HIGH risk - HIGH reward

Taycon
HRGI 15.09.2023 kl 10:19 77642

https://horisontenergi.no/
Lisens for co2 lagring/Polaris i Barentshavet. Kapasitet 100 mill. tonn. Operatør/partnerskap PGNiG/ORLEN LoI 5. september 23.

HRGI har fått tildelt 1 av totalt 5 lisenser for co2 lagring på norsk sokkel.

Oversikt over lisenser og hvem som har søkt og hvem som fikk tildeling:
https://www.npd.no/fakta/co2-lagring/tillatelser-til-co2-lagring/2023/

https://energiogklima.no/klimavakten/kvotemarked-eu-og-verden/

Markedsverdi 127,7 mill. og ca. 260 mill. kontant. Selskapet vil få ytterligere 482 mill. fra Enova dersom Barents Blue prosjektet realiseres. Årlig produksjon på 1 mill tonn ren nh3. Antall aksjer 22 325 980.

Co2 lagring i Nordsjøen:
https://horisontenergi.no/projects/errai/

Nylig tildelt kraft og et steg nærmere realisering av ammoniakk produksjon i Hammerfest samt 482 mill. i støtte fra Enova.
Fertiberia: Partnerskap i Barents Blue prosjektet. Ny avtale
ble landet 25. aug. 23. Fertiberia eies av Triton Partners. https://www.triton-partners.com/portfolio/fertiberia/
Lisens for co2 lagring/Polaris i Barentshavet. Kapasitet 100 mill. tonn.

Største eier: E.on som før øvrig betalte 370 mill. for 25,56% av aksjene i selskapet - dvs. kr 65 pr. aksje.

The E.ON Group is one of Europe's largest operators of energy networks and energy infrastructure and a provider of innovative customer solutions for approx. 48 million customers. Thus, we are decisively driving forward the energy transition in Europe and are committed to sustainability, climate protection, and the future of our planet.
https://www.eon.com/en.html

CO2-lagring:
https://www.npd.no/fakta/co2-lagring/

Gammel tråd:
https://www.finansavisen.no/forum/thread/160452/view


NB! All handel med aksjer innebærer risiko. Gjør selvstendig undersøkelser og husk at skribenter her inne og andre steder ofte har en agenda. Min agenda er å selge det glade budskap. Husk at du i ytterste konsekvens kan du tape alt eller gjøre en meget hyggelig investering. Det vil tiden vise.
Redigert 06.04.2024 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
Taycon
09.11.2023 kl 11:08 2844

Frykt er bortkastet energi. Med dobbelt av kontant vs kurs, statsstøtte på rett under en halv milliard og co2 lager som prises til kr 0 så er det vel ingen grunn til å frykte noen som helst bortsett fra frykten da:) Grådighet er det vi trenger.
Redigert 09.11.2023 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
Shadowfax
09.11.2023 kl 12:36 2840

Meg bekjent har HRGI ansatt (eller holder på) personer med kompetanse innen reservoar, utbygging og SURF. Dermed kan vi håpe at CO2-lagring blir realisert. Om de klarer å få ny operatør på plass i starten av desember er også spennende. Mer spennende er selvfølgelig hvordan de skal få pengene på plass - støtte, lån eller emisjon? Tipper E.ON og Orlen-group vil ha noe tilbake om de skal bla opp. Men jeg tror personlig dette er realistisk på en eller annen måte - HRGI har jo mulighet til å selge lagringsmulighet for CO2.

Er dessverre mer skeptisk til Barents Blue. Her skal det bygges en splitter ny fabrikk til flere ti-talls milliarder, men da med en støtte på 482mill fra staten om de setter i gang. Om jeg var investor ville jeg nok spurt meg "what's in it for me? Og med dagens verdensbilde ser nok investorene etter lettere måter å tjene penger på.

Håper derfor at HRGI skiller ut BB/ammoniakkbiten som egen enhet/selskap da fremtidig inntjening her er nokså usikker.Taycon
09.11.2023 kl 12:59 2833

Interessant.

De skriver dette om BB:
"A project SPV is contemplated and expected to be established shortly after the first DEVEX decision."

special purpose vehicle (SPV) eller special purpose entity (SPE)) er en juridisk person (ofte et aksjeselskap eller, i noen tilfeller, et kommandittselskap) som skapes for å oppfylle smale, spesifikke mål. Normalt dreier dette seg om å isolere finansiell risiko, som regel konkurs, men også skatte- eller lovgivningsrisiko.
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesialforetak

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/special-purpose-vehicle-spv/
Redigert 09.11.2023 kl 13:28 Du må logge inn for å svare
Taycon
09.11.2023 kl 16:01 2822

Etter hva jeg forstår, så vil opprettelse av selskapet "trigge" utbetaling av 482 mill. fra Enova.
Antar at de velger samme SPV løsning for Polaris.
Osvaldsen
09.11.2023 kl 16:15 2817

Hvordan kommer du frem til den tolkningen?

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 16:51 2798

Via, via så sikkert best at du tar kontakt med Cfo direkte: leiv.kallestad@horisontenergi.com
Fint om du kan dele svaret med oss her inne.
Du kan også ta kontakt her for info:
https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/barents-blue/
Redigert 09.11.2023 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Osvaldsen
09.11.2023 kl 17:51 2832

Som vanlig et veldig saklig svar. Ser for meg at de får tilskudd når fabrikken er bygget, i vanlig Enova stil. Støtte etterbetales vanligvis og forskutteres ikke.

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 17:55 2895

Hvordan kommer du fram til den tolkningen?
Osvaldsen
09.11.2023 kl 18:06 2873

Det er sånn Enova gjør det. Enkelt sagt, du får støtte når du viser kvitteringen, om du er kvalifisert for det såklart.

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 18:12 2913

Ja, når de støtter solpanel til private.
Tror eller vet du at det samme gjelder prosjektering og etablering av industrianlegg eller kan det være noe midt i mellom? 482.000.000
Redigert 09.11.2023 kl 18:13 Du må logge inn for å svare
Osvaldsen
09.11.2023 kl 18:19 2898

Nei, tror ikke det er noe forskjell på det. Da kan jo alle si de skal bygge fabrikk og søke støtte og få det innvilget. Enova sitter på pengene så lenge som mulig. De er så gnien at de ikke klarer å gi nok støtte pr år selv om de har pengene til rådighet.

Men litt interessant, du må nesten oppgi hvem og hva via via er. Om ikke du vil bekrefte at du er den bløffmakeren du er da..... ;) Litt komisk, det eneste du har oppnådd så langt med haussingen din er fall i kursen, hehe

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 18:21 2939

Fin du. Du er komisk:) Kjenner nesten at jeg har savnet dine inspirerende innlegg. Eidesen stiller nok opp hos Enova med noen kontainere med kvitteringer når anlegget er i gang og får utlevert sjekken på kr. 482.000.000.
Tror du skal få æren av ha senket kursen. Selveste Osvaldsen senket Hrgi.
Redigert 09.11.2023 kl 18:27 Du må logge inn for å svare
Osvaldsen
09.11.2023 kl 18:25 2978

Takk :)


Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 19:46 3020

5.1 Fremdrifts- og regnskapsrapportering Tilskuddsmottaker skal utarbeide fremdrifts- og regnskapsrapporter i samsvar med planen som er fastsatt i tilskuddsbrevet.
For prosjekter som har en varighet på mer enn ett år, skal fremdrifts- og regnskapsrapportering skje minimum to ganger per år.
Fremdrifts- og regnskapsrapporter skal vise kostnader
i samsvar med faktisk aktivitet og frem-drift på rapporterings¬tidspunktet. Rapporten skal benytte
den samme kostnadsfordelingen som er angitt i finansieringsplanen i tilskuddsbrevet eller som er avtalt i forbindelse med tilskuddet. Rapporten skal inneholde:
• Oversikt over totalt innvilget tilskudd.
• Akkumulerte kostnader og aktiviteter på
rapporteringstidspunktet.
• Gjenstående kostnader og aktiviteter, samt prognose
for disse.
• Fremdriftsplan for gjenstående aktiviteter.
• Utbetalingsanmodning for rapporteringsperioden.
Tilskuddsmottaker skal i fremdrifts- og regnskaps-rapporten rapportere status for fremdrift i prosjektet og spesifisere eventuelle avvik fra avtalt fremdriftsplan.
Dersom det oppstår eller ser ut til å oppstå avvik som påvirker forventet sluttdato for prosjektet, skal det umiddelbart iverksettes korrigerende tiltak. Tilskuddsmottaker skal utarbeide ny plan i samråd med Enova. https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/8D305A5F08144600BEAB91595133997C.pdf
Redigert 09.11.2023 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
Taycon
09.11.2023 kl 20:02 3072

6. Utbetaling
Utbetaling skjer etterskuddsvis etter anmodning fra tilskuddsmottaker i fremdrifts- og regnskaps-rapport.
Utbetaling skjer senest 30 dager etter at fremdrifts- og regnskapsrapporten er godkjent av Enova. Forsinket utbetaling av tilskudd fra Energifondet gir ikke rett til forsinkelsesrente.
Enova utbetaler ikke de siste 20 % av totalt tilskudd før sluttrapport og eventuell annen etterspurt dokumentasjon er levert og godkjent av Enova.
Taycon
09.11.2023 kl 20:11 3099

Både stolt og ydmyk av å kunne oppdatere selveste Osvalden og om mulig bidra til ny kunnskap;)
Osvaldsen
09.11.2023 kl 20:49 3107

Om jeg hadde vert deg så hadde jeg nok vert ydmyk ja, men stolt? Du har jo akkurat avslørt din egen løgn, hehe. Det ser ut som det ikke holder å opprette et eget selskap som du hevdet....
Som du selv bekrefter så utbetales støtten etterskuddsvis og 20% av beløpet blir holdt tilbake til fabrikken står der. Da er vi jo enig :)

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 20:55 3135

«Ser for meg at de får tilskudd når fabrikken er bygget, i vanlig Enova stil. Støtte etterbetales vanligvis og forskutteres ikke. Osvaldsen»
Redigert 09.11.2023 kl 20:57 Du må logge inn for å svare
Osvaldsen
09.11.2023 kl 21:16 3311

Så sant så sant :)

Sjekk hva denne tullingen her skrev:
Taycon
I dag kl 16:01
268
Etter hva jeg forstår, så vil opprettelse av selskapet "trigge" utbetaling av 482 mill. fra Enova.
Antar at de velger samme SPV løsning for Polaris

Haha, kan du tro?? Det er ikke første gang han her driter seg ut og neppe siste gang heller ;)

Osvaldsen
Taycon
09.11.2023 kl 21:26 3316

He, he. Skapt. Vi holder oss til din konklusjon. Sjekken skrives ut når fabrikken fyres opp. Den riktige konklusjonen er at utbetaling skjer som angitt i reglene og tildelingen og da blir det en gradvis utbetaling. Som sikkert alle andre forstår, så vil noe starte utbetaling og noe avslutte. Du kler å være ufin. Forsett med det🥳
Redigert 09.11.2023 kl 21:31 Du må logge inn for å svare
Taycon
10.11.2023 kl 06:03 3259

Lånt denne fra annet Hrgi forum: "Ut fra kontakt med selskapet så har jeg fortstått at straks man setter opp en SPV (eget selskap) for Barents Blue med en eller flere partnere så vil man straks ha tilgang på 40 MNOK og alt/deler av Feed-støtte på 75 MNOK. 362 MNOK er capex-støtte."
Taycon
10.11.2023 kl 07:11 3294

Kan jo være interessant å vite når Hrgi får tilgang på midlene. Uansett priser markedet kr. 482.000.000 till nix og nada eller kr. 0,00. Akkurat som det aller meste av det Hrgi driver med. Til og med kontanter prises ca. 50% av faktisk verdi. Alle forstår at kontantbeholdningen gradvis reduseres, men verdiene til selskapet ligger ikke i kassabeholdningen, men i prosjektene og det som tilføres disse. E.on, Fertiberia og Orlen ser åpenbart potensiale i prosjektene og myndighetene har besluttet å støtte med 482 mill. Mulig aktørene på EG etterhvert vil se det samme.
Redigert 10.11.2023 kl 07:14 Du må logge inn for å svare
Taycon
10.11.2023 kl 08:01 3283

SANDNES, Norge 10. november 2023 Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) har inngått en intensjonsavtale (LoI) med VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG), et heleid datterselskap av det tyske energiselskapet VNG AG, om kjøp av ren ammoniakk fra Barents Blue-prosjektet i Hammerfest.

Som en stor tysk gassimportør og grossist har VNG H&V til hensikt å kjøpe ren ammoniakk fra Horisont Energi som en del av LoI-signeringen i går. Målet er å gjøre ammoniakken tilgjengelig for VNG H&Vs kunder, spesielt i industrisektoren, enten direkte eller i form av hydrogen. Avtalen fastsetter et langsiktig partnerskap for ren ammoniakkforsyning med mål om et kvantum på 100.000-300.000 tonn per år fra 2028.

– Avtalen med VNG markerer et nytt sprang fremover i utviklingen av Barents Blue som Europas største rene ammoniakkfabrikk. Dette partnerskapet fremhever den økende etterspørselen etter ren ammoniakk og hydrogen i Europa og styrker våre relasjoner med tyske partnere når det gjelder å bygge en ren ammoniakkverdikjede på kontinentet. Vi er glade for å ha inngått en avtale med en så sterk aktør som VNG, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Konvensjonell ammoniakkproduksjon står i dag for omtrent én prosent av de globale CO2-utslippene, og overgangen til ren ammoniakk forventes å spille en avgjørende rolle i EU-kommisjonens ambisjon om å redusere EUs avhengighet av fossil import. Ren ammoniakk spiller også en avgjørende rolle i «Fit for 55»-ambisjonen om å redusere utslippene med 55 prosent i 2030 (sammenlignet med 1990-nivå).

VNG har hatt et pålitelig forhold til norske energiselskaper i over 30 år og vil fortsette å jobbe tett med dem i fremtiden. «Med denne avtalen styrker vi det tysk-norske partnerskapet innen energisektoren. Samtidig tar vi et nytt viktig skritt mot å drive frem avkarbonisering i Tyskland. Etterspørselen etter blå ammoniakk vil mangedobles i de kommende tiårene. I fremtiden vil vi trenge ammoniakk spesielt som bærer for hydrogen, men også for å avkarbonisere gjødselindustrien og skipsfarten», sier Ulf Heitmüller, administrerende direktør i VNG AG.

Sammen med CCS-prosjektet Polaris vil Barents Blue tilby ren ammoniakk med 99 % CO2-fangstrate og et tilsvarende lavt karbonavtrykk sammenlignet med konvensjonell produksjon. Horisont Energi tar sikte på endelig investeringsbeslutning for anlegget på 1 million tonn i 2024/2025 med estimert produksjonsstart i 2028.

Avtalen med VNG kommer etter at Horisont Energi og Fertiberia nylig signerte en felles utviklingsavtale for Barents Blue-prosjektet, og kunngjøringen i september om at PIGNiG Upstream Norway har til hensikt å bli med Horisont Energi som operatør i lagringslisensen Polaris, som er det planlagte CO2 lageret for Barents Blue. Horisont Energi har allerede sikret tilstrekkelig strømforsyning til første fase av Barents Blue-prosjektet, som tidligere er tildelt 482 millioner kroner fra Enova for å fremme en raskere overgang til lavutslippssamfunnet. Finansieringen er en del av IPCEI hydrogenprogram, Hy2Use.
BK 26
10.11.2023 kl 08:23 3358

Var nok ikke så dumt med å inngå partneravtale med Fertiberia., ser ut å gi resultat raskt.
Shadowfax
10.11.2023 kl 08:40 3375

"Horisont Energi tar sikte på endelig investeringsbeslutning for anlegget på 1 million tonn i 2024/2025 med estimert produksjonsstart i 2028."

Da får vi la aksjene ligge i skuffen et år til.
Mon tro om aksjekursen vil bryte tradisjonen og faktisk stige etter nyhetene i dag....
Klabbeføre
10.11.2023 kl 11:07 3321

Ja her går det unna

Omsetning så man akkurat kan få solgt og kjøpt seg en is
Shadowfax
10.11.2023 kl 11:39 3301

Virker til at tradisjonen holdes. Veldig mange som har lagt inn salgsordre.
At de 482mill'ene ikke blir tilgjengelig før tidligst 2025, gjør at kontantkassa blir tom før den tid.
Kanskje ikke så dumt å selge nå og få igjen litt penger på skatten neste år.
Klabbeføre
10.11.2023 kl 12:59 3304

1 aksje solgt til 4,69 , må ha vært en aksjonær som ikke hadde dekning på konto for en bærepose på rema
Taycon
11.11.2023 kl 09:42 3212

Verdien av avtalene ligger vel på mellom 400-800 mill pr. år - sånn litt skudd fra hofta vurdert. Enig? Intensjonsavtalene dekker nå 20-40% av årlig produksjon.
Redigert 11.11.2023 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
Taycon
11.11.2023 kl 17:58 3148

Fallet har vært både langt og temmelig brutalt. Årsaken er sammensatt, men spørsmålet er om det er riktig eller fortjent. Min inhabile vurdering er åpenbart nei, men det hjelper fint lite hvis markedet - hva det nå enn er, mener noe annet akkurat nå. Det kan imidlertid raskt endre seg dersom f.eks. noen måtte finne på å gå for kjøp av selskapet eller at selskapet forsetter å inngå avtaler med relevant europeiske storspillere og på denne måten ikke lenger kan overses av markedet.
Redigert 11.11.2023 kl 19:39 Du må logge inn for å svare
Taycon
11.11.2023 kl 23:18 3073

Markedet overser etter min oppfatning følgende: E.on, Europas største energiselskap, eier 25% fordi Hrgi har kompetanse og lisens for lagring av CO2, noe e.on’s kunder etterspør. Deres kunder søker gunstigere løsninger enn kjøp av CO2 kvoter til ca. € 80/t. Dessuten undervurderes at største eier er døråpner til det tyske nh3/hydrogen markedet, ref avt. med VNG. Videre overses Triton Partners mål med eierskapet til Fertiberia, HRGI’s partner når det gjelder ren ammoniakk. TP skal omstille FB til ny tid og nye krav. Det faktum at Orlen har intensjons avt. m/Hrgi om operatør og partnerskap i CO2 lisensen blir også oversett. 3 europeiske giganter er helt, delvis eller på vei inn i Hrgi’s prosjekter, men det endrer altså ikke det faktum at Hrgi pr. nå prises til under halvparten av egen kontantbeholdning og at alle andre verdier i selskapet prises til kr. 0,00. Det vil nok ikke vedvare. https://horisontenergi.no/news/horisont-energi-and-vng-sign-letter-of-intent-for-barents-blue-clean-ammonia-offtake/
Redigert 11.11.2023 kl 23:25 Du må logge inn for å svare
Taycon
12.11.2023 kl 13:52 2994

«With this agreement, we are strengthening the German-Norwegian partnership in the energy sector. At the same time, we are taking another important step towards driving forward the decarbonisation of Germany. The demand for blue ammonia will multiply in the coming decades, both as a hydrogen carrier and to decarbonise fertilisers, shipping, and other industries,» added Ulf Heitmüller, CEO of VNG AG.
artumas
12.11.2023 kl 21:25 2964

Rart når det kommer positive børsmeldinger så kaster selgerne seg på. Og de selger med tap. Ser ut som det er Nordnet kunder som mener det er smart å selge på disse nivåene.
Taycon
14.11.2023 kl 07:56 2873

Vil bli overrasket dersom markedet vil opprettholder dagens prising og gjentar til det kjedsommelige: Kontantbeholdning ca. 230.000 og fasit q3 kommer i morgen. Alle andre verdier i selskapet, så som co2 lagringslisensen, betinget statsstøtte på 482 mill., avtaler, påløpte kostnader/investeringer i prosjektene (framførbart ca. 400 mill), og kompetanse. Hrgi er pt. et av Ose` mest opplagte feilprisede selskap nettopp fordi ingen av selskapets verdier reflekteres i prisen. Ikke engang kontantene.
Taycon
15.11.2023 kl 07:35 2729

The company’s cash position of MNOK 243,3
https://newsweb.oslobors.no/message/604005

Change in the legal structure of Horisont Energi
Horisont Energi plans to establish three subsidiaries (one will own the clean ammonia, one
for infrastructure developments and one for carbon storage licences).
The subsidiaries will either be sub-holdings or serve as special-purpose vehicles for the three
business lines set out for their respective areas of business companies and create more
visibility for Horisont’s business lines.
The approval of the new structure will be requested at an Extraordinary General Meeting
later this year
Redigert 15.11.2023 kl 07:56 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
15.11.2023 kl 12:07 2591

Markedet ser ikke ut til å verdsette HRGI sine siste kontrakter, men alt kan snu. Plutselig får vi noen hopp i kursen. Har tro på en reprising i 2024
Taycon
16.11.2023 kl 06:52 2422

Ceo fikk i går spørsmål om forhandling med Orlen om partnerskap i Polaris og vederlag. Mener han svarte at det er vanlig at man betaler for inntreden i lisens. Andre her som fikk med seg dette? Kan vi forvente melding om operatør og kjøp av opp til 50% av Polaris for kr x?
For øvrig registrerer det at topp 7 har økt og nå er topp 6 og at Xi Lars (U-Turn - topp 31) har handlet litt mer.
Forstod det som om Hrgi får tilgang til 75 mill av de 482 relativt tidlig i 24 og fint hvis noen kan bekrefte at det er riktig forstått.

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20231115_7
Redigert 16.11.2023 kl 07:37 Du må logge inn for å svare
Taycon
16.11.2023 kl 08:37 2373

Hrgi=3 prosjekter og på vei til å bli 4 selskap. Mor og 3 døtre. BB, Gismarvik co2 hub og Polaris.
Mor har 243.3 mill. kontant og prises til 113 mill, BB har statsstøtte på 482 mill. og prises til kr. 0, Gismavik prises til kr 0 og Polaris prises til kr. 0. Orlen er nok definitivt ikke av den oppfatning prisen på Polaris er kr. 0. Fertiberia er helt sikkert ikke enig i pris kr. 0 på BB prosjektet og e.on mener nok Gismavik har mer verdi enn pris kr. 0.
Hrgi har vel til nå investert i underkant av 400 mill. i prosjektene.