Intervju med CEO Skajem fra Huddlestock

Slettet bruker
HUDL 05.10.2023 kl 00:47 250

Mye spennende i Huddlestock om dagen! Viser til nylig børsmelding hvor de landet kontrakt med en anonymisert aktør fra Norge. Ligger i kortene også at inngåelse av kontrakter med tyske aktører vil komme innen nær tid. Stack.by Me ruller samtidig ut med aksjehandel nå som Trader 2.0 blir klargjort. Selskapet venter positiv EBIDTA fra neste kvartal, ingen behov for emisjoner, oppkjøpene er gjort, og som nevnt - Trader 2.0 rulles nå ut! I tillegg er kursen latterlig underpriset. Med alt det særs positive som har skjedd den siste tid vil Huddlestock være en mangedoblingskandidat innen nyåret.

Administrator Roger i FB-gruppen hadde i går et intervju med CEO Skajem. Med hans tillatelse poster jeg det her. Legg merke til setningen «interessen en større enn vi klarer å levere….». Dette anser jeg som særs positivt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervju med John E. Skajem tirsdag 3. oktober.
Regnskapsmessig leverte selskapet et annet kvartal over forventning både hva gjelder inntekter, men også kostnadssiden var det rimelig bra kontroll på slik at Ebitda bedret seg betydelig.
Aksjekursen som selvsagt mange aksjonærer er opptatt av har stagnert og vært i en fallende trend over lengre tid og markedet forventer nyheter spesielt rundt nye Trader 2,0 kontrakter.

F5IT ble kjøpt i mai 2022 for 20 mill kroner. Nå velger dere å selge ut deler av dette, kan du redegjøre for årsakene til dette?
CEO Skajem: I løpet av den korte tiden F5IT har vært del av Huddlestock gruppen, har de bidratt til å utvikle vår egen handelsmotor som sammen med kjøpet av Bricknode, gjør at vi i dag befinner oss i en posisjon som vi ikke hadde vært i uten kjøpet av F5IT for bare halvannet år siden. Salget av F5IT betyr at Huddlestock gruppen nå strømlinjeformer sin virksomhet og med et tydelig fokus og retning inn mot finansindustrien. Se for øvrig børsmeldingen om ble sendt ut forrige onsdag. Som du sier innledningsvis her, er selskapet delt opp og vi beholder det vi ønsker og kjøper får det de ønsker. Derfor er det vanskelig å sammenligne kjøpsvederlaget for halvannet år siden med det som vi nå har solgt tilbake. Siden dette ikke er en vanlig transaksjon mellom 2 eksterne parter, vil også oppgjør skje langs flere linjer. Eksempler er tilbakelevering av Huddlestock aksjer, overtakelse av ulike økonomiske forpliktelser samt en gunstig avtale om samarbeid, for å nevne noe. I perioden F5IT har vært eid av Huddelstock, har F5IT bidratt med sin kompetanse og ressurser til å raskt bygge en handelsmoter som forblir Huddelstock sin eiendom også etter transaksjonen. Handelsmotoren er en viktig brikke av vårt Investment-as-a-Service konsept, og dermed for den planlagte veksten i årene som kommer. Det har videre vært foretatt avskrivninger siden kjøpet for halvannet år siden, og vi estimerer nedskrivningseffekten(balanseeffekt) derfor til kun å være MNOK 5 som det står i meldingen.

I starten av juli meldte selskapet om en LOI med Stack By Me. Nyheten sa ikke noe om når Stack planlegger å gå live med Trader 2,0, i media har man lest at målet deres var i løpet av oktober. Er det mulig å si noe om når det er bestemt at Stack går live med Huddlestock Trader 2,0?
CEO Skajem: Som del av prosessen med salg av F5IT, vil handelsmotoren bli en integrert del av hele tech-stack’en som nå styres helhetlig av selskapets CTO Stefan Willebrand. For å kunne gi Stack-by-me den beste løsningen for sine kunder, har vi gjennom arbeidet med Stack-by-me identifisert flere behov som vi ønsker å ha på plass før vi går live. Norsk skatterapporterting basert på våre egne systemer, er et eksempel. Rent praktisk betyr det at vi nå jobber mot Q1 som live dato for eksterne kunder. Testingen av systemet vil begynne i Q4 2023.

På q2 ble det nevnt at det jobbes svært godt i Tyskland, dog har nye avtaler latt vente på seg. Når kan man forvente nyheter derfra både ift Solaris, men selvsagt også ift andre tyske større og mindre kunder, snakker man uker eller måneder etter deres vurdering?
CEO Skajem: Salgsprosessene mot tyske kunder har strukket lenger ut i tid enn både vi og de tyske kundene forutså i forkant. Eksempelvis har det vært mer krevende å få på plass alt nødvendig dokumentasjon for disse aktørene som er strengt regulert av lokale tyske tilsynsmyndigheter. Detaljerte organisasjonsmanualer og rutineinstrukser er eksempler på dette. Vi har nedlagt store ressurser på de identifiserte områdene, og mener vi er klare med vår del. Sett fra vårt ståsted er vi altså klare til å signere avtaler, men som i Tango, kreves det 2 for å danse. Vi har stor respekt for at slike prosesser og avtaleverk skal være grundige. Så snart vi har nyheter å melde, vil vi vi gjøre dette.

Dere har flere ganger tidligere uttalt at pipeline er sterk, hvordan vurderer du etterspørselen i dag og er dere kapable og ressurs sterke nok til å ta unna og effektuere?
CEO Skajem: Det korte svaret er at interessen er større enn vi klarer å levere. Selv om vi fokuserer på standardløsninger og skalerbarhet, så er det slik at alle nye kunder har sine spesifikke behov som må hensyntas. Hver kunde har sin egen unike profil ut mot side kunder og kunsten er å balansere spesifikke kundebehov med Huddlestock sitt behov for standardløsninger. Med vårt Investment-as-a-Service konsept som fullt og helt byger på vår egen infrastruktur og programvare, så mener vi at vi kan tilby en unik standard-løsning som både er raskere å koble seg opp mot, og som vil kreve mindre ressurser av per kunde.

Gårsdagens melding er jo veldig spennende, vi merker oss at flere av kundene som blir meldt velger å være anonyme, kan du si noe generelt om hva som er årsaken til at de velger dette?
CEO Skajem: Vi synes det er like frustrerende som investorene i Huddlestock at en del kunder krever anonymitet. Årsakene kan være ulike, i noen tilfeller ligger det profilerte eiere eller kunder bak, og som krever full anonymitet for å inngå avtale med oss. Fra et kommunikasjonsståsted er ikke dette det mest spenennde, men som en langsiktig aktør i dette markedet er det dessverre ingen vei utenom å respektere kundens ønske/krav ifm avtaleinngåelse med oss. For å være så transparente som mulig mot investormarkedet har vi valgt å publisere slike anonyme nyheter selv om vi forstår at «nyhetsverdien» ikke er den beste.