Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 125292

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Boss 99
07.11.2023 kl 11:19 3014

Det kan jeg ikke dessverre da dette er konfidensielt. Beklager...
Slettet bruker
07.11.2023 kl 11:09 2988

Hvor kan vi finne disse lange avhandlingene, tro? At det shortes litt er bare helt naturlig - spesielt i et selskap som enn så lenge ikke genererer inntekter. Uansett, lånte aksjer må en vakker dag leveres tilbake - og her vil naturlig oppdrift føre til at shorting vil være mindre attraktivt på sikt.

Om det er gruppen "NOM Aksjonærer" du refererer til, så er det minimalt med avhandlinger om shorting der. Det nevnes hist og her om oversiktene over mest shortede aksjer hos Nordnet, men dette er som nevnt å påregne. Denne shorteren fra Bergen - og hans hat mot NOM, som du ofte nevner her - ser jeg ingen referanser til.

Kan ikke du fortelle oss litt om "shorteren fra Bergen", er du snill?
Redigert 07.11.2023 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
Hellboy
07.11.2023 kl 11:01 2975

Jeg er ikke medlem i noen NOM-gruppe på FB, og etter det du akkurat skrev om den skal jeg ikke bli medlem heller :D
Boss 99
07.11.2023 kl 10:56 3001

Hvis du e medlem på FB kan du lese deg opp om shortingen av Nom , Der er lange avhandlinger om dette temeat . Og om folk som ikke tror den blir shortet.
Hellboy
07.11.2023 kl 10:41 3045

Bare slapp av.

Og hadde vært fint om du kunne kutte ut det gnålet om shortere. I alle fall siden du aldri dokumenterer det. Og shorting er en del av markedet for å få "riktig" pris.

Personlig har jeg vært med gjennom nesten hele maraton-løpet hvor vi nå er inne på stadion og bare skal hanke inn seieren. Jeg har også økt i det siste. Og skal øke mer nå som utbyttene fra shipping "ramler" inn ;)

Det er bare å benytte seg av anledningen før denne en eller annen dag virkelig går.
Slettet bruker
07.11.2023 kl 10:17 3111

Voldsomt så de skulle slite med å besvare de to spørsmålene jeg stilte, gitt ...
Slettet bruker
07.11.2023 kl 10:13 3037

De siste tre kvartalene har 255 mill/kvartal blitt kostnadsført mot "Mine under construction". Med utgangspunkt i dette for også kommende år, vil det ryke en milliard til før oppstart. Med 250 mill på Engebø-kontoen, samt 1,1 mrd i obligasjonslån, vil prosjektreserven på 350 mill stå ubrukt dersom anslaget på 255/kvartal slår til. Utfordringen ligger i leveransene for det kommende året i større grad kommer fra utlandet. Dette øker logistisk og finansiell risiko, sammenlignet med de regionale entreprenørleveransene som har utgjort tidligere nevnte kostnader det siste året. At dette vil kunne utgjøre så mye som 350 mill er neppe særlig sannsynlig, men det må kunne forventes at prosjektreserven tas i bruk. (Edit: Dette inkluderer ikke royalty-dealen med Orion - så jeg er spent på å se hvor mye som kostnadsføres det kommende året.)
Redigert 07.11.2023 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Boss 99
07.11.2023 kl 10:05 2947

Aksjonærene sitter mettet med aksjer og ikke penger å kjøpe for. Nå er det shorteren som leker seg. Slik blir det i overskuelig tid fremover. Bare å ta innover seg og selge seg ut.
Ransen
07.11.2023 kl 09:55 2990

Virker som om aksjonærene synes det er negativt av selskapet er i rute, er fullfinasniert og at 5 års produksjon allerede er reservert (milliardinntekter)
Octagon
07.11.2023 kl 09:26 2927

Og så har vi "det vanlige" etter mine mange år i aksjemarkedet og det kjente begrepet : "Buy on Rumors , Sell on News"

En aksje øker i kurs i perioden foran en resultat fremleggelse for så å falle noe tilbake straks resultatet offentliggjøres.
Betyr mindre hvordan resultatet er, kursen synker alltid litt først.

Her tror jeg imidlertid at en raskt korrigerer "nord over" og at kursen øker. I dag ? I morgen ? Tiden vil vise.

Det er gode nyheter som er presentert i rapporten nå.

Finner faktisk intet negativt i den etter å ha finlest litt nå og det tror jeg markedet ser etter hvert som resultatet studeres nærmere.
Slettet bruker
07.11.2023 kl 09:13 2991

Absolutt. Men det er ingen overraskelse.
Octagon
07.11.2023 kl 08:55 3066

Bra rapport.

Fremdrift etter plan i forhold til driftsstart neste år. "on cost and time" som de selv skriver i rapporten.
Og "Construction on track to start production in Q4 2024 at budget"

Ingen emisjonsbehov, godt finansiert , prosjekt reserve ca. 460 MNOK i "over emisjon" tidligere god å ha i bakhånd om kostnader høyere enn tidligere estimat.
Redigert 07.11.2023 kl 08:59 Du må logge inn for å svare
speculator
07.11.2023 kl 08:55 2967

Må vel anses som veldig positivt at ting går etter planen, på budsjett og fremdrift...
Slettet bruker
07.11.2023 kl 08:45 3003

Som forventet, ingen overraskelser - verken i negativ eller positiv grad - i papirene tilknyttet dagens presentasjon.
Prosjektet skrider frem etter planen, utfordringer håndteres løpende, markedet reflekterer verdensøkonomi- og situasjon.

https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010317340-XOAS#CompanyPressRelease-12294502
Hellboy
03.11.2023 kl 14:13 3712

Gode poenger Octagon. Og gitt at vi om et par år begynner å få 20 øre i årlige utbytter, er jo regnestykket ganske pent....
Octagon
03.11.2023 kl 13:58 3721

Har også akkumulert.

Betyr mindre om en kjøper på 0,65 - 0,67 - 0,69 - 0,70 om en har en horisont lengre enn en måned eller to. Selskapet er betydelig underpriset på nåværende kursleie og når kursen gjerne er mellom 1 kr og 1,50 kr før oppstart så er disse mindre forskjeller i kjøpskursen uten større betydning.

Markedet vil gradvis reprise aksjen trinnvis i tiden frem til oppstart og etter hvert som risiko faktorene elimineres en etter en.

Og sannsynligvis vil det komme inn større internasjonale investorer frem til det, dette er jo et kritisk mineral og største forekomst av rutil på kloden når driften kommer i gang og eneste gruve i Europa for granat. I tillegg har en jo salg av biprodukter som ikke er vurdert av analytikerne.

Og med børsverdi nå rundt 1.5 MRD så er det mye å gå på.
Hellboy
03.11.2023 kl 12:40 3704

Hehe. Det kommer. Personlig har jeg fått akkumulert litt mer i det siste. Holder den seg på disse nivåene blir det ennå mer fremover ;)
Boss 99
03.11.2023 kl 12:38 3704

Ken gidder å brekke 0,70 når en blir gruset med aksjer like under.
longterm
03.11.2023 kl 10:49 3812

Hensyntatt sannsynlighetsovervekten for at staten vinner rettssaken kunne man forvente et rally frem mot domsavsigelse. Forhåpentligvis vil vi se en forsterket interesse de kommende dagene - så langt synes dog shorterne å ha stålkontroll.
Octagon
03.11.2023 kl 10:21 3762

Q 3 Rapport og forventninger ?

Handler i basis om to forhold.

1) Har selskapet nok finansiering frem til oppstart neste år ?
2) Er fremdrift i rute slik at vi ikke får forsinket oppstart ?

Legger en presentasjonen for Q2 pr 15 august til grunn så diskuterer en hva en skal bruke prosjekt reserven til. Med andre ord "overskuddskapitalen" ved planlagt oppstart. Årsaken er at de grunnet krav fra investor "over emitterte" ved kapital innhentingen. Naturligvis får en røde tall i og med at utbyggingen krever mer og mer kapital frem til planlagt oppstart og alt er jo blitt litt dyrere. De to analyser som er utarbeidet i 2023 påpeker også at selskapet er godt finansiert med en betydelig prosjekt reserve.

2) De bekreftet under Q2 presentasjonen at de var godt i rute for planlagt oppstart neste høst og har også ved flere anledninger gjentatt dette.
Sentrale forhold som stimulerer til fremdrift er at utbygger også er eier (Entreprenørservice AS) som naturligvis ikke er en ulempe. Jeg velger å tro at også en
mild høst neppe har medført ytterligere forsinkelser.

Tror at når markedet får bekreftet disse forhold at aksjens re-prising vil få nytt momentum, og at kursen i tillegg vil stige de neste dagene. Gjerne også bryte motstand like under 0,70 kr.

Redigert 03.11.2023 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Octagon
01.11.2023 kl 16:42 4259

Hadde NOM vært et farmasi selskap så hadde det vært priset til det fire dobbelte av i dag :-)

Men heldigvis priser fortsatt aksjemarkedet fortsatt inn forventet fremtidig inntjening så antar at NOM kursen også er helt annerledes og betydelig høyere snart.

Her er også mye god kompetanse rundt NOM for de som ikke er kjent med dette forum:

https://chat.xtrainvestor.com/channel/nom

Ransen
01.11.2023 kl 12:30 4366

Det er vel egentlig ikke særlig motstand før ved kr 1,85, men det må litt volum til for å bryte seg dit. Det tenker jeg kommer av seg selv når ting er avklart og det lider mot oppstart...
Octagon
01.11.2023 kl 12:08 4393

Teknisk analyse , pent nå. Noe motstand like over 0,69 øre, men ikke like massiv motstand som sist nede ved 0.62 ca. RSI = 55, så mye å gå på her vs. overkjøpt/oversolgt.

Hva nyheter angår :

Går rettsavgjørelsen i Statens favør vs. Naturvernforbundet rundt fjord deponi som de fleste forventer så er det duket for at massivt rykk oppover, sannsynligvis på høyt volum hvor motstand 0,69 passeres lett. Lite motstand videre, så vanskelig å spå hvor den ender gjerne et sted opp mot "0,80 tallet".

Gjerne da også kombinert med nyheter nå ved Q3 presentasjon 11 november rundt fremdrift som ikke gir signaler om forsinkelser eller andre negative forhold.
Men tidligere har de jo ligget foran skjema og mildvær i Q3 har slik jeg tror, neppe bidratt negativt til forsinket fremdrift.

Om Naturvernforbundet skulle vinne så må tingretten finne 4 betydelige avgjørelser ugyldige, og søker å bruke nye tolkninger rundt vann-forskriften som ikke var tilstede da vedtakene ble fattet.

Både "Kongelig resolusjon av 16 februar 2016" - "Klima og miljødepartementets av 23 november 2021" - "Nærings og Fiskeridepartementets vedtak av 6 mai 2022" og "Miljødirektoratets vedtak av 23 juni 2023" må da alle kjennes som ugyldige. Basert på slik Naturvernforbundet nå velger å tolke nyere presiseringer i vannforskriften. Uansett vil Staten anke om det mot formodning skulle bli en avgjørelse i favør av saksøker.

Nordic Mining har fulgt alle gjeldende miljø krav og tilpasset situasjonen etter hvert som endringer oppstod, de har "fulgt boka" hele veien og innhentet alle nødvendige tillatelser. Og så har vi EU som sannsynligvis presser på i bakgrunnen og med at dette er kritisk viktige mineraler, også for det grønne skiftet.

Neste sak har mindre betydning enn denne slik jeg ser det da NOM har vunnet denne i begge rettsinstanser tidligere og uansett om de skulle tape motpartens ankesak til høyeste rett og måtte dele litt med seg med grunneiere så er det ikke planlagt uttak i denne delen av forekomsten før 16 års tid (tidligst). De utalte selv under siste kvartalspresentasjon at de anså sannsynligheten for tap her som "close to zero" i den muntlige Q&A etter presentasjonen. Denne saken får avgjørelse i februar 2024.

Ut fra hva jeg mener er sannsynlig så sitter jeg lastet nå med forventning om positive nyheter.

Ser få andre aksjer hvor risk/reward er høyere enn i dette papiret nå.

I det minste farlig å shorte aksjen nå om positive nyheter kommer som er forventet når som helst.

Redigert 01.11.2023 kl 12:09 Du må logge inn for å svare
Boss 99
30.10.2023 kl 14:16 4907

Robot kjører. 168 278 på fire linjer
Redigert 30.10.2023 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
Ransen
30.10.2023 kl 13:49 4970

Høres helt absurd ut, kan ikke naturvernerne dra til krigsområdene eller India å fortelle kva som er riktig. Det er så mange løse tråder i denne saken at jeg kan ikke fatte annet enn at det går i statens favør. Men går det andre veien er det fattet på bakgrunn av hva EN havforsker har uttalt om artsmangfoldet i fjorden....
Octagon
30.10.2023 kl 13:34 4910

Dersom de tidligere 4 vedtak blir erklært ugyldige som saksøker (Naturvernforbundet) krever så har det naturligvis tilbakevirkende kraft i og med at Nordic Mining da ikke kan lagre i fjorden, men må ha en "plan B" klar for land deponi.

Ikke det at jeg regner det som overveidende sannsynlig at saksøker får medhold, men likevel slik er det.

De kan jo ikke kjøre videre med Fjord deponi basert på det som da ville være ugyldig gjorte og juridisk opphevede vedtak, selv om saksøkte (Staten) ved et eventuelt tap sikkert vil anke dommen.

Og ett hvert seriøst selskap vil ha planlagt for begge utfall og ha løsninger for begge scenario.

Etter domstol loven så skal dom foreligge innen 4 uker fra slutt prosedyre/avslutning i retten som var 4. Oktober , slik at dommen vil foreligge om noen dager senest (2.11.)
Hellboy
30.10.2023 kl 13:05 4948

Tja.

Utfra min erfaring er lav omsetning på stigende kurs et bra tegn. Det betyr at de som er villige til å kaste ut aksjene for et par pils på byen snart er ute, og at selgerne krever mer av hva selskapet er verdt. Kan gi en pen oppgang når de siste selgerne som er villige til å selge på lav kurs er ute....
Boss 99
30.10.2023 kl 13:05 4945

Tror ikke de er redd. Aksjen blir hold nede av shorteren fra Bergen. Tror ikke han liker NOM
Ransen
30.10.2023 kl 12:42 4966

Merkelig lav omsetning for tiden.
Er folket redd for utfallet av rettsaken med staten og utslippstillatelsen, så har ikke den tilbakevirkende kraft. Derimot kan det pålegges strengere kontroll og rapportering ved lagringen i fjorden. Nå foreligger det en god og fullverdig miljøplan for hele driftsperioden. Den var etterspurt i forkant av rettsaken, men ikke offentliggjort på det tidspunktet.
Smartulf
30.10.2023 kl 08:39 5157

Rapporteringen blir nok som de siste rapporteringene: alt går etter planen, eller noe foran planen faktisk. Kostnadene er også som forventet i byggefasen.
Det er snart historie å få handlet aksjer på 0,6 tallet. Vi ser nok snart 0,8 tallet, for det finnes veldig lite motstand i den stigende trenden som Nom nå ligger i nå. Det er ikke tvil om at vi skal opp,,,kraftig opp,,,spørsmålet er bare hvor fort dette vil gå opp. Tror det er mange som sitter på gjerde, som en dag vil få det riktig "travelt" med å løpe etter denne aksjen.
Stockflow
29.10.2023 kl 20:26 5430

Tja, må jo si jeg har lyst til å kjøpe en del på 0,6 nivået som det ligger på nå🙄 Jeg er en såkalt småsparer, har lest litt og jeg heller mot at dette med tiden går mot det bedre enn det verre?
Det er jo mye investering i begynnelsen, og jeg tipper inntektene/overskuddet går opp når de begynner å ta ut stein..
Skulle kursen gå mot 1,0kr så blir det fort penger av det, men det samme gjelder jo andre vegen.. Så,, er tiden inne for å kjøpe nå før rapportering 7.november? Noen som har noen gode råd? (Tar min egen avgjørelse😊)
Geir Rune L
23.10.2023 kl 09:28 6003

Femte største aksjonær Citibank har økt sin beholdning med 5,7 mill aksjer. Ellers bare mindre endringer på topp 20 liste.
Octagon
20.10.2023 kl 16:03 6258

Korrekt, det er nedgang på små volumer dette.

Svært mange andre selskap på børsen har også korrigert tilsvarende siste dager.

Mer "generell markedsuro" (er jo den tiden av året) enn fundamentale eller andre forhold som har gitt kursutslag nå.

Og vi ser at alle store blir sittende (kfr. løpende aksjonærlister) småaksjonærer dominerer nå på salgssiden.
Geir Rune L
20.10.2023 kl 16:02 6237

Er vel mest aksjekursen jeg synes faller mye. DnB posten har vært i ro siste to dager og jeg ser ingen bevegelser av betydning på topp 20.
Slettet bruker
20.10.2023 kl 15:55 3140

9 mill aksjer omsatt og det kaller du for kraftig nedsalg.
Geir Rune L
20.10.2023 kl 15:52 3071

Skulle ikke forundre meg at noen kretser har mer info enn det åpne markedet her. Hvorfor dette kraftige nedsalget nå? Er det den generelle børsuroen som straffer en aksje som Nom ekstra hardt i og med at det er et år til de begynner å generere inntekter?