Edgar A

Olav2
17.10.2023 kl 08:20 188562

Gratulerer Edgar A med en debatt for deg. Her kan du legge ut så mange boligsalg du bare vil uten at jeg sier noe som helst om det til deg - eller til admin. Lykke til med debatten.
Redigert 16.04.2024 kl 23:20 Du må logge inn for å svare
Olav2
06.03.2024 kl 00:27 4572

Eiendom Norges boligprisstatistikk

FIGUR 16
Gjennomsnittlig avvik pris/prisantydning. FEBRUAR

2024: −0,2
2023: 0,4
2022: 3,4

2021: 3,2
2020: 0,1
2019: 0,2

2018: 0,1
2017: 3,6
2016: 2,9

2015: 3,4
2014: 0,4
2013: 4,3

2012: 3,7
2011: 3,5
2010: 1,5

2009: −2,2

Kilde:
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/statistikkbank/rapporter/manedsrapporter/?article=2648#filesDownloadElement__
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/statistikkbank/rapporter/manedsrapporter/?article=1734#filesDownloadElement__

Man må tilbake til finanskrisen for å finne lavere oppnådde priser i forhold til prisantydning enn det Eiendom Norge rapporterte i går for februar 2024. I år er det første gang etter finanskrisen at oppnådde priser i februar ligger under prisantydning i gjennomsnitt. Årets februar viser den dårligste prisutviklingen de siste 15 årene hvis man ser på oppnådde priser konta prisantydning.

Dette er 8. måned på rad at oppnådde priser i forhold til prisantydning er lavest siden finanskrisen. Alle de siste 8 månedene viser dårligere prisutvikling enn i alle foregående år tilbake til finanskrisen hvis man måler prisutvikling etter oppnådde priser kontra prisantydning.

0,2 % lavere oppnådde priser enn prisantydning i februar indikerer 1,4 % prisfall fra januar. Tilsvarende omregning medfører følgende månedlig prisutvikling de siste 8 månedene:

02.24: -1,4 %
01.24: -1,8 %

12.23: -1,7 %
11.23: -2,2 %
10.23: -1,9 %

09.23: -2,0 %
08.23: -1,7 %
07.23: -1,0 %

Prisfallet i februar er på bare 1,4 % og er dermed det minste prisfallet de siste 7 månedene. Hvis det er noen trøst for de som tror på Eiendom Norges prisstatistikk.
Redigert 06.03.2024 kl 00:30 Du må logge inn for å svare
Olav2
06.03.2024 kl 06:53 4556

Visningssuksess
2024
28/02 180 av 300 = 60% 3 u 61%

2023
22/02 101 av 150 = 67% 3 u 63%
01/03 197 av 300 = 66% 3 u 65%

2022
23/02 114 av 150 = 76% 3 u 79%
02/03 119 av 150 = 80% 3 u 79%

2021
24/02 170 av 200 = 85% 3u 84%
03/03 158 av 200 = 79% 3u 82%

2020
26/02 182 av 250 = 73% (3 u 70%)
04/03 206 av 300 = 69% (3 u 71%)

2019
27/02 197 av 300 = 66% (3 u 65%)
06/03 189 av 300 = 63% (3 u 65%)

2018
28/2 173 av 250 = 69% (3 u 65%)

2017
22/2 152 av 200 = 76% (3 u 74%)
01/3 231 av 300 = 77% (3 u 76%)

3 ukers middel i slutten av februar er desidert lavest i år Onkel_S av de siste 8 årene. Samtidig som oppnådd pris i forhold til prisantydning er lavest i år av de siste 15 årene. Er det ikke interessant for deg Onkel_S at Eiendom Norge rapporterer 1,4 % prisoppgang i 2024 som er NEST HØYESTE prisoppgangen de siste 11 årene. Det er bare i 2021 at prisoppgangen til Eiendom Norge er høyere enn i år.

Det mest interessante med Eiendom Norges NEST HØYESTE PRISOPPGANG i februar i år av de siste 11 årene må være at alt annet sier at februar i år har hatt den svakeste prisutviklingen tilbake til finanskrisen. Inkludert i alt annet er visningssuksessen din som du har presentert de siste 8 årene.

Du må i hvertfall være klar over at Eiendom Norges prisstatistikk viser feil prisutvikling. Og da blir det mest interessant når jeg ser i din retning at du fremstår som at du aksepterer Eiendom Norges prisstatistikk som fasiten og konkluderer med at man er i en prisboble.
Redigert 06.03.2024 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
06.03.2024 kl 09:56 4443

Hva jeg mener er egentlig helt uinteressant. Det er like uinteressant som hva du mener eller enhver annen debattant. Det som er interessant er hva som faktisk foregår.
HVIS vi gir litt kredibilitet til EiendomNorges statistikk så viser denne en utvikling som er i strid med rammebetingelsene. "I strid med" i retning av for positiv utvikling. Noe av dette kan komme at utvalgseffekter, men å avvise alt som utvalgsfeil og mer eller mindre bevisst røyklegging fra meglernes side er antakelig en minst like stor "perseptiv skeivhet" som å kjøpe statistikken 100%. Siste uke som var en del av februar var det ikke uvanlig små boliger som preget salgene. Det er det ikke heller denne uken. Medianstørrelsen på det som selges er 67 kvm for alle boliger og 65 kvm for leiligheter. Dette er normale Osloboliger. Fordelingen geografisk ser ikke heller ut til å være spesielt sterkt rettet mot de dyreste områdene og noen tydelig overrepresentasjon av nye(re) boliger er det heller ikke om man ser på energimerkingen A4 B10 C21 D34 E39 F39 G54.
Jeg er klar over at visningssuksseen er lavere enn normalt og at dette vanligvis tyder på fallende priser. Og det er mulig at prisene de facto er fallende men fortsatt ikke like sterkt som man burde forvente ut fra rente og leienivåer. Det ser ut til at markedet enten forventer rentefall - kanskje større enn det som blir en realitet, eller forventer at prisene stiger fordi de stiger / ikke faller så mye nå som de burde. Begge deler er bobletegn (om enn den kjedelige arten hvor det ikke er aksellererende prisvekst).
OG. Dersom det er tilfellet at statistikken måned for måned viser flere %-poeng for sterk prisvekst vil det på et tidspunkt slå ut i statistikken som det motsatte, noe som da vil se ut som et boblesprekk ;-)
Redigert 06.03.2024 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Bullmarked
06.03.2024 kl 10:07 4428

Det er absolutt ingenting positivt med utviklingen som skjer og det er helt åpenbart at her må det kraftigere lut til. De personene som sitter å applauderer denne utviklingen gitt de nøkkeltallene som foreligger må være spik spenna gærne om de så tjente aldri så mye på dette. Det blinker i alle lamper i samfunnet. Men er vel for mye forlangt at man greier se noe annet enn seg selv.
landis
06.03.2024 kl 10:12 4431

Når en leser og tolker disse statistikkene og vurderer hva som skjer i boligmarkedet bør en også se litt bredere.
Eks nybilsalget, gjeldsveksten, hyttesalg osv.
En bør definitivt også være obs på at inflasjonen og lønnsveksten ligger på et nivå som statistikken aldri har "opplevd" før. Og dette kan gi uventede utslag.
Onkel_S
06.03.2024 kl 10:21 4440

Enig, Landis, og kan legge til nyboligsalget og medfølgende lav igangsetting og derav ferdigstilling av boliger innen veldig lenge. Innvandring det samme. Og ja, inflasjonen gjør at realboligprisene har falt en god del og at det de siste par årene har vært realgjeldskontraksjon og ikke vekst. Det er ikke veldig boblete - i hvert fall ikke om man kun tenker på boble som galloperende vekst. Men manglende fall selvom rammebetingelsene tilsier fall kan være like irrasjonelt og boblete som galloperende vekst. Blott kjedeligere. Og markedet kan være irrasjonelt lenge nok til at rammeebetingelsene tar markedet igjen. Det trengs tross alt ikke mer enn et rentefall på rundt 1% (lange renter) før at markedet er nær balanse.
Olav2
06.03.2024 kl 13:41 4309

Norge totalt hos Eiendom Norge (figur 1 og figur 13)

FEBRUAR

Nominell prisendring - pris/prisantydning = avvik

2024: 1,4 - (-)0,2 = 1,6
2023: 1,4 - 0,4 = 1,2
2022: 1,0 - 3,4 = -2,4

2021:1,9 - 3,2 = -1,3
2020: 0,6 - 0,1 = 0,5
2019: 0,6 - 0,2 = 0,4

2018: 0,9 - 0,1 = 0,8
2017: 0,7 - 3,6 = -2,9
2016: 0,4 - 2,9 = -2,5

2015: 1,3 - 3,3 = -2,0
2014: 0,8 - 0,3 = 0,5
2013: 0,9 - 4,3 = -3,4

2012: 0,7 - 3,7 = -3,0
2011: 1,4 - 3,5 = -2,1
2010: 1,0 - 1,5 = -0,5

2009: 2,4 - (-)2,2 = 4,6

Det er 3 typer avvik i FEBRUAR de siste 16 årenes ut fra forskjellen mellom eiendomsmeglernes rapporterte prisutvikling og forskjellen mellom oppnådd pris og prisantydning:

A. Betydelig overrapportering av prisutviklingen
2009: 2,4 - (-)2,2 = 4,6
2024: 1,4 - (-)0,2 = 1,6
2023: 1,4 - 0,4 = 1,2
2018: 0,9 - 0,1 = 0,8

B. Betydelig underrapportering av prisutviklingen
2013: 0,9 - 4,3 = -3,4
2012: 0,7 - 3,7 = -3,0
2017: 0,7 - 3,6 = -2,9
2016: 0,4 - 2,9 = -2,5
2022: 1,0 - 3,4 = -2,4
2011: 1,4 - 3,5 = -2,1
2015: 1,3 - 3,3 = -2,0
2021:1,9 - 3,2 = -1,3

C. Normalrapportering
2020: 0,6 - 0,1 = 0,5
2014: 0,8 - 0,3 = 0,5
2019: 0,6 - 0,2 = 0,4
2010: 1,0 - 1,5 = -0,5

Eiendomsmeglernes prisstatistikk var mest overrapporterende i finanskrisens februar 2009 hvor rapportert prisvekst var 4,6 prosentpoeng høyere enn prisveksten ut fra forskjellen mellom oppnådd pris og prisantydning. Nest mest overrapporterende har eiendomsmeglerne vært i februar i år med 1,6 prosentpoeng overrapportering etterfulgt av februar i fjor med 1,2 prosentpoeng overrapportering.

Eiendomsmeglerne overrapporterer på det groveste når boligprisene krakker og underrapporterer på det groveste når boligprisene går i himmelferd.
Onkel_S
06.03.2024 kl 16:08 4308

Dersom det er tilfellet betyr det ikke annet enn at statistikken glatter ut utsving men treffer bra på retning og nivå. Det er ikke noe stort metodisk problem. Det hadde vært værre om man forsterket utsving enn dempet dem, og tyder ikke på at meglerne ønsker å skjønnmale (da hadde man overrapportert hele tiden, ikke bare i dårlige markeder).
Redigert 06.03.2024 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
finno
06.03.2024 kl 18:23 4251

Erkjenn tapet og legg ned tråden, Olav2!
Olav2
06.03.2024 kl 19:55 4181

Hvilken glatting?

2009 har høyest prisøkning og lavest pris/antydning. 2024 har tredje høyest prisøkning og nest lavest pris/antydning. Det er omvendt av glatting. Eiendomsmeglerne rapporterer høyest prisøkning i år med lavest oppnådde priser.
Redigert 06.03.2024 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
06.03.2024 kl 20:12 4166

Februar 2009 var meget presis der markedet snudde etter et krakk. Det var fortsatt mange boliger i markedet og derav kamp om budgiverne men samtidig der kjøperne kom tilbake. Det er sannsynligvis ikke noen feilrapportering.
Du kan like gjerne skrive at meglerne rapportere høyest priser når prisantydningene er høye. Og presis det er det vel ikke noe spesielt rart i?!
At selgerne har hatt litt for høye forventninger i stedet for alt for lave betyr ikke det samme som at prisene faller. Blott at selgerne ikke bruker lokkepriser eller ikke ønsker å selge for billig.

Tillegg: Den pris-størrelsen som ser ut til å korrelerer best med visningssuksessen er nettopp prisavvik fra utbudspris. For februar 2015-2024 fås en r^2 på 0,85 Dog med en meget bimodal fordeling med de metodiske varsku'ene det skal gi. Men dette er vel egentlig meget naturlig? Den enkleste måten å oppnå en høy visningssuksess på er å sette prisantydningene for lavt. Og den enkleste måten å sikre seg at en bolig er tungsolgt på er å sette en for høy prisantydning så her vil det være en autokorrelasjon. Det som figurene i eiendomnorges rapport viser er nok heller at i et sterkt marked er prisantydnigene på etterskudd i den lave enden mens de i et svakt marked er på etterskudd i den høye enden. (i tillegg vil det som du selv påpeker i et sterkt marked selges en høyere andel "dårlige" boliger).


Tall for februar. Visningssuksess er gjennomsnitt for måneden. For 2015 og 2016 har jeg kun en observasjon for måneden. Denne brukes da.
år visn. avvik
2015 76 3,3
2016 74 2,9
2017 77 3,6
2018 65 0,1
2019 65 0,2
2020 69 0,1
2021 83 3,2
2022 78 3,4
2023 62 0,4
2024 61 -0,2
Redigert 06.03.2024 kl 22:33 Du må logge inn for å svare
Edgar A
06.03.2024 kl 21:11 4116

Nordvik solgte Etterstadsletta 39a for 6,6mill på fredag 200k over prisantydning.
Gammel shabby 1etg på 79kvm.

Kan ikke huske at disse leilighetene har blitt solgt til så høye priser før å det skjer midt i krakket 23/24!!
DividendYield
06.03.2024 kl 21:38 4095

Det er ikke fakta og tro som styrer dette lenger hos TS, det er mer innbilninger nå
Olav2
07.03.2024 kl 00:22 4010

Samvariasjonen mellom din visningssuksess og avvik pris/prisantydning vises meget godt de siste 10 årene f.eks. på følgende måte:

Alle 5 år med visningssuksess over 70 % har avvik over 2,8 %.
Alle 5 år med visningsuksess under 70 % har avvik under 0,5 %.

Årsaken til dette er i hovedsak følgende:

-I februar viser en visningssuksess over 70 % og et avvik over 2,8 % et hett marked.
-I februar viser en visningssuksess under 70 % og et avvik under 0,5 % et nøytralt til kaldt marked.

Av de 10 årene har 2024 den laveste visningssuksessen og det laveste avviket. Og da bør konklusjonen bli at februar 2024 var det dårligste boligmarkedet de siste 10 årene. Som igjen medfører at Eiendom Norges prisstatistikk som sier at februar 2024 opplevde den nest høyeste prisøkningen de siste 10 årene må være feil.

Eiendom Norges prisstatistikk viser feil i år pga at det som selges i år ikke er et representativt utvalg av boligmassen.

En type utvalgsfeil er denne:
Bolighaiene og de som låner maks har tilnærmet sluttet å kjøpe bolig. Da styringsrenten var null kjøpte både bolighaiene og de som låner maks mer enn normalt. Det medfører at det omsettes mindre andel billige boliger i dag enn normalt, og at det ble omsatt større andel billige boliger da styringsrenten var null.

Dagens lave omsetningsandel av billige boliger medfører høyere gjennomsnittlig omsatt pris, dvs større prisøkning i prisstatistikken til Eiendom Norge.

0-renteperiodens høye omsetningsandel av billige boliger medførte lavere gjennomsnittlig omsatt pris, dvs mindre prisøkning i prisstatistikken til Eiendom Norge.

Eiendom Norges prisstatistikk viste lavere prisutvikling enn den reelle i nullrenteperioden og viser høyere prisutvikling i dag. Dvs at prisstatistikken har gått fra å vise for lav gjennomsnittspris til å vise for høy. Endringen fra 0-renteperioden til i dag blir da dobbelt feil som er en av hovedårsakene til at prisstatistikken viser oppgang i dag til tross for at boligprisene reelt sett krakker.
Redigert 07.03.2024 kl 00:36 Du må logge inn for å svare
Olav2
07.03.2024 kl 06:42 3927

Jeg har ikke fått med meg Onkel_S hva du mener om Eiendom Norges boligprisstatistikk sett opp mot din visningssuksess og avvik pris/prisantydning.

Onkel_S: Har du mest tillit til det Eiendom Norges prisstatistikk viser eller har du mest tillit til det visningssuksessen og avvik pris/prisantydning viser?

I forhold til februar 2024 blir spørsmålet helt konkret: Mener du at boligmarkedet i Norge var nest best av de siste 10 årene, bare slått av 2021, slik som Eiendom Norges prisstatistikk viser? Eller mener du at boligmarkedet i Norge var dårligst av de siste 10 årene slik som visningssuksessen din og avvik pris/prisantydning viser?
Redigert 07.03.2024 kl 06:47 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.03.2024 kl 07:04 3978

>Eiendom Norges prisstatistikk som sier at februar 2024 opplevde den nest høyeste prisøkningen de siste 10 årene må være feil.

Det stemmer ikke om man ser på statistikkene deres fra tidligere år. Da var det høyere i både 2023 (1,5%), 2022 (1,5%) og 2021 (2,0%).

Prisveksten for Februar 2022 var 1,5% i statistikken for Februar 2022 og Februar 2023, men er 1,0% i statistikken for Februar 2024.

De har flere ganger endret de historiske boligprisene. Tidligere gjorde NEF dette hver måned. Da opplevde man at prisveksten ikke kom av at prisene innenværende måned hadde gått opp, prisveksten kom av at prisen i den forrige måneden var blitt justert ned i den innenværende måned.

Videre blir det vanskelig å si hva årsveksten blir i Mars 2024 selv om man visste prisene/indeksen ved utgangen av Mars 2024 siden man ikke vet hvilken verdi for Mars 2023 som ligger til grunn.

Det beste hadde vært å legge press på SSB så de kunne publisere sin statistikk hver måned med kort forsinkelse.
Desverre så kommer ikke neste SSB statistikk før 12 april. Den siste kom 12 januar og viste en årsvekst i boligprisene på -0.7%
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/boligpriser-og-boligprisindekser/statistikk/prisindeks-for-brukte-boliger
Redigert 07.03.2024 kl 07:05 Du må logge inn for å svare
Olav2
07.03.2024 kl 10:29 3857

SSBs statistikk bygger også på kvadratmeterpriser til det som omsettes med sesongjustering ut fra historisk sesongvariasjon slik prisstatistikken til Eiendom Norge gjør. Det medfører at SSB har nøyaktig samme utvalgsproblem som Eiendom Norge som ikke justeres. SSBs statistikk viser gjennomsnittlig kvm-prisutvikling til de omsatte boligene. Omsatte boliger som var billigere enn normalt i 0-renteperioden og dyrere enn normalt i dag. Den doble feilen i prisutviklingen fra 0-renteperioden til i dag er like stor i SSBs statistikk som i Eiendom Norges.
Redigert 07.03.2024 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
07.03.2024 kl 15:27 3777

Jeg er faktisk veldig lite interessert i hva statistikken viser måned for måned. Der er årsveksten mer interessant, og denne viser et marked i den klart svake enden.
Vi er definitivtikke i et marked hvor leiligheter selger seg selv som i 2015-16, men vi er definitivt ikke heller i et marked der det er "umulig" å selge. MEn en slik februar har vi ikke heller sett mer enn høyst en gang de siste 20 årene, i 2008.
Visningssuksessen tyder på at vi er i et marked der boliger som prises riktig blir solgt i sånn passe bra omfang. 60% sjanse for napp i første forsøk kombinert med antakelig rundt 40% sjanse i neste og 20-30% i tredje gjør at over 4 av fem boliger selges uten å måtte relanseres og reprises. Det er ca nøytralt nivå. Men februar er vanligvis enten nøytral eller sterk, så dette er fortsatt i den svake enden av skalaen.
Når det kommer til prisutviklingen fra januar til februar så vil det ofte være slik at markedet i februar ca er like sterkt eller svakt som det var i de foregående månedene (november-januar). Med unntak av 2009 hvor markedet bråsnudde fra negativt til halvsterkt qua 7-kvartingskuttet 17. desember 2008. Så en svak til halvsvak februar kommer vanligvis etter en svak til halvsvak november-januar periode. Sesongjustert vil en svak til halvsvak november-desember gi store nominelle prisfall i statistikken. Dermed vil selv en halvsvak sesongjustert januar og februar kunne vise stor stigning måned for måned uten at man nødvendigvis skal legge alt for mye i det. Så jeg har lite tro på at vi skal forkaste meglernes statistikk. For februar 2024 gjelder i tillegg til prisøking at lageret av usolgte boliger tømmes raskere enn det bruker å gjøre. Det tyder ikke på at man er i et krakk. men ettersom rammebetingelsene tilsier at markedet burde vært svakere enn det er må man se på om det kan være grunner til det - også andre enn at "Meglene Ljuger".
Redigert 07.03.2024 kl 15:27 Du må logge inn for å svare
e.hansen
07.03.2024 kl 19:55 3662

>Det medfører at SSB har nøyaktig samme utvalgsproblem som Eiendom Norge som ikke justeres

Det er jeg klar over. Men det er et problem at NEF/Eiendom Norge har en historie og fortsetter å endre metodikken og beregningen av tidligere priser/indekser. Noe som gjør det vanskelig å sammenligne bakover i tid.

Det er 50% forskjell i prisveksten for Februar 2023 i statistikken som ble utgitt i Mars 2023 i forhold til eksakt samme tall utgitt i Mars 2024.

Hadde SSB publisert statistikken hver måned og med tilgjengelig rådata kunne man selv lage sin egen korrigering for utvalgsfeil. Man kunne sannsynligvis gjøre dette tilsvarende som X12 ARIMA, men for endringer i størrelse og boligtype.

DividendYield
07.03.2024 kl 20:02 3664

Nå meldes det om at nyboligsalget også begynner å ta seg opp. Taktskifte snakkes det om.

Uff og uff

Krakket 22/23/24
Edgar A
07.03.2024 kl 21:32 3591

Blir nok satt en del prisrekorder utover våren,skal selv legge ut boligen rett under prisrekorden i mitt område.

9,15mill prisrekord 9,25mill.

Selges ikke under og stakkars kjøpere,de fleste selgere tenker som meg.
Baltazaris
07.03.2024 kl 21:34 3582

Om man selv følger et marked nøye så kan man jo selv se hvordan prisene utviker seg sånn ca ganske riktig vil jeg tro.
Jeg har selv fulgt leilighetsmarkedet på St. Hansahugen/Ullevål nøye i 10-15 år nå. Prisutviklingen som Eiendom Norge og meglerne oppgir stemmer sånn noenlunde med det prisbildet jeg har fått inntrykk av.

Realpriser,sesongjustert, små eller store leiligheter, dårlig vær osv bryr jeg meg ingenting om, jeg forholder meg til nominelle priser på årsbasis.

Tenker man i realpriser så ender man opp som evig leieboer med en utrygg og kjip pensjonisttilværelse.

Er selv forundret over at boligprisene i Oslo har holdt seg såpass bra, men det gjør det de faktisk, det må man bare akseptere.
Redigert 07.03.2024 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
Olav2
08.03.2024 kl 06:47 3401

Det er symtomatisk for dagens situasjon at du ikke klarer å svare på spørsmålet om du har mest tillit til Eiendom Norges prisstatistikk eller til din egen visningssuksess som viser det samme som Eiendom Norges pris/prisantydning Onkel_S.

Eiendom Norges åpenbart alt for positive prisstatistikk, som selv adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier at overrasker, klarer ikke Onkel_S å forkaste til fordel for Eiendom Norges pris/prisantydning og egenproduserte visningssuksess.
Redigert 08.03.2024 kl 07:23 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
08.03.2024 kl 07:30 3361

Jeg klarer i hvert fall ikke å forkaste statistikker bare fordi de ikke viser det jeg syns de skal.
Det er åpenbart at min telling skal matche pris/prisantydning bedre enn prisutvikling. Som du selv har skrevet herinne for ca 10 år siden så selges boliger best med en lav prisantydning og en etterfølgende budrunde. Det tellingen faktisk viser er hvor godt selgerne som gruppe treffer markedet.
Utleier
08.03.2024 kl 08:31 3302

Ja - man kan til og med være så konkret å følge et enkelt sameie. Selv har jeg fulgt så og si alle omsetninger i Konfektfabrikken sameiet (250 leiligheter på Grunerløkka/Rodeløkka) og Krydderhagen sameiet (550 leiligheter på Hasle/ siste hhv 12 og 8 år ettersom jeg har leiligheter der. 3-roms startet på mellom 2,5 og 3 millioner i 2010-12 og ligger rundt 6 millioner nå i Konfektfabrikken. 4-roms startet på mellom 3,5 og 4 millioner og ligger mellom 8 og 9 millioner nå. Vi er omtrent på all time high nå. I Krydderhagen er prisene sånn grovt sett 500.000 lavere. Jeg tipper 3-roms i Konfektfabrikken skal opp mot 7 millioner ila 2-3 år og at 4-roms pasererer 10 millioner i samme periode. I tillegg til noe økt kjøpekraft og lavere renter er det en klar trend at skal man kjøpe 3 roms eller større sentralt i Oslo kjøper man sammen. Enten par eller venner. Man klarer det ikke med 1 inntekt. Skal man kjøpe alene blir det en liten 2-roms senttralt om man sitter bra i det eller litt større med litt mindre sentral beliggenhet / feks litt oppover i Groruddalen eller i randsonen. Slik det er i de fleste europeiske hovedsteder. De mest sentrale beliggenhetene er for dyre for de fleste - så kan man si at det er urettferdig eller at man ønsker seg et annet system enn det kapitalistiske hvor "penga rår". Det er en litt annen diskusjon
Redigert 08.03.2024 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
finno
08.03.2024 kl 11:34 3233

Ikke rart at denne tråden oser av frustrasjon/misunnelse fra alle forumdeltakere som har gått glipp av den verdistigningen du beskriver Utleier.

Jeg synes dessuten at Onkel oppsummerer trådstarters hovedproblem når han svarer Olav2 med denne setningen: "Jeg klarer i hvert fall ikke å forkaste statistikker bare fordi de ikke viser det jeg syns de skal."
wire1
08.03.2024 kl 15:39 3115

Og nå, 2 uker senere, er 10-års statsrente ned 0,20pp og 0,19pp i hhv. Norge og USA, men det er kanskje ikke så interessant når renten faller?

Norge
22.02.2024: 3,85%
08.03.2024: 3,65%

USA
22.02.2024: 4,27%
08.03.2024: 4,08%
Edgar A
08.03.2024 kl 16:59 3056

Kjenner mange misunnelige som håper på krakk,noen av dem våknet til liv i høst når markedet var usikkert.
Helt stille fra de misunnelige nå som det blir videre prisstigning og ikke ett krakk.
Edgar A
08.03.2024 kl 17:03 3054

Forøvrig hadde ikke disse folka kjøpt om prisene halverte seg.

For dyrt.
Edgar A
08.03.2024 kl 17:10 3087

93 kvm oppussingsobjekt i Kjelsåsveien 39 solgt for 12 mill
2,3 mill over prisantydning.HELT SINNSYKT midt i 24/25 krakket!!!!
landis
08.03.2024 kl 20:15 2980

"Samtidig har to- og tiårsrenten steget cirka 25 basispoeng i løpet av årets to første måneder, mens festen i aksjemarkedet har sendt referanseindekser både i USA, Europa og Asia til nye rekordnoteringer."

Litt selektivt utvalg kanskje. ?
Bullmarked
08.03.2024 kl 20:41 2937

Er godt med tilgang til Møllers Tran i bolighausse-syndikatet ser jeg. Voksne menn sitter å hausser livsnødvendigheter på en fredags kveld med nøye utvalgte eksempler. Jaja, noen tror på sånt også..
finno
08.03.2024 kl 22:09 2862

"Voksne menn sitter å hausser livsnødvendigheter på en fredags kveld" Se der ja, der valgte man altså å dra moral-kortet. Et nytt trekk som vel må kunne kvalifisere for betegnelsen desperat i en debatt som til nå har vært preget av knallhard realisme i form av diskusjoner rundt statistikk og metoder.
Olav2
09.03.2024 kl 00:40 2777

Du forkaster egen statistikk Onkel_S fordi den viser nedgang. Ikke oppgang slik som Eiendom Norges prisstatistikk viser.

Jeg forkaster Eiendom Norges prisstatistikk fordi den ikke viser nedgang slik som din statistikk viser. Slik jeg hele tiden har poengtert at det er din statistikk som treffer best.

F.eks. på din debatt skrev jeg for mer enn 16 måneder siden:

"Olav2
02.11.2022 kl 22:53
12184
Millennial skrev:
"Mao så ble det ingen bedring. Tallene tilsier boligprisfall, vi får se i morgen hvor mye prisene har.."

Vi har allerede sett hvor mye boligprisene falt i Oslo i oktober Millennial. Onkels statistikk er mer presis for Oslo enn den statistikken vi får i morgen."

Det er rart at du forkaster din statistikk Onkel_S, mens jeg forsvarer den. En mulig forklaring er at du er tilpasningsdyktig i motsetning til meg. I tillegg til at du er boligeier i motsetning til meg.
Paragrafen
09.03.2024 kl 03:42 2743

He he hobby analysens far fornekter seg ikke;) Intern sirkel agumentasjon viser hvor fjernt dette er. Se ut av vinduet om det regner,snør er solskinn eller gråvær! Men kanskje ikke mer å vente fra en mann som tullet bort alt i tidenes marked som eiendomsinvestor. Står i god stil det.....
Redigert 09.03.2024 kl 04:03 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
09.03.2024 kl 08:54 2642

Jeg forkaster ikke egen statistikk. Da hadde jeg vel heller latt være med å føre den?! Og hvis meglerne virkelig ønsket å få sin vare til å fremstå dyrere og mer uoppnåelige å kjøpe enn de er, hvorfor tar de da med en figur som fig. 16 som viser at boliger selges litt under prisantydning?

Tillegg. Jeg har ingen personlig interesse i Oslos boligmarked. Om noen ville et Oslokrakk vært positivt for min økonomi gjennom et derav akselerert behov for rentesenkninger (som slår ut over hele landet)
Redigert 09.03.2024 kl 09:47 Du må logge inn for å svare
Olav2
09.03.2024 kl 10:24 2582

Onkel_S sin visningssuksess 2 uker etter vinterferien i Oslo:

06/03/24: 175 av 300 = 58%
08/03/23: 181 av 300 = 60%
09/03/22: 155 av 200 = 78%

10/02/21: 212 av 250 = 85%
04/03/20: 206 av 300 = 69%
06/03/19: 189 av 300 = 63%

07/03/18: 198 av 300 = 66%
08/03/17: 215 av 300 = 72%

Dette er vel breaking news Onkel_S i form av at det aldri tidligere har blitt registrert under 60 % visningssuksess 2 uker etter vinterferien. Men, det blir vel litt kjedelig med breaking news hver eneste uke?!?

...

Onkel_S sin visningssuksess 1 uke etter vinterferien i Oslo:

28/02/24: 180 av 300 = 60%
01/03/23: 197 av 300 = 66%
02/03/22: 119 av 150 = 80%

03/03/21: 158 av 200 = 79%
26/02/20: 182 av 250 = 73%
27/02/19: 197 av 300 = 66%

28/02/18: 173 av 250 = 69%
01/03/17: 231 av 300 = 77%

Forrige uke var vel også breaking news Onkel_S til tross for at suksessen holdt seg på 60 % så lenge avstandene opp til de 7 foregående årenes visningssuksesser var i sum tilsvarende denne ukens avstander.

...

Eiendom Norges gjennomsnittlig avvik pris/prisantydning i februar:

2024: −0,2
2023: 0,4
2022: 3,4

2021: 3,2
2020: 0,1
2019: 0,2

2018: 0,1
2017: 3,6

Hadde Eiendom Norge brukt breaking news om figur 16 i rapporten så hadde det blitt beaking i februar 2024 for åttende måned på rad så lenge man i samtlige måneder fra og med juli 2023 til og med februar 2024 har opplevd at oppnådde priser i forhold til prisantydninger er lavest av de siste 8 årene. Dvs nøyaktig det samme som man må konkludere med hvis man går 8 måneder bakover i Onkel_S sin visningssuksess.

...

Eiendom Norges nominelle prisendring siste måned i februar:

2024: 1,4
2023: 1,4
2022: 1,0

2021: 1,9
2020: 0,6
2019: 0,6

2018: 0,9
2017: 0,7

Prisstatistikken til Eiendom Norge viser at boligprisene i februar steg 0,4 prosentpoeng mer i 2024 enn i 2022, 0,8 prosentpoeng mer enn i 2020 og 0,7 prosentpoeng mer enn i 2017. Det er mildt sagt fantastiske tall for 2024. Eller det er for godt til å være sant hvis man har litt greie på det norske boligmarkedet.

...

Det er meget vanskelig å selge bolig til kjøpere som har forstått at boligprisene krakker. Og særlig i en tid hvor lånerenten er så høy at løpende boligkostnad er langt høyere hvis man kjøper enn hvis man leier boligen. Skal man selge boliger i et boligkrakk så bør ikke kjøperne forstå at boligprisene krakker. Skal man selge boliger i et boligkrakk så bør kjøperne tvert imot tro på at boligprisene vil skyte oppover igjen om ikke så lenge.

Ta en titt på det han som skrev innlegg over deg Onkel_S har skrevet så får du et inntrykk av hvor motiverte mange er i dag for å skjule det som faktisk skjer i det norske boligmarkedet. Paragrafen er intet unntak motivasjonsmessig Onkel_S. Tvert imot så er han regelen for dagens motivasjon hos de aller fleste som debatterer om boligmarkedet. Eller som skriver/uttaler seg i pressen om boligmarkedet, dog med en mer forfinet måte å uttrykke seg på.

Ta en titt i speilet også Onkel_S og spør han du ser der om han ikke har latt seg påvirke av alle de som er så motiverte for å skjule det som faktisk skjer i boligmarkedet og som din fantastiske visningssuksess så tydelig viser. Det gjør heller ikke noe om du husker tilbake i tid om hva jeg har skrevet om din visningssuksess i god tid før Eiendom Norges prisstatistikk viste det omvendte av din visningssuksess. Dengang sa jeg ikke bare at din visningsstatistikk var verdens beste statistikk for å vise utviklingen i boligmarkedet. Jeg sa at den var verdens beste statistikk uansett hva statistikken målte. Den oppfatningen om din statistikk har jeg fortsatt Onkel_S.