Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 125245

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

nordnes
12.11.2023 kl 16:36 8209

Det er stort sett lokale entreprenørar med i Fjordavegen. Magne Hafstad as, Åsen og Øvrelid as er andre flinke entreprenørar. Det er dei flinkaste i Sunnfjord.
Slettet bruker
13.11.2023 kl 18:11 7819

NOM har lagt seabed mining på vent, men har de noe planer rundt det quartz prosjektet eller er det på vent også? skjønner at Engebø er 1 pri for NOM
Herfra
15.11.2023 kl 09:33 7358

Hei.
Her er det et selskap jeg vet lite om og spør derfor, om hva dere som kan selskapet relatert til potensialet tenker.

Er NOM et selskap som kan bli mineral utvinning's svar på oppdrettsnæring innen fisk. Som f.eks MOWI og SALMAR?

Kan det potensielt bli et utbytte selskap om 5 år med si 50øre utbytte per aksje 4 ganger i året. Om 10år 4kr per aksje...?

Og om dere tror NOM jobber for å finne nye områder med mineraler som blir kjøpt opp og realisert?

Er det gitt at de store eierne selger når det er oppe og går?

I det lange perspektivet 20år, kan vel NOM være en super tung aktør innen utvinning?

På forhånd takk.
Ransen
15.11.2023 kl 09:45 7398

Bare ved å lese deg opp på denne tråden så finner du gode svar.
Litt synsing fra min side så tror jeg at dette er rette tiden for inngang. Tror også at rettsaken går i statens favør, selskapet melder om fremdrift iht plan, er fullfinansiert til oppstart om kun få måneder.
Dette er kun min mening, alle må ta selvstendige avgjørelser
Redigert 15.11.2023 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.11.2023 kl 10:37 7304

Gitt dagens antall aksjer, må den forventede frie kontantstrømmen ganges med 10 for å nærme seg et utbytte på 2 kr pr år.

Forventet FCF finner du her (https://mb.cision.com/Public/1583/3726789/843c323676b4e474.pdf) - og du vil nok raskt regne deg frem til at svaret på spørsmålet ditt i det kortsiktige perspektivet er 'nei'.

For at inntektene skal øke så mye som du legger til grunn, må det nye prosjekter inn - og disse vil det være betydelige investeringskostnader knyttet til. Oppkjøp og/eller investeringskostnader må finansieres, enten gjennom bruk av fremtidig opptjent egenkapital, lånefinansiering, emisjoner (i nye datterselskaper) - eller salg av andeler i Engebø Rutile and Garnet AS.

Eiere som har lånefinansiert sine investeringer i Nordic Mining ASA vil kunne være tjent med å selge unna deler av sin portefølje for å redusere gjeldseksponering og rentekostnader.

Og til det siste spørsmålet: Absolutt - forutsatt at man spiller kortene riktig i fremtiden.
Redigert 15.11.2023 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
Herfra
15.11.2023 kl 11:14 7262

Takk
Slettet bruker
15.11.2023 kl 12:51 7134

Fin artikel som forklarer, indirekte hvorfor vi trenger Engebø prosjektet og deres mineraler!

https://www.aftenposten.no/verden/i/eJr9P4/vesten-roper-etter-sjeldne-jordarter-norge-har-massevis-men-hvor-raskt-kan-vi-faa-hentet-det-opp
Octagon
16.11.2023 kl 11:24 6890

Mange tar det nå for gitt at Staten vil vinne i "Fjordsøksmålet" når dom foreligger fra Oslo Tingrett 20-21 denne måneden.

Teknisk ble motstand brutt i dag på stort volum. Imidlertid betyr Teknisk aksje analyse lite nå.

Her vil det fundamentale trumfe med kursnedgang dersom Staten taper og kursoppgang dersom de skulle vinne.

Sannsynligvis noe større nedgang ved tap enn oppgang ved seier for Staten. I det minste i det korte bildet. Markedet vil ofte "over reagere" på slike hendelser.

Mine "odds" er som kommunisert 70% for seier til Staten.

Utsettelse av domsavsigelse i forhold til opprinnelig plan (ca. 10 nov.) kan bety at utfallet ikke er så "krystalklart" som enkelte mener, men det kan også like gjerne bety at saken er så kompleks at arbeidsmengden er stor for domstolen.

Vinner Staten nå så er også noe større sannsynlighet for at de vinner videre når Naturvernforbundet anker videre til Lagmannsretten noe de sikkert vil gjøre.
Tror vi må belage oss på at det blir en del "støy" fra den kanten fremover. Men en slik ankesak til høyre rettsinstanser vil neppe være avgjort før planlagt oppstart neste år.

Ser som nevnt for meg verdi på 2.5 MRD eller høyere innen eller ved oppstart av drift neste år, og dette er et konservativt estimat.

Å benytte tradisjonelle metoder for diskontering av fremtidige inntekter for dette selskapet er vanskelig i og med fluktuasjonen på mineral prisingen fremover i tid. F.eks så vi at rutil prisen skjøt i været da Ukraina ble invadert. Hadde vi kjent bedre til hvilken forhånds avtalt pris selskapet har solgt granat for første 5 år som allerede er solgt hadde det vært litt enklere, men da også gjerne med ulike scenario for rutil prisen som følger markedet.

Rettsak 2 hvor NOM er direkte part er jeg mindre redd for da dette uansett utfall ikke vil påvirke inntektsstrømmen før ca 16 år frem i tid.

Antar at markedet også tenker slik - og tror vi får et kursløft når denne saken nå i November er avgjort i Statens favør. Før driftsstart vil det sikkert også komme oppdaterte analyser og nye verdi estimat fra selskapet rundt uttak.

Videre risiko vil da stort sett kun dreie seg om forsinkelser i forhold til prosjekt oppstart. Ikke mye som tyder på det nå, men det er fortsatt mye som skal utføres og nye maskiner som skal leveres og klargjøres for drift etc.

Redigert 16.11.2023 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.11.2023 kl 11:57 6863

Dagens løft skyldes nok primært utbetalingen av royaltyavtalen inngått med Orion Resource Partners i februar.

Kort oppsummert er dette en ikke-utvannende kapitaltilførsel på USD 50 millioner - i bytte mot 11% av alle fremtidige inntekter.

Orion is an $8.2 billion global asset management firm that specializes in institutional investment strategies in precious and energy transition metals and minerals. Headquartered in NYC and with offices in Denver, London, and Sydney, Orion includes a team of 80 professionals with backgrounds in metals finance, physical metals logistics and sales, and in-house technical professionals responsible for risk assessment and portfolio management.

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/129085#CompanyPressRelease-12041139
https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/129085#CompanyPressRelease-12301229

Ref. fremtidige inntekter og den forhåndsavtalte prisen på granat: Denne kan man strengt tatt regne seg frem til gjennom å lese investorprospektet fra mars i år (https://mb.cision.com/Public/1583/3726789/843c323676b4e474.pdf) - og holde dette opp mot følgende informasjon fra AMR-saken i lagmannsretten: "Når det gjelder forholdet mellom rutil og granat, er det lagt til grunn en produksjon på 35 tusen tonn rutil og 180 tusen tonn granat per år og en gjennomsnittlig prisforventning på 1179 USD/[tonn] for rutil og 230 USD/[tonn] for granat."

Ref. domsavsigelse: I dommerens avsluttende kommentarer i tingretten ble det tatt høyde for at det kunne være også andre arbeidskrevende oppgaver som ville kunne føre til en forskyvning av rettens konklusjon, altså et tidlig forbehold om at tidligere nevnte 10. november ikke nødvendigvis ville være tilstrekkelig.
Redigert 16.11.2023 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.11.2023 kl 16:45 6599

Hei, Hvorfor vil kursen reager med at de bruker pengene fra royalty avtalen? fordi det viser framdrift?
Octagon
16.11.2023 kl 19:12 6435

Isolert sett en dårlig avtale som tydeliggjør hvor vanskelig det var å oppnå finansiering tidligere.

"Kort oppsummert er dette en ikke-utvannende kapitaltilførsel på USD 50 millioner - i bytte mot 11% av alle fremtidige inntekter."

Betingelsene her er vel det beste en da kunne oppnå, men klart en dårlig avtale. Reflekterer selvsagt fremdrift, men det viste vi allerede fra presentasjonen nå 7.11 og de fortalte da også om at de ville begynne å trekke på denne kapitalen snart, ny finansdirektør kommuniserte nettopp det. Slik at akkurat det var noe hele markedet ventet ville skje.

Slik at jeg ikke tror dette ligger bak dagens kursløft. Mulig noen allerede vet ,- eller er rimelig sikre på utfallet av dommen ?

Umulig å si. Flere tror på et positivt utfall av saken i Tingretten og ønsker å posisjonere seg for nettopp det - og da et forventet trinn i re-prisingen av aksjen.
Slettet bruker
16.11.2023 kl 20:11 6336

Er det sånn at NOM kan kjøpe tilbake halve roylaty agreementen med en gang? la oss si de bare bruker 25 mill USD før oppstart så kan de bruke de resterende 25 mill usd med engang til å kjøpe tilbake fra % andelene fra orion? som sagt her: Engebø Rutile and Garnet has the right to buy back 50% of
the royalty against a reduction in the royalty payments to 5.5%

tror man også at NOM er en litt mindre attraktivt for en oppkjøper mtp at de da må betale orion % av resultatet hvert år?
Redigert 16.11.2023 kl 20:19 Du må logge inn for å svare
Octagon
17.11.2023 kl 09:25 6032

Mange tar for gitt at Staten vinner i rettsaken nå hvor dommen kunngjøres like over helgen. Finner ingen annen logisk forklaring på kursøkningen vi ser nå.

Teknisk analyse er lite aktuelt nå i og med at det er dette som driver aksjen.

Og vi har ikke vært i dette kurs området før med så mange aksjer i selskapet, dette gjør det også vanskelig å spå teknisk hvor neste motstand ligger.

Så på et vis er seier for Staten i Fjordsøksmålet nå delvis allerede "forskuttert" i kursen.
Slettet bruker
17.11.2023 kl 10:49 5834

Selv om royalty-avtalen kom på plass i februar, har den en rekke vilkår for at pengene faktisk skal kunne utbetales. I forbindelse med kvartalspresentasjonen tidligere i måneden, ble det omtalt at disse vilkårene (‘conditions precedents’ / CP) på dette tidspunktet ikke var oppfylt. For at det neste steget i finansieringsplanen for Engebø - obligasjonslånet på USD 100 mill - skal kunne utløses, må royalty-avtalen først utbetales og benyttes.

For at den videre finansieringen av prosjektet skulle gå videre som planlagt, var oppfyllelsen av nevnte CPs et nødvendig skritt. At utbetalingen har funnet sted, betyr at vilkårene er oppfylt - og at finansieringen fortsatt er i rute.

Derfor var denne meldingen relevant - og positiv - for markedet.

I tillegg til det rent tekniske, sørger meldingen også for å sende et trygghetssignal til markedet om at Orion ikke er bekymret for juridisk risiko - og legger 50 millioner dollar på bordet - i bytte mot 11% av alle fremtidige salgsinntekter (sett bort fra eventuelt tilbakekjøp av halve royaltyavtalen). Med andre ord - dersom det ikke kommer inn salgsinntekter, vil Orions penger være tapt. Rett i forkant av avgjørelsen av søksmålet mot staten, er signalet til markedet at Orion ‘vedder’ 50 mill dollar på at dette ikke vil bli noe problem.

Re. tilbakekjøp: NOM kan kjøpe tilbake halve avtalen - og redusere royaltyutbetalingen til 5,5%. Uansett vil NOM bruke en god milliard kroner frem til oppstart - og dermed bruke alle 50 mill dollars, før de så begynner å tære på obligasjonslånet. Videre har nedbetaling av obligasjonslånet førsteprioritet - og må således tilbakebetales fullt før NOM kan tenke på å kjøpe tilbake nevnte royalties.

Ifm. oppkjøp vil denne royaltyavtalen neppe være et problem for selve oppkjøpsviljen - men den vil naturligvis prege hvor mye noen vil legge på bordet for selskapet. Dette gjelder naturligvis også selve aksjekursen, ikke bare et eventuelt oppkjøp av hele/deler av Engebø Rutile and Garnet AS.

Re. den magiske grensen på 1 krone, så ser vi neppe denne testet før tingretten har kommet med sin dom i søksmålet mot staten. Jeg vil tro kursen faller noe tilbake mot 0,75-tallet før børsen stenger i dag - grunnet gevinstsikring og ønske blant enkelte å om å ta ned risiko før helgen. Med tanke på at kursen lå rundt 0,68 ved ukestart, vil 10% avkastning i løpet av fem handelsdager være en god uke for mange.

Potensielle motstander:
https://www.tradingview.com/x/FhkXwGFz/
Redigert 17.11.2023 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
Billyjojimbob
17.11.2023 kl 10:58 5827

Kronelukten blir sterkere,satser på haraball&go go on litt👍
Bullfight
17.11.2023 kl 11:03 5805

Skjønner ikke at noen sitter her og lurer på resultatet i Tingretten, den er gitt på forhånd, noe annet ville være en skandale.
Billyjojimbob
17.11.2023 kl 11:32 5715

Ja,men alt kan skje,nok til å holde fatrally i tøylene pt💪
Bullfight
17.11.2023 kl 16:44 5434

HOD er aldri feil (:
YNWA250505
17.11.2023 kl 20:55 5239

Selv du kan ta feil AC30. Nesten 80 øre er langt bedre en 75 øre. 1 krone neste
Ransen
17.11.2023 kl 21:53 5254

Med litt god omtale og hjelp fra algoritmer samt ingen motstand så kan den gå relativt fort og høyt. Det var godt over 2,5 kroner tidligere i år men før emi. Vil påstå at det ser langt bedre ut nå enn i mars..
Slettet bruker
20.11.2023 kl 14:37 4477

hva tenker man om at dom avgjørelse er satt til 10 januar kl 17:45 https://www.bt.no/innenriks/i/gE24nq/fjordsoeksmaalet-dom-kommer-ikke-foer-i-januar

Er vel ikke veldig positivt mtp at saken kanskje ikke er en lett seier til staten fordi de bruker så lang tid?
Octagon
20.11.2023 kl 15:00 4391

Endrer "vinner odds" for Staten i "Fjordsøksmålet" nå fra tidligere 70/30 noe ned etter dagens utsettelse til 65/35 i "mitt hode".

Utsettelsen gagner motparten mer enn Staten slik jeg ser det ( i og med medie fokus er i deres favør).

Tolker utsettelse til (foreløpig ?) 10 Januar som "Tvil". Kan sikkert også utsettes til etter denne dato også.

Hadde caset vært "helt opplagt" ville vi ikke fått denne utsettelsen er slik jeg tolker det.

Tror kursen vil falle tilbake før et senere nytt "posisjonerings rally" før dommen av typen vi nettopp har sett i opptakten til i dag, kurs ned muligens for å teste (nye) støtte nivåer.

Hjelper lite at NOM har oppfyllt alle kriterier for utbetaling av lån knyttet til Royalty, dommen tar helt andre forhold i betraktning.

Forandrer ikke mitt kursmål at selskapet er verdt rundt 2.5 MRD ved driftsstart, men utsetter ett nødvendig trinn i re-prisingen litt frem i tid forutsatt at Staten vinner over Naturvernforbundet i deres søksmål.

Redigert 20.11.2023 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
Audietron
20.11.2023 kl 15:03 4386

Så drittlei man er disse evindelige rettsakene. At kan aldri kan få ei avklaring.
Longrun
20.11.2023 kl 15:12 4315

Partene har nok fått en begrunnelse for utsettelsen. Mest sannsynlig sykdom eller underbemanning / andre presserende oppgaver hos dommeren. Umulig å trekke konklusjoner av dette. Grunnen til at kursen faller nå er vel at noen utålmodige sjeler hadde satset på kraftig oppgang ved domsavsigelse - og så har de ikke ro i ræven til å vente lenger. Men husk: Aksjehandel går ut på at de utålmodige gir penger til de tålmodige.
Boss 99
20.11.2023 kl 15:40 4172

Like rund hjørnet da naturligvis. \_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/ \_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/

Ransen
20.11.2023 kl 16:01 4091

Det er bare å nyte øyeblikket til å laste opp. Dette har ingenting med fremdrift og oppstart å gjøre.
Ca 8 mnd til oppstart. Det verste som kan skje er at utslippene må overvåkes nøyere under produksjon.
Det er vel langt værre tilstander i oppdrettsnæringen som disse naturfanatikerne kan følge opp.

Norge er forøvrig ikke påtvunget å følge EØS regerverk via EU, men det er retningslinljer på hva en «bør» gjøre.
Billyjojimbob
20.11.2023 kl 16:05 4197

Alt kan skje,skaper swing👍
Slettet bruker
20.11.2023 kl 18:21 4014

må huske hvis myndighetene faktisk har gjort en feil i tolkningen av loven og dette fører til tap for staten, kan det vel være grunnlag for en heftig erstatning fra Staten til NOM. Fordi NOM arbeidet i god tro basert på de tillatelsene de først fikk. etter å ha investert over 1 mrd for å så få nei burde de kompenseres godt av staten.

Eneste problemet kan jo være at de faktisk ikke har begynt arbeid av deponibygget ut til fjorden da, sett på bilder og det skal ligge nederst til venstre på plantegningene og hittill er det null påbegynt arbeid der ser det ut som. har noen en formening om det?
Slettet bruker
20.11.2023 kl 19:36 4249

Med all respekt, så tror jeg det blir en litt enkel analyse å blande inn mediefokus og å tolke en utsettelse som "tvil". Minner om at det i tillegg til å fatte en beslutning (kjennelse) også skal skrives en dom som redegjør for de faktiske forhold og hvordan man har resonnert seg frem til avgjørelsen.

Med tanke på at domsavsigelse var antydet i morgen, er det sannsynlig at kjennelsen er fattet - men at det er arbeidet knyttet til selve dommen, sammen med øvrig arbeidspress, som har forårsaket utsettelsen.

Litt ekstra lesestoff om skriving av dommer: https://www.jus.uio.no/cell/aktuelt/cell-student/skrivrett/domsskriving.html

Om ny antydning for domsavsigelse (https://advokatwatch.no/nyheter/domstoler/article16617550.ece)
– Den siste antydningen er at dommen blir avsagt tirsdag 10. januar og sendes ut kl. 17.45, skriver (kommunikasjonsrådgiver Markus Lestra) i en epost (til NTB).
Redigert 20.11.2023 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
Octagon
20.11.2023 kl 21:22 4030

Flere tolker åpenbart utsettelsen som positiv i forhold til "vanskelig juridisk nøtt", "tvil", "ikke opplagt" etc.

Selv om jeg tror på at Staten til slutt får medhold , så vil dette da uansett være en meget upopulær domsavsigelse i mange kretser.

Som igjen vil skape ny "støy" i mediebildet som stort sett vinkler Naturvernforbundets sak som den de har mest sympati med.
Det er ut fra dette jeg mener en utsettelse nå (foreløpig frem til 10 Januar) er mer negativ for Staten enn for saksøker.
Antall skriverier og personer som sympatiserer med "nei til fjord deponi" vil da sannsynligvis øke mer i "ventetiden" - enn de som er positive for å si det litt enkelt.

Eller som en MDG politiker tolker det i dag (NRK) ..."– Synd at ein ikkje får ei avklaring no"

Marius Dalin, MDG
– Det er sjølvsagt synd at ein ikkje får ei avklaring no. Ei utsetjing kan tyde på at dette er ei vanskeleg juridisk nøtt og det gir godt håp om at ein kan vinne saka eller få ein dom som i alle fall langt på veg gir medhald og gode sjansar for å vinne i neste rettsinstans. For denne dommen kjem truleg til å bli anka uansett utfall."
MtBlanc
20.11.2023 kl 21:36 4004

Det er nok en mulighet for at dette ankes, og at det forblir i rettsapparatet, og at man ikke får en avklaring med det første. Saken er nok ikke så enkel som det har blitt gitt uttrykk for i ulike tråder her. Man kunne kanskje finne noen paralleller til Fosen-saken, uten sammenligning for øvrig (Staten tapte saken i Høyesterett, men de 150 vindmøllene står fortsatt)...
Redigert 20.11.2023 kl 21:44 Du må logge inn for å svare
Sernanders
20.11.2023 kl 21:51 3974

Jeg synes det er litt merkelig å tolke utsettelsen som positiv for saksøker. De var jo så skråsikre på å vinne før rettsaken begynte, så om noe burde de være mest misfornøyde med at det ikke er en enkel og rett frem sak. Da var det jo ikke så soleklart at ting var gjort feil o.s.v.

En kan også tenke på det slik at en god skrivelse sammen med dommen gjør det vanskeligere å anke og kanskje til og med gjør at det stopper etter tingretten. Det er jo blitt nevnt tidligere at det ikke er gitt at dommen blir anket hvis saksøker taper.

Uansett må en gjøre sine egne valg og enten sitte rolig i båten eller prøve lykken andre steder. Det nytter ikke å ha en gjettekonkurranse daglig frem til 10. januar.
For egen del sitter jeg i ro. Ingenting har endret seg i casen for min del, annet enn at tålmodigheten stadig blir satt på prøve.
Redigert 20.11.2023 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
Octagon
20.11.2023 kl 22:08 3961

Sitter også i ro. Som kommunisert her har jeg et lengre perspektiv.
Selv om vi kan få noen "dupper" og tester støtte etc. - så skal vi tilbake over 0,80 i oppløpet til domsavsigelse igjen vil jeg tro.
Slettet bruker
20.11.2023 kl 22:20 3907

Dersom du bruker Marius Dalin, en lokal miljøpartipolitiker fra Sunnfjord, som sannhetsvitne for å tolke en sent meldt utsettelse som positiv for saksøker, da begynner jeg å trekke analysene dine enda mer i tvil. Dalin vil naturligvis tolke informasjonen til egen fordel ('confirmation bias') - og bruke denne tolkningen i presentasjonen av egen politikk.

Det du omtaler som 'støy' har ingenting å si for de juridiske forholdene - som er det som legges til grunn, og vil være å lese i dommen når den er ferdigskrevet. Nevnte 'støy' vil naturligvis være negativ for omdømme, og slik sett kunne ha en markedsmessig effekt, men 'antall skriverier og personer som sympatiserer' vil på ingen måte påvirke det juridiske.
Octagon
20.11.2023 kl 23:10 3819

La oss håpe du har rett.

Uansett så kan det nå bli litt berg og dalbane i aksjekursen inntil dommen foreligger, og la oss også håpe det ikke blir flere utsettelser av domsavsigelsen og at 10 Januar blir et foreløpig punktum i det minste.

En del av de mest kortsiktige går nok ut av aksjen nå og har naturligvis til dels også gjort det i løpet av dagen.
Slettet bruker
20.11.2023 kl 23:37 3782

Bare for å vise deg presisjonsnivået til Dalin, fra en tidligere versjon av NRK-saken du refererer til:
- Etter det eg kjenner til er ein framleis langt unna å ha finansiering på plass for bygging av heile anlegget. Så vidt eg har forstått er det ingen europeisk bank som kan lånefinansiere prosjektet då det blir rekna som lite berekraftig og i strid med reglane for finansiering innan EU/EØS. Det er framleis langt frå avklart om dette prosjektet kjem så langt som til å byggje det kostbare deponeringsanlegget, sjølv om så gale skulle skje at naturvernet taper for kapitalinteressene. Heldigvis.

Som du ser, er det helt ute - og det blir naturligvis ikke bedre når du opphøyer Dalin til et sannhetsvitne. Da ender også du opp med å skape og videreformidle 'støy', som du kaller det.
Octagon
21.11.2023 kl 19:17 3299

Teknisk støtte et sted mellom 0,72 - 0,73 øre (?) Liten historikk, vanskelig å konkludere.

Overreaksjon ned i går etter at domsavsigelse ble utsatt til 10.01. (svært kortsiktige investorer solgte seg ut antar jeg)

I "posisjonerings-rally" like forut for i går, så vi i det minste hvor vi snart sannsynligvis også skal igjen.
Over 0,80 øre (intradag) og sikkert enda høyere ved dom i Statens favør.

Kursmålet på 1 kr er tross alt før de-risking av caset og ut fra forutsetningene der og da fra analytikere i april i år.

Caset er det samme - og for hver dag nærmer det seg driftsstart og frem til det en trinnvis re-prising av aksjen.

Så får vi se hva dagene fremover bringer...Redigert 21.11.2023 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
Bullfight
22.11.2023 kl 12:46 2937

Hvem i H... driver å slipper ned hele tiden ? Enten er de stokk dumme eller så er de smarte for å lure til seg billige aksjer.
Redigert 22.11.2023 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Octagon
22.11.2023 kl 13:03 2979

Frigjort litt midler i morges. Akkumulert mer på 0,715 i dag.
Det er jo nærmest soleklart at denne skal opp igjen snart i nyttårsrally/"posisjonering før dom rally" / etc. - kan kalle det hva en vil, men opp og sannsynligvis over 0,80 øre er nærmest soleklart ut fra historikk seneste tiden. Og naturligvis også trinnvis økende kurs frem til drifts-start vil jeg tro.

Teknisk ser det ut til at nedturen etter siste fall grunnet "skuffelse over at dommen ble utsatt" (men intet fundamentalt endret) ebber ut nå , og at vi er på et støtte nivå. Vanskelig ut fra liten historikk å angi nøyaktig støttenivå, men RSI støtter også antagelsen at vi er i det området nå.