Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 126595

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Octagon
27.09.2023 kl 13:07 3841

Enten vi liker det eller ikke så befinner vi oss i et grenseland mellom "fullt selvstyre" og "EU styre" (indirekte via EØS avtalen). Regner med at det følges godt med i denne saken fra EU sin side.

Som nevnt er dette definert som kritiske mineraler i deres liste (34 mineraler). I direktivet av mars 23 så skal det gjøres enklere og raskere fra kartlegging av mineraler til utvinning gjennom forenklede konsesjons-prosesser m.m. Vi plikter å følge disse direktiv.

I det store bildet handler det om europeisk selvforsyning i den grad det er mulig for en rekke kritiske mineraler.

Mindre avhengighet av Kina, Afrika, og ikke minst alt som går i transit via Russland. Krigen i Ukraina som er eneste produsent av rutil i Europa understreker dette ytterligere.

Hva granat angår så vil jo Engebø når startet opp være eneste produsenten i Europa.

Vil anta reaksjoner fra EU dersom prosjektet hindres i en (krigs) tid hvor en må vise solidaritet med resten av Europa.

Rent teknisk pent i dag med oppgang på relativt sett greie volumer. Når kursen tar endelig farvel med 0,60 kr nivået er usikkert. Perioden frem til november kan jo være turbulent på børsene. Men, - at vi ser en helt annen pris før oppstart er jeg rimelig sikker på. Tror imidlertid vi fortsatt har en del aksjonærer som sitter på papirtap etter emisjonen og er "gått lei" som er på vei ut av aksjen, hvor mange aksjer dette er og hvor lange det vil gå før de er "ferdig solgt" er umulig å spå eksakt. Men når aksjen endelig bryter så vil vi se en temmelig hurtig reprising, sannsynligvis som en følge av nyheter som oppfattes som gode i markedet.


Ikke minst når de også før den tid må oppdatere inntekts scenario (med økte priser på mineralene) og i beste fall også med større anslag på mulig uttak av disse mineraler. Det vil da også med høy sannsynlighet komme nye og høyere kursmål fra analytikere som følger selskapet.

Gjerne en kombinasjon av begge, men i det minste det første.

NGU sine beregninger helt tilbake i 2007 indikerer 8.4 MRD USD i verdier i Engebø "området" for Rutil alene, og dette ut fra en rutil pris da på "magre" 675 USD pr. tonn.

I tillegg skal de jo også utvinne granat som NGU ikke har gjort noen beregninger av mengder eller verdier.

Og en har i tillegg svinn i produksjon da det ikke er mulig å utvinne 100%.Området er satt i " " tegn fordi det eksakte området ikke er avgrenset i NGU-2007-055 rapporten.

https://openarchive.ngu.no/ngu-xmlui/handle/11250/2664762


Redigert 27.09.2023 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
Nickebukke
26.09.2023 kl 18:37 4079

Det virker som at staten har gode og proffe vitner, så jeg tenker at vi skal puste med magen og stole på de som har gitt konsesjon og utslippstillatelse.
Geir Rune L
26.09.2023 kl 17:03 4050

Jeg er aksjonær i Nom og er optimistisk for denne rettssaken og den kommende. Slik jeg leser den saken som er oppe nå er Nom underlagt det strengeste utslippsregime som noen gruveselskap har operert under i Norge. Risikoen rundt dette er jo stans i produksjonen dersom de overskrider de utslippskravene som er angitt. Jeg tror ikke konklusjonen blir en tilbaketrekking av utslippstillatelse men kanskje et større trykk for å minimere utslippsmengden.

Når det gjelder høyesterettssaken så har jeg ikke noen sterke formeninger på utfallet. Saken er interessant da det handler om grunneier rettigheter til granat og ikke rutil som er hovedproduktet Nom skal utvinne.

Sikkert andre som kan dette langt bedre enn meg😊

Bjeffnes
26.09.2023 kl 16:38 4097

Dere virker og følge litt med på saken. Hvilke tanker har dere rundt hvordan dette går for staten sin del? Er det slik at de har gjort feil ved utgivelse av lisens eller har de nok og støtte seg på? Hvilken innvirkning vil det ha for NOM om staten skulle tape både for videre drift og kommende rettssak mot AMR?
Nickebukke
26.09.2023 kl 16:20 4167

Jeg forsto det som at det var statens advokat som spurte advokaten til en av de andre om de kom med en joker ut av ermet på slutten som ingen har forberedt seg på. Da bare for å dra ut tiden til en ny rettsrunde
Geir Rune L
26.09.2023 kl 16:11 4182

Hva var det egentlig dommeren sa på slutten i dag? "Var i tvil om saken skulle føre frem", "saken vil bare ankes", "om det ikke kommer nye avgjørende punkter i saken", "staten er den dummeste man kan saksøke" osv

Noen andre som hørte på?
Investman
25.09.2023 kl 09:18 4601

Bare legger denne inn på nytt slik at den ligger lenger opp!

Link.: https://www.domstol.no/Naturvernforbundet-Staten
Octagon
23.09.2023 kl 12:37 5124

Rutil gruven i Ukraina har bl.a problemer med strømforsyning i og med høyt forbruk og alle de russiske angrepene på landets strømforsyning og okkupasjonen av Europas største kjernekraftverk ved Zaporizjzja utelukker deler av landets tradisjonelle strømnett.

Det ser ikke umiddelbart sannsynlig ut i dag at russerne tar området som ikke er så langt fra Donetsk fronten, men at russerne skulle ønske å slå ut anlegget med missil angrep er mer sannsynlig da det er et økonomisk viktig mål for både Ukraina og vesten. Titanium er viktig.

Det har stor betydning for vesten at driften i Norge snart kommer i gang. Engebø er verdens nest største kjente ressurs av Rutil, etter Kasaya, Malawi. Og for utvinning av granat delen vil dette være eneste gruve i Europa.


EU Direktiv over kritiske mineraler av mars 2023 gir klare føringer vedrørede bl.a forenkling av kosesjonsprosesser, mindre regulering og smidigere oppstart av mineralutvinning. Lister opp 34 kritiske mineraler. Målet er at 10% skal produseres innen Europa innen 2030 og 40 % (ink. resirkulering innen 2040).
Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet tilpasning til EU direktiver.

https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3764774-umcc-titanic-struggle-for-future.html
Redigert 23.09.2023 kl 23:49 Du må logge inn for å svare
Ransen
22.09.2023 kl 09:38 5465

Tror man glemmer litt at dette er europas eneste forekomst av rutil, et sterkt etterspurt mineral i fornybarindustrien. Er redd for at den bruker relativt kort tid opp til 1 krone...
Octagon
22.09.2023 kl 09:19 5471

Kursen ble som for mange andre selskap "gruset litt" i den sesongbetonte høst nervøsiteten på børsen.

Perioden fra nå og frem til ca. 21.11 (etter statistikk) kan gi noe nedgang for mange aksjer. Teoretisk sett ut fra ren teknisk analyse av "total børsen" er det best å eie aksjer i perioden fra da og frem til midten av april (ca), men da står en jo også utenfor om det i mellomtiden skulle komme positive nyheter fra selskapene.

Investerings horisonten min er imidlertid foreløpig ett år frem og regner med at dette lett hentes inn ut fra de fundamentale forholdene som selskapets prising og mineralets betydning i råvare økonomien.
Ransen
21.09.2023 kl 23:07 5655

Som nevnt, så er det ikke farlig avfall, men avfall i form av knust fjell. Miljøvernforbundet er redd for at slam kan havne utenfor deponigrensen og skade gyteområder til en antatt skjelden art i fjorden. Når det er sagt så er tillatelsen til NOM basert på svært strenge krav og oppfølging av deponiet. Det er litt vage påstander, men rettsaken foregår i en profesjonell og saklig tone fra begge parter. Antar at det ender opp i at det pålegges ytterligere oppfølginger og prøvetakinger under deponifyllingen.
elnomi
21.09.2023 kl 22:28 5560

Det er da ingen trussel men følg med fremover for denne dumpingen i sjøen er omstrid og da blir det fort demonstrasjoner, rettssaker, bråk i media m m.
Audietron
21.09.2023 kl 22:21 5558

Avfallet er ikkje miljøfarleg.Det er langt under faregrensa. Må ikkje høyre på løgnene til miljøbevegelsen.
Investman
21.09.2023 kl 22:20 5549

Legger du ut en trussel her nå? Bør vi ble redd?

Tror nok det blir en form for gjensidig løsning og forståelse for dette etter hvert ;)
elnomi
21.09.2023 kl 22:17 5417

Det kommer til å bli bråk med dumpingen av miljøfarlig avfall rett i sjøen. Merk dere mine ord.
Investman
21.09.2023 kl 22:13 5320

Sindre har lekt seg i NOM også ser jeg ;)
Investman
21.09.2023 kl 20:17 5446

Er vel Naturvernforbundet mot Staten vi har her. Av det lille jeg fikk med meg i dag så virker saken nesten litt fjern. Syntes staten var meget grundig i det meste som ble sagt og at andre part sine uttalelser ble godt besvart ;)
Nickebukke
21.09.2023 kl 18:17 5531

Slettet bruker skrev Ikke NOM, heller :D
😀 er ingen som har påstått heller
Slettet bruker
21.09.2023 kl 18:03 5488

Ikke NOM, heller :D
MortenRT
21.09.2023 kl 14:26 5543

Ja, syns statadvokaten plukker saken til AMR helt fra hverandre.
EU og ESA støtter jo avgjørelsen i følge uttalelsene han leser opp fra ESA, og han poengterer at uttalelser motparten har lent seg på, og argumenterer de har brukt, overhode ikke stemmer med hva ESA har uttalt.
Håper jeg tolker dette riktig, har i ihvertfall brukt muligheten til å fylle på med billige aksjer til 0,589 i dag.

Mulig jeg har ett bias, men syns det går en vei.
Redigert 21.09.2023 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
21.09.2023 kl 13:53 5519

Da må du stoppe shorteren fra Bergen. He du nok penger eller må du låne?
Ransen
21.09.2023 kl 13:11 5526

De må bare selge. Ser på det som en god inngang. Tror ikke denne aksjen skal være under krona særlig lenge
Geir Rune L
21.09.2023 kl 12:39 5481

Så var vi nede på 0,59 igjen. Ser ut til å være en større aktør med skjult ordre på 0,59. Av aksjonærer på topp 20 listen som det er bevegelse på porteføljen så er det Clearstream, Jan Birger Carlsen og Nordnet kontoene med nedsalg på siste oppdatering. Morgan S øker noe.
Bulldog
20.09.2023 kl 13:14 5816

20. september 2023 kl. 11:33 Søkjer om å få sprenge i fjorden Nordic Mining har søkt om løyve til spreningsarbeid i sjø. Selskapet skal drive gruvedrift i Engebøfjellet. Sprenginga omfattar 1 300 kvadratmeter i sjø for å ferdigstille eit blandekammer. Dei utsprengde massane skal nyttast til å planere ut ei flate under vatn. https://www.nrk.no/vestland/sokjer-om-a-fa-sprenge-i-fjorden-1.16564673
Geir Rune L
20.09.2023 kl 11:23 5890

Noen som kjenner til om det finnes noe rettspraksis der staten trekker tilbake en innvilget konsesjon? Vil jo være en fallitterklæring. Om så skulle bli tilfelle så blir det vel en runde i rettsapparatet mellom NOM og staten for å få dekket sine omkostninger så langt i prosjektet og det begynner etter hvert å bli store summer.

Ikke helt sammenlignbar sak men som kan vise ringvirkning:

https://rett24.no/articles/staten-idomt-millionerstatning-etter-vindkraftvedtak

Denne er mer relevant:

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/stans-av-gruvedrift-i-repparfjorden-i-finnmark-vil-koste-staten-milliarder-1.15621497
Octagon
20.09.2023 kl 09:36 5982

Enig. Kursen er svært lav både sett i relasjon til kontant beholdning, inntekts potensiale, og flere andre faktorer.

Vi får i verste fall videre "ørkenvandring" i dagens kursleie.

Ransen
20.09.2023 kl 09:17 6054

Kursen er gruset etter emisjonen, så ingen grunn til at den skal lenger ned.
Hvis naturvernforbundet med sine lite gjennomtenkte syn på saken skulle vinne frem mot staten, så er det i såfall historisk. Da tror jeg Norge kan melde seg ut av alt som har med grønn omstilling å gjøre.
murpy
20.09.2023 kl 09:11 6082

Skulle ikke forundre meg om de klarer å stoppe prosjektet midlertidig. Da snakker vi grusing av kursen. kjøper ikke meg ytterligere opp før alt er avklart i retten.
Geir Rune L
20.09.2023 kl 08:57 6119

Jeg hørte på rettsaken i går. Nå presiserte advokaten til Naturvernforbundet mot slutten av dagen at deres mål var å reversere vedtaket om utslipp i fjorden samt å stoppe konsesjonen. Usikker på om deres mål med rettsaken kun er å stanse utslipp i fjorden. Konsesjon i denne sammenheng er vel en henvisning til driftskonsesjonen til NOM - mulig det kun er et krav/mål om midlertidig stans inntil alternativer til fjorddeponering er på plass.
Framtia
20.09.2023 kl 08:49 6154

Jeg har heller ikke hatt informasjon som tilsier generell motstand mot gruveprosjektet! Saken har kun dreid seg om håndteringen av slammet. Får de en løsning på salg/ gjenbruk/ tilbakefylling av gruveslammet, så er dørene åpner for fremtidig drift uten mye støy...
Investman
20.09.2023 kl 07:14 6265

Nei og det tenker jeg det er en enighet om så lenge man finner løsninger for dette. Så får man se hva fremtiden bringer ;)
Slettet bruker
20.09.2023 kl 05:27 6295

Vi får ta livet med ro litt til, tipper jeg. Først skal den jobbe seg gjennom 0,63 - og når den er etablert over kan det begynne å flyte litt. Men med litt tålmodighet er dette en sikker vinner.

https://www.tradingview.com/x/ufwaUc2G/
Octagon
19.09.2023 kl 21:19 6424

Oppdatert fra Investtech 19.09 under.

Vi vet alle hvilken retning aksjen vil nå, når det skjer - og volumet er stort nok til å sikre kurs økningen vet vi ikke enda før vi får dette første "rykket" av flere sannsynlige fremover nå...

"Nordic Mining har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend kanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 0.60 kroner. Videre oppgang til 0.70 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 0.60 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kurs bunner. Dette styrker trendbruddet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen."
Investman
19.09.2023 kl 14:14 44067

Denne rettsaken var ikke helt som jeg forestilte meg. Trodde det var motstand mot hele prosjektet som skulle ligge til grunn. Det er en runde på sjø deponeringen (motstand) samtidig kommer de med forslag til drift og utnyttelse av restproduktene. Jeg tenker at utnyttelsen av restproduktene vil kommer etter hvert i prosessen så lenge økonomien i det er der ;)
Investman
19.09.2023 kl 12:49 44196

Sitter med et inntrykk at Naturvern forbundet ikke har kommet med sine innspill for ofte her heller. Det blir jo etterspurt av motpart hvorfor ikke innspill har kommet ved høringer flere ganger...