Ultimovacs - hva om vi får signifikant OS på ESMO?


Da må i hvert fall Gustav stryke dressen sin og forberede seg på Nobelprisen i medisin, aksjonærene på himmelferd og pasientene på bedre behandling.

Gir UV1 bedre overlevelse i denne grusomme indikasjonen, kan man bare fantasere om hva som kommer i INITIUM - markedet forstår ikke hva som er i ferd med å utspille seg, vi ser 200kr på null komma niks de neste dagene.
Sydney
29.09.2023 kl 23:50 7128

Du tror på 200 på gode resultater eller før ESMO? Jeg er nesten all inn. Så jeg håper på overbevisende nyheter. Det luktet litt gull.. spesielt når man ser på kriteriene for Late breaking på ESMO. Den lista er høy! Så de kan ikke bare komme ned noe middels føler jeg
elnomi
30.09.2023 kl 10:31 6957

Hvis resultatene er så bra så er det vel mange personer i selskapet og andre som har behandlet dette og vet det. Det norske markedet er lite og da er det kanskje fare for at «rykter» vil lekke før presentasjonen med en kursoppgang basert på forventninger til data som presenteres?

Spennende tider fremover. Denne aksjen har et sjeldent potensial og kursen er fortsatt rundt kr 100.
Redigert 30.09.2023 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
Rule
30.09.2023 kl 12:34 6831

Det er vildt vi kan købe til kurser under 200. Der er nærmest garanti for Jackpot her med Initium. Det er vel fordi der er selvfølgelig stadig er en rest risiko og fordi der ligger en god short. Risk - reward synes urimelig god.
Reward > x10 - risk ? under 3-5% for fiasko ?

INITIUM blir trolig vanvittig bra. NIPU er vanskelig å si, men kommer Helland med signifikante OS data er vi langt over 200kr på minutter. Ultimovacs gjennomfører egen webcast påfølgende uke etter Helland har presentert. Det hele krydres også med en enorm short som kan bli skviset og de må kjøpe tilbake 650 tusen aksjer i markedet.

4 års overlevelses tall fra fase1 kommer også trolig kommende uke.

I Q4 har Carlos lovet en egen presentasjon for å forklare markedet om TENDU (forbyggende vaksinen).

Ved positiv OS NIPU, tenk forventnings rallyet frem mot INITIUM..

Markedet forstår åpenbart ikke mye av dette caset enda
elnomi
30.09.2023 kl 15:23 6695

4 års overlevelses tall fra fase1 kommer også trolig kommende uke.

Kan ikke se å ha lest om det noen sted, hvilke data (4 års overlevelses) er det og hva kan gode data her bety?
Sydney
30.09.2023 kl 16:54 6612

Jeg håper du har rett. Svært spent på den presentasjonen. Alt. I trenger er å være innenfor statisk signifikans. Og dette har de nesten lovet bort allerede. Det kan hende at de som har overlevelse eller effekt får mye lengre overlevelse og i sådann danner grunnlag for overlegen OS. Mange dør før medisinen har effekt. Så kan det hende at de som holder ut lenge nok får effekt av uv 1.
h3nk1
30.09.2023 kl 18:16 6532

4års overlevelsesdata fra langtidsoppfølgingen av UV1-103 studien. Denne går i samme indikasjon (melanom) og har samme inklusjonskriterier som INITIUM. Derfor er den ekstra interessant da man kan anta overførbarhet.

Historisk kontroll (Keynote-006 / Pembrolizumab) har ~40 prosent OS etter 4 år. UV1-103 viste ~70 prosent OS etter 3 år oppfølging (https://newsweb.oslobors.no/message/572642). Så alt ligger til rette for at dette trumfes med god margin. Og så skal man alltid huske at lav N (30) kan gi store utslag.

Ellers er det oppriktig sprøtt at man nå *vet* at det kommer et randomisert positivt signal på UV1 på ESMO. Det er ikke hvis, det er når. Og markedet er fullstendig på etterskudd for hva dette innebærer. Det kommer til å bli et h*lvetes trykk når dyret våkner.
Redigert 30.09.2023 kl 18:38 Du må logge inn for å svare
Gunnars
30.09.2023 kl 19:02 6498

Alt tyder på at de kommende ukene blir en sjarmøretappe rent kursmessig.

Opp mot 200 og over det etter Esmo når vi får lagt frem gode data.

Godt sagt; vi får godt rykk når det går opp for almuen :)
Tota
01.10.2023 kl 11:27 6203

DEt blir veldig interessant å se hva de presenterer. Studien møtte ikke det primære endepunkt som var PFS - progression free survival. Da virker det litt kronglete å tro at de skal komme i mål på overall survival? Da må man anta at den sykdomsprogresjon man ser i UV1gruppen ikke er like "farlig" som den man ser i kontrollgruppen. Er det rimelig å anta? Men noe må ligge til grunn for LBA status på konferansen, selv om hun bare får 5 min (som mange andre). Det er vel ikke nok å konkludere med at denne kreftvaksinen ikke har effekt som 2.linje ved mesoteliom. Tviler på om det gir LBAstatus.
h3nk1
01.10.2023 kl 15:43 5965

Viktig å huske, med henvisning til børsmeldingen i juni og kommunikasjonen siden: dette er en akademikerinitiert studie. Studieleder og spesialistene på lokal side som fulgte pasientene i studien fant at PFS *var* signifikant og at studien møtte sitt endepunkt. De eier dataene og tok disse under embargo grunnet uenigheten med «BIRC» (blindet uavhengig review) som mente at endepunktet på PFS ikke ble nådd.

Mesoteliom er svært vanskelig å vurdere for progresjon med CT. Så det viktigste vi vet er da at studieleder *i tillegg* meldte i juni at de så forbedret («klinisk relevant») overlevelse i UV1-armen. Men de må la data modnes noe mer før man kan konkludere endelig.

Det er overlevelse som gir eventuelle godkjenninger og som er fasit. PFS er et surrogatendepunkt (og her mener altså akademikerne at studien var signifikant på PFS). Og det er overlevelsesdata som skal presenteres på konferansen.

Man kan anta at signalet er positivt, gitt at det er data som skal presenteres og at det ble aksept som LBA. Et randomisert positivt signal på UV1 i en indikasjon der «ingenting» virker er naturligvis sensasjonelt.
Redigert 01.10.2023 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
Tota
01.10.2023 kl 16:41 5895

Svært relevante synspunkter - spennende blir det!
KeesB
01.10.2023 kl 20:30 5677

Hvis det er signifikant så er det langt fra gode nyheter. De aller beste gode nyheter kan man nemlig ikke holder for seg selv. Tror at mange kommer til å få katt i sekken.
Redigert 01.10.2023 kl 20:32 Du må logge inn for å svare
Cpt MC
01.10.2023 kl 21:05 5618

Skjønner du selv hva du har skrevet her? Du mener altså at signifikante data ikke er gode nyheter? Og hva mener du med nyheter som ikke holder for seg selv?
KeesB
01.10.2023 kl 21:43 5539

Alt kommer tiil å ta mye mer tid enn her antatt.

Erst var det Nanovector, Pcib, Nykomed, Clavis o.m. som hersket på HO.
Siderius
01.10.2023 kl 21:49 5522

Til lengre tid det tar for ULTI dess bedre er det for alle. Så håpert det blir flere utsettelser.
Tota
01.10.2023 kl 22:33 5436

Nycomed forsvant for mer enn 20 år siden - håper du ikke venter på noe derfra fortsatt....
elnomi
02.10.2023 kl 13:12 5075

Ser ut som noen er begynt å kjøpe i det stille nå før det som kommer de nærmeste ukene og som har potensial til å sende kursen langt over dagens kurs. Kursen var godt over kr 130 tidligere i vår og nå er det få dager igjen til UV1 fase II klinisk NIPU-studie vil bli presentert på ESMO-kongressen i Madrid, 20.-24. oktober. DNB Markets-analytiker Geir Hiller Holom tror de første overlevelsesdataene fra studien vil være overbevisende, og har kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 200 kroner

Det vil ikke overraske om det vil bygge seg opp til et forventningsrally som driver kursen tilbake over kr 130 innen ESMO-presentasjonen?
Spennende tider fremover og Ultimo kan stå foran en reprising som gir et betydelig kursløft?
https://www.finansavisen.no/finans/2023/09/28/8039534/oslo-bors-endte-ned-0-4-prosent-torsdag.-ultimovacs-aksjen-steg-pa-forventninger-til-ny-studie.
Slettet bruker
02.10.2023 kl 16:53 4874

Vil nå gjerne ha litt børs stigning , vil ikke sitte vente i 3 måneder på xx%.
Siderius
02.10.2023 kl 18:01 4786

3mnd var kort tid, men jeg tenkte mest at slik INITIUM er designet med at vi venter på 70 forverringer av sykdommen i kontrollgruppe + eksperimentellgruppe og at differansen mellom disse tilsier om vi har grunn til å tro den har effekt eller ikke. Og hvis vi forventer at forverringer skjer likt som i referanse studien som handlet om den medisinen som begge gruppene får. Da skulle vi hatt 70 events for omtrent et år siden. Og dess lenger tid som går dess større sannsynlighet for effekt.

Blir spennende med NIPU OS data som blir presentert som LBA på ESMO nå i oktober.

Men tror du må belage deg på mer enn 3 måneder (som er veldig kort tid). Jeg håper mest på at ledelse og største eiere vet hva de eier og ikke selger for billig til BP.
Tota
02.10.2023 kl 22:21 4530

Eer det en mulighet for at kontrollgruppen i INITIUM som utvikler seg så avvikende og uventet medfører at det ikke blir mulig å finne en statistisk forskjell til fordel UV1?? Studien er designet basert på noen tidligere melanomstudier og ut fra forventet utvikling i kontrollgruppen har man fastsatt størrelsen på studiegrupper og 70 events som mål. Er vi nå 1 år på overtid hvis man tar utgangspkt i forventet utvikling? Hva blir konsekvensen for fortolkningen av data - en gang må det jo komme noe - men ikke iår.
heilo888
02.10.2023 kl 22:47 4477

Slapp av,,, det kommer data fra INITIUM og NIPU innen 6 mndr, Nipu nå allerede 19, oktober, men blir enda flere modne data til våren 2024. For ikke å snakke om Initium som er Ulti sin egen store studie med resultater i H1 2024!!!
Redigert 02.10.2023 kl 22:49 Du må logge inn for å svare
h3nk1
02.10.2023 kl 22:55 4463

Ingenting er umulig, det er bare forsvinnende lite sannsynlig at kontrollgruppen gjør det *så* mye bedre enn store, nylige historiske kontroller med lik behandling og like inklusjonskriterier. Hadde UV1 ikke hatt effekt skulle studien i teorien lest av cirka sommeren 2022.

Gitt at pasientene ikke får progresjon som forventet er selskapet nå i dialog med regulatoriske myndigheter for å enes om en alternativ måte å lese av studien på. Et ikke-usannsynlig valg er at databasen åpnes 18 måneder etter siste pasient ble inkludert i studien. Det bør være mer enn lang nok oppfølging til å kunne konkludere. Om valget faller på dét får man data rundt årsskiftet.

Når avlesningstidspunkt er bestemt vil det komme en egen børsmelding om dette. Og det trenger ikke bli lenge til.
Redigert 02.10.2023 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
heilo888
02.10.2023 kl 23:07 4428

Hyggelig å se deg her inne Henki,,, men nei Hhenki,,,Siste pasient inkludert slutten januar 2023 så blir nok våren 2024 før vi får resultater etter all vask og omstendighetere!
Redigert 02.10.2023 kl 23:09 Du må logge inn for å svare
h3nk1
02.10.2023 kl 23:11 4419

Siste pasient i INITIUM ble inkludert 30. juni 2022: https://newsweb.oslobors.no/message/566096

18 måneders oppfølging blir dermed 30. desember 2023. Legg gjerne på et par uker for vask. Men det bør ikke ta veldig lang tid å få topplinjeresultatene.
Redigert 02.10.2023 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
heilo888
02.10.2023 kl 23:19 4388

Dere bør merke dere at skribenten h3nk1 er en god og anerkjent skribent på TI, Men han er notorisk positiv til alt som kommer vedrørende selskapet Ultimovacs! Har selv stor tro på teknologien til Ulti, men for all del tenk selv!!!
h3nk1
02.10.2023 kl 23:25 4371

Du skal «advare» om meg? Skal andre «advare» om hvem som har påtunget pause fra nevnte fora? Dette er bare støy.

Du skrev nettopp at siste pasient i INITIUM ble inkludert i januar 2023 (antakelig blandet du med NIPU, og slikt kan skje). Uansett, det er ingenting «positivt» eller upresist i denne utvekslingen. Hverken ved at 18 måneder er et sannsynlig valg for å åpne databasen og/eller når studien skulle lest av i teorien om UV1 ikke hadde effekt. Svaret på hvordan man leser av INITIUM får man uansett om ikke lenge i en egen børsmelding.
Redigert 02.10.2023 kl 23:35 Du må logge inn for å svare
heilo888
02.10.2023 kl 23:46 4329

Jeg tenker 18. mdr. etter siste pasient inkludert i jan, 2022,og etter et par måneders og vask og obligatorisk "snikk-snakk",,, så blir det 18 månedsdata,,,til våren 2024 som kanskje "snur verden opp eller ned"!!!????!,Men alt dette vet du meget vel kan ende opp som POPPCORN i 2026 henki!!!!!!
heilo888
03.10.2023 kl 05:50 4212

Skribenten "henki" som vi kaller han på TI er ikke "helt god" for å si det på godt norsk. Han har bla. en meget høy inngangsverdi på sine aksjer i Ulti og er avhengig av å få hauset kursen opp mot 175 for å unngå eget tap!; Støtter Ulti begge, men noe ulik tilnærming i og med at henki bare er notorisk positiv tilhenger uten noen form for motforestillinger! Her i Ulti bør man i høyeste grad se opp for datarisiko!
Redigert 03.10.2023 kl 06:07 Du må logge inn for å svare
stimar
03.10.2023 kl 06:40 4163

Med lang fartstid på forumet og dertil å ha fulgt med på Ulti-tråder både her og på TI, så vil du absolutt ikke være en skribent med integritet og kunnskap nok til å bli vektlagt i mine vurderinger av selskapet Ultimovacs. Skribenten du forsøker å diskreditere og skifter tema fra selskapet til person, har jeg lært som umåtelig kunnskapsrik og redelig i sine utredelser.
TomDal41
03.10.2023 kl 08:28 4009

Utrettferdig kritikk og unødvendig av deg.
h3nk1 gjør ikke noe annet enn å opplyse og komme med kunnskap, noe h3nk1 leverer på et høyt nivå.
rockpus
03.10.2023 kl 08:56 3927

18 måneder etter jan,2022 blir vel juli 2023? + "et par måneder vask" så kommer vi til september 2023. Hvordan får du da dette til å bli våren 2024?
Hvorfor forholder du deg ikke også til den linken som h3nk1 la ved som sier siste pasient 30/6 2022?

For øvrig var ditt personangrep rett og slett patetisk!
h3nk1
03.10.2023 kl 09:10 3866

Man skal lese mye. Min siste reelle økning i denne aksjen skjedde ved deltakelse i emisjonen til kurs 125. Det var i 2021. Det er også mitt «dyreste» kjøp. At kursen er lavere i dag sier ikke rent lite om det brede markedets interesse for- og forståelse av caset og all deriskingen som har funnet sted siden.

Ellers er det fascinerende at noen som er *kastet ut* fra et moderert og strengere fora (TI) enn dette skal «advare» her inne. Beklager støyen. Det finnes ikke interessant dem som fortsatt ser etter anvendelig informasjon på FA-forum.
Redigert 03.10.2023 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
elnomi
03.10.2023 kl 11:00 3726

Er det den siste mulugheten shortere nå får til å dekke inn deler under kr 100 før kursen virkelig får seg et løft fremover?
Oktober blir en meget spennende måned.
Siderius
03.10.2023 kl 11:31 3684

Det er umulig å svare på, men tenker vi kan godt være under 100kr frem til INITIUM blir en suksess (gitt at den blir det da, ingen garantier). Sannsynligheten for god Initium øker jo til lengre tid det tar. Men får triggere nå på kort sikt som vil endre kursen vesentlig.
Ring2
03.10.2023 kl 12:55 3606

Du tenker vi kommer til å ligge under hundrelappen selv om vi skulle få gode OS-tall på ESMO?
Siderius
03.10.2023 kl 13:01 3591

Jeg vet ikke hva som skjer, men må være utrolig gode OS-tall i såfall. Det er jo mulig, men jeg har ikke de store forhåpningene til NIPU. Det kan være at det har litt effekt, og vanseklig å si hvordan det vil påvirke kursen. Og jeg forventer at det er litt OK verdier de kommer med ellers hadde de ikke fått LBA.

Nå skal det sies at når LBA ble annonsert ble oppgangen mye større enn jeg hadde forutsett, så jeg kan lett ta feil igjen. Bare liker å være konservativ, frem til vi faktisk har harde data og ikke bare antydninger til data.
heilo888
03.10.2023 kl 14:24 3634

Enig i det du skriver Sid ..., og beklager om noen oppfatter det som personangrep på h3nk1.Vi har i hovedsak samme syn når det kommer til Ulti men liker begge å kjekkle og krangle.
heilo888
03.10.2023 kl 14:29 3620

Tror vi blir liggende rundt 100 innen Åslaug kommer på ESMOl. Det blir nok et gjennombrudd etter det jeg hører,,,!
Slettet bruker
03.10.2023 kl 14:32 3615

Tro har vi gjort lenge, nå vil vi vite.