Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 126640

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Slettet bruker
22.11.2023 kl 14:13 7858

Historikken strekker seg tilbake til emisjonen i mars, og det er det som er relevant å se på. Men om man ikke tegner opp historikken, blir det naturligvis vanskeligere. Ofte blir det mye ord, Octagon - når det gjerne holder med et enkelt bilde: https://www.tradingview.com/x/AqONzPmx/
Octagon
22.11.2023 kl 14:43 7859

Teknisk strekker naturligvis historikken seg tilbake til emisjonen. (likt antall aksjer etc.)

Men , lite relevant nå å se på tidligere støtte på 0,60 kr i og med endringer fundamentalt som har skjedd siden den gang.

Fundamentalt er vi et annet sted nå, klokken tikker ned mot start dato for drift med mange måneder siden den gang (emisjonen) , kriterier for finansiering er ordnet, fremdrift i prosjektet er god, gode odds for at Staten vinner saken, etc. etc.

Blir feil å se på så lang teknisk historikk i et slikt bilde. Vi skal neppe ned mot historisk støtte rundt 0,60 øre.

Gir gode grunner til å anta at vi i det minste er i området for ny teknisk støtte nå.

Godt mulig at vi forblir i dette området en stund, men straks volumet er tilbake i aksjen så skal vi rett "nord" over som enkelte her kaller det.

Det er jo allerede bevist engang og vi ser det nok snart igjen. Tror vi er enige om det.

Slettet bruker
22.11.2023 kl 14:52 7867

Så først var det for lite historikk ("Vanskelig ut fra liten historikk") - og så var det for mye historikk ("Blir feil å se på så lang teknisk historikk")? Hvis du hadde giddet å se på oversikten, ville du sett at nærmeste støtte ligger rundt 0,71-0,696.
Redigert 22.11.2023 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Ransen
22.11.2023 kl 20:15 7675

Det er nok mange kortsiktige i denne aksjen. Reaksjonen på utsettelsen av domsavsigelsen grunnet viktigere prioriteringer fikk mange til å dumpe aksjen. Da har man ikke satt seg godt nok inn i caset.

Sliter faktisk med å finne noe annet selskap på OB med større potensiale fra dagens kurs.
Utdrag fra investtech:
Objektivet ved 0.69 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 0.60 kroner og motstand ved cirka 1.86 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet.
Slettet bruker
22.11.2023 kl 20:26 7706

kan ikke basere deg på teknisk analyse og ta i bruk topper fra før emisjonen. emisjonen gjorde at det ble nye bane for aksjen og du kan ikke basere deg på den gammle. hvis du skal bruke teknisk nå må du bruke toppen på 0,80 og bunnen på 0.55 eller hva den var igjen
Octagon
22.11.2023 kl 20:55 7655

Enig. Det kan godt være at det finnes god støtte i dette området.

Har naturligvis også sett på chartet du postet i går og tidligere.

De neste dager vil naturligvis vise mer om hvor støtten ligger, og nivåene her er ikke testet på samme vis som 0,60 øre ble det i en "evighet".
Og lengre teknisk historikk blir irrelevant ut fra de endrede forutsetninger som har skjedd fundamentalt i mellomtiden.
Det fundamentale trumfer det tekniske i dette lange perspektivet tilbake til emisjonens tid.


Slik at vi har kort historikk på dette nivået du antyder , enklere om f.eks. kursen flere ganger testet og følte på disse nivåer for bedre å kartlegge og definere som "solid støtte"

RSI indikator (14 dager) , snudde også oppover sist ved 51, og vi er nær det nivået nå om vi da skal ned mot samme nivå som før et mer positivt momentum satte inn igjen sist gang 10. november i det korte bildet.

Octagon
22.11.2023 kl 20:57 7674

Ikke 0,55 øre !! :-)

I det minste ikke i en kortsiktig teknisk analyse ut fra kursbildet nå.
Slettet bruker
23.11.2023 kl 01:09 7550

Utfordringen med argumentasjonen din er at den spriker i alle retninger. I det ene øyeblikket snakker du om at "lengre teknisk historikk blir irrelevant" - før du så refererer til 0,60 som et nivå som ble testet 'i en "evighet" '. Denne evigheten du refererer til foregikk frem til det kom 136,5 millioner nye aksjer på markedet ifm. reparasjonsemisjonen - som deretter fikk bein å gå på etter kvartalspresentasjonen i mai. Basert på din egen logikk om at dette er for langt bak i tid ("ut fra de endrede forutsetninger som har skjedd fundamentalt i mellomtiden"), vil ikke 0,6 være gyldig som støtte - selv om dette er nivået du refererer til som "historisk støtte".

Vi er på ingen måte uenige om at dette kommer til å ha retning oppover, men sorry, ass - det blir for mye rør innimellom i disse 'analysene' dine.

Og mer generelt: Når det gjelder disse Investtech-referansene om motstand først på 1.85 og 1.86: De er det bare å slutte med - ref. tidligere innlegg.

Det kommer absolutt til å gå parabolisk 'nordover' på et tidspunkt - men det kan være fint å ha litt balanse, moderasjon og konsekvent logikk - i tillegg til tålmodighet - med seg på veien dit.
Redigert 23.11.2023 kl 01:11 Du må logge inn for å svare
Octagon
23.11.2023 kl 08:01 7438

Tror de fleste her skjønner hva jeg mener med at den "eldre" tekniske historikk er irrelevant og at om en skal bruke teknisk analyse nå så er det den kortsiktige historikken som er aktuell å bruke som referanse nå.
Investman
23.11.2023 kl 08:25 7388

Det tekniske har sine svakheter når vi har slike utslag med tanke på omsetning og nyheter, så det er vel ikke så mye å krangle om ;)
Octagon
23.11.2023 kl 08:48 7336

Enig.

Bruker kun kortsiktig teknisk analyse som et støtte verktøy nå.

For eksempel er RSI overkjøpt/oversolgt en grei indikator for når det snur, og det ser mye bedre ut nå.
Vi har teknisk støtte rundt området vi er i nå, og kan snu "nordover" muligens allerede i dag.

En rekke fundamentale "god biter" er jo allerede sluppet, caset er uendret og i beste fall bare forsterket (utbygging i rute, alle kriterier for finansiereing oppfylt p.t. etc.).

Liten grunn til nedgangen de siste dager annet enn at en del kortsiktige investorer ble skuffet da dom i saken Steten/Naturvernforbundet ble utsatt og solgte seg ut.
Slike vil komme tilbake snart når det nærmer seg domsavsigelsen.
Slettet bruker
23.11.2023 kl 09:07 7335

Mye snakk om kortsiktig teknisk analyse fra deg, men RSI (14) på rundt 51, som du refererer til - hvilket tidsintervall finner du den på, egentlig? Jeg finner 51 på ukesintervall - men om du ser på timesintervall, er den betydelig nærmere 30, hvor det utløses et kjøpssignal. Siden du er så opptatt av "kortsiktig teknisk analyse", burde du kanskje endre tidsintervallet ditt - hvilket også understøttes av poenget om 'kortsiktige investorer'.
Redigert 23.11.2023 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.11.2023 kl 13:26 7073

litt feil det han sier at vi har 70 mrd tonn phosphate verdt 24$ trillioner. det er bare to milliarder tonn definert som er drivverdig i henhold til internasjonale standarder
ref:https://www.nettavisen.no/okonomi/dette-kan-vare-norges-hemmelige-gullgruve/s/5-95-1215298

Tror heler ikke dette er så relevant på et NOM forum.
Octagon
23.11.2023 kl 13:45 7063

Videoen viser i det minste at vi ikke bare har olje hva råvarer angår, men også mineraler...

Viktigste i dag er at nedgang grunnet "salg i skuffelse over utsatt dom" ser ut til å være over og at aksjen nå har snudd som forventet.

Vi vil få nye rally i denne aksjen snart, god kjøpsmulighet nå.

Enten det dreier seg om "nytt posisjoneringsrally" hvor vi igjen skal mot og gjerne over 0,80 kr, eller økt kjøpsinteresse i opptakten til driftsstart.
Uansett trinnvis mye høyere kurser frem mot oppstart neste år tror jeg de fleste er enige om. Selskapets verdi er ikke mye endret siden emisjonen.
Slettet bruker
23.11.2023 kl 14:38 6993

Hva er formålet med presentasjonen NOM hadde i Singapore 16 november? bare markedsføring av selskapet til potensielle kunder?
https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1700230167/tzmi-nordic-presentation.pdf
Slettet bruker
23.11.2023 kl 14:42 6986

Jeg skal gi meg nå, men bare for nok en gang å vise hvordan argumentasjonen din spriker i alle retninger, Octagon:

I dag, kl. 13:45
«Selskapets verdi er ikke mye endret siden emisjonen.»

I dag, kl. 08:48
«En rekke fundamentale "god biter" er jo allerede sluppet, caset er uendret og i beste fall bare forsterket (utbygging i rute, alle kriterier for finansiereing oppfylt p.t. etc.).»

Basert på det du skrev FØRST, er verdien absolutt endret. Seks måneder med kontinuerlig de-risking av prosjektfremdrift har betydelig verdi.

Og dersom vi ser kun på faktiske regnskapstall, hentet fra Q1/Q3:

Assets, mine under construction
31.03.23: 484 260 millioner
30.09.23: 1 054 956 millioner

Her ser vi altså at NOM har skrevet opp verdien på Engebø med mer enn 500 millioner siden slutten av mars - altså mer enn en dobling av verdien på selskapets primære eiendel.

Faktum er at verdien på eiendelene har økt med mer enn 100%, mens aksjekursen ikke har økt mer enn 22% (regnet fra 0,60 i emisjonskurs til nåværende 0,73).

Med andre ord: Oppsiden - og verdien på selskapet - har økt betydelig.

For all del, alle skjønner uansett at du er bull på NOM (som jeg også absolutt er), men om du hadde vært litt mer presis (og mindre gjentakende i retorikken din), ville du sannsynligvis ha tallfestet at verdien på eiendelene har blitt mer enn doblet siden utgangen av mars, fremfor å skrive at «selskapets verdi er ikke mye endret siden emisjonen».
Octagon
23.11.2023 kl 14:49 7049

På børsen måles selskapsverdi i antall aksjer og aksjekurs og det er denne jeg som investor sikter til med ordet "selskapets verdi".

Regnskapsmessige verdier er noe helt annet.
Slettet bruker
23.11.2023 kl 15:23 6986

Ja, det var dette med presisjon, da. Selskapsverdi, børsverdi, enterprice value, market capitalization, fair value, carrying value ...

Takk for meg!

krissov
23.11.2023 kl 18:27 7009

Tror(nesten) alle forsto hva Octagon skrev og siktet til.
MtBlanc
23.11.2023 kl 21:38 6845

Bortsett fra AC30, da kanskje...

Men jeg er ikke sikker på at kursen nødvendigvis kommer til å stige frem mot domsavsigelse i rettssaken. Utfallet er ikke gitt, og når vi hører at kommunikasjonsrådgiver hos Oslo tingrett sier at rettssaken ble utsatt, blant annet på grunn av kompleksiteten, ift EØS-avtalen, så kan man ikke utelukke at det faktisk er slik!
Longrun
23.11.2023 kl 22:01 6812

Når/hvor har kommunikasjonsrådgiveren uttalt dette ?
MtBlanc
23.11.2023 kl 22:15 6815

https://www.nrk.no/vestland/overraskande-vending_-dommen-i-fjordsoksmalet-vert-utsett-1.16644864

https://www.finansavisen.no/energi/2023/11/20/8061228/nordic-mining-rettsak-utsettes

– Klare saksbehandlingsfeil
Utgangspunktet til saksøkjarane er det dei karakteriserer som «klare saksbehandlingsfeil».

- Feilaktig forståing av EØS-rettslege miljøkrav
Ekspander/minimer faktaboks
Søksmålet er bygd på følgjande rettslege innvendingar:

1. Løyva byggjer på ei feilaktig forståing av EØS-rettslege miljøkrav; vassrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.

2. Det finst eit betre alternativ som forvaltninga var forplikta til å greie ut og vurdere.

3. Miljøkonsekvensane vil bli meir alvorlege enn det som er føresett i løyva.

Staten avviser dette, og skriv i sluttinnlegget sitt at dei positive samfunnsverknadene ved Engebø-prosjektet veg tyngre enn ulempene.

Dei legg til:

– Staten er likevel samd med (saksøkarane) om at dei miljømessige konsekvensane av sjødeponiet på det marine livet bør minimerast.

Striden om fjorddeponiet i Førdefjorden har gått føre seg i ei årrekkje og politisk sett var tida for omkampar forbi då Næringsdepartementet 12. mai i fjor stadfesta at Nordic Mining får behalde lisensen.

Dette er striden
Det politiske slaget om sjødeponi i Førdefjorden er over. No startar den siste omkampen – i retten.
Oppdatert om Førdefjorden
– Departementet har gått grundig gjennom saka, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han varsla samtidig at han ville skjerpe miljøkrava i driftskonsesjonen med tre tilleggsvilkår.Blant annet her
Bitteliten parafrase fra meg, men det er konteksten og innholdet


Redigert 23.11.2023 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
Sernanders
23.11.2023 kl 22:21 6820

"Utsettelsen kommer av kombinasjonen av kompleksiteten og varigheten i Engebø-saken, og dessuten kjente datoer og ulike urammede dommeroppgaver i andre saker som ikke kunne vente, sier kommunikasjonsrådgiver hos Oslo tingrett Markus Iestra". Det om EØS-avtalen la du til selv. Jeg regner med at det er et tåpelig forsøk på å så tvil. Akkurat som du i ditt forrige innlegg hev inn Fosen saken uten god grunn. Det er ikke en bitteliten parafrase, det er hele grunnlaget for innlegget ditt.
Takwe
23.11.2023 kl 22:25 6833

Hvorfor tar du ikke med resten MtBlanc? ……….og dessuten kjente datoer og ulike urammede dommeroppgaver i andre saker som ikke kunne vente, sier kommunikasjonsrådgiver hos Oslo tingrett Markus Iestra, til NRK.

Var det en baktanke?

Se hva de store investorene gjør, de sitter tross alt midt i gruven, bokstavelig talt.
Redigert 23.11.2023 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
Longrun
23.11.2023 kl 22:28 6834

Kommunikasjonsrådgiveren sier vel her noe annet enn det du gjengav. Hvis han hadde sagt noe som kunne tolkes som at dommeren synes saken er komplisert i forhold til EØS, ville Oslo tingrett nå vært inhabil. Her er det viktig å være presis !
MtBlanc
23.11.2023 kl 22:28 6847

Jeg bare kopierte inn hva saken dreier seg om; tolkningen opp mot EØS-miljøkrav. Jeg har ingen anelse hva utfallet blir, men det er dette saken dreier seg om, og den er kompleks ifg Oslo tingrett. Hvis andre tolker dette annerledes, er det flott, det er det som skaper et marked.-)))
Redigert 23.11.2023 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
Octagon
24.11.2023 kl 10:12 6589

Konsoliderer videre rundt støtte i dag vil jeg anta.
Skal lite til før den vender oppover forutsatt litt volum i aksjen.
Hvor lenge vi skal teste støtte nivåer før den skal opp vil de neste dager vise.
Bullfight
24.11.2023 kl 12:59 6465

Det er da noen som begynner å ta småpene poster (:
YNWA250505
27.11.2023 kl 08:51 5741

Ny analyse fra Investtech gjentar det jeg skrev sist så da kan vi legge den ballen død. Støtte ved 0.60 og motstand ca 1.86. Anbefaling kjøp
Octagon
27.11.2023 kl 08:56 5793

Denne analysen er ikke relevant.

På nivå 1.86 kr var det langt færre aksjer i selskapet.

Investtech hensyntar ikke større endringer som dette.

Nedre støtte så langt tilbake TA er relevant nå er riktignok 0,60 kr. Tror ikke vi skal ned dit igjen.

Nåværende støtte i kortsiktig TA er mellom 0,72 og 0,73 øre.

Vi får snart et kursløft fra dette nivået slik det ser ut nå, i dag eller i løpet av de nærmeste dager vil vise seg...

Skal opp og teste nivåer like under 0,80 øre.
Redigert 27.11.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Ransen
27.11.2023 kl 09:42 5782

Færre aksjer og mindre fremdrift. I dag er situasjonen en helt annen. Om 8 mnd skal det være i drift og som eneste i europa forsyne verden med viktige mineraler.
Tror ikke det er gått opp for alle hvor stort dette er.
YNWA250505
27.11.2023 kl 09:55 5790

Hvorfor tar ikke Investtech hensyn til flere aksjer? Og vet du at de ikke har hensyntatt dette? Den siste analysen er fra fredag?
YNWA250505
27.11.2023 kl 10:44 5714

Nordic Mining ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 0.60 kroner. Objektivet ved 0.69 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 0.60 kroner og motstand ved cirka 1.86 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp
Octagon
27.11.2023 kl 10:54 5682

Investtech og Teknisk analyse tar aldri hensyn til fundamentale eller aksje tekniske forhold (ending av antall aksjer).

Beste intervall nå for tekniske analyse blir fra brudd tidspunktet opp fra 0,60 øre tidligere i høst. Vi har liten historikk i kortsiktig TA nå etter emisjonen i vår og etter dette tidspunktet. Antar støtte p.t. som mellom 0,72 og 0,73 øre med ny test oppover like rundt 0,80 øre snart hvor jeg tror vi kan se neste tekniske motstand.

Ut fra nyheter ser det ikke ut som om markedet p.t. har tatt til seg at Orion frigjorde 50 MUSD etter at NOM oppfylte betingelsene.
Viser at de har tro på prosjektet og ikke er bekymret over juridisk risiko. Ellers ville de tape pengene og neppe frigjøre midler etter denne avtalen.
Slettet bruker
27.11.2023 kl 11:35 5611

Som tidligere nevnt er dette en automatisert analyse fra Investtech, urørt av mennesker.
Nøkkelen finner vi ved å stille spørsmålet 'hvorfor har den automatiserte analysen satt motstanden til ca. 1,86?'.

Svaret er at ca. 1,86 er hvor aksjekursen tidligere hadde støtte - før den så falt i mars (pga. emisjon). Den automatiserte analysen 'vet ikke' at emisjon er grunnen til fallet i aksjekursen - og forholder seg derfor til ca. 1,86 og prinsippet om at 'gammel støtte blir ny motstand'. Men fordi antallet aksjer har økt fra ca. 230 millioner til gode 2168 millioner, vil ikke det gamle støttenivået rundt 1,86 være relevant lenger - siden det nå er ca. 840% flere aksjer på markedet enn da ca. 1,86 var støtte.
Redigert 27.11.2023 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
27.11.2023 kl 12:28 5538

OK, men tror du ikke at Investtech må ha lagt inn antall nye aksjer i dette programmet sitt? Med 7x flere aksjer så er det vel heller ikke logikk at støtten på 60 øre er relevant lenger. 1,86 var vel ikke støtten, men motstand? Er jo bare tull å legge ut slike analyser om de ikke tar hensyn til antall nye aksjer???
Octagon
27.11.2023 kl 12:57 5525

Det er rene matematiske modeller som forsøker å beregne sannsynligheten for at aksjekursen beveger seg i et visst mønster basert på kjente mønstre historisk i aksjer generelt og ut fra aksjens historiske mønster. TA som støtteverktøy i et kortere perspektiv blir mer korrekt for denne aksjen, og da kun tilbake til emisjonstidspunktet.

Støtten på 0,60 øre er relevant som "det laveste støttenivå p.t." i og med at antall aksjer var det samme som i dag ved bruddet opp fra 0,60 kr tidligere i høst.

Motstand på 1.86 ville omsatt i dagens aksjeantall gi en selskaps verdi på over 4 MRD kr og er vel muligens sannsynlig en gang frem i tid, men ikke i dagens situasjon. Da må aksjen være de-risked slik at driften er bra i gang og prisingen på mineralene fortsetter oppover.

Likevel overasket over at aksjen falt tilbake fra 0.80 kr, regnet med nedgang da kortsiktige investorer som kun va inne for å få med seg seier for Staten i retten solgte seg ut i skuffelse over at dommen ble utsatt til 10 januar. Trodde den temmelig raskt ville prøve 0,80 kr nivået, men det ser vi gjerne den neste tiden.

0,80 kr gir fortsatt en lav selskaps verdi ut fra kommunisert inntekts potensiale og er også betydelig lavere enn analytiker target på 1 kr som det er viktig å merke seg i våres ble satt etter daværende forutsetninger og ikke nåværende.

Aksjen er betydelig de-risked siden den gang ved at fremdrift er opprettholdt, alle kriterier for utbetalingen av Royalty avtalen var på plass, etc. etc.

Blir uansett et posisjonerings-rally i oppløpet mot domsavsigelsen Staten-Naturvernforbundet ut fra det kurs leiet aksjen da befinner seg på slik jeg ser det.
Slettet bruker
27.11.2023 kl 13:02 5511

Nei, at det ligger en motstand på ca. 1,86 viser at det ikke er hensyntatt oppdatert antall aksjer i den automatiserte analysen.

Siden 1. mars har dette tallet steget med 9,4x (ca. 840%).

1,84-1,86-området finner du som støtte i romjulen 2022.
60 øre er relevant - siden det ble utstedt rundt 1940 millioner aksjer til denne kursen i mars/april i år.

Ref. det siste spørsmålet ditt: Helt enig. I en verden med stadig større automatisering av innhold, er det desto viktigere å være kritisk til hva man får servert. Derfor er det også bare tull å videreformidle slike analyser dersom de ikke viser seg å overleve en rettmessig kildekritikk.
YNWA250505
27.11.2023 kl 16:19 5281

Tull å videreformidle hva de proffe aktørene sier? hmmm greit nok det skal ikke gjenta seg. Men at kursen skal til 1,86 i 2024 føler jeg meg helt trygg på. Ekspert eller ikke.