Avsluttet tråd..

Slettet bruker
16.10.2023 kl 09:31 149813

Denne tråden er avsluttet..
Redigert 16.11.2023 kl 11:05 Du må logge inn for å svare
Talent
21.10.2023 kl 17:14 5753

Det skjønner jeg også, for da var det hvor mange aksjer i markedet?
Predator
21.10.2023 kl 19:15 5299

Esmo 2023

https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2023/attendee/confcal_2/presentation/list?q=1440p

Konklusjoner:
Bem+pembro ble godt tolerert og effektiv sammenlignet med historiske kontroller. Overlevelsesgevinst ble observert i pkt med AXL >5, uavhengig av tidligere behandling eller PD-L1-status. Det lovende effektsignalet som er observert i KRASMT pts, garanterer ytterligere validering.
Redigert 21.10.2023 kl 19:25 Du må logge inn for å svare
elnomi
21.10.2023 kl 19:46 5287

Nydelig! Det gir grunn til videre optimisme i BGBIO og det er bare å glede seg til uken.
Gullhaugen
21.10.2023 kl 20:55 5165

elnomi skrev Innlegget er slettet
Ta med deg pengene over til PCI på mandag så tar vi noen 100 prosent der. Jeg lukter en saftig short satt i Bergenbio.
Redigert 21.10.2023 kl 20:56 Du må logge inn for å svare
Ransen
21.10.2023 kl 21:24 5037

Tror ikke noen tør prøve seg på short i Bergenbio nå fremover.
Mulig at det ønskes prøvd når aksjen er i området 0,50- 0,75 kroner om noen dager, men tror ingen per nå låner ut til short.
Gullhaugen
21.10.2023 kl 21:32 4988

Volumet fredag luktet det men alle gjør som de vil.Det ble krysset oppover kjøp salg kjøp salg. Vi får følge med på utviklingen i Top 50 listen.
Bulleys
21.10.2023 kl 21:43 5049

Plakattittel: Endelige topplinjeresultater av BGBC008 fase 2, multisenterstudie av bemcentinib og pembrolizumab (bem+pembro) i 2. linje (2L) avansert ikke-plateepitel (NS) ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (NCT03184571) av S
Sesjonsdato: Plakatvisning på stedet, mandag 23. oktober
Plakatbrettnummer: 1440P

Plakaten vil være tilgjengelig på BerGenBios nettside kort tid etter presentasjonen.

I tillegg vil Dr. Oddbjorn Straume, M.D., Ph.D., assisterende professor, klinisk vitenskap ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge holde en muntlig presentasjon som oppsummerer resultatene av Investigator Led Study LBA52 med bemcentinib i tillegg til pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib hos 1L og 2L metastatisk melanompasienter:
Restplassno
21.10.2023 kl 21:48 5118

Bulleys skrev Dette er BULL🤑
Ganske kjent info fra q2 og hele grunnlaget for emisjonen. Ja det er bull, men det er ikke veldig mye nyheter. Fint at folk får opp øynene for resonnementet, da!
Bulleys
21.10.2023 kl 21:53 5329

All god nyhet er en bra nyhet for oss som er aksjonærer. Uansett åssen q det er fra så lenge det er positivt👍
Redigert 21.10.2023 kl 21:59 Du må logge inn for å svare
Move Along
21.10.2023 kl 22:27 5190

«The promising efficacy signal observed in KRASMT pts warrants further validation.»

Her vil jeg bare presisere at «Warrants further validation» betyr ikke det samme som «garanterer ytterligere validering». Konteksuelt betyr «warrants» bare at det «tillater» videre validering.

Dernest må videre validering vurderes opp mot akkurat hvor lovende resultatene var, hvor mye det vil koste (og ikke minst hvor lang tid det vil ta) å gjemmomføre en fase 3 studie, og spørsmål om man får partneravtale for å få dette til eller ikke osv.

BGBIO er uansett ikke alene i stand til gjennomføre en fase 3 studie som kan ende med endelig «kommersialisering» av Bem mot denne målgruppen uten emisjon. For det må de ha partner, oppkjøp, eller flere emisjoner. Er de endelige resultatene av phase 2 studien gode nok til å sannsynligjøre partneravtale eller oppkjøp på nær sikt, er det store spørsmålet. Det vet vi idag ingenting om.

Men resultatene av studien har nå vært kjent siden ESMO valgte å offentligjøre alle abstraktene grunnet et «data embargo breach» den 16. oktober og dermed vil jeg tror at verdiene av resultatene «alene» allerede er priset inn i aksjekursen og det fra 17. oktober av. Det går an å tro at en større aktør har kjøpt seg opp i selskapet den siste uke , men hvilken aktør dette er, og hvilke intensjoner og hvor langvarig denne strategien er, vil tiden vise, og muligens snart.

Alt annet blir dessverre spekulasjon.

Fortsatt god helg videre!
Alias Mr X
21.10.2023 kl 22:46 5139

Og det er nettopp derfor jeg gikk inn med 1mil aksjer på Fredag. Jeg hadde kjøpsknappen klar for 2 uker siden, men sånn er det når man har et svakt øyeblikk.
- pharma er alltid spennende, men her tror jeg de har truffet blink🤞
Restplassno
21.10.2023 kl 23:21 5037

Det skal aldri bli noen fase 3 av denne studien. Det skal studeres på bemcentinib+pembro mot NSCLC med stk11-mutasjon. Fra bunnen og opp. Som jeg har skrevet mange ganger, er funnene fra bemcentinib som 2nd line kun interessante inn mot bruk på nsclc-pasienter med forskjellige mutasjoner, spesielt stk11. Disse har mye dårligere overlevelse, men studien som er gjort her viser at overlevelsen bedres signifikant for disse pasientene.

Denne studien vil ikke gå videre i noen fase 3, det er uttalt fra ledelsen meg bekjent, men man vil nå spisse målgruppen og forske spesifikt inn mot stk11-pasienter. Det er dette emisjonen går til, og det er det må midlene fra tegningsrettene vil finansiere også.
Restplassno
21.10.2023 kl 23:25 5051

Det er interessant erat alle aksjene unntatt metevas ble omsatt. Forutsatt at Trond Mohn ikke solgte. Det hadde vært meldt og det er nok også helt uinteressant for ham å selge også
Ransen
21.10.2023 kl 23:58 5014

BerGenBio har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 0.10 kroner og motstand ved cirka 6.60 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres.
Move Along
22.10.2023 kl 00:22 4948

Det stemmer at resultantene vil potensielt først føre til nytt studie med bemcentinib+pembro mot NSCLC med stk11-mutasjon spesifikt, for at det kan valideres. Men om det føres gjennom nytt fase 2 studie etterfulgt av fase 3 studie, eller om det kan gå direkte til fase 3 er ukjent for meg. Men «videre validering» blir uansett utgangspunktet. Det eneste vi vet foreløpig er at selskapet mener reslutatene per nå «tillater» videre validering…
Move Along
22.10.2023 kl 00:58 4884

Og «videre validering» betyr som sådann (og som sagt) at BGBIO må få inn mer kapital på en eller annen måte for å kunne videreføre programmet til potensiel kommersialisering på sikt. Det kan de ikke gjøre alene uten videre emisjoner. Hvor gode resultatene var kan jeg ikke uttale meg om men de har tross alt vært kjent siden 17. oktober, dvs priset inn allerede og muligens vel så det. Samtidig har disse resultatene klart positiv verdi for Merck som kan forlenge sin inntektstrøm ved økt overlevelse med hjelp av Bem for så å få solgt mer Pembrolizumab(Keytruda) til denne målgruppen i x antall måneder per pasient. Så potensialet er åpenbart og ganske stort. Men samtidig jobber kostnadene og tiden mot BGBIO, og Merck er muligens eneste realistiske kjøper av betydning - dvs de kan vente lenge om de vil. Og for Merck blir dette sannsynligvis bare en av mange perifirere utkviklinger som de følger med på. Dersom det skulle begynne å haste for Merck av en eller annen grunn, hadde det vært en veldig god utvikling for Bergenbio mest sannsynlig. Men jeg tror Merck har «buyer’s market» og da vil det enten bli dårlige premisser eller at ting tar tid når det gjelder den videre prosessen for BGBIO
Codiak73
22.10.2023 kl 01:14 4857

Trendkanal,mellomlang sikt.Blablabla...Aksjen styres av forventninger.Kommer det en god nyhet så stiger den.Kommer det en dårlig nyhet så faller verdien..Engelt og greit..
Holymoses25
22.10.2023 kl 04:14 4782

Kommer opp I 40 øre innen Fredag..
Meget bra presentasjon og resultater
Bulleys
22.10.2023 kl 10:46 4281

Tall fra helgen (Plakat 1440p):
Resultater
Studien registrerte 99 sikkerhetsevaluerbare poeng; median alder 65 år (spredning 39-86); 90 poeng var effekt-evaluerbare (EE). De vanligste bivirkningene var gastrointestinale lidelser (G ≤2) i >20 % av pkt og forbigående leverenzymøkning (G ≤3) i 10 % pkt. Median (m) OS og mPFS var henholdsvis 13 og 6,2 måneder (måneder). AXL-status påvirket mOS: 14,8 vs 9,9 mnd (p=0,029) for henholdsvis AXL >5 vs AXL ≤5. Ingen forskjell i mOS (10,6 vs 12,4 mnd) eller mPFS (6 vs 7 mnd) i henholdsvis PD-L1+ (TPS≥1) vs PD-L1- (TPS<1) poeng. ORR på 11,1 % i alle EE-pkt og 21,9 % i pkt med AXL >5 stemmer gunstig med terapier ved 2L NSCLC. Median OS og mPFS i KRAS mutert (KRASMT) (n=20) og KRAS villtype (KRASWT)(n=36) var henholdsvis 14,1 vs 10,0 mnd (p=0,49) og 9,8 vs 3,8 mnd (p=0,009) . mOS og mPFS for PD-L1- (n=6) og PD-L1+ (n=11) KRASMT-poeng var henholdsvis 18 vs 11,4 mnd (p=0,017) og 17,3 vs 6,1 mnd (p=0,09).
Restplassno
22.10.2023 kl 11:09 4191

AXL-status påvirket mOS: 14,8 vs 9,9 mnd (p=0,029) for henholdsvis AXL >5 vs AXL ≤5.


Det er dette som er nøkkelordet. Det er derfor de går all in på stk11 nå. Åpenbar effekt.
elnomi
22.10.2023 kl 12:54 3863

På fredag ble det omsatt hele 722 537 628 aksjer til en snittkurs 25,12 øre.

Det klar høyeste volumet og kurs i BGBIO på mange måneder. Det forteller det meste om den økende interessen for aksjen og BGBIO og en omsetning på over 181,5 millioner må det mer enn noen tradere/"småinvestorer" til for å klare. Det blir interessant å se oppdaterte aksjonærlisten utover neste uke for å se endringer i Topp 50.

AXL-status påvirket mOS: 14,8 vs 9,9 mnd (p=0,029) for henholdsvis AXL >5 vs AXL ≤5. -> følg med i BGBIO fremover her kan det skje mye innen vi runder nyttår 31.12.2023.
Redigert 22.10.2023 kl 12:56 Du må logge inn for å svare
Karsten07
22.10.2023 kl 13:11 3800

Ja, der er jo lett å lese hva du drømmer om..

Det er ikke så store tall. Enkel regning viser ar om 10 000 stk småaksjonærer handler for kr. 18 100,- hver seg, så er det blir det den nette sum av 181 mill. Jeg tror ikke short har kjøpt seg inn, heller ingen nye store. Jeg tror ene og alene at dette er småaksjonærer.

Om noen husker hva som skjedde med Gamestopp aksjene, eller har sett filmen "Dump the money", som handler om nettopp Gamestopp aksjene.. Så er dette hva jeg håper på. At nye småaksjonærer velger å sitte og ikke tenke kortsiktig. Om flere holder og kontinuerlig kjøper vil prisen fortsette oppover. Om man virkelig ønsker å hjelpe BB og kreftforskning, og ikke bare tenke kortsiktig gevinst, så er det utrolig hva små aksjonærer sammen kan få til. Småaksjonærene i Gamestopp aksjene viste nettopp dette..

Redigert 22.10.2023 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Ærligtalt
22.10.2023 kl 13:43 3696

Dette var algoritmer og organisert. Aldri i verden om dette var 10 000 småaksjonærer som tilfeldigvis samkjørte kjøp og stop loss raid
Redigert 22.10.2023 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
GOV
22.10.2023 kl 14:14 3561

På Nordnet sin liste over selskaper som kan shortes, står det at BGBIO IKKE kan shortes. Er det riktig, eller har Nordnet en ikke oppdatert liste..?
Redigert 22.10.2023 kl 14:18 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
22.10.2023 kl 14:29 3551

Vi kan selvfølgelig ikke bruke din sammenligning til noe som helst bortsett fra et gangestykke . Omsatte 722 millioner aksjer på en dag ! og 63 % av alle aksjene på en uke !!!
Redigert 22.10.2023 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
Nikki
22.10.2023 kl 14:33 3601

BørsXtra: BerGenBio med kjempeoppgang samt kommende ukes obs’er og favoritter.
Predator
22.10.2023 kl 15:42 3367

Siste registrerte Short BGB.
NO0010650013 BERGENBIO 0 0.00% 22.06.2023
https://ssr.finanstilsynet.no/
Redigert 22.10.2023 kl 15:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
22.10.2023 kl 15:46 3425

Kjøpte ett lodd på fredag. Tipper noen vet noe og dette har lekket. Vi får se.
skadi
22.10.2023 kl 15:51 3406

Veldig rart at jeg da den 16.okt få godskrevet penger for akkurat aksjeutlån i Bergen Bio for siste måned. Er hos Nordnet dette.....