Edgar A

Olav2
17.10.2023 kl 08:20 188545

Gratulerer Edgar A med en debatt for deg. Her kan du legge ut så mange boligsalg du bare vil uten at jeg sier noe som helst om det til deg - eller til admin. Lykke til med debatten.
Redigert 16.04.2024 kl 23:20 Du må logge inn for å svare
Olav2
17.02.2024 kl 20:51 4496

"Olav2
16.10.2023 kl 18:02 2338
PRISBOBLE I OSLOS LEIEMARKED

Til total stillhet fra pressen og alle pressens boligeksperter har man over årets sommer opplevd at en ekte PRISBOBLE har fylt seg i Oslos leiemarked. Utleierne har inspirert av hva som skjedde i fjor sommer, pressen, boligekspertene, økte finanskostnader og hverandre kjørt leiene i himmelferd, uten fundament i økt etterspørsel etter leiebolig, med den selvfølgelige konsekvens at antall boliger til leie har STEGET voldsomt over sommeren mot det som alltid tidligere har skjedd i form av kraftig FALL i antallet over sommeren.

Som alle andre økonomiske bobler så sprekker også prisboblen i Oslos leiemarked bare boblen blir stor nok. Og dit er det ikke så langt med stort sett alle utleiere i desperat jakt etter leieinntekter for å dekke den ekstreme økningen i finanskostnadene som renteoppgangen har dratt med seg.

Det grådige forsøket på å velte finanskostnadene over på leietakerne får den analytisk grådig interessante konsekvensen at leiene kollapser enda mer enn hva leiene ville gjort uten det grådige forsøket."
https://www.finansavisen.no/forum/thread/154663/view/5658034?legacy=0

...

Økt rentenivå medfører at det leieprisnivået som balanserer markedet faller. Årsaken til det er at økt rentenivå reduserer boligforbruket til de som eier boligen selv som gir økt tilbud til de som leier. Økt tilbud i leiemarkedet gir lavere balanserende leienivå. Naturlig nok så lenge bolig er et normalt gode i form av en fallende etterspørselskurve.

Utleiernes forsøk på å velte de økte rentekostnadene over på leietakerne medførte høyere leiepriser frem til etterspørselsfallet det dro med seg fikk ledigheten til å eksplodere. Det ble bygget opp en prisboble i leiemarkedet som nå sprekker. Slik jeg bl.a. skrev om for 4 måneder siden at ville skje.
finno
17.02.2024 kl 20:53 4524

Nei, man behøver ikke å ha psykolog-utdannelse for å forstå at denne forumdeltakeren sliter med mer enn eiendomsprisene. Han avdekket vel det egentlig tidlig med sin genierklæring av egen timing i boligmarkedet. Når det nå synker inn at dette nok var en smule prematurt, så går han over til en utskjelling av meddebattanter som heldigvis savner sidestykke på finansavisen.no/forum.
DividendYield
17.02.2024 kl 20:55 4515

Det er sikkert en sammensvergelse satt i system av det korrupte media i Norge for å skjule boligkrakket.
Edgar A
17.02.2024 kl 21:11 4483

Kanskje det mest sinnsyke som er skrevet på denne tråden😂😂😂😅😅😅😅😅
Olav2
17.02.2024 kl 21:14 4487

Noen sammensvergelse trenger man ikke i Norge for å få de med talerett til å lukke øynene for at prisen på den største verdien de har faller voldsomt. Man tar imot med åpne armer åpenbart feilaktige statistikker som viser det man vil se og så snur man seg vekk fra alt som sier det motsatte. Det er menneskelig og har skjedd til alle tider i alle kulturer.

Det eneste som viser prisoppgang i det norske boligmarkedet er prisstatistikkene produsert av meglere. Alt annet viser at boligprisene faller. Analyserer man prisstatistikkene så finner man med en gang at de ikke tar hensyn til at det som omsettes i dag bl.a. har blitt mindre, mer attraktivt og nyere enn det som ble omsatt før renteoppgangen. Kvadratmeterprisen øker når størrelsen faller, øker når boligen blir mer attraktiv og øker når boligen blir nyere. Prisstatistikkene bygger på omsatt kvadratmeterpris som har økt pga forhold som ikke skyldes økte boligpriser, men endring av det som omsettes.

Obos kom med et pip i fjor sommer om mindre boliger som årsak til prisøkning i deres statistikk. Ellers har det vært tyst om slikt så lenge lysten til å forklare de økte prisene i statistikkene med noe annet enn økte boligpriser er ikke-eksisterende hos pressen, boligekspertene etc hvor stort sett alle eier boligen selv, og hvor de yderst få som ikke eier boligen selv har nærstående som er boligeiere.
Redigert 17.02.2024 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
Olav2
17.02.2024 kl 21:18 4503

For din omvendte virkelighet Edgar A så blir nok påstanden om at leieprisene økte over sist sommer uten fundament i økt etterspørsel i overkant sinnsykt.
Bullmarked
17.02.2024 kl 21:20 4592

Nuvel, eneste som er sikkert er at i all overskuelig fremtid er boligmarkedet dårligste sted å tjene penger. Både for prispekulasjon og generell løpende avkastning. Så kan spesielt interesserte hive gode penger etter dårlige så lenge man orker. Treffer man riktig blink kanskje man til og med holder tritt med inflasjonen ; )
Edgar A
17.02.2024 kl 21:31 4649

Oslo eksperten Olav den hellige😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Olav2
17.02.2024 kl 21:49 4639

Det kommer en fremtid hvor boligmarkedet blir det beste stedet å tjene penger for menigmann Bullmarked. Overskuelig fremtid så lenge bolignedturer som dagens ikke varer evig og etterfølges av meget gode muligheter for å tjene penger. Utfordringen er å komme seg ut så mye som mulig i den nedturen man er inne i og vente rolig på oppturen som kommer etterpå.
Redigert 17.02.2024 kl 21:49 Du må logge inn for å svare
Edgar A
18.02.2024 kl 06:25 4514

Åja Olav har allerede begynt og bulle boligmarkedet før det største fallet i krakket sitt.
Skribleriene til Olav blir bare mer og mer ekstreme,ser ut som en u-sving ut av krakket som aldri kom.
Olav2
18.02.2024 kl 12:48 4376

I de 6 siste månedene av 2023 var gjennomsnittlig avvik pris/prisantydning:
−1,0, 0,0, −1,0, −1,4, −2,0, −2,6, med juli først og desember sist.

I de 6 siste månedene av årene 2014 til 2019 var gjennomsnittlig avvik pris/prisantydning i gjennomsnitt:
+0,6, +2,3, +1,6, +1,1, +0,8, −0,3, med juli først og desember sist.

Som i en normalt fungerende matematisk hjerne bør medføre at følgende kommer ut av munnen på en folkelig måte:

I desember i fjor var oppnådde priser i forhold til utlyste priser 2,3 % lavere enn det som var normalt før covid. I november i fjor var det 2,8 % lavere, i oktober 2,5 % lavere osv. Med konklusjonen om siste halvdel av 2023:

I de 6 siste månedene av i fjor var oppnådde priser i forhold til utlyste priser 14,1 % lavere enn hva som var vanlig før covid hvis man legger sammen de 6 månedenes avvik.

Som input til hvordan boligprisene utviklet seg i fjor vil en normalt fungerende hjerne fort komme på tanken om at boligprisene utviklet seg 14 % dårligere i de siste 6 månedene av i fjor enn hva som var vanlig før covid.

Hvis hjernen fungerer normalt litt til så dukker tanken opp om at boligprisene steg før covid så da må man justere for det for å kunne estimere hva som skjedde med boligprisene i siste halvdel av 2023 på bakgrunn av forskjellen mellom oppnådde priser og utlyste priser. Med 0,6 % gjennomsnittlig prisvekst per måned i årene 2014 til 2019 får man følgende estimerte prisutvikling i siste halvdel av 2023 ut fra forskjellen mellom oppnådde priser og utlyste priser:

12.23: -1,7 %
11.23: -2,2 %
10.23: -1,9 %

09.23: -2,0 %
08.23: -1,7 %
07.23: -1,0 %

Hvis man gjør samme eksersis på første halvdel av 2023 får man følgende estimerte prisutvikling i første halvdel av 2023:

06.23: -0,5 %
05.23: -0,4 %
04.23: -0,3 %

03.23: -0,5 %
02.23: -0,8 %
01.23: -1,2 %

Hvis man er normalt fungerende i forhold til boligprisutviklingen, dvs at man ikke eier en bolig selv, så vil det trolig åpenbare seg en tanke at de 12 månedenes prisutvikling som presentert i dette innlegget fremstår som mer troverdige enn de 12 månedenes prisutvikling som eiendomsmeglerne har presentert.

Hvis hjernen tilhører en debattant på Hegnar med utleieboliger så blir dog den presenterte prisutviklingen i dette innlegget svada og skriveren av innlegget en sinnssyk som genierklærer seg selv i tredjeperson.
Redigert 18.02.2024 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
wire1
18.02.2024 kl 13:06 4363

Hvis hjernen fungerer normalt så hadde man også tolket prisantydning for hva det er, nettopp antydning, og at prisantydning ikke er en konstant.

Hvis en bolig øker med 3% fra 6 000 000,- til 6 180 000,- men prisantydningen med 8,6% fra 5 800 000,- til 6 300 000,- sier ikke avvik salgspris og prisantydning annet enn at prisforventing og/eller prising er for høy, men forandrer ikke på faktisk prisutvikling.

Hvis alt dette snakket om prisantydning skal ha noe verdi så må man sammenligne teoretisk forventet boligverdi med faktisk boligverdi. Teoretisk forventet boligverdi må gjerne være 200pp høyere enn faktisk boligverdi, men så lenge faktisk boligverdi har steget 0,1%, så er det i praksis boligprisvekst.
Redigert 18.02.2024 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
18.02.2024 kl 13:39 4326

Det er kanskje dette som er mest tricky med boligprisene. Uansett er realverdien ned kontra bankinnskudd om «boligprisøkningen» er 0,1%. Spesielt om du har giret investeringene gjennom høy belåningsgrad, lik Heimstaden har, er det dumt med obligasjonsrente på 9%. Da går du i minus, spesielt når enheter står tom eller en må justere pris etter tilbud. Forstår ikke hvordan Ivar har unngått søppelrating. OLT går derimot så det suser, renters rente og gode valg over tid.

Utenfor tråd: noen tjener godt på Kog, og vil fortsette å gjøre det. Kunne vært interessant å se på hvor mange ektemenn og ansatte ved SMK som har Kog. Ref: helgens meldinger. Det lukter innsideinformasjon, selv om jeg egentlig ikke liker å være konspiratorisk.
wire1
18.02.2024 kl 14:30 4290

Ja, realboligpriser er betydelig mer ned, men dette blir et mye mer komplisert regnestykke med gearing, rentedifferanse på boliglån og høyrentekonto, realverdi på boliglån, nedbetaling lån osv osv.
Edgar A
18.02.2024 kl 15:00 4284

E24 i dag
Nejra Macic i prognosesenteret vil ikke friskmelde boligmarkedet ennå
Hun mener at lageret av bruktboliger er i ferd med å tømmes.
Til tross For at den høye renten demper etterspørselen så er tilbudssiden såpass begrenset at den presser prisene oppover.

Olav sine forvridde fantasi statistikker mener det motsatte,Olav! Dette blir David mot Goliat.
Problemet ditt er at du ikke forstår hvordan Oslo markedet fungerer ganske enkelt.

Slettet bruker
18.02.2024 kl 16:11 4208

Enig. Når man diskuterer dette må en også se på verdien av egen bolig og hvilken betydning det har for eget velvære/sikkerhet.
Leser Olav og Onkel med tanke på «boliginvestering,» altså som noe annet enn primærbolig. Spesielt om en er gjeldsfri vil en finne investeringer med høy avkastning, men lav risiko. Tror mange småspekulanter har brent seg på boliggjeld og investeringer. Livreimen strammes til, men bil må en ha ;)
Slettet bruker
18.02.2024 kl 16:14 4212

Hvem eier prognosesenteret? https://prognosesenteret.no/om-oss/

Egeninteresse, kan ikke høre på dem.
Edgar A
18.02.2024 kl 17:15 4161

Høre på hva?
At markedet snart er tomt for bruktboliger har jeg sagt lenge,som igjen fører til prispress på de få objektene som er lagt ut.
Er vel bare å gå inn på Finn.no og telle bruktboliger ikke sant Olav😂

Edgar A
18.02.2024 kl 17:29 4145

Avstikkeren 11 lamberseter hadde visning i dag,20 personer eller mer var innom der
Halvfin leilighet 93kvm som er lagt ut tett oppunder prisrekord.

Tipper den går for 6,7-6,9mill noe som blir ny prisrekord der.
Disse leilighetene har vært blytunge å selge tidligere til orientering.

Oppdatering kommer etter endt budrunde!
Olav2
19.02.2024 kl 00:06 3907

Debatten "Salgspriser i det siste" startet 22. juli 2020 med:

"Jeg har fulgt med salgspriser på de objekter jeg finner interessant og er innen for 3.5m i Oslo området. Har sett at alle de jeg har fulgt med har blitt solgt godt over prisantydning siste mnd."

Debatten ble så populær at den 2,5 år senere den 28. februar 2023 ble stengt pga størrelsen. Samme dag ble "Salgspriser i det siste - Del 2" startet med samme tema som første del. Et tema som er prisen på omsatte boliger hvor man i stor grad sammenstiller oppnådd pris med utlyst pris/prisantydning/takst.

Debattens igangsetter Cain666 er den siste som har skrevet noe analytisk i form av følgende postet 14. desember i fjor:

"https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=330947938
100k under takst.
Markedet har uten tvil endret seg og mange objekter går nå under takst. Det finnes fortsatt unntak, men sjelden de selges for mer enn 200k over takst. I et slikt marked ser man også fort hvilket område som overlever tunge tider. Forgner, St. Hans og Sagene holder seg fortsatt greit."

Cain666 har via å følge med på enkeltsalg kommet til konklusjonen at det er tunge tider i boligmarkedet hvor mange objekter går under takst og få går mye over takst. Dvs det samme som Eiendom Norge rapporterer på totalnivå i form av lavere oppnådde priser i forhold til takst (prisantydning) enn man har opplevd siden finanskrisen.

De tunge tidene Cain666 og hans debatt har avdekket via å se på oppnådde priser er de samme tunge tidene som fremkommer hvis man ser på Eiendom Norges rapportering av oppnådde priser i forhold til utlyste priser. Tunge tider som bl.a. inkluderer at prisene utvikler seg i negativ retning. Og da kan man lure på hvorfor ingen engasjerer seg i den åpenbare konflikten i Eiendom Norges rapportering av kraftig prisøkning i deres prisstatistikk samtidig med historisk lave priser i forhold til utlyste priser som åpenbart medfører kraftig prisfall.

Eiendom Norges rapport inneholder både kraftig prisøkning og kraftig prisfall for den samme perioden. Hvor det som åpenbart er feil er prisøkningen og hvor det som presenteres og brukes i alle sammenhenger er prisøkningen.
Redigert 19.02.2024 kl 00:09 Du må logge inn for å svare
Olav2
19.02.2024 kl 07:59 3746

BRUKTBOLIGER TIL SALGS I OSLO (fra noprofit sin tråd oslo - varelager statistikk)

..... 2020 ........... 2021 ............ 2022 ............ 2023 ............. 2024

xxxxxxxxxxx . 04.01: 585 .... 03.01: 398 .... 02.01: 923 .... 01.01: 998
xxxxxxxxxxx . 11.01: 820 .... 10.01: 698 .... 09.01: 1.424 . 08.01: 1.417
xxxxxxxxxxx . 18.01: 875 .... 17.01: 831 .... 16.01: 1.510 . 15.01: 1.571
26.01: 1.360 . 25.01: 835 .... 24.01: 864 .... 23.01: 1.475 . 22.01: 1.571

02.02: 1.244 . 01.02: 758 .... 31.01: 797 .... 30.01: 1.362 . 29.01: 1.490
09.02: 1.174 . 08.02: 874 .... 07.02: 809 .... 06.02: 1.278 . 05.02: 1.413
16.02: 1.039 . 15.02: 916 .... 14.02: 861 .... 13.02: 1.192 . 12.02: 1.398
23.02: 1.199 . 22.02: 850 .... 21.02: 800 .... 20.02: 1.065 . 19.02: 1.274

Boliger til salgs i Oslo. Årets antall i prosent over fjorårets antall på tilsvarende tidspunkt:

01.01: +8 %
08.01: -0 %
15.01: +4 %
22.01: +7 %

29.01: +9 %
05.02: +11 %
12.02: +17 %
19.02: +20 %

Redigert 19.02.2024 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
wire1
19.02.2024 kl 09:41 3678

Jeg spør deg igjen jeg, hvordan vet du at det er boligprisfall basert på avvik prisantydning og solgtpris?

For øvrig skrev Cain666 dette 14.des 2023. En svak periode generelt, med svake tall, for over 3 måneder siden.

Nå begynner du å grave dypt etter argumenter.
Redigert 19.02.2024 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Olav2
20.02.2024 kl 10:11 3286

Man setter prisantydningene i Norge ut fra hva man tror boligene vil bli solgt for slik at oppnådde priser treffer så nærme prisantydningen at snittet av avviket mellom prisantydning og omsatt pris er tilnærmet null i et marked med uendrede boligpriser. Øker boligprisene så havner oppnådde priser over prisantydningene og faller boligprisene så havner oppnådde priser under prisantydningene i en gjennomsnittsbetraktning.

Man treffer godt også i tider som disse hvis man bygger en boligprisstatistikk på forskjellen mellom oppnådde priser og prisantydninger. Som Onkel_S sin visningssuksess, som måler hvor stor andel som selges, treffer godt også i tider som disse. Begge disse statistikkene påvirkes i langt mindre grad enn statistikker som bygger på gjennomsnittlig kvm-pris av at det som omsettes har endret seg i størrelse, kvalitet, alder osv.

De som lager statistikkene i Eiendom Norge, som både inkluderer en statistikk bygget på gjennomsnittlig kvm-pris og en statistikk bygget på forskjellen mellom oppnådd pris og prisantydning, må ha fått med seg at de viser stikk motsatt retning. Man må i tillegg forvente at de i tillegg har forstått hvorfor den ene viser opp og den andre viser ned så lenge de foretar sesongjusteringer som følge av at det som selges endrer seg måned til måned.

Man kan nesten ikke tro noe annet enn at de som lager statistikkene i Eiendom Norge har fått med seg at statistikken som bygger på omsatte kvm-priser viser feil retning som følge av at det som omsettes har endret seg, og at statistikken som bygger på forskjellen mellom omsatte priser og prisantydning er den som viser riktig retning så lenge prisantydningene settes ut fra det man tror boligene vil bli solgt for.

Det må være frustrerende å være statistikkansvarlig i Eiendom Norge hvis vedkommende er opptatt av å rapportere den faktiske prisutviklingen i boligmarkedet så lenge vedkommende åpenbart ikke har ansvar for den verbale presentasjonen av statistikkene. En verbal presentasjon som ikke har et eneste ord om statistikken som bygger på forskjellen mellom omsatte priser og prisantydninger. Den statikken får kun plass helt på slutten av den skriftlige presentasjonen.
Redigert 20.02.2024 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
sondresb
20.02.2024 kl 10:17 3298

Krakk eller ikke krakk foran oss, så er prisene slik at det ikke lar seg regne hjem for utleie i svært mange tilfeller. Eksempelvis fikk jeg i dag en SMS fra en utbygger om at denne er ledig (rett ved Sæter Torg på Nordstrand, prosjektet Poppelhagen):

https://neptuneproperties.no/vare-boliger/nordstrand-poppelstien/prospekt/leiligheter-og-priser/bygg-a/a502

Det som var litt interessant var at jeg ikke visste prisen mens jeg så på leiligheten. Jeg er sikkert over gjennomsnittet gjerrig i min vurdering, men da hadde jeg gjort meg opp en mening om på hvilket nivå dette kunne være interessant og gikk _deretter_ til prislisten. La meg si det slik at 12 MNOK for denne ikke var det jeg tenkte var aktuelt (som om ikke annet gjør det særdeles enkelt å regne på, la oss si 1 MNOK skal forrentes hver måned og noen tusenlapper i felleskost, da må man ha 60k i månedsleie - LYKKE TIL).

Så kjøper jeg at kanskje noen objekter ikke gir økonomisk mening og at man kjøper for å bo og at utsikt er et knapphetsgode. Men fortsatt, enten må renter ned, priser ned eller leie opp generelt også.
Olav2
20.02.2024 kl 10:32 3351

"I februar ventet 60 prosent at boligprisene vil være høyere om et år, opp fra 50 prosent i januar. Kun 8 prosent svarte at de forventer lavere boligpriser om et år. Andelen er om lag halvert fra januar, og betydelig lavere enn i desember, da hele 27 prosent trodde på lavere boligpriser."

https://www.nbbl.no/aktuelt/20-02-2024-mer-optimistiske-boligprisforventninger-i-februar/

Eiendom Norges fokus på den "overraskende" voldsomme oppgangen i gjennomsnittlig omsatt kvm-pris i januar har hatt effekt i form av at flere forventer høyere boligpriser og færre forventer lavere boligpriser. Så lenge det er fullstendig tyst om at forskjellen mellom oppnådd pris og prisantydning var mer negativ i januar enn i noen januar helt tilbake til finanskrisen så har Eiendom Norge hatt suksess med sitt ensidige fokus på statistikken som viser feil retning.

Dagens boligkjøpere blir mer lurt av eiendomsmeglernes Eiendom Norge i dag enn noen gang tidligere og det skaper en kriblende forventning til den fremtidige dom over eiendomsmeglernes Eiendom Norge. Vil man kritisere eiendomsmeglernes Eiendom Norge når det ikke lenger er mulig å skjule boligpriskrakket, eller vil man la de også gå fri når vår tids største eiendomsmeglerløgn åpenbarer seg?
Olav2
20.02.2024 kl 10:51 3336

"mikrofonstativ for Putin"

Tucker Carlsons Putin-intervju karakteriserte VG, i tillegg til alle andre medier i alle Natoland, som en propagandaseier for Putin som man ikke har opplevd maken til helt tilbake til Hitlers dager.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/MoOGGB/ekspert-om-tucker-carlson-intervju-i-russland-en-propagandaseier-for-putin

Med rette ble Tucker Carlson kritisert av VG for å være et mikrofonstativ.

...

VG som mikrofonstativ:

"Utleiemegleren regner med et svært hektisk leiemarked i sommer med stor kamp om leieboligene. Spesielt i Oslo."

Henning Lauritsen, Adm.dir. i Eiendom Norge, om uleiemarkedet:

"– I 2022 var det plutselig større press. I fjor var det enda sterkere press. Og til sommeren regner vi med at det forsterkes ytterligere."

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wAwdBA/frykter-ny-knalltoeff-sommer-paa-leiemarkedet-nede-med-brukket-rygg

- Hvor er de kritiske spørsmålene VG?
- Hvor er informasjonen som viser at det som refereres er løgn?
Redigert 20.02.2024 kl 10:55 Du må logge inn for å svare
Baltazaris
20.02.2024 kl 14:47 3225

Er enig i at det ikke er lett å regne hjem for utleie i disse tider men eksempelet ditt er jo ikke relevant. Det er selvfølgelig ingen som kjøper en helt ny 80 kvm 3 roms leilighet på Nordstrand til 12 mill for utleie, det hadde de heller ikke gjort om boligrenten var 0,5%.
wire1
20.02.2024 kl 15:24 3207

Attpåtil med havutsikt og 15 m2 balkong. Er det noe man aldri får igjen på leie så er det balkong, ihvertfall med små leiligheter.
Redigert 20.02.2024 kl 15:24 Du må logge inn for å svare
sondresb
20.02.2024 kl 16:06 3187

Neida, helt enig - som jeg også skrev. Men synes likevel avstanden til nivået til å dekke finanskost var tankevekkende. Og regnestykket er ikke SÅ forskjellig for 80 m2 på Ensjø/Helsfyr (som jeg _har_ kjøpt, men da begge sider av ligningen ca. halvert - og med to utleieenheter går det nesten opp).
wenger
20.02.2024 kl 16:38 3140

Ble det prisrekord på Avstikkeren 11 Edgar?
Slettet bruker
20.02.2024 kl 17:18 3112

Nye DN investor er skikkelig ræva! Forsøker å få opp rentenivå på noen utvalgte obligasjoner, men det viser seg vanskelig. Bruker derfor Nordnet, hvor jeg får opp tall uten å måtte på på newsweb.

Nibor ligger på 4.72 nå.
Gjensidige utstedte tier 2 obl til nibor + 1,7% pr. år.
Så kan du se på hva NONG betaler for sitt NONG 114 PRO-lån: over 8%. Litt over NONG113 PRO som ligger marginalt under 7%. Begge varer til mai.
NHY betaler 8%.
AURG betaler 5,86%, SOON 5,23 og Entra 5,27.

Jeg synes det er litt interessant, da boliglånskalkulatoren til DNB oppgir 5,49% rente.
Jeg får det ikke til å gå opp, bankene bøtter jo inn med penger om dagen?
Mener obligasjonsmarkedet er verdt å se på, da det ofte er her "innstramningene" kommer om noen mister troen på enkelte deler av markedet. Eksempelvis eiendom. For Entra sin del ser det ikke så ille ut, selv med utbyttestop. Kanskje derfor obligasjonseierne er så snille? #trygghage

https://tradingeconomics.com/norway/interbank-rate
Redigert 20.02.2024 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.02.2024 kl 17:18 3124

Nye DN investor er skikkelig ræva! Forsøker å få opp rentenivå på sparebankenes obligasjoner, men det viser seg vanskelig. Bruker derfor Nordnet, hvor jeg får opp tall uten å måtte på på newsweb.

Nibor ligger på 4.72 nå.
Gjensidige utstedte tier 2 obl til nibor + 1,7% pr. år.
Så kan du se på hva NONG betaler for sitt NONG 114 PRO-lån: over 8%. Litt over NONG113 PRO som ligger marginalt under 7%. Begge varer til mai.
NHY betaler 8%.
AURG betaler 5,86%, SOON 5,23 og Entra 5,27.

Jeg synes det er litt interessant, da boliglånskalkulatoren til DNB oppgir 5,49% rente.
Jeg får det ikke til å gå opp, bankene bøtter jo inn med penger om dagen?
Mener obligasjonsmarkedet er verdt å se på, da det ofte er her "innstramningene" kommer om noen mister troen på enkelte deler av markedet. Eksempelvis eiendom. For Entra sin del ser det ikke så ille ut, selv med utbyttestop. Kanskje derfor obligasjonseierne er så snille? #trygghage

https://tradingeconomics.com/norway/interbank-rate
Edgar A
20.02.2024 kl 17:22 3122

Budet er foreløpig på 6,2 mill

Vinterferie,var på 6 visninger knapt bud på noen.
Edgar A
20.02.2024 kl 19:02 3037

6,3 mill nå

Edgar A
21.02.2024 kl 10:53 2694

Gikk for 6,3 mill noe som er meget høyt midt i ett krakk
landis
21.02.2024 kl 13:12 2634

Noe som er 200K under prisantydning og med en kvm pris nærmer 5.000 under snittet for området.
Rett og slett betydelig under toppnivå spør du meg.
Edgar A
21.02.2024 kl 17:14 2544

I dag ble Grevlingveien 5b solgt for 5,01 mill var lagt ut for 3,9 mill altså 1,101 mill over prisantydning.

Dette skjer midt i ett boligkrakk!
Slettet bruker
21.02.2024 kl 18:12 2480

🤣🤣🤣
Sjoa
21.02.2024 kl 18:51 2469

1,1 million over takst , Folk er steingale. Hvordan er det mulig ? Håper faktisk slike folk går konkurs etterhvert fordi at de har bydd over evne. Dette er segment noe over snittet men likevel.

https://e24.no/privatoekonomi/i/8JeGzx/solgt-11-mill-over-prisantydning-ingen-hadde-droemt-om-det
Redigert 21.02.2024 kl 18:52 Du må logge inn for å svare