Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 127627

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Octagon
11.09.2023 kl 13:25 49412

TEKNISK:

Kile formasjon som er blitt smalere. D.v.s at avvik mellom topper og bunner blir mindre i et kort tids perspektiv. Fra ca. 0.57 øre til 0.60 øre til stort sett 0.58/59 og 0.60 nå i det siste. I og med større volum på dager med kurs økning enn kursnedgang antar jeg at vi snart får et brudd forsøk på oppsiden. Må ha volumer for å bryte motstand like over 0.60. Det også i følge teknisk analyse i og med høye volumer omsatt like over dette nivået historisk.
Vil også utgjøre en hode skulder formasjon, men denne velger jeg å se litt bort i fra i og med at "hele forrige skulder (ned)" var grunnet emisjonen tidlig i vår.


TRIGGERE (positive og negative).

Sentimentet i markedet fra nå og frem til medio november. Historisk sett bedre å eie fra medio november til over nyåret m,h,p kursøkning.

Forsinkelser oppstart høst 24. Mulig men mindre sannsynlig etter meldinger om god fremdrift fra selskapets side i et solid utredet prosjekt. De begynner også driften som et dagbrudd med mindre teknisk kompleksitet enn under bakken. Gitt inflasjon siste året så regner jeg med at kostnader pre oppstart vil være noe høyere enn hva de selv sikkert har lagt til grunn tidligere, men de har som nevnt i innlegg over ved emisjonen hentet inn en relativt solid "buffer" med tanke på denne type scenario.

At de ikke får medhold i rettsaken de allerede har vunnet i to instanser tidligere nå i Høyesterett. Vil redusere, men ikke eliminere potensialet økonomisk i gruvens forventede driftstid (ca. 40 år) Som nevnt lest dokumentene og ut fra hva høyesterett kan ta stilling til i ankesaken (ikke alle kort skal på bordet) så anser jeg sannsynligheten for medhold som langt større enn det motsatte.

At flere i markedet regner litt på det betydelige avviket mellom selskapets verdi og forventet inntekt neste 40 år som beskrevet kort i innlegget over. Vil kunne gi økt volum og økt aksjekurs. Kfr. også analyser med target (2022) konservativt beregnet til 1 kr. Å prise et selskap med reserver pr 2022 på 3.1 MRD USD i utvinningspotensiale og 500 MNOK i forventet EBITDA til i underkant av 1.3 MRD kr er svært uvanlig. Dette er tross alt Norge hvor det forventes at vi gir positive signaler vedrørende etablering og drift ut i EU området (som vi adlyder i de fleste andre sammenhenger - og ikke politisk ustabile Afrika hvor enkelte andre gruve aktører opererer.

Oppdaterte analyser og/eller estimat på forventet verdi av rutil/granat uttaket. Her har også mineral prisen økt ca. 5% fra forrige estimat. Kan gi nye kursmål fra analytikere som følger aksjen. Ikke usannsynlig at det kommer oppdaterte analyser og kursmål snart.

SANNSYNLIG SCENARIO.

Min horisont er frem til sommeren neste år i første omgang og jeg eier kun 635.701 aksjer i dette selskapet, men plan er å øke eksponering gradvis.

Full re prising av aksjen i god tid før oppstart opp mot nivåer like over 1 krone. Normalt priser markedet inn fremtiden, derav "i god tid før". Trinnvis kurs økning sannsynligvis, med første trinn (15-20 øre ?) snart ut fra det tekniske bildet og et eller flere ytterligere "byks" i perioden medio november til januar (hvor svært mange "mindre" aksjer går godt). Ytterligere kursbevegelser som følge av nyheter.

Teknisk må vi ha solide volumer for å bryte 0.60 kr motstand her grunnet høy historisk omsetning like over, men også psykologisk i og med at en ved slik kurs historikk vil ha en del som vil selge straks første motstand er brutt. Imidlertid tror jeg dette er små aksjonærer og at de større blir sittende gitt at de sikkert er bedre kjent med potensialet i aksjekursen enn de mindre. Hvor mange millioner aksjer som skal selges av det som enkelte på dette forum omtaler som "truse skvettere" er umulig å vite, men det er forståelig at enkelte som sitter på tap i papiret eller som er gått lei av "ørkenvandring" uten kursbevegelse over tid ønsker å selge. Det gjelder i de fleste papirer jeg har investert noe i både nå og historisk.

Redigert 11.09.2023 kl 13:59 Du må logge inn for å svare
Octagon
11.09.2023 kl 13:53 49382

Her fra analytiker hos Clarcson Securities 19 april i år:

De to meglerhusene Clarksons Securities og SpareBank 1 Markets har i ferske analyser onsdag morgen jekket opp kursmålet på gruveaksjen Nordic Mining til 1 krone pr. aksje - tilsvarende en oppside på 61 prosent siden stengetid tirsdag ettermiddag.

Analysene viser til at Engebø-prosjektet nå er fullfinansiert, etter at Nordic Mining hentet inn 940 millioner til 75 prosent rabatt - som naturlig nok sendte aksjekursen i fritt fall. Det har også vært en påfølgende reparasjonsemisjon.

Det skal nevnes at både Clarksons Securities og SpareBank 1 Markets har vært tilretteleggere for selskapets kapitalinnhenting.

Fullfinansiert gruveprosjekt

– Prosjektet er nå fullfinansiert, og produksjonen er forventet i slutten av 2024. Vi mener at selskapet omsettes ganske billig, våre tall viser en internrente på 27 prosent på egenkapitalen. Det synes vi er attraktivt, sier analytiker Bendik Folden Nyttingnes i Clarksons Securities.

– Er det noen risiko for at selskapet kommer til å måtte hente ytterligere kapital?

– Jeg tror ikke det. Prosjektreserven er på 24,5 millioner dollar, og i tillegg så krevde Orion en prosjektreserve på 30 millioner dollar da de kom inn med sin royalty-investering, og på toppen av det har de hentet inn ytterligere åtte millioner i reparasjonsemisjonen.

– Det gir en pute på rundt 63 millioner dollar i ekstra kapital. Det er ganske mye å gå på. Men man vet aldri 100 prosent sikkert. De skal grave et stort hull i bakken og ting kan fort endre seg.

Les også
– Det er stor oppside i aksjen

Aksjeras etter emisjon

Nordic Mining-aksjen falt kraftig etter emisjonen i mars, da kursen stupte fra 2,40 til 0,60 kroner. Siden har den ligget relativt rolig, og til tross for analysene åpnet aksjen med en nedgang på vel 1,6 prosent onsdag, til 0,61 kroner.

– Hvorfor har ikke aksjen steget mer i etterkant av emisjonen?

– Det kan være at investorene venter på aksjene fra reparasjonsemisjonen kommer i markedet snart. Det kan veie litt på aksjen. Men det kan skje mye i aksjen fremover, sier Nyttingnes.

Når Nordic Mining kommer i gang med driften i Engebøfjellet, er planen å produsere rundt 35.000 tonn rutil i året. Rutil brukes til å fremstille ren titandioksid, som er et hvitt pulver som blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem. Nordic Mining skal også produsere granat, som er et hardt, miljøvennlig mineral som brukes blant annet til sandpapir, sandblåsing og vannjetskæring.

Clarksons estimerer i analysen at Nordic Mining vil kunne få et årlig driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 500 millioner kroner fra 2025 til 2030 fra Engebø-prosjektet når det er ferdigstilt.

Nyttingnes trekker frem progresjonen i konstruksjonen som ytterligere oppsidemulighet, mens risikoen går på mulige forsinkelser og budsjettovertredelser.
Investman
12.09.2023 kl 08:52 49046

Vi må bare bli ferdig med konsolideringsfasen. Jeg tenker at når vi bryter opp gjennom 0,63 så starter moroa. Skal vel ikke rare greiene til før at det skjer, så bare å sitte i ro inntil videre og eventuelt fylle litt mer på for den som vil og kan ;)
Octagon
12.09.2023 kl 19:21 48835

Enig.

Fundamentalt kan fortsatt det ta en måned eller to (?) før kursen bryter opp fra dagens leie, noe avhengig av når "de som skal ut" er ferdig solgt og denne lengre konsolideringsfasen snart er over.

Teknisk varierer kursen nå kun maks et øre fra laveste til høyeste dagskurs og knapt så mye. Og denne stadig smalere "kilen" indikerer et snarlig brudd. Men, volumet må øke enda mer for å kunne passere 0.63 øre og så har vi det fundamental "psykoligiske" nevnt over. Fylte på med noen flere aksjer i dag til kurs 0,597 og kommer til å fortsette med det fremover ved nåværende kursnivå.


kruna
13.09.2023 kl 09:28 48589

Fytti grisen..
Håper inderlig du mener 0,63 kr.
Ikke 0,63 øre
Ganske stor forskjellOctagon
13.09.2023 kl 09:49 48517

Gjør nytt forsøk på forventet brudd over 0,60 kr nå og volumet er stigende.

Vanskelig å si om dette kan innlede det forventede bruddet eller om den faller tilbake og vi får nye bruddforsøk senere.
Audietron
13.09.2023 kl 10:08 48468

Den snudde nedover som forventa. Må være nokon som styrer kursen for å hindre stigning.
Audietron
13.09.2023 kl 10:11 48439

Bevares, klarer den virkelig å komme seg oppover?
dr_noclue
13.09.2023 kl 10:13 48419

Noen vil (fornuftig nok) inn. Begrenset hvor lenge pengeglade folk klarer holde seg unna aksjer som åpenbart er underpriset.
Octagon
13.09.2023 kl 11:14 48295

Litt mer volum nå, så går den i dag (?)

Om det blir i dag gjenstår å se, kan være det tar noe tid (etter Teknisk analyse) , men vi ser alle hvilken retning aksjen vil nå, og det er bare spørsmål om tid...

____________________________________________________________________________________________________________________________

Må vel oppsummere at dagen i dag har vært første dagen på lenge med et forsøk på brudd oppover, skulle gjerne sett litt større volumer, min erfaring et at det kan gå flere forsøk på slike brudd før det lykkes, men da som regel innen et relativt kort tidsrom.

Også Investtech peker oppover nå med "grønn pil" etter i dag....
Redigert 13.09.2023 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
Geir Rune L
15.09.2023 kl 16:31 47774

Grei avslutning før helgen. Får håpe den snart etablerer seg et godt stykke over 0,6. På mandag starter rettsaken mellom Staten og Naturvernforbundet - ser ut til at vi kan følge med på denne siden:

https://fjordsoksmalet.no/

God helg!
Octagon
15.09.2023 kl 16:56 47719

Brøt vi motstand rundt 0.61 - 0,615 i dag, eller vil den falle tilbake og gjøre endelig brudd senere ?

Litt lavt volum, men selgere som ville ut og dannet sperre/motstand er muligens ferdig solgt.

Om vi har brutt motstand vil kursen nå begynne å stige fremover, gjorde vi ikke det vil den falle tilbake, bygge nytt momentum og bryte motstand igjen senere for å innlede stigende kurser.

Gjenstår å se...
Longrun
15.09.2023 kl 18:52 47589

Utfallet av denne saken er gitt: Domstolene skal ikke overprøve forvaltningens frie skjønn, og alle vedtak er fattet i tråd med forvaltningens saksbehandlingsregler.
Det som er et tankekors er at staten bevilger penger til disse organisasjonene - og derved gir dem økonomi til å drive med håpløse rettssaker mot staten.
Slettet bruker
15.09.2023 kl 21:08 47487

Tror det er litt tidlig å melde brudd her:
https://www.tradingview.com/x/TbXOwgem/

Gjenstår å se ...
Restplassno
15.09.2023 kl 21:53 47405

Når ventes rettsaken å være avgjort?
Octagon
15.09.2023 kl 22:55 47289

Investtech melder om brudd gjennom motstand:

"Nordic Mining har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har også brutt en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert brudd på halslinjen ved cirka 0.60 kroner vil signalisere videre oppgang til 0.70 kroner eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 0.60 kroner."

Dette gir to mulige videre scenario:

1) at aksjen faller noe tilbake for å bygge momentum for nye "endelige" brudd. Men nå er nivået 0.59-0.60 støtte og ikke motstand lengre.
Investtech ser ut til å mene at 0,60 var motstandsnivået.

2) at aksjen pent og pyntelig stiger videre. Da har i det minste Investtech hatt en korrekt bedømming av motstandsnivå 0,60 kr.

Den som lever får se, vi ser jo alle hvilken retning kursen vil nå i det minste, og så har vi naturligvis det fundamentale og kjernen i det hele hvor selskapets prising ikke samsvarer med forventet inntektsnivå.

Og tiden fremover kan bli en god reise, står neppe i 0.63 øre når driften tar til neste år...
Redigert 15.09.2023 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.09.2023 kl 00:58 47207

Ja, dette ser ut til å være den norske teksten av den automatiserte analysen deres. Stoler ikke på den før jeg har fått den verifisert av Sindre Finnes. Med mindre DU er Sindre Finnes, selvfølgelig. Da er alt greit! ;)
Octagon
16.09.2023 kl 09:50 47001

Er jo naturligvis Sindre Finnes frem til 31.12 da, når jeg brått endrer porteføljen tilbake til Ikke Finnes i noen dager.. :-)

Nå er jo Teknisk analyse rimelig automatisert uansett da, hadde bare magefølelse på at motstand lå litt høyere enn 0.60 og at volumet ville være større ved en "endelig" brudd. Om dette er korrekt betyr det bare at den skal ned bittelitt for så å bygge moment igjen før "den fyker oppover" utover høsten en gang eller innen kort tid ville jeg tro, men det ser vi jo ganske snart.

Nå er jo TA bare et støtte verktøy da, som fort kan bli meningsløst om gode nyheter driver en aksje f.eks. eller om stadig flere etter hvert oppdager det mulige potensialet og divergensen mellom selskaps verdien og dette potensialet.
Octagon
17.09.2023 kl 22:32 46517

Viktig med ny gruve som utvinner rutil i Europa nå, finnes kun en fra før i vår verdensdel og den ligger i Ukraina. Krigen har også drevet prisen på mineralet oppover i og med redusert produksjon fra Ukraina. Imidlertid er gruve området på Ukrainske hender, men ikke langt unna frontlinjen i Donetsk. Regner med at nye estimat på verdier vil komme fra NOM innen oppstart av driften da prisøkningen bare fortsetter. Se linker nedenfor for informasjon.

For utvinning av granat er Engebø eneste gruve i Europa når den kommer i drift neste år.

Også et stort konkurranse fortrinn her med den korte avstanden til markedet fra et land som anses som mer pålitelig og forutsigbart politisk enn land i Afrika t.d. hva kritiske mineraler angår.https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/ukraine-war-elevates-rutile-price-amid-tight-market-multiyear-drilling-high-71249966

https://im-mining.com/2021/05/08/ukraines-mineral-sands-giant-umcc-set-100-privatisation-july-2021/
Redigert 17.09.2023 kl 22:53 Du må logge inn for å svare
Investman
18.09.2023 kl 08:00 46276

En av de mest spennende aksjene på Ose og her er man bare nødt til å rydde litt plass i porteføljen for denne. Her kan man allerede "høste" mye i løpet av neste år!
Framtia
18.09.2023 kl 08:46 46167

Jeg ville ikke vært så skråsikker! Tillatelse til å slippe ut gruveslam i Førdefjorden er nok et eksempel på slett "håndtverk" av Miljødepartementet...Ikke nok at de blander inn noe så uvesentlig som samfunnsøkonomiske hensyn, de krever heller ikke noe av industrien! De kunne krevd at slammet ble gjenbrukt eller lagret i gruven. Denne teknologien finns allerede og det beviser bare at industrien bare tenker på de økonomi aspekter støttet av et tannløst departement! Ville ikke satset på at rettsaken går slik dere håper! Denne blir nok kjørt så langt det kreves! Bra skussmål at vi er et av få land, som vi forøvrig ikke ønsker å sammenligne oss med, som tillater fjord deponier!? Fantastisk dobbeltmoral!
Ransen
18.09.2023 kl 09:11 46066

Det ligger klare krav og føringer for utslippet som bedriften akter å oppfylle. Det mangler heller forståelse "eller at de ikke vil forstå" hos miljøbevegelsen. Dette ser vi ofte eller omtrent over alt i dette landet der det gjøres forsøk på å få til noe....
Framtia
18.09.2023 kl 09:21 46025

Lykke til, men her har staten gjort dårlig arbeid og hovmod står forhåpentligvis for fall! Her er det mulig å kombinere gruvedrift, uten å slippe ut 70 millioner tonn gruveslam som selvfølgelig er den billigste løsningen! Vi har også et ansvar å ivareta det biologiske mangfoldet i våre fjorder, som vi forøvrig er så flinke til å fronte i alt av turist reklame! Egentlig er vi en av verstingene, beklageligvis...🤔
Octagon
18.09.2023 kl 09:29 45980

Fjord deponi er heller ikke en aktuell problemstilling for andre i og med at gruver stort sett alltid ligger innenlands og ofte også oppe i fjellene, men for Førdefjorden (og Papua Ny Guinea) er dette en aktuell problemstilling. Derav søknaden hvor også NOM har innhentet alle nødvendige tillatelser tidligere.

Det er vel heller ingen uenighet her om at gruve ikke er en industri som kan forurense, men slik er det jo også om en fortsatt skal drive industri for en hel rekke foretak verden rundt. Tror også at Nordic Mining arbeider så godt de kan innenfor de rammer de kan påvirke for at forurensningsproblemer skal minimaliseres og tror dette har større fokus i Norge enn i enkelte andre land som driver gruve industri.

Sparebank-1 Markets skriver også i sin analyse av april dette året:

"Engebø CO2 emissions are expected to be only ~1/10 of the average titanium feedstock producer driven by rutile having a high (95%) TiO2 content, a high grade deposit, limited logistics operations at Engebø, and processing based on hydropower. The consultancy firm TZMI places Engebø among top 10% mines globally on its Revenue/Cost curve for TiO2 feedstock producers."
Redigert 18.09.2023 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Investman
18.09.2023 kl 10:10 45890

Dette er jo selvfølgelig bakdelen ved denne gruvedriften. Regner med at dette er blitt nøye vurdert av alle parter samt at det vil bli fulgt opp etter oppstarten.

Skjønner også at mange er skeptisk men det må jo også måles opp mot hva man klarer å skape. Her blir det mange arbeidsplasser i mange år fremover ;)
Octagon
18.09.2023 kl 10:39 45810

"Longrun" oppsummerer kjernespørsmål ganske bra her i et tidligere innlegg:

"NRK m.fl. dekker ukritisk et 20-talls ubefestede barnesjelers campingtur i Engebø. Det fremstilles som om dumping av stein i en fjord skaper uopprettelig skade. Dette til tross for at landet vårt har blitt til nettopp ved at stein har rast nedetter fjellsidene til bl.a. våre fjorder.
Seriøse medier burde heller skrive litt om de unike mineralene som skal utvinnes og som er svært viktige for moderne teknologi i inn- og utland.
Men tross den mediestøyen de anti-demokratiske Engebø-barna klarer å skape, er det all grunn til å være optimistisk. Det er rett og slett utenkelig at næringsdepartementet skal omgjøre den driftstillatelsen som direktoratet har gitt. Det er selvsagt mulig at dep.vil slenge på et par ekstra kosmetiske vilkår for å tekkes barna, men neppe slik at de vil endre driftsøkonomien nevneverdig.
Det er også grunn til å nevne at den groteske invasjonen av Ukraina vil skape ytterligere behov for mineraler i den frie verden. Å nekte driftskonsesjon vil - bare av den grunn - fremstå for usolidarisk overfor våre venner på kontinentet."
Framtia
18.09.2023 kl 11:08 45737

Deponering av stein kunne sannsynligvis vært uproblematisk...Her er det snakk om slam som kveler havbunnen og gjør gjor store områder ulevelig for dyr og fiskearter i flere 10- år...
Investman
18.09.2023 kl 11:41 45682

Hvor stor del av fjorden vil bli berørt av denne massen?
Hellboy
18.09.2023 kl 11:46 45645

Nei, det er stein.

Og ang den bisarre påstanden din om at det kun er "land vi ikke vil sammenligne oss med" som benytter deponi i fjorder. Vel, har du sett på et verdenskart?

Det er faktisk få andre land som har fjorder. Og den er vesensforskjeller på fjorddeponi og sjødeponi. Blant annet pga strømmer.

Det går videre til det som er den største utfordringen med å deponere stein og grus i vann. Det er støv. Ikke slam, men støv. Og derav er dette verre i sjø/hav pga strømmer.

Det er faktisk, som i dette tilfellet, mer miljøvennlig å deponere masse (stein) i vann enn på land.... Og Titan trengs bl.a. for å gjøre transport mer miljøvennlig med lettere materialer. Og Europas største Rutil(titanoksid)-gruve befinner seg dessverre i Ukraina... Titan er kritisk iflg bl.a. USA og EU for forsyningssikkerheten vår.

Men du har tydeligvis bare 2 agendaer.

1. Du er innbitt motstander av hele prosjektet
2. Du ønsker å vise for alle at du ikke har satt deg inn i problemstillingene.

Så jeg undrer på hvorfor du er på denne tråden i det hele tatt.
Hellboy
18.09.2023 kl 13:06 45540

Og siden en del "debattanter" ikke forholder seg til fakta, så kan det jo også være greit å dele denne lenken.

https://www.statista.com/statistics/480822/titanium-dioxide-global-production-by-country-share/

Det er jo mange av disse landene som har mange vakre fjorder som de vil bevare. Og ikke minst er de stabile demokratier vi kan stole på. Særlig den største produsenten. Den er jo særlig interessert i at verdens demokratier får Titan tilgjengelig til forsvarsindustri etc.
Ransen
18.09.2023 kl 15:55 45374

Så på nyhetene i mårres. Det å gå til sak mot staten uten å ha satt seg inn i de gjeldende krav og forpliktelser, men kun på antakelser er ille...Tror dette blir lett match for staten. Håper miljøorganisasjonene setter seg mer inn i sakene før de går til sak mot staten etter at hele fastlandsnorge om kort tid er pepret med vindturbiner for å skape nok kraft til europa. Da snakker vi virkelig naturinngrep og ikke minst forsøpling.
Investman
18.09.2023 kl 20:36 45144

Regner med denne rettsaken vil belyse tingenes tilstand for Nordic Mining ;)

Ref,.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/historisk-rettsstrid-om-fordefjorden?publisherId=17848172&releaseId=17999942&lang=no

Ser ut som vi kan følge rettsaken via link også!

Link.: https://www.domstol.no/Naturvernforbundet-Staten
Redigert 19.09.2023 kl 07:41 Du må logge inn for å svare
Investman
19.09.2023 kl 09:49 44710

Høres ut som de vil finne en bedre måte å få håndtert avfallet på en det som er planlagt. Virker heller ikke som partene er helt enig om hva som er planen på sikt her.

Flere som følger med på dette?
Hellboy
19.09.2023 kl 11:18 44617

Dette er utredet i så mange omganger, og eksisterende plan er beste måten å håndtere overskuddsmassen på. Men, NOM holder stadig på med ytterligere forbedringer. Ref siste børsmelding om MoU ifht å benytte restmasser til sementproduksjon.

Men, hittil har alle utredninger vist at Fjorddeponi er bedre enn landdeponi miljømessig sett. Men med et hederlig unntak for Bellona, så er en del "miljøorganisasjoner" farlige for miljøet. Deres kampsaker er faktisk skadelige for miljøet innimellom.

Ref også at Fredric Hauge ifm med et miljøtoppmøte for noe tid tilbake æreskjelte ganske mange organisasjoner pga deres motstand mot CCS. Har vi et problem med CO2 i atmosfæren f.eks bør man ta imot alle tiltak som reduserer dette med takk, og at "miljøorganisasjoner" kan være motstandere av f.eks å redusere CO2-utslipp er mildt sagt bisarrt.
Framtia
19.09.2023 kl 11:30 44569

Jeg sier ikke at hele prosjektet bør skrotes, bare at man bør øke og kartlegge ambisjoner/ teknologier som muliggjør minimering av miljøkonsekvenser! Hvorfor ble sjødeponi først avslått, før staten hensyntok de samfunnsøkonomiske hensyn...!? Når det kommer til troverdighet i slike prosjekter er jeg enig i at vindmølleparker på Fosen kan gi enn aldri så liten pekepinn i statens disfavør! For å gjøre det klart har jeg ikke aksjer i selskapet!
Investman
19.09.2023 kl 11:43 44516

Tror nok mye av dette er mulig å bli enige om etter hvert som tiden går. Tilbakefylling bør det vel være rom for, samtidig som mer av avfallet vil få ben å gå på i andre varianter.

Det handler bare å bli enig om en plan ser det ut til...
Framtia
19.09.2023 kl 12:41 44433

Støtter den! Bør være mulig å søke optimale løsninger innen eksisterende teknologi...
Investman
19.09.2023 kl 12:49 44417

Sitter med et inntrykk at Naturvern forbundet ikke har kommet med sine innspill for ofte her heller. Det blir jo etterspurt av motpart hvorfor ikke innspill har kommet ved høringer flere ganger...
Investman
19.09.2023 kl 14:14 44288

Denne rettsaken var ikke helt som jeg forestilte meg. Trodde det var motstand mot hele prosjektet som skulle ligge til grunn. Det er en runde på sjø deponeringen (motstand) samtidig kommer de med forslag til drift og utnyttelse av restproduktene. Jeg tenker at utnyttelsen av restproduktene vil kommer etter hvert i prosessen så lenge økonomien i det er der ;)
Geir Rune L
19.09.2023 kl 15:46 44156

Ingen har vel lyst til å ødelegge fjorden. Derfor er det gledelig at det jobbes med alternativer:

https://geoforskning.no/samler-krefter-for-a-redusere-avgangsmasser/