Edgar A

Olav2
17.10.2023 kl 08:20 188176

Gratulerer Edgar A med en debatt for deg. Her kan du legge ut så mange boligsalg du bare vil uten at jeg sier noe som helst om det til deg - eller til admin. Lykke til med debatten.
Redigert 16.04.2024 kl 23:20 Du må logge inn for å svare
Sjoa
10.04.2024 kl 19:40 3778

Tenker han hadde slitt kraftig med deg ja. Dårlig å bruke deg selv som utgangspunkt for mulighet til å tilegne seg kunnskaper.
Edgar A
10.04.2024 kl 19:44 3799

Støy er det hele tiden Sjoa,prøv heller å se etter positive faktorer.
Oslo vokser hele tiden,boligkrisen er her allerede,unge mennesker jobber overtid og sparer hver krone for å komme seg inn i Oslo markedet.
Alt av billige boliger blir slukt av disse unge menneskene.
Om ikke altfor lenge er vi kvitt Støre og Vedum bare det vil være med på å presse opp prisene enda mer.
Lønningene vokser,det som ble brukt på luksus puttes nå i bolig osv.
Sjoa
10.04.2024 kl 19:57 3780

Joda er enig i mye av det du kommer med, men en bankkrise i USA tar ikke jeg med et kort skuldertrekk. Regner med at det ikke skjer, liker ikke høye renter. En ser hva som har skjedd i historien da. Uansett er jeg bekymret for neste gjeldstak som skal foretaes i USA og planen er uansett å være ute av det meste til da. Men det er først om 1,5 år.
Edgar A
10.04.2024 kl 20:21 3770

En liten seier til Olav i dag

Hellerudgrenda 111 lagt ut for 8,2mill ble solgt for 8,15mill
Slettet bruker
10.04.2024 kl 22:00 3697

P. W. bor i Holmenkollen og har salt til grøten.
Han følger med eiendomsmarkedet, men er ikke det han er mest eksponert mot. Ifølge han selv.

Har litt problemer med å stole på privatpersoner, skjult egeninteresse, og aktører med åpen egeninteresse. Greit med uavhengige aktører da.
Kom fine inflasjonstall i dag. Oljen er opp, og det samme er dollaren.
Linken mellom nkr og brent er far gone. Mag 7 eller fab 4 gjør det fremdeles bra.
Spennende tid.
Slettet bruker
10.04.2024 kl 22:16 3675

Yrkesskade fra tidligere yrkesretning og år i annet offentlig yrke hvor takhøyde og en mer objektiv situasjons- eller personbeskrivelse er mer vanlig enn nåværende stillingsinstruks. Selv om lærere ikke har noen formell stillingsinstruks.
Derfor frafallet er høyt de fem første årene i yrket.

Heldigvis har vi ulike roller og måter å oppfylle dem på. Pleier å finne en god måte å samarbeide og samhandle med både foreldre, elever og kollegaer. Selv når det smeller og etter.
Trenger ikke tenke på fylkesmann og 9A, jeg gjør i hvert fall ikke det.
Ikke hatt problemer før 2017 eller etter paragrafen ble innført.

Jeg beklager hvis mine innlegg har tatt nattesøvn eller du føler deg krenket. Det var ikke intensjonen.
Olav2
11.04.2024 kl 00:07 3621

Fra debatten Visningssuksess:
"Olav2
I dag kl 23:37
18
Finnblad; solgt; av 300 = %
13 4
14 15
15 23
16 28
17 30
18 33
19 30 159 53 %
20 31 175 58 %
21 23 175 58 %
22 21 168 56 %
23 31 169 56 %
24 24 160 53 %
25 22 152 51 %
26 21 142 47 %
27 8 127 42 %

398 av 685 er solgt som gir en salgsandel på 58 % som er lik ukens visningssuksess på 58 %.

I fjor i tilsvarende uke (første hele uke etter påsken) ble totalt solgt 448 "siste tre dager" etter 662 visninger som ga en salgsandel på 68 % som var et prosentpoeng lavere enn visningssuksessen på 69 %.

Siste 3 uker har en visningssuksess på 59 % mot fjorårets 66 %.

I første hele uke etter påsken er årets visningssuksess 11 prosentpoeng lavere enn i fjor og årets salgsandel 10 prosentpoeng lavere enn i fjor. Siste 3 ukers visningssuksess er 7 prosentpoeng lavere enn i fjor."

...

Første hele uken etter påske skal gi årets høyeste visningssuksess i et svakt markedet. Fra første hele uken etter påske skal visningssuksessen derfor falle i et svakt marked mot en høst med en visningssuksess ned mot 30 prosentpoeng lavere enn dagens. I år er det sannsynlig med en visningsuksess på 20-tallet i den dårligste høstuken.

I første hele uken etter påsken i år er leiemarkedet langt mindre hett enn i fjor med knapt 15 % flere annonser for bolig til leie og knapt 15 % færre annonser for bolig ønskes leid. Og andelen annonser for boliger som står ubrukte er langt større enn i fjor. I mars i fjor dro Tollefsen nesten 500 leieboliger ut av leiemarkedet i Oslo da han solgte til riving for sykehusbygging som medførte en unormalt het utvikling frem mot mai i fjor. I år er intet slikt på trappene. At Tollefsen og/eller andre utleiere selger seg ned i år betyr intet for leiemarkedet på samme måte som det ikke betydde noe for leiemarkedet i fjor. Derimot så betyr utleiernes nedsalg noe for salgsmarkedet.

Tollefsen må nesten selge seg nedover i år i motsetning til hva han gjorde i fjor. Som sammen med andre utleieres nedsalg vil gi en merkbar negativ påvirkning på salgsmarkedet i Oslo. Leiemarkedet vil i år gi gass på nedturen i salgsmarkedet fra dagens dårligste salgsmarked i Oslo i visningssuksessens historie.
Marximat
11.04.2024 kl 15:18 3375

Olav2: Jeg ser poenget ditt med at utleieboliger som blir solgt, ikke umiddelbart endrer forholdet mellom tilbud ig etterspørsel; en leiebolig blir borte, men det blir også en leieboer ("kjøpern").

Like fullt mener keg at det gjør det på sikt; en leiebolig som noir en eiebolig (eller leiebolig for en ny eier) vil trolig bidra til å dempe etterspørselen etter nyboliger, da flere får oppfylt boligbehovet sitt i bruktmarkedet.

Så på sikt bidrar salg av leiebolig(er) til endret tilbudsside.
Mr Karma
11.04.2024 kl 15:41 3352

Særlig hvis leieboligen har blitt brukt som utleiekollektiv. Grunn til å anta at de fleste nye eiere ikke fortsetter den bruken.
Marximat
11.04.2024 kl 21:45 3192

Sant nok, men samtidig vil jeg _tippe_ at det er færre utleiekollektiv som selges enn utleieleiligheter. Utleiekollektiv har trolig en yield som kan forsvares, i motsetning til utleieleiligheters.

Eller?
Olav2
11.04.2024 kl 23:14 3129

-Renteoppgang medfører redusert bruk av egen bolig.
-Leieprisoppgang medfører redusert bruk av leid bolig.

Vi har de siste 2 årene både hatt en voldsom renteoppgang som har medført en betydelig redusert bruk av egen bolig og en leieprisoppgang som har medført redusert bruk av leid bolig.

Vi har hatt en befolkningsvekst om har økt bruken av boliger og vi ha hatt en tilnærmet normal mengde ferdigstilte boliger.

Man har følgende sammenheng:

Økning i antall boliger
-Økt bruk som følge av befolkningsvekst
+Redusert egenbruk pga renteoppgang
+Redusert leiebruk pga leieprisoppgang
=Økning i utbrukte boliger

Økningen i ubrukte boliger har vært meget betydelig som følge av renteoppgangen og leieprisoppgangen som man bl.a. ser i form av eksplosiv økning i ubrukte ferdigstilte boliger og eksplosiv økning i ubrukte leieboliger. Årsaken er den voldsomme reduksjonen i egenbruk pga renteoppgangen og redusert leiebruk pga leieprisoppgangen. Salg av leieboliger kan endre bruken av boliger en perioden, som salg av eide boliger kan gjøre det samme, inntil markedet regulerer sammensetningen tilbake hvor leienivået ikke blir alvorlig berørt.

Den voldsomme økningen i utbrukte boliger krever leieprisnedgang og/eller rentenedgang for å bli reversert. Med uendret rente må leieprisnedgangen være så voldsom at man havner betydelig under nivået før renteoppgangen. Med uendret leienivå må rentenivået under rentenivået før renteoppgangen, dvs man må ha negativ styringsrente.
Redigert 12.04.2024 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Sjoa
12.04.2024 kl 11:48 2908

Vi har spennende tider foran oss nå, jeg tror mye blir avgjort de neste 6 mnd. Vi har i 2 dager ligget over det jeg mener er "kritisk" grense( 4,5%) for boligprisoppgang/nedgang. I skrivende stund er 10 år USA på 4,5370 %. Jeg tror ikke bare huspriser avgjøres av dette. Får vi høy rente lenge og høyere enn 4.5 %. Tror jeg også på børskorreksjon. Her gjelder det å følge med fremover slik at en ikke går på en smell. Har inntatt "defensive" posisjoner, noe jeg startet med alledere i mai 23. Tror ikke på krakk verken i bolig eller børs, men en forsiktig endring mener jeg er innenfor å tro, men som sagt renta bidrar sterkt her uansett.
Har hatt bra utvikling på høyrentefond hittil.
Redigert 12.04.2024 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
DividendYield
12.04.2024 kl 12:28 2863

Hva tenker dere om 10% økning årlig i oslo de neste årene? Lite boliger og bygging og mange som vil bo der. Noe mer moderat imresten av landet, men sannsynligvis svært gunstig å sitte på en eller flere boliger.
e.hansen
12.04.2024 kl 17:24 2619

Oslo (med Bærum) endte opp på landest dårligste plassering med 0,4% sesongjustert økning fra 4. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024.

Dette er under landssnittet på 1,2% hvor Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen topper med 3,7%. Stavanger er opp 2,4% og Bergen opp 2,5%.

Årsveksten for landet som helhet er på 1,2%, det samme som Oslo. Stavanger er vinner med årsvekst på 5,4%.
DividendYield
12.04.2024 kl 18:03 2619

Snøen som falt i fjor er ikke så interessant. Det som er viktig er den voldsomme prisoppgangen vi kan vente oss fremover! Ta plass!

https://www.nrk.no/stor-oslo/skrekktall-for-boligmarkedet-i-oslo-_-spar-hoye-boligpriser-i-hele-landet-1.16841213
Edgar A
12.04.2024 kl 18:30 2661

Olav!
Solveien 1 Spydeberg 134kvm til salgs for 2,96mill 22k pr kvm
Grønnvoll alle 42 Oslo 91kvm til salgs for 10,7mill 118k pr kvm

Ser du hvor krakket ditt foregår?
DividendYield
12.04.2024 kl 18:36 2658

Han finner nok ett halmstrå, tenker jeg.

Toroms i ytre Blokksberg, om du sammenligner februar i 2022 med mars i år. Ja, i det markedet er det virkelig ille!
Edgar A
12.04.2024 kl 19:39 2611

Estate nyheter snakker om at leieprisene har økt 16% og det bare er starten,de svakeste får lide som vanlig.
Når Tollefsen og andre store selger unna blir det helt håpløst dette vil selvsagt også presse opp salgsprisene noe hinsides.

Det dummeste en kan gjøre er å selge seg ut av Oslo da er det kjørt,gjorde selv den tabben i 1998,kostet meg 1-2mill i tap på noen få år.

Oslos boligmarked er hellig.
Redigert 12.04.2024 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
Edgar A
12.04.2024 kl 19:39 2611

Estate
Slettet bruker
12.04.2024 kl 20:46 2563

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/boligpriser-og-boligprisindekser/statistikk/prisindeks-for-brukte-boliger

Så den positive utviklingen, og jeg er fremdeles noe undrende. Er dog noe under vekkelsesgruppen til eiendom Norge trodde tallene skulle tikke inn på. Kanskje det det henger sammen med Eiendom Norges altoverværende overskrift om 0,9% oppgang for mars?

Da får vi se hvor mange overskrifter de moderate tallene fra SSB får i riksmedia.
Ser lovende ut i Europa, men vi er kjent son annerledeslandet.

https://tv.vg.no/video/291218/e24-nyhetene-blandet-stemning-i-asia-og-fall-i-europeiske-boligpriser-for-forste-gang-pa-ti-ar

God helg!
Olav2
13.04.2024 kl 01:55 2415

Hovedårsaken til at Norge opplever prisoppgang samtidig som resten av Europa opplever prisnedgang er at man i Norge har en boligmafia som overgår resten av Europa i uhederlighet. Og det sier ikke så rent lite for de som kjenner til hva som skjer i boligmarkedene lenger sør enn steinrøysa.

Siste nytt fra den norske boligmafiaen:

Hjem.no har nå følgende antall annonser for bruktboliger merket som solgt i Oslo:
Leiligheter: 214
Eneboliger: 13
Tomannsboliger: 7
Rekkehus: 14
Totalt: 248

Finn.no har nå følgende antall annonser for bruktboliger merket som solgt i Oslo:
Leiligheter: 149
Eneboliger: 8
Tomannsboliger: 6
Rekkehus: 5
Totalt: 168

Så lenge Hjem.no er en eiendomsmeglerkonstruksjon med styreleder i Eiendom Norge og daglig leder i Privatmegleren Grethe Meier i spissen som styreleder i eierselskapet til Hjem.no så bør man stålsette seg for en artikkel en av de nærmeste dagene av typen:

"Hjem.no er en suksess langt over forventningene sier en smørblid Grethe Meier på vei inn til åpningsfesten til Hjem.no i deres nye lokaler på Aker Brygge."

I stålsettingen for denne solskinnshistorien fra boligmafiaens førstekvinne bør man ta med seg Olav2s kommentar til Hjem.no sin "salgssuksess":

ALLE annonsene på Hjem.no som er merket som solgt er kopiert over fra finn.no. INGEN av annonsene på Hjem.no som er merket som solgt er solgt som følge av annonseringen på Hjem.no så lenge samtlige annonser ble merket som solgt på finn.no før de ble kopiert over på Hjem.no.
Redigert 13.04.2024 kl 02:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.04.2024 kl 10:22 2288

Trenger en utdypning på solgt hjem.no vs. Finn.no.
Annonserer dem på begge plasser i starten til en lav pris for å få volum opp og dermed markedsandeler? Er merkverdig mange annonser på hjem.no,,noe jeg ikke hadde betalt ekstra for om jeg skulle solgt bolig. Folk går på Finn.no inntil videre, så får vi se hva som skjer videre. Endring av adferd tar lang tid, så får se om ca. 1 år.

Fant ikke noe om pris på annonsering, men eiendomsmeglerbransjen gjør nok ikke dette som en god gjerning ovenfor boligselgerne. Eller kjøperne. En liten tanke: Når folk melder seg på visninger i et bestemt område på tvers av meglerehus kan også meglere som er langt fremme i skoene «tipse» eventuelle kjøpere for å få flere på visning.
Dette gjøres allerede internt i boligmeglerhus, men ikke systematisert med rådata over interessenter for et visst boligområde.

Denne rådataen er mer verdt enn inntekten fra annonsene, selv om de betaler for både golfkøller og turer for dem som er høyest i hierarkiet. De har skaffet seg en eventuell ekstra inntektskilde for annonser, og senere om det blir flere budgivere.
Tidligere ble annonsene delt på hjemmesidene til boligmegleren, så forstår ikke helt hvorfor det skal være så bra med hjem.no for selgere.

Boligmeglere skummer fløten, men hadde jeg vært boligmegler hadde jeg siklet etter den «rådata» som beskrevet over.
Prisene blir justert etter hvert, ikke inflasjonsjustert, men som en konsekvens av «økende kostnader knyttet til tjenesten.»

Inntil videre holder jeg en knapp på Schibsted og Finn.no
Deler nok rådata med andre selskaper, og er tjenesten gratis betaler du med data om egen adferd. Finn.no er en uavhengig aktør, den ledende og de har ikke noe incentiv for å selge boligen dyrest mulig.

For ordens skyld har jeg verdipapirer i Schibsted.
Redigert 13.04.2024 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
landis
13.04.2024 kl 10:38 2272

Schibsted/finn.no har økt prisene sine den siste tiden.
Som monopolist har de gitt langt faen i boligselgerne og doblet/tredoblet prisen for å annonsere en bolig.
Grådigheten har gjort meglerne forbannet som igjen har lansert sin egen løsning for å øke egen profitt og (muligens) for å holde kostnadene til kundene nede.

Boligselgere er opptatt av å få solgt. Hvis den nye plattformen er bedre og mer populær få mister finn markedsandeler ganske kjapt. Særlig når samtlige meglere støtter opp om den nye platformen og konsekvent leger ut boligen der, men gjør finn til en valgfri ekstrautgift.
Sjoa
13.04.2024 kl 11:07 2237

DNB High Yield (I)
Sist jeg svarte noen som lurte på noe litt utenfor temaet boligpriser ble det sinnsykdom hos 2-3 stykker her så er usikker på hvordan dette blir mottatt.
Verdiene har gått opp 8 % på siste året. Sikker, investering som ikke blir uforutsigbar verken ene alle andre veien:)
Bullmarked
13.04.2024 kl 11:21 2214

Rimelig lik Finn den nye utfordreren. Spesielt at Meier uttaler selv at det med vilje er gjort så likt finn som mulig siden det er det folk er vant til. Merkelig at det i 2024 kan plagieres med såpass likheter, kan fort komme noen skjær i sjøen her.

Ser man bort fra dette er det ingen tvil om at dette er gjort for å berike meglerbransjen og ikke kundene. Først forsvant takst, så er det annonsering. Kanskje burde de bare kjøpe alle boligene selv før videresalg slik at profitten blir grenseløs. Appetitten på andres penger i den bransjen er ihvertfall helt uten grenser.
Olav2
13.04.2024 kl 11:57 2176

ANNONSEPRISER FOR BOLIG TIL SALGS

Finn.no:
"Bolig til salgs. Fra 2 070 kr. Til boligen er solgt/1 600 dager."
https://www.finn.no/create-item/start

Hjem.no:
"Pris for en annonse, ink. mva., er kr 3499,-"
https://hjem.no/kundeservice

Eiendomsmeglerne som er med på Hjem.no representerer ca halvparten av bransjen. Samtlige annonser som ligger på Hjem.no er "kopiert over" fra Finn.no trolig i form av at eiendomsmeglerne har veltet inn i Hjem.no alt det de har lagt ut på Finn.no. Det er flere annonser merket som solgt på Hjem.no enn på Finn.no fordi Finn.no sletter annonser 3 dager etter at de er merket som solgt. Det er ingen bolig som er solgt som følge av annonsering på Hjem.no. Samtlige registrerte salg på Hjem.no er salg etter annonsering på Finn.no.

Eiendomsmeglerne som er med på Hjem.no har "kopiert over" til Hjem.no ALLE annonser som de hadde lagt ut på Finn.no. Boligselgerne kan ikke ha betalt for dette så da har Hjem.no tatt imot alle boligannonsene gratis. Med det åpenbare motivet å fremstå som en suksess uten at de har fått en eneste betalende kunde.

Hjem.no har i realiteten stjålet både annonser og salgssuksess fra Finn.no.

Det er meget negativt for boligmarkedet hvis eiendomsmeglerne også får kontroll over annonseringen så lenge annonseringen er kilde til kunnskap om hva som skjer i boligmarkedet. En kunnskap på tvers av det som blir presentert av eiendomsmeglernes Eiendom Norge. Eiendomsmeglerne bør fratas all boligstatistikk så lenge de så åpenbart er uinteresserte i å formidle hva som faktisk skjer. Da blir eiendomsmeglernes klamme grep også over annonseringen enda et steg i feil retning.

Både boligselgere og boligkjøpere taper på at eiendomsmeglerne får kontroll over en større del av salgsprosessen enn de allerede har så lenge eiendomsmeglerne forvrenger hva som skjer i boligmarkedet. Det som har vært verdens mest åpne og oversiktlige boligmarked til glede for alle som skal kjøpe og selge er iferd med å bli ødelagt av eiendomsmeglerne som henger med på det boligmafiaen i Norge holder på med. Boligmafiaen i form av Eiendom Norge, Boligprodusentene, OBOS, Utleiemegleren og Tollefsen.
Redigert 13.04.2024 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
Utleier
13.04.2024 kl 11:57 2178

Akkurat at takst ble erstattet av tilstandsrapport synes jeg var en bra ting. Da vi solgte huset for 2 år siden var det veldig greit med en solid tilstandsrapport på 30 sider som påpekte alle mangler (mange jeg ikke hadde peiling på) og Takstmann satte jo også en anslått salgsverdi. Kostnaden var vel rundt 20.000 om jeg ikke husker feil. Registrerte meg på Hjem.no idag/ har ingen sterke synspunkter om den siden egentlig. Men er vel generelt greit at det ikke er en aktør som har monopol ? Men det gjøres jo helt sikkert av "profitthensyn" - som det meste annet. Blir de plagsomme nok kjøper vel Schibsted (smil) - det meste er for salg når det kommer til stykke.....
JonasKr
13.04.2024 kl 12:44 2119

Njaa, kanskje mer at nordmenn får inn med morsmelka at det eneste saliggjørende i verden er å eie sin egen bolig? I tillegg har du et skattesystem som er rigget for boliginvestering mens det tar rotta på all annen investering. Utbytteskatt på 38% mens du kan leie ut halve boligen din skattefritt, forstå det den som kan. Ikke rart krona går i dass, i Norge skal tydeligvis alle leve av å kjøpe boliger av hverandre for stadig høyere pris. At norske boliger er ned i pris siste 15 år omregnet til dollar, euro og gull sier egentlig alt.
Redigert 13.04.2024 kl 12:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.04.2024 kl 13:19 2104

Regner med Finn.no vurderer rettslige skritt grunnet plagiat.
Store aktører pleier ikke akseptere små utfordrere som kopierer det meste som kan kopieres for å lage en god tjeneste. Ved første øyekast er ikke hjem.no nyskapende, men de utfordrer noe på pris grunnet Finn.no sine «ekstrapakker.»
Jeg tror ikke meglerne klarer å sluse mange nok selgere over på hjem.no grunnet Finn.no sin markedsposisjon, men vi får se.

Norge har litt å gå på angående transparens og åpenhet rundt budgivning. Samfunnets og myndighetenes tilliten til boligmeglerne er høy, og det samme gjelder finanshus. Når så mye penger og andel av folk sine sparemidler er i omløp burde kjøper og eventuelt andre utenforstående kunne ettergå eventuelle andre budgivere.

En i familien solgte bolig for noen år siden i Oslo. Da tok megler direkte kontakt før visning for kjøp under markedspris før visning. Eiendommen ble solgt, kjøper la pengene på bordet men betalte ikke dokumentavgift. Den ble «flippet» med god fortjeneste.
Var egentlig dette salget i selgers interesse, eller megler som fikk fortjeneste av et raskt salg og utnyttelse av nettverk?

Vært noen slike saker i media, men dette er selvopplevd.
Jeg stoler derfor ikke på boligmeglere. Ikke finansmeglere og deres «anbefalinger» heler. Ei heler politikere. Det er for mye egeninteresse og nettverk, samtidig som det er lite transparens. Det samme gjelder lobbyregisteret som bestandig blir nedstemt.

Dere som liker eiendom Norge anbefales å lytte til podden deres. To representanter fra henholdsvis AP og SP som stilte i siste episode. Har ikke lyttet selv. Regner med boligmarkedet snakkes opp.

Profetien ble sann, SSB sine tall er utelatt: https://e24.no/naeringsliv/i/zERjPK/meglertopp-advarer-om-usunt-marked-liker-ikke-det-jeg-ser

E24 er forøvrig eid av Schibsted også inntil salg til Tinius. Et salg som ikke bare er bra, men tvang seg frem etter selskapet tapte 380 mill på Viaplay over et kvartal på slutten av fjoråret.

Vi lar oss bli bedratt når lovverket ikke sørger for åpen tilgjengelig informasjon. Bare se på plagiatsakene. Hadde de blitt like hardt ettergått om det ikke var for privatpersoner og åpne kilder?
Jeg er ikke sikker, og det er ingen god følelse.
Det åpner for korrupsjon og konspirasjon.

«Mer åpenhet, mer demokrati og mer humanitet. Men aldri naivitet» sa Jens Stoltenberg i Oslo domkirke. Det ble riktig nok sagt i en annen kontekst, men har det norske samfunnet blitt bedre for våre svakeste siden 2011? Mer demokrati og åpenhet?
Vi er fremdeles naiv, men det har blir sagt og gjort mye bra humanitært, les: Ukraina og Gaza, siden den gang.
Norges fattige blir stadig fattigere, samtidig som satte- og avgiftstrykket for alle andre går opp.
Rart det der!
Burde heler vært leder i statskraft.
Slettet bruker
13.04.2024 kl 13:24 2086

For ikke å snakke om den forhatede bitcoinen.

Jeg har aldri hatt bitcoin, men i likhet med mange andre både bolig, verdipapirer, rentepapirer og edelmetaller. I tillegg til skatte- og avgiftskuen personbil.

Diversifisering er nøkkelen mot politiske beslutninger og lav nasjonal produktivitet. Hadde det ikke vært for olje, gass og fiskeri hadde vi slitt bigtime.
Edgar A
13.04.2024 kl 13:39 2074

Terje Tinholt er ute i e24 og forteller om at alle hopper ned fra gjerdet samtidig men det skjer jo hver gang.
Dem som kjøpte på den vanlige høstdippen kan allerede innkassere meget god gevinst.

Rallyet kan vare i flere år.
Edgar A
13.04.2024 kl 13:52 2077

Tinholt er vel også en del av mafiaen og verden er urettferdig
Edgar A
13.04.2024 kl 13:59 2073

Det er bygdeNorge som kommer til å få den største lidelsen nå når Oslo prisene skal rett til himmels.

På Bøgda er misunnelsen størst og derfor blir også lidelsen størst.
Edgar A
13.04.2024 kl 14:15 2052

Utleiemegleren også ute i FA med alvorlig bekymring for leiepriser som går i taket,blir bare færre og færre utleieboliger,
dette er med på å tvinge flere inn i stadig dyrere boligmarked,bankene er med på leken som vanlig.

PBE ligger med brukket rygg noe dem delvis alltid har gjort noe som igjen ikke er bra for fremtidige nybygg som igjen er med på å
sende Oslo prisene til himmels.
Traktor94
13.04.2024 kl 14:16 2076

Takk! Hvor er det billigst å kjøpe dette fondet? Ser prisen er nesten halvparten hos kron, men da heter det DNB high Yield D, noen forskjell på dette? Og forstår jeg det rett at rentene ikke skattes årlig dersom man har fondet på investeringskonto?
Redigert 13.04.2024 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
Sjoa
13.04.2024 kl 14:44 2032

Jeg har ikke skattet av dem nei. Resten må du finne ut selv for aner ikke hvor det er billigst etc. Jeg bare satte av noe penger til dette. Og lar det gå av seg selv. Var ok ha en pott uten risiko. Så har jeg noe aksjer i "høyrisiko" som kan gi større avkastning ved bullseye. Lykke til!
JonasKr
13.04.2024 kl 22:31 1844

Helt enig! Jeg har gått for utbytteaksjer i euro/dollar, det har vært suksess, men 38% skatt må du ut med. Har du 30 mill, så kjøp en svær bolig med 3-4 utleiedeler, da kan du vel nesten leve skattefritt av utleie.
finno
14.04.2024 kl 09:18 1709

Ja, her er innlegget fra "mafia-bossen" på E24:

Terje Tinholt, grunnlegger av Tinholt Eiendomsmegling, uttrykker bekymring over den raske prisstigningen, som han mener kan føre til et usunt marked.
Tross redusert tilbud, forventes det økt aktivitet på boligmarkedet i april.
Nyboligsalget har forverret seg de siste to årene, noe som presser prisene i bruktmarkedet oppover. Samtidig er igangsettingen av nye boliger rekordlav, noe som kan ha alvorlige konsekvenser i fremtiden.
Tinholt oppfordrer til endring av Plan- og bygningsetatens rutiner og legge til rette for investeringer i sekundærboliger for å avhjelpe situasjonen.
Leieprisene steg med 7,7 prosent i 2023, noe Tinholt også uttrykker bekymring for. Han mener det nå er så dyrt å leie at det ikke er mulig å spare opp egenkapital til boligkjøp.
Slettet bruker
14.04.2024 kl 11:37 1639

Ja, men kommune og stat skal fremdeles ha sitt. Ligningsverdi langt over reell verdi og kommunale avgifter. Så på en bolig med sekundærenhet. Såfremt alt gikk knirkefritt gjennom året ville en sittet igjen med ca. 80 000 etter kommunale avgifter. Da har jeg ikke regner inn slitasje, tid uten leieboer eller ekstraordinære hendelser.
Fant ut at det ikke lønte seg.

Fint marked i USA og Europa om dagen, pluss valutagevinst :) noen tanker om kildeskatt? Knotet med et skjema fra Skatteetaten for flere år siden. Fant ut jeg ikke gadd det og tilbakeførte pengene til det norske markedet. Det var en tabbe sett med etterpåklokskapens øyne.