Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 123481

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Longrun
13.10.2023 kl 16:09 5995

Mer enn usikkerheten rundt verdensøkonomien tror jeg det er de to rettssakene som hemmer kursutviklingen. Selv om begge sakene etter all sannsynlighet får et godt utfall for NOM-aksjonærene, så tror jeg de store investorene skyr den slags risiko, men hopper ned fra gjerdet etter hvert som sakene avklares.
Saken mellom Naturvernforbundet/NU og Staten (om gyldigheten av vedtakene om NOMs driftskonsesjon og utslipptillatelse) får vi et foreløpig svar på når Oslo tingrett avsier dom ca.11. november. "Foreløpig" - fordi dommen ganske sikkert vil bli påanket.
Saken mellom AMR og NOM (om utvinningsretten) får sin endelige avgjørelse i Høyesterett over nyttår, trolig i slutten av februar.
Geir Rune L
16.10.2023 kl 08:07 5580

Stille på Nom trådene i helgen....

Siste oppdatering av topp 20 listen viser at DNB fortsetter å selge seg ned. De har solgt seg ned fra en post på 35 mill til nå 15,9 mill.
Boss 99
16.10.2023 kl 09:19 5548

Hadde DNB en hand med i spillet da kursen gjekk opp då...
Geir Rune L
16.10.2023 kl 09:33 5641

Jeg har ikke arkivert topp 20 lister så veldig hyppig, men jeg tror de kom inn på 60 øre. De hadde 35 mill posten urørt gjennom sommer og begynte salg mot slutten av september.
Boss 99
16.10.2023 kl 09:38 5748

Er det av bankene vi skal ha det av. Nordea DnB osv tine
Audietron
16.10.2023 kl 10:51 5714

Ser ut til at nedsalget fortsetter idag og.
Investman
16.10.2023 kl 10:55 5721

Godt å få kjøpt litt tilbake ;)
Geir Rune L
16.10.2023 kl 11:30 5647

Bare å kjøpe.....ligger ca 2 mill for salg fra 0,708 og nedover.
Investman
16.10.2023 kl 12:36 5563

Har fått kjøpt litt i dag ;)
Boss 99
16.10.2023 kl 13:28 5491

Hvem blir den neste store som skal selge seg ut. Mine tanker går til våre motstandere. Kan dette være en måte å ramme oss aksjonærer. Tror de at de er lure
Audietron
16.10.2023 kl 13:30 5493

Er sikkert miljøbevegelsen som skremmer bankene. Lettskremte ser det ut til.
Geir Rune L
16.10.2023 kl 15:10 5481

Jeg ser Nom fremkommer på topp 3 over mest shortede aksjen på Nordnet livsforsikring sin kvartalsvise Q 3 oversikt. Kan forklare noe av selgerviljen.
Boss 99
16.10.2023 kl 15:19 5458

Ja skjønner dere, hvem ligger bak dette tror dere. Dette har foregått i årevis. Så snart det har vært en liten oppgang er han dere shorteren igang.
Geir Rune L
16.10.2023 kl 15:23 5582

Reserverte meg mot utlån nå, da minker det 4 mill aksjer han kan shorte gjennom den kanalen. Jeg fikk 27000 for q 3.
Boss 99
16.10.2023 kl 15:33 5558

Flott, har gjort det for noen år siden. Short sperer for oppgang for meni mann. Synd.
Geir Rune L
16.10.2023 kl 15:51 5582

Jeg er ikke enig i det men spiller ingen rolle. De shortede aksjene er de eneste sikre kjøpere vi har fremover. De bidrar til heftige oppganger når de dekker inn på nyheter😊
Boss 99
16.10.2023 kl 18:47 5596

Kan så vær. Tror ikke det er slik det blir gjort her.
Geir Rune L
17.10.2023 kl 08:22 5320

DNB fortsetter sitt nedsalg og har nå en restpost på 14,1 mill ned 1,8 mill siden i går. Har vel solgt mye på fredag og mandag også.
Ransen
17.10.2023 kl 08:31 5348

Nå er vel ikke DNB markeds verdenskjent for god dømmekraft.
Vi snakker alså om produksjonstart om drøye 10 mnd , av et produkt som hele verden nå etterspør. 4-5 års produksjon er vel allerede reservert, men prisen er ikke fastsatt. Rutilprisen er doblet siden i sommer og tredoblet under året da produktet er attraktivt i såvel våpenproduksjon, romfart og fornybarindustrien. Så lykke til DNB og med pengene dere forvalter for andre..
Octagon
17.10.2023 kl 09:23 5226

Fikk kjøpt litt mer på 0,694 i dag.
Tror dette er et gunstig tidspunkt å kjøpe på i mitt tidsperspektiv.

Mye "små trading" i aksjen nå, og litt nedsalg fra DNB gir gunstig kurs for kjøp nå.

Teknisk ser det meget pent ut for neste "rykk". Fortsatt bra volum og RSI har roet seg litt.
Så får tiden vise når så skjer...
Geir Rune L
17.10.2023 kl 15:12 5015

Volum nærmer seg normalnivå igjen og det er enkelt å kjøre aksjen ned. Om det er tradere, shortere eller nedsalg fra DnB er ikke godt å si, om det er sistnevnte så kan det bli noen tunge dager fremover inntil de er ferdige. Kun 3 uker igjen til Q3 tall og domsavsigelse.
Boss 99
17.10.2023 kl 15:22 5273

Ja kjedelig saker, Nom. Intent nytt alltid noe som skal slenge ut noen mill aksjer, eller short you name it. Lei......
Octagon
17.10.2023 kl 17:27 5116

Har økt kjøp siste tiden, først en del på 0,70 og 0,686 og i dag var jeg heldig og fikk kjøpt til dagens laveste på 0,67 kl.15.21.11 selv om ikke hele ordren ble ekspedert.

Kupp på disse nivåer og helt annen verdi om 6-7 måneder om en studerer caset litt.

Tror vi traff en bunn helt på slutten av handelsdagen i dag da det kom til langt flere kjøpere helt mot slutten, og stemmer det skal vi videre opp i morgen.

Ellers snart resultat fremleggelse med kvartalsrapport 07.11.23 hvor vi også kan se en kurs økning i forkant.

Spennende å høre om de justerer opp verdier, de har en plikt til å gi ny informasjon om vesentlige forhold som påvirker selskapets økonomi som de skulle eller burde ha hatt kjennskap til etter børsreglementet.

Ikke at de forhøyer estimat for mengden mineraler de henter ut over tid, det er uansett beheftet med noe usikkerhet. Men, prisen pr tonn rutil/granat er endret siden de kom med sitt tidligere estimat fra november i fjor. Dette plikter de å informere markedet om. Tross alt tredje største forekomst på kloden dette og største når den kommer i drift - for et mineral som Franske Eramet omtaler som:

"Tightening rutile supply"
"French multinational Eramet SA called rutile "the rarest titanium raw material." The mineral contains between 92% and 96% titanium dioxide, making it "ideal for the manufacturing of pigments, as well as for niche markets" such as titanium metal, electric arc welding, medical and automotive. Titanium is also on the critical minerals lists of Australia and the U.S., among others." (S&P Global Market Intelligence)
Geir Rune L
18.10.2023 kl 06:38 4794

DNB fortsetter sitt nedsalg og har nå en restpost på 12,1 mill ned 2 mill siden i går. Ser at blant annet Clearstream har plukket opp 1 mill av dem.
Slettet bruker
18.10.2023 kl 08:55 4637

Ser det har vært en del snakk om DNB i det siste. Regner med det her refereres til posten som lenge sto på 35 millioner aksjer. Denne var opprinnelig oppført på SB1M Market Making, før den ble overført fra Sparebank1 til DNB. Førstnevnte var også tilrettelegger i sist emisjon, sammen med Clarkson Securities. Jeg antar derfor at posten har vært ment som likviditetsgarantist - og nå reduseres. Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
Octagon
18.10.2023 kl 09:45 4556

Vanskelig å si.
Kan bare tenke meg at når dom foreligger rundt Fjord Deponi at DNB ikke ønsker spørsmål fra media med for eksempel:
"Hvordan kan det ha seg at dere har investert x antall aksjer/x antall millioner i selskapet Nordic Mining. Er dette deres bidrag til det grønne skiftet ?" etc.etc.

Det gode med nedsalget fra DNB er jo at det ikke kommer ut fra annet enn dette (intet fundamentalt som endrer investerings-caset) og gir derved en ypperlig kjøps anledning til svært gunstige kurser. Og de eier jo ikke all verden heller, det kan gå fort unna. Fond fra utlandet ser også ut til å øke bit for bit om en ser på siste tilgjengelige aksjonærliste over transaksjoner fra 17.10.
Audietron
18.10.2023 kl 09:47 4583

Vanvittig så feige desse bankane våre er. Fullstendig knefall for miljøfanatikarane.
Geir Rune L
18.10.2023 kl 09:57 4552

Man skulle jo tro at dette nedsalget kunne vært gjort på en mer profesjonell måte slik at man fikk igjen mest mulig for posten sin. Virker jo som at aksjene brenner i ræva på dem og at de skal ut uansett pris.
Slettet bruker
18.10.2023 kl 10:15 4518

Dersom DNB var så redde for omdømmet sitt, ville de neppe overtatt jobben som likviditetsgarantist. Og de har på ingen måte investert i NOM - de har gjort en jobb for selskapet - og tjener penger på spread'n de tilbyr i stort volum. Aksjene har hele tiden stått på meglerkonto - ikke i et fond.
Ransen
18.10.2023 kl 11:03 4429

For de som fulgte med på debatten på NRK i går, kunne man se at klimaforkjemperne skyr ingen ting. De ba nærmest klima og miljøministeren om å lære seg å trylle. Heldigvis en god mann som kommer fra olje og energidept. så han vet hva dette går i. Han var også klar på at deponi på havbunnen var grundig evaluert, så tror ikke han vil miste muligheten for produksjon av rutil.
Slettet bruker
18.10.2023 kl 12:52 4320

Virker som det ligger noen mill på kjøp 0,668-0,7. Så er det noen som vil lempe ut en større post så er det muligheter🙂
Geir Rune L
18.10.2023 kl 16:08 4139

Må si jeg liker den roboten som holder på nå. Innstilt på kursstigning.
Er DnB ferdig med salget mon tro?
Slettet bruker
19.10.2023 kl 15:13 3697

Skal bli int å se hvor mye kursen går når staten vinner over Naturvernforbundet i beg av nov? Er jo en tullerettsak men vil jo bli et voldsomt mediekjør den dagen🙂. Jeg tror det ikke er lenge til traderne begynner å posisjonere seg igjen før domsavsigelsen.
Redigert 19.10.2023 kl 15:15 Du må logge inn for å svare
Octagon
19.10.2023 kl 16:19 3606

.. og posisjonerer seg for Q3 den 7 november.

Lytter en til presentasjonen gitt nå sist for Q2 nå i august så var det mye positivt i forhold til fremdrift. De var helt klare på at de ville starte produksjon etter plan og på at finansiering holder. Faktisk "mer enn holder", det var diskusjon rundt om prosjektreserven ville bli brukt til å tilbake betale lån eller ikke samt annen bruk av denne.

Og angående saken i Høyesterett i januar 24 utalte leder risiko for tap som "close to zero". (engelsk presentasjon).

Er tross alt et dagbrudd de starter opp med og ikke under bakken, minsker teknisk kompleksitet, forsinkelser, og uforutsette hendelser. Vi nordmenn klarer jo fint å bore opp olje fra utallige meter under havbunnen, så å få til et dagbrudd bør være mulig.

Og så har vi et av verdens mest ettertraktede mineral og største funn i drift (når startet). Gir fantastisk stor lønnsomhet både for NOM og de som kjøper aksjen nå over tid...


Slettet bruker
20.10.2023 kl 11:46 3217

Undersøkt litt og svaret på domsavsigelsen Staten-Naturværnforbundet har jeg fått bekreftet kommer innen 4 uker av avsluttet rettsak. Med andre ord kan svaret komme hver dag nå.
Octagon
20.10.2023 kl 14:58 3079

Saken sluttet 4 oktober.
Og1 November har det da gått 4 uker.
10 November ble signalisert tidligere.
Vi får se...
Slettet bruker
20.10.2023 kl 15:22 3064

Octagon! Her har du regelverket. https://snl.no/dom_-_jus
Geir Rune L
20.10.2023 kl 15:52 3014

Skulle ikke forundre meg at noen kretser har mer info enn det åpne markedet her. Hvorfor dette kraftige nedsalget nå? Er det den generelle børsuroen som straffer en aksje som Nom ekstra hardt i og med at det er et år til de begynner å generere inntekter?
Slettet bruker
20.10.2023 kl 15:55 3083

9 mill aksjer omsatt og det kaller du for kraftig nedsalg.