Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 126527

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Investman
08.10.2023 kl 11:38 3984

Har sett litt på tallene som forventes!

- Vi kan glemme 10 gangeren hvis noen har tro på det!
- For meg ser det ut som en aksjekurs fra 1 til 2 Nok er det vi kan håpe på i beste fall ved oppstart neste år.

Noen andre med synspunkter på dette?
Redigert 08.10.2023 kl 23:35 Du må logge inn for å svare
Octagon
06.10.2023 kl 21:15 4719

Etter teknisk analyse (og kun det) så er aksjen nå "overkjøpt" og skal ha et mindre "pullback" for å generere nytt momentum for videre kursløft neste tiden.

Kan bli noen få dager med nedgang før aksjen igjen skyter fart om en ser på det tekniske og også understøttet av all min erfaring i andre papirer.

Tror ikke vi skal ned til 0,60 igjen, men muligens området 0,65-67 enten bare intradag eller som sluttkurs. Vi får alltid litt gevinstsikring hos kortsiktige tradere (denne begynte allerede i dag ettermiddag).

Fundamentalt er jeg mindre redd for "rettsak 2" (anken til høyesterett) som avgjøres innen medio februar ca. Risiko her er kun noe lavere inntekt langt frem i tid.

Rettsaken som pågår nå derimot vil ved tap, selv om lite sannsynlig medføre at prosjektet og driftsstart kan utsettes ett år eller to (??). Selskapet vil da måtte "lete etter" et sted å deponere på landjorden og lastebiltransporten vil stjele noe fortjeneste pr tonn masse. Nå står ikke akkurat kommuner i kø for å motta masser av denne typen, og det kan bli utfordrende å finne egnet sted helst i "nabo laget". Uansett så vil Naturvernforbundet anke saken videre og således være en "uro" faktor i det videre.

Aksjekurs godt over en krone er likevel meget sannsynlig innen neste halvåret og enda høyere ved driftsstart om de nevnte risiko faktorer ikke skaper problemer etter mitt syn.
Slettet bruker
06.10.2023 kl 20:27 4830

... og mitt anslag baserer seg som tidligere nevnt på tidspunktet hvor selskapet har vist evne til stabil drift/leveranse - med andre ord, et tidspunkt hvor prosjektet er de-risket.
Octagon
06.10.2023 kl 20:00 4782

Mitt resonnement er ut fra hva markedet er villig til å prise Nordic Mining til ikke hva selskapet investerings-matematisk kan være verdt.

Selskapet er ikke i drift enda og det finnes fortsatt risiko for forsinkelser av ulike årsaker ? Dommer i selskapets disfavør, selv om sannsynlighet for dette kan være liten slik mange skriver. Så er det fortsatt uavklart og derved risiko. Ny (mindre) emisjon grunnet kostnadsøkninger i utbygging eller ved forsinkelse ? Enkelte fond og investormiljøer vil ikke investere i slike "ikke grønne" næringer (Nordea f.eks) Etc. Etc.

Markedet vil naturligvis også prise inn risiko faktorer i et slikt prosjekt. Dette er ikke et farmasi selskap med en lite presist definert og fortsatt u-utviklet kur mot en eller annen kreftform, hadde det vært det hadde selskapets verdi naturligvis vært "fantasillioner".

Min mer antagelse enn kalkulert beregning får meg til å tro at selskapet om i "rute" for oppstart neste høst kan ha en børsverdi opp mot ca. 2.5 MRD NKR.

Videre beregninger når først i drift kan naturligvis gi høyere verdier, men da også langt enklere å beregne enn i dag - da risiko "hindre" blir historie.Slettet bruker
06.10.2023 kl 19:12 4844

Mitt utgangspunkt er kun banal matte, basert på følgende guiding, hentet fra investorprospektet datert 2. mars: "Expected to generate avg. EBITDA of USD 57m and free cash flow of USD 47m p.a. in the period 2025-30". Med utgangspunkt i at Engebø har en 'life of mine' på 39 år, er det ikke urimelig å verdsette selskapet til 10x EBITDA basert på fremtidig inntjening når selskapet har bevist stabil drift. Så hvis vi sier 10 x 57 mill dollar - med en dollarkurs på 10 kr, er vi ikke langt unna 5,5 mrd norske.
Winter
06.10.2023 kl 17:59 4994

Ser Ac30 sier 5,5 mrd kroner og Octagon 2,5 mrd kroner mtp verdi. Hva ligger "imellom" mtp spriket i anslagene?

Bare lurer på hvordan dere tenker, det er jo over 100% forskjell, selv om bufferen kan utgjøre noe.
Ransen
06.10.2023 kl 15:35 5170

Veldig bra volum i siste dager. Det kan tyde på flere ting. Også veldig mange aksjonærer som ikke ser potensialet i aksjen. Vi snakker altså om rutil som ikke finnes andre steder i europa, men som hele verden etterspør…tenk å sitte på noe sånt…
Investman
06.10.2023 kl 15:33 5173

Blir ikke noe brudd videre opp i dag ser det ut til.....men 6 % er bra uansett ;)
Redigert 06.10.2023 kl 15:34 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
06.10.2023 kl 14:39 5254

Investman skrev Er 0,79 mulig i dag?
Ingenting er umulig,spørs bare hvor musklene vil ha den😁virker mer potent enn ever,nærmer seg haraball om litt👍
Investman
06.10.2023 kl 13:13 5422

Er 0,79 mulig i dag?
Longrun
06.10.2023 kl 10:43 5675

Blir neppe dom i oktober. Må nok et stykke ut i november. Det er nærmest utenkelig at staten skal tape denne saken, noe som endelig har gått opp for investorene. (Aksjen har lagt på seg 25% siden tirsdag.)
HR-saken mot AMR er inntil videre en kurs-brems, selv om utfallet også der burde være temmelig klart.

Bullfight
06.10.2023 kl 10:31 5714

Rettsaken er bare tull, skulle det mot formodning gå galt hva vil erstatningen staten må punge ut med til NOM ?
Slettet bruker
06.10.2023 kl 10:18 5775

Hold ? Kjøp mer og snitte opp ? Eller ta gevinsten ?
Octagon
06.10.2023 kl 10:18 5724

Bra "trøkk" enda.

Skulle jeg gjette ut fra TA og det fundamentale nå så vil en etter flere dager med økt kurs falle noe tilbake og stabilisere seg på et nytt og høyere nivå enn tidligere.


Muligens litt "nerver" i markedet og rundt aksjekursen før dommen i rettsaken med Naturvernforbundet foreligger (innen ca. 18 oktober) Både de og Staten virker sikre på seier her.

Dom i favør av Staten og indirekte NOM kan gi neste løft og "lettelsesrally".
Octagon
06.10.2023 kl 08:51 5962

re: "Forekomsten er nok betydelig større enn delen som er sertifisert/ boret og målt etter alle regler. Den fortsetter nedover i dyyyyyyypet:)"

Ja, det virker logisk og forklarer bedre de store forskjeller mellom estimatene fra Norges Geologiske Undersøkelser og selskapets egne uttaks-estimat.
Selskapets egne tidligere estimat på 3.1 MRD USD over gruvens levetid er et svært forsiktig anslag og er i dag høyere uansett om en beholder deres uttaks mengde, men korrigerer for økt rutil pris. Og så har en jo også gevinster som kan oppnås ved bedre utnyttelse/ny teknologi som reduserer svinn.

Er ikke så opptatt av utbyttet, men selskapet er nå priset til 1.5 MRD NKR og vil nok være høyere priset ved oppstart (gjerne påvirket av nye estimat, med ditto nye analyser og kursmål). Ikke usannsynlig nivå på rundt 2.5 MRD NKR, men tiden vil vise...
Redigert 06.10.2023 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
fiskekroken
06.10.2023 kl 08:40 6020

Det er mange som mener det vil utbetales utbytter på omlag 19 øre pr aksje. Ganske bra for en 60-øring. Forekomsten er nok betydelig større enn delen som er sertifisert/ boret og målt etter alle regler. Den fortsetter nedover i dyyyyyyypet:)

(Du kan gjerne ha en mer hyggelig tone da NOM er en GLAD-AKSJE😃😃😃🚀.)
Norviking
06.10.2023 kl 08:09 6123

Hehe
Nå ba jeg jo deg om en uttalelse om hva enorme utbytter betyr.
Og svaret er at jeg skal ta frem kalkulatoren ?
Hvor mange aksjer man har er irrelevant .. det er direkteavkastningen pr aksje som jeg spør om
Octagon
06.10.2023 kl 07:46 6199

Investtech i dag:

"Nordic Mining steg med hele 9 prosent og endte på 0.69 kr. Vi må tilbake til 18 januar for å finne en like kraftig oppgang. Den gangen steg aksjen 18,5%. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 38 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer ni ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og videre oppgang indikeres."
Redigert 06.10.2023 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Investman
06.10.2023 kl 06:36 6178

Skal prøve å sette meg litt mer inn i dette fremover, sikkert greit å prøve å regne seg frem til hva som egentlig blir av inntekter når vi er i gang.

Kommer vel noen meglerhus på banen etter hvert også med sine synspunkter på dette ;)
Redigert 06.10.2023 kl 06:37 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.10.2023 kl 00:17 6113

Jeg byr rundtom 5,5 mrd, tilsvarende omtrentlig 2,5 kr/aksje når driften er stabil. Kanskje mer, dersom store deler av prosjektbufferen forblir ubrukt.
Investman
05.10.2023 kl 22:13 6000

En litt annen diskusjon, hvor stor børsverdi tenker dere er fornuftig for NOM ved oppstart?
Redigert 06.10.2023 kl 08:03 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.10.2023 kl 19:14 6287

Sist jeg sjekket var bevegelsene på topp 50 var godt i gang for noen dager siden. Mye kjøp fra utlandet - ikke overraskende. Det enorme volumet fra i dag vil først være synlig på aksjonærlistene over helgen, siden disse vises dag 2 etter tegning (T+2).
Geir Rune L
05.10.2023 kl 18:09 6401

Synes det er noe forunderlig at med de volum vi ser for tiden at det omtrent ikke synes på topp 20. Er det bare tradere som kjører aksjen om dagen?
Slettet bruker
05.10.2023 kl 17:21 6510

Ja, rimelig fritt spillerom langt oppover når det etableres et brudd gjennom denne kanalen - og 0,705.

https://www.tradingview.com/x/k8B2C5cL/
Octagon
05.10.2023 kl 14:04 6828

Jo, men det er jernmalm og ikke rutil som er definert som kritisk mineral og har helt annet etterspørsels/pris scenario.

Det jeg vil frem til er at rutil/titanium er forventet å stige mer i verdi pr tonn fremover enn jernmalm slik at utbytte kan påvirkes av dette forholdet om inntektene øker ditto etter disse prognoser. Her vil sannsynligvis både topp og bunnlinje/utbytte påvirkes betydelig av pris endring på mineralet.
Redigert 05.10.2023 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
Pirato
05.10.2023 kl 13:38 6881

Selskapet kommer til å omsette omtrent like mye som Rana Gruber årlig. Markedsverdien til Rana Gruber er 2,1 mrd kr. Med samme markedsverdi blir det ca 1 kr per aksje.
Hellboy
05.10.2023 kl 13:29 6891

Tja. Når hele investeringskostnaden blir tilbakebetalt på i overkant av 4 år, så kan du jo ta frem kalkulatoren og regne ;)

Med dagens kurs er to siffer i prosentene greit innen rekkevidde på det jeg tenker på som kort tid. Sånn et par år.

Så øker det på etter hvert. Og antall aksjer er irrelevant. Det er bedre å regne prosent ;)

Hittil i dag har jeg fylt på med et seks-sifret antall aksjer btw ;)
Ransen
05.10.2023 kl 13:24 6812

Som et forsiktig anslag så blir vel ett års produksjon tilsvarende selskapsverdi ved 100 øre aksjen.
Norviking
05.10.2023 kl 12:33 6957

Hvor store da Hellboy ?
Med nesten 2,2 milliarder aksjer i selskapet så ville det vært fint å få høre hva du regner som digre utbytter ,,,.
Hellboy
05.10.2023 kl 11:51 7026

Tiltredes. Natur og ungdom er jo ikke en miljøorganisasjon. Bare en protestorganisasjon.

Personlig har jeg vel ikke tenkt å selge en eneste aksje før jeg legger på røret ;)

Satser mest på utbytteaksjer, og å hanke inn gode utbytter. NOM er kommet seg opp på 10. plass i porteføljen min av en grunn. Utbyttene kommer til å bli digre.
Investman
05.10.2023 kl 11:45 6860

Nå kan jo følgende skjer

1) Komme melding fra en aktør som kjøper aksjer, meldeplikt!
2) Kan komme uttalelse/kjøpsanbefaling fra meglerhus med et kursmål!

Ser jeg har merket av 1,13 kr før det skal begynne å bli motstand, lykke til ;)
Redigert 05.10.2023 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
Daviden
05.10.2023 kl 11:44 6862

Støyen med natur og ungdom, ser jeg på som forbigående. De protesterer kronisk på et hvert spade tak i norsk fauna. Krona burde være innen for rekkevidde i år.
For min egen del så er det heller interessant og se hvor vi er om 5-6år, hva slags utbytter selskapet klarer og generere for oss aksjonærer.
Hellboy
05.10.2023 kl 11:36 3522

Vil vel anbefale å sitte lenger enn til krona. Kanskje til du har fått en krone i utbytter :D

Hyggelig å se at NOM er på vinnerlista i dag. Og spent på hva som skjer når vi får en god børsdag i tillegg....
Bullfight
05.10.2023 kl 11:25 3530

Det er jo klart saken er tapt for miljøgutta, men skulle et mirakel skje må staten betale gigantsummer til NOM, vinn vinn dette
Kratos
05.10.2023 kl 09:42 3711

Synd å høre. Er allerede i pluss - men skal sitte til minst 1 krone :)