Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 125291

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Longrun
11.01.2024 kl 11:13 4342

Også februar blir avklarende og spennende:
Ankefristen for Naturvernforbundet er 10. februar.
AMR-saken skal behandles i Høyesterett. (Dom faller sannsynligvis i mars.)
Hellboy
11.01.2024 kl 11:13 4135

Vi er enige om at NOM er underpriset, men det er greit med litt realisme også.

Det er mange flere aksjer i NOM nå. Det vet alle. Eller har du ikke fått med deg at det har vært noen emisjoner? Sist, og sannsynligvis den siste, på 60 øre. Da blir det flere aksjer utstedt. Hva mener du med "frie aksjer"? Det er uansett ikke noe som påvirker verdien. Det er totalt antall aksjer som teller.

Jeg antar at jeg har en eller to flere aksjer enn deg, og vi er enige om at aksjen er underpriset. Men altså, 4,34.... Det er litt mye drømmer og annet. Det tar nok noen år før det nås.
rosgun
11.01.2024 kl 11:04 4156

Ikke hvis du ser på «frie aksjer». Mcapen som gjelder her uansett, 1,9 mrd bør gå opp til 10 mrd før produksjonen i Q2/Q4.

De som selger nå er jo klin gærne… kan jo ikke ha gått på skole for å lære om enkel matte og logisk fatteevne.


Det er tross alt utsolgt i 5 år med en årlig ebitda på 1 mrd😇😂😂😂… bare det er mer enn verdien på hele NOM(1,9 mrd)


Akkurat det er jo HELT RIV RUSKENDE GALEMATIAS!!!

Dette må være jo verdens mest underprisede aksjer når man vet at 5 år produksjon er solgt. De neste 35 år, hva tror du ebitda guides til da?? 5x så mye???

Husk at Europa allerede nå mangler metaller for å vedlikeholde helikoptervinger. De blir derfor satt på bakken….leverandørene ringer jo og maser på NOM daglig for å få dekket behovet!!!
Redigert 11.01.2024 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Hellboy
11.01.2024 kl 11:01 4160

Det er vel litt flere aksjer i selskapet nå enn når kursen var 4,34......
rosgun
11.01.2024 kl 10:50 4196

Forrige topp…..4,34

Skjønner ikke hvvorfor NOM kursen ikke går dit og minst til kr 6,- hvert øyeblikk.

1 mrd i driftsresultat pr år i 40 år skal vel gjenspeile kursbildet snart ?

Regner med at flere har fått det med seg. En bunn på krona skal muligens etablere seg denne uka.
Redigert 11.01.2024 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
OZZY
11.01.2024 kl 09:25 4474

JA vanskelig og vite hva Støre og Vedum finner på av skatter og ekstra avgifter når NOM går med et pent overskudd. og av erfaring kommer det plutselig
æ
syntes jeg hører de. Nå som bergverksindustrien er det rimelig for at Det Norske samfunnet tar ut en grunnrenteskatt på feks 40%
Redigert 11.01.2024 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
Octagon
11.01.2024 kl 09:25 4406

Som antydet "sell on news".

Forventet utfall av rettsaken delvis inn diskontert i kursen i går og mange av de som kjøpte i går søker å ta rask gevinst.

Men, ikke til å komme i fra så er caset nå betydelig de-risked, største risiko slik jeg ser det er nå utsettelser av oppstart grunnet ett eller annet problem, men p.t. så er det ikke holdepunkter for at så skal skje. Prosjektet kan også bli (blir helt sikkert) dyrere enn forutsatt, men NOM har en solid prosjekt reserve i behold slik at emisjons faren er liten.

Det som er en mulighet er at aktør som p.t. har kjøpt seg jevnt oppover i selskapet via Mirabella fortsetter å øke og at det kan komme et bud på selskapet i løpet av året. Spennende også er fortsettelsen av "Quartz prosjektet" enten NOM selger rettigheter eller går videre med prosjektet i en eller annen form.

At NOM skulle tape rettsaken nå mot grunneiere anser jeg som svært lite sannsynlig i og med allerede vunnet i de to forgående rettsinstanser.

Skal nok snart opp mot og over en krone...


Slettet bruker
11.01.2024 kl 08:46 4637

Ozzy! Anbefaler deg helgens tippekuponger du som er glad i drømmer og ikke fakta. Lykke til med tippingen.
OZZY
11.01.2024 kl 08:40 4668

tipper Støre og Vedum kommer med en grunnrenteskatt og skal ha og skal ha
Slettet bruker
11.01.2024 kl 08:14 4805

Nå som denne rettsaken er over og det er klar bane til en lukrativ gruvedrift om få mnd så tror jeg fond og større investors har Nom skrevet opp i almanakken på mandagsmøtet der det diskuteres investeringer og plassering av kapital. At de også skal starte qvartsgruve er fullfinansiert der også og i tillegg er med for fult i mineralleting på havbunnen med Nordic ocean reources er ikke akkurat negativt🙂. Lykke til og spennende å følge utviklingen i prosjektene.
tenketanken
10.01.2024 kl 23:39 5204

rosgun

Det du egentlig sier er, hvor mye av det som egentlig ligger i gruven, skal man
forskottere i aksjekursen ? Når jeg ser selskap som villig vekk kjører på P/E 30
og mer, da steiler jeg og undres hvor logikken er. Men jeg er enige med deg at
kursfremskriving på faktiske verdier i bakken, kan være hensiktsmessig ikke minst
for driften, da det må forskutteres store oppstartskostnader.
Det er helt klart at P/E 7 kommer til å bli vesentlig høyere i åra fremover, rett og
slett fordi vi snakker om en knapphetsressurs.
Hellboy
10.01.2024 kl 23:13 5318

Du mener vel at nom har fått lov til å deponere naturlige steinmasser fra fjellet ved siden av fjorden på en skånsom måte...
rosgun
10.01.2024 kl 23:00 5360

1,40 er bra det..

Men skal man ta å bergne inntekter etter kritiske mineraler i i 40 år???

Eller 5 år?

Skal en slik type aksjer da prises for 5 eller 40 år ?

rosgun
10.01.2024 kl 22:55 4303

Hvis du hører på intervjuet kl 18 idag (abonement), så er ikke NOM part i saken. De har brukt 17 år på å få ALLE godkjenninger for å produsere og utvinne gruva i 40 år, og staten kan uansett aldri trekke slike godkjenninger. Det skjer bare aldri.

Caset er totalt derisket ifølger cfo….

Herlig intervju forresten- stålkontroll på alle prosesser- 3-400 arbeidsplasser der nå og i rute til shipping av materiaøer til japan og USA i 4. kvartal…
Redigert 10.01.2024 kl 22:56 Du må logge inn for å svare
tenketanken
10.01.2024 kl 22:53 3904

Langt opp til Rana Gruver, der jeg har vert med på en dobling.
Prognosen for Nordic, kan være opp mot minus -90 mill i driftsresultat for -23
vil tro det er vanskelig å lever positivt resultat også i -24 ?

Rana på P/E 18 gir kurs 204,- toppet ut minus ca -60% = Kr 80,5 på P/E 7
Tar inn 2,168.230.655 aksjer fra Nordic Mining og regne på samme måten
får da P/E 18 Kr 3,5 som på -60% da gir kurs Kr 1,40 på P/E 7
Gitt alt annet er likt, viser dette hvordan et større antall aksjer KAN påvirker kursen.
Lønnsomhetsbegrepet, er selvsagt ikke med i denne vurderingen.
elnomi
10.01.2024 kl 22:50 3723

Nå har NOM fått lov å spy ut miljøfarlig avfall i fjorden og bruke fjorden som søppelplass. Denne dommen blir nok anket.
rosgun
10.01.2024 kl 22:48 3647

Liker intervjuet idag altså…

https://www.finansavisen.no/finans/2024/01/10/8081243/staten-vant-mot-natur-og-ungdom-og-naturvernforbundet

Penger på gata detta vel?

Likte drift på Engbø i 40 år- første 5 år solgt allerede- virker veldig bra egentlig😀

Hva kan mcapen på denne bli tro?

Må jo være verdt a bunch of multibillion dollars, minst
Redigert 10.01.2024 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
HerbM
10.01.2024 kl 20:30 4054

Ikke overaskende at staten vant, og gøy hvordan dommen la såpass stor vekt på regjeringsadvokatens forklaring. Det stemmer vel også med inntrykket vi fikk under rettsaken i høst, der man kunne forestille seg dommeren himle med øynene da han kommenterte utsagn fra naturgjengen som ikke ga mening.

Gjengen fra amr virker enda mer useriøs, og ut ifra forrige rettsrunde ikke mer enn en gjeng opportunistiske luringer som vil ha en del av kaka. Kommende rettsak får vi nok på nytt høre om hvordan amr aldri hadde noen plan, ikke engang skikkelige tegninger for hvordan de eventuelt skulle ha hentet ut granat fra sin side av fjellet.

I tilleg er rettsapparatet gammeldags, og det skal mye til for at det går i mot staten. Går nok mot dobbel seier for nom, og kurs på over kronen om under en måned ;)
Octagon
10.01.2024 kl 20:02 4191

Gratulerer til alle medaksjonærer. Blir definitivt en nyttårsrakett denne, muligens også i 2025 :-)

Litt kortsiktig oppside tatt ut i dag og innbakt i kursen, men fortsatt mye å gå på her enten det blir de neste dagene eller trinnvis frem mot produksjonsstart.
invester
10.01.2024 kl 19:25 4418

Fantastiske nyheter!
Nå er det bare å holde stø kurs mot produksjonsstart i slutten av året og en pen stigning i aksjekursen fram mot det!
Blir en pengemaskin med solide utbytter i årene framover dette!
Kingen
10.01.2024 kl 18:54 4571

Nydelig å sitte fullastet her nå. Dette blir konge.
Boss 99
10.01.2024 kl 18:01 4847

Audietron skrev Fantastisk,
Gratulerer
Holymoses25
10.01.2024 kl 17:58 4691

TRANGT I MORGEN 😀😀 Grattis til alle som sitter fullastet..
longterm
10.01.2024 kl 17:48 4715

Nordic Mining ASA (EN Expand:NOM): The Norwegian state wins court case against NGO's
The Oslo District Court has today ruled in favor of the Norwegian state in the
case were the environmental NGO's Naturvernforbundet and Natur og Ungdom
summoned the state claiming that the disposal permit and the discharge permit
for the Engebø rutile and garnet project are null and void.

"The ruling was as expected, however, we are happy that the court confirms that
the disposal permit and the discharge permit are valid.", says CEO Ivar S.
Fossum.

For further information, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 930
96 850.

Oslo, 10 January 2024
Nordic Mining ASA
Sølvbuen
10.01.2024 kl 15:51 5201

Mon det at kursen steig idag, helt plutselig.

Kanskje Finnes er en forklaring ?
Hellboy
10.01.2024 kl 15:30 5323

Takk, longterm.

Jeg har tidligere skrevet at kursen går opp uavhengig av resultat bare fordi markedet som oftest misliker usikkerhet. Og uavhengig av resultat så får da markedet vite hva de kan forholde seg til, og går opp.

Og at vi fortsatt er under krona er litt underlig. Men det kommer snart.
longterm
10.01.2024 kl 15:06 5443

Vi har flere ganger hatt mistanke om at kursensitiv info har blitt lekket fra meglerhusene ifb med tidligere emisjoner. At noe tilsvarende skulle kunne skje fra domstolene i Norge, mener jeg er utenkelig. Inntil det er bevist annerledes, minner slike påstander mest av alt om dem vi er blitt vant til å høre fra maga-fløyen av det republikanske partiet i USA. Synes vi skal holde oss for gode for den slags her på berget!
Octagon
10.01.2024 kl 14:59 5501

Ikke sikker på det.

Tror det skjedde noe ca. kl. 12.11 og utover i dag. Kursen eksploderte da etter til dels å ha vært i minus tidligere på dagen.
Slettet bruker
10.01.2024 kl 14:31 5656

Ingen kjenner til dommen men markedet forventer et positivt utfall til staten. Nå er jo kursen der den var før dommen ble utsatt. En ting kan jeg love deg og det er at ingen kjenner til dommen utenom domsutvalget og de lekker ikke.
longterm
10.01.2024 kl 14:29 5675

Vi er nå omtrent på nivå med hvor vi var i forkant av forventet domsavsigelsen for ca en måned siden. Det var ingenting den gang, og heller ikke nå, så tydet/tyder på at dommen er lekket. Dette er et helt ordinært forventningsrally - markedet forventer en dom i NOMs favør.
Octagon
10.01.2024 kl 14:22 3646

Tydelig tegn nå på at noen allerede kjenner til utfallet av dommen som kommuniseres kl. 17.45 i dag. Spennende....
Slettet bruker
10.01.2024 kl 13:56 3782

For ledelsen i Nom har denne rettsaken vært en IKKE sak da de har alt av godkjenninger. Ansatt 50 stk- kjørt på med full byggevirksomhet og ligger foran skjema- fått inn 2 milliarder som brukes til ferdig gruve om noen mnd- forhåndsolgt rutilen og granaten de 5 første årene- planer om qvartsgruve m,mere. Som sagt en ikkesak.
Redigert 10.01.2024 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
Ransen
10.01.2024 kl 09:43 4208

Klart de øker:
Les denne: https://www.at.no/anlegg/dom-i-gruvedeponisaken/864557

Salgkontrakt på 4 mrd er signert. Etterspørselen er god