Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 125293

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Granly
11.03.2024 kl 13:23 1441

Nordic Mining ASA: Key information relating to the reverse split and change of ISIN

Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/613073

20 aksjer gir 1 ny.

Last day including right: 12 March 2024

Ex-date: 13 March 2024

Record date: 14 March 2024

Date of approval: 11 March 2024

gjerne les hele meldingen, link under kilde.
dnallelvS
10.03.2024 kl 00:42 1898

Takk! nåverdien av Engebø prosjektet ligger en del over Mcap av NOM så bare det prosjekt i seg selv ser jo veldig lovende ut hvis de leverer alt som er lovet, også er man heldig vis man får noen kroner utifra quartzen prosjektet også, blir spennende å høre hva planene er der og hvilken rolle eventuelle partnere skal ha. Fordi NOM gir vel ikke gratis bort litt av rettighetene der, man burde vel forvente et salg av en % andel av rettighetene vel?
Fantilopen
09.03.2024 kl 22:54 1989

Måtte lete litt, men her er bekreftelsen fra et transcript fra Q4-presentasjonen:
https://www.alphaspread.com/security/ose/nom/earnings-calls/q4-2023

Spørsmål fra investor:
In light of the memorandum of understanding for the Kvinnherad quartz project, public records suggest that Nordic Mining has not yet secured landowner agreement on necessary licenses for the quartz deposit. Could you outline the company's strategy and time line for obtaining those critical agreements and licenses to ensure the project's progression?

Svar fra Ivar Fossum (CEO):
We have established landowner agreements. And apart from that, I won't speculate too much. It's very early stage. Going forward, it's a completely potentially different project than Engebø¸ in terms of size and everything. But we will try to get back to you and giving more flavor to this as we move forward.
Redigert 09.03.2024 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Fantilopen
09.03.2024 kl 21:35 2086

Fordi NOM har avtale med grunneierne. Det ble stadfestet av Ivar i Q4 webcasten eller Q&A hos Investorweb nå nylig.
dnallelvS
09.03.2024 kl 20:51 2149

hvis denne utvinningstillatelsen løp ut i 2019, hvorfor har ikke noen andre aktører nappet om den? Har NOM nå betalt en sum til eier for å få den fornyet nå eller har de ikke kommet så langt enda?
Fantilopen
09.03.2024 kl 17:04 2332

Her er litt info om kvarts som jeg skrev i et annet forum for litt siden:


Kvarts.

For drøye to måneder siden meldte NOM at de har inngått en intensjonsavtale/MoU med et annet mineralselskap om en joint venture innen utforsking og utvinning av kvartsforekomsten i Kvinnherad.

Dette er spennende av flere årsaker:

• NOM har allerede tjuvstartet og vet mye om forekomsten

• Dette er gruve i langt mindre skala enn på Engebø

• Prisen på kvarts var 6700$/tonn i 2016

• Grunneierne er positive til NOM og gruve

• Kommunen er positiv

• Ivar har sagt at prosjektreserven på 300 MNOK kan brukes på andre prosjekter når Engebø er ferdig (Edit: dette har de i det siste gått bort fra)


La oss ta et historisk tilbakeblikk:

• 2008: NOM starter Kvinnheradprosjektet

• 2011: Første scoping studie

• 2015: Prøveboring

• 2016: Resultater med JORC-klassifisering

• 2019: Utvinningstillatelsen løper ut (NOM lar være å fornye den siden de fokuserer på Engebø)


Status i dag:

• Det finnes borekjerne og en JORC-klassifisering av forekomsten som tilsier ca 3 millioner tonn kvarts

• En vesentlig andel av kvartsen er “massiv”, altså >95% ren kvarts

• Tester viser at de kan fremstille høyren kvarts med urenheter under 15 ppt, tilsvarende IOTA-6 klassifisering (dette er bra)

• Scopingstudien fra 2011 tilsa en gruve til 50 MUSD med 30 års levetid og 40 ansatte. Disse tallene må selvsagt revideres, men det gir et hint.NOM-Sitater fra ulike avisartikler rundt 2015:

“– Det viser seg at kvartsen her kan prosesseres og bli super ren, det vil si at den kan konkurrere med de høyeste kvartsforekomstene i verden, sier geolog Kristian Drivenes.”

“Anslaget er at det er minst to millioner tonn utvinnbar kvarts i Kvinnherad. Det er verdier for flere titalls milliarder kroner.”

“Positive til prosjektet

I Kvinnherad er det få som vet mye om planene for prosjektet, men kommunen er positive til en gruve.

– Kommunen er interessert i arbeidsplasser og er villig til å akseptere ganske mye. Men vi skal høre på synspunktene til folk som bor i dette området, sier ordfører i Kvinnherad kommune, Synnøve Solbakken.”

“Kvarts av renheten man har funnet i Kvinnherad er ifølge Nordic Mining sjelden i verdenssammenheng og oppnår høye priser i markedet.”

"Dersom det blir gruvedrift i Kvinnherad er det ikkje snakk om i stor skala, men såkalla «dagbrotsdrift».

– Uttaket vil bli lite i gruvesamanheng. Mykje av kvartsen ligg eksponert i terrenget. Fordi dette er eit høgverdig mineral, tar ein ikkje ut mange millionar tonn i året, det er kanskje snakk om fleire titusen tonn, som betyr mindre inngrep og ein mindre operasjon.

Men Schanche seier det er ein avansert prosess som skal til for å ta ut høgrein kvarts, og at det er i prossesseringa av kvartsen at det er behov for mest folk:

– Det ser vi for oss at skal skje på staden, men det er slike ting vi må ta ei vurdering på seinare i prosjektet når vi har lært kvartsførekomsten betre å kjenna.

Kilder:

https://www.nrk.no/vestland/jakter-etter-mineraler-til-flere-milliarder-1.12580033

https://www.kvinnheringen.no/kvarts/arsnes/kvinnherad/far-kvartsresultata-pa-nyaret/s/5-27-14098

https://e24.no/naeringsliv/i/oRoa57/nordic-mining-leter-paa-vestlandet-her-bores-det-etter-mineraler-verdt-hundrevis-av-millioner

+ Q1-2016, Årsrapport 2019 og 2021


dnallelvS
09.03.2024 kl 16:59 2342

Takk takk, tar som oftest alt på forumer osv med en klype salt, skjønner jo at det er mye egen interesse når man snakker om aksjer og penger. når det kommer til quartzen er du noe informert rundt det?
har funnet noen gammle forumer som snakker litt om det
1) https://infonom.freeforums.net/thread/35/verdivurdering-av-kvartsforekomsten-kvinnherad
2) https://infonom.freeforums.net/board/7/kvinnherad-quartz

null anelse om det er noe substans i hva som blir sagt her men ser ut som at det har litt verdi... som kanskje ikke nå er diskontert inn i prisen
Fantilopen
09.03.2024 kl 16:24 2393

Jeg ønsker ikke å gi noen investeringsråd, men jeg har benyttet tiden de siste ukene til å laste helt opp.

Den kommende dommen er viktigere enn den forrige hvor staten ble tilkjent en knusende seier mot naturvernaktivistene.
Nå gjelder det rettigheter til fremtidige mineraler, altså de NOM skal hente ut på vestsiden av Engebøfjellet om 15 års tid.
Sånn rent praktisk er dommen av svært liten betydning for den kommende gruvestarten og de første femten årene med drift.

Det kan tenkes det dukker opp inngangsbilletter under 75 øre det kommende halvåret før NOM for alvor kommer i drift, men jeg har altså valgt å ikke gamble på det. Risikoen for å løpe etter en kurs som stikker forbi kronen er for høy, og jeg slår meg til ro med et snitt rundt den kursen vi har hatt siste måneden.

Mine to cents.
dnallelvS
09.03.2024 kl 16:12 2415

Takk sjef! har du noen andre meninger om selskapet feks verdien for bare rettighetene til quartzen i kvinneherard eller inntektsmulighetene der? aksjene er jo litt som en jojo så litt vansklig å vite når det også er best å komme seg inn! alle snakker jo komme seg inn før HR dommen kommer men iste gang en dom kom gikk jo kursen fra 0,95 til på noen uker til 0,7 ish tallet. de fleste vil vel si kjøpt nå bare for å hause litt på sin egen investering
Fantilopen
09.03.2024 kl 15:46 2461

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1675764797/investor-presentation-private-placement-february.pdf
Og på side 7 i denne sliden står det hva finanseringen skal brukes til, inkl 24 MUSD til "bond interest", altså obligasjonslånsrenter.
Fantilopen
09.03.2024 kl 15:40 2470

Ja, det er det flere som har regnet på.

For det første: Alle utgifter til renter er allerede hentet inn via finanseringsrundene som har pågått de siste årene. Dette er penger som er avsatt, klar til bruk og blir allerede betalt kvartalsvis allerede.

Videre skal det betales tllbake 20 MUSD per år over fem år, totalt 100 MUSD.

Under er en liste over beregnede EBIDTA-tall fra NOM de kommende årene:

2024: 5 MUSD
2025: 44 MUSD
2026: 54 MUSD
2027: 55 MUSD
2028: 58.MUSD
2029: 62 MUSD
2030: 66 MUSD
(kilde: finansieringsprospekt, mars 2023)

Dette tilsvarer ebidta-grad på mellom 60 og 70%.
Det er med andre ord ingen grunn til å frykte ytterligere refinanseringer for å betale verken lån eller noe annet.
Gled deg heller til generøse utbytter.
dnallelvS
09.03.2024 kl 15:02 2536

Noen som har regnet ut totale kostander for obligasjons lånet og sannsynlighetene for å få tilbakebetalt hele beløpet uten refinansiering innen november 2027?
rente på 12,5% fra 2022-2027 på 100 m usd, gjør jo at rente kostnadene blir 62,5 m usd pluss hoved beløpet på 100 m usd så totalt 162,5 m usd... virker som veldig mye å betale ute når de bare har hvert i produksjon i litt over 2,5 år fra Q1 2025 når første inntektene kommer og til 7 november 2027
rischioso
11.01.2024 kl 17:24 6469

Trur ikke det er bryet verdt å spekulere i hvem som selger hva, når og hvorfor for det vil alltid komme en tid for at noen skal selge og godt er det for skal man kunne kjøpe så må jo noen selge...;)
Det som er av interesse er hva som er forespeilet fremover og ikke minst den faktiske progresjonen som er skjedd de siste 10mdr spesielt og legger vi det til grunn så ser det riktig bra ut. Topper vi så det med den ferske rettslige avgjørelsen så ser det enda bedre ut og legger vi så til at det i nå i perioden januar til mars kommer nye og friske milliarder tilbake i markedet etter desember sell-off'n for å posisjonere seg for året 2024 så er det å forvente at noen av disse finner veien hit - mao, det vil gå i rykk og napp også fremover så kjøp og hold og kjøp mer på de neste duppene som garantert kommer på stadig høyere kursnivåer så vil man få gleden av renters rente effekten. Dette caset vil rusle og gå og ikke minst kaste av seg lenge etter at de fleste av oss ikke finnes lengre så er man ute etter å sikre alderdommen både for seg selv og sine med en extra pensjonsinntekt så virker denne fremtidige utbytte maskinen å være det rette caset med forbehold om at man har en tålmodighet litt lengre enn nesetippen og ikke minst evner å se på tidvise kursbevegelser som i dag som en mulighet og ikke noe annet så er mye gjort og man kan høste i andre enden med utømmelige utbytter og det uten å måtte selge en eneste aksje ...;)
Audietron
11.01.2024 kl 16:25 6701

Trur det være ein større aksjonær som har solgt seg ut idag, virker heilt unaturlig det som har skjedd. Er vel miljøfanatikerne som skremmer dei ut.
Octagon
11.01.2024 kl 16:20 6729

Det er vel å håpe det, er jo gjengen med motsatt nick av deg "short term" som i dag selger i mengder :-)

En klar over reaksjon i dag og god kjøps anledning for dem som ikke er full lastet allerede.
rischioso
11.01.2024 kl 16:10 6790

Da benyttet jeg muligheten og fikk fylt håven på dagens overreaksjon - takker og bukker ...;)

Håvmesteren
Sølvbuen
11.01.2024 kl 16:05 6820

Basert på EBITDA/cash flow selskapet selv fremlegger for første 5 år som altså allerede er sikret gjennom avtale og en antaa verdi av anlegget etter 5 år på la oss si 10-12 ganger EBITDA i 2030 kan en bergne neddiskontert verdi idag til 2 - 3 kroner pr akjse basert på et gjeldfritt anlegg etter 5år. Dvs at dette 100millusd lånet er da innløst i denne beregningen og utgjør ca 50øre pr akjse. Da har jeg brukt 10% diskonteringsrente. Jeg tror de fleste vil si det er svært konservativt anslått verdi etter 5år. En slik ressurs med levetid 40 år kan ha en meget større verdi til en strategisk kjøper etterhvert.
Min konklusjon er at dagens aksjekurs er et svært attraktivt nivå og kjøpe seg inn her. Kjøp og Hold synes å være det beste her nå.
longterm
11.01.2024 kl 15:45 6927

Etter denne dagen burde vi kanskje kunne ha et visst håp om at de fleste kortsiktige er ute...?
John8
11.01.2024 kl 14:08 7227

Ja.
Det er ca 8 ganger så mange aksjer i NOM fra og med sommeren 2023, enn det var i årene 2021 og 2022.

Gml kurs 4,34 som nevnt idag flere ganger gjaldt altså et NOM som nå har ca 8 ganger så mange aksjer.
Gml kurs 4,34 : 8 = ca kr.0,54.

Nå pendler kursen rundt kr.0,85.
Ulikheten idag sammenlignet med årene 2021 og 2022 er en vesentlig derisking av Engebøprosjektet
Jeg er av den klare oppfatning at NOM pr idag er underpriset.
Men jeg forventer ikke kurs kr.4,00 i nærmeste fremtid.

Kurs 1,50 - 2,00 ila år 2024 anser jeg realistisk.

PS:
Alle aksjer i NOM er «frie».
Det ble ovenfor argumentert med at kursen påvirkes av antall «frie aksjer».
Argumentet gir ingen mening.
Redigert 11.01.2024 kl 19:24 Du må logge inn for å svare
Investman
11.01.2024 kl 13:38 7407

Da blir det ca 1 år med ørkenvandring ;)
longterm
11.01.2024 kl 13:33 7446

Vel, for å si det sånn: det vil ikke komme som noen overraskelse om NOM dukker opp også på Nordnets neste liste over Nordens mest shortede selskaper.. I tillegg er det opplagt slik at mange så den muligheten som lå i raske penger ved å spekulere i utfallet av en dom de fleste mente var temmelig opplagt.
Audietron
11.01.2024 kl 13:21 7515

Heilt utruleg aksje, må være børsens mest manipulerte .
Octagon
11.01.2024 kl 12:14 7770

En del rart her siste timene..

Ikke mulig å sammenlikne aksjekursen med tiden før emisjonen på 60 øre da antall aksjer er mangedoblet siden den gang.

Tror fortsatt (som tidligere) på kurser opp mot 100% over "referanse" kursen på 60 øre over innen året. Og det er pluss 100% som er en grei avkastning.
Hvor rask vi når dette målet er naturligvis avhengig av at fremdriften i prosjektet ikke sinkes og prisutviklingen på mineralene. Og så har vi en ikke urealistisk "joker" om at selskapet kan bli kjøpt opp.

Som nevnt en del gevinstsikring nå, når det roer seg vil aksjekursen stige frem mot driftsstart.

Vedum/Støre og eventuelle ekstra ordinære skatter som kan komme eller ikke komme fremover i tid er uansett lite relevant nå.

Saken som avgjøres i mars vil NOM garantert vinne, de har som jeg har skrevet tidligere på tråden selv beskrevet sjansen for tap som "close to zero" under resultat presentasjon.
invester
11.01.2024 kl 12:04 7839

Det er bare «raske penger» som forventer himmelferd på dagen! På lik linje som beisere skal få kursen til 0 ved enhver anledning!

Det som skjedde i går var en dem «raske penger» som kom inn og som skal ut i dag på nyhet.
Langsiktig er NOM en så sterk case at vi vil passere 1.2-1.5kr med god margin i løpet av året.
longterm
11.01.2024 kl 11:50 7937

Ikke lett å argumentere med personer som hevder å være allvitende, men jeg kan i hvert fall opplyse om at jeg IKKE driver med daytrading. Hadde, ut fra vurderinger du åpenbart er sterkt uenig i, lagt inn salgsordre på høyt 90-tall, men så høyt nådde euforien ikke. Følgelig belager jeg meg på å bli sittende også over dommen fra Høyesterett.
rosgun
11.01.2024 kl 11:46 7980

Noen spår at det snur oppover etter kl 12, så da får man kvitte seg med aksjene her. Blir for useriøst for meg….
rosgun
11.01.2024 kl 11:44 7995

Litt rart at vanlig aksjonærer går på trollingen deres, men psykologien er også et spill som man skal tåle i gamet. Håper forøvrig folk Holder og kjøper istedet.
Ransen
11.01.2024 kl 11:42 8023

Da bør du se intervjuet med Fossum på FA. Ikke heng deg opp i gamle anslyser og Rana gruber.
Her snakker vi om kritiske mineraler hvor det allerede er reservert for 4 mrd. Første innbetaling kommer i Jan 25, og etterspørselen er meget god..
rosgun
11.01.2024 kl 11:38 8051

Sparebank 1 har ikke peiling, men virker jo som du har solgt og vil ha billigere inngang….

Det dummeste jeg har hørt

Sannheten er at du med flere skal trade lavt nå og kjøre opp kursen i ettermiddag. Det er deres levebrød, så lykke til med handlene. Tipper målet deres er å tjene minst 5-7% idag, så det er jo lettvint å spre litt usant guff nå og være positive og hausse senere på dagen..🎰
Redigert 11.01.2024 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.01.2024 kl 11:37 4725

Er nede å leter etter smutthulet i gulvet nå. Shorten ble satt på 0,93
longterm
11.01.2024 kl 11:35 4736

Rana Gruber hadde netto overskudd på vel 500 mill siste tolv måneder. Selskapet har lang historie med overskudd og utbytter, men prises likevel med en P/E på 5,5. Det virker å være slik gruveselskaper i Norge prises for tiden. NOM når tilsvarende prising ved kurs ca 1,30. Verdt også å merke seg oppdateringen fra Sparebank 1 Markets i dag: "We currently have a Buy recommendation and NOK 1.0 target price for Nordic Mining based on ~0.7x our unrisked NAV for the Engebø project." - ingen endring fra opprinnelig analyse som ble utgitt rett etter emisjonen i fjor.
rosgun
11.01.2024 kl 11:33 4764

Dette er ikke en sak som angår NOM. Staten står for alle godkjennelser og dette er ingen sak.

Hvis staten mot alle odds skulle tape ville da Staten måtte dekke investeringer fra Nom samt lagt ned 500 arbeidsplaser, fått USA på nakken de neste 40 årene, hvis du har fulgt med i timen er noe du kun bruker for å få billigere inngang- ikke noe annet.
Redigert 11.01.2024 kl 11:36 Du må logge inn for å svare