COOL Company godt posisjonert for attraktive kontrakter fremover

CLCO
CLCO 23.09.2023 kl 11:21 23215

Fra DNB Markets:
Cool Company har fem LNG-fartøy åpne for nye T/C-avtaler innen utgangen av 2024 og er i denne situasjonen etter vårt syn godt posisjonert for attraktive kontrakter i tiden fremover.
Vi har en kjøpsanbefaling på Cool Company med et kursmål på NOK 190 kr pr. aksje.
Kursmålet reflekterer at estimert utbytte for 2025 vil gi en direkteavkastning på 12 %.

Det skal sluttes et fartøy, som har blitt tilgjengelig nå i September 2023 på nye rater, Cool Husky (tidligere Golar Bear) fartøyet går nå i spot markedet på rater over 200 000$ pr dag.
Det skal sluttes 2 fartøy på nye rater i løpet av 2024, desse to fartøyene er kontrahert tilbake i tid og handles pr nå på rater godt under dagens markedsnivå.
2 nybygg skal inn i markedet i slutten av 2024 på rater som gjenspeiler markedsnivået når kontrakt inngås.
Cool vil da ha øket flåten fra dagens 11 fartøy, til 13 fartøy i drift i slutten på 2024.

Viktig å ha denne i bakhodet også
24. mars 2023 — Newly US-listed Cool Company (CoolCo) has the potential to double its existing LNG carrier fleet in the coming years, Idan Ofer said.
Redigert 25.09.2023 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
CLCO
07.11.2023 kl 07:41 5965

Lian i DNB markets er ute med dette i dag: Han mener shippingaksjen «har et stort potensial de nærmeste månedene».

– Vi venter nyheter om slutninger på de åpne skipene i nærmeste fremtid. Det vil bygge visibilitet for aksjonærene på hva inntjeningen vil bli, og bør kunne drive opp kursen betydelig, sier Lian.
Med kontrakter for skipene på nivå med dagens marked og krav om 12 prosent direkteavkastning, så kan aksjen fort krype over 200 kroner per aksje, fortsetter han.
Lynmann
07.11.2023 kl 12:29 6042

Takk;
kjeldene er viktige. Til mitt estimat på ein overkapasitet av LNGC på 29 prosent innen utgangen av 2025, opererar Shell med ein høgare produksjon enn di kjelde, noko som vil redusera overkapasiteten til "kun" 26 prosent. USA er veldig sentrale her, i og med at dei står for største veksten innen dei nye anlegg i Qatar vert operative. Skal ein dag nærmare ettergå oppdaterte amerikanske tal, rapporten til IEEFA er snart eit år gamal. Har meir tru på den dobbelte vekst i USA i 2025. Mest viktig er som Dividend skriv at FLEX bekreftar ein stor ubalanse over tid. Slike bagatellar ser ikkje ut til å bekymra DNB sin analytikar.
At 90 prosent av nybygg er sikra langsiktige kontraktar, endrar ikkje ubalansen inntil dei nye skip får gass å frakta. I 2024 - 2025 inngår dei alle i overkapasiteten.
Hydrofuture
08.11.2023 kl 09:08 5987

Sterke tall fra konkurrenten FLEX LNG… satser på at CoolCo følger opp 28 november når deres Q3 tall kommer !

Flex LNG tjente 505 millioner kroner i tredje kvartal – utbyttet opprettholdes

https://e24.no/boers-og-finans/i/xgBb8n/flex-lng-tjente-505-millioner-kroner-i-tredje-kvartal-utbyttet-opprettholdes
Hydrofuture
11.11.2023 kl 20:57 5860

Soaring Fees at Panama Canal Have LNG Shippers Taking Long Route

Liquefied natural gas shippers increasingly are opting to travel up to two weeks longer and almost 6,000 nautical miles further to bypass the Panama Canal as transporters of other fuel pay nearly $4 million to jump the long queue.

https://www.bnnbloomberg.ca/soaring-fees-at-panama-canal-have-lng-shippers-taking-long-route-1.1996630.amp.html
CLCO
14.11.2023 kl 16:15 5665

Cool Company er ikke særlig sprek for tiden, børsene går som en kule og Cool kursen siger nedover dag for dag på høye volum (det bekymrer litt) noen som vet mer enn andre, om ev. selskapsnyheter som kommer den 28.11? vi får vente på utbyttet om 14 dager og reinvestere.

Fritt fall, skal man selge seg ut og kjøpe seg inn igjen når det snur opp igjen? hmmmm
Redigert 15.11.2023 kl 17:43 Du må logge inn for å svare
Hydrofuture
16.11.2023 kl 10:13 5568

Rederisjef Øystein Kalleklev om kanalskvis: – Ratene går «all-time high»

Det er kaos i Panamakanalen. Det skaper alternative shippingruter, mindre tilgang på skip og ikke minst høye rater.

https://e24.no/boers-og-finans/i/76kwV9/rederisjef-oeystein-kalleklev-om-kanalskvis-ratene-gaar-all-time-high
DividendYield
16.11.2023 kl 10:43 5535

De ratene gjelder lpg, og ikke lng. Selv om begge er gass er det store forskjeller og ikke relevant for cool Company’s.
2x3ade
16.11.2023 kl 13:17 5468

Utdyp gjerne hvorfor det ikke påvirker LNG shipping? Panama har en ''gitt' fordeling av forskjellige skip som seiler igjennom p/år det er riktig at det ikke er flest LNG skip men okke som blir de da 400-500+ gangene p/år LNG brukte kanalen skvist ut av andre og da må seile rundt. Ergo jo det påvirker også LNG. Lengre ruter = flere tonn/mil = høyere rater. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-09/soaring-fees-at-panama-canal-have-lng-shippers-taking-long-route?embedded-checkout=true
2x3ade
16.11.2023 kl 13:21 5571

Her er en link dog noen år gammel men som viser ca fordeling av skip/ last osv i Panama. https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2021/panama-canal-data-for-current-operations/
2x3ade
16.11.2023 kl 13:25 5638

Ta med denne også da så vi er heeelt sikre på at Panama vil påvirke LNG shipping. https://www.naturalgasintel.com/u-s-lng-exporters-seek-alternative-routes-to-asia-as-panama-canal-bottleneck-worsens/
2x3ade
16.11.2023 kl 13:30 5721

Ahh shitt vi tar en til, liker spesielt det avsnittet her: About half of U.S. LNG heading to the Asia Pacific region typically travels via the Panama Canal. The restrictions will add time to the voyage to Asia and LNG tankers will either need to wait for a turn to move through the Panama Canal, pay to jump the line, or take a longer route through the Suez Canal or around the Cape of Good Hope. Det blir ikke flere nå, jeg lover.
https://rbnenergy.com/analyst-insights/panama-canal-restricts-vessel-traffic
DividendYield
16.11.2023 kl 13:52 5705

Det er fordi lng stort sett er lange kontrakter, lite spot. I motsetning til lpg
2x3ade
16.11.2023 kl 14:01 5722

Det er sant men hva skjer da med skip som går av TC og skal på nye TC? Jo de blir dyrere da det er usikkerhet med tanke på distansen de må seile. Det er marginalt med ledig spott TC i LNG generelt men dette vil sende nye avtaler høyere, det blir vinn-vinn både for spot og lengre TC.
Redigert 16.11.2023 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
DividendYield
16.11.2023 kl 14:05 5766

Ja, mulig, men det er ventet mange nye baljer på vannet fremover
2x3ade
16.11.2023 kl 14:15 5810

Nja det er faktisk en sannhet med modifikasjoner, det er minimalt med båter som kommer uten allerede TC på 10 år pluss men noe ledig tonnasje i starten av 2025 er vel p.d.d estimert men det var det også i sakt om 23-24 for noen år siden også, ikke mye ledighet å se nå. LNG er bunnsolid i mange år fremover. Om COOL får tegnet de 2 nye skipene på gode 10+ TC vil de være en utbytte maskin i mange, mange år fremover.
Redigert 16.11.2023 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
CLCO
16.11.2023 kl 17:17 5825

Teknisk
RSI nede på 20 nå, kraftig oversolgt og kanskje en rekyl før 3-kvartal resultatet den 28.11
Støtte på 142, vi nermer oss det nivået nå.
CLCO
16.11.2023 kl 17:20 5909

Etter hvert kommer de 4 LNGC som går for shell nå på svært dårlige rater, inn på nye rater også. i tilleg til de 3+2 nybygg som kommer inn på nye rater i løpet av 23-24
Lynmann
16.11.2023 kl 22:42 5878

Lollen, eg trudde du hadde akseptert dokumentasjonen av stor overkapasitet i 2024 og ut 2025.
Dividend har forstått effekten av 175 nye båtar på toppen av eksisterande ca. 600, i detalj dokumentert her:
www.finansavisen.no/forum/thread/148649/view/0/0?page=8#__bottom

Produksjon og bygg av nye LNGC er forutsigbart gjennom 2025. Me går inn i 2026 med ein overkapasitet på 20+ prosent.

Så kjem det til masse jobb til markedet i 2026, estimert til 64 millionar tonn LNG. Antal nye skip i 2026 overgår fraktbehovet med 1,5 prosent iflg. novemberrapporten til danske Skibskredit. I utgangspunktet! Men danskane reknar framover til 2026 med både lengre seglingsdistansar og mange skip til hogging.

Skulle alle skip eldre enn 25 år gradvis gå til hogging innen 2027, er eldste skip i drift bygd i 2002 og fullt fungerande. Iflg. «bibelen», årsrapporten til GIIGLN, snakkar me om ca. 50 skip og ein samla fraktkapasitet på 3 MT.
GIIGNL-2023-Annual-Report-July20.pdf

Av årleg global frakt på ca. 400 MT, står dei gamle skip for kanskje 6 prosent.

Det essensielle poeng er at om 2026 korrigerar ubalansen ved starten av året med 5 prosent, har me framleis ein ubalanse / overkapasitet på 15+ prosent ved utgangen av 2026.

Det er mot dette bakteppe ein må søkja svar på dei stilte spørsmål over.

• Kva skjer med 100 nye båtar som har kontrakt først frå 2027 – skal nybygg liggja ved kai i to år og venta på frakt? Sjølvsagt ikkje.
• Kva betyr redusert kapasitet i Panamakanalen? USA står for 20 prosent av dei globale leveransar. 60 til 80 prosent av båtane går uansett den korte veien til Europa, p.t.
• Er Panamaeffekten stor, skal den gi seg utslag på Fearnpulse. Denne veke droppa årsratane under usd 80k pr dag for første gong på lang tid.
• Kva med dei 4 båtar som Shell fekk på billegsalg – er det nokon som trur at desse båtane ligg an til å oppnå superkontraktar?

Ein analytikar ga Cool ein lovande analyse 7. november, men det ser ut som om effekten ga kun midlertidig utslag på kursen. Cool har 4 skip som går av kontrakt med Shell. 3+2 nybygg kjem ut i markedet og skal skaffa seg kontraktar. Kva betyr dette for kursutvikling?

Dei store oljeselskap skal inngå ei rekkje avtalar om frakt i 2024 og 2025. Denne veke fall årskontraktane til usd 79.000 pr dag. Uten nokon avansert analyse av markedet, registrerar truleg også dei store investorane retningen som ratane bevegar seg.
CLCO
17.11.2023 kl 07:57 5918

Vi satser på at de 4 LNGC som går for Shell pluss de 3 som er/blir ledige i 23/24 og de 2 nybyggene som kommer i 2024 kommer inn på lengre enn 1 års kontrakter, og får en rate på over 80 000$ pr dag, helst på lengre kontrakter enn 3 år.
I mai i år gikk en av COOL sine LNGS inn på en 3 års kontrakt på 120 000$ pr dag.
Lynmann
18.11.2023 kl 18:35 5780

For all del, la oss drøyma om gode ratar.
Problemet er at årsraten for våre skip tilbake i mai var på flotte usd 126.000 /dag .
No er årsraten nede i usd 79.000 /dag. Vil nedgangen stoppa?
Utsiktene for perioden fram til utgangen av 2025 -to fulle år fram i tid- er denne: Ein overkapasitet av LNGC stigande til ca. 20 prosent.

2026: Overkapasiteten vert redusert med ca. 5 prosentpoeng, skal ein tru Dansk Skibskredit.
Ein kan gjerne snakka 3-års kontraktar, men det er mot dette bakteppet Cool m.fl. skal inngå nye avtalar for kontraktar som går ut i 2024.
Det er først i 2027 at scenariet er eit marked i balanse, kanskje først mot slutten av året / starten av 2028.

"According to Data from shipbroker Clarksons, there are presently 335 LNG carrier newbuildings on order, of which 103 are booked at Hyundai yards"

Med Qatars North Field East samt alle nye anlegg i USA gåande for fullt nærmare 2028, ser Qatar Energy behov for - i tillegg til bestilte 60 båtar - ny kontrakt med Korea om levering av 17 skip i 2027. Behovet er både massiv ekspansjon av produsert LNG og erstatning av gamle skip.

Ville oppdragsgivarane setja ei aldersgrense på 25 år, må 8 skip gå ut av markedet i 2027 og 13 skip i 2028.

"Hyundai Heavy Industries, the world’s largest shipbuilder, won 17 ships in QatarEnergy’s first round of newbuildings."
www.upstreamonline.com/lng/qatarenergy-adds-3-9-billion-spree-to-largest-lng-newbuilding-drive-in-history/2-1-1525078
CLCO
19.11.2023 kl 10:00 5644

Du er svært negativ til Cool Company og LNGC sektoren generelt videre fremover de neste årene Lynmann, regner med diu ikke lenger er investert i denne sektoren, tross fortsatt gode utbytter.
Jeg mener at rater på 80 000$ pr dag på lange kontrakter, fremover ikke er å drømme, men som jeg har skrevet i tidligere innlegg på denne tråden, fallet i 1 års kontraktene bekymrer.
3 kvartal 23 hadde Cool snittrate på 81000$ og netto inntjening på 44 mill $ på 11 LNGC
Ligger snittraten på rundt 80000$ fremover de neste årene og med økning fra 11 til 13LNGC så vil netto inntjening øke med 20% mest sansynlig vil utbytte øke med 20% også.
Cool har også pr i dag en gjennomsnittlig kontraktslengde pr LNGC på 4.8 år dvs frem til 2027
Tar vi med 3 LNGC (1 går i spot frakt på gode rater nå) og 2 som blir ledig i 2024 hvis desse får lange kontrakter på 80 000$ og de 2 nybyggene får lange kontrakter på 80000$ så vil netto inntjening de neste årene fremover til 2027 ligge på ca 50 -55 mill $ i kvartalet og med et utbytte på 0.5$ i kvartalet, som er meget bra.
Man vil da tjene inn dagens aksjekurs 100% på 6,5 år og 4,5 år hvis man reinvesterer utbytte i nye aksjer, har da regnet aksjekurs 145kr hele perioden og utbytte på 0,5$ pr kvartal, investert på en investeringskonto med utsatt skatt på gevinst og utbytte
Synes selv dette er et konservativt anslag de neste årene, så jeg holder på aksjen og tar imot utbytter hver 3 mnd fremover.

Redigert 19.11.2023 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
CLCO
19.11.2023 kl 14:58 5536

Får minne om denne her også Lynmann, 7 års kontrakt som ble sluttet for 1 mnd siden på 100k$ pr dag.
Vil tro 1 år TCE rater ikkje er fasiten for all fremtidig inntjening, selv i 2024 og 2025

Greek shipping firm Capital Gas Ship Management, led by Evangelos Marinakis, has reportedly secured charter deals for two newbuild liquefied natural gas (LNG) carriers.

VesselsValue data suggests Capital Gas recently signed two seven-year bareboat charter agreements with Nigeria’s ​Bonny Gas Transport (BGT), the shipping unit of LNG producer Nigeria LNG.

Under the deals, BGT would take on charter the 174,000-cbm LNG carrier, Axios II, and the 174,000-cbm LNG carrier, Aktoras, the data shows.

BGT would pay 100,000 per day for the charters which are expected to begin in December 2023 and July 2024, according to the data.

100k$ pr dag på 7 års kontrakter, jaja markedet styrer prisene, det er vel oppnådd høyere rater tidligere på 7 års kontrakter.
Vampyren
21.11.2023 kl 08:11 5332

Oslo (Infront TDN Direkt): Danske Bank nedjusterer sitt tolvmåneders kursmål på Cool Company til 220 kroner pr aksje, fra tidligere 250 kroner pr aksje, og gjentar kjøpsanbefaling på aksjen.

Det fremgår av en oppdatering tirsdag.

"TC-avtaler for Cool Companys åpne skip i 2023/24 dras ut i tid, og TC-nivåene blir svakere. Likevel tror vi fortsatt at selskapet vil kunne håndtere en forventet svak periode i LNG-markedet frem til midten eller slutten av dette tiåret, men på et lavere nivå", skriver meglerhuset.

Kursmålet nedjusteres på grunn av lavere TC-rateestimater og valutaendringer.


Lynmann
21.11.2023 kl 10:36 5252

Negativ og negativ..
For eit år sidan var det den naive svensken som regjerte forumet her, mens eg prøvde å tilføra rekning på balansen i markedet, enkel matematikk, tilbod og etterspørsel av skip.
7.november hyller DnB aksjen og markedet. Det er først i dag at Danske Bank vaknar og innser at OIH….

"TC-avtaler for Cool Companys åpne skip i 2023/24 dras ut i tid, og TC-nivåene blir svakere. Likevel tror vi fortsatt at selskapet vil kunne håndtere en forventet svak periode i LNG-markedet frem til midten eller slutten av dette tiåret, men på et lavere nivå", skriver meglerhuset.
CLCO
21.11.2023 kl 17:03 5189

10% ned på 7 handelsdager, står det virkelig så ille til i selskapet? skuffelsen pga manglende slutninger på nye kontrakter og fallende rater på lange kontrakter er vel en stor del av grunnen.
Merkelig at COOL ledelsen venter og venter og veeeenter i et fallende marked, de skulle inngått nye lange kontrakter allerede, på alle 5 LNGC som er/blir ledig i løpet av 2024. skjønner ikke hva de venter på, herfra og videre er det ikke noe som vil løfte ratene opp fra dagens nivå slik jeg ser det.
Hva agendaen er innad i Cool ledelsen kan vi bare spekulere i.
vi får følge med på tirsdag neste uke, kanskje det kommer noe News? regner med utbytte vil ligge på ca 0.4$ og øke til 0.5$ neste vinter når 2 nye LNGC kommer i frakt.
Eneste trøsten er at man får flere aksjer å reinvestere fra utbyttet om kort tid, at Cool skal opp igjen på sikt er det ingen tvil om, vi får sanke utbytter i mellomtiden,
13% av nåværende aksjekurs med 11 LNGC i utbytte årlig (estimert økning til 16% i 2024) skal vi leve med, frem til det kommer 2 nye LNGC i flåten om et års tid
Redigert 25.11.2023 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
CLCO
24.11.2023 kl 18:05 4853

The term-market has softened throughout the year but 10Y TC rates are still quoted around USD 100k/day
Blir spennende om COOL annonserer kontrakter på LNGC på tirsdag.
Hadde vert svært bra å få 2 nybygg inn på 10 års rater til 100k$ dagen, gjerne de 2 andre LNGC som blir ledig i H2 og som går på ,,rates wel below prevailing levels,, nå.
Kool Husky som nå går på spot rater på over 160k$ dagen kan fortsette med det til spot markedet igjen bikker under 100k$ dagen.

Richard Tyrrell CEO Q2 kommentar
By exercising our option to acquire these vessels with scheduled delivery years well in advance of comparable newbuild orders, we are one of the few independent owners with availability in an early period of rapid expected growth in LNG supply.
In conjunction with our three existing vessels that come into the charter market in 2023 and 2024, of which two are currently at rates well below prevailing levels, we have a clear path towards the realization of significant incremental value, cashflow, and continued dividend-paying capacity.
Redigert 26.11.2023 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
Maduro
24.11.2023 kl 21:24 4823

Tenker at de klarer 110 000 på 10 år 🤞
CLCO
26.11.2023 kl 18:21 4600

Kontrakter som skal fornyes
Kool Crystal 1y TC rate 63k$ endres til 3y TC i april 24 rate 110k$
Kool Blizzard spot rate frem til juli24 så ledig (43k$ i q2 2023)
Kool Glacier 3y TC rate 120k$ frem til februar 26
Kool Frost 5y TC rate 65k$ frem til juli 26
Kool Husky ledig, går på spot rater (140k$ q2)
Kool Ice 3y TC rate 120k$ frem til november 25
Golar Kelvin 3y TC rate 69k$ frem til november 24
Kool Boreas xy TC rate 70k$ for Shell
Kool baltic xy TC rate 70k$ for Shell
Kool firm xy TC rate 70k$ for Shell
Kool Ocra xy TC rate 70k$for Shell
Kool Tiger nybygg leveranse september 24
Kool Panther nybygg leveranse desember 24

Q2 2023 ga en snittrate på 81800$pr dag x 11 LNGC = totalt 900 000 $ pr dag eller 81 millioner $ i kvartalet

La oss estimere konservativt for Q4 2024/Q1 2025 med 2 nybygg med rater på 100k$ pr dag og de 3 andre LNGC som blir ledig i 23/24 på ny rate 80k$ dag og Cool Crystal som går fra 63k$til 110k$ pr dag
Da havner vi på en snitt rate på 87300$ pr dag x 13 LNGC = totalt 1 135 000 $pr dag eller 102 millioner $ i kvartalet
En økning i inntjeningen på 26% som mest sannsynlig også vil gi en økning i utbyttet på 26% som tilsvarer 0,52$ i kvartalet
En økning i aksjekursen på 26% fra dagens kurs vil gi en kurs på 182kr
Redigert 26.11.2023 kl 20:24 Du må logge inn for å svare
hogan
26.11.2023 kl 22:44 4502

Er ikke Idan Ofer fra Israel storeier i Cool, to ship med Israelske eiere angrepet i helgen, her ville ikke jeg hatt aksjer nu
gandhi-21
26.11.2023 kl 23:50 4515

DNB har kursmål på NOK 190, Pareto sier at Cool er en grei utbytte aksje men at oppsiden er tatt ut, hva skal vi tenke noen dager før resultatet for Q3 ?
hogan
27.11.2023 kl 00:50 4673

Vet det men det blir ikke det siste angrepet, ship med israelske eiere er target
CLCO
27.11.2023 kl 07:59 4678

gandi, Pareto sier IKKE at oppsiden er tatt ut, de har et kursmål på 200kr pr aksje
Gull i pungen
28.11.2023 kl 07:20 4468

Oslo (Infront TDN Direkt): Cool Company fikk en justert ebitda på 63 millioner dollar i tredje kvartal 2023, mot 60 millioner dollar i foregående kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Driftsresultatet var 48 millioner dollar i perioden, mens nettoresultatet ble 39 millioner dollar. Gjennomsnittlig oppnådd kommersiell TCE-rate var 82.400 dollar pr dag i kvartalet.

Selskapet har besluttet et utbytte på 0,41 dollar pr aksje for tredje kvartal 2023.
CLCO
28.11.2023 kl 07:46 4447

Resultat som forventet, høyere renter på lån trekker ned netto resultatet. Ingen slutninger på nye kontrakter enda, hadde håpet et av nybyggene var kontrahert nå.

Utsiktene de neste 3 år:
In the coming years, the global supply of LNG is set to increase by more than 50% based on projects that have already reached Final Investment Decision ("FID"). At least 40 million tonnes per annum (mtpa) of capacity have reached FID in 2023 alone, equivalent to approximately 10% of total LNG production in 2022. To understand the current 51% orderbook-to-fleet ratio (by volume), it is critical to recognize that the orderbook has overwhelmingly been built based on long-term contracts to service new liquefaction facilities. The timing and quantity of their deliveries are intended to match the commencement of new production. Furthermore, to the extent that project development delays result in vessels delivering to their charterers before their intended startup time, we would expect to see a dynamic similar to that which has recently prevailed. In such a scenario, the market is sharply divided between charterers seeking to fill interim periods in the spot market and owners such as CoolCo, who are in a position to offer multi-year time charters. Numerous liquefaction projects are still under development in North America, the Middle East, and various other geographies. This supply is expected to meet gas demand arising from the continued strong and widespread desire to decarbonize both through complementing renewables with gas and gas substituting for the vast amounts of coal still being consumed.

Pareto
The market for longer-term TCs for newbuilds (5 – 10Y) is less affected – aided by all-time high newbuilding prices at USD 265m. We thus still expect Cool to fix their newbuilds at USD 100k/day for several years and note comments from the CEO that one fixture before YE is the goal. CLCO controls two of four uncommitted newbuilds for 2024 and should be well-positioned despite three years of double-digit fleet growth starting next year.
Redigert 28.11.2023 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Vampyren
28.11.2023 kl 09:24 4396

Elendige tall. ☹️

Markedet ser veldig tungt ut i 24.
Vampyren
28.11.2023 kl 16:58 4279

28.11.2023 16:30:29

KOMMENTAR: KRAFTIG FALL FOR COOL COMPANY OG AVANCE GAS TIRSDAG

Oslo (Infront TDN Direkt): Det var betydelig nedgang for flere shippingaksjer på Oslo Børs tirsdag, mens Hydro falt noe tilbake før morgendagens kapitalmarkedsdag.

Cool Company falt markant etter fremleggelse av kvartalsrapport. Selskapet rapporterte en justert ebitda på 63 millioner dollar i tredje kvartal, noe som var 4 prosent lavere enn konsensus, ifølge Pareto Securities. Utbyttet ble holdt uendret på 0,41 dollar pr aksje.

"Ingen nyheter om de nye skipene eller skipet som handles på spotmarkedet. Vi venter et resultat pr aksje (EPS) i fjerde kvartal på rundt 0,48 dollar, uendret på kvartalsbasis (mot tidligere 0,50 dollar og konsensus på 0,56 dollar). Nettoeiendelsverdi (NAV) ligger på omtrent 200 kroner pr aksje, mens treårige TC-avtaler for TFDE-skip ligger på 80.000 dollar pr dag og nybygg på 100.000 dollar pr dag. Dette indikerer en nedside på omtrent 15 prosent i EPS-estimater for 2024-2025 mot konsensus. Med en bølge av nye skip som kommer nå, er det en risiko for langsiktige estimater her", skriver meglerhuset.
DividendYield
28.11.2023 kl 17:04 4257

Både Vampyren og CLCO siterer fra Pareto, men budskapet er ganske så forskjellig