends now will only pay more in the future. I leave the trading for others.
Redigert 07.09.2023 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
ks1977
07.09.2023 kl 20:53 28507

PEN har jo nettopp startet med utbytte, men det jeg bet meg merke i i februar var at det ble sagt at utbyttepolitikken gjelder for 2023 og at 2024 blir annerledes...
De sa vel ikke noe mer enn det, men det ligger vel i kortene at utbyttepolitikken blir mer rundhåndet fra neste år av. Akkurat hva den nye utbyttepolitikken blir får det bli opp til hver enkelt å spekulere i... (man kan også spekulere i om de vil gi en prosentandel av FCF, om de vil kjøre et fast beløp uavhengig av oljeprisen, eller om de vil videreføre trappetrinnsmodellen for i år)

Jeg benytter de lave kursene til å akumullere før utbyttene.. Jeg tror også at vi vil se langt mer utbytter og tilbakekjøp i 2024.. Det meste av CAPEX er da tatt og de vil sitte med for mye cash... før eller senere vil markedet våkne opp her.. store utbytter i vente
bmw5
08.09.2023 kl 11:23 28274

Når de 6 brønnene på dussafu er ferdig for produksjon vil Pen produsere ca 13k fat dag. I tillegg kommer 3 infil brønner i EG samt noen brønner i Tunisia. Disse brønnene vil komme on stream i førsten av 2024 og da med en samlet produksjon på 15k + samt en oljepris på 85-90 usd vil det bli ganske store inntekter for et lite oljeselskap som Panoro. Det vil igjen bety en høyere utbytte %, kanskje tilbakekjøp av aksjer også. Blir test boringen på Akeng deep som estimer vil antagelig aksjen stige formidabelt opp.

Med de nye eierandelene i Tunisia er potensialet meget stort. Spesielt på SOEP (Sfax).

Fra rapporten:

« SOEP (PANORO 87.5%)
• Extended by 2 years until December 2024
• Seismic reprocessing work completed, well planning underway

Fra hjemmesiden:

« There are three oil discoveries on the permit, Salloum, Ras El Besh, and Jawahra, with gross recoverable oil estimated by the former operator of 20 MMbbls. In addition to these discoveries there is considerable exploration potential in the Permit, and the previous operator’s P50 unrisked gross estimate was 250 MMbbls.»


Men som vi ser begynner det å nærme seg slutten av lisensperioden. Hvor stor en sjansen for å få gjort noe? Salloum gikk rett vest uten noen forklaring på hvorfor. I hvert fall som jeg har fått med meg.

Og over det hele hviler altså den spente situasjonen i landet. Zenith Energy har virkelig fått føle hvordan det er å gjøre business her. De får ikke betalt for oljen de produserer og problemer med oppstart på nye felt. De har gått til voldgift mot staten med et krav på minst 48 mill USD.

Heldigvis virker det som vi har et bedre forhold. La oss bare håpe at vi får ta ut potensialet. Før det håper jeg på opp i mot 6000 bopd gross på nåværende virksomhet. Det er der historisk topp har vært og tallet Hamiliton har lekt seg litt med. Da ville det i såfall monne med vår eierandel på 49 % på TPS -assets.

Ellers er jeg meget skuffet over måten markedet neglisjerer den kraftige produksjonsøkningen vi har hatt i år og vil ha videre. Etter min mening burde vi ha vært på 30-tallet nå. Litt pussig dette. BWE og PNOR opplever akkurat det samme.
Redigert 08.09.2023 kl 11:54 Du må logge inn for å svare

Elendig kursutvikling i dag også. Er det miltærkuppet i Gabon som fortsatt tynger oss?

Det vil nok tynge oss en stund fremover. Ikke så fristende for utenforstående å innvistere når det nettopp har vært kupp.

Redd det ja. Ser at vår nabo Vaalco også sliter litt.

https://seekingalpha.com/symbol/EGY
Ruter8
08.09.2023 kl 16:24 28001

De som solgte da gamle Bongo ble kastet har gått glipp av penger. De som kjøpte har fått en pen gevinst. Det er foreløpig fasit. Etter mitt hode prises selskapet framdels som om det er skifte av statsoverhode skulle være en katastrofe for Panoro. Min vurdering er vi oppsiden vi nå har i pen, kontra risk, er svært solid. Mener at median kursmål ligger på rundt 46. Noen har altså betydelig høyere enn 46.

Slutt kurs 29.66. Opp kr 0.14.
Redigert 08.09.2023 kl 16:28 Du må logge inn for å svare

Ser at Gunnarius på BWE-strengen spekulerer litt vdr. Bongos nære forhold til Kina. Det er snakk om militærbaser enten i Gabon eller i EG. Dette vil selvsagt ikke USA like og at det derfor kan tenkes at de står bak presidentskiftet. Med USA sin historikk ser jeg ikke bort i fra det.

Kilden er Africa Intelligence.
Redigert 08.09.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare

Slik jeg ser det er det Equinor og muligens akerbp som går litt med oljeprisen. Alle de mindre står noe parkert. Sannsynlig så er det flere som selger/tar gevinst enn markedet kan fordøye.
Men jeg er som vanlig frustrert da ikke markedet følger logikken. De er engstelig og følger heller alt som beveger seg opp eller ned. Pen er hverken eller

Ingen som har vurdert BNOR? Stigning 8 dager på rad.

Om ikke Panoro snart går over 40 tror jeg selskapet blir kjøpt opp. En premie på typisk 30% vil være hyggelig, men vil samtidig undervurdere selskapet dramatisk.... Dette er penger på gata for PE og andre strategiske investorer. Det vil være synd for John & Co, men de kan takke seg selv fordi at de aldri har fått til en skikkelig prising av selskapet...

Hmmm. Jeg har nå over 100 % fortjeneste og jeg er garantert ikke alene om det.
Ruter8
08.09.2023 kl 20:36 27757

Vi som har vært med i maaaange år har nok gode prosenter, Saken er at vel at kan godt ligge nye 100 prosenter i vente,

Panoro lagger massivt olje og andre aksjer på oslo børs. Mitt poeng med at John & co aldri har fått skikkelig prising av aksjen handler om multippelen den er på. De har rett og slett ikke gjort en god nok jobb til å kommunisere med markedet og få flere aksjonærer inn som pusher multippelen opp eller med å allokere kapitalen riktig og derigjennom korrigere feilprisingen.
baltuz
09.09.2023 kl 08:47 27494

Dette handler selvsagt om helt andre og logiske faktorer. Pen er i oljesmammenheng et miniselskap. selskapet handles på vanlige multipler på dagens inntjening. Selskapet har bare såvidt betalt utbytte . Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige produksjonsvolumer, og det ligger vel an til en nedgang i 2025 vs 2024? Det er stor politisk risiko i Afrika, noe vi nettopp har sett i Gabon. Hva om kuppmakerne beslaglegger verdier? hva om det bryter ut borgerkrig og kaos? Dette med at nesten all lifting foregår i over korte tidsrom er også en meget stor usikkerhet med tanke på oljepris. , nærmest et lotteri samenlignet med selskaper som selger olje jamt og trutt gjennom året. Sammenlign med feks Aker BP på norsk sokkel. Her er det noenlunde stabilt politisk:-) , Her betales utbytte på over 7 %av aksjekurs. det er nærmest lovet 5% årlig utbytteøkning ved oljepriser over 40 usd. likevel relativt lavt priset på multipel.

Det er ingen feilprising i Pen . Det kan virke som det er billig priset men det er vanskelig å si at det er feil. Markedet priser inn risiko. Dersom ting i Pen går som forutsatt så vil vi aksjonærer inkassere en bra gevinst i form av kursøkning og utbytte over tid. Q3 blir nå meget spennede, men Pen må også overbevise at de er et vekstselskap i årene fremover - ikke bare 24 -25 men fremover mot 2030. I motsatt fall er vektlegging av en PE prising 2 ved kurs 30 for 2024 verdiløst for langsiktige investorer. Det er bare et par år siden kursen lå mellom 15 og 20 kroner og låta her på forumet var mye av den samme. Kursen er nå tross alt doblet ved at selskapet leverer noenlunde i tråd med sine prognoser fra den gang. Det kan godt skje igjen.

John er vel den mest entusiastiske leder jeg har sett noengang. Deltar på det aller meste og er veldig positiv synes nå jeg. Nesten så det tipper over av og til. Og lagger massivt andre oljeselskaper og olja? Hvilket tidsrom forholder du deg til da?


Tipper han kommer til å være med her på Paretokonferansen i år også.

https://paretosec.com/energy-conference/

20-21. september
Redigert 09.09.2023 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
bmw5
09.09.2023 kl 10:25 27333

Panoro er et meget godt drevet selskap og John leder det meget bra! Vi bør ha fokus på flere felt som EG, tunisia og Gabon. I EG skal det bores 3 infil brønner samt en eller kanskje to letebrønner. Med hensyn til Akeng deep som er en meget potent letebrønn, er den som estimer kan det være olje på de andre feltene i nærheten av Akeng deep også og da blir det stort. Vi har også 01 som det skal bores en letebrønn på i 2024-25. I Tunisia skal det også bores noen brønner i 2024-25 Fluefiskeren har beskrevet om dette tidligere, så har vi Gabon med sine 6 produksjons brønner som snart er ferdigboret og kanskje borer de en eller to letebrønner der også. Så hva mer kan et lite oljeselskap som Panoro gjøre bedre. Vell, etter min mening har John gjort mer for Panoro enn man kan forvent av en leder for et lite oljeselskap som Panoro, Fremtiden ser meget lyst ut for Pen.