Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 125287

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Hellboy
30.11.2023 kl 12:17 4076

Hehe. Jeg er innimellom litt flåsete.

Men begynner å like handelsstanser. Det betyr god kursstigning ;)

Og ta en kikk på ordreboka akkurat nå :p
Octagon
30.11.2023 kl 12:13 4056

Tror ikke vi ser handles stanser, men at interessen for aksjen vil være økende og kursen stige jevnt og trutt fremover har jeg tro på :-)

Dersom selskapet blir kjøpt opp på et senere tidspunkt (når risiko er lavest mulig for kjøper) så vil denne aktøren naturligvis i forkant av et bud ha kjøpt seg gradvis ytterligere opp mot bud plikten ved 1/3 del av aksjene. Og det er jo en hel del aksjer, slik at det i denne perioden vil slike kjøps volumer alene kunne virke svært kurs drivende og flere ulike aktører kan nyttes i prosessen. Ikke bare Morgan Stanley som her er nyttet.

Om denne klientens mål er oppkjøp da, eller bare sitte på en posisjon som "blokkerer" andre potensielle oppkjøpere, og ev. kan gi dem en pen fortjeneste.
Eller som en ren finansiell investering alene, noe jeg ikke tror, dette er en strategisk/finansiell posisjonering/investering.
Hellboy
30.11.2023 kl 12:01 4061

Volumet i dag er jo patetisk lavt, men enda grei stigning. Betyr vel at selgerne endelig begynner å disiplinere seg.

En dag eller to med litt volum så blir det vel noen handelsstanser tenker jeg ;)
Octagon
30.11.2023 kl 11:54 4062

Ja, det blir spennende å se hva som skjer videre..

Australia er et av verdens største "gruveland" med flere store aktører.

Mirabella Financial Services LLP er også registrert i Australia (neppe tilfeldig ?) og plasserer bl.a midler for sine klienter hvor klientens identitet holdes konfidensiell etter hva de selv opplyser om på sine egne nettsider.
Slettet bruker
30.11.2023 kl 11:16 3910

Tror også det er en rimelig antakelse at dette selskapet er en av hjørnesteinsinvestorene som bidro til finansiering av Engebø i mars.

Shareholders
Updated 08-03-2023
Shareholders Shares % of shares Account type Country
FJORDAVEGEN HOLDING AS 324,369,792 15.97 COMP NOR
IWATANI CORPORATION 319,582,667 15.73 COMP JPN
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. 176,551,451 8.69 NOM GBR
ENTREPRENØRSERVICE AS 109,694,899 5.40 COMP NOR
CITIBANK, N.A. 87,083,333 4.29 NOM IRL
SPAREBANK 1 MARKETS AS MARKET-MAKING 46,089,182 2.27 COMP NOR
NORDNET BANK AB 29,795,144 1.47 NOM SWE
SONGA CAPITAL AS 23,333,333 1.15 COMP NOR
ALPINE CAPITAL AS 17,500,000 0.86 COMP NOR
THABO ENERGY AS 17,000,000 0.84 COMP NOR
STAVANGER FORVALTNING AS 15,300,089 0.75 COMP NOR
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 14,455,782 0.71 COMP NOR
VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 14,000,000 0.69 COMP NOR
BERGSKOGEN EIENDOM AS 13,916,667 0.68 COMP NOR
LA STRADA AS 13,916,667 0.68 COMP NOR
OLAV OLSEN HOLDING AS 13,916,667 0.68 COMP NOR
TOLUMA NORDEN AS 13,916,667 0.68 COMP NOR
CLEARSTREAM BANKING S.A. 13,752,524 0.68 NOM LUX
FENDER EIENDOM AS 12,000,000 0.59 COMP NOR
MELUM MØLLE AS 11,950,000 0.59 COMP NOR
20 largest shareholders total 1,288,124,864 63.40
Octagon
30.11.2023 kl 09:54 4014

I og med at Mirabella er registrert i Australia som er en av verdens største "gruve" land så er det rimelig å anta at en av de større Australske gruve aktører står bak posten. Blir spekulasjoner, men det kan være BHP Group (72.000 ansatte pr 2020), Rio Tinto (47.500 ansatte), eller mer Titanium/Rutil rettet med Iluka som kjøpte Sierra Rutlie for 2.8 MRD tilbake i 2016.

Tiden vil vise. Stemmer bra med tidligere antagelse om at selskapet kan bli kjøpt opp når risiko er ytterligere redusert i perioden før eller ved drifts-start.

Redigert 30.11.2023 kl 09:54 Du må logge inn for å svare
Takwe
30.11.2023 kl 00:17 4218

Fint om du Boss kan slutte å kommentere her inne. Ja der er boss.
Billyjojimbob
29.11.2023 kl 20:51 4178

Som småaksjomnær er det viktig å bruke swingen i kursen for hva det er verdt,forskjell på Sitting bull& flying chicken,,gjelder alle aksjer uansett,snakker av egen erfaring.👍🇧🇻😁
Octagon
29.11.2023 kl 19:49 4227

Om denne interessenten skulle gå videre med et senere bud på NOM og derved over 1/3 del av aksjene så vil de før det måtte kjøpe betydelige volumer, som alene vil kunne drive kursen til nye høyder.

Og på et eventuelt bud tidspunktet må de jo komme med en pris pr aksje som er høy nok til å kunne godtas. Og også godt over den kurs og det nivået kjøpene fra 10% til 33% kan ha drevet kursen til. Så det er vel bare de første 10% de muligens kan ha fått til prisnivået du skriver.

Er vanlig i de fleste aksjer at en ser en del gevinstsikring når aksjen gjør et byks oppover og da ofte på nyheter naturligvis. Tror imidlertid kursen skal videre opp med det første og at også "Quartz" kortet nå viser markedet at NOM har flere inntektsmuligheter som vil reflekteres i kursen.
Enten de nå velger å selge rettigheter eller går videre med planer om drift.
Boss 99
29.11.2023 kl 15:50 4388

Ja da får de selskapet for 0,60 0,70 kr aksjer. Det må jeg jo si at e gratis gratulerer... det e det jeg sier få opp prisen slutt å selge på news. Hehehehe
Octagon
29.11.2023 kl 15:18 4403

Korrekt, så på feil paragraf i verdi papir loven i farten..
Slettet bruker
29.11.2023 kl 15:01 4415

Tilbudsplikt utløses vel ved å eie 1/3 av aksjene (33,33%)? også ved 40% igjen
Redigert 29.11.2023 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
Octagon
29.11.2023 kl 13:51 4488

Mirabella kjøper aksjer på vegne av andre som ønsker å være anonyme. Vanligvis de første trinn i et bud/oppkjøps-prosses i et selskap. Fra deres hjemmeside under:

"ACA Mirabella is the award-winning regulatory hosting division of ACA Group and a market leader in our sector. We provide regulatory hosting solutions for discretionary ..."

Det er sannsynligvis en aktør som ikke p.t. ønsker at markedet kjenner til deres posisjon i NOM.

Senere alternativ kan gjerne være oppkjøp eller at de selger seg ut.

Er oppkjøp av Nordic Mining av interesse på et tidspunkt så vil de ofte i forkant ha kjøpt seg opp mot bud plikt ved innehav av 40% av aksjene.
Ikke nødvendigvis gitt at de fortsatt bruker MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC som her, gjerne også andre aktører.

Uansett en posisjonering for senere muligheter og valg.

Litt spesielt at de passerte grensen for pliktig melding og over 10% av aksjene den 31.10 og melder først fra om dette nå 29.11.
Redigert 29.11.2023 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
Investman
29.11.2023 kl 12:11 4414

Er jo et tegn på at interessen for selskapet er der så får vi håpe på at det er flere som tenker det samme ;)
Hellboy
29.11.2023 kl 12:09 4409

Det er jo bare positivt. At større aktører tar gode posisjoner er noe markedet burde reagere på. Men alle vi som er langsiktige her vet at det blir god gevinst om noe tid, og nå er det ikke lenge til ;)
Slettet bruker
29.11.2023 kl 11:45 4374

Tanker rundt at Mirabella finacial services har kommer over 10% grensen? vet noen helt hva de driver med bortsett fra rådgivning? posisjonen var vel skjult under MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC
Slettet bruker
28.11.2023 kl 18:49 4775

hvis noe vil ta en mer titt var det snakket mye om quartzen funnet her tilbkae til 2015 da:
https://infonom.freeforums.net/board/7/kvinnherad-quartz

og verdivurderingen her:
https://infonom.freeforums.net/thread/35/verdivurdering-av-kvartsforekomsten-kvinnherad
Slettet bruker
28.11.2023 kl 18:28 4800

hvordan funker dette med rettigheter fra grunneier i kvinnherad osv hvor lenge har NOM disse rettighetene og hvor mye må de betale for disse? eller har de allerde betalt en egangssum? og hva tenker disse miljøfolka om dette a, blir det like mye styr som ved engebø?
Octagon
28.11.2023 kl 14:51 4991

Ja, det er vel ikke helt usannsynlig at dette kan bli som for feltet i Finland , at de selger rettigheter for en god slump penger.

Dette bidro sist med + 483 MNOK, dette funnet vil neppe selges for en lavere pris.

Tiden vil vise, avhenger vel litt av ressurs situasjonen og hvor mye de kan håndtere hva de kommer til å gjøre videre.

Potensialet her bør uansett øke verdien på Nordic Mining med en god del kr etter dagens melding - enten funnet utvikles av NOM sammen med andre eller at de selger rettighetene.

Uansett en meget god kjøpsmulighet nå , før markedet "rekker" å regne litt på dette og priser også dette inntektspotensialet inn i aksjekursen.

Basert på denne nyheten skulle kursen i dag ha løftet seg betydelig mer enn det vi ser p.t.
Redigert 28.11.2023 kl 15:21 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.11.2023 kl 14:48 4900

så hvis NOM selger litt av rettighetene sine til denne internasjonale aktørene kan man regne med at de må bla opp et par hundre millioner
Octagon
28.11.2023 kl 14:30 4922

Den "kinesiske" siden her i CNY pr tonn høy kvalitets Quartz (som dette jo er med 99.998 % SiO2) gir en verdi omregnet pr. tonn på 58.100 USD i dag.
Den andre siden her gir 58.342 USD pr tonn. Imidlertid opplyses det om ulike mineral egenskaper og bruksområde som gir pris pr tonn varierende fra 85.000 CNY (11.900 USD) og 210.000 CNY (29.400 USD). Dette ut fra en "inner layer" (høyest pris) til "outer layer" (lavest pris) som jeg ikke er mineral ekspert nok til å ha noen formening om p.t.

Om en utgår fra 58.100 USD pr tonn er korrekt å nytte så gir dette 621.089 NOK pr tonn etter dagens kurs.


https://infonom.webnode.page/news/verdivurdering-nordic-quartz/

Med årlig estimert uttak etter "Base Case" er her 5.000 tonn.
Hvorvidt dette er før eller etter "Recovery Grade" (utnyttelsesgrad pr tonn) , er ikke opplyst nærmere om, men la oss gå ut fra dette.
I "Base Case" er det regnet med 25% utnyttelse, tall som sannsynligvis med forbedret teknologi kan endres noe (?)

Ved 25% utnyttelse av 5000 tonn årlig uttak (som virker lavt med 1.250 tonn) så gir dette med dagens pris 7.7 MRD NOK årlig brutto før alle kostnader. Og da målt etter mineralets art i høyeste tonn pris som over.

Det er pris endringen pr tonn høy kvalitets quartz siste 7 år og dollarkurs som gir de store utslagene her.


Dollar kursen var jo også kun beregnet med 8.58 kr i base case, men er i dag 10,69 kr.
Så vidt jeg kan se er årlig beregnet pris endring for mineralet perioden 2019-2027 estimert til ca. + 6.2% p.a.
Og med 7 år siden 2016 så har prisen pr tonn også økt betydelig.
Redigert 28.11.2023 kl 14:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.11.2023 kl 14:01 4896

Ref. utbytte i NOM, så vil inntektene i Nordic Rutile and Garnet AS først gå med på å betale ned obligasjonslånet innen 9. november 2027 - samt at 11,5% av inntektene går til Orion for å dekke forpliktelser i royaltyavtalen. Mtp. finansiering, så er det nok mer sannsynlig at NOMs eierandel i Nordic Quartz AS reduseres i bytte mot kontanter til investering - i tillegg til lånefinansiering. Andeler i Nordic Rutile and Garnet AS kan ikke selges før obligasjonslånet er nedbetalt. En investeringsbeslutning i Nordic Quartz AS mtp. dette prosjektet er nok uansett et godt stykke unna.

Betingelser, obligasjonslån:
https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1681199769/bond-terms-isin-no0012734112.pdf
Redigert 28.11.2023 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.11.2023 kl 13:50 4897

ser i rapporten at de setter en market value på base case 15 000 usd/ton og en produksjon på base case 5 000 ton dette gir jo totalt 75 millioner dollar i verdi pr år. vet du noen om hvor quartz prisen ligger på nå? har vel endte gått litt opp eller ned siden 2016

er ikke noe mineral analytiker vet heler ikke om denne siden er til bruk https://price.metal.com/High-Purity-Quartz-Sand
(CNY= 0,14USD btw)

eller om dette er til noe bruk https://www.metal.com/High%20Purity%20Quartz%20Sand/202307130006
Octagon
28.11.2023 kl 13:42 4913

Dette er vel sannsynligvis noe de neppe vet sikkert selv enda. Et memorandum er kun en intensjon og det vil vel sannsynligvis forhandles videre her.

Imidlertid er tall data (fra 2016) hyggelig lesning, selv om både tall for utgifter/inntekter og Tonn pris for mineraler vil måtte oppdateres.

Regner med at NOM ganske raskt vil kommunisere nye tall og mer opplysninger her spesifikt for dette prosjektets estimerte uttaks og derved inntekts potensiale. 7 år gamle tall er ikke mye holdbare.

Total investeringskostnad 666 MNOK (Base Case) og opptil 1.25 MRD kr (Best Case +) .

Årlig estimert inntekt ("Yearly Profit" ) 502 MNOK i "Base Case" som vel er mest naturlig å regne med p.t. og opptil1.176 MNOK i "Best Case +" scenario.
Total proffit: 75 MRD NOK i "Base Case" og 256 MRD NOK i "Best Case +"

Og for de som er opptatt av utbytte så vil det vare lenge om det er aktuelt her, "Base Case" gir 150 års levetid for gruven.
Dette vil vel gi utbytte til arvinger lenge etter at en selv har hengt i et horn på veggen i en del år - for å dra Asbjørnsen og Moe litt inn i det hele.

Og uansett vil dette kunne øke sannsynlig heten for at hele selskapet kjøpes opp. Eller at NOM selger ut Nordic Quartz AS med deres tilhørende rettigheter.

Hvordan delingsmodellen av kostnader/inntekter er med denne større industrielle samarbeidspartneren er gjenstår jo å se når enighet er oppnådd.

Mange selger (gevinst sikrer) på "news" i dag slik det alltid er, men meldingen gir grunnlag for å legge nok en "bygge kloss" bak prisingen av selskapet og vi vil nok se en gradvis re-prising av selskapet i tiden fremover.
Slettet bruker
28.11.2023 kl 12:59 4871

sorry leste ikke først, så at de tror at base investment er på 370 millioner men dette er vel en del år tilbake så er nok litt høyere nå
Slettet bruker
28.11.2023 kl 12:55 4852

Vet det er vanskelig men har de/eller noen noe kostnadestismater til hvor mye det evt koster å starte oppdrift her da? blir det ny mrd investering pluss en saftig ny emisjon eller skal de ta overskuddet fra Engebø og redusere/null utbytte til aksjonærene de første årene av oppstart?
Boss 99
28.11.2023 kl 12:46 4878

Hjelper lite dette når alle (noen)selger på news. Stopper for sårt trengt oppgang.
Octagon
28.11.2023 kl 11:45 4958

Litt data om Kvinnherad og Quartz funnet:

https://geo365.no/boreprogrammet-er-avsluttet/

Og ikke minst:
"Etterspørsel: Very high purity quartz for avanserte high-tech applikasjoner utvinnes kun på noen få steder rundt om i verden i dag. Dagens etterspørsel og forventet vekst i etterspørselen krever at det blir oppdaget nye forekomster."

Les mer: https://infonom.webnode.page/news/high-purity-quartz-ettersporsel-produksjon-ressurser-og-fremstilling/

Og verdi vurderinger Nordic Quartz AS (fra 2016):

https://infonom.webnode.page/news/verdivurdering-nordic-quartz/

Antar markedet etter hvert skjønner at Nordic Mining kan bli en betydelig aktør innen utvinning av kritiske mineraler og at vi ser det mer og mer reflektert i selskaps verdien.

Regjerings nye "mineral strategi" bygger på tilsvarende EU direktiv med mål om kortere tid fra funn til driftsstart så vil vi få se hvilke utslag det får for dette funnet.

Redigert 28.11.2023 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Octagon
28.11.2023 kl 09:02 5236

Enig.

Selv om det naturligvis er noe frem i tid (dagens melding) så viser det at selskapet er aktive i markedet etter nye muligheter og etter hvert gjerne også vil ha flere "bein å stå på" og kan bli en ledende aktør innen mineral utvinning i Norge.
Redigert 28.11.2023 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
Bullfight
28.11.2023 kl 08:03 5367

NORDIC MINING
Nordic Mining ASA: Cooperation on quartz in Norway
28.11.2023 08:00 • Oslo Børs •
Kopier link
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the "Company") is pleased to announce that
the Company, through its wholly owned subsidiary Nordic Quartz AS, has entered

into a Memorandum of Understanding ("MoU") with a multinational minerals and

metals company. The MoU is for a joint cooperation for exploration and

development of a quartz deposit in the Kvinnherad municipality in Norway.
Slettet bruker
28.11.2023 kl 01:09 5517

Den gevinsten er det sikkert noen her som sitter med, urealisert, allerede. Blunkefjes. Uansett gjelder Kennys ord for oss alle:

You never count your money
When you're sittin' at the table
There'll be time enough for countin'
When the dealin's done
Slettet bruker
27.11.2023 kl 23:15 5655

Hehe. Helt ærlig, ja, så synes jeg det er tull å ukritisk videreformidle en automatisert analyse fra en proff aktør. At den automatiserte analysen i dette tilfellet inneholder en åpenbar feilslutning gjør også at aktørens profesjonalitet bør trekkes i tvil. Som du skriver: "Er jo bare tull å legge ut slike analyser om de ikke tar hensyn til antall nye aksjer???"

Når dét er sagt, så tror også jeg, rent personlig, at vi kommer til å se 1,86 i løpet av 2024. Men ikke uten at kursen møter en lang rekke av motstand på sin vei opp dit.
YNWA250505
27.11.2023 kl 16:19 5217

Tull å videreformidle hva de proffe aktørene sier? hmmm greit nok det skal ikke gjenta seg. Men at kursen skal til 1,86 i 2024 føler jeg meg helt trygg på. Ekspert eller ikke.
Slettet bruker
27.11.2023 kl 13:02 5447

Nei, at det ligger en motstand på ca. 1,86 viser at det ikke er hensyntatt oppdatert antall aksjer i den automatiserte analysen.

Siden 1. mars har dette tallet steget med 9,4x (ca. 840%).

1,84-1,86-området finner du som støtte i romjulen 2022.
60 øre er relevant - siden det ble utstedt rundt 1940 millioner aksjer til denne kursen i mars/april i år.

Ref. det siste spørsmålet ditt: Helt enig. I en verden med stadig større automatisering av innhold, er det desto viktigere å være kritisk til hva man får servert. Derfor er det også bare tull å videreformidle slike analyser dersom de ikke viser seg å overleve en rettmessig kildekritikk.
Octagon
27.11.2023 kl 12:57 5461

Det er rene matematiske modeller som forsøker å beregne sannsynligheten for at aksjekursen beveger seg i et visst mønster basert på kjente mønstre historisk i aksjer generelt og ut fra aksjens historiske mønster. TA som støtteverktøy i et kortere perspektiv blir mer korrekt for denne aksjen, og da kun tilbake til emisjonstidspunktet.

Støtten på 0,60 øre er relevant som "det laveste støttenivå p.t." i og med at antall aksjer var det samme som i dag ved bruddet opp fra 0,60 kr tidligere i høst.

Motstand på 1.86 ville omsatt i dagens aksjeantall gi en selskaps verdi på over 4 MRD kr og er vel muligens sannsynlig en gang frem i tid, men ikke i dagens situasjon. Da må aksjen være de-risked slik at driften er bra i gang og prisingen på mineralene fortsetter oppover.

Likevel overasket over at aksjen falt tilbake fra 0.80 kr, regnet med nedgang da kortsiktige investorer som kun va inne for å få med seg seier for Staten i retten solgte seg ut i skuffelse over at dommen ble utsatt til 10 januar. Trodde den temmelig raskt ville prøve 0,80 kr nivået, men det ser vi gjerne den neste tiden.

0,80 kr gir fortsatt en lav selskaps verdi ut fra kommunisert inntekts potensiale og er også betydelig lavere enn analytiker target på 1 kr som det er viktig å merke seg i våres ble satt etter daværende forutsetninger og ikke nåværende.

Aksjen er betydelig de-risked siden den gang ved at fremdrift er opprettholdt, alle kriterier for utbetalingen av Royalty avtalen var på plass, etc. etc.

Blir uansett et posisjonerings-rally i oppløpet mot domsavsigelsen Staten-Naturvernforbundet ut fra det kurs leiet aksjen da befinner seg på slik jeg ser det.