Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 127624

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Slettet bruker
08.10.2023 kl 21:30 6397

Kjøp fra utlandet har pågått jevnlig siden emisjonen - og økt den siste uken. Motstanden du referer til, baserer seg på en automatisert analyse fra Investtech, der 1,84 er markert som tidligere støtte. Analysen tar ikke høyde for den massive tilførselen av aksjer som strømmet ut i markedet til 0,6 ifm emisjonsaktiviteten tidligere i vår. Videre, basert på at første dobling etter emisjon vil finne sted rundt 1,20-1,40, er det nok greit å forvente motstand der.
Slettet bruker
08.10.2023 kl 21:36 6564

Jeg tror ikke noen som har regnet på det, har tro på 10x, nei. Men det er sikkert nok av de som /ikke/ har regnet på det som drømmer om 10x. For min del ser dette fremdeles akkurat ut som jeg antok i mars.
Octagon
09.10.2023 kl 10:41 6260

Som forventet noe "konsolidering" i dag.

Alle "rally" har pauser hvor aksjen temporært kan falle tilbake.

Vil finne nytt konsolideringsnivå de neste dagene og samle krefter for nytt løft. Hvor dette kurs-leiet befinner seg vil de neste dagene vise.
Ransen
09.10.2023 kl 11:37 6212

Litt spesielt med såpass nedgang på grønn børs i en aksje som skal forsyne verden med svært etterspurte kritiske mineraler til skyhøy pris. Da handler i såfall dagens nedgang en uvitenhet om selskapet. Men for all del, dette er en kjøpsmulighet for dem som sammen med analytikerne har et helt annet kursmål for aksjen.
dr_noclue
09.10.2023 kl 12:04 6151

Nom kommer ikke til å betale utbytte før tidligst 2028. De har gjeld som skal nedbetales først.
Octagon
09.10.2023 kl 20:41 5904

Tror ikke NOM kursen påvirkes nevneverdig av grønn/rød børs om dagen.

Regner med nedgang 1-2% i morgen før det snur igjen og snart ny kursoppgang.


Slettet bruker
09.10.2023 kl 22:02 5771

Selskapet har et obligasjonslån på 900 mill mener jeg det er og har 300 mill nok mere enn de trenger til Engebø. En kommende trigger er hva de skal bruke de pengene til etter at Engebø er bygd ferdig om 12 mnd. De har
Redigert 09.10.2023 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
09.10.2023 kl 22:06 5807

Og hvor stor er selskapets gjeld? Farer man med løgn på dette forum så slår admin til.
Slettet bruker
09.10.2023 kl 22:11 5810

Mener obligasjonslånet er på ca 900 mill nok. Utenom det har selskapet ca 300 mill i cash som en buffer og når Engebø er ferdigbygd så er det en trigger hva de skal bruke de 300 mill nok til? https://www.finansavisen.no/nyheter/ravarer/2022/10/27/7952383/nordic-rutile-plassert-obligasjonslan-pa-100-mill.-dollar
Redigert 09.10.2023 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
Ransen
09.10.2023 kl 22:38 5756

Det ble omgjort til aksjer i griseemisjonen tidligere i år. I tillegg fikk de inn penger nok til fullfinansiering frem til oppstart i 24
Slettet bruker
09.10.2023 kl 22:52 5777

Hva mener du? Mener du at de ikke har et obligasjonslån på 100 mill dollar? For saken er at de har et slikt lån og ca 300 mill i cash så de har penger nok.
Redigert 09.10.2023 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
10.10.2023 kl 00:41 5671

Du har helt rett. Ransen roter - og blander obligasjonslånet med det konvertible lånet fra Fjordavegen Holding som ble omgjort til aksjer, børsmeldt 3. mars 2023:
https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/129085#CompanyPressRelease-12046974

Obligasjonslånet er på 100 millioner dollar:
Obligasjonslån: https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/129085#CompanyPressRelease-12075404

Kan ikke alle bare lese investorprospektet fra 2. mars? Der står alt om gjeld, obligasjonslån, pant, prosjektbuffer, royaltyavtaler, planlagt nedbetaling - og hele greia:
https://mb.cision.com/Public/1583/3726789/843c323676b4e474.pdf

Det må jo være mye lettere å forholde seg til førstehåndsinformasjon ...Redigert 10.10.2023 kl 01:08 Du må logge inn for å svare
Octagon
11.10.2023 kl 12:58 5000

Aksjekursen danner som forventet ny støtte nå i området ca. 0.69 kr.

Konsoliderer før neste kurs løft, som kan komme når som helst ut fra det tekniske.

Fundamentalt fortsatt betydelig undervurdert prising av dette selskapet og soleklart case for betydelig kursløft den neste tiden.
Slettet bruker
11.10.2023 kl 20:43 4705

Verdt å få med seg at Nom ligger foran skjema og ingen ting tyder på noen budsjettoverskridelser og at de pengene de har hentet inn til ferdig byggeprosjekt om 11-12 mnd holder mere enn nok. Og da er spørsmålet hva de kommer til å bruke pengene som de har i cash som er over 300 mill nok og som de kun har som en buffer til ferdigstillelse. Kan det tenkes at de betaler ned på obligasjonslånet? Eller er det nye prosjekter på gang? Uansett er dette en stor trigger🙂
Redigert 11.10.2023 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Octagon
11.10.2023 kl 21:58 4584

Enig.

Selv om en nok må regne med at de bruker mer enn kalkulert fra deres side før driften kommer i gang, det meste er jo blitt dyrere.
Så noe "overskridelser" vil det nok kunne være.

Tryggheten ligger i at de "over- emiterte" da de hentet inn penger etter krav fra deltakere, slik at de har denne solide reserven.

På den positive siden vs. fremdrift så var jo godt i rute etter deres siste melding om dette, og en mild høst (så langt) , har neppe ført til at fremdriften mister tempo.

Så får vi se hva som skjer med kursen, som forventet litte granne tilbakegang etter forrige rally, konsolidert nå med ny støtte ca. 69-70 øre, men teknisk ligger den fortsatt klar til et nytt rykk igjen allerede nå. Så får vi se hva som skjer de neste dager om den rykker fra eller fortsatt konsoliderer pluss minus et øre ca. i en stund til.
Slettet bruker
12.10.2023 kl 12:34 4325

Litt artig når det ristes i treet og småaksjonærer og noen tradere går på en blemme. Sett litt på topp 50 og økning over hele linja🙂. Unner virkelig trofaste aksjonærere som har snittpris på flere kroner det som vil skje fremover..
Slettet bruker
12.10.2023 kl 12:41 4441

Litt artig når det ristes i treet og småaksjonærer og noen tradere går på en blemme. Sett litt på topp 50 og økning over hele linja🙂. Unner virkelig trofaste aksjonærere som har snittpris på flere kroner det som vil skje fremover..P.S. Får håpe de fleste har fått snittet ned en del. Lykke til
Investman
12.10.2023 kl 12:44 4431

Må vel være lov å trade?
Slettet bruker
12.10.2023 kl 12:49 4470

Skjønner ikke helt spørsmålet ditt? Har jeg skrevet noen steder at det ikke er lo å trade? Veldig viktig at du leser det jeg skriver før du svarer.
Audietron
12.10.2023 kl 12:59 4457

Ikkje lett å få denne oppover.
Geir Rune L
12.10.2023 kl 13:21 4508

Aksjen har gått fra 0,6 til 0,7 (10-20%) i løpet av et par uker og du klager over av at den ikke stiger? Hva forventes egentlig uten kursdrivende nyheter i et selskap med godt over 2 milliarder aksjer? De fleste aksjene med GAV på 0,6.
Synes dette ser riktig så bra ut. I går foregikk handel i range 0,69-0,70 i all hovedsak, i dag er det løftet et øre opp. Ser ut til at salgsviljen under 0,71 er i ferd med å avta.

Er mer spent på når dom fra Lagmannsretten foreligger. Den kan bli kursdrivende i den ene eller andre retningen.
Slettet bruker
12.10.2023 kl 15:10 4400

Hva er det du er spent på? Ingen av ledelsen i Nom eller de største aksjonærene er bekymret. En farse av en rettsak som Naturvernforbundet er dømt å tape. Og det vet de selv også.
Geir Rune L
12.10.2023 kl 15:24 4449

Jeg skrev jo det..... når kommer den:-)
Slettet bruker
12.10.2023 kl 15:33 4547

Dom vil foreligge tidligst 10 nov. Fikk inntrykk av at det var en del andre viktigere saker som måtte prioriteres så derfor så sent svar på domsavsigelsen. Vil skyte inn at jeg tror at derfor aksjekursen stoppet på 70 øre er pga en del tradere som ble tatt på senga da det ble opplyst at domsavsigelse ville komme så sent. Jeg tror at disse traderne nå vil inn igjen før dommen da det blir ganske mye medieoppslag og de fleste regner med kursoppgang i det momentet? Uansett så blir dette gruveprosjektet meget bra.
Redigert 12.10.2023 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Geir Rune L
12.10.2023 kl 16:35 4544

Jeg kikket på topp 20 som ligger på hjemmesiden til Nom og ser at DnB vekter seg kraftig ned samt at det er bevegelse nedover på Songa posten.
Ransen
12.10.2023 kl 17:17 4499

Rettsaken er mellom staten og naturvernforbundet og vil ikke påvirke tillatelser som staten allerede har gitt til NOM.
Det finnes heller ikke noen miljømessige fornuftige alternativ til deponi, så aller helst vil et fåtall knyttet til miljøvernforbundet at det ikke skal være gruvedrift eller noen som helst form for annen næringsaktivitet i landet. De får jo uansett sin lønn fra staten/NAV.
Octagon
12.10.2023 kl 19:00 4390

De følger vel bare Nordea som tidligere solgte seg ut . Når det er nevnt så er ikke DNB noen betydelig eier i NOM og salgene er fra megler konto.

"Nordea selger seg ut av gruveselskapet Nordic Mining
– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier leder i Nordea."

https://e24.no/energi-og-klima/i/gE0d8k/nordea-selger-seg-ut-av-gruveselskapet-nordic-mining
Redigert 12.10.2023 kl 19:03 Du må logge inn for å svare
Longrun
12.10.2023 kl 19:03 4404

Eh, vel. Hvis saken skulle ende med tap for Staten, vil det absolutt påvirke de tillatelser staten har gitt til NOM. Da vil man være i samme situasjon som i Fosen-saken, nemlig at utbygger mangler konsesjon (tillatelse). Men av mange grunner er risikoen for slikt tap minimal.
Likevel kan det være et problem at naturvernorganisasjonene kan påanke dommen; til lagmannsrett og Høyesterett, og deretter saksøke Norge for EMD. I så fall får man en smule uro omkring dette i lang tid, selv om søksmålet er bak mål. At naturvernorganisasjonene kan holde på slik skyldes at Staten forsyner dem med penger.
Slettet bruker
12.10.2023 kl 19:15 4386

Longrun! Du kan da ikke sammenligne Fosensaken og Samenes menneskerettigheter med Engebøprosjektet. Ganske drøyt det du skriver da det så vidt jeg vet ingen Samer som driver med reindrift på Engebø.
Redigert 12.10.2023 kl 19:17 Du må logge inn for å svare
Longrun
12.10.2023 kl 19:23 4404

Faktum i sakene veldig ulike ja, men rettslig sett handler begge sakene om hvorvidt tildelte konsesjoner er gyldige eller ikke.
Redigert 12.10.2023 kl 19:32 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.10.2023 kl 19:42 4419

Der tar du feil. 2 fullstendig forskjellige saker der Samene gikk til sak på menneskerettigheter til urfolk og vant frem på det. For Nom er denne rettsaken en ikke sak da de har alt på sitt tørre. Dette er en tullerettsak mot staten som alle involverte vet de ikke kommer noen vei med. Men vil presisere at dette er en rettsak mot staten og nom ville blitt tilkjent et enormt beløp hvis staten hadde trukket tilbake løyvet. Men som sagt en svadarettsak der alle vet utfallet utenom Longrun.
Ransen
12.10.2023 kl 20:10 4438

Historien viser mange tilsvarende saker der ulike organer har prøvd seg på statens avgjørelser, men uten hell.
Fosensaken er en tullesak som til og med har splittet samene/urfolket
.
Her på andre siden av grensen koser reinen seg feiter seg opp rett under vindmøllene…kjøttet smaker like godt, men man må på svartebørs for å få tak i det….
Redigert 12.10.2023 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.10.2023 kl 00:08 4359

At Fosensaken er tull kan jeg ikke være enig med deg i. Faktisk så har Norge blitt dømt for brudd på menneskerettighetene til et urfolk og det skal man ikke tulle med men ta alvorlig. Hadde det vært noe lignende på Engebø med Samiske rettigheter så hadde jeg vært bekymret. Men Engebø er noe annet og ingen samiske rettigheter der heldigvis så dette blir meget bra.
fiskekroken
13.10.2023 kl 00:15 4379

Jeg tror Ransen bare mener at reinen klarer seg helt greit, også med vindmøller. Han siktet ikke på konsekvensene av dommen/ menneskerettighetsbrudd. Denne faren eksisterer ikke for NOM, og det er alle klar over.
Redigert 13.10.2023 kl 00:15 Du må logge inn for å svare
Omnislash
13.10.2023 kl 00:38 4479

Hva er det som holder kursen nede på 60-80 øre?
Takwe
13.10.2023 kl 14:34 3911

Ting er i rute, men usikkerheten rundt verdensøkonomien er vel det som holder NOM kursen nede . Får vi en børskorrigering på 20-40%, så vil nok selskap som NOM også merke det på aksjekursen. Er det denne usikkerheten vi nå ser?
Octagon
13.10.2023 kl 15:27 3841

NOM kursen har på kort tid nå steget +17%.
Så den har ikke holdt igjen. Etter Teknisk analyse er den nå bare i en konsolideringsfase etter sterk oppgang. "0,70 er nå det nye 0,60" hvor kursleie rundt
0,70 øre danner støtte før videre løft som rent teknisk kan komme når som helst ut fra T.A.
Ut fra eksterne forhold så er det en rettsavgjørelse som ved negativt utfall selvfølgelig kan få konsekvenser for selskapets aktiviteter, selv om Staten vil anke
videre om så skulle skje. Det finnes nok en gruppe som ikke vil sitte i aksjen når dommen faller og en annen gruppe som for enhver pris vil sitte i papiret når
så skjer. Tror ikke selv at Staten taper denne saken.
Ut fra det fundamentale er lite endret. Selskapet er fortsatt svært lavt priset i forhold til de moderate inntekts og ressursanslag selskapet har kommunisert. De
er solid finansiert og i rute for oppstart neste år.

Dow Jones f.eks. er hittil i år bare opp +1,49% etter å ha korrigert noe opp etter siste tids nedgang.
Ser vanskelig for meg at vi skulle få "20-40%" nedgang som selvfølgelig alle aksjer vil kunne påvirkes av.
Warren Buffet sine fond har f.eks.. ikke dette året valgt å vedde på børsfall i høst.
Perioden medio november til april pleier også å være den beste i aksjemarkedet.
Redigert 13.10.2023 kl 15:28 Du må logge inn for å svare